Byla 2-1121/2014
Dėl naujo administratoriaus paskyrimo, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Gabringa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutarties, kuria pakeista 2014 m. balandžio 1 d. nutarties dalis dėl naujo administratoriaus paskyrimo, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“ bankroto byloje, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartimi UAB „Versenta“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Admivita“; 2013 m. spalio 18 d. nutartimi administratorius UAB „Admivita“ atstatydintas ir BUAB „Versenta“ administratoriumi paskirta UAB „Bankrotas“. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. sausio 3 d. nutartimi pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 18 d. nutarties dalį ir BUAB „Versenta“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Toplit“.

4Bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ įgaliotas asmuo kreipėsi į teismą su prašymu atstatydinti UAB „Toplit“ iš BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus pareigų. Kreditoriai neprieštaravo atsistatydinimo prašymui, siūlė administratorių kandidatūras: kreditorius UAB „TAVC“ pasiūlė administratoriumi skirti UAB „UBC“, kreditorius UAB „Gabringa“ – UAB „Bankrotas“. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi atstatydino administratorių UAB „Toplit“ iš BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus pareigų ir BUAB „Versenta“ administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotas“.

5Kreditorius UAB „TAVC“ pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutarties, kuriuo prašė atskirąjį skundą tenkinti ir pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutarties dalį dėl naujo BUAB „Versenta“ administratoriaus paskyrimo. Atskirasis skundas buvo motyvuojamas tuo, kad kreditorius UAB „Gabringa“, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatomis, neturėjo teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl BUAB „Versenta“ administratoriaus atstatydinimo ir neturėjo teisės siūlyti naujo administratoriaus kandidatūros, kadangi šio kreditoriaus teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro tik 21,51 % visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos. Lietuvos apeliacinis teismas yra suformavęs praktiką, pagal kurią iškeltoje bankroto byloje sprendžiant paskirto administratoriaus pakeitimo klausimą, teisė teikti teismui naujo administratoriaus kandidatūrą suteikta tik kreditoriams, kurie šią teisę gali realizuoti per kreditorių susirinkimą, kreditorių komitetą (priimant atitinkamą kolegialų sprendimą) arba savarankiškai (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 ir 3 p., 21 str. 2 d. 4 p., 23 str. 13 p.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi kreditoriaus UAB „TAVC“ atskirtąjį skundą tenkino; pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutarties dalį, kuria BUAB „Versenta“ bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Bankrotas“ ir BUAB „Versenta“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „UBC“.

8Teismas sutiko su kreditoriaus UAB „TAVC“ skundo argumentais, kad kreditorius UAB „Gabringa“, kurio teismo patvirtinti reikalavimai BUAB „Versenta“ bankroto byloje vertine išraiška sudaro tik 21,51 % visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, neturėjo teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo ir neturėjo teisės siūlyti naujo administratoriaus kandidatūros, kadangi iškeltoje bankroto byloje sprendžiant paskirto administratoriaus pakeitimo klausimą, teisė teikti teismui naujo administratoriaus kandidatūrą suteikta tik kreditoriams, kurie šią teisę gali realizuoti per kreditorių susirinkimą, kreditorių komitetą (priimant atitinkamą kolegialų sprendimą) arba savarankiškai (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 ir 3 p., 21 str. 2 d. 4 p., 23 str. 13 p.). Tokiu atveju svarstytina ir vertintina tik kreditoriaus UAB „TAVC“ pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra. Teismas padarė išvadą, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartis keistina dalyje dėl naujo BUAB „Versenta“ administratoriaus paskyrimo ir skirtinas kitas bankroto administratorius. Teismas pažymėjo, kad UAB „TAVC“ pasiūlyta administratoriaus kandidatūra – UAB „UBC“, atitinka ĮBĮ numatytus reikalavimus, nenustatyta aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi paskirti siūlomą bankroto administratorių, todėl BUAB „Versenta“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „UBC“.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Kreditorius UAB „Gabringa“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – palikti galioti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartį, kuria BUAB „Versenta“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankrotas“. Atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

111. Lietuvos apeliacinio teismo formuojama praktika, jog teismas neturi procesinio pagrindo atsisakyti priimti bankroto byloje dalyvaujančio asmens prašymo atstatydinti administratorių, o turi tokį prašymą išnagrinėti iš esmės kaip bet kurį kitą procesinį prašymą, ir jį tenkinti arba jo netenkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1375/2012, 2013 m. gegužės 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1530/2013), lemia, jog nepagrįsta teismo išvada, kad kreditorius UAB „Gabringa“ neturėjo teisės savarankiškai kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, todėl jo prašymas (pasiūlyta administratoriaus kandidatūra) negali būti tenkinamas. Tačiau klausimai dėl administratoriaus atstatydinimo nėra reikšmingi, nes atstatydindamas administratorių teismas iš esmės vertino tik paties administratoriaus prašymą. Atkreipia dėmesį, kad 2014 m. balandžio 1 d. nutartyje teismas buvo nurodęs, kad UAB „Gabringa“, kaip kreditorius, turi teisę ne tik pasisakyti dėl pareikšto prašymo atstatydinti administratorių, bet ir teisę siūlyti kito administratoriaus kandidatūrą; kad kreditoriaus finansinio reikalavimo dydis negali nulemti administratoriaus skyrimo ir tokiu būdu paneigti įstatymo teismui suteiktą administratoriaus skyrimo diskrecijos teisę (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2454/2013). Paminėta teismų praktika bei faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad skundžiamoje nutartyje teismas netinkamai taikė ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalį, nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo praktika.

122. Kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo turi bendro pobūdžio procesinę teisę reikšti teismui prašymus ir teismas turi šiuos prašymus svarstyti. Todėl darytina išvada, kad teismui pateikti pasiūlymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, o kartu pateikti ir naujas bankroto administratoriaus kandidatūras turi teisę ne tik daugiau kaip penkiasdešimt procentų patvirtintų kreditorinių reikalavimų turintis kreditorius UAB „TAVC“, bet ir visi kiti byloje dalyvaujantys asmenys, tarp jų ir apeliantas. Tokios praktikos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-558/2014. Pažymi, kad atstatydintas jau antras BUAB „Versenta“ administratorius, visi didžiausio kreditoriaus siūlyti ir teismo paskirti administratoriai neatliko ĮBĮ nustatytų pareigų, neginčijo bendrovei nenaudingų kreditorių susirinkimų nutarimų, kuriuos buvo priverstas ginčyti apeliantas, dėl ko vilkinamas bankroto procesas. Paskyrus ne didžiausią kreditorinį reikalavimą turinčio kreditoriaus pasiūlytą bankroto administratorių gali būti išsklaidomos kylančios abejonės dėl administratoriaus objektyvumo ir nepriklausomumo nuo didžiausio kreditoriaus, todėl tikslingiausia ir racionaliausia priemonė tam pasiekti yra apelianto siūlomo ir 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi paskirto administratoriaus UAB „Bankrotas“ paskyrimas.

133. Praktikoje pripažįstama, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010, 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-885/2012 ir kt.). Nei UAB „TAVC“, nei teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė argumentų dėl UAB „Bankrotas“ suinteresuotumo ir netinkamumo būti paskirtu BUAB „Versenta“ bankroto administratoriumi. Pažymi, kad 2014 m. balandžio 1 d. nutartyje buvo nustatyta, kad UAB „Bankrotas“ galės tinkamiau ir efektyviau atlikti įmonės administratoriaus funkcijas.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „TAVC“ prašo atskirąjį skundą atmeti ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje numatyti konkretūs atvejai, kuomet teismas gali atstatydinti administratorių iš pareigų, ir konkretūs subjektai kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo. Apelianto patvirtinti reikalavimai bankroto byloje vertine išraiška sudaro tik 21,51 % (mažiau kaip pusę) visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (neatitinka ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p.), todėl teismas turėjo pagrindą svarstyti apelianto procesinį prašymą tik ta apimtimi, kiek jame nurodyta faktinių aplinkybių, sudarančių ar ne pagrindą atstatydinti veikiantį administratorių UAB „Toplit“, tačiau neturėjo pagrindo svarstyti jo siūlomos naujos administratoriaus kandidatūros. Apelianto nurodomų ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi skiriasi, todėl vadovautis apelianto nurodomais precedentais nėra pagrindo.
  2. Atkreiptinas dėmesys, kad analogiškas ginčas nagrinėjamoje byloje jau buvo išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 3 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. 2-48/2014), tačiau šia nutartimi apeliantas nesivadovauja. Vadovaujantis ĮBĮ normomis ir Lietuvos apeliacinio teismo suformuota praktika bei minėta nutartimi, konstatuotina, kad apeliantui – kreditoriui, kurio teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška nesudaro daugiau kaip pusę visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, teisės siūlyti naują administratorių, kreipiantis su atitinkamu prašymu tiesiogiai į teismą ĮBĮ nenumato. Apelianto argumentas dėl teismo diskrecijos teisės parinkti vieną iš kandidatūrų nepagrįstas.
  3. Kreditorius UAB „TAVC“ byloje yra pasiūlęs tik UAB „Toplit“ ir UAB „UBC“ kandidatūras. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad visi administratoriai dirbo blogai. Teiginiai dėl UAB „UBC“ netinkamumo administruoti BUAB „Versenta“ deklaratyvaus pobūdžio.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria tenkinus atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismas pasinaikino nutarties dalį ir paskyrė naują atsakovo bankroto administratorių, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18Bylos duomenys liudija, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi tenkino BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ atsistatydinimo prašymą ir BUAB „Versenta“ administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotas“. Kreditorius UAB „TAVC“, nesutikdamas su 2014 m. balandžio 1 d. nutarties dalimi, kuria paskirtas administratorius UAB „Bankrotas“, pateikė atskirąjį skundą, kurį Vilniaus apygardos teismas skundžiama nutartimi tenkino ir BUAB „Versenta“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „UBC“. Apeliantas iš esmės nesutinka su paskirto administratoriaus kandidatūra ir nors skunde teikia argumentus dėl teisės kreiptis dėl administratoriaus atstatydinimo turėjimo, tačiau pats pripažįsta, kad šie argumentai nėra esminiai, nes administratorius atstatydintas jo paties prašymu. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas plačiai nepasisako dėl argumentų, susijusių su administratoriaus UAB „Toplit“ atstatydinimu, juos aptardamas tik tiek, kiek tai susiję su kreditoriaus teise siūlyti naujo bankroto administratoriaus kandidatūrą.

19ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis nustato administratoriaus atstatydinimo atvejus ir asmenis, turinčius teisę kreiptis dėl administratoriaus atstatydinimo. Bylos duomenys liudija, kad pareiškimą dėl atsistatydinimo pateikė pats administratorius UAB „Toplit“ (6 t., 53 b. l.) (ĮBĮ 11 str. 8 d. 1 p.). Atsakovo BUAB „Versenta“ kreditoriai pateikė savo siūlomas administratorių kandidatūras: UAB „TAVC“, kurio teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (78,488 proc.), – UAB „UBC“ ir kreditorius UAB „Gabringa“, kurio teismo patvirtinti finansiniai reikalavimai sudaro 21,512 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų – UAB „Bankrotas“ (6 t., 62-71, 81-96).

20Apeliantas teisus, ir tai patvirtina jo nurodoma Lietuvos apeliacinio teismo praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1375/2012, 2013 m. gegužės 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1530/2013), kad kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo, tame tarpe ir bankroto byloje dalyvaujantis asmuo (CPK 42 str. 1 d., ĮBĮ 10 str. 1 d.), turi bendro pobūdžio procesinę teisę reikšti teismui prašymus, ir teismas turi šiuos prašymus svarstyti, kol tokia teise nėra piktnaudžiaujama (CPK 95 str.). Tačiau procesinės teisės reikšti prašymą turėjimas, nelemia tokio prašymo tenkinimo, neturint atitinkamos materialinės teisės. Teisė siūlyti naujo bankroto administratoriaus kandidatūrą esant iškeltai bankroto bylai ĮBĮ suteikta tik kreditoriui (kreditoriams), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos (ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p.) bei kreditorių susirinkimui (komitetui) (ĮBĮ 23 str. 13 p.).

21Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje 2014 m. sausio 3 d. priimtoje nutartyje jau yra pasisakiusi, jog teismų praktikoje yra išaiškinta, kad įstatymas nesuteikia bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės akcininkams, savininkui ar atskiriems kreditoriams teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus pakeitimo ar atstatydinimo; tais atvejais, kai bankroto administratorius atstatydinamas kreditorių iniciatyva, teisė teikti teismui naujo bankroto administratoriaus kandidatūrą suteikta tik kreditoriams, kurie šią teisę gali realizuoti per kreditorių susirinkimą, kreditorių komitetą (priimant atitinkamą kolegialų sprendimą) arba savarankiškai, jei kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 ir 3 p., 21 str. 2 d. 4 p., 23 str. 13 p.); be to, kadangi ĮBĮ expressis verbis (aiškiai) nenustato kito administratoriaus paskyrimo procedūros tuo atveju, kai iš pareigų atstatydinamas administratorius pagal jo prašymą dėl atsistatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 1 p.), administratoriaus paskyrimo klausimas tokiu atveju spręstinas pagal įstatymo analogiją (CPK 3 str. 6 d., 11 str. 3 d. 24 p.); tokiu atveju, administratorius, pateikdamas prašymą teismui dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų tą pačią dieną šio prašymo kopiją turi pateikti kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininkui, kuris įgyja teisę, gavęs kreditorių susirinkimo (komiteto) pritarimą administratoriaus kandidatūrai, pasiūlyti šią administratoriaus kandidatūrą teismui (11 str. 8 d. 1 p., 11 str. 3 d. 24 p., 23 str. 13 p.; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1561/2013). Šioje byloje priimtoje 2014 m. sausio 3 d. nutartyje apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatavo, jog nebuvo pagrindo svarstyti ir paskirti atsakovo kreditoriaus UAB „Gabringa“ (neturinčio ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytos teisės teikti teismui prašymo dėl administratoriaus pakeitimo) teismui pasiūlytos atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros. Lietuvos apeliacinis teismas, nustatęs, kad apygardos teismas turėjo pagrindą spręsti dėl naujo bankroto administratoriaus paskyrimo, tačiau, paskirdamas kreditoriaus UAB „Gabringa“ pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą, suklydo, netinkamai pritaikydamas įstatymą ir neatsižvelgdamas į teismų praktikos išaiškinimus (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 ir 3 p., 21 str. 2 d. 4 p., 23 str. 13 p., CPK 329 str. 1 d.), panaikino apygardos teismo nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi buvo paskirtas kreditoriaus UAB „Gabringa“ pasiūlytas bankroto administratorius – UAB „Bankrotas“ ir klausimą išsprendė iš esmės paskirdamas naują, atsakovo kreditoriaus UAB „TAVC“, turinčio teisę teikti teismui naujo bankroto administratoriaus kandidatūrą, pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 11str. 8 d. 2 ir 3 p., 21 str. 2 d. 4 p.; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1726/2013). Nagrinėjamu atveju, nėra pagrindo ĮBĮ nuostatų aiškinti kitaip, nei išaiškino teisėjų kolegija minėtoje nutartyje.

22Tokiu atveju, nesant išreikštos atsakovo BUAB „Versenta“ kreditorių susirinkimo nuomonės apie kitą skirtiną atsakovo bankroto administratorių, ir tik vienam atsakovo kreditoriui – UAB „TAVC“, turinčiam daugiau kaip pusę (78 proc.) visų atsakovo kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos ir teisę pagal įstatymą (ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p.) teikti teismui prašymą dėl administratoriaus pakeitimo, taigi ir pasiūlyti naujo administratoriaus kandidatūrą, nėra teisinio pagrindo neskirti šio kreditoriaus pasiūlyto administratoriaus. Apeliantas, realizuodamas procesinę teisę teikti prašymus (CPK 42 str.), bei teikdamas atskirąjį skundą, nenurodė ir nepateikė jokių objektyvių duomenų apie kreditoriaus UAB „TAVC“ pasiūlyto ir teismo paskirto administratoriaus UAB „UBC“ neatitikimą įstatymo reikalavimams ar galimas abejones šio administratoriaus nešališkumu, būsimų bankroto procedūrų skaidrumu, proceso eigos sklandumu.

23Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vadovautis apelianto nurodoma Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-558/2014, kurioje paskirtas ne didžiausio kreditoriaus pasiūlytas bankroto administratorius, kadangi minėtos bylos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės skiriasi (išnagrinėtoje byloje buvo keliami abejonių dėl paskirto administratoriaus nešališkumo klausimai). Be to byloje, kurioje priimta nutartimi remiasi apeliantas, apeliacinės instancijos teismas konkretų sprendimą priėmė pabrėždamas, kad jis priimamas dėl šioje konkrečioje byloje susiklosčiusios situacijos.

24Esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą sutikti su kreditoriaus UAB „TAVC“ atskiruoju skundu, todėl apelianto UAB „Gabringa“ skundžiama nutartimi pagrįstai pasinaikino 2014 m. balandžio 1 d. nutarties dalį ir BUAB „Versenta“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „UBC“. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartimi UAB „Versenta“... 4. Bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ įgaliotas asmuo kreipėsi į... 5. Kreditorius UAB „TAVC“ pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi kreditoriaus UAB... 8. Teismas sutiko su kreditoriaus UAB „TAVC“ skundo argumentais, kad... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Kreditorius UAB „Gabringa“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 11. 1. Lietuvos apeliacinio teismo formuojama praktika, jog teismas neturi... 12. 2. Kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo turi bendro pobūdžio procesinę... 13. 3. Praktikoje pripažįstama, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „TAVC“ prašo... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria tenkinus atskirąjį... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. Bylos duomenys liudija, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 1 d.... 19. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis nustato administratoriaus atstatydinimo atvejus ir... 20. Apeliantas teisus, ir tai patvirtina jo nurodoma Lietuvos apeliacinio teismo... 21. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nagrinėjamoje... 22. Tokiu atveju, nesant išreikštos atsakovo BUAB „Versenta“ kreditorių... 23. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vadovautis apelianto nurodoma Lietuvos... 24. Esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 26. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartį palikti...