Byla 2-2643/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto akcinės bendrovės SEB banko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „CONLEX“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kilena“ dėl bankroto bylos iškėlimo; tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, uždaroji akcinė bendrovė „Noble Group“, uždaroji akcinė bendrovė „Oksis“ ir akcinė bendrovė SEB bankas.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos UAB „Kilena“ iškėlimo. Bankroto administratoriumi UAB „CONLEX“ siūlė skirti UAB „Valeksa“, UAB „Noble Group“ – UAB „Eurobankrotas“, UAB „Oksis“ – UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, o AB SEB bankas – UAB „ADMIVITA“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi iškėlė atsakovui bankroto bylą, o jo administratoriumi paskyrė UAB „Eurobankrotas“.

8Teismas, motyvuodamas administratoriaus pasirinkimą, nurodė, kad UAB „VALEKSA“ ir UAB „ADMIVITA“ buveinės yra Vilniuje, todėl jų administravimo sąnaudos bus didesnės, bankroto procesas vyks ne taip operatyviai (atsakovo buveinė yra Klaipėdos r.). Tuo tarpu UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ ir UAB „Eurobankrotas“ buveinės yra Klaipėdoje. Įvertinęs pastarųjų administratorių darbo krūvius, teismas padarė išvadą, kad operatyviau bankroto procedūras vykdys UAB „Eurobankrotas“, nes jis administruoja vieną įmonę, o UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ – vienuolika įmonių.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Apeliantas AB SEB bankas prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Eurobankrotas“, ir skirti administratoriumi UAB „ADMIVITA“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111. Teismas neatsižvelgė, kad UAB „ADMIVITA“ turi filialą Klaipėdoje, todėl jo argumentai, pagrįsti bankrutavusios įmonės ir administratoriaus buveinių atstumu, yra nepagrįsti. Šiame mieste apelianto siūlomas administratorius sėkmingai administruoja kelias įmones.

122. Teismas visiškai nevertino administratoriaus darbo krūvio, kuris yra vienas esminių kriterijų teismų praktikoje parenkant administratorių. Apelianto siūloma kandidatūra pagal darbo krūvį laikytina tinkamiausia.

133. Teismų praktikoje pripažįstama, kad, skiriant administratorių, turi būti atsižvelgiama į didžiausių ir pagrindinių bankrutuojančios įmonės kreditorių nuomonę. Pagal bylos duomenis galima spręsti, kad apeliantas bus didžiausias atsakovo kreditorius, todėl yra svarbu atsižvelgti į jo nuomonę.

14Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „Noble group“ prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:

151. UAB „ADMIVITA“ filialo įregistravimas Klaipėdoje yra formalus. Tokią išvadą leidžia daryti tai, kad aštuoni iš devynių šioje bendrovėje dirbančių administratorių fizinių asmenys gyvena Vilniuje, o vienas – Kaune. Be to, filialo adresas korespondencijai nurodomas bendrovės registracijos adresu Vilniuje.

162. UAB „Eurobankrotas“ darbo krūvis nėra didelis. Šioje bendrovėje nuo 2011 m. rugsėjo 12 d. pradėjo dirbti administratorius S. P., kuris ir buvo įgaliotas vykdyti atsakovo bankroto procedūras. S. P., įgaliotas kitos bendrovės, administruoja tik vieną įmonę ir tikrai turės visas galimybes operatyviai ir trumpiausiais terminais vykdyti atsakovo bankroto procedūras.

173. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) nenumato jokių išimčių ir prioriteto didžiausiems įmonės kreditoriams dėl administratoriaus paskyrimo. Priešingai, yra užtikrinamas kreditorių lygiateisiškumo principas. Apelianto manipuliavimas galbūt didžiausio kreditoriaus padėtimi kelia pagrįstų abejonių dėl jo suinteresuotumo priimti išimtinai savo interesus atitinkančius sprendimus.

184. Pagal formuojamą teismų praktiką teismo nutartis paskirti administratorių gali būti keičiama tik tuo atveju, jei paskirtasis administratorius neatitinka ĮBĮ reikalavimų. Nagrinėjamu atveju UAB „Eurobankrotas“ atitinka visus įstatymo reikalavimus.

19Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje keliamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria buvo paskirtas bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo.

22Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų daug priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 str. 1, 3 d.). Dėl šios priežasties bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.).

23Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas tai turėtų padaryti, įstatymas nenustato, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje.

24Teisės doktrinoje (Kavalnė S., Norkus R. Bankroto teisė. Antroji knyga. 104-105 p.), be kita ko, atspindinčioje ir teismų praktiką, aptariami kriterijai skirstomi į kelias grupes. Pirma, tai kriterijai, susiję su įmone, kurią reikia administruoti: įmonės dydis ir veiklos mastas, valdomas turtas ir kreditorių skaičius. Antra, kriterijai, susiję su nuolatiniais siūlomo bankroto administratoriaus požymiais: administratorius yra fizinis ar juridinis asmuo, administratoriaus (juridinio asmens) dydis, darbuotojų skaičius, administratoriaus patirtis ir administruojamų įmonių skaičius. Trečia, kriterijai, apibūdinantys bankroto administratoriaus santykį su siūloma administruoti įmone: administratoriaus teritorinė buveinė ir jos atstumas iki įmonės, administratorių pasiūlęs asmuo bei didžiausių įmonės kreditorių nuomonė dėl administratoriaus kandidatūros. Žinoma, šis kriterijų sąrašas nėra baigtinis, todėl konkrečiu atveju gali būti vertinamos ir kitos aplinkybės. Be to, tarp nurodytų kriterijų nėra hierarchijos, todėl kuriam iš jų konkrečiu atveju bus suteiktas prioritetas, priklauso nuo bylos aplinkybių sąlygoto teismo požiūrio.

25Teismas, spręsdamas vieno iš kelių administratorių paskyrimo administruoti įmonę klausimą, remdamasis nurodytais ir kitais konkrečiu atveju reikšmingais kriterijais, privalo objektyviai įvertinti visas pasiūlytas kandidatūras ir motyvuoti, kodėl yra pasirenkamas būtent tas asmuo, o kitų asmenų kandidatūros atmetamos. Tuo atveju, kai keli administratoriai iš esmės vienodai atitinka visus konkrečiu atveju reikšmingus kriterijus, teismas turi diskrecijos teisę administratoriumi parinkti vieną iš šių asmenų.

26Nagrinėjamu atveju teismas, parinkdamas konkretų bankroto administratorių iš kelių įstatymo reikalavimus atitinkančių kandidatūrų, rėmėsi administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės buveinių atstumo bei administratoriaus užimtumo kriterijais.

27Kolegijos vertinimu, nors apeliantas ir teigia, kad jo siūlomas bankroto administratorius turi filialą Klaipėdoje, todėl teismo paskirtas administratorius šiuo atveju neturi jokio pranašumo, galima sutikti su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, jog filialo veikimas yra formalus: nei vienas iš fizinių bankroto administratorių Klaipėdoje ar jai artimose vietovėse negyvena, o filialo korespondencijos adresas sutampa su pagrindinės buveinės, esančios Vilniuje, adresu (T. 1, b. l. 59-71). Vien tai, kad šiuo atveju teismas prioritetą suteikė būtent aptariamam atstumo, o ne didžiausio kreditoriaus nuomonės kriterijui, savaime nereiškia procesinio sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo. Be to, bylos duomenys leidžia spręsti, kad bankrutuojanti įmonė nėra didelė, neturi daug turto (T. 2, b. l. 30-43), taip pat šiuo metu nenustatyta kitų aplinkybių, galinčių įtakoti bankroto procedūrų sudėtingumą, todėl bankroto administratorių patirties ir užimtumo kriterijai neturi esminės reikšmės parenkant konkretų administratorių.

28Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu, konstatuoja, kad keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto akcinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos UAB „Kilena“... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi iškėlė... 8. Teismas, motyvuodamas administratoriaus pasirinkimą, nurodė, kad UAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Apeliantas AB SEB bankas prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties... 11. 1. Teismas neatsižvelgė, kad UAB „ADMIVITA“ turi filialą Klaipėdoje,... 12. 2. Teismas visiškai nevertino administratoriaus darbo krūvio, kuris yra... 13. 3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad, skiriant administratorių, turi... 14. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „Noble... 15. 1. UAB „ADMIVITA“ filialo įregistravimas Klaipėdoje yra formalus. Tokią... 16. 2. UAB „Eurobankrotas“ darbo krūvis nėra didelis. Šioje bendrovėje nuo... 17. 3. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ)... 18. 4. Pagal formuojamą teismų praktiką teismo nutartis paskirti... 19. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje keliamas klausimas dėl teismo nutarties,... 22. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto... 23. Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys... 24. Teisės doktrinoje (Kavalnė S., Norkus R. Bankroto teisė. Antroji knyga.... 25. Teismas, spręsdamas vieno iš kelių administratorių paskyrimo administruoti... 26. Nagrinėjamu atveju teismas, parinkdamas konkretų bankroto administratorių... 27. Kolegijos vertinimu, nors apeliantas ir teigia, kad jo siūlomas bankroto... 28. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu, konstatuoja, kad keisti skundžiamą... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartį palikti...