Byla e2-1084-464/2016
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Gridin's Group LT“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-1100-524/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Danės perlas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gridin‘s Group LT“ dėl skolos priteisimo,

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Danės perlas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė iš atsakovės priteisti 129 512,40 Eur skolą, 7,749 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės pinigines lėšas, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, taip pat atsakovo pinigines lėšas, kurios bus gautos ateityje, įskaitant sumas, į kurias atsakovė turi reikalavimo teisę, taip pat atsakovei nuosavybes teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, neviršijant 129 512,40 Eur sumos, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę. Laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą ieškovė grindė didele ieškinio suma, sunkia finansine atsakovės padėtimi ar galimai nesąžiningu atsakovės vengimu grąžinti skolą bei iš to kylančia grėsme būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Atsakovės pagrindinį turtą sudaro finansinis turtas, kuris gali būti greitai perleistas ar paslėptas, siekiant išvengti palankaus ieškovei sprendimo vykdymo.

5Klaipėdos apygardos teismas 2016-03-22 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino, iš atsakovės UAB „Gridin‘s Group LT“ ieškovės naudai priteisė 129 512,40 Eur skolos, 7,749 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-03-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 798,40 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovei 2016-04-12 pateikus prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo, teismas toliau bylą nagrinėja pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2016-03-22 dienos nutartimi ieškovės UAB „Danės perlas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir areštavo atsakovei UAB „Gridin‘s Group LT“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, iš esmės neviršijant bendros 129 512,40 Eur sumos; iš areštuotų piniginių lėšų leido atsakovei UAB „Gridin‘s Group LT“ mokėti darbo užmokestį, privalomuosius mokėjimus į valstybės, savivaldybės, socialinio draudimo biudžetus (mokesčiai ir įmokos), taip pat atsiskaityti su ieškove UAB „Danės perlas“.

8Teismas sprendė, kad ieškinys tikėtinai pagrįstas rašytiniais įrodymais, skolos suma pakankamai didelė. Nurodė, jog tokiomis aplinkybėmis yra pagrindo išvadai, kad atsakovė su ieškove neatsiskaito būtent dėl sunkios turtinės padėties. Siekdamas užtikrinti ekonomiškumo, protingumo ir šalių interesų pusiausvyros principą, kad nebūtų paralyžiuota atsakovės veikla, teismas sąskaitose esančias lėšas areštavo tik jeigu nepakaktų kito atsakovės turto.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovė UAB „Gridin‘s Group LT“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016-03-22 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių apsaugos taikymo atmesti kaip nepagrįstą. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Tarp šalių 2014-12-08 buvo sudaryta Generalinė sutartis, kurios 4.2.16 punkte yra numatyta, jog rangovas, t. y. UAB „Danės perlas“, įsipareigoja visu sutarties galiojimo laikotarpiu ir vienerius metus po sutarties pasibaigimo nesudaryto jokių sutarčių su bet kokias kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis dėl darbų vykdymo ar paslaugų teikimo rangovo vykdytuose užsakovo objektuose šios sutarties pagrindu. Sudarytų rangos sutarčių bendrųjų sąlygų 4.2.25 punkte taip pat įtvirtinta, jog rangovas įsipareigoja visu sutarties galiojimo laikotarpiu ir dvejus metus po sutarties pasibaigimo pats ir / ar per su juo susijusius asmenis nesudaryti jokių sutarčių su bet kokiais juridiniais ar fiziniais asmenimis dėl darbų vykdymo ar paslaugų teikimo, kurių tiesioginis arba netiesioginis užsakovas yra nurodytas šalių pasirašytoje sutartyje. Šiame punkte numatyto įsipareigojimo nevykdymas, netinkamas vykdymas ir / ar pažeidimas yra laikomi esminiu sutarties pažeidimu. Atsakovei tapo žinoma, jog ieškovė UAB „Danės perlas“ galimai pažeidė šias sąlygas ir sudarė draudžiamus tiesioginius ar netiesioginius susitarimus su atsakovės UAB „Gridin‘s Group“ užsakovais, t. y. Europoort Construction B. V., ERP Trading B. V., Keppel Verolme B. V. Į atsakovės užklausimą dėl nekonkuravimo susitarimo pažeidimo ieškovė atsakymo ar paaiškinimų nepateikė, būtent dėl šios priežasties atsakovė ir sustabdė galutinius atsiskaitymus su ieškove. Šio aplinkybės parodo, jog ieškinys yra preliminariai nepagrįstas, akivaizdu, jog palankus ieškovei teismo sprendimas negalės būti priimtas.

122. Ieškovė yra padariusi ne vieną su ja sudarytų sutarčių pažeidimą, taip pat atsakovei neteikė informacijos ir būtinų dokumentų. Dėl tokio jos elgesio atsakovė prarado dalį iš užsakovų gautinų lėšų. Be to, ieškovė kreipėsi į teismą net neįspėjusi atsakovės, nebandė išspręsti ginčo taikiai.

133. Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovės turtui areštą. Neįvertinus kitų konkrečiam atvejui reikšmingų aplinkybių, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas vien didelės ieškinio sumos pagrindu būtų formalus. Teismas turėjo įvertinti atsakovės finansines galimybes, t. y. ar jai konkreti ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, įstatiniu kapitalu, gaunamu pelnu ir apyvarta bei turimais įsipareigojimais, yra didelė. Šiuo konkrečiu atveju pareikštų reikalavimų suma atsakovei nėra didelė, kadangi atsakovės finansinė būklė yra gera, atsakovė neturi nepadengtų įsiskolinimų, jos atžvilgiu nėra nagrinėjamų bylų dėl įsiskolinimų priteisimo, atsakovės metinė apyvarta siekia 10 mln. Eur, pajamos už 2014 metus – daugiau kaip 16 mln. Eur.

144. Ieškovė neįrodė realios grėsmės galimai jai palankaus teismo sprendimo įvykdymui – atsakovės ilgalaikio turto vertė už 2016-01-01 – 2016-02-29 laikotarpį siekia 368 684 Eur, o trumpalaikis turtas – 7 271 660 Eur, grynasis pelnas – 130 410 Eur, pajamos – 4 210 407 Eur, taigi pagrindo teigti, jog atsakovė nebus pajėgi įvykdyti teismo sprendimą, nėra.

155. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė patiria didelius ekonominius nuostolius. Ieškovė ir atsakovė yra toje pačioje veiklos zonoje dirbančios įmonės, konkuruojančios dėl užsakovų. Nekonkuravimo susitarimo pažeidimas rodo, jog ieškovė piktybiškai kenkia atsakovei ir siekia ją ekonomiškai sužlugdyti.

16Ieškovė UAB „Danės perlas“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2016-03-22 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo tokius argumentus:

171. Nurodydama, jog įsipareigojimų ieškovei nevykdo dėl menamų nekonkuravimo sąlygos, kitų sutarčių sąlygų bei mokestinių prievolių pažeidimo, atsakovė nepateikė tokius teiginius pagrindžiančių įrodymų, todėl pagrindo pripažinti, jog pareikšti reikalavimai yra prima facie nepagrįsti, šiuo atveju nėra. Be to, taikant laikinąsias apsaugos priemones vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o tik nustatoma tikimybė, jog gali būti priimtas šaliai palankus teismo sprendimas.

182. Pripažįstama, kad didelė ieškinio suma gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovė teigdama, jog grėsmės buvimą paneigia gera jos finansinė būklė, nepateikė jokių tokį teiginį pagrindžiančių įrodymų. Atsakovės pateiktas preliminarus balansas bei preliminari pelno nuostolių ataskaita patvirtina, kad didžiąją atsakovės turto dalį sudaro gautinos sumos, o ne realus turtas. Be to, materialusis atsakovės turimas turtas yra transporto priemonės bei įrankiai, o atsakovės mokėtinos sumos bei įsipareigojimai sudaro net 6 444 977 Eur. Akivaizdu, jog atsakovės teiginiai apie gerą jos finansinę būklę negali būti pripažinti pagrįstais, todėl spręstina, jog pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones.

193. Laikinosios apsaugos priemonės visuomet sukelia šaliai tam tikrų neigiamų padarinių, tačiau tokių padarinių kilimas nereiškia, jog priemonės taikytos nepagrįstai. Šiuo konkrečiu atveju, teismas pirmiausiai taikė nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų areštą, taigi ekonomiškumo principo įgyvendinimą užtikrino.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas tenkintinas.

22Atsižvelgiant į atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, nustatančius bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, sprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo bei pagrįstumo (CPK 320 str., 338 str.).

23Dėl ieškinio prima facie pagrįstumo kaip pirmos būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos

24Teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taigi minėtoje CPK normoje iš esmės nustatytos dvi būtinosios sąlygos, laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymui, t. y. ieškinio preliminarus pagrįstumas bei grėsmė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti negalimas.

25Apeliantės įsitikinimu, nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymui pirmiausiai nebuvo įstatymo nustatytos būtinosios sąlygos – pagrįsto ieškovės reikalavimo. Apeliantė tvirtina, kad ieškovė pažeidė šalių sudarytas sutartis, jose numatytą nekonkuravimo sąlygą, ir dėl šios priežasties ji ir sustabdė galutinį atsiskaitymą su ieškove. Mano, jog šios aplinkybės patvirtina ieškovės pareikštų reikalavimų preliminarų nepagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas su šiais atskirojo skundo argumentai nesutinka. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų taikymo bei aiškinimo praktikoje ne kartą pasakyta, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ar juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-04-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar bylą išnagrinėjus iš esmės galėtų būti priimtas palankus teismo sprendimas materialinį reikalavimą pareiškusiai šaliai (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-03-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013). Kitaip tariant, teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi įvertinti, ar nėra aiškių prieštaringumų ieškinyje ir / ar kitų aplinkybių, liudijančių, kad ieškinys tikrai negalėtų būti patenkintas. Tačiau preliminarus ieškinio reikalavimų įvertinimas negali būti suprantamas kaip teismo pareiga nuodugniai įvertinti ieškinio argumentus bei įrodymus ir pasisakyti dėl jų nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šiame kontekste pažymėtina, jog apeliantės teiginiai dėl sutartinių įsipareigojimų pažeidimo bei prievolių jai nevykdymo bus įvertinti nagrinėjant bylą iš esmės, tačiau jie patys savaime ieškinio preliminaraus pagrįstumo negali paneigti. Todėl į tokius skundo argumentus neatsižvelgtina.

26Dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui kaip antros būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos

27Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio teismo sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą, užtikrinti jo privalomumą (CPK 18 str.). Vadinasi, tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įvertinus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį šiuo aspektu, darytina išvada, kad sprendžiant klausimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurį reglamentuoja CPK 144 straipsnis, turi būti nustatoma ir grėsmė būsimo tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

28Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė grindė didele ieškinio suma. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog reikalaujama 129 512,40 Eur suma yra pakankamai didelė, o prievolių ieškovei nevykdymas vertintinas kaip įrodantis sunkią atsakovės turtinę padėtį. Tačiau motyvų, pagrindžiančių tokią teismo poziciją, t. y. kodėl vien didelės turtinės vertės pareikštas ieškinio reikalavimas turėtų būti vertinamas kaip savaime sukeliantis grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, pirmosios instancijos teismas nenurodė. Pažymėtina, kad nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma apeliantei gali būti laikoma didelė, net ir ši aplinkybė pati savaime negali būti vertinama kaip besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Savaime didelės vertės pareikštas reikalavimas negali būti pagrindu laikinųjų apsaugos priemonių taikymui dėl to, kad pats laikinųjų apsaugos priemonių taikymas (areštas) nepadidina turto, iš kurio būtų galima išieškoti priteistą ieškinį, masės ar jo vertės. Aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų taikymo bei aiškinimo praktikoje jau buvo pasisakyta šiuo aspektu, t. y. kad nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti ar netaikyti laikinąsias apsaugos priemones; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime nesukuria materialinių vertybių, o tik padeda išsaugoti atsakovo turtą iki ginčo išsprendimo iš esmės; vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra duomenų apie atsakovo nesąžiningumą, pavyzdžiui, kad atsakovas ketina paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti ir panašūs atvejai (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutartis civilinėje byloje 2-28-407/2016.).

29Tačiau ieškovė būtent tokiame kontekste apeliantės nesąžiningumo neįrodinėjo ir bent tikėtinų duomenų, kad apeliantė turi ketinimų turimą turtą perleisti, slėpti ar imtis kitokių nesąžiningų veiksmų, siekdama sukliudyti teismo sprendimo vykdymui, neteikė. Toki aplinkybė, jog apeliantės turimas turtas gali būti greitai realizuojamas, taip pat nesudaro pagrindo spręsti, jog egzistuoja grėsmė galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Pirmosios instancijos teismas aplinkybių, patvirtinančių galimą apeliantės nesąžiningumą, taip pat nenustatinėjo ir nenustatė (CPK 178 str.), o vien ieškinio pateikimas ir jame nurodytas reikalavimo mastas, kurio nurodymas visada priklauso tik nuo teisminį ginčą inicijuojančios šalies, apeliantės nesąžiningumo nepreziumuoja.

30Nekonstatavus tikėtinai nesąžiningų apeliantės veiksmų, siekiant išvengti jai galimai nepalankaus sprendimo vykdymo, atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai, susiję su atsakovės turtinės padėties vertinimu, tampa neaktualūs ir apeliacinės instancijos teismas šiuo aspektu išsamesnio motyvavimo neteikia. Vis tik apeliantės su skundu teikiami nauji įrodymai (balansas ir kiti finansiniai dokumentai, pretenzijos, užklausimai ir t. t.), kuriuos apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į šalies teisę bet kuriuo procesiniu klausimu teikti įrodymus bent vienos instancijos teismui, priima ir vertina kartu su jau esančiais bylos duomenimis (CPK 314 str.), leidžia tikėtinai spręsti, kad sutartinių įsipareigojimų nevykdymas (neatsiskaitymas), ko apeliantė iš esmės ir neneigia, nulemtas ne jos turtinės padėties, o kilusių tarpusavio ginčų dėl kitų sutarties sąlygų (ne)vykdymo. Apeliantės turimas turtas bei gaunamos pajamos pagal preliminaraus balanso duomenis leidžia vertinti jos materialinę padėtį kaip stabilią ir pakankamą, eliminuojančią sprendimo neįvykdymo riziką. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas apeliantei šioje konkrečioje byloje neatlieka teismo sprendimo vykdymo užtikrinimo funkcijos. Apeliacinės instancijos teismas primena, kad šis institutas negali būti naudojamas kitu, nei įstatymo leidėjo įtvirtintu, t. y. ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo tikslu, jis negali būti ir priemone paveikti šalį, kilus sutartinių santykių dalyvių ginčų vienu ar kitu klausimu.

31Dėl proporcingumo principo

32Ieškovė nurodo, jog apeliantei taikytų suvaržymų eiliškumas užtikrino ekonomiškumo bei proporcingumo principų įgyvendinimą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmiau aptartą teismų praktiką, sutinka ir su apeliantės atskirajame skunde dėstoma pozicija, kad nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepagrįstai suvaržo jos teises. Pripažintina, jog taikyti ir išviešinti apribojimai disponuoti turtu galėtų turėti įtakos apeliantės, kaip verslininkės, reputacijai, kenkti jos verslui, kas, atitinkamai, menkintų ir jos galimybes atsiskaityti su savo kreditoriais, įskaitytinai ir su pačia ieškove. Taigi akivaizdu, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apeliantei kiltų kur kas daugiau neigiamų padarinių, nei ieškovei, jeigu turto areštas nebūtų taikomas, todėl, siekiant užtikrinti bylos šalių interesų pusiausvyrą, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės neturėjo būti taikomos.

33Remiantis išdėstytu, atskirojo skundo reikalavimas panaikinti taikytą apeliantės turtui areštą tenkinamas, pirmosios instancijos teismui šį klausimą išsprendus neteisingai (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

35Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartį panaikinti ir ieškovės uždarosios akcinės bendrovė „Danės perlas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gridin‘s Group LT“ (juridinio asmens kodas 302561647, buveinė Klaipėdos m., Tomo g. 20-2) taikymo atmesti.

36Nutarties kopiją pateikti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Danės perlas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2016-03-22 preliminariu sprendimu ieškinį... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2016-03-22 dienos nutartimi ieškovės UAB... 8. Teismas sprendė, kad ieškinys tikėtinai pagrįstas rašytiniais įrodymais,... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovė UAB „Gridin‘s Group LT“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 11. 1. Tarp šalių 2014-12-08 buvo sudaryta Generalinė sutartis, kurios 4.2.16... 12. 2. Ieškovė yra padariusi ne vieną su ja sudarytų sutarčių pažeidimą,... 13. 3. Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai... 14. 4. Ieškovė neįrodė realios grėsmės galimai jai palankaus teismo sprendimo... 15. 5. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė patiria didelius... 16. Ieškovė UAB „Danės perlas“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą... 17. 1. Nurodydama, jog įsipareigojimų ieškovei nevykdo dėl menamų... 18. 2. Pripažįstama, kad didelė ieškinio suma gali padidinti būsimo teismo... 19. 3. Laikinosios apsaugos priemonės visuomet sukelia šaliai tam tikrų... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas tenkintinas.... 22. Atsižvelgiant į atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus,... 23. Dėl ieškinio prima facie pagrįstumo kaip pirmos būtinos laikinųjų... 24. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu... 25. Apeliantės įsitikinimu, nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių... 26. Dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui kaip antros būtinos laikinųjų... 27. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio... 28. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė grindė didele... 29. Tačiau ieškovė būtent tokiame kontekste apeliantės nesąžiningumo... 30. Nekonstatavus tikėtinai nesąžiningų apeliantės veiksmų, siekiant... 31. Dėl proporcingumo principo ... 32. Ieškovė nurodo, jog apeliantei taikytų suvaržymų eiliškumas užtikrino... 33. Remiantis išdėstytu, atskirojo skundo reikalavimas panaikinti taikytą... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 35. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartį panaikinti ir... 36. Nutarties kopiją pateikti Turto arešto aktų registro tvarkytojui....