Byla e2-4817-877/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Marcinkevičienei, Linai Rumbutytei - Bonatienei, dalyvaujant ieškovei N. B., jos atstovui advokato padėjėjui Vaidui Poplovuchinui, nedalyvaujant atsakovės atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. B. ieškinį atsakovei UAB „Noksas“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė N. B. 2015 m. sausio 22 d. ieškiniu bei 2015 m. kovo 27 d. dubliku prašo priteisti iš atsakovės UAB „Noksas“ 2238,18 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje ir dublike nurodo, kad su atsakove sudarė nuomos sutartį, pagal kurią išnuomojo kambarius atsakovei, o atsakovė įsipareigojo sumokėti kambarių nuomos kainą už faktiškai nuomotą laiką. Susitarė, kad nuomos kaina už parą vienam asmeniui 15 litų. Vėliau šalys vieno asmens apgyvendinimo kainą sumažino iki 14 Lt. Ieškovė atsakovei birželio mėn. sutaikė paslaugų už 4144 Lt, liepos mėn.- už 5124 Lt, rugpjūčio mėn.-504 Lt, iš viso- 7728 Lt, už šias paslaugas atsakovė neatsiskaitė.

4Ieškovė N. B. paaiškino, kad vedė registracijos žurnalą, kuriame fiksuodavo, kiek asmenų ir kokiu laikotarpiu apgyvendindavo savo patalpose, šių asmenų skaičių pateikdavo UAB „Noksas“ direktorės sutuoktinis A.M. kas savaitę, ji pati tikrindavo. Asmenims buvo suteikiamos lovos, patalynė, karštas vanduo, jie galėjo naudotis virtuve. Apgyvendinimo paslaugas atsakovei teikė nuo 2014 m. balandžio mėn., už balandį atsakovė sumokėjo 2730 Lt, už gegužę- 3878 Lt. Už vėlesnes paslaugas atsakovė neatsiskaitė, nors A.M.ir žadėjo atsiskaityti po to, kai su juo pačiu atsiskaitys įmonės skolininkai.

5Ieškovės atstovas advokato padėjėjas Vaidas Poplovuchinas palaikė procesiniuose dokumentuose reiškiamus reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti.

6Atsakovė UAB „Noksas“ 2015-02-19 atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2014-01-10 nuomos sutarties 4.1 punktą šalys susitarė, kad nuomininkas sumoka kambarių nuomos kainą už faktiškai nuomotą laiką pagal nuomininko pateiktą abipusiai suderintą aktą per 10 dienų nuo jo pateikimo nuomininkui dienos, tačiau tokių aktų bei PVM sąskaitų faktūrų ieškovė nepateikė. Ieškovė taip pat nepateikė įrodymų- žurnalo, kuriame būtų užregistruoti UAB „Noksas“ darbuotojai (vardas, pavardė, asmens kodas), jų atvykimo, išvykimo laikas, pragyventų dienų skaičius. Atsakovės teigimu, apgyvendintų darbuotojų skaičius turėtų atitikti tuo metu UAB „Noksas“ įdarbintų ir dirbančių asmenų skaičių. Teigia, kad su ieškove yra pilnai atsiskaityta. Atsakovė triplike nurodo, kad iš jos darbo sutarčių registracijos žurnalo matyti, jog jos įmonėje dirbusių žmonių skaičius neatitinka su ieškovės pateiktais duomenimis. Pateikė savo paskaičiavimus, pagal kuriuose atitinkamai balandžio mėn. buvo suteikta paslaugų už 1330 Lt, gegužės mėn. 2142 Lt, birželio mėn. už 1834 Lt, liepos mėn. už 1372 Lt. Rugpjūčio mėn. atsakovės darbuotojai ginčo patalpose negyveno. Atsakovė yra sumokėjusi už paslaugas 6728 Lt ir avansą 1000 Lt., todėl mano, kad su ieškove pilnai atsiskaitė.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Nustatyta, kad 2014 m. sausio 10 d. ieškovė ir atsakovė sudarė sutartį, pagal kurią ieškovė išnuomoja kambarius gyvenamosiose patalpose (60 kv.m.), esančiose ( - ) nuomos kaina už parą vienam asmeniui 15 Lt. Šalys susitarė, kad nuomininkas sumoka kambarių nuomos kainą už faktiškai nuomotą laiką pagal nuomininko pateiktą abipusiai suderintą aktą per 10 dienų nuo jo pateikimo nuomininkui dienos; į 15 Lt nuomos kainą įeina visos patalpų eksploatavimo išlaidos ir nuomotojas neturi gauti jokių kitų, nei 2 punkte nurodytų mokėjimų iš nuomininko. Šalių susitarimu paslaugų kaina buvo sumažinta iki 14 Lt.

9Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sudarymo, vykdymo ir pasibaigimo tvarką nustato LR CK XXXI skyriaus nuostatos. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį tinkamą gyventi gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, daryti patalpų kapitalinį remontą, o nuomininkas įsipareigoja naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir laiku mokėti nuomos mokestį, daryti einamąjį remontą, grąžinti patalpas tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą (CK 6.487, 6.576, 6.581, 6.492, 6.493, 6.499 straipsniai). Teismas, įvertinęs šalių sutarties turinį bei jos sąlygas, kad paslaugų kaina nustatoma nuo gyvenančių asmenų skaičiaus, nenurodoma konkreti išnuomojama patalpa, o suteikiamos lovos kambariuose, sprendžia, kad tarp šalių kilusiems santykiams (vietų kambariuose suteikimas laikino apgyvendinimo tikslu) turi būti taikomos normos, kurios numatytos LR CK XXXV skyriuje ir reglamentuoja atlygintinų paslaugų teikimą.

10Ginčas yra dėl skolos atsakovei nevykdant prievolės apmokėti už suteiktas paslaugas.

11Nagrinėjamam ginčui aktualios atlygintinų paslaugų tiekimo sutartinius teisinius santykius reglamentuojančios normos nustato, kad tokia sutartimi viena šalis (paslaugos teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti šiam tam tikras nematerialaus pobūdžio ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu, klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 straipsnio 1 dalis); paslaugų kaina nustatoma šalių susitarimu ir po sutarties sudarymo gali būti keičiama tik sutartyje nustatyta tvarka ir atvejais (CK 6.720 straipsnio 1 dalis). Iš byloje surinktų įrodymų nustatyta, kad tarp šalių susiklostė atlygintiniai sutartiniai teisiniai santykiai, nes ieškovė atsakovei suteikė apgyvendinimo paslaugas, už kurias atsakovė įsipareigojo apmokėti.

12Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį, sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šioje teisės normoje įtvirtinti sutarties privalomumo ir vykdytinumo principai, kuriais vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šios bendrosios dalies teisės normos taikytinos kartu su CK 6.720 str. 3 d., 6.722 str., kurie nustato užsakovui pareigą sumokėti paslaugų teikėjui už suteiktą paslaugą, o paslaugų teikėjas privalo pateikti ataskaitą apie suteiktą paslaugą. Šioje byloje ieškovė pateikė įrodymus apie registracijos žurnalą, kuriame buvo fiksuojamas apgyvendintų asmenų skaičius, ieškovės teigimu, šiuos duomenis jai pateikė atsakovės įgaliotas asmuo A.M.. Pasibaigus mėnesiui, ieškovė suskaičiuodavo sutartą užmokestį už suteiktas paslaugas ir šiuos duomenis fiksavo tame pačiame žurnale. Balandžio ir gegužės mėnesio žurnalo įrašai sutampa su atsakovės apmokėtomis sumomis atitinkamai 2730 Lt ir 3878 Lt, kas leidžia teigti dėl šių sumų iki bylos iškėlimo teisme tarp šalių nebuvus ginčo bei kad šios sumos atitiko šalių sulygtą užmokestį už suteiktas paslaugas, todėl atsakovės pateiktuose paskaičiavimuose išdėstyti argumentai, jog už balandžio mėnesį suteiktas paslaugas permokėta 1400 Lt, o gegužės mėn. – 1736 Lt atmestini, kaip nepagrįsti. Įvertinus šios bylos medžiagą negalima padaryti išvados, jog atsakovės procesiniuose dokumentuose nurodomų abipusiai suderintų aktų nebuvimas bei apgyvendintų asmenų asmens duomenų nefiksavimas pašalina atsakovės pareigą sumokėti už suteiktą paslaugą, nes pačiai atsakovei buvo žinomas apgyvendintų asmenų skaičius, šalių žodiniu susitarimu tokius duomenis ieškovei teikė atsakovės įgaliotas asmuo. Atsakovės atstovai į teismo posėdžius neatvyko, paaiškinimų teismui nedavė, neatvyko liudytojais kviesti atsakovės darbuotojai. Atsakovės pateikto darbo sutarčių registracijos žurnalo duomenys apie 2014-04-01-2014-08-31 dirbusius 18 asmenų nesutampa su teismo išreikalautais iš VSDFV duomenimis, iš kurių matyti, kad tuo laikotarpiu UAB „Noksas“ valstybiniu socialiniu draudimu buvo apdrausti 24 asmenys. Atsakovės paskaičiavimuose nurodytos pastabos, kad savaitgaliais jos darbuotojai nedirba ir važiuoja namo yra neįtikinantys, nes ieškovė nepateikė darbo laiko apskaitos žiniaraščio, o iš atskirų darbuotojų kortelių negalima spręsti, kokiomis savaitės dienomis šie asmenys dirbo. Ieškovei paprašius apklausti liudytoju A. G., paaiškėjo, kad jo deklaruota gyvenamoji vieta yra prie Klaipėdos miesto savivaldybės, t.y. jis neturi pastovios gyvenamosios vietos, kas leidžia teigti, jog šis asmuo bei kiti asmenys galimai ir nedarbo dienomis buvo apgyvendinti ieškovės patalpose. Ieškovė į bylą pateikė 2014 m. birželio- rugpjūčio nuomos aktus, kurių turinys atitinka žurnalo duomenis. Byloje nėra jokių įrodymų, jog ieškovė apgyvendinimo paslaugas teikė netinkamai, nekokybiškai, atsakovė kreipėsi į ieškovę dėl sutarties vykdymo iki ieškinio pareiškimo teisme, išdėstė savo nesutikimą dėl suteiktų paslaugų masto. Atsakovė nepateikė į bylą nė vieno įrodymo, patvirtinančio, kad už suteiktas paslaugas su ieškove atsiskaitė (tarp šalių nėra ginčo dėl atsakovės sumokėtos 6728 Lt sumos), nors būdama komercinę veiklą vykdančiu juridiniu asmeniu, visus mokėjimus privalėjo pagrįsti savo buhalterinės apskaitos dokumentais. Be to, pastebėtina ir tai, kad atsakovės pateiktų jos buhalterinės apskaitos duomenų kopijose darbuotojams- meistrams statybos darbams- mokamas mėnesinis darbo užmokestis bruto tesiekia 500 Lt, kai tuo tarpu 2014 m. šalies ūkyje vidutinis darbo užmokestis II ketvirtyje buvo 2355,7 Lt, III ketvirtyje- 2405,5 Lt, kas teikia pagrindą abejoti atsakovės vedamos buhalterinės apskaitos teisingumu bei pateiktų į bylą rašytinių įrodymų patikimumu.

13Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2011; kt.).

14CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir šalių pateiktus į bylą įrodymus, teismas sprendžia, jog labiau tikėtina, kad ieškovė suteikė atsakovei asmenų apgyvendinimo paslaugas, už kurias atsakovė atsiskaitė tik iš dalies ir liko skolinga ieškovei 7728 Lt, todėl ieškinys tenkintinas visa apimtimi (CK 6.200, 6.205, 6.716, 6.720 straipsniai).

15Dėl procesinių palūkanų

16Iš atsakovės, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistinos 5 (penkių) proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-01-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

18Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 93 str. 1 d.). Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Teismas nenustato pagrindų, leidžiančių nukrypti nuo Civilinio proceso kodekso 93 str. 1-3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų taisyklių. CPK 98 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Bylos duomenimis pirmosios instancijos teisme ieškovei buvo suteikta ieškinio, dviejų prašymų, dubliko parengimo teisinė pagalba, advokato padėjėjas dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose, kurių trukmė 58 min. Atsižvelgęs bylos sudėtingumą, suteiktos teisinės pagalbos pobūdį, teismas, remdamasis Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublik?s teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2, 5, 8.2–8.3, 8.16, 8.19 punktais, ieškovei iš atsakovės priteisia 289,62 Eur (1000 Lt) advokato padėjėjo teisinės pagalbos išlaidų.

19Ieškovei iš atsakovės priteistinas 174 Lt (50,39 Eur) žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

20Iš atsakovės priteistinos 18 Eur pašto išlaidos valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p.; 92 str.; 96 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti visiškai.

23Priteisti N. B., a.k. ( - ) iš UAB „Noksas“, juridinio asmens kodas 303108692, 2238,18 Eur (dviejų tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt aštuonių eurų 18 ct) (7728 Lt) skolą, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2238,18 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-01-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 340,01 Eur (tris šimtus keturiasdešimt eurų 1 ct) bylinėjimosi išlaidas.

24Priteisti valstybei iš UAB „Noksas“, juridinio asmens kodas 303108692, 18 Eur (aštuoniolika eurų) bylinėjimosi išlaidų. Valstybei priteista suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei... 2. Ieškovė N. B. 2015 m. sausio 22 d. ieškiniu bei 2015 m. kovo 27 d. dubliku... 3. Ieškinyje ir dublike nurodo, kad su atsakove sudarė nuomos sutartį, pagal... 4. Ieškovė N. B. paaiškino, kad vedė registracijos žurnalą, kuriame... 5. Ieškovės atstovas advokato padėjėjas Vaidas Poplovuchinas palaikė... 6. Atsakovė UAB „Noksas“ 2015-02-19 atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko,... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Nustatyta, kad 2014 m. sausio 10 d. ieškovė ir atsakovė sudarė sutartį,... 9. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sudarymo, vykdymo ir pasibaigimo tvarką... 10. Ginčas yra dėl skolos atsakovei nevykdant prievolės apmokėti už suteiktas... 11. Nagrinėjamam ginčui aktualios atlygintinų paslaugų tiekimo sutartinius... 12. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį, sutartis jos šalims turi įstatymo galią... 13. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 14. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 15. Dėl procesinių palūkanų... 16. Iš atsakovės, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistinos 5 (penkių)... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 18. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos... 19. Ieškovei iš atsakovės priteistinas 174 Lt (50,39 Eur) žyminis mokestis (CPK... 20. Iš atsakovės priteistinos 18 Eur pašto išlaidos valstybei (CPK 88 str. 1 d.... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., 307... 22. Ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Priteisti N. B., a.k. ( - ) iš UAB „Noksas“, juridinio asmens kodas... 24. Priteisti valstybei iš UAB „Noksas“, juridinio asmens kodas 303108692, 18... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...