Byla 2-13253-717/2014
Dėl skolos

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Ona Valentukevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Deneira“ ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 500 Lt skolą, 250 Lt administracines išlaidas, 450 Lt delspinigius, 130,07 Lt palūkanas, 100 Lt už raginimų siuntimą, 80 Lt baudą, 72 Lt žyminį mokestį ir 850 Lt išlaidas už ieškinio surašymą (b.l. 3-8).

3Nurodė, kad atsakovas A. M. 2009-02-09 kreipėsi į UAB „Ferratum“ dėl paskolos suteikimo. Atsakovas sumokėjo 2 Lt registracijos mokestį, sutiko su sutarties sąlygomis, UAB „Ferratum“ 30 dienų laikotarpiui atsakovui suteikė 400 Lt paskolą su 100 Lt paskolos mokesčiu. Suėjus paskolos grąžinimo terminui UAB „Ferratum“ atsakovui išsiuntė raginimą dėl susidariusio įsiskolinimo sumokėjimo. UAB „Ferratum“ ir ieškovė sudarė Gautinų sumų pirkimo sutartį Nr. 017, kurios pagrindu ieškovė ir reikalauja iš atsakovo priteisti įgytą 500 Lt įsiskolinimą bei kitas išlaidas.

4Ieškinys ir jo priedai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo į ieškinį pateikimo, atsakovui įteikti CPK 130 str. nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu, 2014-08-25 paskelbiant atitinkamo turtinio pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė neprieštaravo dėl sprendimo už akių priėmimo, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį (b.l. 7). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str., 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – Gyventojų registro tarnybos išrašo (b. l. 11), paskolos paraiškos (b. l. 12), paskolos sutarties bendrųjų sąlygų (b. l. 13-19), UAB „Ferratum“ pažymų (b. l. 19-21), išrašo ( b.l. 23) sąskaitos faktūros ( b.l. 24), 2013-11-05 Gautinų sumų pirkimo sutarties Nr. 017 su priedu (b. l. 25-29), pranešimų atsakovui (b. l. 30-33), skolų valdymo konsultacijų teikimo sutarties Nr. 13/11/11/3 (b. l. 37,38), sąskaita faktūros Nr. SIF 695 (b. l. 39), mokėjimo nurodymo (b. l. 40), teisinių paslaugų teikimo sutarties (b.l. 41,42), sąskaitos už teisines paslaugas (b. l. 43) vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos grąžinimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, iš dalies būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą, nes, atsakovui nevykdant įsipareigojimų grąžinti paskolą, ieškovė, kaip reikalavimą perėmęs asmuo, turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti paskolą, o taip pat reikalauti sumokėti sutartyje numatytus delspinigius, palūkanas ir kitus sutartus mokesčius (CPK 285 str. 2d., CK 6.101 str.).

7Atsakovui sutartu laiku negrąžinus gautos paskolos, reikalavimas dėl 500 Lt skolos (kurį sudaro 400 Lt paskola ir 100 Lt paskolos mokestis) priteisimo laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 1 p., 6.189 str. 1 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.260 str., 6.870 str., 6.873 str. 1 d., 6.886 str. 1 d.). Taip pat tenkintinas ieškovės reikalavimas priteisti 5 proc. metines palūkanas nuo negrąžintos paskolos sumos, kurios sudaro 130,07 Lt, kadangi, paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo tos dienos, kai paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos (CK 6.210 str. 1 d., 6.874 str. 1 d.).

8Atsakovui neįvykdant įsipareigojimų pagal paskolos sutartį, jam kyla pareiga sumokėti ieškovei paskolos sutartyje netesybas, nes pagal reikalavimo perleidimo sutartį ieškovė įgijo teisę jų reikalauti (CK 6.71 str., 6.73 str. 1 d., 6.245 str. 3 d., 6.256 str., 6.258 str., 6.260 str.). Paskolos sutarties 8.2-8.3 punktuose šalys numatė, kad vėluojant grąžinti paskolą ar jos dalį ir/ar delsiant sumokėti paskolos mokestį ar jo dalį 30 dienų, paskolos davėjas įsipareigoja mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną dieną nuo laiku nesumokėtų sumų; delsiant grąžinti paskolą ar jos dalį ir/ar delsiant sumokėti paskolos mokestį ar jo dalį ilgiau kaip 45 kalendorines dienas po paskolos termino pabaigos, paskolos gavėjas privalo papildomai sumokėti paskolos davėjui vienkartinę 80 Lt baudą. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo dvejopo pobūdžio netesybas – 450 Lt delspinigius bei 80 Lt baudą. Tokia netesybų skaičiavimo tvarka neprieštarauja įstatymui, tačiau, sprendžiant netesybų priteisimo klausimą, teismas, nepažeidžiant sutarties laisvės principo, turi teisę ir pareigą kontroliuoti ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (CK 6.73 str., 6.156 str., 6.158 str., 6.193 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, ir jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl 0,5 proc. delspinigiai, reikalaujant dar ir baudos, yra aiškiai per didelės netesybos (LAT nutartys civilinėse bylose 2005 06 06 Nr.3K-316/2005, 2006 01 25 Nr.3K-3-62/2006, 2006 06 14 Nr.3K-3-405/2006). Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra ne verslo subjektas, bet fizinis asmuo ir sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, turėjusi ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, jog ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, atsižvelgiant kad jų suma beveik lygi suteiktos paskolos sumai (CPK 185 str.). Nors atsakovas tinkamai neįvykdė paskolos sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovei nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių, todėl priteistini delspinigiai mažintini iki 0,05 proc. dydžio, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovės turėtus nuostolius. Ieškovei priteistina 45 Lt (500 Lt x 0,05 proc. x 180 d.=45 Lt) delspinigių suma ir 80 Lt bauda, o kitoje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neatitinkantis protingumo bei sąžiningumo principų (CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., CPK 3 str. 7 d., 178 str., 2011-06-27 Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-1444-605/2011; 2010-04-12 Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-622-390/2010; 2010-10-28 Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-1878-230/2011; 2007-10-24 Konstitucinio teismo nutarimas byloje Nr.26/07).

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo bendroje sumoje 20 Lt už raginimų siuntimą atsakovui. Pagal paskolos sutarties 8.1 p. paskolos gavėjui delsiant grąžinti paskolą ar jos dalį ir/ar delsiant sumokėti paskolos mokestį ar jo dalį, suėjus paskolos terminui, paskolos davėja 30 dienų laikotarpyje kas 7 kalendorines dienas išsiunčia paskolos gavėjui raginimo laiškus, už kuriuos paskolos gavėjas įsipareigoja sumokėti 40 Lt raginimo mokestį per 5 dienas po tokio raginimo gavimo dienos, tačiau jokių įrodymų patvirtinančių šių raginimų faktinį išsiuntimą atsakovui, ieškovė nepateikė (CPK 177 str., 178 str.). Įvertinus tai kas nurodyta, ieškinys dalyje dėl 100 Lt išlaidų už raginimų siuntimą atmestinas kaip neįrodytas (CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 250 Lt administracines išlaidų, kurias ji patyrė pasikreipusi į UAB „Skolų išieškojimas“. Pateikė teismui ieškovės ir UAB „Skolų išieškojimas“ pasirašytą skolų valdymo konsultacijų teikimo sutartį bei UAB „Skolų išieškojimas“ išrašytą sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyta 250 Lt suma už dokumentų parengimą ir konsultavimą dėl atsakovo skolos, tačiau nepateikė jokių įrodymų apie tai, kokius dokumentus UAB „Skolų išieškojimas“ parengė ieškovei. Nors su prievolės įvykdymu susijusias išlaidas turi apmokėti skolininkas, tačiau tokios išlaidos turi būti protingos ir pagrįstos, o šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CK 6.57 str., 6.249 str., CPK 178 str.). Nesant įrodymų, jog UAB „Skolų išieškojimas“ rengė dokumentus ieškovei dėl skolos išieškojimo iš atsakovo, ieškovės reikalavimas dėl šių išlaidų priteisimo atmestinas kaip neįrodytas, be to pažymėtina, kad skolų išieškojimas yra pačios ieškovės ūkinė-komercinė veikla (CK 6.249 str. 4 d. 3 p., CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

11Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, iš viso ieškovei iš atsakovo priteistina 500 Lt skola, 45 Lt delspinigiai, 130,07 Lt palūkanos, 80 Lt bauda, o kitoje dalyje ieškinys atmestinas kaip neįrodytas (CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

12Iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos (procesinės palūkanos) nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-05-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d., CK 6.210 str. 1d.).

13Ieškinį tenkinus iš dalies (50 proc.), proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovei iš atsakovo – 36 Lt žyminis mokestis ir 425 Lt išlaidos už ieškinio parengimą.

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovo nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 79 str., 80 str. 1 d., 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

15Vadovaujantis išdėstytu bei CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „Deneira“ į.k. 302880890 naudai – 500 Lt (penkių šimtų litų) skolą, 45 Lt (keturiasdešimt penkių litų) delspinigius, 130,07 Lt (vieno šimto trisdešimt litų 07 ct) palūkanas, 80 Lt (aštuoniasdešimties litų) baudą, 5 proc. (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-05-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 36 Lt (trisdešimt šešių litų) žyminį mokestį, 425 Lt (keturių šimtų dvidešimt penkių litų) išlaidas už ieškinio parengimą.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Ona Valentukevičiūtė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Nurodė, kad atsakovas A. M. 2009-02-09 kreipėsi į UAB „Ferratum“ dėl... 4. Ieškinys ir jo priedai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo į... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – Gyventojų registro... 7. Atsakovui sutartu laiku negrąžinus gautos paskolos, reikalavimas dėl 500 Lt... 8. Atsakovui neįvykdant įsipareigojimų pagal paskolos sutartį, jam kyla... 9. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo bendroje sumoje 20 Lt už raginimų... 10. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 250 Lt administracines... 11. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, iš viso ieškovei iš atsakovo priteistina... 12. Iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos... 13. Ieškinį tenkinus iš dalies (50 proc.), proporcingai patenkintų ir atmestų... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 15. Vadovaujantis išdėstytu bei CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas,... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „Deneira“... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 20. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...