Byla e2-14792-920/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Deneira“ ieškinį atsakovui Š. Š. dėl skolos priteisimo.

2Teismas,

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 141,91 Eur negrąžintos skolos, 46,62 Eur palūkanų nuo negrąžinto kredito, 127,72 Eur delspinigių, 34,71 Eur už raginimus, 23,17 Eur baudą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir žyminį mokestį.

4Ieškinyje nurodė, kad uždaroji akcinė bendrovė „Ferratum“ suteikė atsakovui 400 Lt vartojimo kreditą. Praėjus paskolos grąžinimo terminui, t. y. 2009-10-26 atsakovas suteikto kredito negrąžino. 2013-11-05 uždaroji akcinė bendrovė „Ferratum“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Deneira“ sudarė Gautinų sumų pirkimo sutartį, kuria ieškovė įgijo reikalavimo teisę į atsakovo skolą. Laiku negrąžinus paskolos atsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 procentų dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos paskolos (dalies) ir nuo laiku nesumokėto paskolos mokesčio, taip pat mokestį už raginimo laiškus ir baudą.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2016-06-03 Civilinio proceso kodekso 123 str. 1 d. nustatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – 2009-03-25 paskolos sutarties, gautinų sumų pirkimo sutarties, priedo prie sutarties, 2016-04-27 pažymų, 2014-02-12 pranešimo, 2014-01-07 pažymos, 2014-03-10 pažymos, skelbimo, mokėjimo pavedimų, palūkanų paskaičiavimo lentelės – vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos grąžinimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, iš dalies būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, nes, atsakovui nevykdant įsipareigojimų grąžinti paskolą, ieškovas, kaip reikalavimo teisę perėmęs asmuo, turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti paskolą, o taip pat reikalauti sumokėti sutartyje numatytas palūkanas (CPK 285 str. 2d., CK 6.101 str.). Atsakovui sutartu laiku negrąžinus gautos paskolos, reikalavimai dėl 141,91 Eur negrąžintos skolos ir 46,62 Eur palūkanų, laikytini pagrįstu ir tenkintini (CK 6.2, 6.38, 6.59 str., 6.63 str. 1d. 1p., 6.189 str. 1d., 6.200, 6.205, 6.256, 6.260, 6.870 str., 6.873 str. 1d., 6.886 str. 1d.).

8Atsakovui neįvykdant įsipareigojimų pagal paskolos sutartį, jam kyla pareiga sumokėti ieškovui paskolos sutartyje netesybas, nes pagal reikalavimo perleidimo sutartį ieškovas įgijo teisę jų reikalauti (CK 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.245 str. 3d., 6.256, 6.258, 6.260 str.). Paskolos sutarties šalys sutartyje (8.2-8.3 punktuose) numatė, kad: vėluojant grąžinti paskolą ar jos dalį ir/ar nesumokėjus paskolos mokesčio ar jo dalies, paskolos davėjas įsipareigoja mokėti 0,5 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; delsiant grąžinti paskolą ar jos dalį ir/ar delsiant sumokėti paskolos mokestį ar jo dalį ilgiau kaip 45 kalendorines dienas po paskolos termino pabaigos, paskolos gavėjas privalo papildomai sumokėti paskolos davėjui vienkartinę baudą. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo dvejopo pobūdžio netesybas – 127,72 Eur delspinigius ir 23,17 Eur baudą. Tokia netesybų skaičiavimo tvarka neprieštarauja įstatymui, tačiau, sprendžiant netesybų priteisimo klausimą, teismas, nepažeidžiant sutarties laisvės principo, turi teisę ir pareigą kontroliuoti ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (CK 6.73, 6.156, 6.158, 6.193 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, ir jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl 0,5% delspinigiai, reikalaujant dar ir baudos, yra aiškiai per didelės netesybos (LAT nutartys civilinėse bylose 2005-06-06 Nr.3K-316/2005, 2006-01-25 Nr.3K-3-62/2006, 2006-06-14 Nr.3K-3-405/2006). Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra ne verslo subjektas, bet fizinis asmuo ir sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, turėjusi ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, jog ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, juolab, kad jie didesni už pačią suteiktos paskolos sumą (CPK 185 str.). Nors atsakovas tinkamai neįvykdė paskolos sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovei nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių, todėl priteistini delspinigiai mažintini iki 0,05% dydžio, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovės turėtus nuostolius, todėl ieškovei priteistina 12,60 Eur (141,91 Eur x 0,05% x 180=12,60 Eur) delspinigių ir 23,17 bauda, o kitoje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo netenkintinas kaip nepagrįstas ir neatitinkantis protingumo bei sąžiningumo principų (CK 1.5 str. 2d., 6.71 str., 6.73 str. 2d., 6.256 str. 2d., 6.258 str. 3d., CPK 3 str. 7d., 178 str., 2011-06-27 Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-1444-605/2011; 2010-04-12 Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-622-390/2010; 2010-10-28 Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-1878-230/2011; 2007-10-24 Konstitucinio teismo nutarimas byloje Nr.26/07).

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo bendroje sumoje 34,71 Eur už raginimų siuntimą atsakovui. Pagal paskolos sutarties 8 punktą paskolos gavėjui delsiant grąžinti paskolą ar jos dalį ir/ar delsiant sumokėti paskolos mokestį ar jo dalį, paskolos gavėjas įsipareigoja sumokėti 11,57 Eur už kiekvieną raginimo laišką, tačiau jokių įrodymų, kad paskolos davėja UAB „Ferratum“ išsiuntė paskolos sutartyje numatytus raginimus atsakovui, nėra (CPK 177, 178 str.). Įvertinus tai kas nurodyta, ieškinys dalyje dėl 34,71 Eur priteisimo už raginimų siuntimą atmestinas kaip neįrodytas (CPK 177, 178, 185 str.).

10Iš atsakovo ieškovei priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos (procesinės palūkanos) nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-05-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2,3d., CK 6.210 str. 1d.).

11Teismas tenkindamas ieškinį iš dalies tenkino 60 procentų ieškinio. Ieškovė teikdama ieškinį sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tenkintų ir atmestų reikalavimų dalį, ieškovei iš atsakovo priteistina 9 Eur žyminio mokesčio (LR CPK 93 str. 2 d.).

12Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina 3 Eur bylinėjimosi išlaidų suma.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo Š. Š., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Kaune, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Deneira“, juridinio asmens kodas 302880890, buveinės adresas Vilniuje, Drujos g.2, a. s. Nr.LT38 7044 0600 0789 0849, AB SEB banke, b.k.7044, 141,91 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt vieną eurą 91 euro centą) skolos, 46,62 Eur (keturiasdešimt šešis eurus 62 euro centus) palūkanų, 12,60 Eur (dvylika eurų 60 euro centų) delspinigių, 23,17 Eur (dvidešimt tris eurus 17 euro centų) baudos, 5 procentų (penkių) dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (224,30 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 9 Eur (devynis eurus) žyminio mokesčio.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai