Byla e2-1214-302/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1600-273/2016 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Renvia“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Axis Power“ ieškinį atsakovams Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrui ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialui Sodininkystės ir daržininkystės institutui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Energetikos tinklų institutas“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovės UAB „Renvia“ ir UAB „Axis Power“ pateikė ieškinį atsakovams Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrui ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialui Sodininkystės ir daržininkystės institutui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

4Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, - sustabdyti atsakovų biudžetinės įstaigos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto vykdomo viešojo pirkimo 510 kW galios saulės ir 37,5 kW vėjo elektrinės projektavimo paslaugoms ir įrengimo darbams įsigyti (pirkimo Nr. 259025) procedūras ir uždrausti atsakovams sudaryti pirkimo sutartį su šio pirkimo laimėtoju, o jei tokia pirkimo sutartis būtų sudaryta, prašė sustabdyti šios sutarties vykdymą iki teismo procesinio sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 10 d. nutartimi tenkino ieškovių prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdė atsakovų biudžetinės įstaigos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto vykdomo viešojo pirkimo 510 kW galios saulės ir 37,5 kW vėjo elektrinės projektavimo paslaugoms ir įrengimo darbams įsigyti (pirkimo Nr. 259025) procedūras ir uždraudė atsakovams sudaryti pirkimo sutartį su šio pirkimo laimėtoju, o jei tokia pirkimo sutartis jau būtų sudaryta, nutarė sustabdyti šios sutarties vykdymą iki teismo procesinio sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

7Preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, pirmos instancijos teismas darė išvadą, kad yra galimas ieškovėms palankaus teismo sprendimo priėmimas. Taip pat teismas atsižvelgė ir į tai, kad duomenų, jog nurodyti darbai būtų finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nėra pateikta, todėl sprendė, jog nėra pagrindo išvadai, kad atidėjus šių darbų pradžią, būtų padaryta žala viešajam interesui. Teismo vertinimu, nesustabdžius Pirkimo procedūrų, būsimo palankaus ieškovėms teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas, kadangi pirkimo sutartis yra rangos sutartis, todėl, sutartį pripažinus negaliojančia, restitucijos taikymas būtų negalimas.

8Taigi teismas, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes bei į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus, įvertinęs faktą, jog pirkimo sutarties vykdymas gali turėti esminės įtakos realiam ieškovėms galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, siekdamas išvengti galimo teisminio ginčo dėl nuostolių atlyginimo ieškovėms ateityje, sprendė, kad yra pagrindas nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras nesutinka su pirmos instancijos teismo nutartimi, atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Su atskiruoju skundu pateikia 2016-01-29 Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo raštą Nr. 5-(S)-154 bei 2016-03-21 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto raštą Nr. CD-4-SDI-58, kurie, pasak atsakovės, patvirtina atskirojo skundo teiginius, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių bus prarastas finansavimas projektui, kurio sėkmingas įgyvendinimas atsakovei leistų sutaupyti 34 000 Eur lėšų.

11Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi argumentus:

121. Viešojo intereso egzistavimas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tam tikrais atvejais lemia, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti netaikomos net ir tuo atveju, jeigu egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Kadangi pirmos instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neturėjo duomenų, jog perkami darbai yra finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinio fondo, teismas negalėjo tinkamai įvertinti to, kad darbų atidėjimas turės realią žalą viešajam interesui, o padaryta žala bus didesnė nei žala, kuri galimai kiltų ieškovei nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Ginčo pirkimu atsakovas siekia įsigyti saulės ir vėjo jėgaines, kurios aprūpintų pigia energija mokslinio inkubatoriaus patalpas, kas įgalintų kurti naujus produktus ūkininkams bei žemės ūkio bendrovėms. Tikslinė naudos gavėjų grupė dėl eksporto į Rusiją apribojimų nėra labai moki, todėl projekto visuomeninė ir socialinė svarba bei nauda yra labai didelė ir gerokai viršytų valstybės į projektą investuotų lėšų sumą. Delsimas įgyvendinti projektą sąlygoja didžiulę žalą ne tik tiesiogiai atsakovui ir ginčo konkursą laimėjusioms įmonėms, bet ir tiesiogiai visiems su Sodininkystės ir daržininkystės institutu susijusiems subjektams, o plačiąja prasme visam Lietuvos žemės ūkiui.

132. Skundžiama pirmos instancijos teismo nutartis pažeidžia ekonomiškumo, proporcingumo ir efektyvumo principus. Per vienerius metus Sodininkystės ir daržininkystės institutas sunaudoja 800 000 kWh elektros energijos, o atsinaujinančios elektros energijos elektrinės įdiegimas ženkliai sumažintų elektros sąnaudas iš tinklo, be to, būtų sumažintas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekis. 2015 m. Sodininkystės ir daržininkystės institutas už elektros energijos tiekimą išleido 105 739 Eur be PVM, o sėkmingas projekto įgyvendinimas leistų šias išlaidas sumažinti 34 000 Eur be PVM per metus. Įvertinus ekonominę laikinųjų apsaugos priemonių žalą atsakovui, akivaizdu, jog ji yra labai didelė ir neproporcinga galimai ieškovės pažeistų interesų užtikrinimui.

143. Prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovė turi tikėtinai pagrįsti ieškinio reikalavimus, tačiau ieškovė savo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones net nemotyvavo ta aplinkybe, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Nepaisant to, pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pasisakė, kad ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti. Ši teismo išvada vertintina kritiškai, kadangi ieškovės ieškinio argumentai yra paremti ne įrodymais ir faktais, o ieškovės nuomone ir teoriniais išvedžiojimais.

15Ieškovės UAB „Renvia“ ir UAB „Axis Power“ su atsakovės atskiruoju skundu nesutinka, prašo pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o atsakovės atskirąjį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

16Pateikia šiuos nesutikimo atsakovės atskiruoju skundu argumentus:

171. Draudimas sudaryti ir vykdyti viešojo pirkimo sutartį su trečiaisiais asmenimis, kol ginčas iš esmės nėra išnagrinėtas, nepažeis teisingumo, proporcingumo bei ekonomiškumo principų įgyvendinimo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada yra susijęs su tam tikras neigiamas pasekmes atsakovui, tačiau jų taikymas yra pateisinamas ginčo objekto svarba ir ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymu.

182. Apeliantė klaidina teismą, tvirtindama, kad ieškinys yra preliminariai nepagrįstas, kadangi ieškinyje išsamiai yra paaiškina, kodėl atsakovės interpretacijos dėl pasiūlymo techninės dalies yra neteisingos, be to, ieškinio pagrįstumą pagrindžia ir Viešųjų pirkimų tarnybos šioje byloje 2016 m. balandžio 8 d. pateikta išvada, kurioje nurodyta, jog atsakovė padarė pirkimo procedūrų pažeidimų.

193. Būtent laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju užtikrina viešąjį interesą. Atsakovė, nesilaikydama Viešųjų pirkimų įstatymo ir savo Pirkimo dokumentų nuostatų, nepagrįstai atmetė ieškovių pasiūlymą ir tokiu būdu pažeidė viešąjį interesą. Ginčo pirkimas yra finansuojamas ne iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, o iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo biudžeto, kas papildomai patvirtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra pagrįstas.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

22Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.

23Dėl rašytinių įrodymų, pateiktų su atsiliepimu į atskirąjį skundą, prijungimo prie bylos

24Atsakovė su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus.

25CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė šių įrodymų pateikti anksčiau galimybės neturėjo, kadangi klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo išspręstas atsakovei apie tai nepranešus, o taip pat į tai, jog ieškovėms šie dokumentai žinomi, nes buvo išsiųsti kartu su atsakovės atskiruoju skundu, jie prijungti prie bylos ir vertintini visų į bylą pateiktų rašytinių įrodymų kontekste.

26Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo

27Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus viešųjų pirkimų bylose, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu, be to, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).

28Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė vykdo supaprastintą ribotą konkursą 510 kW galios saulės ir 37,5 kW vėjo elektrinės projektavimo paslaugoms ir įrengimo darbams įsigyti, pirkimo Nr. 259025 (toliau - Pirkimas). Ieškovių pasiūlymas buvo atmestas, o Pirkimo laimėtoju pripažintas jungtinės veiklos pagrindu veikiančių tiekėjų AB Energetikos tinklų institutas, UAB „Saulės energija“ ir NE International GmbH pasiūlymas. Ieškovės ieškiniu prašė panaikinti atsakovų Pirkime priimtus sprendimus, kuriais atmestas ieškovių pateiktas pasiūlymas ir sudaryta pasiūlymų eilė, kurioje geriausiu pripažintas jungtinės veiklos pagrindu veikiančių tiekėjų AB Energetikos tinklų institutas, UAB „Saulės energija“ ir NE International GmbH pasiūlymas, motyvuodamos tuo, jog ieškovų pasiūlymas nepagrįstai pripažintas kaip per mažos kainos pasiūlymas. Kilus ginčui dėl pirkimo procedūrų teisėtumo, ieškovės prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovų biudžetinės įstaigos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto vykdomo viešojo pirkimo 510 kW galios saulės ir 37,5 kW vėjo elektrinės projektavimo paslaugoms ir įrengimo darbams įsigyti (pirkimo Nr. 259025) procedūras ir uždrausti atsakovams sudaryti pirkimo sutartį su šio pirkimo laimėtoju, o jei tokia pirkimo sutartis būtų sudaryta, prašė sustabdyti šios sutarties vykdymą iki teismo procesinio sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Pirmos instancijos teismas, įvertinęs tai, jog ieškinio reikalavimai yra preliminariai pagrįsti, bei atsižvelgdamas į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus, ir tai, jog pirkimo sutarties vykdymas gali turėti esminės įtakos realiam ieškovėms galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, siekdamas išvengti galimo teisminio ginčo dėl nuostolių atlyginimo ieškovėms ateityje, sprendė, kad yra pagrindas nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

29Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, jog dėl kokių nors antrosios ginčo šalies veiksmų arba neveikimo būsimu teismo sprendimu galimai patenkinti ieškinio (pareiškimo) reikalavimai gali būti neįvykdyti, todėl teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pirmiausiai turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinus pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismui susiformuoja nuomonė, kad toks palankus sprendimas galėtų būti priimtas, tik tada turi būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, t. y. ar yra grėsmė, kad galimai palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nors apeliantė atskirajame skunde tvirtina, kad ieškinio reikalavimai prima facie yra nepagrįsti, tačiau iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad, bylą išnagrinėjus iš esmės, Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimu ieškovių ieškinys buvo tenkintas iš dalies. Kaip matyti iš pirmos instancijos teismo sprendimo turinio, teismas iš esmės tenkino pagrindinį ieškovių reikalavimą – panaikino atsakovės Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo sodininkystės ir daržininkystės instituto viešųjų pirkimo komisijos 2016 m. vasario 23 d. sprendimą atmesti ieškovių ūkio subjektų grupės UAB „Renvia“ ir UAB „Axis Power“ pateiktą pasiūlymą ir panaikino pasiūlymų eilę, kurioje geriausiu pasiūlymu pripažintas jungtinės veiklos pagrindu veikiančių tiekėjų AB Energetikos tinklų institutas, UAB „Saulės energija“ ir NE International GmbH pasiūlymas bei grąžino ūkio subjektų grupę UAB „Renvia“ ir UAB „Axis Power“ į iki sprendimų priėmimo vykusias pasiūlymo vertinimo procedūras. Nors šis pirmos instancijos teismo sprendimas dar ir nėra įsiteisėjęs, kadangi buvo apskųstas, tačiau tai, jog teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, sprendė, kad atsakovė, atlikdama ginčo pirkimo procedūras, pažeidė savo pačios nustatytų Taisyklių, Pirkimo sąlygų ir VPĮ 40 straipsnio reikalavimus bei lygiateisiškumo principą, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suteikia pakankamą pagrindą išvadai dėl ieškinio reikalavimų preliminaraus pagrįstumo. Konstatavus, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas, vertintina, ar nagrinėjamu atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.

30Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014). Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju prioritetą suteikė viešųjų pirkimų siekiui, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nagrinėjamos bylos atveju neturi pagrindo nesutikti.

31Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčo pirkimu siekiama įsigyti 510 kW galios saulės ir 37,5 kW vėjo elektrinės projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus. Atsakovės teigimu, sėkmingas projekto įgyvendinimas leistų jai sumažinti 34 000 Eur be PVM per metus išlaidas elektros energijos tiekimui, be to, būtų sumažintas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekis, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia ekonomiškumo, proporcingumo ir efektyvumo principus. Be to, atsakovė tvirtina, kad projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinio fondo lėšų, kas taip pat, jos nuomone, yra papildoma priežastis netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

32Apeliacinės instancijos teismas šiuos apeliantės argumentus laiko nepagrįstais, kadangi vien tai, jog atsakovės veikla yra susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, savaime nereiškia, kad atsakovės interesas yra svarbesnis. Viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio, jie susiję su viešojo intereso apsauga, kad visuomenė yra suinteresuota ne tik pirkimo objektu, bet ir tuo, jog perkančiųjų organizacijų vykdomos viešojo pirkimo procedūros vyktų skaidriai, griežtai laikantis įstatymų reikalavimų. Tęsiant pirkimo procedūras pagal perkančiosios organizacijos sprendimus, galimai neatitinkančius imperatyvių teisės aktų reikalavimų, būtų pažeidžiama visuomenės teisė į viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą bei teisėtumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-867-236/2016). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pagal į bylą pateiktus duomenis neatitinka tiesos ir atsakovės teiginys, jog projektas yra finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinio fondo lėšų, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju gali sąlygoti finansavimo praradimą. Šį apeliantės teiginį, apeliacinės instancijos teismo nuomone, paneigia 2016-01-29 Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo rašte Nr. 5-(S)-154 pateikta informacija, kad projektas finansuojamas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo biudžeto. Kitų duomenų, kad nurodyti darbai būtų finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir kad egzistuoja konkretūs terminai, per kuriuos turi būti atlikti darbai, pateikta nebuvo. Įvertinus tai, kad pirmos instancijos teisme jau yra gautas apeliacinis skundas, kuris, gavus atsiliepimą į jį, bus nedelsiant išsiųstas nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui, o pagal CPK 4239 straipsnio 3 dalies nuostatas sprendimas viešųjų pirkimų byloje pagal apeliacinį skundą turi būti priimtas ne vėliau kaip per keturiasdešimt penkias dienas nuo bylos gavimo apeliacinės instancijos teisme dienos, darytina išvada, jog projekto įgyvendinimo atidėjimas porai mėnesių neturės realios žalos viešajam interesui, o jeigu tokia padaryta žala ir būtų padaryta, tai ji tikėtina, kad nebus didesnė nei žala, kuri galimai kiltų ieškovei nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Pažymėtina, kad ginčijamais perkančiosios organizacijos sprendimais buvo užkirstas kelias ieškovėms siekti laimėti ginčo pirkimą ir gauti atitinkamą finansinę naudą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju, kai Pirkimo sutartis yra rangos sutartis, nesustabdžius pirkimo procedūrų ar pirkimo sutarties sudarymo, ieškovių reikalavimų patenkinimas ieškiniu siekiamų teisinių pasekmių nebūtų pasiekta. Nors ieškinio patenkinimo atveju ieškovės įgytų teisę reikalauti perkančiosios organizacijos atitinkamos žalos atlyginimo, tačiau akivaizdu, jog toks ieškovių pažeistų interesų gynimas būtų mažiau efektyvus ir operatyvus.

33Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes spręstina, jog apeliantė šiuo konkrečiu atveju neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo bei to, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra daroma ženkli žala viešajam interesui ir pačiai atsakovei (CPK 178 str.).

34Dėl bylos procesinės baigties

35Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o apeliantės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją pakeisti arba panaikinti, todėl atsakovės atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis paliktina nepakeista.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

37Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovės UAB „Renvia“ ir UAB „Axis Power“ pateikė ieškinį... 4. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 10 d. nutartimi tenkino ieškovių... 7. Preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus,... 8. Taigi teismas, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes bei į pakankamai... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras nesutinka su pirmos... 11. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi... 12. 1. Viešojo intereso egzistavimas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių... 13. 2. Skundžiama pirmos instancijos teismo nutartis pažeidžia ekonomiškumo,... 14. 3. Prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovė turi... 15. Ieškovės UAB „Renvia“ ir UAB „Axis Power“ su atsakovės atskiruoju... 16. Pateikia šiuos nesutikimo atsakovės atskiruoju skundu argumentus:... 17. 1. Draudimas sudaryti ir vykdyti viešojo pirkimo sutartį su trečiaisiais... 18. 2. Apeliantė klaidina teismą, tvirtindama, kad ieškinys yra preliminariai... 19. 3. Būtent laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas ar pirmosios instancijos teismo... 23. Dėl rašytinių įrodymų, pateiktų su atsiliepimu į atskirąjį skundą,... 24. Atsakovė su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus.... 25. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 26. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo... 27. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 28. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė vykdo supaprastintą ribotą... 29. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia... 30. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų... 31. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčo pirkimu siekiama įsigyti 510 kW... 32. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apeliantės argumentus laiko... 33. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes spręstina, jog apeliantė... 34. Dėl bylos procesinės baigties... 35. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 37. Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą....