Byla 2K-351/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Jono Prapiesčio, Josifo Tomaševičiaus ir pranešėjo Vytauto Masioko, sekretoriaujant M. Čiučiulkai, dalyvaujant prokurorei L. Beinarytei, gynėjui advokatui I. Brazlauskui, nuteistajam A. L., teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Joniškio rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 31 d. nuosprendžio, kuriuo A. L. nuteistas laisvės atėmimu pagal:

2BK 178 straipsnio 1 dalį už traktoriaus starterio vagystę – šešiems mėnesiams,

3BK 178 straipsnio 2 dalį už rapso sėklos vagystę – vieneriems metams,

4BK 178 straipsnio 1 dalį už traktoriaus vagystę – dvejiems metams,

5BK 159 straipsnį – šešiems mėnesiams.

6Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, bausmės iš dalies sudėtos, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnes, ir subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams.

7Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Šiaulių miesto apylinkės teismo 2005 m. spalio 13 d., Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m. sausio 24 d. ir 2006 m. gegužės 22 d. nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas penkeriems metams.

8Į bausmės atlikimo laiką įskaitytas A. L. laikino sulaikymo laikas nuo 2005 m. liepos 25 d. iki 2005 m. liepos 27 d. ir bausmės laikas, atliktas pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo 2005 m. spalio 13 d., Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m. sausio 24 d. ir 2006 m. gegužės 22 d. nuosprendžius.

9Tuo pačiu nuosprendžiu S. Ž., Ž. J., K. K. ir T. G. nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti ir dėl jų baudžiamoji byla nutraukta, tačiau ši nuosprendžio dalis kasacine tvarka neskundžiama.

10Apeliacine tvarka nuosprendis neskųstas.

11Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, nuteistojo ir gynėjo, prašiusių kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

12Pagal BK 178 straipsnio 1 dalį A. L. nuteistas už tai, kad, veikdamas bendrininkų grupe su S. Ž. ir Ž. J., 2005 m. balandžio mėn., naktį iš 27 į 28 d., tikslus laikas nenustatytas, Joniškio rajone, ,,duomenys neskelbtini“ kaime, nuo V. U. traktoriaus slapta pagrobė 380 Lt vertės starterį.

13Pagal BK 178 straipsnio 2 dalį A. L. nuteistas už tai, kad, veikdamas bendrininkų grupe su S. Ž. ir Ž. J., 2005 m. balandžio mėn., naktį iš 27 į 28 d., tikslus laikas nenustatytas, Joniškio rajone, ,,duomenys neskelbtini“ kaime, įsibrovė į ūkinį pastatą, iš kurio slapta pagrobė V. Č. 1080 Lt vertės 6 maišus rapso sėklos.

14Pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, 159 straipsnį A. L. nuteistas už tai, kad, veikdamas bendrininkų grupe su S. Ž., Ž. J., K. K. ir T. G., 2005 m. gegužės 5 d. naktį, tikslus laikas nenustatytas, Joniškio rajone, ,,duomenys neskelbtini“ kaime, iš V. Č. kiemo slapta pagrobė 13000 Lt vertės traktorių MTZ–82. A. L. į šią nusikalstamą veiką įtraukė nepilnametį T. G., t. y. pasiūlė jam už užmokestį dalyvauti darant nusikaltimą ir po vagystės sumokėjo T. G. 100 Lt.

15Kasaciniu skundu Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, neginčydamas A. L. kaltės ir veikų kvalifikavimo, prašo skundžiamą nuosprendį pakeisti: vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, šiuo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį už traktoriaus vagystę paskirtą dvejų metų ir pagal BK 159 straipsnį paskirtą šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmes subendrinti apėmimo būdu ir subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą dvejiems metams.

16Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, šią bausmę subendrinti su Šiaulių miesto apylinkės teismo 2005 m. spalio 13 d. nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 1 dalį paskirta dvejų metų laisvės atėmimo bausme, Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m. sausio 24 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį paskirta vienerių metų laisvės atėmimo bausme, Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m. gegužės 22 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį paskirta aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausme, prie griežčiausios iš paskirtų bausmių iš dalies pridedant švelnesnes bausmes, ir subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą ketveriems metams šešiems mėnesiams.

17Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie šios subendrintos bausmės pridėti Šiaulių apygardos teismo 2004 m. vasario 23 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalį ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą šešeriems metams.

18Kasatorius nurodo, kad teismas, skirdamas A. L. galutinę subendrintą bausmę, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą – BK 63 straipsnį ir, esant pagrindui, netaikė BK 64 straipsnio nuostatų, todėl skundžiamas nuosprendis dėl A. L. keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo.

19Teismas visas bausmes, tiek paskirtas skundžiamu, tiek ankstesniais nuosprendžiais, subendrino dalinio sudėjimo būdu. Tačiau A. L. skundžiamu nuosprendžiu nuteistas už dvi nusikalstamas veikas (vaiko įtraukimas į nusikalstamą veiką (BK 159 straipsnis) ir traktoriaus vagystė (BK 178 straipsnio 1 dalis), kurios sudaro idealią sutaptį, todėl bausmės už šiuos nusikaltimus turėjo būti subendrintos apėmimo būdu, o ši bausmė, vadovaujantis BK 63 straipsnio 6 dalimi, turėjo būti bendrinama su bausmėmis, paskirtomis ankstesniais nuosprendžiais. Be to, visus nusikaltimus, už kuriuos A. L. nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, jis padarė iki priimant 2005 m. spalio 13 d. nuosprendį – 2005 m. balandžio 27 d., 2005 m. gegužės 5 d., todėl bendrinant šias bausmes turi būti taikomos BK 63 straipsnio 9 dalies taisyklės. Bausmės, paskirtos 2005 m. spalio 13 d., 2006 m. sausio 24 d. bei 2006 m. gegužės 22 d. nuosprendžiais, bendrintinos dalinio sudėjimo būdu.

20Be to, Šiaulių apygardos teismo 2004 m. vasario 23 d. nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 2 dalį A. L. buvo nuteistas laisvės atėmimu trejiems metams šešiems mėnesiams, vadovaujantis BK 92 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymą atidedant trejiems metams. Taigi visus vėlesnius nusikaltimus, už kuriuos A. L. nuteistas 2005 m. spalio 13 d., 2006 m. sausio 24 d., 2006 m. gegužės 22 d. ir skundžiamu nuosprendžiais, jis padarė bausmės vykdymo atidėjimo metu, todėl nepagrįstai nesivadovauta BK 64 straipsnio nuostatomis. Kadangi teismas netaikė BK 64 straipsnio nuostatų ir nepridėjo visos ar dalies neatliktos bausmės pagal Šiaulių apygardos teismo 2004 m. vasario 23 d. nuosprendį, todėl galutinė subendrinta bausmė A. L. skirtina griežtesnė.

21Kasacinis skundas iš dalies tenkintinas. Teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo – BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punkto taikymo (BPK 369 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Dėl BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punkto taikymo

23BK 63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu padarytos kelios nusikalstamos veikos, teismas paskiria bausmę už kiekvieną nusikalstamą veiką atskirai, po to paskiria galutinę subendrintą bausmę. Skirdamas galutinę subendrintą bausmę, teismas gali bausmes apimti arba visiškai ar iš dalies jas sudėti. 2004 m. liepos 5 d. įstatymu Nr. IX-2314 BK 63 straipsnis papildytas nauja 6 dalimi, kurioje nustatyta, kad jeigu skiriant galutinę bausmę dalis paskirtų bausmių gali būti apimamos, o kitos – tik visiškai ar iš dalies sudedamos, teismas pirmiau taiko bausmių apėmimą, po to šiuo būdu paskirtą bausmę visiškai ar iš dalies sudeda su kitomis paskirtomis bausmėmis. BK 63 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad pagal šio straipsnio taisykles skiriama bausmė ir tais atvejais, kai po nuosprendžio priėmimo nustatoma, kad asmuo iki nuosprendžio pirmojoje byloje priėmimo dar padarė kitą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą. Šiuo atveju į bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal ankstesnį nuosprendį.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija 2007 m. gegužės 22 d. priimtoje nutartyje Nr. 2K-P-193 išaiškino, kad:

25tais atvejais, kai priėmus nuosprendį (ar net kelis) nustatoma, kad asmuo iki šių nuosprendžių priėmimo dar yra padaręs vieną ar kelias nusikalstamas veikas, teismas, paskyręs bausmę (bausmes), ją (jas) subendrina su pirmesniu nuosprendžiu paskirta bausme, o kai bausmės pirmesniu nuosprendžiu subendrintos – su subendrinta bausme;

26tais atvejais, kai nuosprendžiu pirmojoje byloje bausmės buvo subendrintos esant nusikalstamų veikų sutapčiai (BK 63 straipsnio 1 dalis, BK 63 straipsnio 9 dalis ar BK 63 straipsnio 1 dalis ir 9 dalis) ir paskirta subendrinta bausmė, nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės tarpusavyje bendrinamos tik tos, kurios turi būti apimamos, o po to jos subendrinamos su pirmesniu nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme. Kai bausmės, paskirtos nauju nuosprendžiu, bendrinamos su pirmesniu nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme, kitos bausmės pridedamos (t. y. subendrinamos apėmimo, dalinio sudėjimo ar visiško sudėjimo būdais) prie griežčiausios bausmės, paskirtos nauju nuosprendžiu, o kai griežčiausia bausmė yra pirmesniu nuosprendžiu subendrinta bausmė – pridedamos prie šios bausmės. Nauju nuosprendžiu paskirtas bausmes bendrinant su subendrinta bausme, paskirta pirmesniu nuosprendžiu, teismas privalo laikytis BK 63 ir 64 straipsniuose esančių taisyklių dėl bausmių apėmimo, dalinio ar visiško sudėjimo, o subendrintą bausmę paskirti tokią, kokia būtų buvusi priimant vieną nuosprendį.

27BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyta, jog bausmių apėmimą teismas taiko, kai yra ideali nusikalstamų veikų sutaptis. Ideali nusikalstamų veikų sutaptis yra tada, kai kaltininkas viena veika tuo pačiu metu padaro dvi ar daugiau nusikalstamų veikų, kurios numatytos skirtinguose BK straipsniuose. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamu 2006 m. spalio 31 d. nuosprendžiu A. L. nuteistas už keturias nusikalstamas veikas, iš kurių dvi – traktoriaus vagystė ir vaiko įtraukimas į šią nusikalstamą veiką, sudaro idealią sutaptį, todėl bausmės, paskirtos už šiuos nusikaltimus, pirmiau turėjo būti subendrintos apėmimo būdu (BK 63 straipsnio 6 dalis), o tuomet, prie 2006 m. gegužės 22 d. nuosprendžiu paskirtos subendrintos bausmės (minėtos plenarinės sesijos išaiškinimas, be to, tai griežčiausia bausmė ir tokią tvarką nustato BK 63 straipsnio 4 dalis) dalinio sudėjimo būdu pridedama ši subendrinta ir kitos pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (starterio vagystė) ir BK 178 straipsnio 2 dalį paskirtos bausmės. Kadangi pirmosios instancijos teismas 2006 m. spalio 31 d. nuosprendžiu už keturias nusikalstamas veikas paskirtas bausmes bendrindamas dalinio sudėjimo būdu padarė minėtą klaidą, todėl galutinė subendrinta bausmė A. L. skirtina švelnesnė, nes teismas, skirdamas subendrintą bausmę, pridėjo tam tikrą dalį bausmių, paskirtų už kiekvieną iš keturių nusikalstamų veikų.

28Be to, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2006 m. gegužės 22 d. nuosprendžiu paskirta bausmė, vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, subendrinta su 2005 m. spalio 13 d. ir 2006 m. sausio 24 d. nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis, paskiriant subendrintą bausmę laisvės atėmimą ketveriems metams šešiems mėnesiams. 2005 m. spalio 13 d. nuosprendžiu paskirta bausmė, vadovaujantis BK 64 straipsnio 3 dalimi, dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2004 m. vasario 23 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme, todėl kasatorius nepagrįstai teigia, kad 2004 m. vasario 23 d. nuosprendžiu A. L. paskirta ir neatlikta bausmė liko nesubendrinta.

29A. L. nusikalstamas veikas, už kurias nuteistas skundžiamu bei Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m. sausio 24 d. ir 2006 m. gegužės 22 d. nuosprendžiais, padarė prieš priimant pirmąjį – Šiaulių miesto apylinkės teismo 2005 m. spalio 13 d. nuosprendį, todėl teismas, bendrindamas bausmes, pagrįstai vadovavosi BK 63 straipsnio 9 dalimi ir į bausmės laiką įskaitė bausmes, atliktas pagal ankstesnius nuosprendžius.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

31Joniškio rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 31 d. nuosprendį pakeisti.

32Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, A. L. Joniškio rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 31 d. nuosprendžiu paskirtas bausmes pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (traktoriaus vagystė) ir BK 159 straipsnį subendrinti apėmimo būdu ir paskirti laisvės atėmimą dvejiems metams.

33Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, prie Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m. gegužės 22 d. nuosprendžiu paskirtos subendrintos ketverių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmės iš dalies pridėti šia nutartimi paskirtą subendrintą bausmę ir Joniškio rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 31 d. nuosprendžiu paskirtas bausmes pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (starterio vagystė) ir BK 178 straipsnio 2 dalį, ir galutinę subendrintą bausmę A. L. paskirti laisvės atėmimą ketveriems metams vienuolikai mėnesių 20 dienų.

34Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. BK 178 straipsnio 1 dalį už traktoriaus starterio vagystę – šešiems... 3. BK 178 straipsnio 2 dalį už rapso sėklos vagystę – vieneriems metams,... 4. BK 178 straipsnio 1 dalį už traktoriaus vagystę – dvejiems metams,... 5. BK 159 straipsnį – šešiems mėnesiams.... 6. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, bausmės iš dalies sudėtos, prie... 7. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, paskirta bausmė dalinio sudėjimo... 8. Į bausmės atlikimo laiką įskaitytas A. L. laikino sulaikymo laikas nuo 2005... 9. Tuo pačiu nuosprendžiu S. Ž., Ž. J., K. K. ir T. G. nuo baudžiamosios... 10. Apeliacine tvarka nuosprendis neskųstas.... 11. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio... 12. Pagal BK 178 straipsnio 1 dalį A. L. nuteistas už tai, kad, veikdamas... 13. Pagal BK 178 straipsnio 2 dalį A. L. nuteistas už tai, kad, veikdamas... 14. Pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, 159 straipsnį A. L. nuteistas už tai, kad,... 15. Kasaciniu skundu Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas,... 16. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, šią bausmę subendrinti su... 17. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie šios subendrintos bausmės... 18. Kasatorius nurodo, kad teismas, skirdamas A. L. galutinę subendrintą bausmę,... 19. Teismas visas bausmes, tiek paskirtas skundžiamu, tiek ankstesniais... 20. Be to, Šiaulių apygardos teismo 2004 m. vasario 23 d. nuosprendžiu pagal BK... 21. Kasacinis skundas iš dalies tenkintinas. Teismo nuosprendis keistinas dėl... 22. Dėl BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punkto taikymo... 23. BK 63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu padarytos kelios nusikalstamos... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija... 25. tais atvejais, kai priėmus nuosprendį (ar net kelis) nustatoma, kad asmuo iki... 26. tais atvejais, kai nuosprendžiu pirmojoje byloje bausmės buvo subendrintos... 27. BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyta, jog bausmių apėmimą teismas... 28. Be to, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2006 m. gegužės 22 d.... 29. A. L. nusikalstamas veikas, už kurias nuteistas skundžiamu bei Šiaulių... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6... 31. Joniškio rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 31 d. nuosprendį pakeisti.... 32. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, A. L.... 33. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, prie Šiaulių rajono... 34. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....