Byla 2-957/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Sanistal“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. L. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltaura“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutarties dalies, kuria buvo paskirtas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltaura“ bankroto administratorius, civilinėje byloje pagal ieškovo M. L. pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltaura“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Sanistal“.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo.

6Ieškovas M. L. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Baltaura“ bankroto bylą dėl vėlavimo išmokėti darbo užmokestį bei bankroto administratoriumi skirti UAB „Eurobankrotas“. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nėra jam sumokėjęs 21 359,03 Lt darbo užmokesčio. Teigė, kad jo siūlomas bankroto administratorius turi reikiamą kvalifikaciją ir žinių bankroto procedūroms vykdyti.

7Atsakovas UAB „Baltaura“ atsiliepime sutiko su ieškovo pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, kadangi atsakovas laiku nemoka darbo užmokesčio bei yra nemokus.

8Trečiasis asmuo UAB „Sanistal“ pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Baltaura“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Trečiasis asmuo nurodė, kad atsakovas jam skolingas 23 359,92 Lt. Teigė, kad siūlomas bankroto administratorius turi ilgametę patirtį bei mažą užimtumą, dėl ko galės vykdyti bankroto procedūras ekonomiškai ir operatyviai.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Baltaura“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Teismas atsakovui iškėlė bankroto bylą dėl jo nemokumo, nes pradelsti įsipareigojimai (1 205 875 Lt) viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (1 046 239 Lt) (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.). Atsakovui bankroto byla buvo iškelta ir dėl to, kad atsakovas pranešė kreditoriams, jog neketina su jais atsiskaityti, šią aplinkybę patvirtindamas atsiliepime į ieškinį (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 2 p.). Be to, atsakovas vėluoja išmokėti darbo užmokestį (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p.). Teismas, nustatęs kad ieškovo ir trečiojo asmens siūlomi bankroto administratoriai tinka administruoti atsakovą, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė trečiojo asmens pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kuris turi teisę teikti bankroto administravimo paslaugas bei sutiko jas teikti atsakovui (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d.).

11III. Atskirųjų skundų argumentai

12Ieškovas M. L. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartį dalyje dėl UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ paskyrimo atsakovo bankroto administratoriumi ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Eurobankrotas“. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. skundžiama teismo nutarties dalis naikintina dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo, nes ji be motyvų. Be to, parenkant trečiojo asmens pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą buvo pažeistas proceso šalių lygiateisiškumo bei ieškovo kaip atsakovo darbuotojo, kuris yra silpniausia teisinių santykių šalis, prioritetinė apsauga;
  2. skundžiama teismo nutarties dalimi buvo nukrypta nuo kasacinio ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikos, kurioje įtvirtinta teismo pareiga motyvuoti dėl kokios priežasties yra atmetama viena bankroto administratoriaus kandidatūra ir pasirenkama kita;
  3. teismas neįvertino tos aplinkybės, kad trečiojo asmens pasiūlytame bankroto administratoriuje dirbantiems 9 fiziniams asmenims bankroto administratoriams tenka po 25 bankrutuojančias įmones ir iš viso 26 restruktūrizuojamos įmonės, o ieškovo pasiūlytame bankroto administratoriuje dirbantys 6 fiziniai asmenys bankroto administratoriai administruoja po 6,3 įmones. Vadinasi, ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius dėl mažesnio užimtumo galėtų efektyviau ir greičiau atlikti bankroto procedūras bei užtikrinti kreditorių interesus;
  4. teismas neatsižvelgė į tai, kad trečiojo asmens pasiūlyto bankroto administratoriaus buveinė yra Kaune, dėl ko bus patiriamos didesnės administravimo išlaidos, kreditorių dalyvavimas susirinkimuose bus apsunkintas bei mažesnė dalis jų finansinių reikalavimų bus patenkinta.

13Atsakovas UAB „Baltaura“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartimi paskirtą bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ į bankroto administratorių UAB „Eurobankrotas“. Atsakovas atskirajame skunde antrina ieškovo atskirojo skundo argumentams. Papildomai nurodo, kad trečiasis asmuo šalintinas iš šios bylos nagrinėjimo, nes atsakovas su juo atsiskaitė priverstine tvarka per antstolį, dėl ko negali būti paskirtas ir trečiojo asmens pasiūlytas bankroto administratorius.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Ieškovo ir atsakovo atskirieji skundai netenkinami.

16CPK 329 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtintas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų baigtinis sąrašas, kuriuos nustačius bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu, byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 1 p., 338 str.). Vienas iš tokių pagrindų yra nurodytas CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte, kuomet apeliacinės instancijos teismas nustato, kad skundžiamas sprendimas ar nutartis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog minėtas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas reiškia visišką motyvų nebuvimą; nepakankamas sprendimo (nutarties) motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-31/2014). Vadinasi, tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis proceso teisės normų pažeidimas galėtų būti pagarintas panaikinti skundžiamą teismo sprendimą (nutartį) pagal CPK 329 straipsnio 1 dalies punktą tik tuo atveju, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje nebuvo atsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (CPK 291 str. 1 d. 5 p., 338 str.).

17Nagrinėjamu atveju apeliantai (ieškovas ir atsakovas) atskiraisiais skundais skundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria buvo išspręstas klausimas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, teigdami, kad ši nutarties dalis naikintina, nes joje teismas nenurodė administratoriaus parinkimo motyvų. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl šių atskirųjų skundų argumentų pagrįstumo, atkreipia dėmesį į tai, kad vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1-3 dalimis pirmosios instancijos teismas visų pirma nustato, ar egzistuoja bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindas (pagrindai). Ir tik tuo atveju, jei teismas nusprendžia nutartimi iškelti įmonei bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo išspręsti eilę kitų su bankroto bylos iškėlimu susijusių klausimų, išvardintų ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1-7 punktuose, 7 dalies 8-9 punktuose ir kt. Vienas iš tokių privalomai spręstinų klausimų (priėmus nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo) yra ir bankroto administratoriaus paskyrimas (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Pažymėtina, kad minėti klausimai iš esmės yra tam tikri procesiniai veiksmai (sprendimai), kuriuos teismas privalo atlikti (nepaisant to, kad dėl jų byloje dalyvaujantys asmenys nėra pareiškę atskiro reikalavimo) ir negali savo nuožiūra pasirinkti, ar minėtus veiksmus atlikti ar ne; taip pat nuspręsti, ar atlikti juos visus ar tik dalį. Iš tokio pobūdžio teisinio reglamentavimo darytina išvada, kad esminis klausimas, kurio motyvacija pirmosios instancijos teismo nutartyje privalo būti išsami ir aiški, yra bankroto bylos iškėlimas arba atsisakymas ją kelti (ĮBĮ 10 str. 1-3 d., CPK 1 str. 1 d.). Likusia nutarties dalimi privalomai spręstinų klausimų (įskaitant bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo) motyvacijos išsamumui nėra keliami tokie patys aukšti reikalavimai, nes teismas privalo šiuos klausimus išspręsti, tai yra atlikti konkrečius procedūrinius veiksmus bei priimti konkrečius procesinius sprendimus, griežtai vadovaudamasis įstatymo raide.

18Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs bei atitinkamai teismų praktikoje nėra suformuotas baigtinis absoliučių ar prioritetinių kriterijų sąrašas, kuriais vadovaujantis teismas turi parinkti vieną iš Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus atitinkančių bankroto administratorių kandidatūrų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2643/2011, 2012 m. vasario 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-331/2012 ir kt.). Vadinasi, teismas turi prerogatyvą pats parinkti Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus atitinkantį bankroto administratorių, nesivadovaudamas vieno ar kito byloje dalyvaujančio asmens pateiktais kriterijais (užimtumo, patirties, buveinės vietos ir kt.). Pagrindas pirmosios instancijos teismo parinkto bankroto administratoriaus kandidatūros pakeitimui yra tik tuo atveju, kai nustatomos konkrečios įstatyme įvardintos aplinkybės, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.) arba nustatoma, kad konkretaus administratoriaus paskyrimas galimai sukliudys išsiaiškinti tikrąsias bankroto priežastis bei tinkamai atstovauti bankrutuojančios įmonės ir jos visų kreditorių interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011, 2013 m. balandžio 25 d. civ. byloje Nr. 2-1370/2013 ir kt.). Pagal formuojamą teismų praktiką kaip viena iš aplinkybių, pagrįstai verčiančių abejoti bankroto administratoriaus sugebėjimu tinkamai atstovauti visus įmonės kreditorius bei ginti teisėtus pačios įmonės interesus, yra galimas bankroto administratoriaus teisinis suinteresuotumas (šališkumas) tos įmonės bankroto procese (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1506/2010, 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2102/2011, 2012 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2913/2012 ir kt.).

19Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovo (atsakovo darbuotojo) ir trečiojo asmens (atsakovo kreditoriaus) pasiūlyti bankroto administratoriai atitiko Įmonių bankroto įstatymo keliamus reikalavimus, nusprendė atsakovo UAB „Baltaura“ bankroto administratoriumi paskirti trečiojo asmens (kreditoriaus) pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl konkretaus bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo motyvuojamąją dalį, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas minėtoje nutarties dalyje iš esmės nenurodė jokių motyvų. Nepaisant to, apeliantai atskiruosiuose skunduose nepateikė argumentų, kuriais remiantis būtų galima konstatuoti pirmosios instancijos teismo parinkto bankroto administratoriaus neatitikimą Įmonių bankroto įstatymo keliamiems reikalavimams ar nustatyti egzistuojant kitas aplinkybes, galimai kliudysiančias pirmosios instancijos teismo parinktam bankroto administratoriui nešališkai vykdyti bankroto procedūras. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutarties dalyje padarytas proceso teisės normų pažeidimas (dėl motyvų nebuvimo), nėra pakankamas pagrindas šios nutarties dalies panaikinimui, nes apeliantai nepateikė įrodymų, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai naudojosi jam įstatymo leidėjo suteikta prerogatyva parinkti konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą (CPK 291 str. 1 d. 5 p., 338 str.). Atsižvelgiant į išdėstyta, atmetami kaip nepagrįsti apeliantų atskirųjų skundų argumentai dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies absoliutaus negaliojimo pagrindo egzistavimo bei dėl bankroto administratoriaus parinkimo kriterijų (užimtumo bei buveinės vietos) netinkamumo (CPK 12 str. ir 178 str.).

20Apeliantams išaiškintina, kad tiek skolininko darbuotojas, kuris kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tiek bet kuris kreditorius, kuris prašo įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu turi teisę siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą, o teismas turi prerogatyvą pasirinkti vieną iš byloje dalyvaujančių asmenų siūlomų bankroto administratorių, kuris atitinka Įmonių bankroto įstatymo keliamus reikalavimus (ĮBĮ 3 str., 9 str. 4 d., 10 str. 1 d., 11 str. 2 d., CPK 1 str. 1 d., 47 str.). Vadinasi, vien ta aplinkybė, kad teismas pasirinko vieną iš byloje dalyvaujančių asmenų siūlytų bankroto administratorių, per se nepažeidžia tų byloje dalyvaujančių asmenų, kurių siūlyta bankroto administratoriaus kandidatūrą buvo atmesta, teisių.

21Atkreipiamas apeliantų dėmesys, kad bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

22Dėl apelianto (atsakovo) atskirojo skundo argumentų, jog trečiasis asmuo (atsakovo kreditorius) turi būti eliminuotas iš bylos nagrinėjimo, nes atsakovas su juo atsiskaitė, pervesdamas mokėtinas sumas į antstolio sąskaitą, pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. sausio 16 d. nutartimi areštavo atsakovo lėšas, sąskaitas bankuose, nekilnojamąjį turtą bei turtines teises, uždraudžiant areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą, apribojimą ar turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdė išieškojimo veiksmus iš šio turto. Vadinasi, šia teismo nutartimi buvo uždrausta tiek pačiam atsakovui, tiek tretiesiems asmenims (įskaitant antstolius) disponuoti atsakovo turtu bei vykdyti atsiskaitymus su atsakovo kreditoriais, įskaitant ir su šioje byloje dalyvaujančiu kreditoriumi, turinčiu trečiojo asmens procesinį statusą. Dėl šios priežasties atsakovo nurodyta aplinkybė, kad jis, pažeisdamas teismo draudimą, ir toliau disponavo savo lėšomis bei jas pervedė į antstolio sąskaitą, per se nepatvirtina aplinkybės, kad ir antstolis pažeisdamas minėtą teismo draudimą įvykdė atsiskaitymą su trečiuoju asmeniu, kas sudarytų pagrindą trečiojo asmens nebelaikyti atsakovo kreditoriumi bei spręsti klausimą dėl jo pašalinimo iš bylos nagrinėjimo (ĮBĮ 3 str., 6 str. 3 d., 10 str. 1 d., CPK 1 str. 1 d., 12 str., 48 str., 178 str.).

23Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo M. L. ir atsakovo UAB „Baltaura“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutarties, pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str.). Todėl ieškovo ir atsakovo atskirieji skundai netenkinami, o Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros... 6. Ieškovas M. L. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti... 7. Atsakovas UAB „Baltaura“ atsiliepime sutiko su ieškovo pareiškimu dėl... 8. Trečiasis asmuo UAB „Sanistal“ pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. nutartimi iškėlė... 11. III. Atskirųjų skundų argumentai... 12. Ieškovas M. L. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Klaipėdos... 13. Atsakovas UAB „Baltaura“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas pakeisti... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Ieškovo ir atsakovo atskirieji skundai netenkinami.... 16. CPK 329 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtintas absoliučių sprendimo negaliojimo... 17. Nagrinėjamu atveju apeliantai (ieškovas ir atsakovas) atskiraisiais skundais... 18. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad... 19. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad... 20. Apeliantams išaiškintina, kad tiek skolininko darbuotojas, kuris kreipiasi į... 21. Atkreipiamas apeliantų dėmesys, kad bankrutuojančios (bankrutavusios)... 22. Dėl apelianto (atsakovo) atskirojo skundo argumentų, jog trečiasis asmuo... 23. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo M. L. ir atsakovo UAB „Baltaura“... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą....