Byla 2-5-904/2013
Dėl nuosavybės teisių gynimo nuo pažeidimų bei atsakovo Stanislovo Dikšo priešieškinį dėl žemės sklypo ribų nustatymo ir sutarties dalinio panaikinimo, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, VĮ Registrų centras Klaipėdos filialas, sodininkų bendrija ,,Gružeikiai“, Klaipėdos miesto 7 notarų biuro notarė Virgilija Joana Martinauskienė, A. J., R M. K., G. K., R. K.ir

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant Neringai Dužinienei, Janinai Skuodienei, dalyvaujant ieškovui I. V., jo atstovei advokatei Tatjanai Borik, atsakovo S. D. atstovui advokatui Laimonui Straukai, trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos atstovei Redai Siautilei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. G. ir I. V. ieškinį, dėl nuosavybės teisių gynimo nuo pažeidimų bei atsakovo Stanislovo Dikšo priešieškinį dėl žemės sklypo ribų nustatymo ir sutarties dalinio panaikinimo, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, VĮ Registrų centras Klaipėdos filialas, sodininkų bendrija ,,Gružeikiai“, Klaipėdos miesto 7 notarų biuro notarė Virgilija Joana Martinauskienė, A. J., R M. K., G. K., R. K.ir

Nustatė

2ieškovai prašo įpareigoti atsakovą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nukelti iš ieškovų sklypo metalinį garažą ir išardyti jame nutiestą vielinę tvorą. Ieškovai nurodė, kad jiems asmeninės nuosavybės teisėmis lygiomis dalimis priklauso gyvenamasis namas ir 0,0851 ha dydžio žemės sklypas, esantis ( - ), sodininkų bendrijoje „Gružeikiai", sklypo Nr. ( - ). Ieškovams priklausantis žemės sklypas ribojasi su atsakovui S. D. priklausančiu žemės sklypu Nr. ( - ), kuris atitvertas vieline tvora. Tvorą atsakovas užsitvėrė ieškovams priklausančiame žemės sklype už 230 cm nuo riboženklio, neteisėtai padidindamas savo sklypą. Be to, atsakovas pastatė metalinį garažą ant ieškovams priklausančio sklypo. Nuo garažo kraštinės sienos iki riboženklio yra 330 cm atstumas. Ieškovams priklausančio žemės sklypo ribos pažymėtos 2007-11-28 kadastro žemėlapyje. Atsakovas garažo nenusikelia ir tvoros neišardo (2 t., 1-2 b.l.).

3Teismo posėdžio metu ieškovas I. V. patvirtino, kad 2008 m. rugpjūčio mėnesį su R. G., gavę kreditą iš banko, nusipirko žemės sklypą su gyvenamuoju namu. Šio žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo įregistruoti iki sutarties sudarymo. Buvęs savininkas R. K. prieš sandorį aprodė žemės sklypo ribas, žemės sklypas buvo apleistas, neprižiūrimas. R. K. apie žemės sklypų ribų ginčą neminėjo. Riboženklių žyminčių žemės sklypo ribas nebuvo. Vėliau jie dingdavo, ieškovas mano, kad juos galimai pašalindavo atsakovas. Žemės sklypo pirkimo metu, tvoros tarp ieškovo ir atsakovo žemės sklypų dar nebuvo, ji buvo atsakovo pastatyta po mėnesio, tai yra prieš ieškovams įsikraustant į gyvenamąjį namą. Sandorio sudarymo metu metalinis garažas jau buvo pastatytas ant ieškovams priklausančio žemės sklypo. Ieškovas patvirtino, kad atsakovo S. D. sodo namelis stovi ant žalios vejos, kuri pažymėta sodo bendrijos ,,Gružeikiai“ bendrajame plane (3t., 5-7, 8 b.l.).

4Atsakovas S. D. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad prieš 17 metų jam buvo suteikta 784 kv. m. žemės sklypas Nr. ( - ), kurį vėliau privatizavo. Šis žemės sklypas iš pietvakarinės pusės ribojasi su Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliu, o iš šiaurės rytų su žemės sklypu Nr. ( - ), kuris priklauso ieškovams. Atsakovas tvirtina, kad pagal sodo bendrijos bendrąjį planą, atsakovo sklypas Nr. ( - ) nuo Klaipėdos rajono savivaldybei priklausančio vietinės reikšmės kelio nutolęs 5 metrų atstumu, žemės plotas esantis tarp sklypo ir kelio priskiriamas kelio apsauginei zonai, kuri nurodyta kaip žalioji veja. Šis žemės plotas neįeina į atsakovo privatizuoto sklypo plotą. Be to, atsakovas nurodė, kad pagal tuo metu bei dabar tebegaliojančią LR Kelių įstatymo l2 str. 1 d. 4 p. nuostatas, siekiant sudaryti saugias eismo sąlygas, nuo vietinės reikšmės kelio briaunų į abi puses nustatoma po 10 metrų kelio apsaugos zona (1t., 33 b.l.).

5Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011-06-09 nutartyje konstatavo, kad S. D. metalinis garažas po ieškovų atliktų žemės sklypo kadastrinių matavimų liko jų sklypo teritorijoje. Atsakovas nepateikė teismui duomenų, kad statinio statyba būtų suderinta, gautas raštiškas sklypo savininko sutikimas. Atsakovas, žinodamas priimtą įsiteisėjusį teismo sprendimą, toliau savavališkai naudojasi ieškovų žemės sklypo dalimi prieš savininkų valią, todėl ieškovų ieškinys yra tenkintinas (2t., 6-7 b.l.).

6Tretysis asmuo Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialas atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad dėl sprendimo priėmimo palieka spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad ieškovų žemės sklypo kadastro duomenis, 2010-09-23 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu (civilinė byla Nr.2-93 7-729/2010) pripažinti teisingais ir teisėtais. Kadastro duomenų apie ieškinyje nurodytą metalinį garažą ir vielinę tvorą priklausančius atsakovui, Registro tvarkytojas neturi. Šie statiniai kaip nekilnojamieji turto objektai nesuformuoti ir nekilnojamojo turto registre neįregistruoti (2t., 9-10 b.l.).

7Atsakovas S. D. pareiškė priešieškinį, kuriame prašo nustatyti atsakovo S. D. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, turinčio 784 kv. m. ploto ribas, pažymėtas plane geltona spalva pagal 2011-06-20 G.Mačiulskio paslaugų įmonės 2011-06-20 parengtą žemės sklypo planą, sklypo ribų koordinatės taškuose: 1-x-6169259,29, y-326119,69; 2-x-6169285,80, y-326109,39; 3-x-6169298,65, y-326133,47; 4-x-6169272,81, y-326144,64; 5-x-6169271,60, y-326142,53. Be to, prašo iš dalies panaikinti 2008-08-08 sutartį, notarinio registro Nr. MV7-13605 pagal kurią ieškovai R. G. ir I. V. iš R. K. įsigijo 0,0851 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), nustatant, kad pagal šią sutartį ieškovai R. G. ir I. V. įsigijo iš R. K. 0,0786 ha ploto žemės sklypą. Atsakovas patvirtino, kad tvorą, esančią tarp jo ir ieškovų žemės sklypo yra pastatęs nuo pat žemės sklypo įsigijimo. Pagal esamą situaciją S. D. žemės sklypo ribos sutampa, su kaimyninio sklypo, pažymėto indeksu ( - ) riba. Jei būtų patenkintas ieškovų reikalavimas ir atsakovo žemės sklypo riba, plane pažymėta indeksu 3-4, būtų patraukta iki raudona spalva pažymėtos ribos indeksas 5, tai ieškovų žemės sklypo ribos, nebesutaptų su žemės sklypo Nr. ( - ) ribomis, kas prieštarautų sodininkų bendrijos generaliniam planui. Šiuo atveju, atsakovas su jam priklausančiu žemės sklypu turėtų pasitraukti ant vietinės reikšmės kelio, nors pagal sodininkų bendrijos planą atstumas tarp vietinės reikšmės kelio ir atsakovo žemės sklypo ribos turi būti 5 metrai ir atsakovo žemės sklypas būtų išsikišęs į priekį palyginus su kitu žemės sklypu, pažymėtu indeksu ( - ). Be to, atsakovas nurodo, kad sodininkų bendrijos valdymo institucijos nėra priėmusios sprendimų, kurių pagrindu atsakovas galėtų išsipirkti iš sodininkų bendrijos bendro naudojimo žemę, todėl ieškovai negali reikalauti, kad atsakovas su savo žemės sklypu pasislinktų ant sodininkų bendrijos bendro naudojimo teritorijos. Antruoju priešieškinio reikalavimu atsakovas įrodinėja, kad jo pateiktas G.Mačiulskio paslaugų įmonės 2011-06-20 parengtas žemės sklypo planas, patvirtina, kad ieškovų ir atsakovų žemė sklypų ribos persidengia 2,32 m atstumu vienoje kraštinėje ir 2,43 m atstumu kitoje kraštinėje, t.y. pagal aritmetinius skaičiavimus tai sudaro 65 k v. m. plotą. Kadangi ieškovai faktiškai turėjo įgyti 65 kv. m. mažesnį žemės sklypą, t.y. 0,0786 ha ploto, dėl to atsakovas prašo iš dalies panaikinti 2008-08-08 sutartį, notarinio registro Nr. ( - ) pagal kurią ieškovai iš R. K. įsigijo 0,0851 ha ploto žemės sklypą (2t., 147-152).

8Atsakovas S. D., teismo posėdžio metu, patvirtino atsiliepime į ieškinį bei priešieškinyje nurodytas aplinkybes. Patvirtino, kad ant žalios vejos, kuri pažymėta bendrajame plane, prieš 5-8 metus pastatė sodo namelį, kuris yra be pamatų. Taip pat ant žalios vejos stato automobilį. Kada pastatė tvorą tarp ieškovo ir savo sklypo nepamena, tačiau nurodė, kad ši tvora yra be pamatų, yra tik į žemę įkalti kuoliukai, kurie aptraukti permatoma vieline tvora. Atliekant ieškovams priklausančio sklypo kadastrinius matavimus, atsakovas S. D. nedalyvavo su kaimynais nebendrauja. Negali pasakyti, kiek sumažėtų jo žemės sklypo plotas, jei būtų atmestas jo priešieškinis (3t., 12-13 b.l.).

9Atsakovo atstovas advokatas Laimonas Strauka patvirtino atsiliepime į ieškinį bei priešieškinyje nurodytas aplinkybes. Prašo atsakovo žemės sklypo ribas nustatyti pagal G.Mačiulskio paslaugų įmonės 2011-06-20 parengtą žemės sklypo planą, kuriame atsakovo ribos pažymėtos geltona linija. Taip pat nurodė, kad apsaugos zonų negalima privatizuoti. Atstovas pripažįsta, kad atsakovas S. D. yra nepagrįstai užėmęs valstybinę žemę, pastatydamas medinę tvorą ant Saulėtekio gatvės. Nesutinka, kad ankstesni teismų sprendimai turi prejudicinę galią šioje byloje, tvirtindamas, kad anoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl ieškovams priklausančio sklypo ploto, klausimas dėl sklypo ribų nebuvo keliamas. Atsakovo žemės sklypas nebuvo pamatuotas. Atstovas patvirtino, kad kelias nepriklauso sodininkų bendrijai, jis priklauso savivaldybei, tai yra vietinės reikšmės kelias. (3t., 10-12 b.l.). Taip pat patvirtino, kad šalia atsakovo esantis vietinės reikšmės kelias yra įvardintas Dumpiai – Kaspariškiai – Gručeikiai, kurio numatytas kelio sankasos plotis 8 metrai, kelio dangos plotis 6 metrai (3t., 37 b.l.).

10Ieškovai atsiliepime į priešieškinį patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes, su priešieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad 2010-09-23 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu, ieškovų žemės sklypo kadastriniai duomenys pripažinti teisėtais ir pagrįstais. Teismo sprendimu nustatytos aplinkybės yra prejudiciniai faktai. Dėl šios priežasties ieškovai prašo nutraukti bylą. Nurodė, kad ieškovų žemės sklypo duomenys užfiksuoti Nekilnojamojo turto registre, todėl jie gali būti tik nuginčyti įstatymo nustatyta tvarka, o ne reikalaujama patvirtinti atsakovo sklypo ribas. Atsakovo pateiktas G. Mačiulskio paslaugų įmonės parengtas žemės sklypo planas nėra įstatymo nustatyta tvarka suderintas bei patvirtintas. Šiame plane atsakovo žemės sklypas suprojektuotas ženkliai didesnis, nei pagal jo įsigijimo dokumentus, taip pat neatitinka sklypo ribos. Riboženklių posūkių taškai - 1, 2, 3, 4 ryškiai išsiskiria iš bendrų ištisinių ribų su kitais žemės sklypais. Akivaizdžiai matosi, kad nei taškas 3, nei taškas 4, nei taškas 1 nesueina į vientisas linijas, taip kaip buvo numatyta sodų bendrijos plane. Panaikinus ieškovų įregistruotus kadastrinius matavimus ir patenkinus atsakovo reikalavimus, ieškovams priklausančio žemės sklypo Nr. ( - ) plotas taptų mažesnis. Ieškovai taip pat nesutinka su atsakovo priešieškinio reikalavimu dėl sutarties dalyje panaikinimo, motyvuojant, jog ieškovų žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo atlikti dar iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Žemės sklypo koordinatės atitiko pirkimo-pardavimo dokumentams, todėl jokio pagrindo ginčyti šią sutartį nėra (2t., 160-164).

11Teismo posėdžio metu ieškovų atstovė advokatė Tatjana Borik ieškinį palaikė bei paaiškino, kad ieškovų registruoti žemės sklypo kadastriniai duomenys, sutampa su sodų bendrijos ,,Gružeikiai“ bendruoju planu, todėl mano, kad visiškai nepagrįstas atsakovo priešieškinio reikalavimas sumažinti ieškovų sklypo ribas nuo 30 metrų iki 28 metrų. Taip pat pažymėjo, kad atsakovo pateiktame G.Mačiulskio paslaugų įmonės parengtame plane, visiškai nesuprantama atsakovo pozicija, atsakovo žemės sklypą nuo kelio atitraukti 5,1 ir 5,61 m. atstumu. Atsakovo nurodyta 5 metrų žalia veja yra naudojama atsakovo poreikiams, tai yra ant jos stovi atsakovui priklausantis sodo namelis (3t., 7-8 b.l.). Taip pat patvirtino, kad A.Valackos individualios įmonės pateikta skaitmeninė topografinė nuotrauka patvirtina, jog nustatant atsakovui žemės sklypo ribas pagal ieškovo žemės sklypo įregistruotus kadastrinius matavimus, atsakovo žemės sklypas būtų 801 kv. m., kai pagal įsigijimo dokumentus priklauso tik 784 kv. m. (3t., 13 b.l.). Patvirtino, kad pagal byloje pateiktus žemės sklypų matavimo planus, įrodyta, jog atsakovui matuojant žemės sklypą nuo įregistruotų ieškovų sklypo ribos, galima atsakovui suformuoti žemės sklypą, atitinkantį jo įsigijimo dokumentus (3t., 62 b.l.).

12Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad teisme ginčas dėl žemės sklypų ribų yra išnagrinėtas, todėl pakartotinis ginčo nagrinėjimas yra negalimas, todėl prašo nutraukti bylą šioje dalyje. Ieškovų žemės sklypo kadastro duomenų byla Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos buvo pateikta 2007-08-29, šie duomenys įregistruoti Nekilnojamojo turto registre 2007-11-30. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp ieškovų ir R. K. sudaryta 2008-08-08. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis nustato, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Ieškovų žemės sklypo kadastro duomenys atitinka teritorijų planavimo dokumentą - sodininkų bendrijos „Gružeikiai" bendrąjį planą. Plane nurodyta, kad žemės sklypo Nr. ( - ) plotas yra ( - ) kv. m. Atsakovo nurodomas pirkimo-pardavimo sutarties naikinimo pagrindas - CK 1.80 straipsnis - absoliučiai nepagrįstas (2t., 170-173).

13Teismo posėdžio metu tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos patvirtino atsiliepimuose išdėstytas aplinkybes. Nurodė, kad penkių metrų apsaugos zona buvo numatyta sodininkų bendrijos bendrajame plane, tačiau šiuo metu, situacija pasikeitus, kadangi atlikus kadastrinius matavimus, kai kuriems sklypų savininkams trūksta žemės, todėl iš zonų pažymėtų žalia veja yra prijungiamas trūkstamas žemės plotas. Šie penki metrai priklauso sodininkų bendrijai. Trečiojo asmens atstovė nurodė, kad įtraukus į bylą trečiąjį asmenį Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, jai tarp prie priešieškinio pateiktų dokumentų, galimai per klaidą, buvo pateiktas G.Mačiulskio paslaugų įmonės 2011-06-20 paruoštas atsakovui priklausančio žemės sklypo planas, kuris iki tol nebuvo pateiktas į bylą. Šiame plane atsakovo žemės sklypo koordinatės buvo skaičiuotos pagal ieškovo įregistruotus kadastrinius duomenis, tai yra pažymėti taškai 3 ir 4 atitinka ieškovų sklypo ribos koordinates (3t., 51-52). Atsakovo žemės sklypas buvo suformuotas tokio dydžio ir konfigūracijos, koks jis buvo nurodytas pirminiuose sklypo dokumentuose. Pirmiau byloje pateiktas G.Mačiulskio paslaugų įmonės 2011-06-20 planas skiriasi nuo trečiajam asmeniui pateikto plano. Pirmesniame plane nurodytas taškas 1, dėl nesuprantamų priežasčių, per 1 metrą atitrauktas link atsakovo sklypo, dėl ko atsakovo ir gretimo sklypo pažymėto Nr. ( - ) kampai nesutampa. Taip pat nesuprantama dėl kokių priežasčių pažymėtas papildomai penktas taškas, kai iki tol buvo keturi taškai. Atsakovas taškuose 2 ir 3 yra užtvėręs medinę tvorą, kuri nepagrįstai pastatyta ant Saulėtekio gatvės (3t., 59-61 b.l.).

14Tretysis asmuo Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialas atsiliepimu į priešieškinį nurodė, kad dėl priešieškinio patenkinimo, palieka spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad teismo posėdžiuose nedalyvaus (2t., 78-79 b.l.).

15Tretysis asmuo sodininkų bendrija ,,Gružeikiai“ pirmininkas J.Strazdauskas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad teisme jau buvo išnagrinėtas ginčas dėl žemės sklypų ribų ir toks pakartotinas ginčo nagrinėjimas yra negalimas. Prašo bylą šioje dalyje nutraukti. Taip pat nurodė, kad atsakovas priešieškiniu neįrodė, kad jo faktiškai valdomos žemės sklypo ribos, atitinka žemės sklypo suformavimo dokumentus: sodininkų bendrijos ,,Gružeikiai“ bendrąjį planą ir žemės sklypo Nr. ( - ) schemą. Be to, patvirtino, kad vakarinėje žemės sklypo dalyje, atsakovo žemės sklypo ribos yra aiškios, šią ribą žymi įkalti stulpeliai. Ši riba geodeziniuose planuose pavaizduota rutuliukais. Išnagrinėjus byloje pateiktą atsakovo žemės sklypo planą, matosi, kad ši riba nesutampa su rutuliukais pavaizduotą žemės sklypo riba, nors faktiškai atsakovas yra užėmęs šį vakarinį žemės sklypo plotą iki stulpelių ir juo naudojasi (2t., 47-49 b.l.).

16Tretysis asmuo sodininkų bendrija ,,Gružeikiai“ pirmininkas J.Strazdauskas, teismo posėdžio metu patvirtino, kad su ieškiniu sutinka su priešieškiniu nesutinka. Patvirtino, kad nuo 1990 m. yra sodininkų bendrijos ,,Gružeikiai“ pirmininkas. Ieškovams priklausantis žemės sklypas anksčiau priklausė R. L., po to R. K.. Žemės sklypas buvo apleistas, neprižiūrimas. S. D. šio kaimyninio sklypo dalyje augino bulves. Nupirkus ieškovams žemės sklypą, atsakovas S. D. ant ieškovo žemės sklypo užsitvėrė tvorą bei pastatė metalinį garažą. Sprendžiant ginčus dėl žemės sklypo ribų, sodininkų bendrijos teikimu, buvo sudaromos komisijos, kurių metu buvo nustatoma, kad atsakovas S. D. valdo daugiau žemės, nei jam priklauso. J.Strazdauskas patvirtino, kad atsakovas S. D. taip pat yra užėmęs žemės plotą, kuris planuose nurodytas kaip žalia veja. Trečiojo asmens atstovas J.Strazdauskas patvirtino, kad sodininkų bendrijos ,,Gružeikiai“ žemėtvarkos projektas nėra padarytas, sodininkų bendrijos bendrasis planas patvirtintas seniai, kito nėra. Penkių metrų atstumas iki kelio buvo numatytas senuose planuose, jo nesilaikoma, nes per laiką atliekant sklypų tikslius matavimus, išsikraipė sklypų ribos, kai kuriems sodininiams trūksta žemės, todėl žalios vejos sąskaita yra kompensuojamas trūkstamas žemės plotas. Be to, sodininkų bendrijos leidimu leidžiama privatizuoti iki 0,5 aro papildomai žemės, tikslu, jog ją prižiūrėtų patys sodininkai. Atsakovas S. D. į sodininkų bendriją dėl žalios vejos prisijungimo nesikreipė, nors faktiškai ją naudojasi. Taip pat patvirtino, kad sodininkų bendrijoje, bendradarbiaujant su kelininkais yra nusistovėjusi tvarka, jog nuo vietinės reikšmės kelio yra paliekamas 1,5 m. atstumas. Niekas iš sodininkų nesilaiko 5 metrų atstumo nuo kelio, taip kaip įrodinėja atsakovas. Trečiojo asmens atstovas J.Strazdauskas patvirtino, kad vadovaujantis jau patvirtintais ieškovų žemės sklypo kadastro duomenimis, atsakovo žemės sklypas, netampa mažesnis, nei jam priklauso pagal įsigijimo dokumentus (3t., 8-10 b.l.). Taip pat patvirtino, kad atsakovas S. D. neteisėtai yra užėmęs ir dalį Saulėtekio gatvės, užtverdamas gatvėje medinę tvorą (3t., 12 b.l.).

17Tretysis asmuo A. J., gretimo sklypo, pažymėto Nr. ( - ) savininkas atsiliepimo į ieškinį bei priešieškinį nepateikė, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Bylos nagrinėjime nedalyvavo (2t., 5 b.l.).

18Tretysis asmuo G. K., gretimo sklypo, pažymėto Nr. ( - ) savininkė atsiliepimo į ieškinį bei priešieškinį nepateikė, prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, sprendimą priimti teismo nuožiūra (2t., 5, 67 b.l.).

19Tretysis asmuo Klaipėdos miesto 7 notarų biuro notarė V. J. Martinauskienė, nurodė, kad su priešieškinio reikalavimais nesutinka, priešieškinį prašo atmesti. Nurodė, kad notaras tvirtindamas sandorius privalo patikrinti valstybės registrų centriniuose duomenų bankuose esančius duomenis, turinčius esminės reikšmės notarinio veiksmo atlikimui ir asmenų teisėtų interesų apsaugai. Į viešą registrą įrašyti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Tvirtinant 2008-08-08 sutartį, kuria R. G. ir I. V. iš R. K. įsigijo 0,0851 ha ploto žemės sklypą, buvo vadovaujamasi viešojo registro duomenimis apie suformuotą nekilnojamąjį daiktą, bei daiktines teises į jį. Viešajame registre yra duomenys, jog žemės sklypo plotas yra 0,0851 ha. Šie duomenys įstatymų nustatyta tvarka nebuvo ir nėra nuginčyti (2t., 156-158 b.l.).

20Trečiajam asmeniui R. K. procesiniai dokumentai buvo įteikti viešojo paskelbimo būdu, atsiliepimo į ieškinį bei priešieškinį nepateikė, bylos nagrinėjime nedalyvavo (3t., 19-20 b.l.).

21Tretysis asmuo R M. K. atsilipimo į ieškinį bei priešieškinį nepateikė, bylos nagrinėjime nedalyvavo.

22Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

23Teismo nustatytos faktinės aplinkybės. 2008-09-04 A.Valackos individualios įmonės pateikta sodininkų bendrijos ,,Gružeikiai“, sklypų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), skaitmeninė topografinė nuotrauka, patvirtina, kad atsakovo S. D. žemės sklypo Nr. ( - ) suformavimui, pagal pirminius dokumentus yra 801 kv. m. ploto, nors pagal dokumentus priklauso 784 kv. m. Atsakovas savavališkai yra užėmęs 67 kv. m. gretimo sklypo Nr. ( - ) žemės, priklausančios ieškovams. Šiuo metu, atsakovo visas užimtas ir naudojamas plotas sudaro 920 kv. m. (1t., 92 b.l.).

242007-08-31 A.Valackos individualios įmonės patvirtintame plane nurodytos ieškovams priklausančio žemės sklypo taškų, esančių tarp ieškovų ir atsakovų žemės sklypo ribos, koordinatės: taško 1 nurodytos koordinatės X - 6169271,60, Y – 326142,53; taško 2 nurodytos koordinatės X - 6169297,50, Y – 326131,45; taško 3 nurodytos koordinatės X - 6169312,58, Y – 326157,90; taško 4 nurodytos koordinatės X - 6169286,74, Y – 326168,94. Šios koordinatės 2007-11-30 registruotos VĮ Registrų centras Klaipėdos filialas (1t., 26, 90-91 b.l.).

25Fotonuotraukų kopijose užfiksuota atsakovo užtverta tvora (1t., 124-126).

26Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos raštas patvirtina, kad nėra galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, kurie nustatytų apsaugos zoną ir atstumą nuo vietinės reikšmės kelio, atsakovo žemės sklypui Nr. ( - ) (2t., 26 b.l.).

27Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad S. D. priklausantis 0,0784 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), suformuotas atliekant preliminarius matavimus (1t., 89 b.l.).

282011-06-20 G.Mačiulskio paslaugų įmonės parengtame žemės sklypo plano projekte teismui pagal S. D. siūlymą, suprojektuotas 784 kv. m. žemės sklypas, kuris pažymėtas penkiais koordinačių taškais. Trečio taško koordinatė esanti tarp ieškovo ir atsakovo žemės sklypo nurodyta X – 6169298.65 ir Y- 326133,47; ketvirto taško koordinatė esanti tarp ieškovo ir atsakovo žemės sklypo nurodyta X – 6169272.81 ir Y- 326144,64; penkto taško koordinatė nurodyta X – 6169271.60 ir Y- 326142,53. Atsakovui priklausantis žemės sklypas Nr. ( - ), taške Nr.2 nuo kelio atitrauktas 5,01 m. atstumu, o taške 1 nuo kelio atitrauktas 5,61 m. atstumu. Atsakovui priklausantis žemės sklypo kampas, pažymėtas tašku 1 pastumtas į atsakovo žemės sklypo pusę, dėl ko šis kampas nesutampa su besiribojančio žemės sklypo pažymėtu Nr. ( - ) kampu. Pateiktas planas patvirtina, kad atsakovui S. D. priklausančio namo dalis stovi ant žalios vejos, nurodytos bendrajame plane. Taip pat ant žalios vejos yra užsodinta gyvatvorė. Atsakovas ant Saulėtekio gatvės yra pastatęs medinę tvorą. Taip pat planas patvirtina, kad atsakovas S. D. pageidauja, kad jo žemės sklypo riba, nurodytuose taškuose Nr. 3 ir Nr.4, būtų įtvirtinta 2,32ir 2,43 metrų atstumu nuo ieškovo žemės sklypo ribos, į ieškovo žemės sklypą. Taip pat planas patvirtina, kad atsakovo metalinio garažo dalis, pagal patvirtintas ieškovo žemės sklypo ribas, stovi ant ieškovams priklausančio žemės sklypo. Atsakovo pateiktas planas nesuderintas su Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus atsakingais darbuotojais (1t., 184 b.l.).

29Atsakovo S. D. sklypas Nr. ( - ) suformuotas 28,00x28,00 m., 7,84 aro ploto, kuris ribojasi su kaimyniniais sklypais Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir žalia veja (1t., 188 b.l.).

30Trečiojo asmens Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovės Redos Siautilės į bylą pateiktame 2011-06-20 G.Mačiulskio paslaugų įmonės parengtame plane, atsakovo žemės sklypas 784 kv. m., pažymėtas keturiais koordinačių taškais. Trečio taško koordinatė, esanti tarp ieškovo ir atsakovo žemės sklypo, nurodyta X – 6169297,50 ir Y- 326131,45; ketvirto taško koordinatė, esanti tarp ieškovo ir atsakovo žemės sklypo, nurodyta X – 6169271,60 ir Y- 326142,53. Atsakovui S. D. priklausantis žemės sklypo kampas, pažymėtas tašku Nr. 1 sutampa ištisine linija su besiribojančiu žemės sklypu, pažymėtu Nr. ( - ). Planas patvirtina, kad ant žalios vejos yra užsodinta gyvatvorė, kuri yra arčiau kelio ir į atsakovo žemės sklypą nepatenka. Pateiktas žemės sklypo planas nesuderintas su Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus pareigūnais, atsakovo pasirašytas (3t., 51-52 b.l.).

312010-09-23 Klaipėdos rajono apylinkės teismas, nagrinėjo civilinę bylą Nr.2-937-729/2010 pagal ieškovų S. D. ir (jo sutuoktinės) Romutės O. T. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir A V bei tretiesiems asmenims R. G., I. V., sodininkų bendrijai „Gružeikiai“ ir VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui dėl Klaipėdos apskrities viršininko įsakymo ir žemės sklypo kadastrinių duomenų panaikinimo, kurioje priėmė sprendimą, atmeti ieškovų ieškinį, kuriuo buvo prašoma panaikinti A. Valackos IĮ nustatytus ir 2007-11-28 VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale įregistruotus žemės sklypo Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), esančio sodininkų bendrijoje „Gružeikiai“, Gručeikių k., Klaipėdos r., kadastrinius duomenis nuo jų nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos bei pripažinti negaliojančiu nuo jo priėmimo dienos Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2007-11-16 įsakymą Nr. 4-6727-(13) (2t., 93-98 b.l., civ. byla 2-937-729/2010). 2011-06-09 Klaipėdos apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2A-372-125/2011, pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą (2t., 133-137 b.l., civ. byla 2-937-729/2010). Klaipėdos apygardos teismas nutartyje konstatavo, kad R. G. ir I. V. priklausančio žemės sklypo, A. Valackos IĮ atlikti kadastriniai matavimai, atitinka pirminius matavimus, atliktus suteikiant sklypą pirmajai sklypo Nr. ( - ), savininkei R. L., tai yra žemės sklypo konfigūracija, plotas ir ribos nepasikeitė po atliktų kadastrinių matavimų. Taip pat konstatavo, kad UAB „Vakarų matininkai“ atlikti pakartotiniai kadastriniai matavimai patvirtina, jog R. G. ir I. V. žemės sklypo ribos išlieka nepakitusios, jos atitinka pirminius žemės sklypų suformavimo dokumentus, todėl S. D. teiginiai, kad atliekant matavimus nukrypta nuo bendrojo sodų bendrijos plano, yra nepagrįsti. Teismai aukščiau nurodytas išvadas priėmė, nustatę šias faktines aplinkybes: 2008-08-08 R. K. pardavė R. G. ir I. V. po ½ Klaipėdos r., ( - ) k., sodininkų bendrijoje „Gružeikiai“ esančio 0,0851 ha ploto žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), su priklausiniu – gyvenamuoju namu (1 t., 98-102 b.l., civ. byla 2-937-729/2010). 2008-11-26 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, kad metaline tvora atitvertoje I. V. sklypo sodininkų bendrijoje „Gružeikiai“ dalyje, yra du metaliniai riboženkliai, nuo kurių iki tvoros yra 2,30 m ir metalinis garažas (1t., 174-178 b.l., civ. byla 2-937-729/2010). 2007-08-29 A. Valackos IĮ, dalyvaujant žemės sklypo Nr. ( - ) tuometinei savininkei A. S. K., SB „Gružeikiai“ pirmininkui, kaimyninių sklypų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) savininkams, atliko žemės sklypo Nr. ( - ), esančio SB „Gružeikiai“ ribų paženklinimą. Sklypo paženklinimo-parodymo aktas ir prie jo pridėtas žemės sklypo planas suderinti Klaipėdos r. žemėtvarkos skyriuje 2007-11-09, sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje. Klaipėdos apskrities 2007-11-16 viršininko įsakymu Nr. 4-6727-(13) „Dėl sodo žemės sklypo sodininkų bendrijoje „Gružeikiai“, kadastrinis Nr. 5544/0020:483, Klaipėdos rajone duomenų pakeitimo“ buvo pakeisti šio A. S. K. nuosavybės teise valdomo sodo žemės sklypo duomenys, nustatant, kad tai yra žemės ūkio paskirties – mėgėjiškų sodų žemės sklypas ir sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemės sklypo plotas yra 0,0851 ha. 2007-11-30 VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale įregistruoti patikslinti žemės sklypo kadastriniu Nr. ( - ) duomenys (1t., 26, 43-44,90-91;93-102 b.l.). 1994-11-19 S. D. įsigijo 0,0784 ha žemės sklypą Nr. 1/484, esantį Klaipėdos r., sodininkų bendrijoje „Gružeikiai“ (1 t., 6 -9 b.l., civ. byla 2-937-729/2010). Iš G.Mačiulskio paslaugų įmonės 2009-11-20 sudaryto žemės sklypo ( - ), esančio sodininkų bendrijoje „Gružeikiai“, Nr. ( - ), Gručeikių k., Klaipėdos r., plano – projekto teismui pagal S. D. pasiūlymą nustatyta, kad ieškovų sklypas nurodomas esąs 830 kv. m. ploto, jis persidengia su tretiesiems asmenims įregistruotu sklypu Nr. ( - ) ties riba, o kompensuoti palikus šį persidengimą tretiesiems asmenims sumažėjusį sklypo plotą siūloma arčiau ( - ) nukeliant sklypo ribą (2 t., 15 b.l., civ. byla 2-937-729/2010). Iš sodininkų bendrijos „Gružeikiai“ 2008-09-04 protokolo nustatyta, kad buvo atliktas žemės sklypų Nr. 483 ir Nr. 484 ribų patikrinimas, kurio metu nustatyta, kad sklypo Nr. ( - ) savininkas yra savavališkai užėmęs 67 kv. m. sklypo Nr. ( - ) ploto ir faktiškai naudojasi 920 kv. m. plotu, nors pagal privatizavimo dokumentus jam priklauso 784 kv. m. ( 2 t., 18 b.l., civ. byla 2-937-729/2010).

32Dėl priešieškinio reikalavimo - nustatyti atsakovo žemės sklypo ribas.

332010-09-23 Klaipėdos rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr.2-937-729/2010 bei 2011-06-09 Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-372-125/2011, išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimą, paliko jį nepakeistą, konstatuodamas, jog R. G. ir I. V. priklausančio žemės sklypo kadastriniai matavimai, atitinka pirminius žemės sklypų suformavimo dokumentus, tai yra žemės sklypo konfigūracija, plotas ir ribos nepasikeitė po atliktų kadastrinių matavimų. Taip pat teismas konstatavo, kad nepagrįsti S. D. teiginiai, kad atliekant matavimus nukrypta nuo bendrojo sodų bendrijos plano.

34Kasacinis teismas, aiškindamas CPK 182 straipsnio 2 punkto nuostatą, suformulavo tokias pagrindines taisykles: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje DnB Nord bankas v. UAB „Dama“, bylos Nr. 3K-3-37/2008).

35Aukščiau nurodytų teismų priimtas išvadas, jog R. G. ir I. V. priklausančio žemės sklypo Nr. 483, kadastriniai matavimai, tai yra sklypo konfigūracija, plotas bei ribos - atitinka pirminius žemės sklypų suformavimo dokumentus, dėl ko teismai šiuos kadastrinius matavimus pripažino teisingais ir teisėtais, teismas nagrinėdamas šią bylą, šias aplinkybes pripažįsta prejudiciniu faktu. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis LR CPK 182 str. 1 d. 2p., šios faktinės aplinkybės iš naujo neįrodinėtinos.

362009-10-19 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2009, konstatavo, kad nekilnojamieji daiktai, nuosavybės ir kitos daiktinės teisės į šiuos daiktus, daiktinių teisių suvaržymai yra registruojami nekilnojamojo turto registre (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 straipsnis). Registro duomenų teisingumas užtikrinamas tuo, kad jame padaryti įrašai turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu tam tikri duomenys buvo įrašyti. CK 4.262 straipsnyje nustatyta, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymuose nustatyta tvarka. Panaši nuostata įtvirtinta ir Registro įstatymo 4 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymuose nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos esmę, tai reiškia, kad duomenys (įstatymų nustatyti dokumentai), kurių pagrindu buvo įregistruota asmens daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, gali būti vertinami kitaip negu registratoriaus buvo įvertinti padarant atitinkamą įrašą nekilnojamojo turto registre, tik juos nuginčijus įstatymuose nustatyta tvarka. Kadangi nekilnojamojo turto registro duomenys įrašomi tam tikrų dokumentų pagrindu, asmuo siekiantis nuginčyti šių duomenų teisingumą, turi įrodyti, jog dokumentai, kurių pagrindu tokie duomenys įrašyti, yra neteisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. P. v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-249/2007).

37Nagrinėjamoje byloje atsakovas S. D., priešieškiniu neprašo nuginčyti ieškovų I. V. ir R. G. žemės sklypo kadastrinių duomenų, kurie 2007-11-30 buvo registruoti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialas, atsakovas prašo nustatyti savo žemės sklypo ribas ant ieškovams priklausančio žemės sklypo dalies, tokiu būdu pažeisdamas ieškovų žemės sklypo registruotus kadastrinius duomenis. Tesimas pripažįsta, jog šis atsakovo reikalavimas nepagrįstas, todėl netenkintinas.

38Teismas pažymi, kad atsakovas S. D. reikalaudamas panaikinti ieškovų žemės sklypo kadastrinius duomenis, turėtų įrodyti, jog ieškovų žemės sklypo matavimais buvo pažeisti jo teisėti interesai. Atsakovas S. D. į bylą pateikė 2011-06-20 G.Mačiulskio paslaugų įmonės parengtą projektą (1t., 184 b.l.). Atsakovas nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių, jog šis projektas būtų suderintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 80-2899), 65 punkte nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 2 punkte (Žin., 2007, Nr. 4-159) numatyta, jog prieš pažymint nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas patikrinama, ar žemės sklypų ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekerta gretimų ir jau pažymėtų nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypų ribų arba su jomis nesiriboja.

39Įvertinus atsakovo į bylą pateiktą žemės sklypo planą, pagal kurį prašoma nustatyti jo sklypo ribas, matyti, kad jis neatitinka pirminių žemės sklypo suformavimo dokumentų, tai yra sodininkų bendrijos ,,Gružeikiai“ bendrojo plano bei žemės sklypo schemos. Pirminiuose dokumentuose žemės sklypas pažymėtas keturiuose taškuose, o pateiktame plane nurodyti penki taškai, žemės sklypo pirmas taškas nesutampa su kaimyninio žemės sklypo pažymėto Nr. ( - ) kampu. Atsakovo S. D. žemės sklypo riba, pažymėta taškuose 3 ir 4 suprojektuota 2,32 m. ir 2,43 m. atstumu nuo ieškovams priklausančiame žemės sklypo ribos, tai yra ant ieškovo žemės sklypo. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė patvirtino, kad dėl nurodytų netikslumų, šis žemės sklypo planas, jų tarnyboje nebūtų tvirtinamas. Bylos nagrinėjimo metu į bylą buvo pateiktas kitas 2011-06-20 G.Mačiulskio paslaugų įmonės suprojektuotas 784 kv. m. atsakovo žemės sklypo planas, kuriame atsakovo žemės sklypo riba, kuri ribojasi su ieškovų žemės sklypu, pažymėta vadovaujantis ieškovų žemės sklypo kadastro duomenimis (3t., 51-52 b.l.). Šis žemės sklypo planas patvirtina, jog yra galimybė atsakovui suformuoti žemės sklypą, pagal ieškovų žemės sklypo registruotas kraštines. Šis planas taip pat patvirtina, kad žemės sklypo ribos, patenka į sodininkų bendrijos ,,Gružeikiai teritoriją bei sutampa su faktinėmis atsakovo S. D. valdomomis žemės sklypo ribomis, esančiomis prie kelio. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovui priklausančio žemės sklypo riba, pažymėta taškuose 1 ir 2, suprojektuota iki plane pažymėtos atsakovo S. D. gyvatvorės (3t., 51-52 b.l.). Taip pat byloje pateikta A.Valackos individualios įmonės paruošta skaitmeninė topografinė nuotrauka patvirtina, jog atsakovo faktiškai užimtas ir naudojamas žemės plotas sudaro 920 kv. m. Savavališkai atsakovas yra užėmęs 67 kv. m. ieškovams priklausančio žemės sklypo. Taip pat patvirtina, jog atsakovui pagal sodininkų bendrijos bendrąjį planą ir žemės sklypo schemą yra galimybę suformuoti 801 km. m. žemės sklypą, kai atsakovui S. D. pagal įsigijimo dokumentus priklauso 784 kv. m. (1t., 92 b.l.). Tretysis asmuo sodininkų bendrija ,,Gružeikiai“ pirmininkas J.Strazdauskas, patvirtino, kad sprendžiant tarp šalių ginčus dėl žemės sklypo ribų, sodininkų bendrijos teikimu, buvo sudaromos komisijos, kurių metu buvo nustatoma, kad atsakovas S. D. valdo daugiau žemės, nei jam priklauso (3t., 12 b.l.). Šiuo teiginius pagrindė sodininkų bendrijos „Gružeikiai“ atstovų surašytu 2008-09-04 protokolu, kuriame nustatyta, kad S. D. yra savavališkai užėmęs 67 kv. m. sklypo Nr. 483 ploto ir faktiškai naudojasi 920 kv. m. plotu, nors pagal privatizavimo dokumentus jam priklauso 784 kv. m. ( 2 t., 18 b.l., civ. byla 2-937-729/2010).

40Atsakovo S. D. argumentai, jog jo žemės sklypas privalo būti suprojektuotas ne arčiau kaip 5 metrai nuo kelio, šį plotą priskiriant kelio apsaugos zonai, taip pat nepagrįsti. 2011-11-25 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos raštas patvirtina, kad nėra galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, kurie nustatytų apsaugos zoną ir atstumą nuo vietinės reikšmės kelio, atsakovo žemės sklypui Nr. ( - ) (2t., 26 b.l.). Sodininkų bendrijos ,,Gružeikiai“ bendrasis planas patvirtina, kad šalia atsakovo žemės sklypo esanti 5 metrų teritorija, kurią atsakovas įvardija žalia veja, yra priskirta sodininkų bendrijai (1t., 40 b.l.). Tretysis asmuo sodininkų bendrijos ,,Gružeikiai“ pirmininkas J.Strazdauskas patvirtino, kad sodininkams leidžiama prisijungti trūkstamą žemės sklypo plotą iš šios sodininkų bendrijai priklausančios teritorijos. Pagal susitarimą su kelininkais yra paliekamas 1,5 metro atstumas nuo kelio. Šias aplinkybes patvirtino trečiojo asmens Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovės Reda Siautilė. Be to, teismas atkreipia dėmesį ir į tai, jog atsakovo pateiktame žemės sklypo plane, projektuojamo žemės sklypo kraštinė yra atitraukta daugiau kaip 5 metrai nuo nurodyto kelio (1t., 184 b.l.). Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes teismas pripažįsta, jog atsakovas neįrodė, jog ieškovų žemės sklypo matavimai pažeidė atsakovo S. D. teisėtus interesus.

41Dėl priešieškinio reikalavimo - iš dalies panaikinti žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį pagal kurią ieškovai įsigijo 0,0851 ha ploto žemės sklypą, nustatant, kad pagal šią sutartį ieškovai įsigijo 0,0786 ha ploto žemės sklypą.

42Atsakovas S. D. šį priešieškinio reikalavimą įrodinėja G.Mačiulskio paslaugų įmonės 2011-06-20 parengtu žemės sklypo planu (1t., 184 b.l.), kuriame užfiksuota, jog ieškovų ir atsakovų žemė sklypų ribos persidengia 2,32 m atstumu vienoje kraštinėje ir 2,43 m atstumu kitoje kraštinėje, t.y. pagal aritmetinius skaičiavimus tai sudaro 65 kv. m. plotą. Priešieškinio reikalavimą motyvuoja, tuo, kad ieškovai faktiškai turėjo įgyti 65 kv. m. mažesnį žemės sklypą, t.y. 0,0786 ha ploto, dėl to atsakovas prašo iš dalies panaikinti 2008-08-08 sutartį, notarinio registro Nr. ( - ) pagal kurią ieškovai iš R. K. įsigijo 0,0851 ha ploto žemės sklypą.

43Teismas su šiuo atsakovo S. D. priešieškinio reikalavimu nesutinka, kadangi, kaip aukščiau nurodė, pripažino prejudiciniu faktu ankstesnių teismų priimtas išvadas, jog R. G. ir I. V. priklausančio žemės sklypo Nr. ( - ), kadastriniai matavimai, atitinka pirminius žemės sklypų suformavimo dokumentus, tai yra žemės sklypo konfigūracija, plotas ir ribos nepasikeitė po atliktų kadastrinių matavimų.

44Nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutartis turi būti notarinės formos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.393 str. 1 d.). Notaras, tvirtindamas sandorius, privalo patikrinti valstybės registrų centriniuose duomenų bankuose esančius duomenis, turinčius esminės reikšmės notarinio veiksmo atlikimui ir asmenų teisėtų interesų apsaugai (Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 51 str. 1 d.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.262 straipsniu, įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Tvirtinant 2008-08-08 sutartį, kuria R. G. ir I. V. iš R. K. įsigijo 0,0851 ha ploto žemės sklypą, buvo vadovaujamasi viešojo registro duomenimis apie suformuotą nekilnojamąjį daiktą, bei daiktines teises į jį. Viešajame registre yra duomenys, jog šio žemės sklypo plotas yra 0,0851 ha. Šie duomenys įstatymų nustatyta tvarka nebuvo ir nėra nuginčyti. Teismas pripažįsta, jog notaras pagrįstai ir teisėtai patvirtino šalių sudarytą sandorį, kuriuo ieškovams buvo perleistas būtent 0,0851 ha ploto žemės sklypas. Toks sandoris nepažeidžia imperatyvių įstatymo reikalavimų.

45Dėl ieškinio reikalavimų.

46Ieškovo reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nukelti iš ieškovų sklypo metalinį garažą ir išardyti jame nutiestą vielinę tvorą, tenkintinas. Byloje esantis 2011-06-20 G.Mačiulskio paslaugų įmonės parengtas projektas (1t., 184 b.l.), taip pat bylos nagrinėjimo metu į bylą pateiktas kitas 2011-06-20 G.Mačiulskio paslaugų įmonės parengtas projektas (3t., 51-52 b.l.), A.Valackos individualios įmonės parengta skaitmeninė topografinė nuotrauka, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (1t., 5-16) patvirtina, jog ant ieškovams priklausančio žemės sklypo stovi atsakovui priklausantis metalinis garažas bei nutiesta vielinė tvora. Šių faktinių aplinkybių neginčija ir pats atsakovas S. D. (3t., 13 b.l.). Ieškovas I. V. patvirtino, jog atsakovas metalinę tvorą užtvėrė praėjus mėnesiui nuo žemės sklypo pirkimo, o metalinis garažas ant ieškovų žemės sklypo stovėjo jau iki sutarties sudarymo (3t., 5 b.l.). Atsakovas nepateikė teismui duomenų, kad metalinio garažo ir tvoros pastatymas būtų suderintas, būtų gautas raštiškas sklypo savininko sutikimas.

47Atsižvelgiant į teismo nustatytas faktines aplinkybes bei vadovaujantis LR CK 4.95 straipsniu, ieškovų reikalavimas tenkintinas, įpareigojant atsakovą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nukelti metalinį garažą ir išardyti jame nutiestą vielinę tvorą iš ieškovų žemės sklypo.

48Dėl bylinėjimosi išlaidų.

49Patenkinus ieškinį iš atsakovo S. D. priteistinos ieškovo I. V. turėtos bylinėjimosi išlaidos 1657 Lt, kurias sudaro: 127 Lt žyminis mokestis (1t., 3 b.l.), advokatei Zitai Šličytei sumokėti 450 Lt už ieškinio surašymą (1t., 171 b.l.); advokatei Tatjanai Borik sumokėti 800 Lt už suteiktą teisinę pagalbą (1t., 169, 172, 173 b.l.; 3t., 34, 35 b.l.), antstoliai Vidai Daugirdienei sumokėti 280 Lt už faktinių aplinkybių konstatavimą (1t., 173 b.l.). Taip pat iš atsakovo S. D. priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovei R. G. 600 L, kurias sudaro: advokatei Tatjanai Borik sumokėti 600 Lt už suteiktą teisinę pagalbą (1t., 169, 202 b.l., 3t., 34, 36 b.l.).

50Iš atsakovo priteistina 293,76 Lt išlaidų, valstybei susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

51Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

52ieškinį patenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.

53Įpareigoti atsakovą S. D., a.k. ( - ) per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nukelti iš ieškovų I. V., a.k. ( - ) ir R. G., a.k. ( - ) priklausančio sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio, Gručeikių kaime, Klaipėdos rajono, sodininkų bendrijoje „Gružeikiai", sklypo Nr. ( - ), metalinį garažą ir išardyti nutiestą vielinę tvorą.

54Priteisti iš atsakovo S. D., a.k. ( - ), 1657,00 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus penkiasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui I. V., a.k. ( - ).

55Priteisti iš atsakovo S. D., a.k. ( - ), 600,00 Lt (šešis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų ieškovei R. G., a.k. ( - ).

56Priteisti iš atsakovo S. D. 293,76 Lt (du šimtus devyniasdešimt tris Lt 76 cnt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT24730001011239 4300, SWEDBANKAS AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas pašto išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

57Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant... 2. ieškovai prašo įpareigoti atsakovą per 30 dienų nuo teismo sprendimo... 3. Teismo posėdžio metu ieškovas I. V. patvirtino, kad 2008 m. rugpjūčio... 4. Atsakovas S. D. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad prieš... 5. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 6. Tretysis asmuo Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialas... 7. Atsakovas S. D. pareiškė priešieškinį, kuriame prašo nustatyti atsakovo... 8. Atsakovas S. D., teismo posėdžio metu, patvirtino atsiliepime į ieškinį... 9. Atsakovo atstovas advokatas Laimonas Strauka patvirtino atsiliepime į... 10. Ieškovai atsiliepime į priešieškinį patvirtino ieškinyje nurodytas... 11. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovė advokatė Tatjana Borik ieškinį... 12. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 13. Teismo posėdžio metu tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės... 14. Tretysis asmuo Valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialas... 15. Tretysis asmuo sodininkų bendrija ,,Gružeikiai“ pirmininkas J.Strazdauskas... 16. Tretysis asmuo sodininkų bendrija ,,Gružeikiai“ pirmininkas J.Strazdauskas,... 17. Tretysis asmuo A. J., gretimo sklypo, pažymėto Nr. ( - ) savininkas... 18. Tretysis asmuo G. K., gretimo sklypo, pažymėto Nr. ( - ) savininkė... 19. Tretysis asmuo Klaipėdos miesto 7 notarų biuro notarė V. J. Martinauskienė,... 20. Trečiajam asmeniui R. K. procesiniai dokumentai buvo įteikti viešojo... 21. Tretysis asmuo R M. K. atsilipimo į ieškinį bei priešieškinį nepateikė,... 22. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 23. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės. 2008-09-04 A.Valackos individualios... 24. 2007-08-31 A.Valackos individualios įmonės patvirtintame plane nurodytos... 25. Fotonuotraukų kopijose užfiksuota atsakovo užtverta tvora (1t., 124-126).... 26. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos raštas patvirtina, kad nėra... 27. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad... 28. 2011-06-20 G.Mačiulskio paslaugų įmonės parengtame žemės sklypo plano... 29. Atsakovo S. D. sklypas Nr. ( - ) suformuotas 28,00x28,00 m., 7,84 aro ploto,... 30. Trečiojo asmens Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 31. 2010-09-23 Klaipėdos rajono apylinkės teismas, nagrinėjo civilinę bylą... 32. Dėl priešieškinio reikalavimo - nustatyti atsakovo žemės sklypo ribas.... 33. 2010-09-23 Klaipėdos rajono apylinkės teismas civilinėje byloje... 34. Kasacinis teismas, aiškindamas CPK 182 straipsnio 2 punkto nuostatą,... 35. Aukščiau nurodytų teismų priimtas išvadas, jog R. G. ir I. V.... 36. 2009-10-19 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.... 37. Nagrinėjamoje byloje atsakovas S. D., priešieškiniu neprašo nuginčyti... 38. Teismas pažymi, kad atsakovas S. D. reikalaudamas panaikinti ieškovų žemės... 39. Įvertinus atsakovo į bylą pateiktą žemės sklypo planą, pagal kurį... 40. Atsakovo S. D. argumentai, jog jo žemės sklypas privalo būti suprojektuotas... 41. Dėl priešieškinio reikalavimo - iš dalies panaikinti žemės sklypo pirkimo... 42. Atsakovas S. D. šį priešieškinio reikalavimą įrodinėja G.Mačiulskio... 43. Teismas su šiuo atsakovo S. D. priešieškinio reikalavimu nesutinka, kadangi,... 44. Nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutartis turi būti notarinės formos... 45. Dėl ieškinio reikalavimų.... 46. Ieškovo reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovą per 30 dienų nuo teismo... 47. Atsižvelgiant į teismo nustatytas faktines aplinkybes bei vadovaujantis LR CK... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 49. Patenkinus ieškinį iš atsakovo S. D. priteistinos ieškovo I. V. turėtos... 50. Iš atsakovo priteistina 293,76 Lt išlaidų, valstybei susijusių su... 51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263 straipsniu, 270... 52. ieškinį patenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.... 53. Įpareigoti atsakovą S. D., a.k. ( - ) per 30 dienų nuo teismo sprendimo... 54. Priteisti iš atsakovo S. D., a.k. ( - ), 1657,00 Lt (vieną tūkstantį... 55. Priteisti iš atsakovo S. D., a.k. ( - ), 600,00 Lt (šešis šimtus litų)... 56. Priteisti iš atsakovo S. D. 293,76 Lt (du šimtus devyniasdešimt tris Lt 76... 57. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...