Byla 2-1726/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MV Retail“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimas ir apskaita“ ir kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Kamratas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3360-661/2013 pagal pareiškėjų Danske Bank A/S Lietuvos filialo, uždarosios akcinės bendrovės „Gamafondas“, uždarosios akcinės bendrovės „Naujasis Bruklinas“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno audinių projektai“, uždarosios akcinės bendrovės „BPT Optima Retail“, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rududu ir Co“ prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MV Retail“ bankroto byloje,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 23 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „MV Retail“, administratoriumi paskyrė UAB „Verslo administravimas ir apskaita“, 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimi BUAB „MV Retail“ bankrotas pripažintas tyčiniu.

4Pareiškėjai Danske Bank A/S Lietuvos filialas, UAB „Gamafondas“, UAB „Naujasis Bruklinas“, UAB „Kauno audinių projektai“, UAB „BPT Optima Retail“, BUAB „Rududu ir Co“ pateikė prašymą atstatydinti BUAB „MV Retail“ bankroto administratorių UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ ir paskirti naują administratorių UAB „Ad acta“. Nurodė, kad kreditorių nepasitikėjimą esamo bankroto administratoriaus nešališkumu ir būtinumą kreiptis į teismą bei prašyti keisti administratorių sąlygojo šios aplinkybės: (1) bankroto administratorius ne tik kad nesikreipė dėl tyčinio bankroto nustatymo, bet ir nesutiko su kreditorių reikalavimu pripažinti bankrotą tyčiniu, nors buvo abejonių dėl veiklos perkėlimo į UAB „Rududu ir Co“; (2) nuo pat pirmo kreditorių susirinkimo administratorius kūrė kliūtis kreditoriams susipažinti su BUAB „MV Retail“ dokumentais ir sandoriais; (3) administratorius ataskaitoje nurodė, kad nėra pagrindo ginčyti nei vieno sandorio, kad visi BUAB „MV Retail“ sandoriai atitinka kreditorių interesus, tačiau tiek pirmosios instancijos teismas, tiek apeliacinės instancijos teismas, spręsdami klausimą dėl tyčinio bankroto, nurodė, kad 2009 m. birželio 9 d. taikos sutartimi UAB „MV Retail“, perleisdama visas savo atsargas ir didžiąją dalį ilgalaikio turto UAB „Rududu ir Co“, suteikė pirmumą vienam iš kreditorių, pažeisdamas kitų kreditorių interesus; (4) administratorius neinformavo nei kreditorių, nei tyčinio bankroto klausimą nagrinėjusio teismo apie Valstybinės mokesčių inspekcijos atliktą patikrinimą, kurio metu buvo nustatytas bankrutavusios įmonės veiklos perkėlimas į UAB „Rududu ir Co“; (5) per beveik du metus administratorius yra sušaukęs tik du kreditorių susirinkimus, todėl kreditoriai neturi jokios informacijos apie bankroto bylos eigą ir atliktus veiksmus; (6) nepaisant to, kad UAB „BPT Optima Retail“ kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas teismo, tačiau administratorius to nepripažino ir nesiuntė UAB „BPT Optima Retail“ pranešimo apie paskutinį kreditorių susirinkimą, o kreditoriui atvykus, administratorius nurodė neskaičiuoti UAB „BPT Optima Retail“ balsų.

5BUAB „MV Retail“ administratorius UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo. Nurodė, kad peržiūrėjęs BUAB „MV Retail“ sandorius, savo nuomonę dėl tyčinio bankroto nustatymo pateikė atsiliepime. Nemato priežasčių, kodėl jo nuomonė turėjo sutapti su pareiškėjų. Kreditoriams buvo sudaromos visos sąlygos susipažinti su įmonės dokumentais, tačiau kreditoriai, išskyrus UAB „Gamafondas“ ir UAB „Kauno audinių projektas“, niekada nesikreipė į administratorių. Administratorius savo ataskaitoje nurodė, kokius sandorius patikrino ir informavo, kad kreipėsi į Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnyba dėl sandorio su K-Mark Industrial Ltd. Nei pirmos, nei apeliacinės instancijos teismai nepripažino nei vieno BUAB „MV Retail“ sandorio savaime priešingo teisės normoms ar negaliojančio. Priešingai nei nurodo kreditoriai, iš viso buvo sušaukti 4 susirinkimai. Be to, ĮBĮ numatyta teisė kreditoriams patiems inicijuoti susirinkimus, tačiau kreditoriai šia teise nesinaudojo. Prašyme nurodyti kaltinimai dėl administratoriaus šališkumo, neprofesionalumo, bankroto bylos vilkinimo nepagrįsti jokiomis teisės normomis.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 23 d. nutartimi prašymą tenkino ir atstatydino UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ iš bankroto administratoriaus pareigų, nauju BUAB „MV Retail“ administratoriumi paskyrė UAB „Ad acta“. Teismas nurodė, kad byloje tarp daugumos kreditorių ir administratoriaus yra kilęs ginčas, o tokia situacija bankroto procese netoleruotina, nes esminis bankroto administratoriaus veiklos požymis yra tas, kad organizuodamas ir atlikdamas būtinus bankroto proceso darbus privalo ginti tiek visų kreditorių, tiek bankrutuojančios įmonės interesus. Nurodė, kad teismo paskirto administratoriaus pagrindinė paskirtis – kuo maksimaliau užtikrinti kreditorių interesus ir juos patenkinti, o to neįmanoma pasiekti nebendradarbiaujant, esant skundams, vilkinant procesą ir vykstant nuolatiniams nesutarimams. Konstatavo, kad daugumos kreditorių ir teismo nepasitikėjimą esamo administratoriaus nešališkumu lėmė tai, kad administratorius ne tik kad nesikreipė dėl tyčinio bankroto nustatymo, bet ir nesutiko su kreditorių reikalavimu pripažinti bankrotą tyčiniu. Nors Valstybinė mokesčių inspekcija dar 2011 m. rugpjūčio 25 d. atliko operatyvinį patikrinimą ir nustatė, kad UAB „MV Retail“ veiklą perkėlė į UAB „Rududu ir Co“, taip pat nustatė reikšmingos informacijos, susijusios su PVM apskaita, tačiau administratorius apie tai neinformavo nei kreditorių, nei teismo, nagrinėjant tyčinio bankroto klausimo. Nurodė, kad administratorius, teikdamas kreditoriams tvirtinti ataskaitą, nurodė, kad nėra pagrindo ginčyti nei vieno iš sandorių, tačiau tiek pirmos instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismas, spręsdami dėl BUAB „MV Retail“ bankroto pripažinimo tyčiniu, nurodė, jog 2009 m. birželio 9 d. taikos sutartimi UAB „MV Retail“ perleido visas savo atsargas ir didžiąją dalį ilgalaikio turto UAB „Rududu ir Co“, tokiu būdu suteikdamas pirmumą vienam iš kreditorių. Nustatė, kad nuo pat pirmojo kreditorių susirinkimo kreditoriams buvo problematiška susipažinti su BUAB „MV Retail“ dokumentais ir sandoriais. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad būtina atstatydinti bankroto administratorių, nes tik taip bus galima užtikrinti sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų vykdymą, konstruktyvų bendradarbiavimą tarp kreditorių ir administratoriaus, išvengti interesų konflikto. Teismas naujų administratoriumi paskyrė UAB „Ad acta“, nenustatęs ĮBĮ 11 str. 4 d. nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši administratoriaus kandidatūra būtų pripažinta netinkama.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9BUAB „MV Retail“ administratorius UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindė šiais argumentais:

  1. Teismas nenurodė pagrįstų priežasčių, kodėl administratorius nebegali toliau eiti pareigų. Veiklos trūkumų ir pažeidimų administratoriaus darbe nebuvo nustatyta, o atskirų kreditorių nuomonė negali būti laikoma pagrindu atstatydinimui.
  2. ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p. numato kreditorių teisę kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto pripažinimo. Administratorius, peržiūrėjęs BUAB „MV Retail“ sandorius, savo nuomonę dėl tyčinio bankroto nustatymo pateikė atsiliepime. Nemato priežasčių, kodėl jo nuomonė turėjo sutapti su kreditorių.
  3. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymoje nebuvo užfiksuota jokių teisės pažeidimų ir ši pažyma jokių pasekmių bankrutuojančiai įmonei nesukėlė, todėl ir nebuvo pateikta kreditorių susirinkimo metu.
  4. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiais, kad administratorius, teikdamas tvirtinti ataskaitą, nurodė, jog nėra pagrindo ginčyti nei vieno sandorio. Administratorius ataskaitoje nurodė, kokius sandorius patikrino ir informavo, jog kreipėsi į Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybą dėl sandorio su K-Mark Industrial Ltd, dėl ko iki šiol vyksta ikiteisminis tyrimas. Nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismai nepripažino nei vieno UAB „MV Retail“ sandorio savaime priešingo teisės normoms.
  5. Kreditoriams buvo sudaromos visos sąlygos susipažinti su įmonės dokumentais. Išskyrus UAB „Gamafondas“ ir UAB „Kauno audinių projektas“, kiti kreditoriai niekada nesikreipė į administratorių dėl susipažinimo su įmonės dokumentais.

10Kreditoriaus UAB „Kamratas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartį dalyje, kuria BUAB „MV Retail“ administratoriumi paskirta UAB „Ad acta“ ir priimti naują nutartį – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Abadona“. Nurodė, kad atstatydinant senąjį ir paskiriant naująjį administratorių buvo pasiūlyta tik viena kandidatūra, tačiau teismas turi įvertinti visas aplinkybes, rodančias, ar konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Pirmosios instancijos teismas nepakankamai reikšmės skyrė naujai paskirto administratoriaus patirties kriterijui. Šiam administratoriui teisė teikti bankroto administravimo paslaugas suteikta nuo 2012-11-05, tačiau įmonė nevykdo ir nėra baigusi nei vienos bankroto procedūros. BUAB „MV Retail“ yra stambi bendrovė, kurios proceso metu nustatytas tyčinio bankroto faktas, šiuo metu Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje jau beveik dveji metai vyksta ikiteisminis tyrimas, todėl reikalingas pakankamai patyręs administratorius, siekiant kuo sklandesnio ir operatyvesnio bankroto procedūrų vykdymo. Nurodė, kad paskirtas administratorius dėl savo patirties negalės tinkamai vykdyti pareigų.

11Kreditoriai UAB „Gamafondas“ ir UAB „Naujasis Bruklinas“ pateikė atsiliepimą, prašydami atmesti UAB „Kamratas“ atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindė šiais argumentais:

  1. Situacija, kai apskritai nei viename kreditorių susirinkime nedalyvavęs ir nežinomas kreditorius, turintis 1,26 proc. balsų, teikia atskirąjį skundą, nurodydamas tik formalius argumentus, kelia pagrįstų abejonių, kodėl į bankroto procesą įsijungė tik dabar ir kodėl jam netinka daugumos siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra. UAB „Kamratas“ nebuvo tarp tų kreditorių, kurie kreipėsi su prašymu atstatydinti administratorių, neteikė siūlymų dėl kandidatūros pirmosios instancijos teismui. Kyla klausimas ar šiuo atveju kreditorius, neteikęs siūlymų pirmosios instancijos teismui, apskritai turi procesinę teisę tokius siūlymus teikti apeliacinėje instancijoje.
  2. Dėl administratoriaus kvalifikacijos tinkamumo teikti bankroto administravimo paslaugas sprendžia Įmonių bankroto valdymo departamentas. Visi leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas turintys administratoriai yra pakankamai kvalifikuoti ir lygiaverčiai. Atsisakymas skirti administratoriumi įmonę vien dėl to, kad ji yra įsteigta neseniai ir kol kas nėra administruojama nei viena įmonė, reikštų nepagrįstą konkurencijos ribojimą, užkirstų kelią įeiti į rinką naujai įsteigtoms įmonėms. UAB „Ad acta“ dirba patyrę bankroto administratoriai, kurie vykdo ir yra užbaigę ne vieną bankroto procedūrą, todėl pagrindo abejoti jų kvalifikacija nėra. BUAB „MV Retail“ bankrotas nėra specifinis ar kažkuo išskirtinis, kadangi įmonė šiuo metu veiklos nevykdo, turto neturi.

12Kreditoriai UAB „Gamafondas“ ir UAB „Naujasis Bruklinas“ pateikė atsiliepimą, prašydami atmesti BUAB „MV Retail“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindė šiais argumentais:

  1. Teismas priėjo teisingos išvados, kad esamoje situacijoje nėra įmanomas sklandus ir operatyvus bankroto procedūrų vykdymas, konstruktyvus bendradarbiavimas. Nurodė visą eilę aplinkybių, kurias įvertino, spręsdamas dėl kreditorių daugumos prašymo pagrįstumo.
  2. Administratoriaus nenoras leisti kreditoriams susipažinti su sandoriais, sudarytais tarp susijusių asmenų, vertinimas, kad informacija apie vykusį VMI patikrinimą ir jo rezultatus kreditoriams yra nereikšminga, nesutikimas, kad UAB „MV Retail“ bankrotas yra tyčinis, nuomonė, kad sandoriai, kuriais BUAB „MV Retail“ veikla perkelta į UAB „Rududu ir Co“ yra teisėti, verčia abejoti jo šališkumu.

13Kreditoriai UAB „BPT Optima Retail“ ir UAB „Kauno audinių projektas“ pateikė atsiliepimus, prašydami nutraukti civilinę bylą dalyje pagal UAB „Kamratas“ atskirąjį skundą, o tuo atveju, jei civilinė byla nebūtų nutraukta, atskirąjį skundą atmesti, priteisti iš UAB „Kamratas“ bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad klausimą dėl UAB „Abadona“ paskyrimo UAB „MV Retail“ bankroto administratoriumi visų pirma turi spręsti pirmosios instancijos teismas, tačiau toks prašymas nebuvo pateiktas. Todėl apeliantas neturi subjektinės teisės teikti atskirąjį skundą dėl ginčijamos nutarties.

14Kreditoriai UAB „BPT Optima Retail“ ir UAB „Kauno audinių projektas“ pateikė atsiliepimus, prašydami atmesti BUAB „MV Retail“ administratoriaus UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ atskirąjį skundą, priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad dauguma kreditorių visiškai nepasitiki esamu BUAB „MV Retail“ bankroto administratoriumi UAB „Verslo administravimas ir apskaita“.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirieji skundai netenkinami.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

18Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria buvo atstatydintas BUAB „MV Retail“ bankroto administratorius UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ bei paskirtas naujas administratorius UAB „Ad acta“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Dėl administratoriaus atstatydinimo

20BUAB „MV Retail“ bankroto administratorius UAB „Verslo administravimas ir apskaita“, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį dėl jo atstatydinimo, teigia, kad teismas nenurodė pagrįstų priežasčių, kodėl jis nebegali eiti administratoriaus pareigų, nenustatė veiklos trūkumų ir pažeidimų. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atstatydinęs BUAB „MV Retail“ administratorių UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ iš pareigų, konstatavo, kad nepasitikėjimą administratoriaus nešališkumu lėmė tai, kad jis nesikreipė dėl tyčinio bankroto nustatymo, nors Valstybinė mokesčių inspekcija, atlikusi operatyvinį patikrinimą, nustatė, kad bankrutavusios įmonės veikla buvo perkelta į susijusią įmonę, be to, apie tai neinformavo nei kreditorių, nei teismo, nagrinėjusio tyčinio bankroto klausimą, taip pat tai, kad kreditoriams problematiška susipažinti su BUAB „MV Retail“ dokumentais ir sandoriais.

21Pažymėtina, kad bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 str. 1 d., 3 d.). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d.). Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-752/2012; 2013 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1100/2013).

22Iš byloje esančios 2011 m. rugpjūčio 25 d. pažymos matyti, kad Valstybinė mokesčių inspekcija atliko BUAB „MV Retail“ operatyvinį patikrinimą, kurio metu, be kitų aplinkybių, nustatė, kad tarp UAB „MV Retail“ ir susijusios įmonės UAB „Rududu ir Co“ 2009 m. birželio 9 d. buvo pasirašyta taikos sutartis, kurios pagrindu UAB „MV Retail“ už 874 145,45 Lt skolą perleido UAB „Rududu ir Co“ prekių už 736 030 Lt bei ilgalaikį turtą (parduotuvių įrengimus, prekybinę ir kompiuterinę įrangą) už 132 433 Lt (t. 10, b.l. 41-43). Administratoriaus įgaliotas asmuo su šia Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma 2011 m. rugsėjo 6 d. buvo pasirašytinai supažindintas. Nepaisant to, administratorius, nors ir turėdamas informaciją apie bankrutuojančios įmonės turto perleidimą susijusiai įmonei, nesiėmė jokių veiksmų, be to, kreditorių apie vykusį patikrinimą ir jo rezultatus neinformavo. Tik BUAB „MV Retail“ kreditoriams kreipusis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo ir renkant įrodymus kreditoriaus UAB „Gramafondas“ atstovė minėtą Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą 2012 m. birželio 26 d. vykusio posėdžio metu pateikė teismui (t. 10, b.l. 73).

23Apelianto teigimu, minėtoje pažymoje nebuvo užfiksuota jokių teisės pažeidimų, ši pažyma jokių pasekmių bankrutuojančiai įmonei nesukėlė, todėl ir nebuvo pateikta kreditorių susirinkimo metu. Pažymėtina, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvinio patikrinimo pažymoje užfiksuotos aplinkybės apie bankrutavusios įmonės turto perleidimą susijusiam asmeniui UAB „Rududu ir Co“, suteikiant atsiskaitymo pirmenybę tik šiam kreditoriui, turėjo įtakos BUAB „MV Retail“ nemokumui, ką yra konstatavęs tiek Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 13 d. nutartyje, tiek Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 21 d. nutartyje, kuriose BUAB „MV Retail“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu (t. 10, b.l. 241-247, t. 11, b.l. 57-63). Atsižvelgiant į tai, nesutiktina su administratoriaus pozicija, jog 2011 m. rugpjūčio 25 d. pažymoje nurodytos aplinkybės jokių pasekmių įmonei nesukėlė.

24Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad tokie administratoriaus veiksmai, kuomet nuo kreditorių nuslepiama informacija apie atliktą bankrutavusios įmonės patikrinimą, kurio metu buvo nustatytos svarbios aplinkybės, turėjusios įtakos UAB „MV Retail“ nemokumui, kuris vėliau buvo pripažintas tyčiniu, bei administratoriaus pozicija, jog pažymoje nebuvo užfiksuota jokių teisės pažeidimų ir kad tai jokių pasekmių bankrutuojančiai įmonei nesukėlė, verčia pagrįstai abejoti administratoriaus šališkumu bei tinkamu savo funkcijų atlikimu. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai BUAB „Verslo administravimas ir apskaita“ atstatydino iš administratoriaus pareigų.

25Dėl administratoriaus kandidatūros

26Kreditorius UAB „Kamratas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria BUAB „MV Retail“ naujuoju administratoriumi buvo paskirta UAB „Ad acta“ ir paskirti jo siūlomą administratorių UAB „Abadona“. Apeliantas, ginčydama pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo, jos neteisėtumą ir nepagrįstumą argumentuoja iš esmės tuo, kad teismas nepakankamai skyrė dėmesio šio kandidato patirčiai, kadangi teisė teikti bankroto administravimo paslaugas UAB „Ad acta“ suteikta tik 2012 m. lapkričio 5 d., be to, ši įmonė nevykdo ir nėra baigusi nei vienos bankroto procedūros.

27Nagrinėjamu atveju kartu su prašymu dėl administratoriaus pakeitimo teismui buvo pateikta tik viena administratoriaus kandidatūra – UAB „Ad acta“. Apeliantas UAB „Kamratas“ siūlymą BUAB „MV Retail“ administratoriumi skirti UAB „Abadona“ pateikė tik apeliacinės instancijos teismui su atskiruoju skundu. Pažymėtina, jog CPK 312 str. draudžia skunde kelti reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad bankroto bylos yra susijusios su viešuoju interesu, apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl UAB „Kamratas“ skundo.

28Kaip minėta, bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d.). Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012).

29Iš bylos duomenų matyti, kad teismo paskirtas naujas administratorius UAB „Ad acta“ atitinka ĮBĮ numatytus reikalavimus: Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos patvirtino, kad UAB „Ad acta“ 2012 m. lapkričio 5 d. buvo įrašyta į asmenų, teikiančių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą ir turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (t. 11, b.l. 74), šio administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (t. 11, b.l. 92), jis yra pateikęs Bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (t. 11, b.l. 75) bei deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (t. 11, b.l. 69). Aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 str. 4 d., kurios būtų kliūtimi UAB „Ad acta“ paskirti atsakovo bankroto administratoriumi, nenustatyta.

30Pažymėtina, kad konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo2013 m. vasario 28 d. nutartis byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-885/2012; 2012 m. balandžio 19 nutartis byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-896/2012; 2011 m. balandžio 7 d. nutartis byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

31Nagrinėjamu atveju apeliantas neįrodė, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Ad acta“ dėl kokių nors objektyvių ar subjektyvių priežasčių negali vykdyti jam pavestų funkcijų. Nors, apelianto teigimu, teisė teikti bankroto administravimo paslaugas UAB „Ad acta“ suteikta tik 2012 m. lapkričio 5 d. ir ši įmonė nevykdo ir nėra baigusi nei vienos bankroto procedūros, tačiau administratorių užimtumo teikiant bankroto administravimo paslaugas bei profesinės patirties kriterijai nėra tie kriterijai, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal viešai skelbiamus Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis apelianto siūloma UAB „Abadona“ vykdo 13 bankroto procedūrų ir yra baigusi 8 procedūras, turi tris darbuotojus. Nors, kaip teisingai nurodo apeliantas, pirmosios instancijos teismo paskirtam administratoriui UAB „Ad acta“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas yra suteiktas neseniai ir ši įmonė nevykdo ir nėra baigusi nei vienos bankroto procedūros, tačiau, kaip matyti iš viešai prieinamos informacijos, UAB „Ad acta“ dirbantys administratoriai turi nemažą patirtį, teikiant bankroto administravimo paslaugas (pvz., UAB „Ad acta“ darbuotojas R. S. vykdo 11 bankroto procedūrų ir yra baigęs 9 procedūras, A. G. vykdo 14 procedūrų ir yra baigusi 12, Ž. S. vykdo 4 procedūras). Atsižvelgiant į šiuos duomenis, nėra pagrindo pripažinti, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Ad acta“ netinkamai ir nesklandžiai vykdys atsakovo bankroto procedūrą, todėl nėra pagrindo tenkinti apelianto UAB „Kamratas“ atskirojo skundo ir keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dėl administratoriaus skyrimo.

32Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes bei pateiktus į bylą duomenis, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atstatydinęs UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ iš bankroto administratoriaus pareigų ir BUAB „MV Retail“ administratoriumi paskyręs UAB „Ad acta“, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl keisti ar naikinti jos atskirųjų skundų motyvais nėra pagrindo.

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 23 d. nutartimi iškėlė bankroto... 4. Pareiškėjai Danske Bank A/S Lietuvos filialas, UAB „Gamafondas“, UAB... 5. BUAB „MV Retail“ administratorius UAB „Verslo administravimas ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 23 d. nutartimi prašymą tenkino... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 9. BUAB „MV Retail“ administratorius UAB „Verslo administravimas ir... 10. Kreditoriaus UAB „Kamratas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 11. Kreditoriai UAB „Gamafondas“ ir UAB „Naujasis Bruklinas“ pateikė... 12. Kreditoriai UAB „Gamafondas“ ir UAB „Naujasis Bruklinas“ pateikė... 13. Kreditoriai UAB „BPT Optima Retail“ ir UAB „Kauno audinių projektas“... 14. Kreditoriai UAB „BPT Optima Retail“ ir UAB „Kauno audinių projektas“... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirieji skundai netenkinami.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 19. Dėl administratoriaus atstatydinimo... 20. BUAB „MV Retail“ bankroto administratorius UAB „Verslo administravimas ir... 21. Pažymėtina, kad bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus... 22. Iš byloje esančios 2011 m. rugpjūčio 25 d. pažymos matyti, kad Valstybinė... 23. Apelianto teigimu, minėtoje pažymoje nebuvo užfiksuota jokių teisės... 24. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad tokie administratoriaus veiksmai,... 25. Dėl administratoriaus kandidatūros... 26. Kreditorius UAB „Kamratas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios... 27. Nagrinėjamu atveju kartu su prašymu dėl administratoriaus pakeitimo teismui... 28. Kaip minėta, bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui... 29. Iš bylos duomenų matyti, kad teismo paskirtas naujas administratorius UAB... 30. Pažymėtina, kad konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir... 31. Nagrinėjamu atveju apeliantas neįrodė, kad teismo paskirtas administratorius... 32. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 34. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartį palikti...