Byla 2-2053/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui Keturvalakių žemės ūkio bendrovei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. P. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutarties dalies, kuria buvo paskirtas atsakovo bankroto administratorius, civilinėje byloje pagal ieškovų akcinės bendrovės „Swedbank“ ir V. P. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui Keturvalakių žemės ūkio bendrovei.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo.

6Ieškovas AB „Swedbank“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui Keturvalakių žemės ūkio bendrovei bankroto bylą dėl jos nemokumo bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „VRBV“.

7Ieškovas V. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui Keturvalakių žemės ūkio bendrovei bankroto bylą dėl nesumokėto darbo užmokesčio bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo ieškovas nurodė, kad bankroto administratoriaus darbo krūvis nedidelis (dirba 2 asmenys, kurie administruoja 31 įmonę). Be to, bankroto administratorius turi pakankamai patirties (1 asmuo yra baigęs 50, o kitas – 30 bankroto procedūrų).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi iškėlė atsakovui Keturvalakių žemės ūkio bendrovei bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskyrė UAB „VRBV“. Teismas, spręsdamas dėl bankroto administratoriaus skyrimo, pažymėjo, kad šiuo klausimu turi diskrecijos teisę. Teismas, siekdamas išvengti interesų konflikto ir tinkamiau užtikrinti visų kreditorių interesus, nutarė atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „VRBV“, kadangi šią kandidatūrą pasiūlė didesnį finansinį reikalavimą turintis kreditorius AB „Swedbank“. Be to, teismas atsižvelgęs į tai, kad UAB „VRBV“ turi mažesnį darbo krūvį nei UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, padarė išvadą, kad taip bus tinkamiau užtikrinta kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, operatyviai organizuojama ir atliekama bankroto procedūra.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas V. P. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartį, atsakovo bankroto administratoriumi paskiriant UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. ieškovo siūlomas bankroto administratorius veikia daugiau nei 10 metų (įsteigtas 2004 m. birželio 28 d.), o teismo paskirtas bankroto administratorius veikia tik 5 mėnesius (įtrauktas į bankroto administratorių sąrašą 2014 m. balandžio 15 d.), kas reiškia, jog teismas netinkamai taikė patirties kriterijų, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą. Naujai įsteigtai įmonei joje dirbantys bankroto administratoriai gali perduoti tik savo žinias, bet negali perduoti iš kitos įmonės atsineštų procedūrų vykdymo tvarkos, dokumentų šablonų ir pan.;
  2. teismas, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, nepagrįstai atsižvelgė į tai, kad jį pasiūlė didesnį finansinį reikalavimą turintis kreditorius. Be to, dėl kreditorių finansinių reikalavimų dydžio galima bus spręsti tik patvirtinus kreditorių sąrašą;
  3. teismo paskirto bankroto administratoriaus darbo krūvis pagal jame dirbančių asmenų vykdomas bankroto procedūras yra tik šiek tiek mažesnis nei ieškovo pasiūlyto. UAB „VRBV“ dirba P. P. ir S. G., kurie administruoja po 17 ir 4 bankroto procedūras. Be to, P. P. yra UAB „RP investicijos“ direktorius, o S. G. – UAB „Kapitalo valda“ direktorius. UAB „Kapitalo valda“ investuoja į finansinį turtą; jos įsigytos skolos siekia 38 000 000 Lt. Šios aplinkybės patvirtina, kad iš UAB „VRBV“ dirbančių asmenų daug laiko atima ir kita darbinė veikla;
  4. UAB „VRBV“ deklaruodama savo atitikimą teisės aktų keliamiems reikalavimams, turėjo deklaruoti ir tai, kad joje dirbantys fiziniai asmenys atitinka minėtus reikalavimus, nes P. P. ir S. G. taip pat yra ir kito bankroto administratoriaus UAB „Bankrotas“ darbuotojais;
  5. UAB „VRBV“ yra nemoki įmonė, nes 2013 m. balanso duomenimis ji turėjo 220 994 Lt vertės turtą, per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 253 398 Lt, jos apyvarta 2011-2013 m. sudarė nuo 10 000 Lt iki 50 000 Lt, jos veikla 2012-2013 m. buvo nuostolinga, nuosavas kapitalas buvo neigiamas (- 32 404 Lt). Tokia įmonė neturės galimybių atlikti būtinų veiksmų bankroto procese ir negali būti paskirta bankroto administratoriumi.

12Ieškovas AB „Swedbank“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad teismas turi atsisakyti priimti apelianto pateiktus naujus įrodymus apie bankroto administratoriaus UAB „VRBV“ finansinę padėtį (CPK 314 str.). Tuo atveju jei teismas juos priims, taip pat teismas turi priimti ir ieškovo kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą naujai pateiktus įrodymus, patvirtinančius, kad UAB „VRBV“ 2014 m. finansiniai duomenys yra geri (2014 m. gautas pelnas sudaro 38 910 Lt, o trumpalaikiai įsipareigojimai – 13 550 Lt). Turto areštų registre nėra įregistruota jokių UAB „VRBV“ turto areštų. Apeliantas nenurodė įstatymo pažeidimų, kurie buvo padaryti skiriant bankroto administratorių, o kiti apelianto argumentai nepaneigė teismo diskrecijos teisės skirti bankroto administratorių. UAB „VRBV“ dirbantis P. P. nėra UAB „RP investicijos“ darbuotojas.

13Bankroto administratorius UAB „VRBV“ į bylą pateikė rašytinius paaiškinimus, kad nuo 2014 m. spalio 20 d. UAB „VRBV“ administracijos vadovu paskirtas S. G.. Bankroto administratorius taip pat pateikė 2014 m. balansą.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs bei atitinkamai teismų praktikoje nėra suformuotas baigtinis absoliučių ar prioritetinių kriterijų sąrašas, kuriais vadovaujantis teismas turi parinkti vieną iš Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus atitinkančių bankroto administratorių kandidatūrų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2643/2011, 2012 m. vasario 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-331/2012, 2014 m. gegužės 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-957/2014 ir kt.). Vadinasi, teismas turi prerogatyvą pats parinkti Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus atitinkantį bankroto administratorių, nesivadovaudamas vieno ar kito byloje dalyvaujančio asmens pateiktais kriterijais (užimtumo, patirties, buveinės vietos ir kt.). Dėl šios priežasties atmetami kaip neįtakojantys pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties dalies teisėtumo ieškovo V. P. atskirojo skundo argumentai, kuriais kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo atliktas bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimas, remiantis netinkamai pritaikytais bankroto administratorių užimtumo ir patirties kriterijais (CPK 12 str. ir 178 str.).

17Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą buvo konstatuota, kad pagrindas pirmosios instancijos teismo parinkto bankroto administratoriaus kandidatūros pakeitimui yra tik tuo atveju, kai nustatomos konkrečios įstatyme įvardintos aplinkybės, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 4 d.) arba nustatoma, kad konkretaus administratoriaus paskyrimas galimai sukliudys išsiaiškinti tikrąsias bankroto priežastis bei tinkamai atstovauti bankrutuojančios įmonės ir jos visų kreditorių interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011, 2013 m. balandžio 25 d. civ. byloje Nr. 2-1370/2013 ir kt.). Nagrinėjamu atveju UAB „VRBV“ deklaravo bei Įmonių bankroto valdymo departamentas pranešė, kad UAB „VRBV“ atitinka ĮBĮ reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui (elektroninės bylos aprašo l. 71, 92, t. 1). Kadangi bankroto administratoriuje UAB „VRBV“ dirbantys asmenys veikia ne savo, ar kito bankroto administratoriaus UAB „Bankrotas“ (kuriame dirba vienas iš UAB „VRBV“ darbuotojų S. G.) vardu, o - UAB „VRBV“ vardu, yra tikrinimas būtent šio juridinio asmens (ir jo valdymo organų, dalyvių bei tam tikrų specialybių darbuotojų) atitikimas ĮBĮ reikalavimams. Dėl šios priežasties atmetami kaip nepagrįsti ieškovo V. P. atskirojo skundo argumentai, jog turėjo būti tikrinamas ir kito bankroto administratoriaus UAB „Bankrotas“ bei jame dirbančių asmenų atitikimas ĮBĮ reikalavimams (CPK 12 str. ir 178 str.).

18Ieškovui V. P. išaiškintina, kad skolininko darbuotojas, besikreipiantis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo, turi teisę, o su analogišku pareiškimu į teismą kreipęsis kreditorius (nepriklausomai nuo turimo finansinio reikalavimo dydžio), turi pareigą siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 3 str., 11 str. 2 d.). Tuo tarpu teismas, kaip jau buvo išaiškinta aukščiau šioje nutartyje, turi prerogatyvą pasirinkti vieną iš byloje dalyvaujančių asmenų siūlomų bankroto administratorių, kuris atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Vadinasi, vien ta aplinkybė, kad teismas pasirinko vieno iš byloje dalyvaujančių asmenų (pavyzdžiui, galimai didesnį finansinį reikalavimą turinčio kreditoriaus) pasiūlytą bankroto administratorių, per se nepažeidžia kitų byloje dalyvaujančių asmenų, kurių siūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra buvo atmesta, teisių ir teisėtų interesų.

19Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo AB „Swedbank“ atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad ĮBĮ neįtvirtintas reikalavimas vertinti bankroto administratoriaus (fizinio ar juridinio) finansinę padėtį, kuomet sprendžiama dėl bankroto administratoriaus skyrimo konkrečios bankrutuojančios įmonės bankroto procedūroms atlikti. Be to, bankroto administratoriaus profesinė civilinė atsakomybė už atliekant bankroto procedūras padarytą žalą draudžiama privalomuoju draudimu (ĮBĮ 12-20 str.). Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas nevertina ieškovų kartu su atskiruoju skundu ir atsiliepimu į jį bei paties bankroto administratoriaus UAB „VRBV“ pateiktų įrodymų apie bankroto administratoriaus finansinę padėtį kaip neįtakojančių pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

20Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo V. P. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutarties dalies dėl administratoriaus paskyrimo, konstatuojama, kad ieškovas nepateikė argumentų, įrodančių pirmosios instancijos teismo parinkto bankroto administratoriaus neatitikimą ĮBĮ keliamiems reikalavimams ar kitų aplinkybių egzistavimą, kurios galimai kliudytų pirmosios instancijos teismo parinktam bankroto administratoriui nešališkai vykdyti bankroto procedūras. Atsižvelgiant į išdėstyta, darytina išvada, kad nenustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais; taip pat nenustatyta CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties dalies negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Dėl šios priežasties ieškovo V. P. atskirasis skundas netenkinamas, o Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros... 6. Ieškovas AB „Swedbank“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 7. Ieškovas V. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovas V. P. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas pakeisti Kauno... 12. Ieškovas AB „Swedbank“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 13. Bankroto administratorius UAB „VRBV“ į bylą pateikė rašytinius... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad... 17. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą buvo konstatuota, kad... 18. Ieškovui V. P. išaiškintina, kad skolininko darbuotojas, besikreipiantis į... 19. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo AB „Swedbank“... 20. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo V. P. atskirąjį skundą dėl Kauno... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 22. Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą....