Byla 2-1370/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens viešosios įstaigos „Polipro“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutarties dalies, kuria atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Valymo cechas“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Vantolina“, civilinėje byloje Nr. B2-3521-258/2013 pagal ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir L. K. ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Valymo cechas“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys viešoji įstaiga „Polipro“, L. S., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties dalies, kuria atsakovo BUAB „Valymo cechas“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Vantolina“, teisėtumo klausimas.

5Ieškovas VSDFV (toliau – Fondas) Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą UAB „Valymo cechas“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vantolina“. Nurodė, kad įmonė nuo 2011 m. I ketvirčio nuolat pažeidinėjo teisės aktuose nustatytą VSD įmokų mokėjimo tvarką ir įmonės skola Fondo biudžetui 2012 m. gruodžio 31d. sudarė 176 221,11 Lt. Įmonėje 2012 m. darbuotojų skaičius sumažėjo 3 kartus nuo 80 darbuotojų metų pradžioje iki 27 darbuotojų metų pabaigoje. VSDFV Vilniaus skyrius, siekdamas išieškoti valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą, taikė įmonei priverstinio poveikio priemones, tačiau nurodytos priemonės tikslo nepasiekė, UAB „Valymo cechas“ įsiskolinimas Fondui liko neišieškotas. Atsakovui 2012 m. gruodžio 17 d. buvo įteiktas pranešimas, jog ieškovas inicijuos bankroto bylos iškėlimą, jei įmonė per 30 dienų terminą nesumokės įsiskolinimo, atsakovas per nurodytą 30 dienų terminą įsiskolinimo nesumokėjo. Ieškovas mano, kad atsakovas yra nemoki įmonė.

6Ieškovė L. K. prašė iškelti bankroto bylą UAB „Valymo cechas“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivira“. Nurodė, kad atsakovo skola ieškovei sudaro 367,85Lt.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi atsakovui UAB „Valymo cechas“ iškėlė bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vantolina“.

9Teismas pažymėjo, kad atsakovas nevykdo skolinių įsipareigojimų savo kreditoriams, neatsiskaito su valstybės (savivaldybės) biudžetu, todėl konstatavo, kad UAB „Valymo cechas“ yra nemoki ir atsakovui keltina bankroto byla. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros teismas nurodė, jog yra pasiūlytos dvi administratorių kandidatūros UAB „Vantolina“ ir UAB „Admivira“. Abi kandidatūros atitinka įstatymo reikalavimus. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamų duomenų (www.bankrotodep.lt) matyti, kad UAB „Vantolina“ šiuo metu administruoja 24 bankroto bylas, dirba 4 bankroto administratoriai, iš jų B. V. administruoja 17, J. L. 16, T. N. 5, T. V. - 2 bankroto bylas. UAB „Admivira“ šiuo metu administruoja 13 bankroto bylų, įmonėje dirba 4 administratoriai, iš jų V. V. kaip įgaliotas asmuo administruoja 33, A. K. 12, V. G. 15 ir G. K. 4 bankroto įmones. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įvertino siūlomų kandidatų darbo patirtį, kvalifikaciją bei darbo krūvį ir sprendė, jog tikslinga BUAB „Valymo cechas“ bankroto procedūras pavesti vykdyti bankroto administratoriui UAB „Vantolina“.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu trečiasis asmuo VŠĮ „Polipro“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirta UAB „Vantolina“ ir UAB „Valymo cechas“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivira“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Ieškovė L. K. ir trečiasis asmuo L. S. taip pat pritarė UAB „Admivira“ kandidatūrai. Teismas skirdamas bankroto administratorių nepaisė kreditorių daugumos siūlymo, kas ateityje galimai komplikuos sklandų ir efektyvų UAB „Valymo cechas“ bankroto proceso įvykdymą.

132. Vadovaujantis įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamais duomenimis (www.bankrotodep.lt) trečiųjų asmenų ir vieno iš pareiškėjų L. K. siūlomas bankroto administratorius UAB „Admivira“ šiuo metu administruoja 13 bankroto bylų, įmonėje dirba 4 bankroto administratoriai. Pareiškėjo VSDFV Vilniaus skyriaus siūlomas bankroto administratorius UAB „Vantolina‘ šiuo metu administruoja 24 bankroto bylas, įmonėje dirba 4 bankroto administratoriai. Akivaizdu, kad bankroto administratoriaus UAB „Admivira“ užimtumas yra žymiai mažesnis, nei UAB „Vantolina“. Teismas neteisingai vertino šių dviejų bankroto administratorių užimtumą ir nustatė, kad UAB „Vantolina“ turi mažesnį užimtumą.

143. Teismas nurodė, kad bankroto administratorius UAB „Vantolina“ turi didesnę patirtį, todėl galės operatyviau ir efektyviau administruoti UAB „Valymo cechas“ bankroto bylą, tačiau šių teiginių nepagrindė ir nemotyvavo, todėl nėra aišku, kuo vadovaujantis teismas padarė tokias išvadas.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė L. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ paskyrimo ir UAB „Valymo cechas“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivira“. Atsiliepime L. K. pareiškė, jog su trečiojo asmens VŠĮ „Polipro“ atskiruoju skundu ir jo argumentais sutinka.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiojo asmens L. S. atstovė advokatė R. J. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ paskyrimo ir UAB „Valymo cechas“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivira“. Nurodo, jog su trečiojo asmens VŠĮ „Polipro“ atskiruoju skundu ir jo argumentais sutinka.

17Atsliepimu į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius prašo atmesti VŠĮ „Polipro“ atskirąjį skundą, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ paskyrimo palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

181. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Vantolina“ pagal bendrai administruojamas bylas turi mažesnį užimtumą, didesnę darbo patirtį, pagrįstai padarė išvadą, kad ši įmonė operatyviau ir efektyviau galės administruoti BUAB „Valymo cechas“.

192. UAB „Vantolina“ paskyrimas bankroto administratoriumi neatimtų iš apelianto teisės inicijuoti bankroto administratoriaus atstatydinimą proceso eigoje, jei iškiltų abejonių dėl UAB „Vantolina“ objektyvumo ar tinkamumo.

203. Apeliantas atskirajame skunde nenurodė aplinkybių, dėl kurių UAB „Vantolina“ negalėjo būti paskirta BUAB „Valymo cechas“ bankroto administratoriumi.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

22Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsakovo UAB „Valymo cechas“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vantolina“.

23Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

24ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.), užimtumą, buveinės vietą geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-37/2006). Tai reiškia, kad skirdamas administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar konkretaus administratoriaus paskyrimas nesudarytų prielaidų sukliudyti išaiškinti bankroto tikrąsias priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011).

25Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirenka bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėsto savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1405/2010; 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011; 2012 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-913/2012). Paprastai pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009).

26Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi BUAB „Valymo cechas“ bankroto administratoriumi paskirtas ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Vantolina“. Su šia administratoriaus kandidatūra nesutinka atskirąjį skundą pateikęs ieškovas VŠĮ „Polipro“, taip pat ieškovė L. K. bei trečiasis asmuo L. S., siūlantys administratoriaus UAB „Admivira“ kandidatūrą.

27Byloje neginčijama, kad abu pasiūlyti administratoriai atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas, abu administratoriai sutinka administruoti atsakovą (t. 2 b. l. 38-42, 93-95).

28Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamų duomenų (www.bankrotodep.lt) matyti, kad UAB ,,Vantolina“ vykdo 23 bankroto administravimo procedūras, o yra baigusi 19 bankroto administravimo procedūrų. Bendrovėje dirba 4 fiziniai bankroto administratoriai, kurie iš viso vykdo 42 bankroto procedūras (vidutiniškai po 10,5), o yra baigę 86. Vienas iš šioje bendrovėje dirbančių fizinių bankroto administratorių nėra užbaigęs nei vienos bankroto procedūros. UAB „Admivira“ vykdo 13 bankroto administravimo procedūrų, o yra baigusi 2 bankroto administravimo procedūras. UAB „Admivira“ dirbantys 4 fiziniai bankroto administratoriai vykdo iš viso 65 bankroto procedūras (vidutiniškai po 16,2), yra užbaigę 24. Du fiziniai bankroto administratoriai iki šiol nėra užbaigę nei vienos bankroto procedūros. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas UAB ,,Vantolina“ išduotas 2003 m. gegužės 5 d., o UAB „Admivira“ – 2011 m. lapkričio 28 d. Atsižvelgiant į šiuos duomenis ir byloje esančius dokumentus, galima daryti pagrįstą išvadą, kad tiek UAB „Vantolina“, tiek UAB „Admivira“ galėtų tinkamai vykdyti atsakovo bankroto procedūras, tačiau UAB „Vantolina“ turi didesnę patirtį ir mažesnį užimtumą.

29Apeliantas nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto administratoriaus administruojamų įmonių skaičius, darbo krūvis ir kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas.

30Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo priimtas procesinis sprendimas atsakovo bankroto administratoriumi paskirti vieną iš dviejų įstatymo reikalavimus atitinkančių kandidatūrų, negali būti laikomas neteisėtu. Todėl nėra objektyvaus pagrindo keisti teismo paskirtą bankroto administratorių.

31Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, nesant jokių pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo keisti teismo paskirto administratoriaus.

32Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

33Pažymėtina, jog tai, kad teismas paskyrė ne apelianto ir kitų kreditorių siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškiltų pagrįstų abejonių dėl administratoriaus tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

34Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias bankroto administratoriaus paskyrimą. Keisti teisėtos ir pagrįstos nutarties ar ją naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl žemesnės instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

35Teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties dalies, kuria atsakovo BUAB... 5. Ieškovas VSDFV (toliau – Fondas) Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su... 6. Ieškovė L. K. prašė iškelti bankroto bylą UAB „Valymo cechas“,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi atsakovui UAB „Valymo... 9. Teismas pažymėjo, kad atsakovas nevykdo skolinių įsipareigojimų savo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo VŠĮ „Polipro“ prašo panaikinti... 12. 1. Ieškovė L. K. ir trečiasis asmuo L. S. taip pat pritarė UAB... 13. 2. Vadovaujantis įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos... 14. 3. Teismas nurodė, kad bankroto administratorius UAB „Vantolina“ turi... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė L. K. prašo panaikinti Vilniaus... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiojo asmens L. S. atstovė advokatė R.... 17. Atsliepimu į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius prašo... 18. 1. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Vantolina“ pagal bendrai... 19. 2. UAB „Vantolina“ paskyrimas bankroto administratoriumi neatimtų iš... 20. 3. Apeliantas atskirajame skunde nenurodė aplinkybių, dėl kurių UAB... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 22. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 23. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 24. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 25. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai pirmosios... 26. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi BUAB „Valymo cechas“... 27. Byloje neginčijama, kad abu pasiūlyti administratoriai atitinka ĮBĮ... 28. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamų... 29. Apeliantas nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto... 30. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo priimtas procesinis... 31. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, nesant jokių pagrįstų abejonių... 32. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės... 33. Pažymėtina, jog tai, kad teismas paskyrė ne apelianto ir kitų kreditorių... 34. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas,... 35. Teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 36. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą....