Byla 2-48/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 18 d. nutarties, kuria atstatydintas atsakovo BUAB „Versenta“ bankroto administratorius ir paskirtas naujas bankroto administratorius, priimtos bankroto byloje Nr. B2-524-450/2013, iškeltoje atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Versenta“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „TAVC“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 18 d. nutarties, kuria atstatydintas atsakovo BUAB „Versenta“ bankroto administratorius ir paskirtas naujas bankroto administratorius, priimtos bankroto byloje Nr. B2-524-450/2013, iškeltoje atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Versenta“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartimi iškelta atsakovo UAB „Versenta“ bankroto byla pagal ieškovo UAB „Lektos“ pareiškimą, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Admivita“ (I b. t., 31, 32 l.); apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartimi patvirtinti atsakovo kreditorių finansiniai reikalavimai, patikslinti 2013 m. vasario 22 d. nutartimi, tarp jų – kreditorių UAB „TAVC“ (8 141 334 Lt) ir UAB „Gabringa“ (2 231 339,76 Lt) (I b. t., 160, 161 l.); apygardos teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartimi UAB „Versenta“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (II b. t., 149, 150 l.).

4Atsakovo kreditorius UAB „TAVC“ 2013-09-09 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ atstatydinimo (III b. t., 158, 159 l.). Nurodė, kad administratorius negina kreditorių teisių ir interesų, nesiekia ekonomiškumo bei bankroto bylos užbaigimo per kuo trumpesnį laiką, neatlieka jam Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytų pareigų; siūlė paskirti nauju BUAB „Versenta“ bankroto administratoriumi UAB „Toplit“.

5Kreditorius UAB „Gabringa“ 2013-10-04 taip pat pateikė apygardos teisme prašymą dėl BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo (IV b. t., 1-9 l.). Nurodė, kad bankroto administratorius UAB „Admivita“ netinkamai atlieka savo pareigas, trukdo tinkamam bankroto procesui, pažeidžia kreditoriaus UAB „Gabringa“ bei pačios BUAB „Versenta“ teises ir teisėtus interesus, ir siūlė paskirti UAB „Bankrotas“ nauju BUAB „Versenta“ bankroto administratoriumi.

6Atsakovo BUAB „Versenta“ bankroto administratorius UAB „Admivita“ 2013-10-14 pateikė teisme prašymą atstatydinti jį iš BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus pareigų (IV b. t., 170, 171 l.). Nurodė, kad atsakovo BUAB „Versenta“ bankroto procedūra yra stabdoma ir vykdoma neefektyviai dėl BUAB „Versenta“ kreditorių nesugebėjimo susitarti tarpusavyje, priimant sprendimus dėl bankrutavusios įmonės turto realizacijos, vykstančių civilinių ginčų ir kitų BUAB „Versenta“ bankroto proceso metu iškilusių klausimų, o 2013 m. rugpjūčio 20 d. vykusiame BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkime kreditoriai nepatvirtino papildomos administravimo išlaidų sąmatos, kuri buvo parengta atsižvelgiant į užsitęsusį BUAB „Versenta“ bankroto procesą bei ženkliai išaugus administratoriaus darbų apimčiai. Administratoriaus teigimu, nėra galimybių suderinti dviejų BUAB „Versenta“ kreditorių interesų bei užtikrinti sklandžią ir efektyvią BUAB „Versenta“ bankroto eigą, todėl prašo atstatydinti jį iš pareigų, paskirti naują kreditorių siūlomą administratorių UAB „Bankrotas“ arba UAB „Toplit“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 18 d. nutartimi patenkino BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ prašymą dėl jo atstatydinimo iš BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus pareigų ir atstatydino jį iš atsakovo bankroto administratoriaus pareigų; atsakovo BUAB „Versenta“ administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotas“, o kreditorių UAB „TAVC“ ir UAB „Gabringa“ prašymus dėl BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ atstatydinimo paliko nenagrinėtus; įpareigojo administratorių UAB „Admivita“ per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti UAB „Bankrotas“ bankrutuojančios BUAB „Versenta“ turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus (V b. t., 1 – 3 l.).

9Teismas nurodė, kad administratorius UAB „Admivita“ laisva valia, be kieno nors įtakos ar prievartos, pateikė prašymą atstatydinti jį iš BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus pareigų; įstatymas suteikia administratoriui, teisę ir pačiam teikti prašymą dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų, o teismui nenustačius aplinkybių, dėl kurių administratoriaus atsistatydinimas negalimas, atstatydina UAB „Admivita“ iš BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus pareigų (ĮBĮ 11 str. 8 d. 1 p.). Pažymėjo, kad kreditoriai UAB „TAVC“ ir UAB „Gabringa“ neprieštarauja administratoriaus atstatydinimui, nes patys yra pateikę teismui prašymus dėl jo atstatydinimo iš pareigų.

10Teismas konstatavo, kad kreditorių UAB „TAVC“ ir UAB „Gabringa“ prašymai dėl bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ atstatydinimo iš BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus pareigų turi būti palikti nenagrinėtais CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, nes bankroto administratorius UAB „Admivita“ yra atstatydintas jo paties prašymu.

11Teismas pažymėjo, kad iš bylos duomenų matyti, jog siūlomi bankroto administratoriai UAB „Bankrotas“ ir UAB „Toplit“ sutiko administruoti BUAB „Versenta“, abi administratorių kandidatūros atitinka įstatymų reikalavimus, joms pritaria Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, tačiau, siekiant išvengti interesų konflikto tarp kreditorių UAB „TAVC“ ir UAB „Gabringa“ bei taip užtikrinti bankroto proceso nešališkumą ir objektyvumą, BUAB „Versenta“ administratoriumi skirtinas UAB „Bankrotas“, nes ši įmonė turi didesnę, lyginant su kitu kandidatu, patirtį, administruojant bankrutuojančias bendroves, ir teismas neturi pagrindo abejoti šios įmonės kompetentingumu bei gebėjimu tinkamai ir efektyviai atlikti įmonės administratoriaus funkcijas (ĮBĮ 11 str. 1, 2 d.).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atskiruoju skundu BUAB „Versenta“ kreditorius UAB „TAVC“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartį pakeisti ir panaikinti nutarties dalį, kuria jo ir kreditoriaus UAB „Gabringa“ prašymai dėl BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ atstatydinimo palikti nenagrinėti, ir tenkinti jo prašymą dėl atsakovo bankroto administratoriaus atstatydinimo, o kreditoriaus UAB „Gabringa“ prašymą – atmesti; panaikinti nutarties dalį, kuria atsakovo administratoriumi paskirtas UAB „Bankrotas“, ir administratorius UAB „Admivita“ įpareigotas perduoti administratoriui UAB „Bankrotas“ BUAB „Versenta“ turtą ir visus dokumentus, bei išspręsti klausimą iš esmės ir BUAB „Versenta“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Toplit bei įpareigoti UAB „Admivita“ per 15 dienų nuo nutarties priėmimo dienos perduoti UAB „Toplit“ atsakovo BUAB „Versenta“ turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis ir visus dokumentus (V b. t., 44 – 50 b. l.). Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Teismas nepagrįstai paliko atsakovų kreditorių prašymus nenagrinėtus CPK 296 straipsnio, ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies, 21 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, nes, priimdamas tokį sprendimą, paneigė kreditorių teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p.), vadovavosi negaliojančia ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies normos redakcija, o CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punktas visiškai nesusijęs su prašymo bankroto bylose palikimu nenagrinėtu, nes jame numatyta, kad teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jei iškėlus bylą paaiškėja, jog šalys tarpusavyje sudariusios sutartį perduoti tą ginčą spręsti arbitražui, arba bylos nagrinėjimo metu šalys susitaria perduoti ginčą spręsti arbitražui;
  2. Teismas turėjo nagrinėti kreditoriaus UAB „Gabringa“ prašymą pagal jame nurodytas faktines aplinkybes ir jo netenkinti, nustatęs, kad prašymą dėl administratoriaus pakeitimo pateikęs kreditorius UAB „Gabringa“ neatitinka ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies, nes teismo patvirtinti jo reikalavimai vertine išraiška nesudaro daugiau kaip pusės visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos;
  3. Teismas, atstatydinęs atsakovo bankroto administratorių UAB „Admivita“, netinkamai sprendė klausimą dėl kito bankroto administratoriaus paskyrimo, nes nei kreditorius UAB „Gabringa“, nei administratorius UAB „Admivita“ neturėjo teisės siūlyti bankroto administratorių kandidatūrų, todėl teismas nepagrįstai vertino minėtų subjektų pasiūlytas kandidatūras; kreditorius UAB „Gabringa“, neturėdamas teisės kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, neturi teisės siūlyti atsakovo bankroto administratorių kandidatūrų; teismas galėjo ir turėjo svarstyti tik kreditoriaus UAB „TAVC“ pasiūlytą kito atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ kandidatūrą, kuri atitinka ĮBĮ reikalavimus.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo kreditorius UAB „Gabringa“ prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartį (V b. t., 150 – 153 l.). Nurodo, kad teismas, išsprendęs atsakovo bankroto administratoriaus prašymą dėl jo atsistatydinimo, pagrįstai paliko nenagrinėtus kreditorių analogiškus prašymus, o tai, kad teismas nutarties motyvuojamoje dalyje suklydo, nurodydamas teisės normas, nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisingos ir pagrįstos nutarties. Kreditoriaus nuomone, neturi reikšmės argumentas, kad jis neturi teisės kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo, nes teismas iš esmės nagrinėjo ne kreditoriaus UAB „Gabringa“ prašymą, tačiau atsakovo bankroto administratoriaus prašymą dėl jo atstatydinimo, kuriame buvo siūloma teismui paskirti vieną iš kreditorių siūlomų administratorių. Pasak kreditoriaus, eismas pagrįstai svarstė abiejų kreditorių nurodytas administratorių kandidatūras, nes pagal teismų praktiką ir teisės aktus teismui pateikti pasiūlymą dėl naujo administratoriaus kandidatūros turi ne tik daugiau kaip 50 proc. patvirtintų finansinių reikalavimų turintis kreditorius, bet ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys, o teismas neprivalo skirti didžiausią finansinį reikalavimą turinčio kreditoriaus pasiūlyto bankroto administratoriaus; be to, apeliantas nepateikė teismui motyvų apie UAB „Bankrotas“ suinteresuotumą ir netinkamumą būti BUAB „Versenta“ bankroto administratoriumi.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo bankroto administratorius UAB „Admivita“ prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą teismo nutartį (V b. t., 181 - 184 l.). Nurodo, kad, jam įgyvendinus savo teisę atsistatydinti iš atsakovo bankroto administratoriaus pareigų ir pateikus teismui prašymą dėl atsistatydinimo, nebeliko pagrindo nagrinėti kreditorių prašymų dėl administratoriaus atstatydinimo, kaip nesant CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punkte pareiškimui keliamų reikalavimų, t. y. kreditorių prašymų rezoliucinėse dalyse išdėstytų reikalavimų – atstatydinti UAB „Admivita“ iš atsakovo UAB „Versenta“ bankroto administratoriaus pareigų, todėl pagal CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktą, kreditorių prašymai dėl atsakovo bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrįstai buvo palikti nenagrinėti. Pasak administratoriaus, atsakovo kreditorių pagrindinis reikalavimas buvo patenkintas, nes teismas atstatydino UAB „Admivita“ iš atsakovo BUAB „Versenta“ administratoriaus pareigų, todėl nėra pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. ĮBĮ 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šis įstatymas reglamentuoja įmonių bankroto procesą, o kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

20Pagal CPK 296 straipsnio 1 dalį, teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą: 1) jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka; 2) jeigu pareiškimą padavė neveiksnus fizinis asmuo; 3) jeigu pareiškimą ieškovo ar pareiškėjo vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo; 4) jeigu teisme nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu; 5) jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių šio Kodekso 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju; 6) jeigu abi šalys, neprašiusios nagrinėti bylą jų nesant, neatvyko be svarbių priežasčių; 7) jeigu pareiškimą padavęs asmuo nėra sumokėjęs nustatyto dydžio žyminio mokesčio; 8) jeigu yra pareikšta keletas reikalavimų, o žyminis mokestis sumokėtas tik už dalį iš jų, – neapmokėtų reikalavimų dalyje; 9) jeigu šalys yra tarpusavyje sudariusios sutartį perduoti tą ginčą spręsti arbitražui; 10) šio Kodekso 139 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju; 11) jeigu bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiškėja, kad pareiškimas neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų; 12) kitais šio Kodekso ir Civilinio kodekso numatytais atvejais.

21Pagal teismų praktiką, CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punkte išdėstytos normos tikslas – išvengti pakartotinio to paties ginčo nagrinėjimo teisme ir kelių teismo sprendimų dėl to paties reikalavimo priėmimo; tapačiais ieškiniai gali būti pripažinti tais atvejais, kai sutampa trys elementai – šalys, ieškinio dalykas ir faktinis ieškinio pagrindas; ieškinio dalykas – ieškovo reikalavimas, kurį šis pareiškia atsakovui (( - ) straipsnio 1 dalies 4 punktas); ieškinio pagrindas pripažįstamas tapačiu, kai ieškinys grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais, faktinėmis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2013).

22ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo; 2) kai įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) (jeigu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos) motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai administratorius šio straipsnio 3 dalies 24 punkte nustatyta tvarka pateikia teismui prašymą dėl jo atstatydinimo arba įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas šio įstatymo 23 straipsnio 13 punkte nustatyta tvarka kreipiasi dėl praradusio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo arba iš kitų šaltinių teismas gauna informaciją, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas.

23Nagrinėjamu atveju pareiškimus dėl atsakovo bankroto administratoriaus atstatydinimo pateikė atsakovo administratorius UAB „Admivita“ (ĮBĮ 11 str. 8 d. 1 p.) bei atsakovo kreditoriai: UAB „TAVC“, kurio teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (78,488 proc.), ir kreditorius UAB „Gabringa“, kurio teismo patvirtinti finansiniai reikalavimai sudaro 21,512 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Apygardos teismas sprendė, kad atstatydina atsakovo bankroto administratorių UAB „Admivita“ jo paties prašymu, kuriame buvo nurodomos faktinės aplinkybės iš esmės tapačios toms, kurios nurodytos kreditorių pareiškimuose dėl atsakovo bankroto administratoriaus atstatydinimo, tačiau administratoriaus ir kreditorių vertinamos skirtingai. Antai, administratoriaus teigimu, atsakovo bankroto procedūra vykdoma neefektyviai dėl jo kreditorių nesugebėjimo susitarti tarpusavyje, nes kreditoriai įpareigoja jį vykdyti nutarimus, kurie arba prieštarauja kažkurio iš kreditorių interesams, arba teisės normoms ir principams, kreditoriai neskiria papildomų lėšų atsakovo bankroto administravimui, todėl nėra galimybės užtikrinti sklandaus bei operatyvaus bankroto procedūros vykdymo. Tai, jog kreditorių UAB „TAVC“ ir UAB „Gabringa“ pareiškimuose nurodoma, kad atsakovo bankroto procedūra vykdoma neefektyviai, dėl to, kad, jų nuomone, bankroto administratorius UAB „Admivita“ netinkamai atlieka savo pareigas, nustatytas ĮBĮ, trukdo tinkamam bankroto procesui, negina kreditorių teisių ir interesų, nesiekia ekonomiškumo ar bankroto bylos užbaigimo per kuo trumpesnį laiką, nepaneigia administratoriaus pareiškime nurodytų esminių aplinkybių: atsakovo bankroto procedūra vykdoma neefektyviai, kreditoriai neskiria papildomų lėšų atsakovo bankroto administravimui, kreditoriai nesutaria dėl svarbių atsakovo bankroto procedūros klausimų, nėra galimybės užtikrinti sklandaus bei operatyvaus bankroto procedūros vykdymo. Taigi apygardos teismas, įvertinęs visų pareiškėjų prašymuose nurodytas faktines aplinkybes, kurių esminės - tapačios, atstatydinęs bankroto administratorių, patenkindamas bankroto administratoriaus prašymą, turėjo pagrindo palikti nenagrinėtas pareiškėjų – kreditorių UAB „TAVC“ ir UAB „Gabringa“ pareiškimų dalis dėl administratoriaus atstatydinimo (CPK 1 str., 296 str. 1 d. 4 p., ĮBĮ 1 str. 1, 3 d.). Pažymėtina, kad klaidingas teisės normos nurodymas skundžiamoje teismo nutartyje, nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisingo teismo procesinio sprendimo dėl kreditorių pareiškimų palikimo nenagrinėtais, kuriuos buvo pagrindo palikti nenagrinėtais pagal CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punktą (CPK 328 str., 338 str.).

24Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punktą, bankrutuojančios įmonės kreditorius (kreditoriai), kurių teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo; tokią pat teisę turi kreditorių susirinkimas. Be to, kai kreditorių susirinkimas priima nutarimą dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo, kreditorių susirinkimo pirmininkas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo dienos turi kreiptis į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo ir pasiūlyti kito administratoriaus kandidatūrą, kuriai pritarė kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 13 p.).

25Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad įstatymas nesuteikia bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės akcininkams, savininkui ar atskiriems kreditoriams teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus pakeitimo ar atstatydinimo; tais atvejais, kai bankroto administratorius atstatydinamas kreditorių iniciatyva, teisė teikti teismui naujo bankroto administratoriaus kandidatūrą suteikta tik kreditoriams, kurie šią teisę gali realizuoti per kreditorių susirinkimą, kreditorių komitetą (priimant atitinkamą kolegialų sprendimą) arba savarankiškai, jei kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 ir 3 p., 21 str. 2 d. 4 p., 23 str. 13 p.); be to, kadangi ĮBĮ expressis verbis (aiškiai) nenustato kito administratoriaus paskyrimo procedūros tuo atveju, kai iš pareigų atstatydinamas administratorius pagal jo prašymą dėl atsistatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 1 p.), administratoriaus paskyrimo klausimas tokiu atveju spręstinas pagal įstatymo analogiją (CPK 3 str. 6 d., 11 str. 3 d. 24 p.); tokiu atveju, administratorius, pateikdamas prašymą teismui dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų tą pačią dieną šio prašymo kopiją turi pateikti kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininkui, kuris įgyja teisę, gavęs kreditorių susirinkimo (komiteto) pritarimą administratoriaus kandidatūrai, pasiūlyti šią administratoriaus kandidatūrą teismui (11 str. 8 d. 1 p., 11 str. 3 d. 24 p., 23 str. 13 p.; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1561/2013).

26Bylos duomenimis, atsakovo kreditorių sąraše - trys kreditoriai (UAB „Gabringa – 2 231 339,76 Lt (apie 22 proc. finansinių reikalavimų), UAB „TAVC“ – 8 141 334 Lt (apie 78 proc. finansinių reikalavimų atsakovui) ir VSDFV Vilniaus skyrius – 0,65 Lt finansinis reikalavimas), iš kurių du atsakovo kreditoriai pasiūlė teismui dvi skirtingas bankroto administratoriaus kandidatūras: UAB „TAVC“ (kurio teismo patvirtinti finansiniai reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (apie 78 proc.), pasiūlė administratoriaus UAB „Toplit“ kandidatūrą, o kreditorius UAB „Gabringa“ (turintis apie 22 proc. finansinių reikalavimų) pateikė administratoriaus UAB „Bankrotas“ kandidatūrą.

27Nagrinėjamu atveju, atsakovo bankroto administratorius UAB „Admivita“, padavęs prašymą teismui dėl atsistatydinimo, nėra jo pateikęs atsakovo kreditorių susirinkimui; be to, apygardos teismas, nors ir neišsiuntė šio prašymo kreditoriams, bet 2013 m. spalio 15 d. pranešimu informavo juos apie minėto prašymo nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka, o atsakovo kreditorių susirinkimas neišreiškė bendros nuomonės ir nepateikė teismui kreditorių susirinkimo pasiūlymo dėl naujo atsakovo administratoriaus kandidatūros.

28Taigi, turint omenyje, kad teismas nutarė atstatydinti atsakovo bankroto administratorių UAB „Admivita“ jo paties prašymu, kad atsakovo kreditoriai, tarp jų ir UAB „TAVC“, turintis daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, prašydami atstatydinti bankroto administratorių, pasiūlė ir naujo bankroto administratoriaus kandidatūras, bei kitas faktines šios bylos aplinkybes, apygardos teismas turėjo pagrindo spręsti dėl naujo bankroto administratoriaus paskyrimo, tačiau, paskirdamas kreditoriaus UAB „Gabringa“ pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą, suklydo, netinkamai pritaikydamas įstatymą ir neatsižvelgdamas į teismų praktikos išaiškinimus (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 ir 3 p., 21 str. 2 d. 4 p., 23 str. 13 p., CPK 329 str. 1 d.).

29Nagrinėjamu atveju dėl aukščiau nurodytų motyvų nebuvo pagrindo svarstyti ir paskirti atsakovo kreditoriaus UAB „Gabringa“ (neturinčio ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytos teisės teikti teismui prašymo dėl administratoriaus pakeitimo) teismui pasiūlytos atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros, todėl panaikintina skundžiamos apygardos teismo nutarties dalis dėl UAB „Bankrotas“ paskyrimo atsakovo bankroto administratoriumi bei paskirtinas naujas bankroto administratorius.

30Minėta, kad nagrinėjamoje byloje nėra išreikštos atsakovo BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkimo nuomonės apie kitą skirtiną atsakovo bankroto administratorių, kad tik vienas atsakovo kreditorius - UAB „TAVC“ turi daugiau kaip pusę (78 proc.) visų atsakovo kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos ir pagal įstatymą (ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p.) turi teisę teikti teismui prašymą dėl administratoriaus pakeitimo, taigi, nagrinėjamu atveju, ir pasiūlyti naujo administratoriaus kandidatūrą, kuris pasiūlė teismui UAB „Toplit“ bankroto administratoriaus kandidatūrą.

31Apygardos teismas teisingai nurodė, kad abiejų kreditorių pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros (tarp jų ir UAB „Toplit“) atitinka reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui (ĮBĮ 11 straipsnio 1, 2, 4, 13 d.), be to, joms pritarė Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos (toliau - Bankroto departamentas; III b. t., 175 l.), abu administratoriai sutiko administruoti atsakovo bankroto procedūrą (III b. t., 160 l.; IV b. t., 146 l.).

32Nustatyta, kad byloje nebuvo pateikta įrodymų ar kitų duomenų, patvirtinančių, kad UAB „Toplit“ gali būti šališkas ar neobjektyvus, vykdydamas atsakovo bankroto procedūrą, ar kad yra kitų priežasčių, dėl kurių šis administratorius negali administruoti atsakovo bankroto procedūrų; be to, minėta, kad šis administratorius atitinka ĮBĮ reikalavimus, jo kandidatūrai pritarė Bankroto departamentas.

33Taigi, nagrinėjamu atveju, turint omenyje aukščiau nurodytas aplinkybes, apygardos teismas be pagrindo nepaskyrė atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Toplit“, kurį pasiūlė atsakovo kreditorius UAB „TAVC“, turintis teisę teikti teismui naujo bankroto administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 ir 3 p., 21 str. 2 d. 4 p.; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1726/2013).

34Dėl pasakyto pakeistina skundžiama apygardos teismo nutartis, o atsakovo BUAB „Versenta“ bankroto administratoriumi paskirtinas UAB „Toplit“ (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

35Pažymėtina, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 23 str. 13 p.).

36Kiti atskirojo skundo argumentai nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

38Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 spalio 18 d. nutartį.

39Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankrotas“, ir atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Toplit“ (leidimo teikti administravimo paslaugas Nr. 203, įmonės kodas 302649182, adresas Vilnius, Naugarduko g. 37-13, adresas korespondencijai – Vilnius, Rygos g. 6).

40Įpareigoti bankroto administratorių uždarąją akcinę bendrovę „Admivita“ per 15 (penkiolika) dienų nuo šios teismo nutarties priėmimo perduoti bankroto administratoriui UAB „Toplit“ bankrutuojančios BUAB „Versenta“ turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

41Palikti nepakeistą kitą teismo nutarties dalį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja teisėjų... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartimi iškelta atsakovo UAB... 4. Atsakovo kreditorius UAB „TAVC“ 2013-09-09 kreipėsi į Vilniaus apygardos... 5. Kreditorius UAB „Gabringa“ 2013-10-04 taip pat pateikė apygardos teisme... 6. Atsakovo BUAB „Versenta“ bankroto administratorius UAB „Admivita“... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 18 d. nutartimi patenkino BUAB... 9. Teismas nurodė, kad administratorius UAB „Admivita“ laisva valia, be kieno... 10. Teismas konstatavo, kad kreditorių UAB „TAVC“ ir UAB „Gabringa“... 11. Teismas pažymėjo, kad iš bylos duomenų matyti, jog siūlomi bankroto... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu BUAB „Versenta“ kreditorius UAB „TAVC“ prašo... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo kreditorius UAB „Gabringa“... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo bankroto administratorius UAB... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 20. Pagal CPK 296 straipsnio 1 dalį, teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą:... 21. Pagal teismų praktiką, CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punkte išdėstytos... 22. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad teismas administratorių iš pareigų... 23. Nagrinėjamu atveju pareiškimus dėl atsakovo bankroto administratoriaus... 24. Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punktą, bankrutuojančios įmonės... 25. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad įstatymas nesuteikia... 26. Bylos duomenimis, atsakovo kreditorių sąraše - trys kreditoriai (UAB... 27. Nagrinėjamu atveju, atsakovo bankroto administratorius UAB „Admivita“,... 28. Taigi, turint omenyje, kad teismas nutarė atstatydinti atsakovo bankroto... 29. Nagrinėjamu atveju dėl aukščiau nurodytų motyvų nebuvo pagrindo svarstyti... 30. Minėta, kad nagrinėjamoje byloje nėra išreikštos atsakovo BUAB... 31. Apygardos teismas teisingai nurodė, kad abiejų kreditorių pasiūlytos... 32. Nustatyta, kad byloje nebuvo pateikta įrodymų ar kitų duomenų,... 33. Taigi, nagrinėjamu atveju, turint omenyje aukščiau nurodytas aplinkybes,... 34. Dėl pasakyto pakeistina skundžiama apygardos teismo nutartis, o atsakovo BUAB... 35. Pažymėtina, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai... 36. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 spalio 18 d. nutartį.... 39. Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria atsakovo bankrutavusios uždarosios... 40. Įpareigoti bankroto administratorių uždarąją akcinę bendrovę... 41. Palikti nepakeistą kitą teismo nutarties dalį....