Byla 2A-1039-302/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Almos Urbanavičienės ir Andžejaus Maciejevskio,

3kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų J. U. ir B. U. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų B. U. ir J. U. ieškinį dėl pažeistų teisių gynimo, pareikštą atsakovams V. A. , P. A. ir A. P. bei atsakovų V. A. , P. A. ir A. P. priešieškinį dėl žemės sklypo ribos nustatymo, pareikštą ieškovams B. U. ir J. U. ; tretieji asmenys I. D. , A. M. ir L. M. , S. V. , Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir VĮ Registrų centras.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami nustatyti, kad atsakovams V. A. , P. A. ir A. P. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio Vilniaus m. savivaldybėje, ( - ) ir ieškovams priklausančio žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ) riba yra pagal atsakovų nekilnojamojo turto kadastro registre įregistruotas tiksliųjų matavimų ribas.

6Ieškinyje nurodoma, jog 2007-07-18 pirkimo – pardavimo sutartimi notarinio registro Nr.1-5005 ieškovai įsigijo 0,3000 ha ploto pagal preliminarius matavimus suformuotą žemės ūkio paskirties sklypą, unikalus Nr. (duomenys skelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys skelbtini), esantį (duomenys skelbtini) Prie pirkimo – pardavimo sutarties pridėtame sklypo plane nurodytos įsigyto žemės sklypo koordinatės ir kraštinių ilgiai. Žemės sklypas ribojasi su atsakovams ir tretiesiems asmenims priklausančiais žemės sklypais (Nr.0101/0161:1269 ir 0101/0161:1268; Nr.0101/0161:1243). Kadangi įsigytas žemės sklypas buvo suformuotas atliekant preliminarius matavimus, kreipėsi į individualios S. B. įmonės „Matininkas“ inžinierių A. Š. dėl tikslių ribų nustatymo, kuris parengė žemės sklypo planą, jo ribas suderino su sklypų Nr.0101/0161:1269 ir 0101/0161:1268 savininke S. V. . Sklypo Nr. 0101/0161:250 savininkai - atsakovai suderinti ribas atsisakė, motyvuodami, jog jiems priklausančio sklypo riba eina ties jų pastatyta tvora, toks atsisakymas nepagrįstas. Atliekant žemės sklypo Nr.(duomenys skelbtini) geodezinius matavimus paaiškėjo, kad į šio ieškovų sklypo ribas nuo 3,60 m iki 4,95 m įsiterpia atsakovų tvora, dėl šios priežasties ieškovų žemės sklypas nepagrįstai susiaurėja ir jie netenka 0,0439 ha žemės, atsakovai neteisėtai naudojasi 0,0439 ha didesniu, nei jiems priklausantis žemės sklypu. Atsakovų tvoros neatitinka valdomų žemės sklypo ribų, įregistruotų Nekilnojamojo turto registre. Atsakovų žemės sklypo Nr.0101/01610:250 ribos yra nustatytos tiksliaisiais geodeziniais matavimais, įregistruotos žemės kadastro registre ir pažymėtos žemės kadastro žemėlapyje. 2007-11-25 Vilniaus apskrities viršininko administracijos sudaryta komisija 2007-12-11 surašė išvadas Nr.91-2.17-69, kur nustatė, kad atsakovams priklausančio žemės sklypo pietinė riba natūroje yra siauresnė nei nustatyta žemės reformos žemėtvarkos projekte ir pasiūlė patikslinti žemės sklypo ribas. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius 2009-10-09 raštu Nr.520-1990 parengto žemės sklypo plano nederino dėl to, jog žemės sklypo ribų paženklinimo aktas nesuderintas su gretimų sklypų savininkais. Teismui pateiktas S. B. įmonės „Matininkas“ inžinieriaus A. Š. parengtas žemės sklypo planas atitinka ieškovų žemės sklypo ribas, todėl atsakovų turtinių teisių nepažeidžia, nes atsakovai faktiškai naudojasi žemės sklypu, kuris suformuotas pagal pavirtintą žemėtvarkos projektą, jo ribos suderintos su visais suinteresuotais asmenimis ir valstybės institucijomis, sklypas suformuotas natūroje ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Atsakovams priklausančio žemės sklypo kadastrinis Nr.0101/01610:250 ribos nustatytos atlikus tiksliuosius kadastrinius matavimus (2001-02-08 UAB Korporacijos „Matininkai“ vykdytojo D.Valiuko), tačiau žemės sklypo riba turi būti nustatyta pagal ieškovų teikiamo individualios S. B. įmonės „Matininkas“ žemės sklypo planą, kadangi plane nurodyta žemės sklypų riba atitinka ieškovų įsigyto žemės sklypo ribas ir koordinates, o sklypo kadastrinis Nr.0101/01610:250 ribų koordinatės jau yra nustatytos ir įbraižytos į Kadastro žemėlapį. Sklypo ribos suderintos su buvusiuoju ieškovų įsigyto sklypo savininku, įregistruotos pagal atliktus tiksliuosius geodezinius matavimus, todėl negali būti keičiamos.

7Atsiliepimu į ieškinį atsakovai prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 0,50 ha namų valdos sklypu, adresu ( - ) , jie teisėtai naudojasi nuo 1965 m., o nuo 2003 m. valdo nuosavybės teise. Žemės sklypo ribos nužymėtos apie 1965 m. įrengta tvora, kuri atnaujinta 1983-1986 metais, žemės sklype yra atsakovams priklausantys statiniai, kurie įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Ieškovai remdamiesi registruotais klaidingais atsakovų žemės sklypo (plano) kadastro duomenimis, siekia pakeisti per ilgus metus faktiškai nusistovėjusią šalių sklypų ribą ir užvaldyti 522 kv.m. atsakovų žemės, tai sumažintų atsakovų įsigytą 0,50 ha žemės sklypo plotą, jie netektų dalies savo statinių. 2009-03-13 buvo parengtas (UAB Korporacija Matininkai vykdytojas A. M. ) atsakovų žemė sklypo planas su patikslintais kadastro duomenimis, kuriuo reikia vadovautis nustatant ginčo ribą. Ieškovų įsigytas sklypas suformuotas pagal preliminarius matavimus. Ieškovai su sklypo netikslių matavimų duomenimis sutiko, patvirtino, kad su faktine jo būkle buvo susipažinę, tokiu būdu prisiėmė atsakomybę už jų paklaidos, netikslumų pasekmes.

8Pateiktu priešieškiniu (II t. b.l. 32-36) atsakovai prašė: 1) nustatyti, kad ieškovų žemės sklypą, kadastro Nr.(duomenys skelbtini) ir atsakovų žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ) , skirianti riba nužymėta atsakovų žemės sklypo tvora ir nubrėžta UAB Korporacija Matininkai (matininkas A. M. ) 2009-03-13 parengtame atsakovų 5000 kv.m. žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) , plane M1:1000 taškais 3-11; 2) nustatyti atsakovų 5000 kv.m. žemės sklypo, ( - ) , ribas, kurias apibrėžia (nustato) posūkio taškų koordinatės, pažymėtas UAB Korporacija „Matininkai“ 2009-03-13 5000 kv.m. žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) , plane M1:1000 su koordinačių žiniaraščiu, taško numeriais nuo 1 iki 23; 3) panaikinti UAB Korporacija Matininkai vykdytojo D.Valiuko 2001-02-08 parengtą atsakovų 5000 kv.m. žemės sklypo, kadastrinis Nr.0101/0161:250 Vilniaus m. k.v., planą Nr.1:1000, jo kadastro duomenis registruotus nekilnojamojo turto registre 2001-02-08 data.

