Byla 2-138/2014
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Visagino prekybos centras“ direktorės O. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, civilinėje byloje Nr. B2-6036-619/2013 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Visagino prekybos centras“ direktorės O. S. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Visagino prekybos centras“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl ieškinio iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo.

5Ieškovė UAB „Visagino prekybos centras“ direktorė O. S. pateikė ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Visagino prekybos centras“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 18 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Visagino prekybos centras“ direktorės O. S. ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Visagino prekybos centras“ CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, kadangi yra įsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. B2-6356-619/2012.

8Teismas nutartį motyvavo tuo, kad pareikštas ieškinys yra tapatus anksčiau pareikštiems ieškiniams (šis yra trečias), nes jie yra paduoti tarp tų pačių šalių, ieškiniuose pareikštas tapatus reikalavimas bei jie grindžiami iš esmės tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis. Ieškovė nenurodė jokių naujų reikšmingų aplinkybių sprendžiamam klausimui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nagrinėti.

9Be to, teismas pažymėjo, kad šiuo metu Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl bankroto bylos UAB „Visagino prekybos centras“ iškėlimo, todėl šiuo atveju, kai atsakovo atžvilgiu yra inicijuoti bankroto procesai ir bankroto byla nagrinėjama teisme, pakartotinai paduoti tapatų ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įmonei negalima.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Visagino prekybos centras“ direktorė O. S. prašo skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 18 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

12Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas neteisingai aiškino ieškinio tapatumo klausimą, nurodydamas Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1681/2013, kadangi toje byloje buvo nagrinėjamas klausimas dėl ieškinio, pareikšto kitomis faktinėmis aplinkybėmis. Visos naujos aplinkybės buvo nurodytos ieškinyje ir jau naujai parengtuose restruktūrizavimo plano metmenyse. Juose buvo įvertinti nauji UAB „Visagino prekybos centras“ veiklos duomenys ir jų perspektyva. Parengti metmenys, kuriuose nagrinėjamos ir pateikiamos naujos priemonės restruktūrizavimo tikslams pasiekti. Teismas taip pat nesiaiškino, kokiomis aplinkybėmis buvo reiškiami ieškiniai.

13Nurodo, kad neaišku, kokiu pagrindu teismas nustatė, kad kitoje byloje – byloje dėl bankroto bylos UAB „Visagino prekybos centras“ iškėlimo, įsiskolinimų likutis Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Sodrai yra kitoks, todėl tai patvirtina, kad teismo nutartis priimta pažeidžiant procesinės teisės normas, šališkai.

14Teismo argumentai dėl turto vertinimo nėra pagrįsti, nes tam, kad teismui būtų pateikti atitinkami pasikeitusios turto vertės įrodymai, įmonė turėtų pati inicijuoti turto vertinimo procedūrą, tačiau tam nėra nei laiko, nei finansinių galimybių.

15Be to, teismas, atsisakęs priimti ieškinį, neišsprendė žyminio mokesčio grąžinimo klausimo.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Atskirojo skundo nagrinėjimo objektas yra teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo priimta nutartimi argumentuodamas tuo, kad teismas netinkamai sprendė ieškinių tapatumo klausimą, tuo pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias ieškinio priėmimą, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie argumentai nepagrįsti.

20Restruktūrizavimo bylos iškėlimas – pirmoji restruktūrizavimo bylos stadija, kuria prasideda įmonės restruktūrizavimo bylos nagrinėjimas, susidedantis iš restruktūrizavimo plano patvirtinimo ir sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo, patvirtinant restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą. Restruktūrizavimo bylai iškelti reikalingi du savarankiški procesiniai veiksmai – nutartis dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo (ĮRĮ 7str. 2 d.) ir nutartis iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 4 d.). Sprendžiant pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo klausimą, tikrinama, ar pareiškėjas yra tinkamas subjektas, turintis teisę kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (ĮRĮ 6 str. 2 d. 2 p.); ar laikytasi ĮRĮ nustatytos įmonės restruktūrizavimo plano metmenų patvirtinimo, pritarimo restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai ir sprendimo kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo tvarkos (ĮRĮ 5 str. 3 d., 6 str. 1 d.); ar pareiškimas pagrindžiamas ĮRĮ nustatytomis restruktūrizavimo taikymo sąlygomis (ĮRĮ 4 str.); ar nėra kitų aplinkybių, kurios užkirstų kelią pareiškimui priimti ir ar pareiškėjas tinkamai įgyvendina teisę kreiptis į teismą (CPK 137 str. 2 d.); ar pareiškimas atitinka įstatyme nustatytus turinio ir formos reikalavimus (CPK 135 str. 1 d.); ar prie jo pridėti visi įstatymo reikalaujami dokumentai (CPK 135 str. 2 d.; ĮRĮ 6 str. 4 d.).

21Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas, spręsdamas pareikšto ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Visagino prekybos centras“ iškėlimo priėmimo klausimą, nustatė, kad yra įsiteisėjusi teismo nutartis, priimta analogiškoje civilinėje byloje, todėl atsisakė priimti ieškinį Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, t. y. dėl to, kad yra pareikštas tapatus ieškinys ir nėra nurodyta naujų aplinkybių, turinčių esminės reikšmės nagrinėjamam klausimui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio dalyką ir pagrindą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2007; 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2010; kt.). Pažymėtina, kad byloje nėra ginčo dėl ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo šalių ir dalyko tapatumo. Atskiruoju skundu yra ginčijamos pirmosios instancijos teismo išvados dėl šio pareiškimo pagrindo tapatumo argumentuojant tuo, kad teismas neteisingai aiškino ieškinio tapatumo klausimą, vadovaudamasis Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1681/2013, kurioje buvo nagrinėjamas klausimas dėl ieškinio, pareikšto kitomis faktinėmis aplinkybėmis.

22Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, teismas, susipažinęs su visais trimis ieškovės pareikštais ieškiniais dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nustatė, kad pateiktame ieškinyje kaip ir ankstesniuose dviejuose ieškiniuose nurodoma, kad: 1) atsakovas atitinka visas ĮRĮ 4 straipsnyje įtvirtintas sąlygas; 2) AB DNB bankas vienašališkai nutraukė prieš terminą kreditavimo sutartį, inicijavo atsakovui bankroto bylos iškėlimą, dėl to atsirado formalus UAB „Visagino prekybos centras“ įsipareigojimo nevykdymo faktas, kuris apibrėžtinas kaip laikini finansiniai sunkumai tol, kol šalių ginčas dėl tų įsipareigojimų vykdymo nebus išspręstas teisinėmis priemonėmis, t. y. nenustatytos aiškios ir galutinės tų įsipareigojimų vykdymo sąlygos; 3) dėl kreditoriaus AB DNB bankas veiksmų UAB „Visagino prekybos centras“ 2012-09-05 yra padavęs Vilniaus miesto apylinkės teisme ieškinį (2013-09-26 priimtas sprendimas, kuris apskųstas apeliacine tvarka); 4) AB DNB bankas siekia pasinaudoti UAB „Visagino prekybos centras“ jo paties sukeltais laikinais finansiniais sunkumais, jų pagrindu konstatuoti UAB „Visagino prekybos centras“ nemokumą; 5) AB DNB bankas nesiekia atgauti skolos, bet bankroto bylos institutą naudoja kaip paslėptą priemonę ginčijamai skolai išieškoti; 6) esant areštuotam visam UAB „Visagino prekybos centras“ turtui, ilgalaikis veiklos vykdymas yra faktiškai neįmanomas; 7) atsakovui kyla didelė rizika nevykdyti netgi tų įsipareigojimų, kurie šiuo metu vykdomi ir nėra kokio nors ginčo objektas, o tokią riziką galima suvaldyti tik taikant specialią apsaugos nuo kreditorių priemonę – restruktūrizavimą; 8) šią dieną atsakovas turi ginčytinų ir nevykdomų įsipareigojimų tik AB DNB bankui, didžioji dalis įsipareigojimų bankui nėra pradelsta; 9) skirtumas tarp turto vertės ir įsipareigojimų iš esmės atsirado dėl to, kad UAB „Visagino prekybos centras“ apskaityta vertė yra mažesnė negu dabartinė rinkos vertė (dėl ekonominių sąlygų ji buvo sumažėjusi ir nebuvo pervertinta), 10) prasidėjus teisiniams ginčas su AB DNB banku, atliktinas atsakovo turto vertinimas pagal ginčų nagrinėjimo taisykles (skiriant ekspertą, prieš tai šalims sudarius galimybę pateikti ekspertui klausimus ir pasiūlyti eksperto kandidatūrą). Nagrinėjamu atveju svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad teismų praktikoje laikomasi taisyklės, kad tuo atveju, kai teismas netenkina ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir atsisako iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą, įmonė neįgyja restruktūrizuojamos įmonės teisinio statuso. Nors šiuo atveju teismas ir išsprendžia pareikštą materialųjį teisinį reikalavimą (jį atmeta), tačiau toks bylos rezultatas savaime nedraudžia atsakovo vadovui ateityje reikšti tapatų reikalavimą, jeigu paaiškėja naujų aplinkybių, kurios gali sudaryti pagrindą tenkinti tokį ieškinį. Jeigu tokių aplinkybių nėra ir ieškovas paduoda teismui iš esmės tais pačiais argumentais grindžiamą ieškinį, kuris anksčiau buvo atmestas ir nutartis šiuo klausimu įsiteisėjo, pakartotinai paduotą ieškinį teismas turėtų atsisakyti priimti (CPK 137 str. 2 d. 4 p.) (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2714/2011). Tokia pozicija iš esmės atitinka teismų praktikoje suformuotą teisės taikymo taisyklę, pagal kurią galima paduoti tapatų reikalavimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (jei teismas anksčiau buvo atmetęs šį reikalavimą ir nutartis įsiteisėjo), jeigu šis reikalavimas grindžiamas naujomis aplinkybėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2007/2011).

23Taigi tokios ieškiniuose dėstomos faktinės aplinkybės sudarė pakankamą pagrindą pirmosios instancijos teismui padarytą išvadą apie tai, kad ieškovė trečią kartą pateiktą ieškinį pareiškė iš esmės analogiškomis faktinėmis aplinkybėmis kaip ir ankstesniuose ieškiniuose, kuriomis remiantis ji pakartotinai siekia, kad įmonei būtų iškelta restruktūrizavimo byla ir naujų aplinkybių apie įmonės finansinės padėties esminį pasikeitimą, t. y. pagerėjimą, po ankstesnių teismų priimtų nutarčių dėl atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo bylos nutraukimo, kurios galėtų turėti įtakos kitokio procesinio sprendimo priėmimui, nenurodė. Vien tai, kad trečią kartą teikiamas ieškinys grindžiamas 2013-10-30 UAB „Visagino prekybos centras“ visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintais įmonės restruktūrizavimo plano metmenimis, tuo tarpu ankstesnis ieškinys buvo reiškiamas vadovaujantis 2013-03-06 patvirtintais įmonės restruktūrizavimo plano metmenimis, negali būti pagrindu pripažinti, kad tai yra naujos aplinkybės, suteikiančios teisę ieškovei reikšti pakartotinį ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nes sprendžiant pakartotinio ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo klausimą, ieškovei tenka pareiga nurodyti reikšmingas aplinkybes, susijusias tiek su naujais įmonės veiklos duomenimis ir jų perspektyva, tiek su naujomis priemonėmis restruktūrizavimo tikslams pasiekti, kaip ji pati nurodo atskirajame skunde, nes priešingu atveju ieškinys negali būti priimtas kaip tapatus. Nesant ieškinyje nurodytų tokių aplinkybių, teismas pagrįstai padarė išvadą, kad ieškinys pareikštas analogiškomis aplinkybėmis kaip ir ankstesni ieškiniai ir dėl to negali būti priimtas (CPK 137 str. 2 d. 4 p.).

24Šiuo atveju svarbu atkreipti dėmesį į specifinę situaciją, susidariusią nagrinėjant ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo klausimą, o būtent tai, kad tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai, nagrinėdami restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Visagino prekybos centras“ pagrindus, bei peržiūrėdami priimtų nutarčių šiais klausimais teisėtumą ir pagrįstumą, konstatavo atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindus, vienu iš jų nurodydami įmonės nemokumą ir nurodė, kad, vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu tokiu atveju, kai teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Ieškovei trečią kartą kreipiantis su ieškiniu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, teisme jau buvo nagrinėjama civilinė byla dėl bankroto bylos UAB „Visagino prekybos centras“ iškėlimo, o 2013 m. lapkričio 25 d. nutartimi įmonei iškelta bankroto byla. Nors ši nutartis ir nėra įsiteisėjusi, nes yra apskųsta atskiruoju skundu, darytina išvada, kad nesant naujai nurodomų aplinkybių dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą atsisakyti priimti ieškinį. Tai, kad ieškinys dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pareikštas iš esmės analogiškomis aplinkybėmis, susijusiomis su įmonės turimais įsipareigojimais, patvirtina aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 14 d. nutartimi, išnagrinėjęs apelianto (ieškovo) UAB „Visagino prekybos centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Visagino prekybos centras“ ieškinį dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir sutarties sąlygų pakeitimo atsakovui AB „DNB bankas“, pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškinys, paliko nepakeistą.

25Kiti atskirajame skunde dėstomi argumentai, konstatavus pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neturi teisinės reikšmės, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

26Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliante, kad teismas nepagrįstai neišsprendė žyminio mokesčio grąžinimo klausimo. Pažymėtina, kad pagal Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 3 punktą sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens prašymu grąžinami, kai atsisakoma priimti ieškinį, prašymą ir skundą arba kai šie grąžinami be sprendimo. To paties straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad nustatęs šiame straipsnyje nurodytus žyminio mokesčio grąžinimo pagrindus, teismas nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo gali priimti ir savo iniciatyva. Byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovė būtų pateikusi teismui prašymą dėl žyminio mokesčio grąžinimo, taip pat negalima konstatuoti, kad teismas pažeidė CPK 87 straipsnio 5 dalį, kadangi procesinis įstatymas įtvirtina teismo teisę, tačiau ne pareigą savo iniciatyva spręsti žyminio mokesčio grąžinimo klausimą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, siekdamas užtikrinti proceso ekonomiškumo bei koncentruotumo principų įgyvendinimą (CPK 7 str.), atsižvelgęs į tai, kad skundžiama teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, yra paliktina nepakeista, išsprendžia žyminio mokesčio grąžinimo klausimą, grąžindamas ieškovei iš valstybės biudžeto 144 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

27Įvertinus išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Grąžinti O. S., asmens kodas ( - ) 144 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2013-11-05 mokėjimo nurodymą, dokumento Nr. 350, iš valstybės biudžeto.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl ieškinio iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo.... 5. Ieškovė UAB „Visagino prekybos centras“ direktorė O. S. pateikė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 18 d. nutartimi atsisakė priimti... 8. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad pareikštas ieškinys yra tapatus anksčiau... 9. Be to, teismas pažymėjo, kad šiuo metu Vilniaus apygardos teisme yra... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Visagino prekybos centras“ direktorė O.... 12. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas neteisingai aiškino ieškinio... 13. Nurodo, kad neaišku, kokiu pagrindu teismas nustatė, kad kitoje byloje –... 14. Teismo argumentai dėl turto vertinimo nėra pagrįsti, nes tam, kad teismui... 15. Be to, teismas, atsisakęs priimti ieškinį, neišsprendė žyminio mokesčio... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Atskirojo skundo nagrinėjimo objektas yra teismo nutarties, kuria atsisakyta... 19. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo priimta nutartimi... 20. Restruktūrizavimo bylos iškėlimas – pirmoji restruktūrizavimo bylos... 21. Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas,... 22. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, teismas, susipažinęs su visais... 23. Taigi tokios ieškiniuose dėstomos faktinės aplinkybės sudarė pakankamą... 24. Šiuo atveju svarbu atkreipti dėmesį į specifinę situaciją, susidariusią... 25. Kiti atskirajame skunde dėstomi argumentai, konstatavus pirmosios instancijos... 26. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliante, kad teismas... 27. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 29. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti... 30. Grąžinti O. S., asmens kodas ( - ) 144 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt...