Byla e2-13031-451/2018
Dėl turtinės žalos atlyginimo ir administravimo išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Giedrė Jakštienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų bankrutavusios Mažosios bendrijos „A. P.“ ir jos bankroto administratoriaus S. B. ieškinį atsakovui A. A. dėl turtinės žalos atlyginimo ir administravimo išlaidų priteisimo.

3Teismas,

Nustatė

4ieškovai bankrutavusi Mažoji bendrija „A. P.“ ir jos bankroto administratorius S. B. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. A. 1 140,10 Eur žalos atlyginimą ieškovei bankrutavusiai Mažajai bendrijai „A. P.“, 2 661,37 Eur administravimo išlaidų – ieškovui bankroto administratoriui S. B., taip pat ieškovai prašo priteisti 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisine dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. gegužės 3 d., vadovaujantis CPK 123 straipsnio 3 dalimi, kartu gyvenančiam šeimos nariui. Per nustatytą 14 dienų terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimas į ieškinį nepateiktas, todėl, esant tokioms aplinkybėms bei ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis), priimant sprendimą už akių.

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys tenkintinas.

9Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2084-173/2016 (e. b. l. 6-8), Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 13 d., 2017 m. gegužės 11 d., 2017 m. rugpjūčio 23 d., 2017 m. rugsėjo 21 d., 2017 m. lapkričio 8 d., nutarčių civilinėje byloje Nr. B2-946-173/2017 (e. b. l. 9-15), Juridinių asmenų registro išrašo (e. b. l. 16-17), Gyventojų registro pažymos (e. b. l. 18), Bankroto administratoriaus įsakymo Nr. 17-04-03/1 (e. b. l. 19-20), pašto siutų ataskaitų (e. b. l. 21-23), SODROS pažymos (e. b. l. 24), kreditorių susirinkimo protokolo (e. b. l. 26-29), balsavimo raštu biuletenio (e. b. l. 30-32), prašymo įtraukti į kreditorių sąrašą (e. b. l. 32-33), Kauno apylinkės teismo 2016-04-04 teismo įsakymo civilinėje byloje Nr. eL2-5189-894/2016 (e. b. l. 34), administravimo išlaidų sąmatos (e. b. l. 35), įrodymų, pagrindžiančių patirtas administravimo išlaidas (e. b. l. 36-63) – vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad prašoma priteisti turtinės žalos suma ir administravimo išlaidos apmokėtos, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovų pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti.

10Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta ĮBĮ 4 straipsnio 4 punkte (t. y. įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimu), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalimi numato, kad kreditorius ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis i teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą suma ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokią nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

11Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 straipsniai). Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų juridinio asmens vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Juridinio asmens vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius juridinio asmens vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

12Byloje nustatyta, kad atsakovas nevykdė teisės aktais jam numatytų pareigų: neinicijavo bankroto bylos iškėlimo valdomai įmonei žinodamas, jog įmonė yra nemoki, ir dėl to negalės atsiskaityti su kreditoriais, iškėlus įmonei bankroto bylą, neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto ir dokumentų. Minėtas atsakovo neveikimas pripažintinas neteisėtu CK 6.246 straipsnio prasme, todėl ieškinio reikalavimas dėl 1 140,10 Eur žalos atlyginimo ieškovei bankrutavusiai Mažajai bendrijai „A. P.“, tenkintinas.

13Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Kitaip tariant, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013). Taigi pagal šią įstatymo nuostatą administravimo išlaidų suma teismine tvarka išieškoma iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Atsakovas pažeidė ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalimi įtvirtintą pareigą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir dėl tokių jo neteisėtų veiksmų (neveikimo) įmonė patyrė žalą, kurią atsakovas privalo atlyginti.

14Vienintelis MB „A. P.“ vadovas ir savininkas buvo atsakovas A. A.. Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 12 d. nutartimi MB „A. P.“ iškėlė bankroto bylą. 2017 m. sausio 13 d. nutartimi bankroto administratoriumi paskyrė S. B.. 2017 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkime patvirtintas 2 280,00 Eur atlyginimas bankroto administratoriui bei 2 280 Eur suma administravimo išlaidoms padengti. Ieškovai pateikė įrodymus, kad faktiškai patyrė 381,37 Eur administravimo išlaidų (e. b. l. 35). Atsižvelgiant į tai, kad vienintelis MB „A. P.“ vadovas buvo atsakovas bei vadovaujantis ĮBI 10 straipsnio 11 dalimi iš atsakovo priteistinos 2 661,37 Eur administravimo išlaidos.

15Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovams priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už jiems atitinkamai priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

16Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovui bankrutavusios MB „A. P.“ administratoriui S. B. jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 60,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

17Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė bankrutavusi MB „A. P.“ nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista, iš atsakovo valstybei priteistina 26,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 83 straipsnis, 96 straipsnis).

18Nagrinėjamoje byloje patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur), todėl klausimas dėl jų priteisimo nesvarstytinas (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš atsakovo A. A., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutavusiai Mažajai bendrijai „A. P.“, juridinio asmens kodas 302935511, 1 140,10 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto keturiasdešimties eurų 10 ct) žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 140,10 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. balandžio 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Priteisti iš atsakovo A. A., asmens kodas ( - ) ieškovui bankroto administratoriui S. B., a. k. ( - ) 2 661,37 Eur (dviejų tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt vieno euro ir 37 ct) administravimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2 661,37 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. balandžio 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 60,00 Eur (šešiasdešimties eurų) žyminį mokestį.

23Priteisti iš atsakovo A. A., asmens kodas ( - ) valstybei 26,00 Eur (dvidešimt šešių eurų) žyminį mokestį. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į. k. 188659752, į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Giedrė Jakštienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų... 3. Teismas,... 4. ieškovai bankrutavusi Mažoji bendrija „A. P.“ ir jos bankroto... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. gegužės 3 d., vadovaujantis... 6. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 7. Teismas... 8. ieškinys tenkintinas.... 9. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – Kauno apygardos teismo 2016... 10. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8... 11. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 12. Byloje nustatyta, kad atsakovas nevykdė teisės aktais jam numatytų pareigų:... 13. Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti... 14. Vienintelis MB „A. P.“ vadovas ir savininkas buvo atsakovas A. A.. Kauno... 15. Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovams... 16. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovui... 17. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė bankrutavusi MB „A. P.“ nuo žyminio... 18. Nagrinėjamoje byloje patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovo A. A., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutavusiai... 22. Priteisti iš atsakovo A. A., asmens kodas ( - ) ieškovui bankroto... 23. Priteisti iš atsakovo A. A., asmens kodas ( - ) valstybei 26,00 Eur... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...