9Nurodė, jog atsakovų žemės sklypo faktinė riba susiformavusi tarybiniais laikais pastatyta tvora ir per visą naudojimosi laikotarpį nesikeitė. 2007-10-25 įsakymu Nr.2.3-11661-(30) sudaryta komisija, 2007-12-11 išvadose Nr.91-2-17-68 nustatė, kad 2001-02-08 parengtas atsakovų namų valdos žemės sklypo planas neatitinka faktiškai naudojamų atsakovų žemės sklypo ribų. Atsakovai siekdami ištaisyti jų žemės sklypo klaidingus kadastrinius matavimus sudarė su UAB Korporacija Matininkai (matininkas A. M. ) sutartį dėl žemės sklypo kadastrinių duomenų tikslinimo. Po patikslintų matavimų žemės sklypas suformuotas pagal faktines jo naudojimo ribas, jo plotas išlieka nepakitęs – 0,50 ha. Matininkas A. M. nustatė, kad įmonės inžinieriaus D.Valiuko 2001-02-08 parengti ir registruoti atsakovų sklypo kadastriniai duomenys klaidingi, neteisingai nustatyta atsakovų žemės sklypo faktinė geografinė padėtis (dislokacija) ir posūkio taškų koordinatės (ribos). Pagal šiuo metu įregistruotus duomenis 522 kv.m. atsakovų žemės klaidingai patenka į ieškovų žemės sklypą, sklypų ginčo riba kerta atsakovų gyvenamojo namo kampą ir dalį stoginės (malkinės), o atsakovams priklausantis tualetas ir rūsys visiškai patenka į ieškovų norimą prisiteisti sklypo dalį, pagal šiuos duomenis kito kaimyno žemės sklypo dalis, kadastrinis Nr.0101/0161:1246, patenka į atsakovų žemės sklypo ribas. Paremtas klaidingais kadastriniais matavimais ieškovų reikalavimas atitraukti atsakovų tvorą 3,60 m atstumu gilyn į jų sklypą, pažeistų atsakovų nuosavybės teises į teisėtai įgyto ir daugelį metų naudoto sklypo dalį ir jame esančius ir nuosavybės teise valdomus statinius. Faktinė atsakovų žemės sklypo riba per daugelį metų yra nusistovėjusi ir nesikeitė iki šiol, todėl vadovaujantis CK 4.45 str. 1 d. ir remiantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais ginčo riba turi būti patvirtinta pagal teismui su priešieškiniu pateiktus atsakovų 2009-03-13 plane patikslintus kadastrinių matavimų duomenis.

10Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimu ieškinio netenkino. Priešieškinį tenkino iš dalies ir nustatė, kad ieškovų žemės sklypo, kadastro Nr.(duomenys skelbtini), ir atsakovų žemės sklypo, kadastro Nr.0101/0161:250, riba nužymėta atsakovų žemės sklypo tvora, UAB Korporacija Matininkai (matininkas A. M. ) 2009-03-13 parengtame atsakovų 5000 kv.m. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 0101/0161:250, plane M1:1000 pažymėta taškais 3-11. Kitoje dalyje priešieškinio netenkino.

11Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialo kadastro žemėlapio ištraukoje apie ieškovams ir atsakovams nuosavybės teisėmis priklausančių žemės sklypų bei gretimų žemės sklypų išsidėstymą kadastro žemėlapyje, atsakovams priklausantis namų valdos žemės sklypas (250) yra pasislinkęs į vakarus, jų sklypo dešinioji kraštinė (ginčo riba) eina per atsakovų gyvenamojo namo kampą, o kairioji kraštinė gula ant pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui I. D. , sprendė, kad tenkinti ieškinį remiantis klaidingais kadastriniais matavimais ir nustatyti sklypų ribą bei perkelti tvorą nėra pagrindo, nes tai pažeistų atsakovų ir trečiųjų asmenų I. D. , L. M. ir A. M. teises naudotis nuosavybės teise priklausančiais statiniais, įvažiavimu. Teismas nurodė, kad pagal ieškovų užsakymu parengtą individualios S. B. įmonės „Matininkas“ 2009-09-10 planą (t.1 b.l. 147) negali būti nustatomos ieškovų ir atsakovų sklypo ribos, nes pagal šį planą ginčo riba kerta atsakovų gyvenamojo namo kampą ir tokiu būdu būtų patvirtintos UAB Korporacija Matininkai, vykdytojo D.Valiuko 2001-02-08 atliktų kadastrinių matavimų metu nustatyta klaidingos atsakovų žemės sklypo ribų koordinatės.

12Teismas pažymėjo, jog dar iki atsakovams įsigyjant iš valstybės žemės sklypus ir Z. B. atkuriant nuosavybės teises į ieškovų sklypą, sklypų riba dėl faktinio naudojimosi buvo aiškiai nusistovėjusi. Teismas padarė išvadą, jog byloje neginčijamai nustatyta, kad atsakovų ir ieškovų žemės sklypų ribą žymi sklypus skirianti tvora.

