Byla 1-120-1002/2016
Dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų įrodyta šiais įrodymais:

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Mantas Liesis,

2sekretoriaujant Kornelijai Veršnickaitei,

3dalyvaujant prokurorui G. M.,

4kaltinamajam E. A., jo gynėjai advokatei N. L.,

5kaltinamajam P. G., jo gynėjui advokatui V. B.,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

7E. A., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, našlys, turintis specialųjį vidurinį išsilavinimą, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, teistas:

81) Radviliškio rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 7 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 4 dalį 3 MGL bauda, kuri išieškota;

92) Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 4 dalį, subendrinta galutine bausmę - 40 parų areštu, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 3 dalį;

10P. G., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, turintis specialųjį vidurinį išsilavinimą, dirbantis A. S. ūkyje pagalbiniu darbuotoju, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 189 straipsnio 2 dalį.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273 straipsnio 1 dalies nuostatomis, byla buvo nagrinėjama, atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą.

12Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

13E. A. 2015 m. vasario mėnesį, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis dienomis, per du kartus ir dvi dienas, 3 valandą ir apie 18-19 valandą, išlauždamas duris įsibrovė į nekilnojamąją kultūros vertybę - K. G. S. priklausančią ( - ) lentpjūvę (unikalus kodas kultūros vertybių registre ( - )), adresu ( - ), išardė ir pagrobė senovinę lentpjūvės technologinę įrangą: gaterio „Stella“ mazgus ir detales, metalinį lentų traukimo vežimėlį bei išardė ir pagrobė dvi pjovimo cecho bėgių linijas apie 40 metrų, tai yra, pagrobė tiksliai nenustatytos vertės pinigine išraiška, bet didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, įtrauktas į kultūros vertybių registrą, tuo padarydamas nenustatytos vertės turtinę žalą Kazimierui G. S..

14P. G. 2015 m. vasario mėnesį, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis dienomis ir valandomis, žinodamas, kad E. A., įsibrovęs į nekilnojamąją kultūros vertybę – K. G. S. priklausančią ( - ) lentpjūvę (unikalus kodas kultūros vertybių registre ( - )), adresu ( - ), išardė ir pagrobė senovinę lentpjūvės technologinę įrangą: gaterio „Stella“ mazgus ir detales, metalinį lentų traukimo vežimėlį bei išardė ir pagrobė dvi pjovimo cecho bėgių linijas apie 40 metrų, tai yra, pagrobė tiksliai nenustatytos vertės pinigine išraiška, bet didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, įtrauktas į kultūros vertybių registrų, žinodamas, kad šis turtas gautas nusikalstamu būdu, jį iš E. A. įgijo ir per du kartus realizavo, tai yra, pridavė į metalo supirkimo aikštelę UAB „T.“, adresu ( - ).

15E. A. ir P. G. kaltė dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų įrodyta šiais įrodymais:

161) E. A. visišku prisipažinimu. Apklaustas teisme kaltinamasis E. A. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2015 m. vasario mėn. apie 3 val. nakties iš lentpjūvės, kurioje dirbo prieš 7 metus, per išlaužtas duris, kuriose buvo skylė, išnešė įrenginius. Vogė per du kartus. Pavogė ratukus nuo katerio, kurie sukdavo grandinę, kiti ratukai buvo naudojami lentoms traukti. Ratukus nuėmė su raktu. Lentas atplėšė ir ištraukė su ranka. Antrą dieną pavogė bėgius. Viską nešė į šalia esantį beržynėlį. Paskambino P. G. apie 15 val. ir paprašė, kad nuvežtų priduoti į metalo laužą. P. G. pažįsta, yra draugai. Vėliau P. G. suprato, kad daiktai vogti. Abu kartus darė taip pat. Bėgiukus, kurie buvo ploni, 4-5 metrų ilgio, supjaustė su P. G., įrankius pasiskolino iš kaimyno. Jis neturėjo savo dokumento, todėl pridavė metalą P. G.. P. G. dokumentą nešė jis. Jis pasirašė ir pasiėmė pinigus. Iš metalo laužo gavo 70 Eur. 15 Eur P. G. davė už kurą. Kai ėjo vogti, žinojo, kad tai senoviniai daiktai. Blogai padarė, gailisi, ateityje taip nebedarys, pasimokė.

172) P. G. visišku prisipažinimu. Apklaustas teisme kaltinamasis P. G. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2015 m. vasario mėn. paskambino E. A. ir paprašė nuvežti metalą. Sakė atvažiuoti prie lentpjūvės į beržynėlį. Atvažiavęs rado metalo detales. E. A. įrankius buvo pasiskolinęs, jis atsivežė savo įrankius. Metalo detales ryte sukrovė į automobilį ir išvežė į metalo supirktuvę. Iškrovė abu. Lentpjūvėje nebuvo, tik išvežė metalą iš beržynėlio. Suprato, kad turtas vogtas. Nežinojo, kad tai senovinės vertybės. Buvo įvairus metalas. Metalo supirktuvėje buvo panaudotas jo dokumentas – vairuotojo pažymėjimas, nes E. A. sakė, kad dokumento neturi. E. A. pasinaudojo jo dokumentu, pats nešė į supirktuvę metalą. E. A. davė 15 Eur už kurą. Nuoširdžiai gailisi, norėjo padėti. Pirmą kartą teisiamas, nuobaudų neturi. Norėtų, kad pagal laidavimą bylą nutrauktų.

183) kaltinamojo E. A. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. E. A., apklaustas įtariamuoju, parodė, kad nuo 2001-2004 m. dirbo ( - ) lentpjūvėje, ( - ), ir puikiai žinojo, kokia įranga ten yra. Prieš metus laiko ši lentpjūvė nebedirbo, ji buvo nesaugoma, teritorija nefilmuojama. 2015 metų vasario viduryje jis sugalvojo įsibrauti į šią lentpjūvę ir pagrobti ten buvusią lentpjūvės technologinę įrangą. Pirmą kartą ėjo vienas apie 3 val. nakties, pasiėmė varžtų atsukimo raktą. Į lentpjūvę įėjo pro duris, kurios buvo sklende uždarytos iš vidaus. Įlindo pro šalia durų buvusį tarpą ir atkabino durų sklendę. Patekęs į vidų, rakto pagalba atsuko gaterio metalines detales, nunešė į netoliese lentpjūvės esantį griovį ir sukrovė. Durų sklendę užkabino ir išėjo į namus. Kitą vakarą, apie 18-19 val., vėl nuėjo į lentpjūvę, į kurią pateko tokiu pat būdu, tada rankomis atplėšė kokias 7 lentas, kuriomis buvo pritvirtinti bėgiai, išardė abi bėgių linijas ir bėgius, kurių buvo 10 vnt., po vienų nunešė prie gaterio detalių, į griovį. Po to iš lentpjūvės išsivarė lentų traukimo vežimėlį ir jį nuvarė prie kitų pagrobtų detalių. Tada duris vėl uždarė su sklende, vieną bėgį parsinešė į namus ( - ), pasiėmė karutį ir parsivežė į namus 3 bėgius. Kadangi buvo sunku, tai paskambino pažįstamam P. G. ir paprašė padėti parvežti bėgius, pasakė, kad pagrobė juos ir kitus daiktus iš lentpjūvės. P. G. sutiko ir sutarė susitikti prie lentpjūvės apie 3 val. nakties. P. G. atvažiavo savo automobiliu „Ford Galaxy“, abu pasikrovė bėgius į automobilio saloną ir per vieną kartą parvežė pas save į namus. Parvežus bėgius, P. G. išvažiavo atsivežti šlifuoklio, o jis nuėjo pasiskolinti šlifuokio iš kaimyno R. A.. Abu supjaustė bėgius metro ilgio gabaliukais ir apie 9 val. juos sukrovė į automobilio saloną, abu nuvažiavo iki lentpjūvės, ten pasikrovė likusius pagrobtus daiktus - vežimėlį ir gaterio detales, ir viską nuvežė į metalo supirkimo aikštelę UAB „T.“, ( - ), dokumentus surašė P. G. vardu, nes jis neturėjo dokumento. Metalo buvo apie 0,5 tonos ir už jį gavo 80 eurų. P. G. už pagalbą paprašė tik užpilti kuro automobiliui, tai jie nuvažiavo į degalinę, užpylė 10 litrų dyzelino ir dar davė 10 eurų, po to išsiskirstė. Jis padarė vagystę todėl, kad šiuo metu yra bedarbis ir reikėjo pinigų pragyvenimui. Gautus pinigus išleido savo reikmėm - maistui, cigaretėms. Kartu su pagrobtu metalu į supirktuvę pridavė ir varžtų atsukimo raktą bei karutį, su kuriuo vežė pagrobtus bėgius (1t., 134, 143-145 b.l.);

194) kaltinamojo P. G. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. P. G., apklaustas įtariamuoju, parodė, kad E. A. dažnai renka metalo laužą, o jo prašydavo šį metalą nuvežti į supirktuvę, dokumentus pildydavo P. G. vardu. 2015 m., gal vasario mėnesį, E. A. paskambino jam ir paprašė pagalbos - suvežti jo surinktą metalo laužą, kad metalas vogtas, nieko nesakė, tik prašė atvažiuoti į beržynėlį šalia lentpjūvės. Jis iš karto nuvyko į nurodytą vietą ir pamatė 5 vnt. bėgiukų, kažkokius 2 tekinukus be rėmo, metalines detales. Tada suprato, kad E. A. šiuos daiktus pavogė iš Antros Bubių dvaro lentpjūvės, E. A. ir pats tai paliudijo, o jis tuos vogtus daiktus parvežė savo automobiliu „Ford Galaxy“ į namus. Po to jis pasiėmė kampinį šlifuokį, o E. A. antrą pasiskolino iš kaimyno R. A.. Abu su E. A. bėgius supjaustė po vieną metrą gabaliukais, pakrovė į jo automobilio saloną ir juos nuvežė į metalo laužo supirktuvę UAB „T.“, ( - ). Maždaug po savaitės laiko E. A. vėl paskambino ir paprašė vėl nuvežti jo surinktą metalo laužą į supirktuvę. Jis ir vėl sutiko. Tuo melu į automobilio saloną pakrovė anksčiau minėtus tekinukus ir įvairų buitinį metalo laužą, ir viską nuvežė į tą pačią supirktuvę, kur dokumentus užpildė jo vardu. Kiek svėrė metalas ir kiek už jį gavo pinigų, jis pasakyti negalėjo, gal apie 70 eurų, jam davė 15-20 eurų. Šis atvejis, kai vežė vogtą metalą, buvo pirmas kartas. Padėdamas supjaustyti bėgius ir veždamas metalą, jis suprato, kad E. A. jį pavogė iš lentpjūvės, tačiau pats vagystėje nedalyvavo (1t., 171-173 b.l.);

205) nukentėjusiojo Kazimiero G. S. parodymais. Ikiteisminio tyrimo metu K. G. S. parodė, kad paskutinį kartą ( - ) lentpjūvėje buvo 2014 m. rudenį, viskas buvo savo vietoje. Lentpjūvė nerakinama, išvažiuodamas duris užkalė skersine lenta. Koks turtas pagrobtas iš lentpjūvės, jis nežino, mano, kad dėl vagystės žala padaryta valstybei, nes tai Kultūros paveldo vertybės, jo asmeninių daiktų nebuvo. Lentpjūvė nesaugoma, teritorija nefilmuojama, raktų nebuvo. Pagrobto turto vertę tegul nurodo Kultūros paveldo departamentas pagal įstatymus, civilinį ieškinį tegul pateikia valstybė, o jis dėl moralinės žalos padarymo ieškinį pateiks teisme (1t., 108, 111, 115 b.l.)

216) liudytojo Z. S. parodymais. Ikiteisminio tyrimo metu Z. S. parodė, kad ( - ) lentpjūvė, adresu ( - ), yra įtrauktas į kultūros vertybių registrą, unikalus kodas - ( - ). 2015-04-21 jis pagal kultūros ministro nustatytą tvarką vykdė periodinę, kartą per 5 metus, vertybių apžiūrą. Nuvykęs tuo adresu, pastebėjo, kad atdaros lentpjūvės durys. Įėjęs į vidų pastebėjo, kad yra išardyti ir pavogti gaterio „Stella“ mazgai ir detalės, išardytos ir pavogtos 2 bėgių linijos apie 40 metrų ilgio, bei lentų traukimo vežimėlis, įtraukti į kultūros vertybių registrą. Ši lentpjūvė priklauso G. K. S., kuris ir privalo vykdyti pastatų priežiūrą. Kokia padaryta žala, jis nežino, nes reikalinga speciali komisija žalos dydžiui nustatyti (1t., 120 b.l.);

227) liudytojo R. A. parodymais. Ikiteisminio tyrimo metu R. A. parodė, kad tiksliai laiko pasakyti negali, pas jį atėjo kaimynas E. A. pasiskolinti kampinio šlifuoklio. Ką jis ketina su juo daryti jis, nežinojo, šlifuoki, jam gražino po dviejų dienų (1t., 122 b.l.);

238) reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame užfiksuota, kad iš liudytojo R. A. paimtas kampinis šlifuoklis „Bosch“ (1t., 123-125 b.l.). Jis apžiūrėtas daiktų, apžiūros protokolu ir gražintas pakvitavimu savininkui (1t., 126-128, 129 b.l.);

249) reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame užfiksuota, kad iš įtariamojo P. G. paimtas automobilis „Ford Galaxy“, valst. Nr. ( - ) ir kampinis šlifuoklis „SKIL 750 Watt“ (1t., 176 b.l.). Daiktai apžiūrėti daiktų apžiūros protokolu (1t., 177-179 b.l.) ir nutarimu bei pakvitavimu gražinti savininkui P. G. saugoti (1t., 180 b.l.);

2510) įvykio vietos apžiūros metu apžiūrėta įvykio vieta - ( - ) lentpjūvė, adresu ( - ) (1t., 15-19 b.l.);

2611) daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo liudytojas Z. S. pateikė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2008 m. vasario 19 d. aktą Nr. KPD-RM-626, kuriuo ( - ), su joje esančiomis vertybėmis, įtraukiama į Kultūros vertybių registrą (1t., 20-41 b.l.);

2712) reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame užfiksuota, kad UAB „T.“ apskaitininkė Z. R. pateikė Metalo laužo pirkimo – pardavimo kvitus, kuriuose užfiksuota, kad 2015 m. sausio 7 d., 2015 m. sausio 23 d., 2015 m. sausio 29 d., 2015 m. vasario 6 d. P. G. pardavė jam nuosavybes teise priklausantį juodųjų metalų laužą ir atliekas (1t., 99-103 b.l.).

28Vagystė – svetimo turto pagrobimas – tai tyčinis, neteisėtas ir neatlygintinas svetimo turto užvaldymas, atimantis iš asmens galimybę valdyti, naudotis ir disponuoti jam priklausančiu turtu. Vagystė padaroma tik tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkas supranta, kad paima svetimą daiktą, numato, kad nukentėjusysis jo neteks, o jis šį turės kaip nuosavą, ir to nori (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose 2K-351/2012, 2K-282/2012). BK 178 straipsnio 3 dalyje, be kita ko, numatyta atsakomybė už specialaus dalyko – didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčių vertybių – pagrobimą. Šiuo atveju yra svarbi ne daikto piniginė vertė, bet didelė jo mokslinė, istorinė ar kultūrinė reikšmė (pvz., antikvariniai daiktai ir pan.). Aptariamų vertybių apsaugos teisinį reguliavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos (toliau – Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos) įstatymas, kuriame pateikiama kilnojamųjų kultūros vertybių sąvoka. Taigi, pagal šį įstatymą kilnojamosios kultūros vertybės yra pagal paskirtį ir prigimtį kilnojamieji visuomenės ir žmogaus veiklos medžiaginiai kūriniai ir kiti daiktai, turintys didelę kultūrinę vertę, ir įtraukti į valstybinę kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą (Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 2 punktas). Ši sąvoka apima ir BK 178 straipsnio 3 dalyje nurodytas mokslinės ir istorinės reikšmės turinčias vertybes.

29Kaltinamasis E. A. teisme paaiškino, jog suprato, kad vagia senovinę technologinę įrangą: gaterio „Stella“ mazgus ir detales, metalinį lentų traukimo vežimėlį bei išardė ir pagrobė dvi apie 40 metrų ilgio pjovimo cecho bėgių linijas. Vogė šiuos daiktus turėdamas tikslą realizuoti, t.y. priduoti į metalo supirktuvę. Neturėdamas reikiamų įrankių, juos pasiskolino iš R. A., kuris apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, patvirtino, kad atėjęs kaimynas E. A. pasiskolino kampinį šlifuoklį. Pavogtų daiktų nugabenimui pasinaudojo kito žmogaus, t. y. P. G., pagalba. Tai patvirtino tiek pats E. A., tiek ir P. G..

30Teismų praktikoje išaiškinta, kad tai, ar baudžiamųjų įstatymų ginamos vertybės turi didelę mokslinę, istorinę ar kultūrinę reikšmę, paprastai nustatoma remiantis atitinkamos srities specialistų išvadomis (ekspertizės aktais). Tačiau, kaip pažymėta ir skundžiamame teismo nuosprendyje, galimos ir tokios teisinės situacijos, kai didelė vertybių mokslinė, istorinė ar kultūrinė reikšmė jau yra konstatuota iki bylų nagrinėjimo teisme pradžios asmens (asmenų), turinčio specialių žinių atitinkamoje srityje, išvadose. Teismai turi įvertinti šias išvadas ir, nesant rimto pagrindo abejoti tokių išvadų pagrįstumu, jomis gali vadovautis atitinkamai kvalifikuodami kaltininko veiką (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-6/2012). Kad pavogtos didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčios vertybės patvirtina liudytojo Z. S. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad visas ( - ) lentpjūvė, esanti adresu ( - ), yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą (unikalus kodas – ( - )), be to, byloje yra dokumento, įrodančio pagrobtų vertybių vertę, kopija, t. y. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2008 m. vasario 19 d. aktas Nr. KPD-RM-626, kuriuo ( - ), su joje esančiomis vertybėmis, įtraukta į Kultūros vertybių registrą.

31Taigi, teismas įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, konstatuoja, kad kaltinamasis E. A. suprato, kad vagia senovinius, didelę mokslinę, istorinę ar kultūrinę reikšmę turinčias vertybes ir norėjo taip veikti, todėl jo nusikalstama veika padaryta tiesiogine tyčia. Teismas atsižvelgdamas į tai, konstatuoja, kad kaltinamojo E. A. padaryta nusikalstama veika teisingai kvalifikuota kaip didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčių vertybių pagrobimas, numatyta BK 178 straipsnio 3 dalyje.

32BK 189 straipsnyje nustatyta atsakomybė už nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą, naudojimąsi arba realizavimą, kaltininkui žinant, kad turtas gautas nusikalstamu būdu. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta atsakomybė už nusikalstamu būdu gauto didelės vertės turto ar tokiu būdu gautų didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčių vertybių įgijimą, naudojimąsi arba realizavimą.

33Kaltinamojo P. G. teisme paaiškino, jog suprato, kad E. A. prašomas nuvežti į metalo supirktuvę metalas yra vogtas. Metalą, kurį krovė į savo mašiną, paėmė iš šalia lentpjūvės esančio beržynėlio. Metalą nuvežė į metalo laužo supirktuvę. Teismas atsižvelgia ir į P. G. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kad E. A. paskambino jam ir paprašė pagalbos – suvežti jo surinktą metalo laužą, kad metalas vogtas, nieko nesakė, tik prašė atvažiuoti į beržynėlį šalia lentpjūvės. Jis iš karto nuvyko į nurodytą vietą ir pamatė 5 vnt. bėgiukų, kažkokius 2 tekinukus be rėmo, metalines detales, tada suprato, kad E. A. šiuos daiktus pavogė iš Antros Bubių dvaro lentpjūvės.

34Teismų praktikoje išaiškinta, kad šis nusikaltimas laikomas baigtu nuo nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo, naudojimosi juo arba jo realizavimo momento. Kaltininko kaltė šiuo atveju pasireiškia tiesiogine tyčia, t. y. asmuo turi suprasti, jog įgyja nusikalstamu būdu gautą turtą, juo naudojasi arba jį realizuoja, ir to norėti. Įstatymo nereikalaujama, kad kaltininkas žinotų visas padaryto nusikaltimo aplinkybes, pakanka bendro supratimo apie kito asmens padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir nusikalstamą turto gavimo būdą. Įgijimas yra bet kokios formos sandoris, kuriuo neteisėtu būdu gautas turtas perduodamas kaltininkui. Kvalifikuojant padarytą veiką kaip žinomai nusikalstamu būdu įgyto turto realizavimą yra svarbus turto perdavimo faktas tretiesiems asmenims, tačiau neturi reikšmės, kokia forma turtas perduodamas ir ar gaunama už tai turtinė nauda, ar ne. Be to, pats žinomai nusikalstamu būdu įgyto turto perdavimas tretiesiems asmenims eliminuoja galimybę pripažinti, kad turtas buvo perduotas teisėtai atitinkama civilinės teisės reglamentuota forma (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-271/2006, 2K-652/2012, 2K-213/2013). Atsižvelgiant į šią teismų formuojamą praktiką, teismas sprendžia, kad labai tikėtina, jog P. G., gyvendamas netoli įvykio vietos, suvokė, jog E. A. pavogė daiktus iš Antros Bubių dvaro sodybos, kurie yra didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės.

35Kaltinamasis P. G. pripažino savo kaltę visiškai. Teismas, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, konstatuoja, kad labai tikėtina, kad kaltinamasis P. G. suprato, kad iš E. A. įgijo ir per du kartus realizavo turtą - didelę mokslinę, istorinę ar kultūrinę reikšmę turinčias vertybes. Jo subjektyvioji pusė – didelė tikimybė, kad suvokė apie daiktų išskirtinę vertę – konstatuotina iš įvykio aplinkybių. P. G. kaltės forma būtino nusikaltimo sudėties požymio – didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčių vertybių – atžvilgiu yra netiesioginė tyčia. Teismas atsižvelgdamas į tai, konstatuoja, kad kaltinamojo P. G. padaryta nusikalstama veika teisingai kvalifikuota, kaip didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčių vertybių įgijimas ir realizavimas, numatyta BK 189 straipsnio 2 dalyje.

36Bausmės skyrimo motyvai ir kiti klausimai

37Kaltinamųjų E. A. ir P. G. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jie prisipažino padarę baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką ir nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Kaltinamųjų sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

38Skirdamas kaltinamajam E. A. bausmę už padarytą nusikalstamą veiką, teismas atsižvelgia į BK 54 straipsnyje numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, t. y. į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltinamojo asmenybę, į atsakomybę lengvinančią bei sunkinančią aplinkybes.

39Kaltinamasis E. A. padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri pagal BK 11 straipsnio 5 dalį priskiriama sunkių nusikaltimų kategorijai, veika padaryta tiesiogine tyčia. Kaltinamasis E. A. nusikalto būdamas teistas ir turėdamas neišnykusį teistumą (2t., 2-3 b.l.), baustas administracine tvarka, tačiau galiojančių nuobaudų neturintis (2t., 13-18 b.l.), šiuo metu nedirba, registruotas darbo biržoje (2t., 89 b.l.). Atsižvelgdamas į šias aplinkybes bei siekdamas BK 41 straipsnio 2 dalyje numatytos bausmės paskirties, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti, paskyrus kaltinamajam E. A. už inkriminuojamą nusikalstamą veiką sankcijoje numatytą ir prokuroro siūlomą bausmės rūšį – terminuotą laisvės atėmimą. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu, nes nagrinėjant bylą buvo taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas. Įvertindamas tai, kad kaltinamasis E. A. yra darbingas, po nusikalstamos veikos padarymo užsiregistravo darbo biržoje, byloje nėra duomenų, kurie jį charakterizuotų itin neigiamai, todėl teismas mano, jog vadovaujantis BK 75 straipsnio nuostatomis tikslinga jam bausmės vykdymą atidėti maksimalios trukmės atidėjimo terminui, nes bausmės tikslai gali būti pasiekti ir be realaus laisvės bausmės atlikimo. Atidedant bausmės vykdymą kaltinamajam E. A. skirtini atitinkami įpareigojimai, padėsiantys įgyvendinti bausmės paskirtį.

40Teisiamajame posėdyje prokuroras prašė teismo atleisti kaltinamąjį P. G. nuo baudžiamosios atsakomybės BK 40 straipsnio pagrindu ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

41Nustatyta, kad P. G. padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 4 dalis), veika baigta. Teismas mano, kad galima tikėtis teigiamų kaltinamojo elgesio pokyčių nepaskyrus kaltinamajam kriminalinės bausmės, nes kaltinamasis P. G. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką. Iš byloje surinktos medžiagos matyti, kad P. G. neteistas (2t., 26 b.l.), administracine tvarka baustas, tačiau galiojančių nuobaudų neturi (2t., 34-35 b.l.), dirbantis, darbovietėje charakterizuojamas teigiamai (2t., 36 b.l.).

42Pažymėtina, kad byloje yra gautas R. G. prašymas (2t., 77 b. l.) perduoti P. G. jai pagal laidavimą ir atleisti P. G. nuo baudžiamosios atsakomybės. Pretendentė į laiduotojus – R. G. – neteista (2t., 88b. l.), charakterizuojama teigiamai (2t., 78, 79 b. l.). Teismas sprendžia, jog galima tikėtis, kad ji pateisins laiduotojams keliamus uždavinius – paveiks P. G. teigiama linkme taip, kad šis ateityje nenusikalstų, pasitaisytų netaikant baudžiamajame įstatyme numatytų prievartos priemonių. Teismas turi pagrindo manyti, kad kaltinamasis ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl taikytinas BK 40 straipsnis, ir P. G. perduotinas R. G. pagal laidavimą bei atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės. Baudžiamoji byla jam nutrauktina. Kaltinamajam neskirtinos baudžiamojo poveikio priemonės: teismas mano, kad nusikalstamos veikos padarymo įrankių (priemonių) konfiskavimas yra pakankama poveikio priemonė.

43Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro 2015 m. spalio 12 d. nutarimu (1t., 162 b.l.) laikinai apribotos P. G. nuosavybės teisės į jo turtą – automobilį „Ford Galaxy“, valst. Nr. ( - ) VIN Nr. ( - ). Automobilis konfiskuotinas kaip nusikalstamos veikos padarymo įrankis (priemonė).

44Kampinis šlifuoklis „Skil 750 Watt“, priklausantis P. G. (1t., 181 b.l.), konfiskuotinas kaip nusikaltimo padarymo įrankis.

45Kaltinamajam E. A. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (1t., 146-147 b. l.) – pradėjus bausmės vykdymą, panaikintina.

46Kaltinamajam P. G. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (1t., 174-175 b. l.) – nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintina.

47Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

48- skaitmeninės CD laikmenos, prisegta prie bylos viršelio pakete Nr. 1 – paliktinos prie bylos, kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga;

49- kampinis šlifuoklis „Bosch“, 2015 m. birželio 22 d. grąžintas savininkui R. A. (1t., 129 b.l.), paliktinas neribotai R. A. nuosavybei.

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi, 4 dalimi,

Nutarė

51E. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 3 dalį ir nuteisti jį 2 metų laisvės atėmimo bausme.

52Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir E. A. skirti sumažintą bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 4 (keturiems) mėnesiams.

53Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 5, 8 punktais šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, paskiriant įpareigojimus:

54- visą bausmės atidėjimo laikotarpį būti registruotam darbo biržoje arba pradėti ir tęsti darbą;

55- visą bausmės laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

56Bausmės pradžią E. A. skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

57P. G., padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnio 2 dalyje, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio pagrindu, ir baudžiamąją bylą nutraukti.

58Perduoti P. G. laiduotojai R. G., asmens kodas ( - ) atsakomybėn pagal laidavimą be užstato 1 (vienerių) metų laikotarpiui, šį terminą pradedant skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

59Išaiškinti laiduotojui R. G., kad ji turi teisę atsisakyti laidavimo. Tokiu atveju teismas, atsižvelgdamas į laidavimo atsisakymo priežastis, sprendžia dėl asmens baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką, kito laiduotojo paskyrimo ar asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

60Išaiškinti atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės P. G., kad jei jis laidavimo metu padarys naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl jo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl jos baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas. Jei ji šį terminą padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl jos baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

61Kaltinamajam E. A. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – pradėjus bausmės vykdymą, panaikinti.

62Kaltinamajam P. G. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

63Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu, P. G. automobilį „Ford Galaxy“, valst. Nr. ( - ) VIN Nr. ( - ) nuosprendžiui įsiteisėjus konfiskuoti kaip nusikalstamos veikos padarymo įrankį (priemonę).

64Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu, P. G. kampinį šlifuoklį „Skil 750 Watt“ konfiskuoti kaip nusikaltimo padarymo įrankį.

65Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

66- skaitmenines CD laikmenas, prisegtas prie bylos viršelio pakete Nr. 1 – palikti prie bylos, kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiagą;

67- kampinį šlifuoklį „Bosch“, 2015 m. birželio 22 d. grąžintą savininkui R. A., palikti neribotai R. A. nuosavybei.

68Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Mantas Liesis,... 2. sekretoriaujant Kornelijai Veršnickaitei,... 3. dalyvaujant prokurorui G. M.,... 4. kaltinamajam E. A., jo gynėjai advokatei N. L.,... 5. kaltinamajam P. G., jo gynėjui advokatui V. B.,... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 7. E. A., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), lietuvis, Lietuvos... 8. 1) Radviliškio rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 7 d. teismo... 9. 2) Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nuosprendžiu pagal... 10. P. G., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), lietuvis, Lietuvos... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –... 12. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 13. E. A. 2015 m. vasario mėnesį, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu... 14. P. G. 2015 m. vasario mėnesį, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu... 15. E. A. ir P. G. kaltė dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų įrodyta... 16. 1) E. A. visišku prisipažinimu. Apklaustas teisme kaltinamasis E. A. kaltu... 17. 2) P. G. visišku prisipažinimu. Apklaustas teisme kaltinamasis P. G. kaltu... 18. 3) kaltinamojo E. A. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. E. A.,... 19. 4) kaltinamojo P. G. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. P. G.,... 20. 5) nukentėjusiojo Kazimiero G. S. parodymais. Ikiteisminio tyrimo metu K. G.... 21. 6) liudytojo Z. S. parodymais. Ikiteisminio tyrimo metu Z. S. parodė, kad ( -... 22. 7) liudytojo R. A. parodymais. Ikiteisminio tyrimo metu R. A. parodė, kad... 23. 8) reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame užfiksuota,... 24. 9) reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame užfiksuota,... 25. 10) įvykio vietos apžiūros metu apžiūrėta įvykio vieta - ( - )... 26. 11) daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo liudytojas Z. S. pateikė... 27. 12) reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame užfiksuota,... 28. Vagystė – svetimo turto pagrobimas – tai tyčinis, neteisėtas ir... 29. Kaltinamasis E. A. teisme paaiškino, jog suprato, kad vagia senovinę... 30. Teismų praktikoje išaiškinta, kad tai, ar baudžiamųjų įstatymų ginamos... 31. Taigi, teismas įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, konstatuoja, kad... 32. BK 189 straipsnyje nustatyta atsakomybė už nusikalstamu būdu gauto turto... 33. Kaltinamojo P. G. teisme paaiškino, jog suprato, kad E. A. prašomas nuvežti... 34. Teismų praktikoje išaiškinta, kad šis nusikaltimas laikomas baigtu nuo... 35. Kaltinamasis P. G. pripažino savo kaltę visiškai. Teismas, įvertinęs visus... 36. Bausmės skyrimo motyvai ir kiti klausimai... 37. Kaltinamųjų E. A. ir P. G. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas... 38. Skirdamas kaltinamajam E. A. bausmę už padarytą nusikalstamą veiką,... 39. Kaltinamasis E. A. padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri pagal BK 11... 40. Teisiamajame posėdyje prokuroras prašė teismo atleisti kaltinamąjį P. G.... 41. Nustatyta, kad P. G. padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama... 42. Pažymėtina, kad byloje yra gautas R. G. prašymas (2t., 77 b. l.) perduoti P.... 43. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro... 44. Kampinis šlifuoklis „Skil 750 Watt“, priklausantis P. G. (1t., 181 b.l.),... 45. Kaltinamajam E. A. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 46. Kaltinamajam P. G. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 47. Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 48. - skaitmeninės CD laikmenos, prisegta prie bylos viršelio pakete Nr. 1 –... 49. - kampinis šlifuoklis „Bosch“, 2015 m. birželio 22 d. grąžintas... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 51. E. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178... 52. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 53. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi... 54. - visą bausmės atidėjimo laikotarpį būti registruotam darbo biržoje arba... 55. - visą bausmės laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono)... 56. Bausmės pradžią E. A. skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo... 57. P. G., padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 58. Perduoti P. G. laiduotojai R. G., asmens kodas ( - ) atsakomybėn pagal... 59. Išaiškinti laiduotojui R. G., kad ji turi teisę atsisakyti laidavimo. Tokiu... 60. Išaiškinti atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės P. G., kad jei jis... 61. Kaltinamajam E. A. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 62. Kaltinamajam P. G. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 63. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu, P. G.... 64. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu, P. G.... 65. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 66. - skaitmenines CD laikmenas, prisegtas prie bylos viršelio pakete Nr. 1 –... 67. - kampinį šlifuoklį „Bosch“, 2015 m. birželio 22 d. grąžintą... 68. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...