Byla 2-1681/2013
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kur trečiasis asmuo – akcinė bendrovė DnB bankas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Visagino prekybos centras“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Visagino prekybos centras“ restruktūrizavimo bylą civilinėje byloje Nr. 2-547-212/2013, iškeltoje pagal ieškovės O. S. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Visagino prekybos centras“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kur trečiasis asmuo – akcinė bendrovė DnB bankas.

2Išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Visagino prekybos centras“ direktorė O. S. kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kuriuo prašė iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „Visagino prekybos centras“. Ieškinyje nurodė, kad UAB „Visagino prekybos centras“ neeilinis akcininkų 2013 m. kovo 6 d. susirinkimas vienbalsiai priėmė sprendimą patvirtinti UAB „Visagino prekybos centras“ restruktūrizavimo plano metmenis ir pradėti restruktūrizavimo procesą. Yra visos įstatyme numatytos sąlygos pradėti įmonės restruktūrizavimą. Įmonė įsteigta 2007 m. liepos 31 d., nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, jai niekada nebuvo iškelta restruktūrizavimo byla, vykdo komercinę veiklą ir gauna pajamas. Teigė, kad AB DNB bankui nutraukus kreditavimo sutartį, atsirado formalus įsipareigojimų nevykdymo faktas, kurį įvardija kaip laikinus finansinius sunkumus. Įmonė ginčija banko sutarties nutraukimą, nesutinka, kad įsipareigojimų bankui terminai suėjo ir mano, kad taip bankas siekia sukelti atsakovo nemokumą. Šiai dienai atsakovas turi ginčytinų ir nevykdomų įsipareigojimų tik DNB bankui, kiti mokėjimai yra einamieji. Iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad įmonės veiklos rezultatai gerėja. Restruktūrizavimo atveju įmonei bus sudarytos galimybės atstatyti mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 29 d. nutartimi atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „Visagino prekybos centras“.

6Teismas, nustatęs aplinkybę, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartimi UAB „Visagino prekybos centras“ buvo atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, bei įvertinęs tai, kad šioje byloje ieškovė siekia įrodyti, kad bendrovės veiklos rezultatai gerėja, kad skirtumas tarp turto vertės ir įsipareigojimų yra formalus, padarė išvadą, kad ieškinyje yra nurodomos naujos aplinkybės, kurios gali sudaryti pagrindą tenkinti tokį ieškinį ir šios išvados pagrindu nutarė ieškinį nagrinėti iš esmės.

7Įvertinęs atsakovo 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. sausio 31 d. balansų bei pelno (nuostolių) ataskaitų, teismas nustatė, kad bendrovės turto vertė mažėja, ji nuolat dirba nuostolingai ir kreditoriniai įsipareigojimai auga. Teismas, atsižvelgęs į nepriklausomo turto vertintojo įvertinimus, nesutiko su argumentais, kad būtina iš naujo nustatyti bendrovės turto rinkos vertę. Teismas taip pat atmetė ieškovės argumentą dėl pradelstų įsipareigojimų AB DNB bankui, atsižvelgęs į Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartyje, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartyje padarytas išvadas, kad atsakovo pareikštas ieškinys dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir sutarties sąlygų išdėstymo nesuteikia pagrindo 25 109 650 Lt įsipareigojimo bankui neįskaičiuoti į bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų masę (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Todėl teismas konstatavo, jog atsakovas yra nemokus, nes vien trečiajam asmeniui pradelstas įsipareigojimas viršija esamo turto vertę (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.).

8Įvertinęs atsakovo restruktūrizavimo plano metmenis, teismas padarė išvadą, jog jie neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Teismas pažymėjo, kad nėra numatytas palūkanų kreditoriams mokėjimas, nenurodyti terminai atsiskaityti su kreditoriais UAB „ND International“,

9UAB „Tobulos gėlės“, o AB DNB banko terminas atsiskaityti nurodytas neteisingai, planuojamos pajamos per restruktūrizavimo laikotarpį pagrįstos ne skaičiavimais, o tik deklaracijomis ir tam tikromis sąlygomis. Metmenyse nurodomos pajamos siejamos su galimai ateityje statoma atomine elektrine ir visiškai neaiški bendrovės veiklos perspektyva, atsisakius statyti atominę elektrinę. Teismas, įvertinęs tai, kad trečiasis asmuo AB DNB bankas nesutinka, kad atsakovui būtų keliama restruktūrizavimo byla, nes pradelsti įsipareigojimai bankui sudaro daugiau nei 25 milijonai litų, o atsakovas, nors ir ginčija AB DNB banko sutarties nutraukimą, tačiau iš esmės sutinka su skolos suma ir nurodytomis aplinkybėmis, kad įmokų pagal kreditavimo sutartį nemoka nuo 2010 m. gruodžio mėnesio, taip pat tai, kad AB DNB bankas yra didžiausias atsakovo kreditorius (apie 80 proc. visų kreditorinių reikalavimų), pažymėjo, jog kreditorių pritarimas būtinas, tvirtinant restruktūrizavimo planą, be kurio restruktūrizavimo procesas negalimas (ĮRĮ 14 str. 3 d., 28 str. 1 d. 1 p.). Tokią išvadą teismas padarė, atsižvelgęs į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2012, pateiktą išaiškinimą. Todėl teismas padarė išvadą, kad UAB „Visagino prekybos centras“ finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio ir negali būti pašalinami restruktūrizavimo proceso metu, bendrovė yra nemoki, todėl restruktūrizavimo bylą kelti atsisakė (ĮRĮ 7 str. 5 d.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas UAB „Visagino prekybos centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartį ir priimti nutartį iškelti UAB „Visagino prekybos centras“ restruktūrizavimo bylą, o esant CPK numatytiems pagrindams, grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismo argumentai, kad UAB „Visagino prekybos centras“ veikla nuostolinga, o jos turimo turto, kurį beveik visą sudaro nekilnojamasis turtas, vertė mažėja, nepagrįsti faktinėmis aplinkybėmis: 1) Įmonės pardavimo pajamos 2011 ir 2012 metais buvo iš esmės identiškos. Kaip nurodyta metmenyse, jos turi potencialą augti tiek dėl naujo ploto nuomos, tiek dėl papildomų lėšų iš dabartinių nuomininkų. 2) Nepagrįstai teismas nurodė, jog prekybos centro veikla iš esmės priklauso nuo Visagino atominės elektrinės statybos. Net ir nevykdant tų statybų, įmonės veiklos rezultatai geri, tačiau prasidėjus statyboms, jie tik pagerės. 3) Veiklos nuostolingumą iš esmės lemia formalūs dalykai ir tas nuostolis yra buhalterinis. Nusidėvėjimo normas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka nusistatyti pati įmonė, todėl pakeitus jas, veiklos pelningumas žymiai pagerėtų. 4) Byloje nėra objektyvių duomenų, įrodančių, kad būtų dingęs, gadinamas ar kitaip niokojamas koks nors turtas. Priešingai, metmenyse pateikti duomenys, patvirtinantys, kad esminiai prekybos plotai išnuomoti, prižiūrimi, prekybos centras veikiantis, gaunantis pajamas.
 2. Byloje buvo teikiamas prašymas skirti turto vertinimo ekspertizę, nes apskaitos dokumentuose atsispindi tik buhalterinis jo įvertinimas. Tačiau teismas be pagrindo atsisakė ją skirti, duodamas nuorodą į AB DNB banko pateiktą 2012 m. gegužės 15 d. turto vertės nustatymo pažymą.
 3. Teismas neturėjo pagrindo vadovautis AB DNB banko pateikta 2012 m. gegužės 15 d. turto vertės nustatymo pažyma, nes ji tiek turiniu, tiek forma neatitiko teisės aktų reikalavimų, nes: 1) nėra aišku koks vertinimo metodas ir kodėl buvo pasirinktas, kaip jis pritaikytas, kokie skaičiavimai atlikti ir t.t.; 2) pažymą pasirašę asmenys nėra įtraukti į ekspertų sąrašą; 3) šios pažymos negalima naudoti prieš UAB „Visagino prekybos centras“, nes vertinimas nebuvo inicijuotas UAB „Visagino prekybos centras“ ir jį bendrovei nebuvo žinoma, visi dokumentai buvo surašyti išimtinai AB DNB banko užsakymu ir jo interesais, už tas paslaugas sumokėjo bankas, todėl yra pagrįstas pagrindas teigti, jog vertinimas buvo šališkas.
 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi atsisakė iškelti

  12UAB „Visagino prekybos centras“ bankroto bylą, todėl pirmosios instancijos teismas šioje byloje turėjo pareigą pats iš naujo įvertinti faktines aplinkybes tiek dėl AB DNB banko reikalavimo, tiek dėl UAB „Visagino prekybos centras“ turto vertės. Todėl, apelianto nuomone, teismas turėjo skirti turto vertės nustatymo ekspertizę. Kadangi jis to nepadarė, o turto vertę nustatė pagal duomenis, neatitinkančius įstatymų reikalavimų, laikytina, kad buvo padaryti esminiai proceso teisės normų pažeidimai, nulėmę naikintinos nutarties priėmimą, o panaikinus priimtą nutartį, byla turi būti grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d.).

 5. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-835/2013, kurioje nurodyta, jog sprendžiant nemokumo klausimą, visas AB DNB banko reikalavimas turi būti laikomas kaip pradelstas. Tokia išvada, anot apelianto, nėra teisinga, nes cituojamoje apeliacinės instancijos teismo nutartyje nurodytas tik viso reikalavimo vertinimas, bet nenurodoma, koks jo įvykdymo terminas. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi konstatavo, jog viso AB DNB banko reikalavimo negalima laikyti pradelstu, kas tik patvirtina, kad priklausomai nuo proceso (nagrinėjamos bylos) rūšies ir paskirties, faktinių aplinkybių nagrinėjimo laiko, tų aplinkybių vertinimas gali kisti, ypač jeigu prieš tai atliktas teisinis jų įvertinimas buvo padarytas, pripažįstant tam tikras išlygas.
 6. Nemotyvuotas pirmosios instancijos teismo argumentas, kad metmenyse nenumatytas palūkanų mokėjimas kreditoriams. Metmenyse yra skirtas atskiras VII skyrius (metmenų 25 psl.) minėtiems klausimams aptarti. Teismas nenurodė, kad toks aptarimas neatitinka ĮRĮ reikalavimų.
 7. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą dėl to, kad pagrindinis kreditorius AB DNB bankas restruktūrizavimui nepritarė ir pareiškė, kad nepritars restruktūrizavimo planui. Restruktūrizavimo planas galės būti teikiamas tvirtinti, o AB DNB bankas turi išsakyti savo poziciją. ĮRĮ 14 straipsnis nedraudžia teismui teikti tvirtinti restruktūrizavimo plano, jei jam pritarė kreditoriai mažesne negu 2/3 balsų dauguma.
 8. Pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2012, išaiškinimu, nes: 1) Lietuvos Aukščiausiasis Teismas negali būti pripažintas kaip formuojantis teisės aktų taikymo praktiką bylose dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo, nes tokiose bylose kasacija negalima; 2) cituojamoje nutartyje buvo taikoma kita ĮRĮ redakcija, be to, kad ginčas kilo kitokiomis faktinėmis aplinkybėmis, t. y. ne dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo, o dėl restruktūrizavimo pabaigos, kai toks planas nebuvo pateiktas.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė O. S. sutinka su UAB „Visagino prekybos centras“ atskiruoju skundu ir palaiko jame išdėstytus argumentus. Taip pat atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Bendrovės veiklos sutrikimai yra laikini ir jiems pašalinti reikia laiko, per kurį įmonė būtų restruktūrizuojama.
 2. UAB „Visagino prekybos centras“ finansiniai veiklos rodikliai gerėja ir yra galimybė juos dar pagerinti, jei išsispręstų ginčai su AB DNB banku arba bent jau per restruktūrizavimą būtų suteikta laikina apsauga nuo šio kreditoriaus. AB DNB banko argumentai, kad kreditorius

  14UAB „Ekskomisarų biuras“ nepritaria restruktūrizavimui, nėra reikšmingi, nes skola šiai bendrovei nėra didelė. Jei tik AB DNB banko reikalavimo nebūtų arba bankas sutiktų suteikti pirmenybę minėtai bendrovei, UAB „Visagino prekybos centras“ neturėtų finansinių sunkumų padengti tą įsiskolinimą. Tačiau UAB „Visagino prekybos centras“ prioritetą teikia einamiesiems mokėjimas, nes tik taip galima išsaugoti verslą, visiškai atkurti likvidumą.

 3. Bendrovės turto vertė padidėjo ir tuo pačiu turi tendenciją didėti. Tai patvirtintų nekilnojamojo turto ekspertas, kurį ir buvo prašoma skirti, nes vertinant bendrovės nemokumą, esminę reikšmę turi ne tik pradelstų įsipareigojimų faktas, dydis, bet turimo turto reali vertė.
 4. Banko pateikta turto vertinimo ataskaita neatitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio reikalavimų.
 5. AB DNB banko reikalavimai teisingai atvaizduoti įmonės apskaitoje. Nėra pagrindo juos pripažinti pradelstais visa apimti vien dėl to, kad bankas inicijavo sutarties nutraukimą. Vienašališkas vienos iš šalių pareiškimas apie sutarties nutraukimą pats savaime negali sukelti negrįžtamų teisinių pasekmių, ypač jei kita šalis nutraukimą ginčija ir dar teismine tvarka. Tam, kad būtų galima banko reikalavimą pripažinti jau pradelstą, jis turi būti patvirtinamas atitinkamai teismo sprendimu.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB DnB bankas prašo nutraukti bylą CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu, o bylos nenutraukus – atsakovo UAB „Visagino prekybos centras“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutarties atmesti, Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartį paliekant nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Ieškovė, kuri yra atsakovo UAB „Visagino prekybos centras“ direktorė, kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui iš karto po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-835/2013 paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad tiek pirmasis ieškinys, kuris buvo atmestas, tiek antrasis/pakartotinis ieškinys yra tapatūs. Ieškovė, pakartotinai kreipdamasi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui, nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurios neegzistavo ir/ar nebuvo įvertintos, nagrinėjant pirmąjį ieškovės ieškinį.
 2. Ieškovė, teikdama pakartotinį ieškinį, ignoruoja įsiteisėjusius teismų sprendimus ir jų išvadas, neveikia taip, kaip to reikalauja teisės aktai, bei piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, kas sukelia neigiamas teisines pasekmes ne tik AB DNB bankui, bet ir kitiems atsakovo kreditoriams.
 3. Abiejų instancijų teismai, nagrinėdami pirmąjį ieškovės ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui, konstatavo atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų neatitikimą ĮRĮ reikalavimams, juose pateiktų duomenų apie pradelstus atsakovo įsipareigojimus klaidingumą, tačiau ieškovė, pakartotinai, kreipdamasi į teismą su ieškiniu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, piktybiškai ignoruoja ir šias teismų išvadas. Akivaizdu, jog ieškovė teismui pateikė atsakovo restruktūrizavimo plano metmenis su klaidingais duomenimis apie pradelstus atsakovo įsipareigojimus, o tai laikoma nesąžiningu elgesiu, todėl toks jos elgesys turėtų būti įvertintas CPK 95 straipsnio 2 dalies nuostatų prasme.
 4. Vien ieškovės naujai pareikštas prašymas dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti nesudaro pagrindo daryti išvados, jog pakartotinio ieškinio faktinis pagrindas skiriasi nuo pirmojo ieškinio faktinio pagrindo ir jog dėl to šie ieškiniai negali būti laikomi tapačiais.
 5. Dėl bendrovės veiklos nuostolingumo ir turto vertės sumažėjimo bankas yra pasisakęs atsiliepime į ieškinį. Atsakovas veikia nuostolingai net ir tuo metu, kai jis nevykdo įsipareigojimų AB DNB bankui, jo turto, kurį iš esmės sudaro tik nekilnojamasis turtas, vertė yra sumažėjusi ne buhalteriškai, o realiai. Šias aplinkybes patvirtina ieškovės kartu su ieškiniu byloje pateikta 2008 m. rugsėjo 22 d. išplėstinė nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita bei AB DNB banko kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikta 2012 m. gegužės 15 d. turto vertės nustatymo pažyma, parengta to paties turto vertintojo.
 6. Nėra pagrindo sutikti su atsakovo abejonėmis dėl AB DNB banko pateiktos 2012 m. gegužės 15 d. turto vertės nustatymo pažymos teisingumo.
 7. AB DNB bankas palaiko savo išdėstytus atsiliepime į ieškinį argumentus dėl atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų neatitikimo ĮRĮ reikalavimams ir papildomai nurodo, kad:

  161) atsakovas neginčija, jog jo restruktūrizavimo plano metmenyse nenurodyti kai kurių kreditorių reikalavimų įvykdymo terminai, taigi, plano metmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų; 2) atsakovas neteisingai interpretuoja Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartį, kurioje yra aiškiai nurodytas banko skolos mokėjimo terminas. Taigi, metmenyse nurodyta informacija neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų; 3) atsakovas nepagrįstai remiasi neįsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartimi, kuri Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 23 d. nutartimi, be kita ko, buvo panaikinta, o bylos nagrinėjimas buvo perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

 8. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2012. Analogišką teismų praktiką šiuo aspektu formuoja ir Lietuvos apeliacinis teismas, kuris dėl to išsamiai pasisakė 2013 m. vasario 7 d. nutartyje, nagrinėdamas pirmąjį ieškovės ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo.

17Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:

18Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartis naikintina.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

21Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar teismo nutartis atsisakyti UAB „Visagino prekybos centras“ iškelti restruktūrizavimo bylą yra pagrįsta ir teisėta.

22Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Visagino prekybos centras“, nustatęs šios įmonės nemokumą (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.), taip pat nustatęs, kad pateikti atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

23Trečiasis asmuo AB DnB bankas, kaip atsakovo UAB „Visagino prekybos centras“ kreditorius, tiek pirmosios instancijos teisme, tiek pateiktame atsiliepime į atskirąjį skundą, nesutiko ir nesutinka, kad atsakovui būtų iškelta restruktūrizavimo byla, taip pat prašo bylą nutraukti CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu – t. y. jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

24Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad kai teismas netenkina ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir atsisako iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą, nors teismas ir išsprendžia pareikštą materialųjį teisinį reikalavimą (jį atmeta), tačiau toks bylos rezultatas savaime nedraudžia atsakovo vadovui ateityje reikšti tapatų reikalavimą, jeigu paaiškėja naujų aplinkybių, kurios gali sudaryti pagrindą tenkinti tokį ieškinį (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2007/2011; 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2714/2011).

25Bylos ir informacinės teismų sistemos Liteko duomenų pagrindu nustatyta, kad ieškovė

26UAB „Visagino prekybos centras“ direktorė O. S. 2010 m. vasario 20 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Visagino prekybos centras“ (37-39 b. l., t.), tačiau Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-6356-640/2012, atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą, o Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-835/2013, minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. Minėtomis nutartimis teismai, be kita ko, padarė išvadą, jog UAB „Visagino prekybos centras“ yra nemokus. Bendrovės direktorė į teismą su ieškiniu dėl UAB „Visagino prekybos centras“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo pakartotinai kreipėsi 2013 m. kovo 12 d. (2 b. l., 1 t.).

27Pirmosios instancijos teismas nutarė šį ieškinį nagrinėti iš esmės, nes, anot teismo, šiame ieškinyje nurodomos naujos aplinkybės, kurios gali sudaryti pagrindą tenkinti tokį ieškinį. Tokiomis naujomis aplinkybėmis teismas pripažino tai, kad ieškovė šioje byloje siekia įrodyti, jog bendrovės veiklos rezultatai gerėja, o skirtumas tarp turto vertės ir įsipareigojimų yra formalus, nes bendrovės turto apskaityta vertė yra mažesnė, nei dabartinė rinkos vertė, todėl būtina skirti ekspertizę turto vertei nustatyti (95 b. l., 2 t.).

28Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ieškovės pakartotinai pareikštas ieškinys yra tapatus anksčiau pareikštam ieškiniui, nes abu jie paduoti tarp tų pačių šalių, taip pat ieškiniuose yra pareikštas tapatus reikalavimas (sutampa ieškinio dalykas) bei iš esmės atitinka ieškiniuose nurodytos faktinės aplinkybės (ieškinio pagrindas). Abiejuose ieškiniuose nurodyta, kad:

291) atsakovas atitinka visas ĮRĮ 4 straipsnyje įtvirtintas sąlygas; 2) AB DnB bankas yra nutraukęs su UAB „Visagino prekybos centras“ sudarytą kreditavimo sutartį ir reikalauja, kad atsakovas įvykdytų visą prievolę pagal minėtą sutartį prieš terminą. Dėl tokių šio kreditoriaus veiksmų

30UAB „Visagino prekybos centras“ yra padavęs teismui ieškinį dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu; 3) bankas siekia pasinaudoti bendrovės laikinais finansiniais sunkumais ir jų pagrindu sukelti bendrovės nemokumą; 4) Vilniaus komercinio arbitražo teisme AB DNB banko iniciatyva buvo pradėta arbitražo byla dėl piniginių lėšų iš atsakovo priteisimo, šioje byloje AB DnB banko prašymu Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės; 5) AB DnB bankas inicijavo ieškinį dėl UAB „Visagino prekybos centras“ bankroto bylos iškėlimo, nepagrįstai teigdamas, kad įmonė kreditavimo sutarties pagrindu atsiradusių visų įsipareigojimų jam terminai yra suėję, nes jis vienašališku pareiškimu nutraukė kreditavimo sutartį; 6) bankas nesiekia atgauti skolos, o bankroto bylos institutą naudoja kaip paslėptą priemonę ginčijamos skolos išieškojimui; 7) atsakovui kyla didelė rizika nevykdyti netgi tų įsipareigojimų, kurie šiuo metu vykdomi ir nėra kokio nors ginčo objektas, o tokią riziką galima suvaldyti tik taikant specialią apsaugos nuo kreditorių priemonę – restruktūrizavimą; 8) šiai dienai atsakovas turi ginčytinų ir nevykdomų įsipareigojimų tik AB DnB bankui, didžioji dalis įsipareigojimų bankui nėra pradelsta; 9) skirtumas tarp turto vertės ir įsipareigojimų iš esmės atsirado dėl to, kad UAB „Visagino prekybos centras“ apskaityta vertė yra mažesnė negu dabartinė rinkos vertės (dėl esančių ekonominių sąlygų), o nuostolingumą lemia per dideli atsiskaitymai investicijų amortizacijai.

31Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pakartotinai ieškovės pareikštame ieškinyje nurodyta aplinkybė, jog realią bendrovės turto vertę galima nustatyti, paskyrus ekspertizę, iš esmės yra susijusi su rašytinių įrodymų rinkimu, t. y. įrodinėjimu. Taigi, yra pagrindas sutikti su trečiuoju asmeniu AB DnB banku, jog šioje byloje pareikštas ieškovės ieškinys yra tapatus pagal savo elementus jau išnagrinėtam ieškiniui, kurį teismai atmetė ir nėra pagrindo teigti, jog naujas ieškinys buvo pareikštas, paaiškėjus naujoms sprendžiamam klausimui nagrinėti reikšmingoms aplinkybėms.

32Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad apeliacinės instancijos teismas jau yra pasisakęs, kad tuo atveju, kai teismas nutartimi atsisakė iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą dėl to, jog įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.) ir ši nutartis įsiteisėjo, atsakovo vadovas turi pareigą paduoti teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, o ne pakartotinai inicijuoti įmonei restruktūrizavimo bylos iškėlimą (ĮBĮ 8 str. 1 d.). Taip pat yra pažymėjęs, jog tuo atveju, kai atsakovo atžvilgiu yra inicijuoti bankroto procesai ir bankroto byla įmonei nagrinėjama teisme, pakartotinai paduoti tapatų ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įmonei negalima (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2714/2011).

33Iš informacinės teismų sistemos Liteko duomenų matyti, kad 2012 m. spalio 16 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas AB DnB banko pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Visagino prekybos centras“. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1129-611/2013, atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Visagino prekybos centras“, o Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gegužės 23 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1550/2013, šią pirmosios instancijos teismo nutartį panaikino ir klausimą perdavė iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Taigi, šiuo metu banko ieškinys dėl

34bankroto bylos iškėlimo UAB „Visagino prekybos centras“ iš esmės dar nėra neišnagrinėtas. Be to, pakartotinį ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui ieškovė pareiškė 2013 m. kovo 12 d., t. y. tuo metu, kai Vilniaus apygardos teismas net nebuvo priėmęs 2013 m. kovo 20 d. nutarties bankroto byloje. Taigi, atsižvelgus į šias nustatytas aplinkybes, yra pagrindas daryti išvadą, jog ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kai buvo inicijuoti bankroto procesai, pakartotinai paduoti ieškovė neturėjo teisės.

35Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aukščiau nustatytas faktines aplinkybes, daro išvadą, kad šioje byloje pirmosios instancijos teismas teisinį procesą prieš atsakovą, kai yra įsiteisėjusi teismo nutartis, priimta dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, pradėjo, neįsitikinęs tokio proceso pagrįstumu ir teisėtumu bei atitinkamai nepagrįstai ir neteisėtai atliko eilę kitų procesinių veiksmų, įskaitant ir skundžiamos nutarties priėmimą.

36Todėl apeliacinės instancijos teismas panaikina skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, o bylos proceso teisėtumo klausimą perduoda spręsti pirmosios instancijos teismui (337 str. 2 d.). Esant tokiam procesiniam sprendimui, kiti atskirojo skundo, atsiliepimo į jį argumentai neturi reikšmės, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau jų neanalizuoja.

37Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog skirti baudą už tapataus ieškinio pareiškimą ieškovei nėra pagrindo, nes bylos duomenų pagrindu negalima konstatuoti akivaizdaus ieškovo nesąžiningo elgesio (tam tikras aplinkybes ieškovė galėjo laikyti naujai paaiškėjusiomis, o paduodamą ieškinį - netapačiu) (CPK 95 str.).

38Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 d., 338 straipsniu

Nutarė

39Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartį.

40Civilinės bylos, iškeltos pagal ieškovės O. S. ieškinį atsakovui UAB „Visagino prekybos centras“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, proceso teisėtumo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė UAB „Visagino prekybos centras“ direktorė O. S. kreipėsi į... 5. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 29 d. nutartimi atsisakė... 6. Teismas, nustatęs aplinkybę, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio... 7. Įvertinęs atsakovo 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. sausio 31 d. balansų... 8. Įvertinęs atsakovo restruktūrizavimo plano metmenis, teismas padarė... 9. UAB „Tobulos gėlės“, o AB DNB banko terminas atsiskaityti nurodytas... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas UAB „Visagino prekybos centras“ atskiruoju skundu prašo... 12. UAB „Visagino prekybos centras“ bankroto bylą, todėl pirmosios... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė O. S. sutinka su UAB „Visagino... 14. UAB „Ekskomisarų biuras“ nepritaria restruktūrizavimui, nėra... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB DnB bankas prašo... 16. 1) atsakovas neginčija, jog jo restruktūrizavimo plano metmenyse nenurodyti... 17. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:... 18. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartis naikintina.... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 20. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 21. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar teismo nutartis atsisakyti UAB... 22. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties turinio, pirmosios instancijos... 23. Trečiasis asmuo AB DnB bankas, kaip atsakovo UAB „Visagino prekybos... 24. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad kai teismas netenkina ieškinio dėl... 25. Bylos ir informacinės teismų sistemos Liteko duomenų pagrindu nustatyta, kad... 26. UAB „Visagino prekybos centras“ direktorė O. S. 2010 m. vasario 20 d.... 27. Pirmosios instancijos teismas nutarė šį ieškinį nagrinėti iš esmės,... 28. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ieškovės pakartotinai... 29. 1) atsakovas atitinka visas ĮRĮ 4 straipsnyje įtvirtintas sąlygas; 2) AB... 30. UAB „Visagino prekybos centras“ yra padavęs teismui ieškinį dėl... 31. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pakartotinai ieškovės... 32. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad apeliacinės instancijos teismas jau yra... 33. Iš informacinės teismų sistemos Liteko duomenų matyti, kad 2012 m. spalio... 34. bankroto bylos iškėlimo UAB „Visagino prekybos centras“ iš esmės dar... 35. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aukščiau nustatytas faktines... 36. Todėl apeliacinės instancijos teismas panaikina skundžiamą pirmosios... 37. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog skirti baudą už tapataus... 38. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 39. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartį.... 40. Civilinės bylos, iškeltos pagal ieškovės O. S. ieškinį atsakovui UAB...