Byla T-824-598/2020
Dėl nuosprendžių vykdymo tvarkos nustatymo

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Banga Bartkienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Vilniaus pataisos namų teikimą dėl nuosprendžių vykdymo tvarkos nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4R. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) , Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2019 m. spalio 7 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-2407-737/2019 nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 4 dalį (dvi nusikalstamos veikos) galutine subendrinta 30 (trisdešimties) parų arešto bausme. Nuosprendis įsteisėjo 2020 m. sausio 28 d.

5Be to, R. M. 2019 m. gruodžio 4 d. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-3526-598/2019 nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį galutine 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo sulaikymo dienos. Nuosprendis įsteisėjo 2020 m. kovo 25 d.

6Be to, R. M. 2019 m. gruodžio 11 d. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-3515-598/2019 nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 4 dalį galutine subendrinta 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo sulaikymo dienos. Nuosprendis įsteisėjo 2020 m. vasario 27 d

7Vilniaus pataisos namai teikimu prašo priimti sprendimą dėl bausmių subendrinimo ir paskirtų bausmių vykdymo (reg. Nr. DOK-48558).

8Teikimas tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 347 straipsnyje numatyta, jog kai nuteistajam yra kitų visiškai ar iš dalies neįvykdytų nuosprendžių, apie kuriuos nežinojo vėliausią nuosprendį priėmęs teismas, šis teismas pats ar kitas tos pačios pakopos arba aukštesnysis teismas pagal vėliausiojo nuosprendžio vykdymo vietą privalo priimti sprendimą, kokia tvarka bus vykdomos bausmės, numatytos visiškai ar iš dalies neįvykdytuose nuosprendžiuose.

10Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad priimant vėliausią Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2019 m. gruodžio 11 d. nuosprendį nuteistasis R. M. iki šio nuosprendžio priėmimo buvo padaręs kitas nusikalstamas veikas, už kurias jis nuteistas Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2019 m. spalio 7 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-2407-737/2019 ir 2019 m. gruodžio 4 d. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-3526-598/2019. Aiškinant bausmių bendrinimo pagal BK 63 straipsnio 9 dalį taisykles, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad jei priėmus nuosprendį teismai nustato, jog asmuo iki šio nuosprendžio priėmimo dar yra padaręs kitą nusikalstamą veiką, paskyręs bausmę už naują nusikalstamą veiką, ją subendrina su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme, o kai bausmės subendrintos ankstesniu nuosprendžiu – su subendrinta bausme. Nauju nuosprendžiu paskirtas bausmes bendrindamas su subendrinta bausme, paskirta pirmesniu nuosprendžiu, teismas privalo laikytis BK 63 ir 64 straipsniuose esančių taisyklių dėl bausmių apėmimo, dalinio ar visiško sudėjimo, o subendrintą bausmę paskirti tokią, kokia būtų buvusi priimant vieną nuosprendį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-193/2007, 2K-351/2007, 2K-268/2008, 2K-519/2013, 2A-7-6/2013).

11Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, bausmės, paskirtos 2019 m. gruodžio 4 d. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų ir 2019 m. gruodžio 11 d. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų nuosprendžiais bendrintinos taikant BK 63 straipsnio 1 dalies, 4 dalies, 9 dalies nuostatas, šias bausmes subendrinant dalinio sudėjimo būdu. Parenkant pridedamos bausmės dalį atsižvelgtina į nusikalstamų veikų pasekmes, kaltinamojo asmenybę, amžių, kritišką požiūrį į padarytas veikas ir spręstina, kad šiuo konkrečiu atveju pridedama 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausmės dalis ir R. M. skirtina 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Ši 2019 m. gruodžio 4 d. ir 2019 m. gruodžio 11 d. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų nuosprendžiais paskirta bausmė vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu apėmimo būdu bendrintina su Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2019 m. spalio 7 d. nuosprendžiu paskirta 30 (trisdešimties) parų arešto bausme ir griežtesne bausme apėmus švelnesnę bausmę, R. M. skirtina galutinė subendrinta 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

12R. M. į bausmės laiką įskaitomos bausmės, visiškai ar iš dalies atliktos pagal ankstesnius nuosprendžius.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 347 straipsniu, 361 – 362 straipsniais,

Nutarė

14Vilniaus pataisos namų teikimą tenkinti.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, 2019 m. gruodžio 4 d. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų nuosprenžiu paskirtą 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2019 m. gruodžio 11 d. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų nuosprendžiu paskirta 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme ir R. M. paskirti 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kuri vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, apėmimo būdu bendrintina su Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2019 m. spalio 7 d. nuosprendžiu paskirta 30 (trisdešimties) parų arešto bausme, ir paskirti R. M. galutinę 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

16Į bausmės laiką įskaityti bausmes, visiškai ar iš dalies atliktas pagal ankstesnius nuosprendžius.

17Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo dienos, t. y. 2020 m. kovo 30 d.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai