Byla 2-331/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėjo tiltas“ direktoriaus Arvydo Vėbros atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutarties dalies, kuria buvo paskirtas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėjo tiltas“ bankroto administratoriumi uždaroji akcinė bendrovė „Administravimas“, civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Vėjo tiltas“ direktoriaus Arvydo Vėbros ir bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Statybų mechanika“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vėjo tiltai“. Tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Kalistara“, uždaroji akcinė bendrovė „Kignas“, uždaroji akcinė bendrovė „Cramo“, akcinė bendrovė SEB bankas ir uždaroji akcinė bendrovė „Saldos prekyba“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo.

7Ieškovas UAB „Vėjo tiltas“ direktorius ir akcininkas Arvydas Vėbra kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas atsakovui UAB „Vėjo tiltas“ iškelti bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

8Ieškovas B UAB „Statybų mechanika“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Vėjo tiltai“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Forsina“. Nurodė, kad ieškovo siūlomas administratorius teikia paslaugas tinkamai ir laiku, turi ilgametę patirtį, įmonėje dirba sertifikuoti specialistai, kas maksimaliai užtikrins kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą bei bus išvengta byloje dalyvaujančių asmenų ginčų.

9Trečiasis asmuo UAB „Kalistara“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Vėjo tiltai“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Administravimas“.

10Trečiasis asmuo UAB „Kignas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Vėjo tiltai“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Idėjų rinka“. Nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlytas administratorius yra įdarbinęs patyrusius administratorius, iš kurių vienas baigė daugiau nei 100, o šiuo metu vykdo 16 bankroto procedūrų. Taigi, šis administratorius užtikrins skaidrų, objektyvų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą, tinkamai atstovaus bei gins kreditorių ir įmonės interesus.

11Trečiasis asmuo UAB „Cramo“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Vėjo tiltai“ bankroto bylą.

12Trečiasis asmuo AB SEB bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Vėjo tiltai“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Nurodė, kad teismas, siekiant apginti trečiojo asmens kaip didžiausio kreditoriaus interesus, tūrėtų paskirti trečiojo asmens pasiūlytą administratorių, kuris bus pajėgus geriausiai, efektyviai, kvalifikuotai ir nešališkai vykdyti savo pareigas UAB „Vėjo tiltas“ bankroto byloje.

13Trečiasis asmuo UAB „Saldos prekyba“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas bankroto bylos atsakovui UAB „Vėjo tiltas“ nekelti.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Panevėžio apygardos teismas 2011 m. lapkričio 25 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Vėjo tiltai“ bei bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Administravimas“. Teismas nutarties motyvuojamojoje dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo nustatė, kad pasiūlyti administratoriai atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl teismas bankroto administratoriaus kandidatūrą parinko atsižvelgęs į kandidatūras pasiūliusių pareiškėjų finansinių reikalavimų dydžius. Teismas pripažino, kad kreditorius, kurio finansinis reikalavimas didesnis, turi ir didesnį materialinį suinteresuotumą, kad bankroto procedūros metu administratorius aktyviai vykdytų savo pareigas, kas sudarytų didesnę galimybę finansinių reikalavimų patenkinimui bei sklandesnę bankroto procedūros eigą. Kadangi nagrinėjamoje byloje trečiojo asmens UAB „Kalistara“ finansinis reikalavimas buvo didžiausias (106 213, 45 Lt), teismas bankroto administratoriumi paskyrė šio kreditoriaus siūlytą bankroto administratorių UAB „Administravimas“.

