Byla e2-698-368/2018
Dėl 195637,72 Eur žalos atlyginimo iš buvusių BUAB „MP ir partneriai“ vadovų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovės BUAB „MP ir partneriai“ ieškinį atsakovams P. P. ir M. P. dėl 195637,72 Eur žalos atlyginimo iš buvusių BUAB „MP ir partneriai“ vadovų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė BUAB „MP ir partneriai“ prašė priteisti iš solidariai iš atsakovų P. P. ir M. P. 195637,72 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas ir priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad įmonės akcijos nuo 2011-09-07 priklausė atsakovams P. P. (75 proc.) ir jo sūnui M. P. (25 proc.), nors faktiniu BUAB „MP ir partneriai“ vadovu iki įmonei iškeliant bankroto bylą buvo M. P.. Patvirtintas BUAB ,,MP ir partneriai“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas 195 637,72 Eur sumai. Pažymi, jog ši suma yra minimali atsakovų neteisėtomis veikomis sukelta žala įmonei ir jos kreditoriams, nes atsakovai ne tik turto, bet ir dokumentacijos neperdavimo pasėkoje faktiškai panaikino galimybę ginti BUAB ,,MP ir partneriai“ kreditorių interesus tokiomis priemonėmis kaip žalingų įmonei sandorių ginčijimas, skolų iš tikėtinai esančių ieškovo debitorių išreikalavimas ir kt.

5Ieškovės procesiniai dokumentai atsakovams įteikti tinkamai (CPK 123 straipsnio 1 dalies, 3 dalis). Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, žalos dydžio neginčijo, todėl esant ieškovės prašymui priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.). Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas visiškai.

6Bylos dokumentais nustatyta, kad 2016 m. rugpjūčio 9 d. Šiaulių apygardos teismas iškėlė bankroto bylą ieškovei BUAB „MP ir partneriai“ civilinėje byloje Nr. B2-740-372/2016 (dabartinis Nr. B2-125-372/2018), teismo nutartis įsiteisėjo 2016 m. rugpjūčio 23 d. Iškėlus bankroto bylą, ta pačia nutartimi, UAB „MP ir partneriai“ valdymo organai įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. Įmonės dokumentai ir turtas bankroto administratoriui nebuvo perduoti.

7Bankroto byloje pateiktais dokumentais nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo nutartimis yra patvirtinti kreditoriniai reikalavimai 195637,22 Eur sumai. 2017-11-09 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-965-372/2017 UAB „MP ir partneriai“ bankrotas pripažintas tyčiniu.

8Kasacinio teismo išaiškinta, jog atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo atveju įmonei ir jos kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams, nepaisant to, jog skola konkrečiam kreditoriui gali būti ne tik padidėjusi, bet ir sumažėjusi. Žala kreditoriams atsiranda, nes dėl išaugusių įmonės skolų sumažėja jų galimybė gauti didesnę dalį savo reikalavimo patenkinimo, t. y. jų patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos. Pažymėtina, kad juridinio asmens vadovui taikoma civilinė atsakomybė nėra sankcija už neteisėtus veiksmus, žalos dydis kiekvienu atveju nustatomas pagal faktines bylos aplinkybes, todėl vienais atvejais gali būti lygus bankroto byloje patvirtintų reikalavimų sumai, kitais atvejais – bankroto byloje nepatenkintų kreditorių reikalavimų daliai, arba, kai nustatoma, kad ne visa nepadengta skolų dalis atsirado dėl to, jog atsakingi asmenys laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo – mažesnis už ją (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012, 2014 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014).

9Pagal CK 2.87 straipsnio 1 ir 4 dalis, juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai, protingai, apdairiai. Vadovaujantis CK 2.87 straipsnio 7 dalimi, juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

10Pagal Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalį įmonės vadovas bei savininkas (savininkai) turi pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, t. y. įmonei tapus nemokiai.

11Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punkte numatyta, kad valdymo organai privalo per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, visus dokumentus. To paties straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, jos savininkas (savininkai) per tuos pačius terminus privalo pateikti administratoriui viso jo (jų) turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą;

12Įmonės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas - neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį bei kaltę (CK 6.246 - 6.249 straipsniai). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). CK 6.246 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Pagal CK 6.247 straipsnį pateiktą priežastinio ryšio sampratą ir kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką priežastinis ryšys gali būti tiesioginis, kai dėl teisinę pareigą pažeidusio asmens veiksmų žala atsirado tiesiogiai, ir netiesioginis, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadaryta žalos, tačiau sudarytos sąlygos žalai atsirasti ar jai padidėti. Norint konstatuoti esant priežastinį ryšį, pakanka nustatyti, jog atsakingo asmens elgesys yra, nors ir ne vienintelė, bet pakankama žalos atsiradimo priežastis. Nustačius, kad teisinę pareigą pažeidusio asmens elgesys pakankamai prisidėjo prie žalos atsiradimo, taigi padaryta žala nėra pernelyg nutolusi nuo neteisėtų veiksmų, jam tenka civilinė atsakomybė pagal deliktinę prievolę.

13Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad įmonės vadovai neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, pažeidė bendrovės ir jos kreditorių interesus, todėl jiems kilo pareiga atlyginti įmonei ir jos kreditoriams padarytą žalą. Teismas pripažindamas ieškinį įrodytu konstatuoja, kad atsakovai pažeidė CK 2.87 straipsnio 1 ir 4 dalyse, Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnio 4 dalies 6 punkte bei 7 dalies 6 punkte nurodytas teisės normas, todėl iš atsakovų ieškovės naudai solidariai priteistinas 195637,72 Eur žalos atlyginimas (Šiaulių apygardos teismo nutartimis ieškovės bankroto byloje Nr. B2-125-372/2018 patvirtintų kreditorinių reikalavimų apimtyje).

14CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2018-06-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovų P. P. (a. k. ( - ) ir M. P. ( - ) solidariai ieškovei bankrutavusiai BUAB „MP ir partneriai“ (į. k. ( - ) 195637,72 Eur (vieno šimto devyniasdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų trisdešimt septynių eurų 72 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2018-06-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti Šiaulių apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nustatyta tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai