Byla 3K-3-207/2014
Dėl UAB „ECAA Europe“ veiklos tyrimo pradėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas), Janinos Stripeikienės ir Dalios Vasarienės (pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo UAB „ECAA Europe“ prašymą išaiškinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal ieškovo East China Automobile Association Ltd pareiškimą atsakovui UAB „ECAA Europe“, tretiesiems asmenims UAB „Vaivorykštė“, J. D. dėl UAB „ECAA Europe“ veiklos tyrimo pradėjimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 16 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartis, priimta atsakovo veiklos tyrimo pradėjimo klausimu, panaikinta ir byla perduota iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui.

5Atsakovas pateikė prašymą išaiškinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 16 d. nutarties motyvus, prašydamas išaiškinti tai, ar:

61) apeliacinės instancijos teismui iš naujo nagrinėjant bylą turėtų būti apsiribojama atsakovo veiksmų, reaguojant į kasatoriaus 2013 m. kovo 14 d. pretenziją, ir laiko tarpo pakankamumo tokiems veiksmams atlikti vertinimu, sprendžiant klausimą, ar atsakovas turėjo protingą laiko tarpą, pakankamą reaguoti į pretenziją (kurioje reikalauta nutraukti netinkamą veiklą) ir (ar) imtis tokios veiklos nutraukimo veiksmų, ar turėtų būti vertinami visi pareiškime dėl veiklos tyrimo bei kituose procesiniuose dokumentuose nurodyti veiksmai, tame tarpe ir tie, kurie nebuvo nurodyti 2013 m. kovo 14 d. pretenzijoje;

72) tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas konstatuotų, kad kasatorius suteikė protingą laiko tarpą pretenzijoje nurodytiems trūkumams (visiems ar jų daliai) pašalinti, apeliacinės instancijos teismas turėtų spręsti, kad tik 2013 m. kovo 14 d. pretenzijoje nurodyti kaip galimai netinkami bendrovės valdymo veiksmai sudaro pagrindą pradėti juridinio asmens veiklos tyrimą, ar ir tie veiksmai, kurie nebuvo nurodyti kasatoriaus 2013 m. kovo 14 d. pretenzijoje, bet vėliau buvo nurodyti pareiškime dėl veiklos tyrimo bei kituose procesiniuose dokumentuose.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9Prašymas dėl nutarties išaiškinimo netenkintinas.

10Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 278 straipsnio 1 dalį, kuri taikytina ir kasaciniame procese (CPK 340 straipsnio 5 dalis), jeigu teismo sprendimas (nutartis) yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio. Pagal CPK 278 straipsnio 2 dalį teismo procesinis sprendimas gali būti išaiškintas, jeigu jis dar neįvykdytas ir nepasibaigė tokio sprendimo priverstinio vykdymo terminas ar šis terminas neatnaujintas. Teismo sprendimo (nutarties) aiškinimo paskirtis – pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas (nutartis) galėtų būtų tinkamai įvykdomas. Sprendimo išaiškinimo tikslas – pašalinti netikslaus ar neaiškaus teismo sprendimo trūkumus, jį sukonkretinant. Kasacinio teismo konstatuota, kad teismo sprendimas gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuota sprendimo rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas sprendimas; teismas, aiškindamas sprendimą, negali keisti jo turinio ir esmės ar išeiti už byloje, kurioje priimtas aiškinamas sprendimas, išspręstų klausimų ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Naujapilė“ v. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, bylos Nr. 3K-7-183/2006; 2007 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. R. G., bylos Nr. 3K-3-533/2007; 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės N. Šiugždaitės pareiškimą, bylos Nr. 3K-7-242/2009; 2013 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjų J. G. ir V. G. prašymą, bylos Nr. 3K-3-486/2013; ir kt.). Aiškinant CPK 278 straipsnio 1 dalies nuostatas, reikšmingi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. ir 2006 m. kovo 28 d. nutarimai, kuriuose Konstitucinis Teismas konstatavo, kad teismo baigiamajame akte turi būti išdėstyti visi argumentai, kuriais jis grindžiamas, jie negali būti teismo išdėstomi po oficialaus teismo baigiamojo akto paskelbimo; oficialiai paskelbęs teismo baigiamąjį aktą, teismas negali keisti ar kitaip koreguoti jo argumentų.

11Atsakovo prašyme nekeliama abejonių dėl prašomos išaiškinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 16 d. nutarties rezoliucinės dalies aiškumo (suprantamumo). Prašomos išaiškinti nutarties rezoliucinė dalis, kurioje nurodyta, kad byla perduodama nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui, yra išdėstyta aiškiai. Prašyme išdėstyti argumentai, kuriais nutarties konstatuojamojoje dalyje išdėstytus motyvus prašoma patikslinti, juos išplėsti taip, kaip to pageidauja atsakovas. Nors šiame prašyme pateiktais argumentais remiamasi bylos aplinkybių atsakovui palankiu interpretavimu, keliamos tam tikros abejonės dėl aplinkybių įvertinimo teismo nutartyje pagrįstumo, tačiau bylos aplinkybės yra teisiškai įvertintos ir dėl jų pateikti teisiniai argumentai prašomoje išaiškinti nutartyje. Dėl to teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo prašymas išaiškinti teismo nutartį negali būti tenkinamas CPK 278 straipsnio 1 dalies prasme, nes nenustatytas privalomas šios teisės normos taikymo pagrindas – sprendimo neaiškumas.

12Konstatuotina, kad prašoma išaiškinti kasacinio teismo nutartis yra baigtinis ir vientisas aktas, jos konstatuojamojoje dalyje surašyti visi motyvai, kurių pagrindu priimta nutarties rezoliucinė dalis. Nutarties motyvų negali būti daugiau, nei jų išdėstyta konstatuojamojoje dalyje, taip pat ši nutartis negali būti pildoma naujais motyvais. Dėl to teismas negali ir neturi iš naujo aiškinti ir keisti nutarties konstatuojamojoje dalyje išdėstytų motyvų, nes kitaip būtų sudarytos prielaidos abejoti, ar tokia teismo nutartis nėra priimta kitais motyvais, nei buvo išdėstyti iš karto ją priėmus.

13Pažymėtina, kad pagal CPK 362 straipsnio 1 dalį kasacinio teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama, todėl pasinaudojant sprendimo išaiškinimo procedūra negali būti sukuriama nauja, papildoma ir teisės aktuose nenumatyta teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Tai reiškia, kad kasacinio teismo priimta nutartis joje išdėstytais teisės klausimais dėl jos teisinio pagrįstumo nėra peržiūrėjimo dalykas sprendimo (nutarties) išaiškinimo procedūros metu.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 278 straipsnio 1 dalimi, 340 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

15Netenkinti atsakovo UAB ,, ECAA Europe“ prašymo išaiškinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-207.

Proceso dalyviai
Ryšiai