16III. Atskirasis skundas ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

17Ieškovas UAB „Vėjo tiltas“ direktorius ir akcininkas Arvydas Vėbra pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutartį dalyje dėl administratoriaus paskyrimo ir atsakovo B UAB „Vėjo tiltai“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. teismas, nurodydamas, kad skirtinas didžiausio kreditoriaus pasiūlytas bankroto administratorius, paneigė visų Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje išvardintų asmenų subjektinę teisę siūlyti bankroto administratorių. Be to, teismas jokiu būdu neprivalo visuomet skirti didžiausio kreditoriaus pasiūlyto administratoriaus (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civ. byloje Nr. 2-1255/2010);
  2. teismas privalo objektyviai įvertinti visas pasiūlytas administratorių kandidatūras ir motyvuoti, kodėl yra pasirenkamas būtent tas asmuo, o kitų asmenų kandidatūros atmetamos (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2643/2011). Tuo tarpu skundžiamoje nutartyje teismas vertino ne administratorių atitikimą įstatymo reikalavimams, patirtį, užimtumą ar kitas aplinkybes, o rėmėsi tik administratorių kandidatūras pasiūliusių kreditorių dydžiais;
  3. ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Bankrotų administravimo grupė“ turi didelę patirtį, šiuo administratoriumi pasitiki ir kiti kreditoriai, įskaitant AB SEB banką. Šis administratorius įgaliotu asmeniu atsakovui administruoti siūlo skirti A. G., kuris yra baigęs administruoti daug stambių įmonių.

18Trečiasis asmuo AB SEB bankas pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie ieškovo UAB „Vėjo tiltas“ direktoriaus ir akcininko Arvydo Vėbros atskirojo skundo.

19Trečiasis asmuo UAB „Kalistara“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad atskirasis skundas nepagrįstas, nes teismas objektyviai vertino visų byloje dalyvavusių asmenų pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras. Teismas parinko įstatymo reikalavimus atitinkantį bankroto administratorių bei tą padarė motyvuotai, o ieškovas nepateikė jokių argumentų, jog administratorius netinkamas. Be to, teismo paskirtas bankroto administratorius sugebės užtikrinti efektyvų, kvalifikuotą ir nešališką bankroto bylos vedimą, nes šiuo metu teismo paskirto bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo vykdo tik 6 bankroto procedūras, o ieškovo siūlomo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo vykdo net 26. Teismo paskirtas bankroto administratorius turi ir teisininkų bei finansininkų. Ieškovas pats vilkina bankroto procesą, reikšdamas nepagrįstą atskirąjį skundą. Teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad trečiojo asmens atsakovo atžvilgiu finansinis reikalavimas yra didžiausias. Kadangi ieškovas yra atsakovo akcininkas ir vadovas, jo pasiūlyto bankroto administratoriaus paskyrimas objektyviai leistų daryti prielaidą, kad šis administratorius šališkai atliktų savo pareigas.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkinamas.

22Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 dalimi bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str.). Atsižvelgdama į įstatymo leidėjo suformuotas bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje ribas, teisėjų kolegija tikrina tik atskiruoju skundu apskųstos nutarties dalies dėl administratoriaus kandidatūros parinkimo pagrįstumą ir teisėtumą (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

23Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Iš šių teisės normų darytina išvada, kad įstatymo leidėjas suteikė teismui, iškėlusiam įmonei bankroto bylą, prerogatyvą kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tačiau ši teismo teisė nėra absoliuti. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra Įmonių bankroto įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Be to, teismas privalo įvertinti ir tai, kad pagal susiformavusią teismų praktiką bankroto bylų nagrinėjimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, kas įpareigoja teismą imtis visų įmanomų priemonių, jog jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje būtų ginami visų potencialių kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesai, bankroto procedūros būtų pradėtos vykdyti laiku ir vyktų sklandžiai bei operatyviai. Norint įgyvendinti minėtus bankroto proceso tikslus, svarbu, jog dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo, objektyvumo bei sąžiningumo nekiltų abejonių nei vienam byloje dalyvaujančiam asmeniui. Todėl teismas, skirdamas bankroto administratorių turi ne tik nustatyti, ar administratorius atitinka Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus kriterijus, bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę.

24Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė vieno iš kreditorių UAB „Kalistara“ pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Administravimas“. Nepaisant to, kad pirmosios instancijos teismas išsamių motyvų, kodėl paskyrė būtent šį bankroto administratorių nepateikė, teismas pažymėjo, jog šį administratorių parinko dėl to, kad jį pasiūlė didžiausias atsakovo kreditorius. Iš šio teismo motyvo darytina išvada, kad teismas, parinkdamas būtent šio kreditoriaus pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą ir atitinkamai atmesdamas kitų pareiškėjų pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras siekė iki minimumo sumažinti galinčius kilti ginčus tarp bankroto administratoriaus ir potencialaus kreditoriaus, kuris pagal šioje bylos stadijoje turimus duomenis, galės nulemti kreditorių susirinkimo nutarimų turinį (Įmonių bankroto įstatymo 24 str.), ir tokiu būdu užtikrinti bankroto proceso operatyvumą ir ekonomiškumą. Iš šių aplinkybių teisėjų kolegija daro išvada, kad nors teismo motyvai dėl administratoriaus kandidatūros yra glausti ir nepakankami išsamūs, teigti, kad nutartis šioje dalyje yra apskritai nemotyvuota, nėra pagrindo. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija atskirojo skundo argumentus, jog teismas nemotyvavo bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo, atmeta kaip nepagrįstus (CPK 12 ir 178 str.).

25Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs bei atitinkamai teismų praktikoje nėra susiformavęs baigtinis absoliučių kriterijų sąrašas, kuriais vadovaujantis teismas turi parinkti vieną iš Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus atitinkančių bankroto administratorių kandidatūrų. Tokia išvada yra nurodyta ir apelianto minimoje Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2643/2011, kurioje yra pateikiamas tik pavyzdinis kriterijų, kurie gali būti vertinami parenkant vieną iš kelių bankroto administratoriaus kandidatūrų, sąrašas. Todėl pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas vertinti ne bankroto administratorių patirtį, užimtumą ar kompetenciją, o kitas aukščiau nutartyje išdėstytas aplinkybes, jokių įstatymo nuostatų nepažeidė, o priešingai – pasinaudojo teismo turima diskrecijos teise parinkti vieną iš siūlomų bankroto administratorių (atitinkančių įstatymo reikalavimus) kandidatūrų savo nuožiūra, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta atskirojo skundo argumentus, kad teismas, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, vadovavosi netinkamais kriterijais bei apribojo kitų byloje dalyvavusių asmenų procesinę teisę siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą.

26Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2001 m. gegužės 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2001 yra konstatavęs, kad bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimas priklauso bankroto bylą nagrinėjančio teismo kompetencijai. Atsižvelgiant į šį kasacinio teismo išaiškinimą, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje susiformavo taisyklė, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų. (2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1626/2009, 2009 m. kovo 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-350/2009). Kaip aukščiau nutartyje konstatuota, nagrinėjamu atveju, apeliantas ir prie atskirojo skundo prisidėjęs asmuo nekėlė klausimo dėl bankroto administratoriaus neatitikimo Įmonių bankroto įstatymo reikalavimams, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria paskirtas bankroto administratorius atitinka Įmonių bankroto įstatymo keliamus reikalavimus bei jo kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (b.l. 72), nėra jokio pagrindo.

27Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.). Be to, pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką, bet kurioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, gali svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Tokius duomenis teismui gali pateikti ir vienas iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių ar kitas dalyvaujantis byloje asmuo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2459/2011, 2009 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2009, 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-693/2007).

28Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Vėjo tiltas“ direktoriaus Arvydo Vėbros atskirąjį skundą (bei trečiojo asmens AB SEB banko prisidėjimo prie atskirojo skundo argumentus) dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutarties, pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties dalies negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str.). Todėl ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Egidijaus Žirono (kolegijos... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros... 7. Ieškovas UAB „Vėjo tiltas“ direktorius ir akcininkas Arvydas Vėbra... 8. Ieškovas B UAB „Statybų mechanika“ kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 9. Trečiasis asmuo UAB „Kalistara“ kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 10. Trečiasis asmuo UAB „Kignas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 11. Trečiasis asmuo UAB „Cramo“ kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 12. Trečiasis asmuo AB SEB bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 13. Trečiasis asmuo UAB „Saldos prekyba“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. lapkričio 25 d. nutartimi iškėlė... 16. III. Atskirasis skundas ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. Ieškovas UAB „Vėjo tiltas“ direktorius ir akcininkas Arvydas Vėbra... 18. Trečiasis asmuo AB SEB bankas pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie... 19. Trečiasis asmuo UAB „Kalistara“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas netenkinamas.... 22. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 dalimi bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 23. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu,... 24. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs bei... 26. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2001 m. gegužės 16 d. nutartyje... 27. Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės... 28. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Vėjo tiltas“ direktoriaus... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutartį palikti...