Byla e2-1589-790/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė akcinė bendrovė „Kauno tiltai“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą, kuriuo buvo nustatyta viešojo pirkimo pasiūlymų eilė ir laimėtoju paskelbtas trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ pasiūlymas. Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdo tarptautinį atvirą konkursą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km rekonstravimas (saugaus eismo priemonių įrengimas)“ (toliau – ir pirkimas), kurio objektas suskaidytas į 6 dalis. Ieškovė pateikė pasiūlymą 3 pirkimo objekto daliai. 2019 m. rugpjūčio 21 d. atsakovė pranešė ieškovei, kad sudarė pasiūlymų eilę (pirmąją vietą užėmė trečiasis asmuo, antrąją vietą – ieškovė) ir pirkimo dalies laimėtoja pripažino trečiąjį asmenį. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės sprendimu, 2019 m. rugpjūčio 22 d. pateikė atsakovei pretenziją, kurioje nurodė, kad trečiasis asmuo pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją dėl mažiausio valandinio atlyginimo reikšmės, o 2019 m. rugsėjo 9 d. pateikė pretenziją, kurioje, be pirmiau išdėstytų aplinkybių, taip pat nurodė, kad trečiasis asmuo neteisėtai ištaisė savo pasiūlymo trūkumus ir pakeitė kainą. Atsakovė netenkino ieškovės pretenzijų.

82.

9Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki tol, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sustabdyti pirkimo 3 dalies procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį su jo laimėtoja, o tuo atveju, jeigu sutartis būtų pasirašyta – sustabdyti jos vykdymą. Ieškovė nurodė, kad tęsiant pirkimo procedūras su trečiuoju asmeniu būtų sudaryta pirkimo sutartis, pagal kurią būtų pradėti atlikti numatyti rangos darbai. Tokios aplinkybės apsunkintų ieškovės teisminės gynybos veiksmingumą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeisti atsakovės interesai: darbai pagal pirkimo sutartį faktiškai nebus atliekami iki 2020 m. kovo 15 d., nes pirkimo sąlygose yra numatyta technologinė pertrauka; ieškovė ir trečiasis asmuo pasiūlymuose nurodė trumpesnį, nei maksimalus, darbų atlikimo terminą; pirkimo 6 dalis buvo nutraukta, jos atlikimo terminai nusikėlė, todėl nėra neatidėliotino pagrindo kuo skubiau užbaigti 3 pirkimo dalį. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturės įtakos numatyto rekonstruoti ruožo kokybei, nes eismo sąlygos šiame kelio ruože yra užtikrintos.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartimi netenkino ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

144.

15Nors ieškinys formaliai atitinka jo turiniui ir formai keliamus reikalavimus, tačiau teismui kilo abejonių, kad ieškovės reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti. Šias abejones, be kita ko, patvirtino ieškovės pretenzijų ir atsakovės raštų dėl pretenzijų atmetimo turinys. Teismas vertino, kad šioje bylos stadijoje, sprendžiant procesinio pobūdžio klausimą, ieškovė nepateikė pakankamai duomenų ir argumentų, dėl kurių būtų galima suabejoti atsakovės raštuose dėl pretenzijų atmetimo nurodytais teiginiais.

165.

17Teismas nurodė, kad ginčas vyksta dėl 3 pirkimo dalies (dėl kelio ruožo nuo 27,560 iki 56,970 km rekonstravimo). Trečiasis asmuo pasiūlė darbus minėtame kelio ruože atlikti per 15 mėn. terminą. Pirkime taikomas technologinės pertraukos laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. Rekonstrukcijos darbai yra kompleksiški (kelio rekonstravimas, požeminių perėjų įrengimas, inžinerinių tinklų (apšvietimas, melioracija ir pan.) įrengimas, projektavimo, derinimo darbai ir kt. Ieškovė ir trečiasis asmuo pirkimo objektą (viso numatyto rekonstruoti kelio ruožo rekonstrukciją) įgyvendins tam tikromis dalimis ir etapais, taigi, pirkimo sutartis laikytina tęstinio pobūdžio. Teismui priėmus ieškovei palankų sprendimą galimai bus atlikta tik nedidelė dalis rekonstrukcijos darbų, todėl grąžinus šalis į prieš ginčą buvusią stadiją pirkimo objektas iš esmės neišnyktų, teismo sprendimo įgyvendinimas nepasidarytų labai apsunkintas.

186.

19Teismas pažymėjo, kad darbai, susiję su valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija, paprastai laikytini reikšmingu visai visuomenei. Neužtikrinus ginčo kelio ruožo rekonstrukcijos galėtų būti sutrikdyta viso projekto eiga, todėl šiuo atveju būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos.

20III.

21Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

227.

23Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

247.1.

25Teismas nenurodė, kokių konkrečių abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo jam kilo ir kuo šios abejonės yra grindžiamos. Vertindamas ieškinio preliminarų pagrįstumą teismas turėjo vertinti ne ieškovės pretenzijas ir atsakovės atsakymus į jas, tačiau ieškinio reikalavimą. Teismas skundžiamoje nutartyje nepateikė argumentų dėl ieškiniu ginčijamo atsakovės sprendimo, kuris sudaro bylos dalyką.

267.2.

27Ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Skundžiamu atsakovės sprendimu pažeidžiamas racionalaus lėšų panaudojimo principas, nes pirkimo laimėtoju dėl atsakovės neteisėtų veiksmų buvo pripažintas trečiojo asmens pasiūlymas, kurio kaina net 123 176,83 Eur didesnė nei ieškovės pasiūlymo kaina. Trečiojo asmens pasiūlymas pripažintas laimėtoju nepaisant to, kad trečiasis asmuo, esą taisydamas aritmetines klaidas, neteisėtai padidino pasiūlymo kainą ir pateikė melagingą informaciją pirkime (apsimestinai nurodė siūlomą mokėti mažiausią valandinio darbo užmokesčio dydį, nulėmusį pirkimo 3 dalies laimėtoją).

287.3.

29Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus sudaryta pirkimo sutartis su trečiuoju asmeniu ir bus pradėti atlikti rangos darbai. Tokios aplinkybės apsunkintų ieškovės teisminės gynybos veiksmingumą, nes atsirastų poreikis spręsti dėl sudarytos pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo. Teismų praktikoje nurodoma, kad tokiu atveju paprastai neteisėtai sudarytas sandoris yra išsaugomas, todėl jau dabar reikia apginti ieškovės interesus taikant laikinąsias apsaugos priemones.

307.4.

31Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešojo pirkimo procedūros nusikeltų santykinai neilgam laikui ir tai nesukeltų jokių neigiamų pasekmių nei atsakovei, nei viešajam interesui. Dėl pirkimo sąlygose numatytos technologinės pertraukos darbai pagal pirkimo sutartį faktiškai nebus atliekami iki 2020 m. kovo 15 d. Per šį laiką ginčas galėtų būti išnagrinėtas. Ieškovė ir trečiasis asmuo savo pasiūlymuose yra nurodžiusios ne maksimalų (18 mėn.), bet trumpesnį, 15 mėn. darbų atlikimo terminą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeisti atsakovės interesai, nes pirkimo 6 dalis buvo nutraukta ir nusikėlė jos atlikimo terminai. Pirkimu iš esmės siekiama padidinti kelyje leistiną automobilių važiavimo greitį iki 130 km per valandą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturės įtakos ginčo kelio ruožo kokybei, nes eismo sąlygos šiame kelio ruože yra užtikrintos.

327.5.

33Atsakovė nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų atidėtas jos paraiškos dėl finansavimo projektui suteikimo (dėl visų penkių pirkimo dalių) svarstymas iki teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos ir kiltų reali grėsmė prarasti dalį projektui skirtų lėšų, tačiau atsakovė nepateikė šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, be kita ko, paraiškos finansavimui gauti, įrodymų, kad paraiška yra svarstoma, nenurodė paraiškos pateikimo terminų ir pan.

348.

35Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o tuo atveju, jeigu būtų priimtas sprendimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti ieškovę pateikti atsakovės nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 6 157 374 Eur sumai. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

368.1.

37Ieškovė praleido terminą pateikti ieškinį dėl tariamai melagingai nurodytos mažiausios valandinio atlyginimo reikšmės, todėl yra pagrindas nenagrinėti šių ieškovės argumentų ir pripažinti juos akivaizdžiai nepagrįstais. Argumentai dėl tariamai neteisėto aritmetinių klaidų taisymo yra akivaizdžiai nepagrįsti, nes ieškovė ginčija klaidų taisymo metodą, kuris buvo taikytas jai pačiai kitame pirkime, ir ji sutiko su šiuo metodu. Atsakovės atlikto klaidų taisymo teisėtumą patvirtina ir viešai teikiamas Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimas. Nurodytų aplinkybių pakanka konstatuoti, kad ieškinys yra preliminariai nepagrįstas.

388.2.

39Priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą būtų įvykdyta tik maža dalis pirkimo objektu esančių darbų, todėl pirkimo sutartis, sudaryta su trečiuoju asmeniu, galėtų būti nutraukta, o šalys galėtų būti grąžintos į ankstesnį pirkimo procedūrų etapą. Ieškovės argumentai, kad sudarius pirkimo sutartį restitucija paprastai netaikoma, grindžiami ne naujausia kasacinio teismo praktika.

408.3.

41Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ pirkimo objektas buvo pripažintas valstybinės reikšmės projektu. Ketinamų įsigyti darbų techniniame projekte nurodyta, kad planuojamas rekonstruoti kelias šiuo metu neatitinka saugumo reikalavimų, jame įvyksta daug avarijų, kurių metu yra sužalojami ar žūsta žmonės. Taigi, šiuo atveju egzistuoja poreikis ypatingai skubiai užtikrinti viešojo intereso, susijusio su pirkimo objektu, įgyvendinimą.

428.4.

43Ieškovės argumentai, esą nėra poreikio skubiai įvykdyti pirkimą, nėra pagrįsti. Pirkimo sąlygose nurodyta, kad laikotarpiu, kai numatyta technologinė pertrauka, gali būti atliekami ne rangos (statybos) darbai. Be to, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių darbai galėtų būti vykdomi laikotarpiu nuo pirkimo sutarties sudarymo iki technologinės pertraukos pradžios. Pirkimo 6 dalies nutraukimas neturi įtakos projekto vykdymui, nes šia pirkimo dalimi yra įgyjami greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo darbai, kurie galės būti atliekami tik įvykdžius pirkimo 3 dalyje numatytus atlikti rekonstrukcijos darbus.

448.5.

45Pirkimą numatoma finansuoti Europos Sąjungos 2014–2020 metų struktūrinės paramos lėšomis. Paraiška finansavimui gauti galės būti pateikta tik tada, kai bus sudarytos sutartys dėl visų pirkimo 1–5 dalyse numatytų darbų atlikimo. Projektui finansuoti numatyta skirti 61 573 743 Eur, paraiška turi būti pateikta iki 2019 m. rugsėjo 6 d.

468.6.

47Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ieškovė turi būti įpareigota pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl jų taikymo, atlyginimą (10 proc. numatyto finansavimo sumos). Tikėtina, kad šioje byloje priimtas sprendimas įsiteisės ne anksčiau kaip po 4 mėn. nuo ieškinio priėmimo dienos, taigi, laikinosios apsaugos priemonės būtų panaikintos anksčiausiai 2020 m. vasario mėn. Tokiu atveju bus mažiausiai 5 mėn. vėluojama pateikti paraišką finansavimui gauti, todėl iškyla grėsmė, kad finansavimas nebus gautas, o visuomenei svarbus projektas nebus įgyvendintas. Tikėtini nuostoliai yra dideli, vien ši aplinkybė sudaro pagrindą teigti, kad ieškovei bus itin sudėtinga ar visai neįmanoma juos atlyginti.

489.

49Trečiasis asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

509.1.

51Ieškovė praleido senaties terminą skųsti atsakovės sprendimą dėl to, kad trečiasis asmuo tariamai pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją dėl mažiausio valandinio atlyginimo. Nors ieškovė nurodo, kad skundžia atsakovės sprendimą, nes pirkime buvo pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys, iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovė ginčija pirkimo sąlygas. Šis klausimas nenagrinėtinas šioje byloje, nes ieškovė neskundė pirkimo sąlygų teisės aktuose nustatyta tvarka. Antrasis ieškovės nurodytas ieškinio pagrindas – tariamas pasiūlymo pakeitimas – taip pat yra akivaizdžiai nepagrįstas, nes pati ieškovė tokiu pačiu būdu taisė pasiūlymo klaidas kitame pirkime.

529.2.

53Pirkimo sutartis yra tęstinio pobūdžio, išnagrinėjus šią bylą galimai būtų atlikta tik maža dalis numatytų darbų arba jie nebūtų pradėti vykdyti (pati ieškovė nurodo, kad iki ginčo nagrinėjimo pabaigos darbai galimai nebūtų pradėti vykdyti dėl technologinės pertraukos), todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių jai nebūtų sukelta jokios žalos. Savo ruožtu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali sukelti žalos – atsakovė gali prarasti projekto finansavimą, projektas yra itin reikšmingas visuomenei, daro įtakos žmonių sveikatai ir saugumui (rekonstruojamu keliu naudojasi didelė visuomenės dalis ir šiuo metu jis yra nesaugus).

54Teismas

konstatuoja:

55IV.

56Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5710.

58Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas netenkino ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

5911.

60CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendra taisyklė, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6112.

62Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, yra taikomos specialiosios nuostatos, įtvirtintos CPK 4237 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

6313.

64Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus turi apimti abu jo aspektus – tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbų rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi – nė vienas iš jų a priori (iš anksto) neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Kasacinis teismas pastarojoje nutartyje taip pat yra nurodęs, kad pirmiau nurodyti pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas, inter alia (be kita ko), atsižvelgiant į šiuos kriterijus: a) ar tam tikras visuomenės interesas dėl pirkimo objekto nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se (savaime) nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; b) ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, individų sveikata ir pan.); c) ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų pirkimo objekto poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją, ir kt.

6514.

66Taigi, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą viešųjų pirkimų bylose, visų pirma, turi įvertinti, ar nagrinėjamu atveju egzistuoja bendrosios CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos, kurioms esant yra priimamas sprendimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. preliminariai įvertinti pareikštų reikalavimų pagrįstumą ir nustatyti, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustatęs, kad tokia grėsmė egzistuoja – įvertinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso ir nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas. Siekdamas užtikrinti byloje pareikštų reikalavimų įvykdymą, teismas turėtų taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra būtinos ir realiai gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

6715.

68Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nustatė, kad, pirma, ieškovės pareikštas ieškinys, nors ir atitinka jo turiniui ir formai keliamus formalius reikalavimus, nėra preliminariai pagrįstas (teismo vertinimu, ieškovė, be kita ko, nepateikė pakankamai argumentų, dėl kurių būtų galima suabejoti atsakovės raštuose dėl pretenzijų atmetimo nurodytomis aplinkybėmis), antra, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymas nebūtų apsunkintas, nes būtų atlikta tik maža dalis numatytų atlikti darbų ir pirkimo objektas neišnyktų, trečia, pirkimu numatomi įgyti darbai yra reikšmingi visai visuomenei, todėl prioritetas šiuo atveju turėtų būti taikomas viešajam interesui, susijusiam su pirkimo objektu.

6916.

70Ieškovės vertinimu, teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškinys nėra preliminariai pagrįstas. Ieškovė nurodo, kad ieškinio dalykas yra aiškiai suformuluotas, ieškovė pasirinko leistiną savo teisių gynybos būdą (ieškovė ginčija atsakovės sprendimą), ieškinyje nurodė išsamius teisinius ir faktinius argumentus, patvirtinančius, kad šiuo atveju yra pagrindas panaikinti skundžiamą sprendimą, pateikė jos reikalavimus pagrindžiančius rašytinius įrodymus ir laikėsi teisės aktuose nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, o teismas, nurodydamas, kad jam kilo abejonių dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo, vertino ne ieškovės argumentus dėl skundžiamo sprendimo neteisėtumo, bet ieškovės pretenzijas ir atsakovės atsakymus į jas.

7117.

72Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų taikymo ir aiškinimo praktikoje ne kartą pasakyta, kad, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Teismo atliekamas prima facie (preliminarus) ieškinyje išdėstytų teisinių ir faktinių argumentų vertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais, kai ieškovo reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas dėl to, kad ieškovas pasirinko neleistiną savo civilinių teisių gynybos būdą, prašomo taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015). Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi įvertinti, ar ieškinyje nėra aiškių prieštaringumų ir (ar) kitų aplinkybių, liudijančių, kad ieškinys tikrai negalėtų būti patenkintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1084-464/2016). Taigi, teismas gali pripažinti ieškinį preliminariai nepagrįstu ne tik tuo atveju, kai jis neatitinka jo turiniui ir formai keliamų reikalavimų, bet ir tuo atveju, jeigu nenagrinėdamas pareikštų reikalavimų iš esmės, bet tik preliminariai juos įvertinęs, nustato aplinkybių, dėl kurių galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškinyje išdėstyti reikalavimai negalės būti patenkinti.

7318.

74Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovė ginčija atsakovės sprendimą, kuriuo buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir pirkimo laimėtoju buvo pripažintas trečiojo asmens pasiūlymas. Nesutikimą su šiuo sprendimu ieškovė grindžia 2 esminiais argumentais, kurie prieš tai buvo išdėstyti ieškovės pretenzijose, adresuotose atsakovei: 1) trečiasis asmuo pateikė pirkime melagingą informaciją apie siūlomą mažiausią valandinį atlyginimą pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams; 2) atsakovė leido trečiajam asmeniui neteisėtai pataisyti pasiūlyme nurodytą kainą, teigdama, esą buvo ištaisyta aritmetinė klaida. Tačiau preliminariai įvertinus ieškovės reikalavimus matyti, kad jos argumentai dėl melagingos informacijos pateikimo gali būti pareikšti praleidus teisės aktuose nustatytą terminą. Ieškovė rėmėsi šiuo argumentu 2019 m. rugpjūčio 30 d. teikdama atsakovei pirmąją pretenziją, kurią atsakovė atsisakė tenkinti 2019 m. rugsėjo 4 d. raštu. Ieškinys šioje byloje pateiktas 2019 m. rugsėjo 23 d., galbūt praleidus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytą 10 dienų terminą šiuo aspektu ginčyti atsakovės sprendimą. Nors teismas neturi pagrindo vertinti, kad ieškovės argumentai dėl neteisėto pasiūlymo ištaisymo nenagrinėtini teisme kaip pareikšti praleidus teisės aktuose nustatytą terminą (šiuos argumentus ieškovės išdėstė tik 2019 m. rugsėjo 9 d. pretenzijoje, kurią atsakovė atmetė 2019 m. rugsėjo 13 d. raštu), tačiau abejonių dėl jų tikėtino pagrįstumo sukelia trečiojo asmens kartu su atsiliepimu į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikti duomenys, kad pati ieškovė tokiu pačiu būdu ištaisė savo pasiūlymą kitame atsakovės vykdytame pirkime ir buvo jame pripažinta laimėtoja.

7519.

76Esant tokioms aplinkybėms teismas sutinka su skundžiamoje nutartyje padaryta išvada, kad šiuo atveju neegzistuoja pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – ieškovės reikalavimai nėra preliminariai pagrįsti. Kartu teismas pažymi, kad išvada dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo yra padaryta tik prima facie įvertinus byloje pareikštus reikalavimus ir neturi prejudicinės galios. Aplinkybė, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas pripažino ieškinį preliminariai nepagrįstu, nepaneigia galimybės, kad ieškovės reikalavimai galės būti patenkinti teismui išnagrinėjus iš esmės jos inicijuotą civilinę bylą.

7720.

78Ieškovė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju neegzistuoja grėsmė jai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Grįsdama antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos egzistavimą ieškovė nurodo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių su trečiuoju asmeniu bus sudaryta sutartis, kuri bus pradėta vykdyti, todėl byloje iškils poreikis spręsti dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, o pagal susiformavusią teismų praktiką restitucija tokiais atvejais paprastai nėra taikoma. Taigi, ieškovės vertinimu, tuo atveju, jeigu nagrinėjamoje byloje nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir bus priimtas jai palankus sprendimas, šalys nebus grąžintos į iki pažeidimo buvusią padėtį ir ieškovei nebus užtikrinta galimybė toliau dalyvauti pirkime. Teismas nesutinka su tokia ieškovės pozicija.

7921.

80Nagrinėjamu atveju atsakovė vykdo magistralinio kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km rekonstravimo (saugaus eismo priemonių įrengimo) pirkimą, kurio objektas yra suskaidytas į 6 dalis: 1–5 pirkimo objekto dalys yra susijusios su atitinkamų pirkimo objektu esančio kelio ruožo dalių rekonstravimu, o vykdant 6 pirkimo dalį yra numatyta įgyti greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo darbus visame kelio ruože. Pirkimo sąlygose nustatyta, kad 1–5 pirkimo dalyse darbai turi būti atlikti per tiekėjo pasiūlytą terminą, kuris turi būti ne ilgesnis nei 18 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Pagal pirkimo sąlygas, į šį terminą neįskaitoma technologinė pertrauka, kuri prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (pirkimo dokumentuose yra reglamentuota, kuriais atvejais technologinė pertrauka netaikoma). Šioje byloje ginčas kilo dėl pirkimo 3 dalies, kurioje pasiūlymus, be kita ko, pateikė ieškovė ir trečiasis asmuo. Abi šios tiekėjos pasiūlymuose nurodė atliksiančios darbus per 15 mėn. terminą.

8122.

82Iš pirmiau išdėstytų aplinkybių matyti, kad pagal pirkimo sąlygas numatyti atlikti darbai bus atliekami pakankamai ilgą laiką (minėta, tiek ieškovė, tiek ir trečiasis asmuo pasiūlė atlikti darbus per 15 mėn.), be to, darbų atlikimo termino eiga bus sustabdyta 3 mėn. laikotarpiui dėl pirkimo sąlygose numatytos technologinės pertraukos, kuri tęsis nuo gruodžio 15 d. iki kitų metų kovo 15 d. Atsižvelgiant į tai, kad CPK nustatyti pakankamai trumpi bylų, kylančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, nagrinėjimo terminai, šiuo atveju yra pagrindas daryti išvadą, kad teismui išnagrinėjus bylą bus atlikta tik maža dalis ginčo pirkimo objektu esančių darbų (šią aplinkybę iš esmės pripažįsta ir pati ieškovė, kuri atskirajame skunde nurodė, kad dėl pirkimo sąlygose numatytos technologinės pertraukos pirkimo darbai faktiškai nebus pradėti vykdyti iki 2020 m. kovo 15 d. ir šio termino gali pakakti bylai išnagrinėti), todėl teismui patenkinus ieškovės reikalavimus, šalys galės būti sugrąžintos į iki pažeidimo buvusią padėtį. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebus apsunkinta arba visai eliminuota galimybė įvykdyti galimai ieškovei palankų teismo sprendimą.

8323.

84Teismo išvada, kad nagrinėjamoje situacijoje šalys galėtų būti grąžintos į iki pažeidimo buvusią padėtį, atitinka naujausioje kasacinio teismo praktikoje pateikiamus išaiškinimus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. vasario 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-690/2019, kurioje, be kita ko, buvo keliamas klausimas dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių taikymo, atmetė kaip nepagrįstą argumentą, kad pagal susiformavusią šio teismo praktiką tuo atveju, jei viešojo pirkimo sutartis yra sudaryta, jos naikinti negalima, todėl teismas negali ginčo šalių grąžinti į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir nurodė, kad viešojo pirkimo sutarties išsaugojimas ir alternatyviųjų priemonių taikymas įtvirtintas kaip išimtinė priemonė. Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad tuo atveju, kai pirkimo objektas buvo išsamiai detalizuotas (nustatytas reikalavimas pateikti plačios apimties žiniaraščius) ir atsiskaitymas su rangovu numatytas ne pagal fiksuotos kainos, o fiksuoto įkainio kainodaros taisyklę (taigi, su tiekėju būtų atsiskaitoma pagal faktiškai atliktus darbus), nežymiai sumažėjęs pirkimo objektas pats savaime nelemia, kad pasikeitusi viešojo pirkimo sutarties apimtis suponuotų viešųjų pirkimų principų pažeidimą.

8524.

86Teismas, nustatęs, kad nagrinėjamu atveju nėra grėsmės dėl ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo, taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad šioje byloje dominuoja poreikis, visų pirma, apginti viešąjį interesą, susijusį su pirkimo objektu. Šioje nutartyje jau minėta, kad atsakovė vykdo valstybinės reikšmės magistralinio kelio atkarpos rekonstravimo (saugaus eismo priemonių įrengimo) darbų pirkimą. Ypatingą rekonstruojamo objekto, o kartu ir atsakovės vykdomo pirkimo svarbą patvirtina aplinkybė, kad pirkimo objektas Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ buvo pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pirkimo objektu esančio kelio ruožo rekonstravimas yra susijęs su saugaus eismo priemonių diegimu. Pirkime planuojamų įsigyti darbų techniniame projekte nurodyta, kad rekonstruojamas kelio ruožas neatitinka transporto saugumo reikalavimų, taikytinų magistraliniams keliams. Ieškovė iš esmės neginčija atsakovės ir trečiojo asmens byloje nurodytų aplinkybių, kad šiame kelyje įvyksta daug eismo įvykių, kurių metu nukenčia eismo dalyviai. Šios aplinkybės patvirtina didelį visuomenės suinteresuotumą, kad pirkimo objektu esantys darbai būtų kuo greičiau įgyvendinti.

8725.

88Viešojo intereso, susijusio su kuo skubesniu pirkimo objekto įgyvendinimu, dominavimą šiuo konkrečiu atveju pagrindžia ir tai, kad delsimas įvykdyti pirkimą gali apsunkinti viso projekto (ne tik ginčo objektu esančios jo 3 dalies) įgyvendinimą. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtame skelbime apie pirkimą buvo nurodyta, kad šioje pirkimo dalyje numatytus darbus planuojama finansuoti Europos Sąjungos 2014–2020 m. struktūrinės paramos lėšomis ir kad paraiška dėl darbų finansavimo šiomis lėšomis dar nebuvo pateikta, kadangi, kaip nurodo atsakovė, ji galės būti teikiama tik tada, kai bus sudarytos pirkimo sutartys dėl visų 1–5 pirkimo dalyse numatytų įgyti darbų. Atsakovės vykdomam projektui finansuoti numatyta skirti net 61 573 743 Eur lėšų. Aplinkybė, kad sustabdžius projekto vykdymą gali būti prarastas finansavimas, teismų praktikoje vertinama kaip pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-576-236/2018).

8926.

90Atmestini ieškovės argumentai, esą laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neužvilkins projekto įgyvendinimo, nes darbai pagal pirkimo sutartį faktiškai nebus atliekami iki 2020 m. kovo 15 d. dėl pirkimo sąlygose numatytos technologinės pertraukos, be to, buvo nutraukta pirkimo 6 dalis, todėl šios projekto dalies atlikimo terminas taip pat nusikėlė. Nors ieškovė pagrįstai nurodo, kad pirkimo sąlygose yra nustatytas laikotarpis, kai statybos darbai nebus atliekami, vis dėlto nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių pirkimo objektu esantys darbai galėtų būti pradėti atlikti laikotarpiu nuo pirkimo sutarties sudarymo iki technologinės pertraukos pradžios gruodžio 15 d. Ieškovės teiginys, esą projekto įvykdymas nusikels dėl pirkimo 6 dalies nutraukimo nėra reikšmingas, nes, kaip minėta, šioje pirkimo dalyje yra perkami greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo darbai visame kelio ruože, jų atlikimas, kaip nurodė atsakovė, numatytas po pirkimo 1–5 dalyje įgyjamų darbų atlikimo ir, be kita ko, priklauso nuo šiose pirkimo dalyse įgyjamų darbų įvykdymo (pirkimo sąlygose nurodyta, kad darbų atlikimo terminas 6 pirkimo dalyje gali būti pratęstas, jeigu šios pirkimo dalies rangovui nepavyktų užbaigti darbų per nurodytą terminą dėl 1–5 pirkimo dalyse numatytų darbų vykdymo). Taigi, teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovės pozicija, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus užvilkintas projekto įgyvendinimas ir nenukentės viešasis interesas.

9127.

92Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje tinkamai įvertinęs susiklosčiusią situaciją ir pritaikęs teisės aktų nuostatas, pagrįstai netenkino ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovės atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9328.

94Teismui nustačius, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovės atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytas prašymas įpareigoti ieškovę pateikti atsakovės nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, nenagrinėjamas.

95Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

96Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė akcinė bendrovė „Kauno tiltai“ kreipėsi į teismą, prašydama... 8. 2.... 9. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartimi netenkino... 14. 4.... 15. Nors ieškinys formaliai atitinka jo turiniui ir formai keliamus reikalavimus,... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad ginčas vyksta dėl 3 pirkimo dalies (dėl kelio ruožo... 18. 6.... 19. Teismas pažymėjo, kad darbai, susiję su valstybinės reikšmės krašto... 20. III.... 21. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 22. 7.... 23. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019... 24. 7.1.... 25. Teismas nenurodė, kokių konkrečių abejonių dėl ieškinio preliminaraus... 26. 7.2.... 27. Ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Skundžiamu atsakovės sprendimu... 28. 7.3.... 29. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus sudaryta pirkimo sutartis su... 30. 7.4.... 31. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešojo pirkimo procedūros... 32. 7.5.... 33. Atsakovė nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų... 34. 8.... 35. Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o tuo atveju,... 36. 8.1.... 37. Ieškovė praleido terminą pateikti ieškinį dėl tariamai melagingai... 38. 8.2.... 39. Priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą būtų įvykdyta tik maža dalis... 40. 8.3.... 41. Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. XII-381 „Dėl... 42. 8.4.... 43. Ieškovės argumentai, esą nėra poreikio skubiai įvykdyti pirkimą, nėra... 44. 8.5.... 45. Pirkimą numatoma finansuoti Europos Sąjungos 2014–2020 metų struktūrinės... 46. 8.6.... 47. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ieškovė turi būti įpareigota... 48. 9.... 49. Trečiasis asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti.... 50. 9.1.... 51. Ieškovė praleido senaties terminą skųsti atsakovės sprendimą dėl to, kad... 52. 9.2.... 53. Pirkimo sutartis yra tęstinio pobūdžio, išnagrinėjus šią bylą galimai... 54. Teismas... 55. IV.... 56. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 57. 10.... 58. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios... 59. 11.... 60. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendra taisyklė, kad teismas... 61. 12.... 62. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų... 63. 13.... 64. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga... 65. 14.... 66. Taigi, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 67. 15.... 68. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovės prašymą... 69. 16.... 70. Ieškovės vertinimu, teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškinys nėra... 71. 17.... 72. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių... 73. 18.... 74. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovė ginčija atsakovės... 75. 19.... 76. Esant tokioms aplinkybėms teismas sutinka su skundžiamoje nutartyje padaryta... 77. 20.... 78. Ieškovė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 79. 21.... 80. Nagrinėjamu atveju atsakovė vykdo magistralinio kelio... 81. 22.... 82. Iš pirmiau išdėstytų aplinkybių matyti, kad pagal pirkimo sąlygas... 83. 23.... 84. Teismo išvada, kad nagrinėjamoje situacijoje šalys galėtų būti... 85. 24.... 86. Teismas, nustatęs, kad nagrinėjamu atveju nėra grėsmės dėl ieškovei... 87. 25.... 88. Viešojo intereso, susijusio su kuo skubesniu pirkimo objekto įgyvendinimu,... 89. 26.... 90. Atmestini ieškovės argumentai, esą laikinųjų apsaugos priemonių taikymas... 91. 27.... 92. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 93. 28.... 94. Teismui nustačius, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo panaikinti... 95. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 96. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti nepakeistą....