Byla 2-367/2012
Dėl neturtinės žalos atlyginimo ir kitų reikalavimų, tretieji asmenys Vilniaus apygardos teismas, Kauno miesto apylinkės teismas, Jonavos rajono apylinkės teismas, antstolė R. M. , paliktas nenagrinėtu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Donato Šerno ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutarties, kuria ieškovo A. B. ieškinys atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl neturtinės žalos atlyginimo ir kitų reikalavimų, tretieji asmenys Vilniaus apygardos teismas, Kauno miesto apylinkės teismas, Jonavos rajono apylinkės teismas, antstolė R. M. , paliktas nenagrinėtu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. B. pareikštu atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, tretiesiems asmenims Vilniaus apygardos teismui, Kauno miesto apylinkės teismui, Jonavos rajono apylinkės teismui, antstolei R. M. ieškiniu prašė pripažinti, kad tretieji asmenys Kauno miesto apylinkės teismas ir antstolė R. M. neteisėtai prievartavo iš ieškovo 1 000 Lt baudą vykdomojo rašto Nr. 2-345/2007 pagrindu, o tretieji asmenys Jonavos Rajono apylinkės teismas ir Vilniaus apygardos teismas dengė jų neteisėtus veiksmus ir pažeidė ieškovo teisę į teisingą civilinių bylų Nr. 2-1455-660/2007, 2-1456-217/2007, 2-346-45/2008 nagrinėjimą, informacijos gavimą, veiksmingą teisinę gynybą, vykdė diskriminaciją bei taikė ieškovo atžvilgiu dvigubus teisingumo standartus; priteisti ieškovui iš atsakovo Lietuvos Respublikos 150 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą už ieškovo konstitucinių teisių pažeidimą; sprendimo vykdymą pavesti atsakovo atstovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, tretiesiems asmenims Vilniaus apygardos teismui, Kauno miesto apylinkės teismui, Jonavos rajono apylinkės teismui, antstolei R. M. dėl neturtinės žalos priteisimo ir kitų reikalavimų paliko nenagrinėtu CPK 246 straipsnio 1, 4 dalių bei 296 straipsnio 1 dalies 5 ir 12 punktų pagrindu, nes ieškovas, kuriam apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, į teismo posėdį neatvyko, dokumentų, pateisinančių neatvykimą, nepateikė.

7Teismas iš bylos duomenų nustatė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi civilinė byla pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai ir kt. dėl neturtinės žalos priteisimo ir kitų reikalavimų nagrinėjimui buvo perduota Panevėžio apygardos teismui. Apie tai, jog byla yra nagrinėjama Panevėžio apygardos teisme ieškovui buvo pranešta. Panevėžio apygardos teismui 2011 m. spalio 13 d. nutartimi paskyrus bylos nagrinėjimo datą, A. B. apie tai buvo informuotas jam išsiunčiant nutarties kopiją bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos tripliką. Ieškovui siųsti procesiniai dokumentai ir teismo šaukimai apie bylos nagrinėjimą buvo siųsti registruotais laiškais 2011-10-17 bei 2011-10-26, tačiau ieškovo nebuvo atsiimti. Apie teismo posėdžio datą, ieškovas A. B. keletą kartų buvo informuotas faksu, todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovui buvo žinoma bylos nagrinėjimo vieta ir laikas. Kadangi A. B. į teismo posėdį neatvyko ir iki teismo posėdžio pradžios dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą nepateikė, teismas pripažino, kad ieškovas į posėdį neatvyko be svarbių priežasčių, todėl ieškinį paliko nenagrinėtu (CPK 246 str. 1 d., 4 d.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantas A. B. prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

  1. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turi būti panaikinta dėl absoliutaus nutarties negaliojimo pagrindo, numatyto CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 punkte. Nutartis taip pat pažeidžia CPK 117, 121 straipsnių ir 133 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog apeliantas buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą bei laiką. Apeliantas, remiantis CPK 117 straipsnio 2 dalimi, informavo teismą apie procesinių dokumentų įteikimo būdą ir prašė teismą apie teismo posėdžio vietą bei laiką informuoti pranešimą bei teismo šaukimą siunčiant faksu. Teismo šaukimas atvykti į 2011 m. lapkričio 17 d. įvyksiantį teismo posėdį apeliantui faksu buvo atsiųstas tik 2011 m. lapkričio 16 d. 15.20 val. Siunčiant procesinius dokumentus faksu, teismas privalėjo juos siųsti tokiu terminu, kad apeliantas turėtų pakankamai laiko pasiruošti bylos nagrinėjimui ir atvykti į teismą. Teismo šaukimą išsiunčiant apeliantui tik 2011 m. lapkričio 16 d., kai jis tuo metu buvo kitame mieste, jis neturėjo pakankamai laiko tinkamai pasirengti bylai ir atvykti į teismą, ar pakartotinai išsiųsti teismui prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai įvykdė pareigą informuoti apeliantą apie teismo posėdžio vietą bei laiką, byla buvo nepagrįstai išnagrinėta apeliantui teismo posėdyje nedalyvaujant.
  2. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino CPK 246 straipsnio 1 ir 4 dalių, 296 straipsnio 1 dalies 5 ir 12 punktų nuostatas. Remiantis CPK 246 straipsnio 1 dalimi ir 296 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teismas gali ieškinį palikti nenagrinėtu tik tuo atveju, jeigu atsakovas neprašo išnagrinėti bylą ir priimti sprendimą už akių. Nagrinėjamu atveju nutartyje nenustatyta, kad atsakovas ar tretieji asmenys dalyvavo 2011 m. lapkričio 17 d. teismo posėdyje ir neprašė priimti sprendimo už akių. Be to, neaišku, ar jiems apie teismo posėdžio vietą bei laiką buvo pranešta tinkamai. Remiantis CPK 246 straipsnio 4 dalimi, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą, jeigu duomenų apie šalių neatvykimo priežastis nėra, arba jos neatvyksta be svarbių priežasčių ir nei iš vienos iš jų negauta prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant. Nagrinėjamu atveju apeliantas 2011 m. spalio 17 d. pareiškimu, teismui išsiųstu faksu, prašė teismo jo ieškinį nagrinėti iš esmės jam teismo posėdyje nedalyvaujant.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, su apelianto atskiruoju skundu nesutiko, prašė skundą atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad apeliantui buvo žinoma apie teismo posėdžio vietą ir laiką. Tik paties apelianto nerūpestingumas ir neatidumas lėmė tai, kad jis neva nežinojo apie teismo posėdžio laiką. Atsakovas 2011 m. lapkričio 17 d. informavo teismą, kad neatvyks į bylos nagrinėjimą, palaikė atsiliepime išdėstytus nesutikimo su ieškiniu motyvus ir neprašė priimti teismo sprendimą už akių. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas galėjo palikti ieškinį nenagrinėtu ir tuo nepažeidė CPK nuostatų, kurios reglamentuoja ieškinio palikimą nenagrinėtu.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Kauno miesto apylinkės teismas prašė atskirojo skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad apelianto atskirojo skundo argumentai negali būti laikomi visiškai pagrįstais, nes apeliantui apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai jo paties nurodytu būdu – faksu. Apie teismo posėdžio datą apeliantas faksu buvo informuotas keletą kartų, todėl CPK 133 straipsnio 2 dalies reikalavimai pažeisti nebuvo. Apeliantas, vadovaudamasis bendruoju bonus pater familias elgesio standartu, turėjo suprasti, jog jis turi pareigą domėtis bylos eiga, todėl sąžiningai naudodamasis savo procesinėmis teisėmis bei vykdydamas pareigas apie bylos nagrinėjimo datą bei laiką jis galėjo pasiteirauti telefonu. Be to, apie bylos nagrinėjimo datą apeliantas galėjo sužinoti iš internetiniame puslapyje http://liteko.teismai.lt./tvarkarasciai viešai skelbiamos nagrinėjamų bylų tvarkaraščių paieškos. Apeliantas nevykdė savo kaip proceso šalies iniciavusios teisminį ginčą – ieškovo pareigų, numatytų CPK 42 straipsnio 5 dalyje.

12Kiti bylos dalyviai atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtu CPK 246 straipsnio 1 ir 4 dalių bei 296 straipsnio 1 dalies 5 ir 12 punktų pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam tinkamai nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir jis neturi atstovo, teismas bylos nagrinėjimą atideda; bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo prašymu, jeigu ieškovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis; atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir pan. nelaikomi svarbiomis priežastimis; liga paprastai nelaikoma svarbia neatvykimo priežastimi; jeigu neatvykimo priežastis yra pripažįstama nesvarbia, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių – ieškinys paliekamas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 5 p.). CPK 246 straipsnio 4 dalis nustato, kad jeigu duomenų apie šalių neatvykimo priežastis nėra arba jeigu jos į teismo posėdį neatvyksta be svarbių priežasčių ir jeigu nė iš vienos jų negauta prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą. CPK 296 straipsnio 1 dalies 12 punktas nustato, kad teismas ieškinį palieka nenagrinėtą taip pat ir kitais CPK ir CK numatytais atvejais. Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Danske bank A/S Lietuvos filialas v. UAB ,,Baltijos Ąžuolas", bylos Nr. 2-1564/2009). Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Utetra" v. B. M. , V. Č. , R. Č. , bylos Nr. 2-303/2008).

17Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas paliko ieškovo (apelianto) ieškinį nenagrinėtą priėjęs prie išvados, kad apeliantas, tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą bei laiką, į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių. Apeliacinės instancijos teismo kolegija neturi pagrindo sutikti su šia pirmosios instancijos teismo išvada.

18Byloje nustatyta, kad 2011 m. spalio 13 d. nutartimi pirmosios instancijos teismas bylą pagal apelianto ieškinį nutarė nagrinėti teismo posėdyje 2011 m. lapkričio 17 d. 9 val. Minėtos nutarties kopija bei atsakovo triplikas apeliantui registruotu paštu buvo išsiųsti 2011 m. spalio 17 d. bei 2011 m. spalio 26 d., tačiau apeliantui siųsti procesiniai dokumentai grįžo neįteikti su žyma, kad adresatas korespondencijos neatsiima (b. l. 86, 87). Apeliantas 2011 m. spalio 18 d. faksu teismui atsiųstu pareiškimu prašė pareiškime nurodytu fakso numeriu informuoti jį apie bylos eigą, paskirto teismo posėdžio vietą bei laiką (b. l. 78). Šiuo pareiškimu apeliantas taip pat prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant tuo atveju, jeigu teismo šaukimo įteikimas jam bus komplikuotas. Tą pačią dieną, t. y. 2011 m. spalio 18 d., pirmosios instancijos teismas išsiuntė apelianto nurodytu fakso numeriu 2011 m. spalio 13 d. nutarties kopiją, tačiau iš fakso siuntimo rezultato („no answer“) matyti, kad ji apeliantui nebuvo įteikta (b. l. 79). 2011 m. lapkričio 2 d. faksu teismui atsiųstu pareiškimu apeliantas pakartotinai prašė teismo atsiųsti jam adresuotus procesinius dokumentus faksu arba registruotu paštu (b. l. 81). Tą pačią dieną teismas apelianto nurodytu fakso numeriu du kartus siuntė jam teismo šaukimą į 2011 m. lapkričio 17 d. 9 val. įvyksiantį teismo posėdį, tačiau šaukimas apeliantui faksu įteiktas nebuvo, ką patvirtina fakso siuntimo rezultatai („no answer“ ir „busy“) (b. l. 82, 83). Pakartotinu pareiškimu, teismui atsiųstu 2011 m. lapkričio 16 d., apeliantas prašė faksu atsiųsti teismo šaukimą bei kitus jam neįteiktus registruotu laišku siųstus procesinius dokumentus (b. l. 84). Teismas tą pačią dieną faksu išsiuntė apeliantui teismo šaukimą bei kitus procesinius dokumentus. Fakso siuntimo rezultatas („ok“) patvirtina, kad teismo siųsti dokumentai buvo apeliantui įteikti. Atsakovo atstovas 2011 m. lapkričio 17 d. informavo teismą apie tai, kad dėl užimtumo kitoje civilinėje byloje negalės dalyvauti teismo posėdyje bei prašė civilinę bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b. l. 90).

19Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas, kaip teisminį ginčą inicijavęs asmuo, privalėjo būti pakankamai atidus ir rūpestingas, o pats prašydamas teismo procesinius dokumentus siųsti jam faksu nurodytu numeriu, pasirūpinti ir užtikrinti tinkamą faksu siunčiamų procesinių dokumentų gavimą. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju taip pat svarbu yra atsižvelgti į tai, kad apeliantas laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 18 d. iki 2011 m. spalio 20 d. buvo gydytas VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės stacionare (b. l. 106), dėl šios priežasties, tikėtina, jam nebuvo įteiktas registruotas laiškas, teismo išsiųstas 2011 m. spalio 17 d., o teismo šaukimas ir kiti procesiniai dokumentai apeliantui tinkamai buvo įteikti tik 2011 m. lapkričio 16 d., t. y. vieną dieną prieš teismo paskirtą posėdį. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad į teismo posėdį neatvyko ne tik apeliantas, bet ir atsakovas, o jie abu prašė teismo bylą nagrinėti jiems posėdyje nedalyvaujant (b. l. 78, 90). Taigi nagrinėjamu atveju nebuvo neabejotino pagrindo palikti apelianto ieškinį nenagrinėtą CPK 246 straipsnio 1 ir 4 dalyje nurodytais pagrindais.

20Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad civilinio proceso paskirtis – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčo išsprendimą. Vadovaujantis protingumo, teisingumo principais teisėjų kolegija daro išvadą, kad dėl aptartos susidariusios situacijos palikti apelianto ieškinį nenagrinėtą šiuo konkrečiu atveju nebuvo pakankamo pagrindo. Be to, pažymėtina, kad palikus ieškinį nenagrinėtą, apeliantas privalės iš naujo ieškiniu kreiptis į teismą ir proceso dalyviai pakartotinai bus priversti atlikti visas procedūras, kurios šioje byloje jau atliktos. Tokiu būdu užsitęs ir taip jau pakankamai ilgas bylos nagrinėjimo laikas, padidindamas laiko sąnaudas, proceso dalyvių ir teismo išlaidas, bus pažeisti proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principai.

21Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindas skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. B. pareikštu atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi ieškovo A. B.... 7. Teismas iš bylos duomenų nustatė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu apeliantas A. B. prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Kauno miesto apylinkės... 12. Kiti bylos dalyviai atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 16. CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta... 17. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas paliko ieškovo (apelianto)... 18. Byloje nustatyta, kad 2011 m. spalio 13 d. nutartimi pirmosios instancijos... 19. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas, kaip... 20. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad civilinio... 21. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartį....