Byla 2-642-755/2014
Dėl atsakovės sprendimų, rangos sutarties viešajame pirkime panaikinimo, restitucijos taikymo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Eigirdas Činka, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Svalex“ ieškinį atsakovei Biržų rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „Biržų ranga“, UAB “Pakruojo arka“ dėl atsakovės sprendimų, rangos sutarties viešajame pirkime panaikinimo, restitucijos taikymo

Nustatė

2ieškovė UAB“Svalex“ prašo panaikinti atsakovo Biržų rajono savivaldybės administracijos 2014-06-16 sprendimą atmesti UAB „Svalex" pasiūlymą supaprastintam atviram konkursui „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas " kapitalinio remonto darbai", 2014-06-16 sprendimą nutraukti supaprastintą atvirą konkursą „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas " kapitalinio remonto darbai", 2014-06-17 sprendimą pradėti ir vykdyti supaprastintas neskelbiamos derybas „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas " kapitalinio remonto darbai", 2014-07-03 sprendimus dėl supaprastintų neskelbiamų derybų „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas" kapitalinio remonto darbai" pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo paskelbimo bei sutarties su UAB „Biržų ranga" po atidėjimo termino pabaigos sudarymo, įpareigoti atsakovą grąžinti viešojo pirkimo procedūras į iki pažeidimų buvusią padėtį, tai yra įpareigoti atsakovą grįžti į supaprastinto atviro konkurso „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas" kapitalinio remonto darbai" pasiūlymų vertinimo stadiją ir iš naujo įvertinti šio Konkurso dalyvių pasiūlymus sutinkamai su teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje nustatytomis aplinkybėmis, pripažinti negaliojančia ab initio 2014-08-04 d. Statybos darbų rangos sutartį Nr. SRV -77 tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB“Biržų ranga“, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose nurodė, jog UAB „Svalex" pateikė pasiūlymą ir dalyvauja viešųjų pirkimų supaprastintame atvirajame konkurse ir supaprastintose neskelbiamuose derybose „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas" kapitalinio remonto darbai" (toliau Pirkimas, Konkursas, neskelbiamos Derybos). Pirkimą vykdo Perkančioji organizacija (atsakovas) Biržų rajono savivaldybės administracija (toliau - Perkančioji organizacija arba Atsakovas), įgyvendinama Projektą „Biržų tradicinių amatų cento kūrimas" (toliau –Projektas).Vykdant Pirkimą, Biržų rajono savivaldybės administracija atliko ieškovo vertinimu neteisėtus veiksmus ir priėmė neteisėtus ir nepagrįstus sprendimus. Perkančioji organizacija 2014-06-16 d. raštu Nr. VS - 417 „Dėl pasiūlymo atmetimo priežasčių" atmetė mažiausią kainą pasiūliusio UAB „Svalex" pasiūlymą dėl to, kad pasiūlymas neva yra neatitinkantis pirkimo dokumentų nustatytų reikalavimų - pasiūlymo vertinimo metu nustatyta, kad nepateikta Konkurso sąlygų 6.5.6 punkte nurodytų dokumentų, minėti dokumentai negali būti pateikiami po pasiūlymo termino pateikimo dienos. Konkurso sąlygų 6.5.6 punkte nurodyta, kad tiekėjo elektroniniame pasiūlyme turi būti pateikta: „numatomus pasitelkti subrangovus, su kuriais tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, jei vykdant sutartį, juos numatoma pasitelkti, ketinimų protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriuose nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi subrangovų pajėgumais, kiekvienos šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį; (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos)".UAB „Svalex" pasiūlyme Konkursui buvo pateikta informacija apie subrangovus (UAB „Algstata", UAB „Elektrostata"), šiems subrangovams perduodamų darbų apibūdinimai, subrangovams perduodamų darbų vertė, tačiau pasiūlyme nebuvo pridėti ketinimų protokolai su subrangovais. Prieš tai Perkančioji organizacija 2014-06-11 d. raštu Nr. VS - 407 „Dėl pasiūlymo paaiškinimo" nurodė, jog „Pasiūlymo formoje nurodote, kad numatote pasitelkti UAB „Algstata" ir UAB „Elektrostata" pajėgumais, tačiau nepateikėte ketinimų protokolų ar kitų lygiaverčių dokumentų, kuriuose nurodoma, kuo ir kokia dalimi remiatės subrangovų pajėgumais. Prašome paaiškinti pasiūlymo turinį nekeisdami pasiūlymo esmės iki 2014 m. birželio 17 d. 14.00 val. "UAB „Svalex" 2014-06-13 paaiškino savo pasiūlymą ir pateikė 2014-05-14 t.y. iki pasiūlymo pateikimo dienos sudarytus ketinimų protokolus su abiem subrangovais. Nepaisant tinkamai ir laiku paaiškinto pasiūlymo, Perkančioji organizacija neteisėtai ir nepagrįstai atmetė pasiūlymą. Nors Perkančioji organizacija atmetė UAB „Svalex" pasiūlymą Konkursui neva dėl to, kad ketinimų protokolai su subrangovais esą „negali būti pateikiami po pasiūlymo termino pateikimo dienos“, tai atlikai neteisėtai. Visi su subrangovais susiję dokumentai (įskaitant ketinimų protokolus) yra kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai ir gali bei privalo būti tikslinami po pasiūlymo pateikimo termino dienos -svarbu tik tai, kad ketinimų protokolai su subrangovais būtų sudaryti iki pasiūlymo pateikimo dienos. Ši išvada kildinama iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijos pagal kurią „Duomenys apie subrangovus, kuriuos tiekėjas ketina pasitelkti darbų vykdymui, darbų paskirstymą tarp jų, yra duomenys, susiję su tiekėju kvalifikacija - jų ekonominiu, profesiniu, techniniu pajėgumu, teise verstis tam tikra veikla, todėl jų vertinimui taikytina VPJ 32 straipsnio 5 dalies norma dėl duomenų aiškinimo ir tikslinimo" (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012 ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 3 d. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REGLAMENTAVIMO IR TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA (II) Nr. AC-39-1. Teismų praktika. 2013, 39, p. 520-652). Taigi, Konkurso sąlygų 6.5.6 punkte prašoma pateikti informacija ir dokumentai apie subrangovus gali ir turi būti tikslinami bei aiškinami ir po pasiūlymo pateikimo termino dienos.Konkurso dalyviui pagal pačios Perkančiosios organizacijos prašymą paaiškinus pasiūlymą ir pateikus iki pasiūlymo pateikimo dienos pasirašytus ketinimų protokolus su subrangovais, Perkančioji organizacija neturėjo jokios teisės atmesti pasiūlymo konkursui. Pažymi, kad Perkančioji organizacija atmetė pasiūlymą 2014-06-16, o 2014-06-17 Perkančioji organizacija pradėjo neskelbiamų derybų procedūrą. Taigi, Perkančioji organizacija atmetė UAB „Svalex" pasiūlymą Konkursui, nutraukė Konkursą ir pradėjo neskelbiamas derybas net nesuėjus pačios Perkančiosios organizacijos 2014-06-11 d. rašte „Dėl pasiūlymo paaiškinimo" nurodytai UAB „Svalex" pasiūlymo paaiškinimo dienai (iki 2014-06-17). Kadangi Perkančioji organizacija pradėjo neskelbiamas derybas kitą dieną po pasiūlymo Konkursui neteisėto ir nepagrįsto atmetimo bei Konkurso neteisėto nutraukimo, UAB „Svalex" neturėjo objektyvios galimybės iš karto apskųsti neteisėto ir nepagrįsto sprendimo atmesti mūsų pasiūlymą Konkursui, nors pasiūlymo kaina buvo mažiausia. Be to, UAB „Svalex" patyrė „raginimus" iš Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų, neskusti mūsų pasiūlymo atmetimo, kadangi Konkursas vis tiek bus nutrauktas ". 2014-06-16 nepagrįstai ir neteisėtai atmetusi ieškovo pasiūlymą Konkursui, Perkančioji organizacija 2014-06-17 pradėjo neskelbiamų Derybų procedūrą. UAB „Svalex" negavo rašytinio pranešimo kokiu teisiniu pagrindu atsakovas, nesudaręs viešųjų pirkimų sutarties, nutraukė Konkurso procedūras ir pradėjo neskelbiamas derybas dėl to paties pirkimo objekto. Atsakovas atmetė kitų Konkurso dalyvių pasiūlymus neva dėl per didelių kainų. Perkančioji organizacija neturėjo teisėto pagrindo pradėti neskelbiamas Derybas, kadangi neteisėtai ir nepagrįstai atmetė visus pasiūlymus supaprastintam atviram konkursui. Ieškovo ir visų kitų tiekėjų konkursui pateikti pasiūlymai pagal pasiūlytas kainas turėjo būti Perkančiajai organizacijai priimtini, kadangi nė vienas Konkursui pateiktas pasiūlymas neviršijo Pirkimui skirtų lėšų - 660 000 Lt be PVM, tai yra 798 600 Lt su PVM. Perkančioji organizacija neteisėtai nutraukė Konkursą ir neteisėtai pradėjo neskelbiamas Derybas tik dėl to, kad Perkančiosios organizacijos proteguojamas „vietinis" rangovas UAB „Biržų ranga" Konkursui pasiūlė didžiausią kainą ir Perkančiajai organizacijai nebeliko kito būdo „prastumti" UAB „Biržų ranga" kaip atmesti visus tinkamus pasiūlymus, pateiktus Konkursui ir pradėti neskaidrias neskelbiamas Derybas. Atsakydamas į ieškovo 2014-07-09 d. pretenziją Nr. 2014/07/03 Atsakovas 2014-07-18 raštu Nr. VS - 499 „Dėl pretenzijos " nurodė esą „Pasiūlytos kainos viršijo projektui turimas lėšas, t.y. 660 000, 00 Lt su PVM (Biržų rajono savivaldybės administracijos planuojamų vykdyti 2014 metais viešųjų pirkimų suvestinėje kainos nurodytos su PVM). Atsakovo atsakymo į pretenziją teiginys esą „Biržų rajono savivaldybės administracijos planuojamų vykdyti 2014 metais viešųjų pirkimų suvestinėje kainos nurodytos su PVM" neatitinka tikrovės. Pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 10.10 punktą numatoma pirkimo vertė nurodoma be PVM. Tai, kad numatoma pirkimo vertė skaičiuojama be PVM nustato ir Viešųjų pirkimų įstatymo( toliau tekste VPĮ) 9 str.1 punktas: ,numatomo pirkimo vertė yra perkančiosios organizacijos numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio". Nacionalinė mokėjimo agentūra, kuri administruoja Projektą ir yra atsakinga už ES struktūrinės paramos lėšų teisėtą panaudojimą, žodžiu patvirtino, kad Biržų rajono savivaldybės administracijai projekto Biržų tradicinių amatų centro kūrimas" ketinama skirti 690 559 Lt be PVM(835 576 Lt su PVM), tačiau lėšos bus skirtos tik tuomet, kai bus patikrintas atliktų viešųjų pirkimų teisėtumas. Kadangi nė vieno iš Konkurso dalyvių pasiūlytų kainų neviršijo Atsakovo šiam pirkimui viešai nurodytos sumos (660 000 Lt be PVM arba 798 600 Lt su PVM), Atsakovas neturėjo teisėto pagrindo atmesti Konkurso dalyvių pasiūlymų dėl neva per didelės kainos ir atitinkamai neturėjo teisėto pagrindo pradėti neskelbiamų derybų dėl to paties pirkimo objekto, todėl 2014-06-17 d. pradėtos neskelbiamos Derybos yra neteisėtos, jos yra naikintinos, o Konkurso dalyviai grąžintini į iki pažeidimų buvusią padėtą, tai yra Konkurso pasiūlymų vertinimo etapą.

3Tai, kad Atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai atmetė visų Konkurso dalyvių (inter alia ieškovo UAB „Svalex") pasiūlymus Konkursui ir pradėjo neskaidrias neskelbiamas derybas, įrodo faktai, kurie patvirtina, kad Atsakovas turėjo neteisėtą tikslą -sudaryti sutartį būtent su Atsakovo galimai proteguojamu „vietiniu" tiekėju - UAB „Biržų ranga". Konkursui mažiausios kainos pasiūlymą, kurį Atsakovas atmetė, pateikė ieškovas (pasiūlymo vertė 768 662 Lt), antrojoje vietoje pagal kainą yra AB „Pakruojo arka" pasiūlymas (783 858 Lt), UAB „Biržų ranga" pasiūlymas (784 973 Lt), taigi brangiausias. Kad eliminuoti abu pigiausius pasiūlymus Konkursui, galimai proteguojant brangiausią pasiūlymą pateikusį UAB „Biržų ranga", Atsakovas 2014-06-16 atmetė visų Konkurso dalyvių pasiūlymus ir jau kitą dieną, tuo nesuteikdamas realios galimybės ir laiko Konkurso dalyviams pateikti pretenzijos ir ginčyti Atsakovo sprendimus dėl pasiūlymo atmetimo, be teisinio pagrindo pradėjo supaprastintas neskelbiamas derybas dėl to paties pirkimo objekto. Atsakovas neskelbiamų derybų teisiniu pagrindu nurodė tai, jog esą „Pasiūlytos kainos viršijo projektui turimas lėšas, t.y. 660 000, 00 Lt su PVM (Biržų rajono savivaldybės administracijos planuojamų vykdyti 2014 metais viešųjų pirkimų suvestinėje kainos nurodytos su PVM) ".Taigi, pagal Atsakovo nurodytą teisinį neskelbiamų derybų pagrindą, neskelbiamų derybų laimėtoju galėjo būti pripažintas tik toks pasiūlymas, kurio kaina neviršija Atsakovo atsakyme į pretenzijoje nurodytos maksimalios kainos, tai yra 660 000 Lt su PVM. Atsakovas atsiuntė Ieškovui 2014-07-03 raštą Nr. VS - 477 „ Dėl pasiūlymo eilės ir sprendimo sudaryti sutartį" kartu su Pranešimu apie pasiūlymų eilę. Minėtame 2014-07-03 d. rašte nurodė, jog neskelbiamų Derybų „laimėjusiu pripažintas UAB „Biržų ranga "pasiūlymas. Pranešime apie pasiūlymų eilę nebuvo nurodyta neskelbiamų derybų dalyvių pasiūlytų kainų, ieškovas pareikalavo, kad Atsakovas pateiktų informaciją apie neskelbiamų derybų laimėtojo paskelbto UAB „Biržų ranga" pasiūlytą kainą.2014-07-30 UAB ,Svalex" direktorius susipažino su UAB „Biržų ranga" pasiūlymu neskelbiamoms deryboms . Paaiškėjo, jog neskelbiamų derybų laimėtoju pripažinto UAB „Biržų ranga" pasiūlymo vertė yra 750 530 Lt su PVM. Mano,jog Atsakovas galimai korupciniais motyvais ar kitais neteisėtais motyvais neskelbiamų derybų laimėtoju pripažino pasiūlymą, kurio vertė ženkliai (90 000 Lt) viršija tą kainą, kurią kaip maksimalią (660 000 Lt su PVM) nurodė pats Atsakovas. Pasiūlyta kaina viršija tą vertę dėl kurios viršijimo ir buvo pradėtos neskelbiamos derybos. Atsakovo veiksmai ir sprendimai (neteisėtas visų Konkurso dalyvių pasiūlymų atmetimas, be teisinio pagrindo pradėtos neskelbiamos derybos, kurių laimėtoju Atsakovas pripažino pasiūlymą, kuris viršija paties Atsakovo nurodytą maksimalią kainą) reiškia VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų esmingus pažeidimus, kas savaime sąlygoja neteisėtų Atsakovo sprendimų panaikinimą ir pirkimo procedūrų grąžinimą į iki pažeidimų buvusią padėtį, tai yra pirkimų procedūrų grąžinimą į Konkursui pateiktų pasiūlymų vertinimo stadiją.

4Nors 2014-06-17 d. pradėtos neskelbiamos Derybos yra neteisėtos ir nepagrįstos ab initio, tačiau ir pati neskelbiamų Derybų vykdymo tvarka ir rezultatai yra neteisėti ir nepagrįsti, nes pagal Perkančiosios organizacijos Biržų rajono savivaldybės administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 61.4 punktą „Derybų eiga turi būti įforminta raštu. Derybų protokolą pasirašo derybose dalyvavę pirkimo Komisijos nariai ar pirkimo organizatorius ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas".Derybų su UAB „Svalex" metu joks derybų protokolas nebuvo surašytas, atstovui nebuvo pasiūlyta pasirašyti derybų protokolo. Derybų eiga nebuvo įforminta raštu, kas suponuoja Derybų neteisėtumą, nepagrįstumą ir ypatingą neskaidrumą. Atsakovo 2014-06-17 d. rašto Nr. VS - 426 „Dėl kvietimo į supaprastintas neskelbiamas derybas" (10 punkte yra nurodyta, jog „Supaprastintų neskelbiamų derybų galutinis pasiūlymas bus laikomas šalių pasirašytas derybų protokolas ir po derybų pateiktas galutinis pasiūlymas ".Tai yra derybų galutinis pasiūlymas yra ne kas kita, kaip šalių pasirašytame derybų protokole nurodyta galutinė kaina. Atsakovas elgėsi neskaidriai - derybų savalaikis protokolavimas ir derybose dalyvavusių šalių atstovais pasirašymas yra esminis reikalavimas ir nustatytos tvarkos nesilaikymas suponuoja išvadą, kad Atsakovas pažeidė derybų procedūros reikalavimus, VPĮ 3 str.įtvirtintus principus. Pagal Perkančiosios organizacijos Biržų rajono savivaldybės administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 65 punktą „Derybų atveju vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis ir galutiniais techniniais duomenimis atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai". Perkančioji organizacija nepranešė UAB „Svalex" atstovams apie tai kada ir kur vyks vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis atplėšimo procedūra, Perkančioji organizacija atplėšė vokus su galutinėmis kainomis slaptai (nedalyvaujant nė vienam tiekėju), nei žodžiu, nei raštu Perkančioji organizacija nepranešė Derybų dalyvių pasiūlytų galutinių kainų iki to laiko, kol Atsakovas negavo Ieškovo pretenzijos, nors aukščiau nurodytą informaciją Perkančioji organizacija privalėjo pateikti dar 2014-07-03 d., remiantis Biržų rajono savivaldybės administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 173 punktu. 2014-07-03 pranešime apie pasiūlymų eilę Perkančioji organizacija nenurodė Derybų dalyvių pasiūlytų galutinių kainų.Perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai ir šių veiksmų pasekmėje priimti neteisėti ir nepagrįsti sprendimai yra negaliojantys ab initio ir naikinti.

5Konstatavus, kad perkančioji organizacija netinkamai atliko jai pagal VPĮ tenkančias pareigas, šių pareigų vykdytinumas pagal VPĮ nepradingsta, perkančioji organizacija vis tiek turi atlikti veiksmus, kurie šią tvarką atitiktų. Pripažinus perkančiosios organizacijos neteisėtais veiksmais tiekėjo pasiūlymo vertinimą, pasiūlymų eilės sudarymą ir kt. bei kaip šių pažeidimų padarinį - viešojo pirkimo sutarties sudarymą, būtina konkurso dalyvius grąžinti į pirminę - prieš pažeidimo padarymą buvusią - padėtį, įpareigojant perkančiąją organizaciją tinkamai įvertinti tiekėjų pasiūlymus.

6Dublike papildomai nurodė, jog atsakovas atsakymą į Ieškovo pretenziją pateikė 2014 m. liepos 18 d. Taigi, procesinis 15 dienų terminas ieškiniui pareikšti pradėdamas skaičiuoti nuo 2014 m. liepos 19 d. ir terminas baigėsi 2014 m. rugpjūčio 2 d .Ši diena buvo šeštadienis (ne darbo diena). Atitinkamai ieškinio pateikimo pašto įstaigai terminas yra sekanti darbo diena - tai yra 2014 m. rugpjūčio 4 d, (pirmadienis).Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.121 straipsnio „Oficialių švenčių ir ne darbo dienų įskaitymas" 2 dalį: „Jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena" (šios bylos atveju tai yra - 2014 m. rugpjūčio 4 d.). Ieškovas ieškinį paštui pateikė 2014 m. rugpjūčio 3 d. ir tą pačią dieną (2014-08-03) apie pateiktą ieškinį informavo Atsakovą .Taigi ieškinys yra pateiktas nepraleidus ieškinio pateikimo senaties termino ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie: 1) motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį; 2) motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo; 3) teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių "atsakovas negalėjo sudaryti rangos sutarties.Nepaisant to, atsakovas 2014 m. rugpjūčio 4 d. sudarė Statybos darbų rangos sutartį Nr. SRV-77. Sudarydamas rangos sutarti 2014-08-04 atsakovas pažeidė du imperatyvius draudimus:1) sudarė rangos sutartį tuo metu, kai dar nesibaigė ieškinio pateikimo terminas - 2014-08-04 yra paskutinė ieškinio pateikimo data, atitinkamai Atsakovas galėjo sudaryti rangos sutartį tik pasibaigus ieškinio pateikimo terminui, tai yra ne anksčiau kaip 2014-08-05 d.;2) sudarė rangos sutartį, nesulaukęs Panevėžio apygardos teismo pranešimo kaip imperatyviai numatyta VPĮ 95 str. 2 dalyje.

7Teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu ir taikyti atitinkamus teisimus padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str.5 dalis). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika .

8Atsiliepimu į ieškinį ir tripliku atsakovas prašo ieškinį kaip nepagrįstą atmesti. Nurodė, kad VPĮ 94 str.2 dalyje ieškiniui pareikšti nustatytas 15 dienų senaties terminas, tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai. Ieškovė pranešimą apie ieškinio pateikimą Panevėžio apygardos teismui pateikė praleidusi senaties terminus. Vadovaujantis VPĮ 7 str.4 dalies 2 punktu pirkimas pasibaigia, kai atmetamos visos paraiškos ir pasiūlymai. Vadovaujantis VPĮ 39 str.2 d. 3 punktu, atsakovė atmetė visus dalyvių pasiūlymus, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, nes buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Pažymi, kad už pirkimo vertės apskaičiavimą yra atsakinga atsakovė, todėl argumentas, kad ieškovės pasiūlymas atsakovei turėjo būti priimtinas, kadangi neviršijo pirkimui skirtų lėšų, yra nepagrįstas. Pažymi, kad pirkimo dokumentuose skiriamų lėšų dydis nebuvo nurodytas, todėl ieškovė turėjo įvertinti pirkimo dokumentus ir pasiūlyti jai priimtiną kainą. Atsakovė, įvertinusi savo galimybes įsigyti pirkimo objektą už didesnę, nei planuotą kainą, nusprendė atmesti visus dalyvių pasiūlymus ir pradėti vykdyti supaprastintas neskelbiamas derybas.Ieškovės pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas kaip neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų. VPĮ 32 str.1 dalis įtvirtina pareigą atsakovei įsitikinti tiekėjo kompetencija, patikimumu ir pajėgumu įvykdyti pirkimo sąlygas. Atsakovė nustatė devynis kvalifikacinius reikalavimus. Atsakovės nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai paskelbti skelbime apie pirkimą. 2014 m. birželio 11 d. atsakovė išsiuntė pranešimą dėl ieškovės atitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, įgijo teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose. Atsakovė, vadovaudamasi VPĮ 39 str. 1 dalimi, atliko kitą viešųjų pirkimų procedūros dalį, t.y. tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir palygimą. Šiame vertinimo etape atsakovė vertino, ar dalyvių pasiūlymai atitinka pasiūlymui keliamus pateikimo reikalavimus, t.y., ar pateikta visa informacija ir dokumentai, kurių atsakovė reikalavo pirkimo dokumentuose. Ieškovė pasiūlymo formoje nurodė, kad siekdama tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį remsis subrangovų pajėgumais, tačiau nepateikė supaprastinto atviro konkurso sąlygų 6.5 punkte reikalaujamų dokumentų. Atsakovei kilo abejonių dėl ieškovės ketinimų pasitelkti subrangovus. Vadovaujantis VPĮ 39 str. 1 dalimi, atsakovei kilus neaiškumų dėl pasiūlymo, turėjo teisę kreiptis į ieškovę su prašymu paaiškinti pasiūlymą. Iš ieškovės pateiktų paaiškinimų tapo aišku, kad ieškovė nepateikė pirkimo sąlygų 6.5.6 punkte reikalaujamų dokumentų. VPĮ 39 str.2 dalyje įtvirtintos nuostatos yra imperatyvios, todėl atsakovė nustačiusi, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, turi pareigą tokį pasiūlymą atmesti. Atsakovė pirkimo sąlygų 5.2 p. nurodė, kad subrangovų kvalifikacija tikrinama nebus bei pirkimo sąlygų 6.5 p.nurodė dokumentus, sudarančius pasiūlymą, todėl ieškovės argumentas, kad visi su subrangovais susiję dokumentai (įskaitant ketinimų protokolus) yra kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai ir gali būti bei privalo būti tikslinami po pasiūlymo pateikimo termino dienos - svarbu tik tai, kad ketinimų protokolai su subrangovais būtų sudaryti iki pasiūlymo pateikimo dienos, yra nepagrįstas. Reikalavimas pateikti subrangovų protokolus, laikytinas ne tiekėjų kvalifikaciniu reikalavimu - verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, o kaip atskiras reikalavimas pirkimo objektui, nes ieškovas atitiko kvalifikacinį reikalavimą, pateikė įrodančius dokumentus suteikiančius teisę verstis statybos veikla.Atsakovė 2014 m. gegužės 17 d. pradėdama vykdyti supaprastintas neskelbiamas derybas nepažeidė ieškovės interesų, nes dėl projekto nebuvo sudaryta pirkimo sutartis, o kaip tik sudarė galimybę naujai pateikti pasiūlymą bei ištaisyti pasiūlymo neatitikimus. Atsakovė vykdė supaprastintas neskelbiamos derybas vadovaudamasi VPĮ 92 str.3 dalimi 2 punktu, kai atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Atsakovė pagrįstai pradėjo supaprastintas neskelbiamas derybas siekdama sumažinti atsiradusį skirtumą. Supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygose nebuvo nurodytas skiriamų lėšų dydis, todėl, siekdama įgyvendinti projektą, atsakovė priėmė sprendimą sudaryti pirkimo sutartį su mažiausią kainą supaprastintų neskelbiamų derybų metu pasiūliusiu dalyviu, taip sutaupė 33 328,19 Lt. Ieškovė teigia, kad pareiškėjai atsakovei ketinamą skirti 835 576 Lt su PVM parama. Pažymi, kad pagal 2012 m. lapkričio 28 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir Biržų rajono savivaldybės administracijos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra" veiklos srities „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra" įgyvendinimo planavimo būdu paramos sutarties 2 punktą kompensuojama 690 559 Lt visų tinkamų kompensuoti Projekto išlaidų. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis - iki 145 017 Lt bus finansuojamas iš Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės asignavimų. Tinkamų finansuoti išlaidos statybos darbams (numatytos tinkamų finansuoti išlaidų sąrašo 1-2 dalyje) sudaro 655570 Lt su PVM. Kitos lėšos skirtos projektui įgyvendinti būtinoms išlaidoms kompensuoti.Ieškovės argumentas, kad derybų galutinis pasiūlymas ir ne kas kita, kaip šalių pasirašytas derybų protokolas, kuriame nurodyta galutinė kaina, nepagrįstas. 2014 m. gegužės 27 d. ieškovė pateikė galutinį pasiūlymą, kuriame nurodyta kaina nesutampa su ieškovės derybų metu siūloma kaina. Pažymi, kad derybų protokolo atsisakymas pasirašyti neįrodo fakto, kad ieškovės atstovas nedalyvavo derybų posėdyje. Atsakovė protokolavo derybų rezultatus, todėl nepažeidė VPĮ 58 str.1 dalies 4 punkto, t.y., kad derybos turi būti protokoluojamos. Atsakovė vykdė supaprastintą atvirą konkursą laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Atsakovė neturėjo teisės uždrausti dalyvauti UAB „Biržų ranga" skelbtame supaprastintame atvirame konkurse. Ieškovės argumentas, kad atsakovė yra sudariusi ne vieną sutartį su UAB „Biržų ranga" dėl to, kad proteguoja „vietinį" rangovą, yra nepagrįstas.

9Triplike atsakovas papildomai nurodo. kad pagal VPĮ 24 str. 5 dalį pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Atsakovė supaprastinto atviro konkurso sąlygų 5.2 punkte tiekėjams nurodė reikalavimą, kad tiekėjas ketinantis pasinaudoti subrangovų, subteikėjų ir subtiekėjų paslaugomis, Pasiūlyme nurodytų jų pavadinimus ir kiekvienai įmonei perduodamų Sutartimi sulygtų darbų/paslaugų/prekių dalį, išvardinant perduodamus darbus/paslaugas/prekes bei nurodant jų piniginę išraišką. Kito ūkio subjekto pajėgumais besinaudojantis tiekėjas turi pareigą įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį kito asmens pajėgumai ir ištekliai jam bus prieinami. Atsakovė Konkurso sąlygų 6.5.6 punkte nurodė, kad tiekėjas, kuris numato pasitelkti subrangovus, su kuriais tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, jei vykdant sutartį, juos numato pasitelkti, privalo kartu su pirkimo dokumentais pateikti ketinimų protokolus ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi subrangovų pajėgumais, kiekvienos šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąją organizaciją sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu būdu perkančiajai organizacijai suteikiama garantija, kad pagrindinis tiekėjas, vykdydamas viešojo pirkimo sutartį, galės efektyviai naudotis visais pasitelkiamų asmenų ištekliais. Pabrėžė, kad subrangovų ketinimų protokolai yra pasiūlymo dokumentai, todėl atsakovė pagrįstai ieškovės pasiūlymą atmetė. Subrangovų ketinimų protokolų negalima pateikti po pasiūlymo pateikimo termino dienos. Vadovaujantis VPĮ 28 str.10 dalimi, jeigu tiekėjas pateikė ne tikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos. VPĮ 28 str.10 dalyje nurodytų dokumentų sąrašas yra baigtinis, todėl gali būti papildomai pateikiami tik šioje įstatymo dalyje nurodyti dokumentai.Atsakovė vadovaudamasi VPĮ 39 str. 7 dalimi turėjo nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus. Biržų rajono savivaldybės administracija nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo anksčiau įvertinusi ieškovės UAB „Svalex" pasiūlymo paaiškinimus, nes dokumentai, kuriais yra paaiškinami pasiūlymo dokumentai yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

10Ieškovės UAB „Svalex" pretenzija, kad UAB „Svalex" negavo jokio rašytinio pranešimo kokiu pagrindu Atsakovas, nesudaręs viešųjų pirkimų sutarties, nutraukė Konkurso procedūras ir pradėjo neskelbiamas derybas dėl to paties pirkimo objekto" yra nepagrįsta, nes atsakovė Biržų rajono savivaldybės administracija apie priimtus sprendimus privalo informuoti tik suinteresuotus dalyvius, todėl, kadangi ieškovės UAB „Svalex" pasiūlymas atmestas, tolimesnis ieškovės UAB „Svalex" pasiūlymo vertinimas nebuvo atliekamas.Ieškovės nuomonė, kad UAB „Svalex" pagal Atsakovo nurodytą teisinį neskelbiamų derybų pagrindą neskelbiamų derybų laimėtoju galėjo būti pripažintas tik toks pasiūlymas, kurio kaina neviršija Atsakovo atsakyme į pretenzijoje nurodytos maksimalios kainos, tai yra 660 000 Lt su PVM, nepagrįstas. Atsakovė pabrėžė, kad nei viename dokumente nenurodė, kad planuojama pirkimo vertė 660 000 Lt su PVM yra maksimali. Vykdomam projektui tinkamų finansuoti išlaidų statybos darbams suma sudaro 655 570 su PVM, likusią sumą atsakovė privalės prisidėti iš biudžeto lėšų. Taigi, ieškovės teiginys, kad „jeigu Perkančiosios organizacijoms dėl neva lėšų „sutaupymo" (kuris šiuo atveju yra itin nežymus - 18 000 Lt, tai yra apie 2 proc. projekto vertės) būtų leista be pagrindo atmesti visus atvirų konkurso dalyvių pasiūlymus ir pradėti neskelbiamas derybas - tai iš esmės būtų paneigtas atvirų konkursų tikslas - sąžininga dalyvių konkurencija ir pirkimų skaidrumas" neįrodo, kad atsakovė negalėjo pasinaudoti galimybę racionaliai panaudoti lėšas, nes iš biudžeto privalės prisidėti ne 128288,19, o 94960 litų. Pabrėžia, kad supaprastintos neskelbiamos derybos vykdomos vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso sąlygomis ir jokie techniniai sprendimai negalėjo būti keičiami, todėl toks kainų skirtumas yra realus, nes kitu atveju nukentėtų atliekamų darbų kokybė. Ieškovės UAB „Svalex" supratimas, kad „<..> derybų galutinis pasiūlymas yra ne kas kita, kaip šalių pasirašytame derybų protokole nurodyta kaina <..>" yra neteisingas, nes vadovaujantis supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų 10 punktu supaprastintų neskelbiamų derybų, galutinis pasiūlymas bus laikomas šalių pasirašytas derybų protokolas ir po derybų pateiktas galutinis pasiūlymas. Ieškovė UAB „Svalex" dalyvavo derybose ir po derybų pateikė galutinį atstovo pasirašytą pasiūlymą. Šių dokumentų visuma sudaro galutinį pasiūlymą. Protokolo surašymo terminas nėra reglamentuotas. Surašytas protokolas buvo išsiųstas ieškovei pasirašyti. UAB „Svalex" atsisakius pasirašyti protokolą nėra laikoma, kad ieškovo atstovo parašo nebuvimas šį protokolą darytų negaliojančiu bei būtų vertinama kaip esminis procedūrų pažeidimas.

11Ieškovės UAB „Svalex" pastebėjimai, kad <..> Tuo tarpu perkančioji organizacija visiškai nepranešė UAB „ Svalex " atstovams apie tai kada ir kur vyks vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis atplėšimo procedūra — Perkančioji organizacija atplėšė vokus su galutinėmis kainomis visiškai slaptai (nedalyvaujant nė vienam tiekėjui, kadangi tiekėjai net nežinojo apie vokų atplėšimo laiką ir vietą), itin neskaidriai, o svarbiausia - nei žodžiu nei raštu Perkančioji organizacija nepranešė Derybų dalyvių pasiūlytų galutinių kainų iki to laiko, kol Atsakovas negavo Ieškovo pretenzijos, nors anksčiau nurodyta informaciją Perkančioji organizacija privalėjo pateikti dar 2014-07-03 d., remiantis Biržų rajono savivaldybės administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 173 punktu" yra neteisingi, nes atsakovė nepakeitė ir nepatikslino supaprastintų neskelbiamų derybų Projekto sąlygų, todėl ir vokų su pasiūlymais posėdžio vieta nurodyta kvietime nepasikeitė. Konkurso sąlygų 9.6 punkte nurodoma, kad apie susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir šioje procedūroje nedalyvavusiems dalyviams, jeigu jie to pageidauja. Ieškovė tokio pageidavimo raštu iki 2014 m. liepos 3 d. nepateikė. Be to, atsakovo manymu iš Konkursui pateiktos medžiagos matyti, kad ieškovė UAB „Svalex" neturi patirties Europos sąjungos projektų vykdymui, nes atsakovei apie tai nėra žinoma ir ieškovės nėra pateikta dokumentų apie tai. Mano, kad ieškinys tėra tik projekto vilkinimas.

12Tretysis asmuo UAB“Biržų ranga“ atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti. 2014 m. rugpjūčio 4 d. UAB „Biržų ranga" su Biržų rajono savivaldybės administracija sudarė Statybos darbų rangos sutartį Nr. SRV-77. Šią sutartį UAB „Biržų ranga" jau pradėjo vykdyti. Pagal VPĮ 94 str. l. d. tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiąjai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Iš ieškovo pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovė į ieškovo pretenziją atsakė 2014-07-18 dienos raštu Nr. VS-499, todėl ieškovė teismui ieškinį dėl viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų galėjo pateikti iki 2014-08-02, o Panevėžio apygardos teismo 2014-08-07 nutartyje nurodyta, kad ieškinys teisme gautas 2014-08-05. Taigi, yra praleistas ieškinio pateikimo terminas. Atsakovė, vadovaudamasi VPĮ 941 str. 2 d., gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdė pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta pretenzija ir priimtas sprendimas. Atsakovė negalėjo sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, todėl 2014-08-04, praėjus įstatymo numatytam sutarties sudarymo atidėjimo terminui , su atsakove sudarė Statybos darbų rangos sutartį. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas - 15 dienų laikotarpis prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos ir jo metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis. Šio termino tikslas - užtikrinti viešųjų pirkimų organizacijų ir tiekėjų teisinių santykių stabilumą, įvesti teisinį tikrumą civilinėje apyvartoje, t.y. užtikrinti, kad nebūtų sudaryta sutartis tarp šalių iki to laiko, kol teisme gali būti pareikštas ieškinys. Šiuo atveju ieškinys pareikštas jau sudarius sutartį, t.y. ieškovui praleidus ieškinio pateikimo teisme terminą.Kitas motyvas ieškiniui atmesti yra tai, kad VPĮ 39 str. 2 d. 3 p. ir Konkurso sąlygų 10.7.5 p. imperatyvus pobūdis suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti dalyvių, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlymus tuo atveju, jei pasiūlytos kainos yra per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos. Tik perkančioji organizacija, o ne tiekėjas, turi diskrecijos teisę spręsti ar pasiūlyta kaina nėra per didelė. Perkančioji organizacija, nusprendusi vykdyti neskelbiamas derybas, laikėsi VPĮ normų ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nustatytų reikalavimų, todėl, priešingai nei nurodo ieškovė, nepažeidė skaidrumo bei racionalaus lėšų panaudojimo principų. VPĮ numato galimybę vykdyti naują pirkimą. Neskelbiamų derybų būdu perkančioji organizacija atrinko tiekėją UAB „Biržų ranga", kurio pasiūlymo kaina buvo gerokai mažesnė nei ieškovo pateikta kaina vykdant supaprastintą atvirą konkursą ar ieškovo pateikta kaina neskelbiamų derybų metu. 2014-05-14 ieškovės pasiūlyme mažiausia iš visų tiekėjų pasiūlyta kaina nurodyta 768662,35 Lt. Po neskelbiamų derybų UAB „Biržų ranga" kaina pripažinta mažiausia kaina - 750 530 Lt, skirtumas 18 132,35 Lt. Tai reiškia, kad ieškovo pirminį 2014-05-14 pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, perkančioji organizacija tuos pačius darbus įsigytų 18132,35 Lt didesne kaina, nei dabar numatytoji kaina su UAB „Biržų ranga". Reiškia atliktas neskelbiamas pirkimas pateisino perkančiosios organizacijos lūkesčius kuo racionaliau ir taupiau panaudoti skiriamas lėšas, o tai atitinka viešųjų pirkimų tikslą -vadovaujantis įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Ieškovės argumentai dėl neva proteguojamo UAB „Biržų ranga" tiekėjo yra nepagrįsti, neįrodyti ir remiasi vien deklaratyviu teiginių dėstymu.

13Ieškinys tenkintinas dalinai, byla dalyje nutrauktina.

14Pateiktais į bylą dokumentais nustatyta, jog atsakovė 2014 m. balandžio 24 d. išsiuntė Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimą apie pradedamą supaprastintą pirkimą dėl projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas" kapitalinio remonto darbų( t.2,b.l.56-64). Pirkimas vykdytas pagal atsakovo supaprastinto atviro konkurso sąlygas, patvirtintas 2014 m. balandžio 24 d.( b.l.17-34), bei atsakovo supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas Atsakovo direktoriaus 2014 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-398( b.l.65-94). Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus pateikė trys tiekėjai: UAB „Biržų ranga", UAB „Svalex ir AB „Pakruojo arka". 2014 m. gegužės 16 d. įvyko viešojo pirkimo komisijos posėdyje konstatuota dėl UAB „Biržų ranga" ir AB „Pakruojo arka" atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. UAB „Svalex" paprašyta iki 2014 m. gegužės 21 d. patikslinti kvalifikacinius duomenis UAB „Svalex" 2014 m. gegužės 20 d. patikslino kvalifikacinius duomenis. 2014 m. birželio 11 d. įvyko viešojo pirkimo komisijos posėdis dėl ieškovės kvalifikacijos ir dalyvių pasiūlymų patikrinimo. Šio posėdžio metu nutarta, kad ieškovės kvalifikacija atitinka supaprastinto atviro konkurso „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas" kapitalinio remonto darbai" sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Pasiūlymų vertinimo metu ieškovės paprašyta iki 2014 m. birželio 17 d. paaiškinti pasiūlymus nekeičiant pasiūlymo esmės. Ieškovė 2014 m. birželio 13 d. paaiškino pasiūlymus( t.1, b.l.41). 2014 m. birželio 16 d. įvyko viešojo pirkimo komisijos posėdis dėl pasiūlymų patikrinimo. Komisija priėmė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą dėl to, jog nebuvo pateikti būtini kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai, taip pat nutarta baigti pirkimą dėl trečiųjų asmenų siūlytų per didelių perkančiajai organizacijai nepriimtinų kainų ( t.1, b.l.171-172). 2014 m. gegužės 17 d. viešojo pirkimo komisija nusprendė vykdyti supaprastintas neskelbiamas derybas bei patvirtino kvietimo turinį ( t.1,b.l.173-174). Į supaprastintas neskelbiamas derybas pakviesti dalyviai, kurių kvalifikacija atitiko supaprastinto atviro konkurso minimalius kvalifikacinius reikalavimus, dalyviai iki 2014 m. birželio 20 d. privalėjo pranešti atsakovei apie dalyvavimą supaprastintose neskelbiamose derybose. 2014-06-20 raštu ieškovė sutiko dalyvauti šiose derybose( t.2,b.l.103). 2014 m. birželio 25 d. įvyko pateiktų pasiūlymų vokų atplėšimo procedūra. Pasiūlymus pateikė UAB „Pakruojo arka", UAB „Svalex ir UAB „Biržų ranga". Posėdžio metu nutarta, kad dalyvių pasiūlymai atitinka kvietimo ir supaprastinto atviro konkurso „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas" kapitalinio remonto darbai" sąlygų reikalavimus bei nuspręsta dalyvius pakviesti į derybas pagal pasiūlymų pateikimo eiliškumą. 2014 m. birželio 25 d. įvyko derybos su UAB „Pakruojo arka“, UAB „Biržų ranga" ir ieškove. Ieškovė pasiūlė 756064,01 Lt. Derybų protokolas ieškovo atstovo nepasirašytas, 2014-07-21 raštu ieškovė protokolas nusiųstas ieškovui pasirašyti (t.2, b.l.47). 2014 m. birželio 27 d. įvyko galutinių pasiūlymų vokų atplėšimo procedūra. Elektroninėmis priemonėmis galutinius pasiūlymus pateikė visi trys tiekėjai: AB „Pakruojo arka", UAB „Biržų ranga" ir UAB „Svalex. UAB „Biržų ranga" ir ieškovė pakeitė derybų metu pateiktus savo sprendimus ir sumažino galutinio pasiūlymo kainą. 2014 m. liepos 2 d. viešojo pirkimo komisija įvertino dalyvių pasiūlymus, nustatė pasiūlymų eilę, laimėjusįjį pasiūlymą bei priėmė sprendimą sudaryti sutartį. 2014 m. liepos 3 d. atsakovė išsiuntė pranešimą dėl pasiūlymų eilės ir sprendimo sudaryti sutartį suinteresuotiems dalyviams( t.1,b.l.9-100). 2014 m. liepos 3 d. sprendimu laimėtoju atsakovė pripažino laimėtoju mažiausia kainą pasiūliusią UAB „Biržų ranga", pasiūlyta kaina - 750 530,00 Lt su PVM. Ši kaina yra 90530 Lt didesnė už atsakovės planuotas lėšas. 2014 m. liepos 10 d. ieškovė pateikė atsakovei 2014-07-09 pretenziją dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų ir neteisėtų sprendimų panaikinimo( t.1,b.l.58-62). Atsakovė 2014 m. liepos 17 d. sprendimu atmetė ieškovės pretenziją kaip nepagrįstą, ieškovė informuota 2014 m. liepos 18 d. ( t.1, b.l.63-64). Ieškovė nepateikė ieškinio per sutarties sudarymo atidėjimo terminą. Iš ieškovo pateikto elektroninio susirašinėjimo matyti, jog 2014-08-03 el.laišku informavo atsakovą apie Panevėžio apygardos teismui pateiktą ieškinį( t.2, b.l.31-32). Faktiškai ieškinys teismui pateiktas 2014-08-05. 2014 m. rugpjūčio 4 d. sudaryta sutartis su UAB „Biržų ranga" dėl projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas" kapitalinio remonto darbų atlikimo( t.1, b.l.144-156).

15Dėl termino ieškiniui pateikti

16Pagal VPĮ 94 str. tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

17Byloje nėra ginčo, kad atsakymą į pretenziją atsakovas ieškovui išsiuntė 2014-07-18. Atsižvelgiant į VPĮ 94 str. taisykles, paskutinė diena kada ieškinys teismui galėjo būti pateiktas buvo 2014-08-02 (šeštadienis). Ieškovo ieškinys teisme užregistruotas 2014-08-05( antradienį). Priešingai nei teigia ieškovas ieškinys su priedais buvo tiesiogiai pateiktas teismo raštinei, o ne siųstas paštu. VPĮ nenustato terminų skaičiavimo taisyklių tokiais atvejais kai paskutinė termino diena tenka ne darbo dienai. CK 6.382 str. nustato, jog viešojo pirkimo-pardavimo sutartims CK normos taikomos tiek ,kiek kiti įstatymai nenustato ko kita. Kadangi, kaip minėta ,VPĮ nenustato terminų skaičiavimo taisyklių, teismas sutinka su ieškovo argumentu, jog taikytina CK 1.121 str. 2 dalies taisyklė, kad jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Taigi, termino pabaigos diena buvo 2014-08-04.

18Ieškovas pateikė įrodymus ,jog 2014-08-03 jis informavo atsakovą apie ieškinio pateikimą teismui, nusiųsdamas dokumentų kopijas ( t.2,b.l.31-32), o ieškinys teismui pateiktas 2014-08-05, t.y. viena diena praleidus jo pateikimo terminą.

1915 dienos ieškinio pateikimo terminas pagal savo prigimtį yra ieškinio senaties terminas

20( CK 1.125 str.2 d.). Atitinkamai tokiam terminui taikytinos CK pirmos knygos VII skyriaus normos reglamentuojančios termino taikymo, sustabdymo, skaičiavimo, atnaujinimo ir kt. sąlygos. Atsakovas ir tretysis asmuo nurodė, jog šis terminas praleistas. Nors procesiniuose dokumentuose pažodžiui nėra suformuluota reikalavimo taikyti ieškinio senatį( CK 1.126 str.2 d.), bet iš šių dokumentų motyvų ir termino praleidimo akcentavimą teismas vertina kaip prašymą senatį taikyti ir dėl to teismas pasisako.

21Kasacinis teismas formuoja praktiką, jog jeigu ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį, teismas, atsižvelgdamas į nustatytas faktines bylos aplinkybes, ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas (dėl ieškinio senaties trukmės ir eigos pradžios nustatymo, sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo ir atnaujinimo) turi taikyti net tada, kai nėra ieškovo prašymo (CK 1.131 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-4/2006; 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2008; 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2009; kt.).

22Teismo vertinimu CK 1.131 str. 2 d. pagrindu senaties terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, tad gali būti atnaujintas. Šiuo atveju teismas konstatuojama, jog praleistas terminas ieškiniui pateikti atnaujintinas atsižvelgiant į tai, jog jis praleistas labai trumpai – tik viena diena, iki termino pabaigos ieškovas informavo atsakovą apie ieškinio teikimą ir pateikė jo kopiją, nėra abejonių, jog ieškovas siekė ginti jo nuomone pažeistas teises teismine tvarka, byloje yra viešojo intereso elementas, nes ginčas kildinamas iš viešųjų pirkimų santykių

23Dėl pretenzijos pateikimo

24Ieškovas skundžia 2014-06-16 sprendimą atmesti UAB „Svalex" pasiūlymą supaprastintam atviram konkursui „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas " kapitalinio remonto darbai", atsakovo 2014-06-16 sprendimą nutraukti šį supaprastintą atvirą konkursą ir 2014-06-17 sprendimą pradėti ir vykdyti supaprastintas neskelbiamos derybas „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas " kapitalinio remonto darbai".

25Pretenziją Nr. 2014/07/03 dėl šių sprendimų UAB „Svalex" atsakovui pateikė 2014-07-09,

26t .y. po to kai 2014-07-03 raštu buvo informuotas apie eilės sudarymą ir trečiojo asmens paskelbimą laimėjusiu. Dėl šių trijų sprendimų pretenzija pateikta praleidus jos pateikimo per 15 dienų terminą. Ieškovas neprašo atnaujinti termino pretenzijai dėl šių sprendimų pateikti.

27VPĮ nustato privalomą pretenzijų nagrinėjimo ne teisme procedūrą.

28Pagal VPĮ 93 str. tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus turi teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui. Iki kreipiantis į teismą tiekėjas turi pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai. Pastaroji privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą. Kaip aukščiau minėta, pagal VPĮ 94 str. tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

292014-07-18 raštu Nr.V-499 atsakovas nurodė, jog dėl 2014-06-16 rašte Nr.VS-417 nurodytų teiginių pretenzija pateikta praleidus jos pateikimo terminą ir dėl ieškovo argumentų nepasisakė

30( t.1. b.l.38, 63-64). Termino pretenzijai pateikti perkančioji organizacija neatnaujino. Teismo vertinimu nėra svarbių priežasčių terminui atnaujinti, nes iš ieškovo veiksmų matyti, jog jis minėtų sprendimų ne tik neskundė, bet 2014-06-20 raštu pranešė sutinkantis dalyvauti supaprastintose neskelbiamose derybose , jose su kitais tiekėjais dalyvavo, o pretenziją dėl jų teisėtumo pateikė tik paaiškėjus jų rezultatams. Nors ieškovas teigia neteikęs pretenzijos, nes atsakovas 2014-06-16 atmetė visų Konkurso dalyvių pasiūlymus ir kitą dieną (2014-06-17 )pradėjo neskalbiamas derybas, tuo nesuteikdamas realios galimybės ir laiko Konkurso dalyviams pateikti pretenzijos ir ginčyti Atsakovo sprendimus dėl pasiūlymo atmetimo, supaprastinto atviro konkurso nutraukimo ir supaprastintų neskelbiamų derybų pradžios, teismo vertinimu nurodytos priežastys negali būti pripažįstamos svarbiomis ir objektyviai trukdžiusiomis suformuluoti pretenziją. Pagal VPĮ 94 str. pretenzijos pateikimo teisė( galimybė) nesiejama su kokiais nors pirkėjo veiksmais. Jos pateikimas nepriklauso nuo perkančios organizacijos veiksmų ir jie nesąlygoja tiekėjo apsisprendimo teikti pretenziją, taip sustabdant pirkimo procedūras( VPĮ 941 str.), ar to nedaryti.

31Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas. Ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011). Ikiteisminės ginčo tvarkos reguliavimu įtvirtintu ribojimu tiekėjams siekiama ne tik peržiūros procedūrų operatyvumo, bet ir veiksmingumo principo įgyvendinimo. Galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje lemtų besąlyginę tiekėjo teisę skųsti pirkimo sąlygas po to, kai jo pasiūlymas dėl kvalifikacijos neatitikties nebuvo vertinamas, arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija, įstatymo leidėjo įtvirtinta dėl pirmiau nurodytų priežasčių.

32Kadangi ieškinio reikalavimas šioje pateiktas nesilaikius išankstinės privalomos ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos( pavėluotas pretenzijos pateikimas nelaikytinas nustatytos tvarkos laikymusi) , o šia tvarka pasinaudoti nebegalima, bylą šioje dalyje nutraukiama ( CPK 293 str. 2 p.). Dėl šios priežasties teisiškai nebereikšmingos ieškovo nurodytos aplinkybės dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo priežasties,supaprastinto atviro konkurso nutraukimo ir supaprastintų neskelbiamų derybų pradžios , todėl šie motyvai ir argumentai nebeanalizuojami.

33Dėl supaprastintų neskelbiamų derybų 2014-07-03 sprendimų dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo paskelbimo

34VPĮ numato galimybę vykdyti naują pirkimą pagal 92 str. 3 d. 2 p. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.Taigi, neskalbiant apie pirkimą derybos galimos tik iš esmės nekeičiant pirkimo sąlygų.

35Teismo vertinimu, šios sąlygos buvo iš esmės pakeistos maksimalios pirkimo kainos nustatymo požiūriu, todėl laimėjusio pasiūlymo eilės sudarymas ir jos paskelbimas yra neteisėti ir naikintini.

36Kaip minėta, trečiųjų asmenų pasiūlyta supaprastintame atvirame pirkime kaina buvo atmesta dėl per didelių perkančiajai organizacijai kainų. Nors kaip teisingai nurodė atsakovas atviro pirkimo sąlygose maksimali kaina nebuvo tiesiogiai įvardyta, tai nereiškia, jog atsakovas apskritai nebuvo nustatęs pirkimui skirtinos lėšų sumos, kuri turėjo būti objektyviai pagrįsta ir patikrinama. Priešingu atveju pirkėjas būtų visiškai laisvas spręsti kuri kaina jam priimtina ir tai teismo vertinimu neatitiktų VPĮ 3 str. įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Atsakovo teiginį apie konkursui skirtų lėšų neprognozavimą paneigia atsakovo 2014-07-18 atsakymas Nr. VS - 499 „Dėl pretenzijos ", kur Atsakovas nurodė esą „Pasiūlytos kainos viršijo projektui turimas lėšas, t.y. 660000 Lt su PVM (Biržų rajono savivaldybės administracijos planuojamų vykdyti 2014 metais viešųjų pirkimų suvestinėje kainos nurodytos su PVM).Procesiniuose dokumentuose atsakovas nurodė dar ir kitą pirkimui numatyytą suma - 655 570 su PVM.

37Teismo vertinimu atsakovas nepagrįstai teigia, jog viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vertė, skaičiuojama imant visą mokėtina suma su PVM. Pagal VPĮ 9 str.1 dalį, numatomo viešojo pirkimo vertė yra perkančiosios organizacijos numatomos sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vertė, skaičiuojama imant visą mokėtina suma be PVM,įskaitant visas viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes. Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų Tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26, 5 punkte nurodyta, kad „Skaičiuojant pirkimo vertę atsižvelgiama į visą pirkimo sutartyje nustatytą atlyginimą tiekėjui, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių". Taigi, numatoma viešojo pirkimo vertė yra pinigų suma be PVM, už kurią perkančioji organizacija ketina įsigyti prekių, paslaugų ar darbų.

38Už tinkamą numatomo viešojo pirkimo vertės paskaičiavimą yra atsakinga pati perkančioji organizacija, nepaisant, kad atsakovas ir netinkamai skaičiuoja pirkimo kainą įtraukdamas į ją ir PVM.Bet kuriuo atveju sprendžiama, jog šiam pirkimui buvo numatyta skirti lėšų nuo 655570 Lt su PVM iki 660 000 Lt su PVM.

39Pagal faktines bylos aplinkybes, konkurse dalyvavo 3 tiekėjai, kurių pasiūlymų kainos buvo 768.662,35 Lt (ieškovo), 784.973,85 Lt ir 783.858,19 Lt (trečiųjų asmenų). Visos kainos, kurios viršijo Atsakovo suplanuotų Konkursui skirtų lėšų sumą.Vadovaujantis Konkurso sąlygų 10.7.5 punktu, siūlymai privalėjo būti ir buvo atmesti dėl per didelės, todėl atsakovui nepriimtinos kainos.

40Pasibaigus Konkursui VPĮ 7 str.4 dalies 2 punkto pagrindu-atmetus visus pasiūlymus, Atsakovas įvykdė neskelbiamas Derybas VPĮ 92 str. 3 dalies 2 punkto pagrindu. Kaip nustatyta VPĮ nurodytu pagrindu neskelbiamų derybų procedūra galima, kai atliekant viešąjį pirkimą, apie kurį buvo skelbta (Šiuo atveju - Konkursą), vįsi gauti pasiūlymai neatitiko viešojo pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o viešojo pirkimo (šiuo atveju - Konkurso) sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Pažymėtina, jog neskelbiamų derybų procedūros yra išimtinės ir turi būti atliekamos griežtai laikantis viešųjų pirkimų tvarkos reikalavimų (LAT 2013-12-03 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga), todėl, siekdama užtikrinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principų (VPĮ 3 str.1 d.) laikymąsi, perkančioji organizacija derybų metu negali keisti paskelbtam ir neįvykusiam viešajam pirkimui suplanuotų lėšų sumos.

41Pagal Derybų laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB“Biržų ranga“, kurio pasiūlymo kaina buvo 750 530 Lt su PVM, t. y. viršijo Konkursui skirtų lėšų sumą. VPĮ 9 str.1 dalyje yra nustatyta, kad „Numatomo pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje, nustatytoje šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje", o tai reiškia, jog perkančioji organizacija, vykdydama viešojo pirkimo procedūras, negali keisti numatomos viešojo pirkimo vertės. Numatomos viešojo pirkimo vertės keitimas viešojo pirkimo vykdymo metu ar viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas su tiekėju, kurio pasiūlymas viršija numatomą viešojo pirkimo verte, pažeistų viešųjų pirkimų vykdymo taisykles, neužtikrina skaidrumo principo laikymosi. Perkančiajai organizacijai suteikus neribotą diskrecijos teisę priimti sprendimą sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymo kaina viršijo konkretaus viešojo pirkimo verte, būtų neužtikrinami tiekėjų teisėti lūkesčiai, sudaromos prielaidos subjektyviam tiekėjų pasiūlymų vertinimui, palankesnių sąlygų tam tikriems tiekėjams sudarymui.

42Pagal VPĮ 82 str. 1 d.4 p. viešųjų pirkimų tarnyba įpareigota teikti metodinę pagalbą, rengti šiam įstatymui įgyvendinti reikalingas rekomendacijas, nustatyti šio įstatymo taikymo gaires, tad į šį komentavimą, pateikiamą oficialiame tarnybos tinklalapyje, išvadas šioje byloje teismas taip pat atsižvelgia.

432012 m. balandžio 18 d. Tarnybos tinklalapyje paskelbtas išaiškinimas dėl pasiūlymų vertinimo. Jame pažymėta, jog pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija gali keisti viešajam pirkimui skirtų lėšų dydį, tik esant pagrįstoms aplinkybėms ir motyvuotam raštiškam pagrindimui, kad tiekėjų pasiūlytos kainos yra perkančiajai organizacijai priimtinos (pavyzdžiui, rinkos kainos pirkimo procedūrų metu padidėjo, infliacijos įtaka kainai, pasikeitę mokesčiai, viešojo intereso apsauga, ar ypatingos reikšmės pirkimas ir panašiai). Šis pagrindimas turėtų būti pasirašytas už finansus atsakingo asmens ir perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Nesant objektyvių, pagrįstų aplinkybių, kurias perkančioji privalo pati pagrįsti, ji turėtų pasiūlymą, kuriame siūloma kaina viršija viešajam pirkimui skirtą lėšų dydį, atmesti.

44Atsakovas pateikė 2014-07-02 aktą iš kurio matyti, jog prieš eilės sudarymą ir laimėtojo paskelbimą savivaldybės administracijoje buvo svarstyta dėl pirkimui skirtų lėšų ir nutarta , kad tikslinga priimti UAB “Biržų ranga“ siūlymą 750530 Lt su PVM sumai, nors jis 90530 Lt viršija skirtas pirkimui lėšas. Teismo vertinimu akto argumentai- kainų lygio, minimalios mėnesinės algos pokyčiai tinkamai nepagrindžia pirkimui skirtų lėšų dydžio pakeitimo būtinumo ir reikalingumo. Minėtų lėšų 660000 Lt su PVM poreikis nustatytas 2014 m. kovo 13 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-194“Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos planuojamų vykdyti 2014 metais viešųjų pirkimų suvestinės patvirtinimo“, t.y. maždaug mėnuo iki pirkimo pradžios (t.2. b.l.130-131). Nesuprantama kodėl jau tada nebuvo atsižvelgta į kainų pokyčius, infliacijos įtaką ir pan., nors šie faktoriai buvo žinomi, teismo vertinimu neįtikėtina, jog lėšos planuotos be realaus poreikio ir galimybių analizės. Pati skaičiuotė niekaip nekonkretizuota apsiribojant abstrakčiais teiginiais. Neaišku kodėl atsakovo nuomone svarbus MMA dydžio pasikeitimas, nes nepateikta duomenų,jog trečiojo asmens darbuotojai gauna tik MMA dydžio darbo atlygį.

45Ieškovas teigia, jog minėtas aktas greičiausia surašytas atgaline data, jis sudarytas ne pagal taisykles, pas atsakovo neregistruotas, teismui savalaikiai nebuvo pateiktas. Teismo vertinimu ieškovo abejonės reikiamais įrodymais nepagrįstos. Akto kopija patvirtinta atsakovo kanceliarijos skyriaus vedėjos D. P., todėl preziumuojama, jog kopija padaryta nuo originalaus dokumento ir jo turinys( surašymo laikas) atitinka faktinėms aplinkybėms. Be to,aktas nepripažįstamas pirkimą pagrindžiančiu įrodymu, todėl tikslus jo sudarymo laikas teismo vertinimu teisiškai nesvarbus.

46Apibendrinat pasakytą ,daroma išvada, kad supaprastintų neskelbiamų derybų atsakovo 2014-07-03 sprendimai dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo paskelbimo kaip neatitinkantys VPĮ 3 str. įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų reikalavimų yra nepagrįsti ir naikintini.

47Neskelbiamų derybų procedūras ieškovas laiko ydingomis ir dėl to, jog derybų su UAB“Svalex“ eiga nebuvo įforminta pasirašytu protokolu kaip to reikalauja Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 61.4 punktas, derybų galutinis pasiūlymas yra šalių pasirašytame derybų protokole nurodyta galutinė kaina, perkančioji organizacija nepranešė UAB „Svalex" atstovams apie tai kada ir kur vyks vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis atplėšimo procedūra, atplėšė vokus su galutinėmis kainomis slaptai, nedalyvaujant nė vienam tiekėjui, nors taisyklių 65 p. dalyvavusių tiekėjų teisę toje procedūroje dalyvauti.

48Taisyklių 61.4 punkte nustatyta, kad „ derybų eiga turi būti įforminta raštu, Derybų protokolą pasirašo derybose dalyvavę pirkimo Komisijos nariai ar pirkimo organizatorius it dalyvio, su kuriuo buvo derėtasi, įgaliotas atstovas", 65 punkte - kad „Derybų atveju vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis ir galutiniais techniniais duomenimis atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose dalyvavę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai". Kvietimo į Derybas, pateikto tiekėjams Atsakovo 2014-06-17 raštu Nr. VS-426 „Dėl kvietimo į supaprastintas neskelbiamas derybas 10 punkte nurodyta, jog „Supaprastintų neskelbiamų derybų galutinis pasiūlymas bus laikomas šalių pasirašytas derybų protokolas ir po derybų pateiktas galutinis pasiūlymas"',15 punkte, jog „Vokų atplėšimo procedūros posėdis vyks nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams".

49Iš bylos duomenų matyti, jog Derybų protokolas Ieškovui pasirašyti pateiktas 2014-07-21 raštu Nr. VS-503 „Dėl protokolo pasirašymo", t. y. pasibaigus Derybų procedūroms ir paskelbus Derybų nugalėtoją (atsakovo 2014-07-03 raštas Nr. VS-477 „Dėl pasiūlymų eilės ir sprendimo sudaryti sutartį"). Viešųjų pirkimų įstatyme,Taisyklėse nenustatyta kada turi būti surašomas protokolas, bet teismo vertinimu jo pateikimas po procedūrų pabaigos yra prieštaraujantis VPĮ 85 str. 2 dalyje nuostatai, kad „Perkančioji organizacija <...> supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles <...>", taigi atsakovas turėjo vadovautis paties pasirengtomis Taisyklėmis ir pateikti Ieškovui protokolą pasirašyti iki priimant galutinį sprendimą dėl laimėtojo paskelbimo, kviesti ieškovą į vokų atplėšimo procedūrą.

50Vienok, vėlesnis jo pateikimas pasirašyti , teisės dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje suvaržymas , nepranešus apie to laiką ir vietą,nelaikomas savaime esmingai pažeidžiančiais ieškovo interesus,iš esmės neturi įtakos pirkimo rezultatų pagrįstumui, nes eilės sudarymas ir priimtino pasiūlymo nustatymas pripažįstamas ydingu ne dėl procedūrinių pažeidimų.

51Dėl tos pačios priežasties šiuo konkrečiu atveju teisiškai nereikšminga,kad šalys skirtingai supranta ir aiškina kas sudaro galutinį pasiūlymą.

52Dėl 2014-08-04 sutarties su UAB „Biržų ranga"

53Ieškovas prašo pripažinti negaliojančia ab initio 2014-08-04 Statybos darbų rangos sutartį Nr. SRV -77 tarp atsakovo ir UAB“Biržų ranga“ , sykiu teigia , jog šis sandoris niekinis , nes prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms (CK 1.78 str.5 dalis,1.80 str.).

54Teismo vertinimu nustatytos byloje aplinkybės leidžia spręsti, jog 2014-08-04 Statybos darbų rangos sutartis Nr. SRV -77 tarp atsakovo ir UAB“Biržų ranga“ yra niekine dėl prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms.

55Anksčiau minėta, kad paskutinė diena kai ieškovas galėjo pateikti ieškinį buvo 2014-08-04. Taigi, rangos sutartis galėjo būti sudaryta ne anksčiau 2014-08-05.

56Pagal VPĮ 95 1 str. teismas pripažįsta pirkimo sutartį negaliojančia kai perkančioji organizacija pažeidė šio įstatymo 94 1 straipsnio 2 dalies, 95 straipsnio 2 dalies ar 18 straipsnio 9 dalies reikalavimus ir kitus šio įstatymo reikalavimus ir tai turėjo neigiamą įtaką teismui prašymą pateikusio ar ieškinį pareiškusio dalyvio galimybėms sudaryti pirkimo sutartį, ir šis dalyvis neturėjo galimybės pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis iki pirkimo sutarties sudarymo.

57Pagal VPĮ 94 1 str.2 d. perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar šio įstatymo 94 1 straipsnio 2 dalyje, 95 1 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 95 1 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:1) motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį; 2) motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo; 3) teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių. Sutinkamai su VPĮ 94 1 str. 2 d. perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.

58Šiuo atveju rangos sutartis buvo sudaryta 2014-08-04, t.y. penkioliktą nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui dieną ir tuo pažeistas įstatymu imperatyviai nustatytas draudimas. Tokiems draudimams prieštaraujantys sandoriai yra niekiniai ( CK 1.78 str.5 d.) .Teismo vertinimu šio draudimo pažeidimas nėra formalus, kokiam esant galima būtų svarstyti dėl jo svarbos ginčo esmei, nes 2014-08-05 pateikus ieškinį teismui ir apie tai informavus perkančiąją organizaciją ,atsakovas nebebūtų galėjęs sudaryti ginčijamos sutarties dėl VPĮ 95 str.2 d. suvaržymų.

59Ieškovo teigimu 2014-08-04 atsakovas sudarė rangos sutartį, nesulaukęs teismo pranešimo kas imperatyviai numatyta VPĮ 95 str. 2 dalyje, o tai yra dar vieno imperatyvaus draudimo pažeidimas. Teismo vertinimu šis teiginys klaidingas. VPĮ 95 str. 2 d. draudimai yra susieti su ieškinio teismui įteikimu, nes straipsnio 1 d. skelbia, jog tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.

602014-08-03 pateikdamas atsakovui ieškinio teismui kopiją, ieškovas nepateikė įrodymų, jog jis jau pateiktas teismui ( teismo raštinei pateikta 2014-08-05), todėl atsakovas neprivalėjo sulaukti teismo pranešimų. Nors ieškovas tvirtina, jog ieškinys teismui buvo siųstas paštu 2014-08-03, bet tą patvirtinančių įrodymų nepateikė, ieškinys su priedais teismo raštinėje 2014-08-05 neregistruotas kaip pašto siunta.

61Dėl restitucijos

62Pripažinus viešojo pirkimo sutartį negaliojančia dėl prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis), spręstina dėl restitucijos taikymo.

63Kadangi teismas ieškovo reikalavimų dėl atsakovo sprendimų atmesti ieškovo pasiūlymą , nutraukti supaprastintą atvirą konkursą ir pradėti neskelbiamą konkursą netenkina, reikalavimas įpareigoti atsakovą grąžinti viešojo pirkimo procedūras į iki pažeidimų buvusią padėtį-į supaprastinto atviro konkurso pasiūlymų vertinimo stadiją ir iš naujo įvertinti šio Konkurso dalyvių pasiūlymus taip pat atmetamas ,nes šių sprendimų teisėtumas nenuginčytas, šios pirkimo stadijos baigtos.

64Pagal suformuotą kasacinio teismo jurisprudenciją teismui perkančiosios organizacijos veiksmus pripažinus neteisėtais, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje perkančioji organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas. Tokia praktika siekiama dviejų pagrindinių tikslų: realiai apginti besiskundžiančiojo tiekėjo pažeistas teises bei neapriboti perkančiosios organizacijos veiksmų laisvės daugiau, nei nustatyta VPĮ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1. Teismų praktika. 2013, 39, p. 520-652).

65Dėl nurodytų priežasčių šalys grąžintinos į supaprastintų neskelbiamų derybų stadiją, kurioje atsakovas ir naujo turi spręsti dėl pateiktų pasiūlymų priimtinumo, esant būtinumui, pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo paskelbimo.

66Sutinkamai su CPK 93 str., šalims bylinėjimosi išlaidos paskirstomos priklausomai nuo patenkintų reikalavimų apimties.

67Ieškovas reiškė penkis savarankiškus reikalavimus, patenkinti du, taigi ieškinys tenkintas 40 proc. Dėl pasakyto ieškovui iš atsakovo priteistina 40 procentų patirtų bylinėjimosi išlaidų.

68Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 293 str.2 p.,

Nutarė

69ieškinį tenkinti dalinai.

70Biržų rajono savivaldybės administracijos 2014-07-03 sprendimus dėl supaprastintų neskelbiamų derybų „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas" kapitalinio remonto darbai" pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo paskelbimo bei sutarties su UAB „Biržų ranga" po atidėjimo termino pabaigos sudarymo panaikinti.

71Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2014-08-04 d. Statybos darbų rangos sutartį Nr. SRV -77 tarp Biržų rajono savivaldybės administracijos ir UAB“Biržų ranga“.

72Bylą dalyje dėl 2014-06-16 sprendimo atmesti UAB „Svalex" pasiūlymą supaprastintam atviram konkursui „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas " kapitalinio remonto darbai", atsakovo 2014-06-16 sprendimo nutraukti supaprastintą atvirą konkursą , 2014-06-17 sprendimo pradėti ir vykdyti supaprastintas neskelbiamos derybas „Projekto „Biržų tradicinių amatų centro kūrimas " kapitalinio remonto darbai" panaikinimo nutraukti.

73Priteisti iš Biržų rajono savivaldybės administracijos , kodas 188642660, UAB „Svalex“ juridinio asmens kodas 300652436, naudai 400 Lt sumokėto žyminio mokesčio išlaidų.

74Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Eigirdas Činka, viešame teismo... 2. ieškovė UAB“Svalex“ prašo panaikinti atsakovo Biržų rajono... 3. Tai, kad Atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai atmetė visų Konkurso dalyvių... 4. Nors 2014-06-17 d. pradėtos neskelbiamos Derybos yra neteisėtos ir... 5. Konstatavus, kad perkančioji organizacija netinkamai atliko jai pagal VPĮ... 6. Dublike papildomai nurodė, jog atsakovas atsakymą į Ieškovo pretenziją... 7. Teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės... 8. Atsiliepimu į ieškinį ir tripliku atsakovas prašo ieškinį kaip... 9. Triplike atsakovas papildomai nurodo. kad pagal VPĮ 24 str. 5 dalį pirkimo... 10. Ieškovės UAB „Svalex" pretenzija, kad UAB „Svalex" negavo jokio... 11. Ieškovės UAB „Svalex" pastebėjimai, kad <..> Tuo tarpu perkančioji... 12. Tretysis asmuo UAB“Biržų ranga“ atsiliepimu į ieškinį prašė jį... 13. Ieškinys tenkintinas dalinai, byla dalyje nutrauktina.... 14. Pateiktais į bylą dokumentais nustatyta, jog atsakovė 2014 m. balandžio 24... 15. Dėl termino ieškiniui pateikti... 16. Pagal VPĮ 94 str. tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai... 17. Byloje nėra ginčo, kad atsakymą į pretenziją atsakovas ieškovui... 18. Ieškovas pateikė įrodymus ,jog 2014-08-03 jis informavo atsakovą apie... 19. 15 dienos ieškinio pateikimo terminas pagal savo prigimtį yra ieškinio... 20. ( CK 1.125 str.2 d.). Atitinkamai tokiam terminui taikytinos CK pirmos knygos... 21. Kasacinis teismas formuoja praktiką, jog jeigu ginčo šalis reikalauja... 22. Teismo vertinimu CK 1.131 str. 2 d. pagrindu senaties terminas praleistas dėl... 23. Dėl pretenzijos pateikimo ... 24. Ieškovas skundžia 2014-06-16 sprendimą atmesti UAB „Svalex" pasiūlymą... 25. Pretenziją Nr. 2014/07/03 dėl šių sprendimų UAB „Svalex" atsakovui... 26. t .y. po to kai 2014-07-03 raštu buvo informuotas apie eilės sudarymą ir... 27. VPĮ nustato privalomą pretenzijų nagrinėjimo ne teisme procedūrą.... 28. Pagal VPĮ 93 str. tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija... 29. 2014-07-18 raštu Nr.V-499 atsakovas nurodė, jog dėl 2014-06-16 rašte... 30. ( t.1. b.l.38, 63-64). Termino pretenzijai pateikti perkančioji organizacija... 31. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad tokia privaloma... 32. Kadangi ieškinio reikalavimas šioje pateiktas nesilaikius išankstinės... 33. Dėl supaprastintų neskelbiamų derybų 2014-07-03 sprendimų dėl pasiūlymų... 34. VPĮ numato galimybę vykdyti naują pirkimą pagal 92 str. 3 d. 2 p.... 35. Teismo vertinimu, šios sąlygos buvo iš esmės pakeistos maksimalios pirkimo... 36. Kaip minėta, trečiųjų asmenų pasiūlyta supaprastintame atvirame pirkime... 37. Teismo vertinimu atsakovas nepagrįstai teigia, jog viešojo pirkimo-pardavimo... 38. Už tinkamą numatomo viešojo pirkimo vertės paskaičiavimą yra atsakinga... 39. Pagal faktines bylos aplinkybes, konkurse dalyvavo 3 tiekėjai, kurių... 40. Pasibaigus Konkursui VPĮ 7 str.4 dalies 2 punkto pagrindu-atmetus visus... 41. Pagal Derybų laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB“Biržų ranga“,... 42. Pagal VPĮ 82 str. 1 d.4 p. viešųjų pirkimų tarnyba įpareigota teikti... 43. 2012 m. balandžio 18 d. Tarnybos tinklalapyje paskelbtas išaiškinimas dėl... 44. Atsakovas pateikė 2014-07-02 aktą iš kurio matyti, jog prieš eilės... 45. Ieškovas teigia, jog minėtas aktas greičiausia surašytas atgaline data, jis... 46. Apibendrinat pasakytą ,daroma išvada, kad supaprastintų neskelbiamų derybų... 47. Neskelbiamų derybų procedūras ieškovas laiko ydingomis ir dėl to, jog... 48. Taisyklių 61.4 punkte nustatyta, kad „ derybų eiga turi būti įforminta... 49. Iš bylos duomenų matyti, jog Derybų protokolas Ieškovui pasirašyti... 50. Vienok, vėlesnis jo pateikimas pasirašyti , teisės dalyvauti vokų... 51. Dėl tos pačios priežasties šiuo konkrečiu atveju teisiškai... 52. Dėl 2014-08-04 sutarties su UAB „Biržų ranga" ... 53. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančia ab initio 2014-08-04 Statybos... 54. Teismo vertinimu nustatytos byloje aplinkybės leidžia spręsti, jog... 55. Anksčiau minėta, kad paskutinė diena kai ieškovas galėjo pateikti... 56. Pagal VPĮ 95 1 str. teismas pripažįsta pirkimo sutartį negaliojančia kai... 57. Pagal VPĮ 94 1 str.2 d. perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar... 58. Šiuo atveju rangos sutartis buvo sudaryta 2014-08-04, t.y. penkioliktą nuo... 59. Ieškovo teigimu 2014-08-04 atsakovas sudarė rangos sutartį, nesulaukęs... 60. 2014-08-03 pateikdamas atsakovui ieškinio teismui kopiją, ieškovas... 61. Dėl restitucijos... 62. Pripažinus viešojo pirkimo sutartį negaliojančia dėl prieštaravimo... 63. Kadangi teismas ieškovo reikalavimų dėl atsakovo sprendimų atmesti ieškovo... 64. Pagal suformuotą kasacinio teismo jurisprudenciją teismui perkančiosios... 65. Dėl nurodytų priežasčių šalys grąžintinos į supaprastintų... 66. Sutinkamai su CPK 93 str., šalims bylinėjimosi išlaidos paskirstomos... 67. Ieškovas reiškė penkis savarankiškus reikalavimus, patenkinti du, taigi... 68. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 293 str.2 p.,... 69. ieškinį tenkinti dalinai.... 70. Biržų rajono savivaldybės administracijos 2014-07-03 sprendimus dėl... 71. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2014-08-04 d. Statybos darbų... 72. Bylą dalyje dėl 2014-06-16 sprendimo atmesti UAB „Svalex" pasiūlymą... 73. Priteisti iš Biržų rajono savivaldybės administracijos , kodas 188642660,... 74. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...