Byla 2-1504-775/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja E. Š., sekretoriaujant Jūratei Verseckienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui R. P., atsakovei ir jos įgaliotai atstovei L. Č., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BAB „Kauno tiekimas“ patikslintą ieškinį atsakovei N. B. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašo priteisti iš atsakovės 3 892,08 € žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 64-68).

3Ieškovo atstovas paaiškino, jog Kauno apygardos teismas 2013-05-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1924-259/2013 iškėlė bankroto bylą AB „Kauno tiekimas“. 2014-07-08 nutartimi Kauno apygardos teismas AB „Kauno tiekimas“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“, ši nutartis 2014-09-17 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi palikta nepakeista. Bankroto administratorius nustatė, kad 2010-10-01 tarp AB „Kauno tiekimas“ ir N. B. buvo sudaryta darbo sutartis, atsakovė priimta į bendrovę finansų konsultantės pareigoms. 2013-05-13 atlikti darbo sutarties pakeitimai, atsakovė paskirta AB „Kauno tiekimas“ filialo direktore. Pagal filialo nuostatų 3.4.2 p., filialo direktorius valdo filialui paskirtą turtą ir organizuoja filialo darbą, pagal 3.4.7 p., – savo nuožiūra skirsto ir naudoja filialo gautą iš bendrovės turtą ir lėšas. Atsakovė buvo atsakinga už filialo veiklos organizavimą. Susipažinus su bankroto administratoriui perduotais duomenimis nustatyta, kad 2013-12-02, t. y. jau po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, iš filialo sąskaitos buvo išmokėtos piniginės sumos, skirtos BAB „Kauno tiekimas“ filialo darbuotojų, tame tarpe ir pačios direktorės, darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms išmokoms. Iš viso buvo išmokėta 13 438,59 Lt, kuriuos ieškovas prašo priteisti iš atsakovės kaip pervestus be teisinio pagrindo, taip padarant įmonei žalą. 2013-05-20 nutartimi Kauno apygardos teismas buvo pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones – buvo areštuotos įmonės lėšos, tačiau leidžiama iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Šios laikinosios apsaugos priemonės galiojo iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, nutartis įsiteisėjo 2013-11-28, todėl nuo šios datos atsakovė jau negalėjo mokėti darbo užmokesčio darbuotojams. Ieškovo atstovas nurodė, kad yra visos sąlygos atsakovės civilinei atsakomybei kilti: nors teisės aktai draudžia įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą mokėti bet kokias išmokas darbuotojams, 2013-12-02 atsakovė patvirtino pavedimus darbuotojų darbo užmokesčiams bei su jais susijusiomis išmokoms išmokėti, tuo pažeisdama ne tik įstatymų reikalavimus, bet ir savo pareigą veikti rūpestingai ir atidžiai, dėl šių priežasčių matoma, kad priežastinis ryšys su įmonės filialo padidėjusiais nuostoliais yra susijęs būtent su filialo direktorės neteisėtais veiksmais. Ieškovas 2014-06-06 pretenzija kreipėsi į atsakovę dėl neteisėtai išmokėto darbo užmokesčio grąžinimo ne teismine tvarka, 2014-06-19 atsakymu atsakovė nurodė, kad pretenzija nepagrįsta, nes laikinųjų apsaugos priemonių nutartimi teismas leido išmokėti darbo užmokestį darbuotojams iš areštuotų įmonės lėšų. Ieškovo atstovas nurodė, jog negalima vadovautis atsakovės atsiliepime nurodyta aukštesnės instancijos teismų praktika, kadangi Įmonių bankroto įstatymas yra pasikeitęs, nuostata, draudžianti atlikti pavedimus po bankroto bylos iškėlimo, yra išlikusi, tada buvo vadovaujamasi 2003 m. Įmonių bankroto įstatymu, bankroto teisiniai santykiai nuolat kinta, nutartimi, kuri priimta beveik prieš 10 metų, vadovautis šiandien negalima. Apygardos nutartimis vadovautis negalima, nes praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

4Teismo nustatytu terminu atsakovė N. B. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (b. l. 89-91), nurodė, jog su patikslintu ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

5Atsakovė ir jos atstovė paaiškino, jog įmonės bankroto administratorius turi teisę išreikalauti neteisėtai sumokėtas bankrutuojančios įmonės lėšas iš jas gavusių asmenų, bet ne iš buvusios įmonės direktorės. Tokio kreditoriaus reikalavimas turi būti patvirtinamas ir tenkinamas pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas laikantis kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir proporcingumo kartu su kitais tos pačios eilės kreditoriais. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu pabrėžė, kad pinigai išmokėti įmonės darbuotojams, kurie yra ieškovo pirmosios eilės kreditoriai, taigi neaišku, kokia realiai žala įmonei padaryta. Atsakovė sutiktų atsisakyti kreditorinio reikalavimo tokiai sumai, kuri jai buvo išmokėta kaip darbo užmokestis.

6Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, jog AB „Kauno tiekimas“ su atsakove N. B. sudarė darbo sutartį, atsakovė priimta finansų konsultantės pareigoms (b. l. 26-33), 2013-05-10 valdybos posėdyje nuspręsta nuo 2013-05-13 N. B. paskirti AB „Kauno tiekimas“ filialo direktore (b. l. 34-35). 2013-05-20 Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1924-259/2013, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo AB „Kauno teikimas“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei turtines teises, esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, leido areštuotu nekilnojamuoju ir kilnojamuoju turtu naudotis, uždraudė juo disponuoti, leido iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei ir socialinio draudimo įmokas, šios laikinosios apsaugos priemonės galiojo iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti įsiteisėjimo (b. l. 20). Lietuvos apeliacinis teismas 2013-11-28 nutartimi pakeitė Kauno apygardos teismo 2013-08-07 nutartį, kuria AB „Kauno tiekimas“ iškelta bankroto byla, dalyje dėl bankroto administratoriaus, AB „Kauno tiekimas“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių kompanija“ (b. l. 9-19), atsižvelgiant į tai, Kauno apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo AB „Kauno tiekimas“ įsiteisėjo 2013-11-28. 2013-12-02 iš AB „Kauno tiekimas“ banko sąskaitos buvo pervesti darbo užmokesčiai ir su jais susijusios išmokos bendrovės darbuotojams: V. Z. pervesta 736,90 Lt suma, G. B. pervesta 2 000,70 Lt suma, S. R. – 736,90 Lt suma, V. V. – 736,90 Lt suma, R. B. – 736,90 Lt suma, R. L. – 324,74 Lt suma, A. Č. (A. Č.) – 560,17 Lt suma, N. B. – 1 652,20 Lt suma, R. L.-Z. – 744,40 Lt suma, viso darbuotojams pervesta 8 229,81 Lt, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pervesta 5 199,18 Lt suma, už banko paslaugas sumokėta 9,60 Lt (b. l. 39-41). Šiuos pavedimus patvirtino atsakovė N. B. (b. l. 42). BAB „Kauno tiekimas“ 2014-06-06 atsakovei N. B. pateikė pretenziją dėl neteisėtai išmokėto darbo užmokesčio grąžinimo (b. l. 43-44), 2014-06-19 atsakovė nurodė, jog ieškovo pretenzija nepagrįsta, nes laikinųjų apsaugos priemonių nutartis jai leido iš areštuotų įmonės piniginių lėšų atsiskaityti su įmonės darbuotojais (b. l. 45-46). 2014-07-08 Kauno apygardos teismas nutartimi atstatydino UAB „Bankroto administratorių kompanija“ iš bankrutuojančios AB „Kauno tiekimas“ administratoriaus pareigų ir paskyrė šios įmonės administratoriumi UAB „Bankroto administratorių biuras“ (b. l. 69-80), Lietuvos apeliacinis teismas šią nutartį 2014-09-17 nutartimi paliko nepakeistą (b. l. 81-85).

8Įmonių bankroto įstatymo paskirtis – bankroto procedūra užtikrinti kreditorių ir trečiųjų asmenų turtinius interesus, apsaugoti įmonės darbuotojų teises ir interesus. Įmonės bankroto procedūrų vykdymą reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo nuostatos, galiojusios įmonės bankroto bylos iškėlimo teismo sprendimu dieną. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad bankroto byla AB ,,Kauno tiekimas“ buvo iškelta 2013 m. gegužės 30 d. teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2013 11 29, todėl ginčo santykiams taikytina įstatymo 2003 m. liepos 4 d. redakcija (toliau – Įmonių bankroto įstatymas). Taigi, nuo nurodytos datos pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą bankrutuojančiai įmonei buvo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, išieškoti skolas iš įmonės turto, įskaityti tarpusavio reikalavimus ar kitaip vykdyti bankrutuojančios įmonės prievoles.

9Atsakovė 2013 12 03 iš BAB „Kauno tiekimas“ filialo sąskaitos filialo darbuotojams ir sau išmokėjo 13 438,59 Lt darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų (b.l. 39-41). Kadangi atsakovė šią sumą kreditoriams išmokėjo neteisėtai, ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 13 438,59 Lt žalą.

10Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina. Atitinkamai ir CPK 4 straipsnis nustato, jog vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

11Kadangi bankrutuojančios bendrovės vadovė su dešimčia kreditorių (tame tarpe ir savimi) atsiskaitė bendrovei iškėlus bankroto bylą, teismas daro išvadą, kad buvo pažeistas Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas, ir pripažįsta, kad toks prievolės įvykdymas yra neteisėtas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas praktiką šios kategorijos bylose yra nurodęs, kad tokios kreditoriui sumokėtos lėšos yra kreditoriaus be pagrindo įgytas turtas, o įmonės bankroto administratorius turi teisę išreikalauti neteisėtai sumokėtas bankrutuojančios įmonės lėšas (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas) iš jas gavusių asmenų, bet ne iš buvusio įmonės vadovo. Tokio kreditoriaus reikalavimas turi būti patvirtinamas ir tenkinamas pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas laikantis kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir proporcingumo kartu su kitais tos pačios eilės kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2008, 2007 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2007).

12Teismas taip pat pažymi, jog atsakovė kaip direktorė ir sau išsimokėjo 1652,20 Lt atlyginimą. Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti žalą, tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad įstatymas neįpareigoja ieškovo ieškinio pareiškime nurodyti teisinį ieškinio pagrindą. Teisinė kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, todėl ieškinyje ieškovo nurodytas teisinis ieškinio pagrindas teismui neprivalomas ir šio nesaisto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-124/2005). Tai reiškia, kad teismas nagrinėdamas bylą turi nustatyti, kokį reikalavimą reiškia ieškovas, ir pagal tai apibrėžti bylos nagrinėjimo dalyką. Antraip teismo procesinė veikla byloje bus netikslinga ir neleis tinkamai pasiekti CPK 2 straipsnyje nurodytų civilinio proceso tikslų – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei juos vykdant, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, aiškinti bei plėtoti teisę. Atsižvelgiant į tai, šioje byloje nagrinėtina, ar atsakovė minėtą pinigų sumą neįgijo be teisinio pagrindo (CK 6.237 str.).

13CK 6.237 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad asmuo be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijęs tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai įgyta, išskyrus tam tikras išimtis, nustatytas CK 6.241 straipsnyje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, jog CK 6.237 straipsnio nuostatos aiškinamos taip, kad nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas yra tada, kai asmuo be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgyja tai, ko jis negalėjo (neturėjo) gauti, prievolė grąžinti turtą, gautą be teisinio pagrindo (nesant nei teisės akto, nei sandorio prievolei atsirasti), gali atsirasti ir tada, kai iš pradžių buvo teisinis pagrindas šį turtą gauti, o vėliau jis išnyko. Nepagrįsto praturtėjimo teisiniams santykiams atsirasti būtinos tokios sąlygos: 1) konkretaus įstatymo ar sandorio, iš kurių atsiranda prievolė, nebuvimas; 2) kreditorių veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą įgijo ar jį pagerino, yra teisėti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją); 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Jeigu asmuo praturtėja ar gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. Č. ir kt. v. Kauno miesto savivaldybė, UAB „Automobilių stovėjimo aikštelės“, bylos Nr. 3K-3-140/2006; 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „ Okseta“, bylos Nr. 3K-3-166/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. J. v. A. D., bylos Nr. 3K-3-593/2008; 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. V. T. v. I. T., bylos Nr. 3K-3-111/2009).

14Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė žinojo, jog 2013 05 30 buvo priimta nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo AB „Kauno tiekimas“, kuri buvo apskųsta apeliacine tvarka. Parengiamajame posėdyje atsakovė nurodė, jog ji nežinojusi, kad atskirasis skundas 2013 11 28 jau buvo išnagrinėtas, todėl 2013 12 02 ir išmokėjo pinigus. Teismas pažymi, jog atsakovė, būdama sąžininga ir apdairia vadove, turėjo domėtis atliekamais veiksmais bankroto byloje ir įvertinti pervedamos sumos pagrįstumą. Priešingi nurodytiems atsakovės veiksmai objektyviąja prasme atitinka neteisėto veikimo požymius (CK 6.246 str. 1 d.).

15Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, į tai, kad aukščiau nurodyta kasacinio teismo praktika (dėl įmonės vadovo atsakomybės už kreditorių reikalavimų patenkinimą po nutarties iškelti bankroto bylą įmonei įsiteisėjimo nėra pasikeitusi (2A-615-431/2014), konstatuoja, jog ieškovo ieškinys tenkintinas dalinai – iš atsakovės priteistina tik neteisėtai be teisinio pagrindo jos pačios gauta 1652,20 Lt suma (CK 6.237 str.).

16CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (478,51 €) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-08-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str., 6.874 str. 2 d.).

17Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Patenkinus ieškinį dalinai (12 proc.), iš atsakovės ieškovui proporcingai priteistinos bylinėjimosi išlaidos už teisinę pagalbą (b.l. 108-111) – 7,40 €, taip pat iš atsakovės valstybei - 14 € žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str.-267 str., 270 str., teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovui BAB „Kauno tiekimas“, į.k. 133523653, buveinė Palemono g. 171, Kaunas, iš atsakovės N. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 478,51 € (keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus 51 ct), 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (478,51 €) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-0822) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,40 € (septynis eurus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Priteisti valstybei iš atsakovės N. B., a.k. ( - ) 14 € (keturiolikos eurų) žyminį mokestį, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT 24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, b. k. 73000, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja E. Š., sekretoriaujant Jūratei Verseckienei,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašo... 3. Ieškovo atstovas paaiškino, jog Kauno apygardos teismas 2013-05-30 nutartimi... 4. Teismo nustatytu terminu atsakovė N. B. pateikė atsiliepimą į patikslintą... 5. Atsakovė ir jos atstovė paaiškino, jog įmonės bankroto administratorius... 6. Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog AB „Kauno tiekimas“ su atsakove N. B.... 8. Įmonių bankroto įstatymo paskirtis – bankroto procedūra užtikrinti... 9. Atsakovė 2013 12 03 iš BAB „Kauno tiekimas“ filialo sąskaitos filialo... 10. Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai,... 11. Kadangi bankrutuojančios bendrovės vadovė su dešimčia kreditorių (tame... 12. Teismas taip pat pažymi, jog atsakovė kaip direktorė ir sau išsimokėjo... 13. CK 6.237 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad asmuo be teisinio pagrindo savo... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė žinojo, jog 2013 05 30 buvo priimta... 15. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, į tai, kad aukščiau... 16. CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo... 17. Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl nuo žyminio mokesčio mokėjimo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovui BAB „Kauno tiekimas“, į.k. 133523653, buveinė... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Priteisti valstybei iš atsakovės N. B., a.k. ( - ) 14 € (keturiolikos... 23. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...