Byla 1A-538-485/2019
Dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 2 dalyje, padarymo, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šį nusikaltimą

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Jakubonienės, Dariaus Kantaravičiaus ir Algirdo Remeikos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Dianai Zadrauskaitei, dalyvaujant prokurorei Astai Antanaitienei, išteisintajam D. N., jo gynėjai advokatei Jurgitai Jablonskienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorės Astos Antanaitienės apeliacinį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų 2019 m. balandžio 11 d. nuosprendžio, kuriuo D. N. išteisintas dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 2 dalyje, padarymo, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šį nusikaltimą.

3Baudžiamąją bylą kartu su daiktais, turinčiais reikšmės jai tirti ir nagrinėti po nuosprendžio įsiteisėjimo nuspręsta perduoti prokurorui, kad šis imtųsi priemonių nusikaltimą padariusiems asmenims nustatyti.

4Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d. nutartimi pranešta prokurorui, kad D. N. galimai padarė nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnyje.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

61.

7D. N. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį išteisintas dėl to, kad jis, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu metu ir laiku, 2018 m. liepos 16 d., laikotarpiu nuo 18 val. iki 20.25 val. per neužrakintas duris, kurių spynoje buvo paliktas raktas, įsibrovė į V. S. priklausantį sandėliuką, t. y. į patalpą, esančią ( - ), prie buto Nr. ( - ), iš kurios slapta pagrobė du dviračius, 110 eurų ir 140 eurų vertės, akumuliatorinį suktuką, 20 eurų vertės, 7 vnt. įvairių dydžių raktų, viso 8 eurų vertės, spynoje buvusius raktus, kurių vertė 5 eurai, tokiu būdu įsibraunant į patalpą slapta pagrobė svetimą V. S. priklausantį 283 eurų vertės turtą.

82.

9Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d. nuosprendyje konstatuota, kad byloje esančių įrodymų nepakanka spręsti, kad D. N. dalyvavo jam inkriminuoto nusikaltimo padaryme, todėl jis išteisintas.

103.

11Prokurorė skundžia Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d. nuosprendį, prašo jį panaikinti ir priimti naują – apkaltinamąjį nuosprendį. D. N. pripažinti kaltu pagal BK 284 straipsnį ir paskirti jam 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Šią bausmę, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, dalinio sudėjimo būdu subendrinti su Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. nuosprendžiupaskirtos ir neatliktos bausmės dalimi, likusia apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio priėmimo metu, pridedant 3 mėnesius naujai paskirtos bausmės, ir paskirti galutinę subendrintą bausmę, atliekamą pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos. Taip pat panaikinti Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d. nutartį, kuria pranešta, kad kaltinamasis D. N. galimai padarė nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnyje. Įrodymų tyrimo neatlikti, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

123.1.

13Skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priėmė D. N. išteisinamąjį nuosprendį motyvuojant tuo, kad byla su kaltinamuoju aktu teismui buvo perduota kaltinant D. N. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, o prokurorė teisminio nagrinėjimo metu ištyrus byloje esančius įrodymus kaltinimo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį atsisakė ir pakeitė jį į BK 284 straipsnį.

143.2.

15Prokurorės teigimu, priimant išteisinamąjį nuosprendį, buvo netinkamai aiškinamos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 256 straipsnio nuostatos. Nors kaltinimo keitimo galimybėms procese įstatymas numato tam tikrus ribojimus ir teismų praktikoje pripažįstama, kad bylos nagrinėjimo teisme metu atsakomybėn traukiamam asmeniui negali būti inkriminuojamos naujos nusikalstamos veikos, tačiau kaltinime nurodytos veikos faktinės aplinkybės ir jų kvalifikavimas gali būti keičiamas, laikantis BPK 255 ir 256 straipsniuose nustatytų sąlygų ir tvarkos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-1/2014, 2K-P-36/2010, 2K-42-942/2016, 2K-265-693/2015 ir kt.). Kasacinio teismo praktikoje nusikalstamos veikos aplinkybėmis BPK 255, 256 straipsnių prasme yra laikomi kaltinamajame akte nurodyti nusikalstamos veikos padarymo vieta, laikas, būdas, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės, kurios individualizuoja kaltinamojo padarytą veiką, sudaro pagrindą ją kvalifikuoti kaip nusikaltimą ar turi reikšmės skiriant bausmę. Kokios reikšmingos faktinės aplinkybės turi būti nustatytos, sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju tiriant nusikalstamą veiką ir nagrinėjant bylą teisme (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-112-697/2016, 2K-44-648/2016, 2K-42-942/2016, 2K-265-693/2015, 2K-262/2014, 2K-102/2014).

163.3.

17Skunde taip pat nurodoma, kad aiškinant BPK 255 straipsnio 2 dalies nuostatą „faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo kaltinamajame akte išdėstytųjų“, teismų praktikoje pažymėta, kad tokia situacija gali susiklostyti, kai prisideda tos pačios nusikalstamos veikos epizodai, iš esmės pasikeičia nusikalstamų veikų apimtis, laikas, vieta, būdas, nustatoma, kad ji sukėlė kitokius padarinius ar padaryta kitokiomis aplinkybėmis nei nurodyta kaltinamajame akte, jeigu tai turi įtakos veikos kvalifikavimui, bausmei ar kitaip suvaržo asmens teisę į gynybą. Pasak skundo autorės, toks įstatymo nuostatų aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad kaltinimo keitimas yra susijęs su jau esančio kaltinimo papildymu, praplėtimu, tačiau turi būti išlaikoma riba, kad toks kaltinimo keitimas netaptų kaltinimu dėl visiškai kitos nusikalstamos veikos, dėl kurios ikiteisminis tyrimas prieš tą asmenį nebuvo atliktas, nes tokios galimybės BPK nenumato (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-316-1073/2018).

183.4.

19Pasak prokurorės, nagrinėjamu atveju jos pateiktas prašymas pakeisti kaltinimą D. N. negali būti vertinamas kaip kaltinimo keitimas, neatitinkantis BPK 256 straipsnio instituto prasmės ir kaltinimo keitimo ribų. Apylinkės teismo išvada, kad šiuo atveju prokurorė ne tik pakeitė nusikalstamos veikos kvalifikaciją, bet ir kaltinime nurodytos veikos faktines aplinkybes iš esmės skirtingomis, dėl ko kaltinimas buvo pakeistas į iš esmės naują nusikalstamą veiką, kurioje yra tik vienas bendras dalykas – dviračiai, tačiau visos kitos faktinės aplinkybės ir kvalifikacija skiriasi nuo kaltinimo, suformuoto kaltinamajame akte, nepagrįsta. Pažymima, kad D. N. dėl naujai pareikšto kaltinimo ikiteisminis tyrimas buvo atliktas, jis kaltę dėl viešosios tvarkos pažeidimo pripažino, pakeitus kaltinimą nesikeitė nusikalstamos veikos padarymo laikas, vieta, juos siejo bendras dalykas – dviračiai, viešosios tvarkos pažeidimas įrodinėjamas tais pačiais įrodymais, kaip ir BK 178 straipsnio 2 dalyje numatyta veika. Dėl šios priežasties prokurorė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad pirminis ir pakeistas kaltinimai yra visiškai skirtingi. Keičiant nusikalstamos veikos faktines aplinkybes, D. N. teisė į gynybą nebuvo suvaržyta, tiek jis, tiek gynėja su naujai pareikštu kaltinimu sutiko, pertraukos pasiruošti gynybai neprašė. Teismas, priimdamas 2019 m. balandžio 11 d. nutartį, taip pat pripažino, kad buvo padaryta BK 284 straipsnyje numatyta veika, pranešdamas apie tai prokurorui.

203.5.

21Pažymima, kad D. N. kaltę padarius BK 284 straipsnyje numatytą nusikaltimą patvirtina paties išteisintojo, nukentėjusiojo, liudytojų parodymai, nukentėjusiojo V. S. protokolas-pareiškimas, įvykio vietos apžiūros, daiktų apžiūros protokolai, kurie patvirtina, kad nukentėjusiajam priklausantys dviračiai buvo paimti, o vėliau rasti D. N. išmesti prie namo ir sugadinti. Pagal nustatytą situaciją, viešoje vietoje, kitų asmenų akivaizdoje bei jiems girdint, be jokios dingsties per balkoną išmesti dviračiai, siekiant tokiais savo veiksmais atkreipti dėmesį, pamokyti namo gyventojus – savo kaimynus, kad dviračiai nebūtų paliekami bendro naudojimo patalpose, leidžia spręsti, jog D. N. suvokė savo veiksmus kaip nepagarbos aplinkiniams demonstravimą, numatė, kad dėl to bus sutrikdyta visuomenės rimtis, ir būtent šių padarinių norėjo. Jo veiksmų seka atskleidžia tyčios kryptingumą, patvirtina jo veikoje buvus tiesioginę tyčią pažeisti viešąją tvarką. Kadangi D. N. nusikaltimą padarė bausmės vykdymo atidėjimo metu, turėdamas neišnykusį teistumą už tyčinį nusikaltimą, būdamas neblaivus, neatlyginęs padarytos žalos, todėl jam turi būti paskirta su laisvės atėmimu susijusi bausmė. Kadangi jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, jam skirtina mažesnė už įstatymo sankcijoje numatytą vidurkį laisvės atėmimo bausmė, kuri BK 64 straipsnio tvarka subendrintina su Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. nuosprendžiu.

224.

23Atsiliepimų į prokurorės apeliacinį skundą negauta.

245.

25Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu prokurorė apeliacinį skundą palaikė ir prašė jį tenkinti jame nurodytais motyvais. Išteisintasis ir jo gynėja prašė skundą atmesti.

266.

27Prokurorės apeliacinis skundas atmetamas.

287.

29Prokurorė, ginčydama skundžiamo nuosprendžio išvadas BPK 255 ir 256 straipsnių prasme, teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pagal jos pateiktą prašymą dėl kaltinimo pakeitimo nevertino D. N. veiksmų kaip atitinkančių BK 284 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties požymius. Apeliacinės instancijos teismas baudžiamąją bylą nagrinėja apeliacinio skundo ribose (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

308.

31BPK 255 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad byla teisme nagrinėjama tik dėl tų kaltinamųjų ir tik dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių ji buvo perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje. Byla perduodama nagrinėti teisiamajame posėdyje nutartimi, jei su byla susipažinęs teisėjas nustato, kad nėra kliūčių nagrinėti bylą teisme (BPK 233 straipsnio 1 dalis). Taigi, bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia prokuroro surašytas kaltinamasis aktas, kuriame be kitų aplinkybių nurodoma, kokie asmenys, kokiomis nusikalstamomis veikomis yra kaltinami, ir teisėjo priimta nutartis bylą pagal surašytą kaltinamąjį aktą perduoti nagrinėti teisiamajame posėdyje. Pagal BPK 255 straipsnio 2 dalį kaltinamasis gali būti nuteistas dėl nusikalstamos veikos, kuri buvo perkvalifikuota, arba dėl nusikalstamos veikos, kurios faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo kaltinamajame akte išdėstytų, jei apie tokią galimybę prieš tai jam iš anksto pranešta teisiamajame posėdyje. Kaltinime nurodytų veikos faktinių aplinkybių ir jos kvalifikavimo pakeitimo teisiamojo posėdžio metu tvarka reglamentuota BPK 256 straipsnyje, pagal kurią pradinis kaltinimas iki įrodymų tyrimo teisme pabaigos gali būti keičiamas, jeigu: 1) iš esmės keičiasi veikos faktinės aplinkybės; 2) faktinės aplinkybės iš esmės nesikeičia, bet veika buvo neteisingai kvalifikuota. Kaip pagrįstai pažymima prokurorės skunde, nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės BPK 255, 256 straipsnių prasme yra kaltinamajame akte nurodytos nusikalstamos veikos padarymo vieta, laikas, būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės, kurios individualizuoja kaltinamojo padarytą veiką, sudaro pagrindą ją kvalifikuoti kaip nusikalstamą ar turi reikšmės skiriant bausmę (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-102/2014).

329.

33Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad pirminis kaltinimas D. N. buvo pareikštas kaltinant jį padarius BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą, tai yra tuo, kad jis, tiksliau nenustatytu metu, 2018 m. liepos 16 d. laikotarpiu nuo 18 val. iki 20.25 val. įsibrovė į nukentėjusiojo V. S. naudojamą bendrabučio neužrakintą sandėliuką, iš kurio, be kitų daiktų, pagrobė du dviračius. Prokurorės prašyme pakeisti kaltinimą į BK 284 straipsnį nurodoma, jog D. N. kaltinamas tuo, jog jis apie 20.25 val. iš bendrabučio bendrai naudojamo balkono išmetė tuos pačius V. S. priklausančius dviračius ir tuo pažeidė visuomenės rimtį bei tyčia sugadino nukentėjusiojo turtą.

3410.

35BPK 256 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, jog išnagrinėjus baudžiamąją bylą, nuosprendyje gali būti paliekamos ir kaltinamajame akte nurodytos veikos faktinės aplinkybės, o kaltinamasis pripažįstamas kaltu ir remiantis kaltinamajame akte pateiktu veikos kvalifikavimu. Taigi baudžiamojo proceso nuostatos imperatyviai neįpareigoja teismo galutinį procesinį sprendimą priimti remiantis būtent prašyme pakeisti kaltinimą nurodytomis veikos faktinėmis aplinkybėmis ar pateiktu veikos kvalifikavimu, jeigu teismas motyvuotai nustato, jog baudžiamoji byla turi būti išnagrinėta pagal pirminius baudžiamojon atsakomybėn patrauktam asmeniui pareikštus kaltinimus. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamu procesiniu sprendimu įrodymus vertino tik BK 178 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties požymių kontekste, nurodęs, jog prašyme pakeisti kaltinimą dėstomais BK 284 straipsnį galimai atitinkančiais D. N. veiksmais jam formuojamas kaltinimas dėl naujos nusikalstamos veikos padarymo. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais pirmosios instancijos teismo argumentais sutinka.

3611.

37Darant šią išvadą visų pirma pažymėtina, kad kaltinime nurodomos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės sudaro baudžiamojo įstatymo uždraustos veikos požymių visumą, ir tinkamas bei savalaikis baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens informavimas apie jam inkriminuojamų nusikalstamos veikos sudėties požymių aprašymą, užtikrina pakankamas tiek tarptautinės, tiek nacionalinės teisės implikuojamas garantijas asmeniui žinoti, kuo jis yra kaltinamas bei gintis nuo jam pareikštų kaltinimų. Priešingu atveju, be kita ko, teisminio bylos nagrinėjimo metu formuojant naujus kaltinimus dėl nusikalstamų veikų, dėl kurių baudžiamasis persekiojimas ikiteisminio tyrimo metu nebuvo inicijuojamas, sudaromos prielaidos pažeisti šias pamatines baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens teises.

3812.

39Nagrinėjamoje byloje vertinant, ar pirmosios instancijos teismo skundžiamo nuosprendžio išvada, jog prašyme pakeisti kaltinimą prokurorė iš esmės formavo kaltinimą naujos nusikalstamos veikos padarymu, pagrįsta, turi būti atsižvelgiama į pirminio bei keičiamo kaltinimo tapatumą laike ir erdvėje, kaltinamajame akte inkriminuotos formalios sudėties nusikalstamos veikos baigtumo momentą bei ryšį su naujai formuojamame kaltinime dėstomais D. N. veiksmais, galimai atitinkančiais materialios sudėties BK 284 straipsnio dispoziciją, jo tyčios pažeisti baudžiamojo įstatymo saugomų vertybių kryptingumą, tai yra, ar pakeistame kaltinime nurodyti baudžiamajame įstatyme nustatyti kitokie ar nauji nusikalstamos veikos požymiai ar kitos veikos kvalifikavimui reikšmingos aplinkybės, palyginti su nustatytosiomis kaltinamajame akte nurodytame baudžiamajame įstatyme, nesuponuoja pagrindo teigti, jog naujai išdėstytų požymių visuma nėra ankstesniojo inkriminuoto nusikaltimo faktinių aplinkybių ir (ar) kvalifikavimo keitimas, o sudaro naują nusikaltimą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje pakeistame kaltinime išdėstytos aplinkybės pernelyg nutolusios nuo pirminiame kaltinime išdėstytų, todėl pagrindo teigti, jog prokurorės prašyme yra keičiamos tik esminės veikos faktinės aplinkybės ir veikos kvalifikavimas, bet ne nurodoma nauja nusikalstama veika, pagrindo nėra.

4013.

41Kaltinamajame akte ir prokurorės prašyme pakeisti kaltinimą nurodytas D. N. galimai įvykdytų nusikalstamų veiksmų laikas – BK 178 straipsnyje numatyta veika galimai padaryta laikotarpiu nuo 18 val. iki 20.25 val., o viešosios tvarkos sutrikdymas – apie 20.25 val., kuris iš esmės sutampa, tačiau, įvertinus aplinkybę, jog vagystė galimai padaryta sandėliuke, o viešosios tvarkos pažeidimas, nors ir to paties pastato, tačiau kitoje vietoje – balkone, iš kurio buvo išmesti dviračiai, negalima teigti, jog nusikaltimų vieta yra ta pati. Šiame kontekste pažymėtina, kad BK 178 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis formali – veika laikoma baigta, kuomet kaltininkas realiai užvaldo svetimą turtą, o nukentėjusysis praranda galimybę juo disponuoti. Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje preziumuojama, kad BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikaltimas buvo padarytas, tačiau neįrodyta, kad išteisintasis dalyvavo padarant šį nusikaltimą – iš nukentėjusiojo naudojamo sandėliuko pagrobiant jam priklausančius dviračius. Prokurorė apeliaciniame skunde šių pirmosios instancijos teismo išvadų neginčija. Taigi, apie 20.25 val. dviračiams jau esant balkone, o ne sandėliuke, galima daryti išvadą, kad išteisintasis, jo paties teigimu, pro balkoną išmetė dviračius, kuriais nukentėjusysis galimybės disponuoti tuo metu jau nebeturėjo, tai yra prokurorės pakeistame kaltinime nurodyti išteisintojo veiksmai nesutampa su pirminiu kaltinimu ir yra eiliškumu išsidėstę vienas po kito, todėl sudaro ne to paties epizodo, o visiškai skirtingais veiksmais apibūdinamo nusikaltimo, sudėtį. Priešingai nei teigiama prokurorės skunde, vien tai, kad prieš nukentėjusiojo turtą (dviračius) tą pačią dieną, tame pačiame pastate buvo nukreipti du nusikalstami sumanymai – galimai viena po kitos įvykdytos dvi nusikalstamos veikos, nesudaro pagrindo teigti, jog pakeistu kaltinimu išteisintajam nėra inkriminuojama nauja nusikalstama veika. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą, jog bylos nagrinėjimo teisme metu kaltinamajam negali būti inkriminuojamos naujos nusikalstamos veikos, kurių padarymu jis nebuvo kaltinamas, bei jis negali būti nuteistas už šių nusikalstamų veikų padarymą, daroma išvada, jog pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai baudžiamąją bylą išnagrinėjo remdamasis kaltinamajame akte nurodyto baudžiamojo įstatymo nustatytų požymių visuma bei pagal šiame ikiteisminį tyrimą užbaigiančiame procesiniame dokumente nurodytą veikos kvalifikavimą.

4214.

43BPK 257 straipsnyje numatyta, kad tuo atveju, kai bylos nagrinėjimo teisme metu paaiškėja, jog kaltinamasis gali būti padaręs kitą nusikalstamą veiką, kuri nebuvo nurodyta kaltinamajame akte, taip pat kad nusikalstamą veiką gali būti padaręs kitas asmuo, teismas motyvuota nutartimi apie tai praneša prokurorui. Iš baudžiamosios bylos duomenų matyti, jog Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d. nutartimi buvo pranešta prokurorui, kad D. N. galimai padarė nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnyje. Prokurorė skunde prašo panaikinti šią nutartį kaip nepagrįstą ir priimti sprendimą dėl D. N. patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 284 straipsnį. Konstatavus, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs prašyme pakeisti kaltinimą nurodytų naujai formuojamo kaltinimo požymių visumą, pagrįstai padarė išvadą, kad tokiu būdu D. N. traukiamas baudžiamojon atsakomybėn dėl naujo nusikaltimo, dėl kurio padarymo jis nebuvo perduotas teismui, prokurorės skunde dėstomi argumentai dėl BK 284 straipsnyje numatyto nusikaltimo įrodytumo nagrinėjamu atveju nevertinami.

4415.

45Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas sprendė, jog išteisintojo veiksmuose galimai yra BK 284 straipsnyje numatyto nusikaltimo požymių ir D. N. kaltės padarius šį nusikaltimą nagrinėjamoje byloje neanalizavo, pagrindo teigti, jog Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d. nutartis neteisėta ir nepagrįsta, todėl turi būti panaikinama, nėra.

4616.

47Kadangi skundžiamas Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d. nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai ir išsamiai įvertinus teisinį reglamentavimą, taikant kaltinimo keitimo teisme institutą, todėl jį naikinti ir keisti prokurorės skunde nurodomais motyvais nėra teisinio pagrindo.

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

49Atmesti Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorės Astos Antanaitienės apeliacinį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų 2019 m. balandžio 11 d. nuosprendžio.

50Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Baudžiamąją bylą kartu su daiktais, turinčiais reikšmės jai tirti ir... 4. Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d. nutartimi pranešta... 5. Teisėjų kolegija... 6. 1.... 7. D. N. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį išteisintas dėl to, kad jis, tiksliai... 8. 2.... 9. Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d. nuosprendyje... 10. 3.... 11. Prokurorė skundžia Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d.... 12. 3.1.... 13. Skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priėmė D. N.... 14. 3.2.... 15. Prokurorės teigimu, priimant išteisinamąjį nuosprendį, buvo netinkamai... 16. 3.3.... 17. Skunde taip pat nurodoma, kad aiškinant BPK 255 straipsnio 2 dalies nuostatą... 18. 3.4.... 19. Pasak prokurorės, nagrinėjamu atveju jos pateiktas prašymas pakeisti... 20. 3.5.... 21. Pažymima, kad D. N. kaltę padarius BK 284 straipsnyje numatytą nusikaltimą... 22. 4.... 23. Atsiliepimų į prokurorės apeliacinį skundą negauta.... 24. 5.... 25. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu prokurorė apeliacinį skundą... 26. 6.... 27. Prokurorės apeliacinis skundas atmetamas.... 28. 7.... 29. Prokurorė, ginčydama skundžiamo nuosprendžio išvadas BPK 255 ir 256... 30. 8.... 31. BPK 255 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad byla teisme nagrinėjama tik dėl... 32. 9.... 33. Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad pirminis kaltinimas D. N.... 34. 10.... 35. BPK 256 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, jog išnagrinėjus baudžiamąją... 36. 11.... 37. Darant šią išvadą visų pirma pažymėtina, kad kaltinime nurodomos... 38. 12.... 39. Nagrinėjamoje byloje vertinant, ar pirmosios instancijos teismo skundžiamo... 40. 13.... 41. Kaltinamajame akte ir prokurorės prašyme pakeisti kaltinimą nurodytas D. N.... 42. 14.... 43. BPK 257 straipsnyje numatyta, kad tuo atveju, kai bylos nagrinėjimo teisme... 44. 15.... 45. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas sprendė, jog... 46. 16.... 47. Kadangi skundžiamas Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d.... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio... 49. Atmesti Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros... 50. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos....