Byla 2S-381-577/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Šilavoto B&B“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Greita spauda“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šilavoto B&B“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu iš atsakovės UAB „Šilavoto B&B“ ieškovei UAB „Greita spauda“ priteisė 17 526 Eur skolos, 2 353,39 Eur delspinigių, 6 proc. metinių procesinių palūkanų, 596,40 Eur žyminio mokesčio bei 1 996,90 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, o iš ieškovės atsakovei nuspręsta išieškoti 184,90 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 19 d. minėtą teismo sprendimą paliko nepakeistą ir papildomai nutarė iš atsakovės ieškovei išieškoti 739,95 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė pateikė prašymą išdėstyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo bei Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 19 d. nutarties vykdymą, nustatant, jog atsakovė 25 376,80 Eur sumą ieškovei sumokės per 12 mėnesių, mokėdama po 2 114,73 Eur kiekvieną mėnesį; taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą vykdymo procese vykdomojoje byloje Nr. 0171/18/04495 iki įsiteisės galutinis sprendimas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo. Prašyme nurodė, kad atsakovės finansinė padėtis yra labai sunki, veikla nuostolinga, atsakovės skolinių įsipareigojimų kreditoriams suma apie 189 339 Eur, kuri nuolat auga, atsakovė negali ieškovei iš karto išmokėti priteistos 25 376,80 Eur sumos. Atsakovės teigimu, jos gaunamų pajamų vos pakanka sumokėti atlyginimus darbuotojams, sudėtinga įvykdyti einamuosius mokėjimus, be to, finansinę padėtį sunkina sezoninis vykdomos veiklos pobūdis.

72.

8Ieškovė su atsakovės prašymu nesutiko. Pasak ieškovės, atsakovės finansinė padėtis nėra itin sunki, iš atsakovės pateiktos turto vertinimo ataskaitos matyti, jog jos turto vertė siekia 462 000 Eur; bankroto bylą atsakovei iškelti buvo atsisakyta. Be to, atsakovė veikia nesąžiningai; 2018 metų kovo mėnesį buvo įregistruota nauja bendrovė - UAB „La Naya“, kurios vadovas, registruotos buveinės adresas sutampa su atitinkamais atsakovės rekvizitais. Mano, jog atsakovė siekia slėpti savo turtą bei vengia teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovės prašymo tenkinimo atveju ieškovė prašė nustatyti, kad atsakovė 25 376,80 Eur sumą sumokės per 6 mėnesių terminą, mokėdama po 4 229,46 Eur kiekvieno mėnesio penkioliktą dieną ir nustatyti, jog atsakovei praleidus terminą sumokėti bent vieną įmoką, laikyti, kad visos kitos sumos, kurių terminai tokio praleidimo dieną dar nėra suėję, tampa nedelsiant mokėtinos.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 3 d. nutartimi atsakovės UAB „Šilavoto B&B“ prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas padarė išvadą, jog šiuo metu atsakovės finansinė padėtis leidžia jai įvykdyti teismo sprendimą, jos finansinė padėtis nėra itin sudėtinga. Atkreipė dėmesį, jog pagal atsakovės pateiktą turto vertinimo ataskaitą jos turto rinkos vertė 460 200 Eur; be to, nepateikta įrodymų, jog atsakovė yra nemoki; įmonėje dirba daug darbuotojų, todėl padarė išvadą, jog atsakovė pelninga ir normaliai veikianti bendrovė. Teismas taip pat nurodė, jog atsakovės pateikti duomenys apie patirtus nuostolius yra fragmentiški. Patikrinęs Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis teismas nustatė, kad bankroto bylą atsakovei buvo atsisakyta iškelti. Teismas padarė išvadą, kad atsakovė nepateikė pagrįstų duomenų bei įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti apie sprendimo vykdymo išdėstymo būtinumą. Teismas sutiko su ieškovės argumentais, jog būtent dėl to, kad sausio bei vasario mėnesiais atsiskaitoma už atsakovės pagamintą produkciją, atsakovės finansinė padėtis šiais mėnesiais ženkliai pagerėja. Teismas taip pat darė išvadą, kad atsakovė galimai siekia išvengti teismo sprendimų įvykdymo, vilkindama išieškojimą. Teismo nuomone, tikėtina, jog įkūrus naują juridinį asmenį, kurio vadovas bei juridinio asmens registruotos buveinės adresas, interneto tinklalapio adresas sutampa su atsakovės, atsakovė galimai sieks paslėpti jai priklausantį turtą ir tokiu atveju išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą nepagrįstai nukentėtų teisėti ieškovės interesai bei lūkesčiai, kadangi egzistuoja pagrįsta tikimybė, jog atsakovė iš viso galėtų neįvykdyti teismo sprendimo. Taip pat pažymėjo, kad atsižvelgiant į šalių lygiateisiškumo principą, atsakovė jau nuo ieškinio pateikimo dienos (2017 m. gegužės 10 d.) žinojo apie ieškovės reiškiamus reikalavimus ir turėjo galimybę tinkamai pasiruošti galimai priteistos sumos sumokėjimui. Po vienerių metų bei aštuonių mėnesių reiškiamą prašymą išdėstyti sprendimo įvykdymą teismas laikė ieškovės teisėtų interesų bei teisėtų lūkesčių pažeidimu.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

134.

14Atsakovė UAB „Šilavoto B&B“atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 3 d. nutartį ir priimti naują - išdėstyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-25483-599/2017 ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-1521-590/2018 vykdymą, nustatant, jog atsakovė 25 376,80 Eur sumą ieškovei sumokės per 12 mėnesių, mokant po 2 114,73 Eur sumą kiekvieną mėnesį; taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą vykdymo procese antstolės Brigitos Palavinskienės užvestoje vykdomojoje byloje Nr. 0171/18/04495. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

154.1. Teismas pernelyg griežtai taikė sunkios finansinės padėties kriterijų, netinkamai išanalizavo pateiktus finansinę padėtį pagrindžiančius įrodymus. Atsakovės turto vertė siekia 250 091 Eur (dvigubai mažesnė nei nurodo pirmosios instancijos teismas); įsipareigojimai kreditoriams - 318 822 Eur; visas atsakovės trutas įkeistas, todėl jo niekaip negalėtų panaudoti vykdant teismo sprendimą iš karto. Teismas klaidingai ir nepakankamai išanalizavo ataskaitą, kuri pagrindžia itin sunkią finansinę padėtį.

164.2. Aplinkybė, jog atsakovei atsisakyta iškelti bankroto bylą nereiškia, kad jos finansinė padėtis yra gera. Pažymi, jog viena iš teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo instituto paskirčių yra apsaugoti įmonę nuo bankroto, kurį sukeltų teismo sprendimo įvykdymas iš karto. Atsakovės veikla yra nuostolinga, o turimo turto vertė yra kur kas mažesnė nei per vienerius metus mokėtinos sumos kreditoriams.

174.3. Įmonėje dirbančių asmenų skaičius savaime negali reikšti, kad įmonė pelninga ir normaliai veikianti. Atsakovė nurodė darbuotojų skaičių tam, kad pabrėžtų, jog beveik visas įmonės pelnas skiriamas darbuotojų atlyginimų išmokėjimui bei įmonės išlaikymui.

184.5. Atsakovė buvo nurodžiusi, kad po investicijų, grąža prasideda vasario - kovo mėnesiais, tačiau ir šiais mėnesiais atsakovės finansinė būklė realiai nepagerėja, kadangi visos gautos pajamos yra panaudojamos vėluojamų kreditorinių įsipareigojimų vykdymui.

194.6. Teismo pozicija, kad jeigu asmuo per teisminio proceso laikotarpį netaupo teismo sprendimo įvykdymui, teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas yra negalimas, yra klaidinga ir niekuo neparemta; teisminio proceso trukmė negali turėti įtakos klausimo dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo išsprendimui.

204.7. Nėra jokių duomenų, kad atsakovė per veiklos vykdymo istoriją būtų slapsčiusi įmonės turtą. Laikytis pozicijos, kad teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas yra negalimas vien todėl, kad galimai bus pakenkta ieškovės interesams, yra klaidinga ir taip yra nukrypstama nuo interesų pusiausvyros principo.

214.8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 147 straipsnį, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas turėjo būti išspręstas priimant atskirą nutartį per tris dienas nuo prašymo gavimo, t. y. dar prieš sprendžiant prašymo išdėstyti teismo sprendimo įvykdymo klausimą.

225.

23Ieškovė UAB „Greita spauda“ atsiliepime prašo atmesti atsakovės UAB „Šilavoto B&B“ atskirąjį skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

245.1.

25Atsakovė nepateikė jokių aiškių ir tikslių įrodymų, pagrindžiančių jos sunkią finansinę padėtį, o byloje esantys įrodymai, taip pat pačios atsakovės teiginiai patvirtina, kad atsakovės finansinė padėtis nėra itin sunki; atsakovė, ypatingai atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu jos pajamos dėl padidėjusių užsakymų yra didesnės, gali visa apimtimi iš karto įvykdyti sprendimą. Tiek bylos nagrinėjimo metu, tiek pateikdama prašymą, atsakovė elgiasi nesąžiningai ir siekia vilkinti sprendimo įvykdymą arba visai išvengti atsiskaitymo su ieškove, visą savo likvidų turtą perkeliant į UAB „La Naya“ bendrovę.

265.2. Net priėmus atsakovei palankų teismo sprendimą, t. y. tenkinus prašymą ir išdėsčius sprendimo vykdymą, atsakovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės, kadangi ir toliau privalės būti atliekami vykdymo veiksmai, pasikeis tik per mėnesį išieškotina suma. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas šiuo atveju net neegzistuotų.

27Teismas

konstatuoja:

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

296.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

317.

32Apeliacine tvarka sprendžiamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi pagrįstai netenkino atsakovės prašymo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą.

338.

34Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas pernelyg griežtai atsakovės atžvilgiu taikė sunkios finansinės padėties kriterijų bei netinkamai išanalizavo blogą finansinę padėtį pagrindžiančius įrodymus.

359.

36CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti, išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Teismo sprendimo privalomumas, pasireiškiantis tuo, kad įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 str.), lemia, jog sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant, ar yra pagrindas atidėti teismo sprendimo įvykdymą ar jį išdėstyti, svarbu įvertinti, ar teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas ar išdėstymas nesuteiks nepagrįsto pranašumo skolininkui, ar bus išlaikyta šalių teisėtų interesų pusiausvyra, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir jo privalomas pobūdis, pažeisti bendrieji teisės principai – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-660-178/2017). Taigi, šios nuostatos suponuoja, kad vien turtinė atsakovų padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo privalomo išdėstymo ar atidėjimo. Sprendžiant šį klausimą, taip pat vertintina aplinkybė, ar, patenkinus prašymą atsakovo nurodytu būdu, bus užtikrintas tinkamas teismo sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti ieškovo teisėti lūkesčiai.

3710.

38Taip pat pažymėtina, kad teismų praktikoje, be kita ko, laikomasi nuostatos, jog pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą yra tik tuo atveju, jei yra duomenų, leidžiančių tikėtis, kad skolininko finansinė padėtis ateityje pagerės (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-186/2011; 2014 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-911/2014; 2015 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-978-407/2015).

3911.

40Nagrinėjamu atveju, apeliantė atskirąjį skundą bei poreikį išdėstyti teismo sprendimo vykdymą iš esmės grindžia itin sunkia finansine padėtimi, net neįrodinėdama faktinės galimybės iš vykdomos veiklos gaunamų pajamų vykdyti dalinius skolos mokėjimus. Priešingai, atskirajame skunde akcentuojama, kad bendrovės veikla yra nuostolinga, o turto vertė yra kur kas mažesnė nei per vienerius metus mokėtinos sumos kreditoriams; atsakovė paaiškino, jog nurodė darbuotojų skaičių tam, kad pabrėžtų, jog beveik visas nuostolingai dirbančios įmonės pelnas yra skiriamas darbuotojų atlyginimų išmokėjimui bei įmonės išlaikymui, kad atsakovo finansinė būklė vasario-kovo mėnesiais realiai nepagerėja, nes visos gautos pajamos panaudojamos vėluojamų kreditorinių įsipareigojimų vykdymui, kurių atsakovė turi labai daug. Tokios aplinkybės leidžia pagrįstai abejoti atsakovės galimybe atsiskaityti su ieškove net ir išdėsčius įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą, taip iš esmės pažeidžiant ieškovės teisėtus lūkesčius. Tokiu atveju, išdėsčius teismo sprendimo vykdymą atsakovės nurodomam laikui, kiti atsakovės kreditoriai įgytų pranašumą ieškovės atžvilgiu. Atsakovė neįrodinėja, kad galėtų sumokėti iš vykdomos veiklos pajamų per trumpesnį laikotarpį.

4112.

42Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo nepritarti skundžiamos nutarties motyvams dėl bylos nagrinėjimo trukmės reikšmės sprendžiant atsakovės prašymo dėl sprendimo išdėstymo pagrįstumui. Apeliantė neneigia, jog viso bylos nagrinėjimo (tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme) metu nesukaupė lėšų, kuriomis galėtų padengti bent dalį ieškovei priteistos sumos, kas leidžia manyti, jog ateityje, nepriklausomai nuo sezono, atsakovė ieškovei mokėtinų sumų taip pat gali neturėti. Įrodymų, kad po teismo procesinio sprendimo priėmimo apeliacinės instancijos teisme atsakovė sumokėjo bent pradinę įmoką, taip patvirtindama realų siekį atsiskaityti prašyme išdėstytu būdu, taip pat nepateikta.

4313.

44Lietuvos informacinės sistemos Liteko duomenimis, šalių minima Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. eB2-4924-577/2018, kuria atsisakyta iškelti atsakovei bankroto bylą panaikinta aukštesnės instancijos teismo nutartimi, ir iš naujo nagrinėjant bylą, 2019 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-286-794/2019 atsakovei UAB „Šilavoto B&B“ iškelta bankroto byla. Nors ši nutartis neįsiteisėjusi (atsakovė pateikė atskirąjį skundą), tai leidžia spręsti apie itin sunkią įmonės finansinę padėtį. Nors pirmosios instancijos teismas šią aplinkybę įvertino priešingai, netenkindama atsakovės prašymo dėl sprendimo išdėstymo dėl aukščiau nurodytų argumentų, priėmė iš esmės teisingą nutartį.

4514.

46Pažymėtina ir tai, kad atskirajame skunde atsakovė neneigė duomenų apie naujai įsteigtą juridinį asmenį, bei su tuo susijusių teismo motyvų dėl galimo siekio paslėpti atsakovei priklausantį turtą, vilkinti išieškojimą (tik deklaratyviai teigė, jog per veiklos vykdymo istoriją įmomnė neslapstė turto); ir pan.

4715.

48Taigi, įvertinus aukščiau aptartus argumentus, kasacinio teismo išaiškinimus, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su skundžiamos nutarties išvada, jog išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą nepagrįstai nukentėtų teisėti ieškovės interesai bei lūkesčiai, kadangi egzistuoja pagrįsta tikimybė, jog atsakovė iš viso galėtų neįvykdyti teismo sprendimo. Dėl naujų įrodymų priėmimo

4916.

50Atsakovė su atskiruoju skundu pateikė papildomus įrodymus – 2015 m. spalio13 d. atsakovės su Šiaulių kredito unija sudaryto Hipotekos sandorio kopiją. CPK 314 straipsnis numato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgiant į tai, kad visus įrodymus, susijusius su savo turtine padėtimi atsakovė turėjo pateikti pirmosios instancijos teismui, prie atskirojo skundo papildomai pateiktus įrodymus apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti ir jų nevertina.

51Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

5217.

53Apeliantė nurodo, jog pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK 147 straipsnio nuostatas, nepagrįstai laiku neišnagrinėjo atsakovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pažymėtina, kad apeliantė, nurodžiusi tik proceso įstatymo normas, reglamentuojančias tokio pobūdžio prašymų nagrinėjimo tvarką, jokių argumentų bei aplinkybių dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenurodė. Atsižvelgiant į tai, kad atmetamas atskirasis skundas dėl teismo sprendimo išdėstymo, nėra pagrindo skundžiamos nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių laikyti nepagrįsta ar neteisėta.

5418.

55Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas atmesdamas atsakovės prašymą dėl teismo sprendimo išdėstymo, šį klausimą išsprendė teisingai, atskirojo skundo argumentais naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 3 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 320 straipsnis).

56Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas,

Nutarė

57Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu iš... 7. 2.... 8. Ieškovė su atsakovės prašymu nesutiko. Pasak ieškovės, atsakovės... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 3 d. nutartimi atsakovės UAB... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. 4.... 14. Atsakovė UAB „Šilavoto B&B“atskiruoju skundu prašo panaikinti... 15. 4.1. Teismas pernelyg griežtai taikė sunkios finansinės padėties... 16. 4.2. Aplinkybė, jog atsakovei atsisakyta iškelti bankroto bylą nereiškia,... 17. 4.3. Įmonėje dirbančių asmenų skaičius savaime negali reikšti, kad... 18. 4.5. Atsakovė buvo nurodžiusi, kad po investicijų, grąža prasideda vasario... 19. 4.6. Teismo pozicija, kad jeigu asmuo per teisminio proceso laikotarpį netaupo... 20. 4.7. Nėra jokių duomenų, kad atsakovė per veiklos vykdymo istoriją būtų... 21. 4.8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 147... 22. 5.... 23. Ieškovė UAB „Greita spauda“ atsiliepime prašo atmesti atsakovės UAB... 24. 5.1.... 25. Atsakovė nepateikė jokių aiškių ir tikslių įrodymų, pagrindžiančių... 26. 5.2. Net priėmus atsakovei palankų teismo sprendimą, t. y. tenkinus... 27. Teismas... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 29. 6.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 31. 7.... 32. Apeliacine tvarka sprendžiamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios... 33. 8.... 34. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas pernelyg griežtai... 35. 9.... 36. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių... 37. 10.... 38. Taip pat pažymėtina, kad teismų praktikoje, be kita ko, laikomasi nuostatos,... 39. 11.... 40. Nagrinėjamu atveju, apeliantė atskirąjį skundą bei poreikį išdėstyti... 41. 12.... 42. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo nepritarti skundžiamos... 43. 13.... 44. Lietuvos informacinės sistemos Liteko duomenimis, šalių minima Vilniaus... 45. 14.... 46. Pažymėtina ir tai, kad atskirajame skunde atsakovė neneigė duomenų apie... 47. 15.... 48. Taigi, įvertinus aukščiau aptartus argumentus, kasacinio teismo... 49. 16.... 50. Atsakovė su atskiruoju skundu pateikė papildomus įrodymus – 2015 m.... 51. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 52. 17.... 53. Apeliantė nurodo, jog pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK 147... 54. 18.... 55. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 56. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 57. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 3 d. nutartį palikti...