13Ieškovai žemės sklypą įsigijo sudarydami 2007-07-18 pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurios 5.3. punktą įsipareigojo nepažeisti gretimų žemės sklypo naudotojų ir gyventojų interesų, griežtai laikytis plane pažymėtų ribų. Sutartimi ieškovai negalėjo įgyti daugiau teisių, negu prieš tai priklausė J. P. , Z. B. ir ankstesnei sklypo naudotojai Z. K. (CK 4.48 str. 2 d.). Atsakovų ir ankstesnių ieškovų sklypo naudotojų ribos buvo suderintos, ginčo dėl jų niekada nekilo. Kaip jau buvo minėta, kadastro žemėlapio ištrauka nustatyta, jog atsakovų žemės sklypas tolygiai pasislinkęs į vakarus. Patikslintu 2009-03-13 planu (t.1 b.l.122) žemės sklypas suformuotas pagal faktines ribas, o jo plotas išlieka nepakitęs – 0,50 ha. Kadangi atsakovų sklypo plotas nepasikeitęs, jo ribos atitinka 1992-07-30 potvarkiu Nr.993p (atitinkančiu žemėtvarkos projektą) nustatytas sklypo ribas, nėra pagrindo teigti, kad atsakovai naudojasi didesne sklypo dalimi, o ieškovai atitinkamai netenka 0,0439 žemės. Nenustatęs, jog po kadastrinių matavimų atsakovų žemės sklypas būtų padidėjęs, teismas sprendė, jog nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovai pažeidžia ieškovų teises (CK 4.37 str.).

14Kadangi atsakovų sklypo plotas pagal UAB Korporacija Matininkai (matininkas A. M. ) 2009-03-13 parengtą atsakovų 5000 kv.m. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 0101/0161:250, planą M1:1000, kuriame ieškovų žemės sklypą, kadastro Nr.(duomenys skelbtini) ir atsakovų žemės sklypą, kadastrinis Nr.0101/0161:250, skirianti riba pažymėta taškais 3-11 (t. 1, b.l. 122), nepasikeitęs, sklypo ribos atitinka atsakovų faktiškai naudojamas ir 1992-07-30 potvarkiu Nr.993p (atitinkančiu žemėtvarkos projektą) nustatytas sklypo ribas, ieškovų ir atsakovų sklypus skiriančią ribą teismas patikslino atstatydamas faktinę sklypų padėtį, kuri susiklostė dėl GPS koordinačių netikslumo, todėl teismas tenkino priešieškinio reikalavimą dėl žemės sklypo ribos. Tuo pačiu ankstesnį 2001-02-08 vykdytojo D.Valiuko parengtą atsakovų 5000 kv.m. žemės sklypo, kadastrinis Nr.0101/0161:250 Vilniaus m. k.v., planas Nr.1:1000, kaip ir jo pagrindu nekilnojamojo turto registre registruotus duomenis, savaime pripažino netiksliais. Teismas nurodė, kad netenkina atsakovų reikalavimo ir pripažinti, kad atsakovų sklypo ribas apibrėžia (nustato) posūkio taškų koordinatės pažymėtos UAB Korporacija „Matininkai“ 2009-03-13 plane, nes šiai dienai atsakovų sklypo koordinatės nėra patikslintos, teismas negali įvertinti visų atsakovų atliktų veiksmų tinkamumo ir pateiktų duomenų teisingumo. Be to, šalių sklypų ginčo riba nustatyta, kliūtis Nacionalinei žemės tarnybai derinti atsakovų pateiktą patikslintą žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą ir nustatyta tvarka priimti sprendimą išnyko.

15Ieškovai J.U. ir B. U. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas dėl procesinės ir materialinės teisės normų netinkamo taikymo, teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos teisės taikymo klausimais.

16Pasak apeliantų, vadovaujantis CK 4.45 str. 1 dalyje įtvirtinta nuostata, teismas nustatydamas sklypo ribas negali pakeisti sklypo ploto nuo esamo teisiškai įtvirtinto sklypo, tačiau priimdamas sprendimą teismas praleido aplinkybę, kad ieškovų pirkimo – pardavimo sutartimi, kuri nėra nuginčyta, įsigytas žemės sklypas (0,3000 ha) be jokio teisinio pagrindo sumažėtų 0,0439 ha. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-11-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2010 nurodė, kad asmens nuosavybės teisę į žemės sklypą gali patvirtinti pirkimo – pardavimo sutartis; teismas civilinėje byloje dėl žemės sklypo ribos nustatymo ex officio patikrina, ar žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis dėl žemės sklypo dydžio yra galiojanti, t.y. ar ji nėra niekinė.

17Skundžiamame sprendime didelis dėmesys skiriamas vielinei tvorai, tuo pačiu suabsoliutinant nusistovėjusių ribų reikšmę sprendžiant šį teisminį ginčą, nes teismų praktikoje faktinis žemės sklypo naudojimas nėra vienintelis ir visada privalomas kriterijus, pagal kurį išsprendžiamas ginčas dėl žemės sklypo ribos nustatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2010). Kaip ir kiekvienu atveju esant gretimų sklypų ribų neatitikčiai nustatant sklypo ribą dėl jos faktinės ir teisinės neatitikties, būtina nustatyti ir įvertinti visas tam reikšmingas faktines aplinkybes ir ieškoti sklypų savininkų interesų pusiausvyros, kad abiejų sklypų naudojimas būtų įmanomas, racionalus.

18Teismo sprendime nurodoma visa eilė pateiktų į bylą žemės sklypų planų, prieštaravimai tarp tų planų tinkamai nepašalinti. Apie tai netiesiogiai pasisakyta ir sprendimo motyvuojamojoje dalyje, nurodant, kad teismas negali įvertinti visų atsakovų atliktų veiksmų tinkamumo ir pateiktų duomenų teisingumo, tačiau, apeliantų teigimu, tai nebuvo kliūtis remtis tik 2009-03-13 parengtu UAB Korporacija Matininkai (matininkas A. M. ) planu. Tokios aplinkybės patvirtina, kad teismas neatskleidė bylos esmės.

19Skundžiamas sprendimas pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, numatytus CK 1.5 straipsnio 4 dalyje, nes juo pažeidžiamos ieškovų nuosavybės teisės.

20Atsakovai V. A. ir P. A. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad su skunde išdėstytais argumentais nesutinka, nes teismas tinkamai nustatė visas bylai reikšmingas aplinkybes, įvertino įrodymus, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Ieškovai jiems priklausantį žemės sklypą įsigijo pagal preliminarius matavimus, sudarydami pirkimo – pardavimo sutartį, buvo susipažinę su jo teisiniu statusu, sklypo planu, faktine būkle, realiais sklypo išmatavimais. Apeliantai, įsigydami nuosavybėn žemės sklypą, privalėjo elgtis apdairiai ir rūpestingai, pagal teisės aktų reikalavimus, todėl prisiėmė atsakomybę už galimą 0,30 ha žemės sklypo ploto paklaidą ir pasekmes, tokiu būdu teismas pagrįstai nurodė, kad žemės sklypo plotas, atlikus kadastrinius matavimus, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba nuo žemėtvarkos projekte ar kitame teritorijų planavimo dokumente suformuoto žemės sklypo ploto. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovams įsigijus žemės sklypą, suformuotą preliminariais matavimais, jie prisiėmė riziką dėl jo ploto paklaidos.

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

23Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias žemės sklypo ribų nustatymą, nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos.

24Kolegija su šiais argumentais nesutinka.

25Ieškovai siekia, kad jiems priklausančio žemės sklypo ir atsakovų žemės sklypo riba būtų nustatyta pagal atsakovų nekilnojamojo turto kadastre įregistruotas tiksliųjų matavimų ribas, nes priešingu atveju, anot jų, jie netenka 0,0439 ha žemės, nes atsakovų faktiškai valdomos žemės sklypo ribos skiriasi nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruotos žemės sklypo ribos.

26Byloje nustatyta, kad ieškovams nuosavybės teise priklauso 0,30 ha žemės ūkio paskirties sklypas, unikalus Nr. (duomenys skelbtini), ( - ) , kurį ieškovai įsigijo pagal 2007-07-18 pirkimo-pardavimo sutartį, sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus (t. 1, b. l. 7-8, 12-13). Žemės sklypą ieškovai įsigijo iš J. P. , jį paveldėjusios iš Z. B. , kuriai Vilniaus apskrities viršininko 2005-12-22 sprendimu Nr.2.4.-01-3439, po mirties, į šį ir kitus sklypus buvo atkurtos nuosavybės teisės (žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) , registro Nr. ( - ) byla, b.l. 6,13,14,20-23). Ieškovų žemės sklypo ribas patvirtina 2005 m. balandžio 5 d. parengtas bei su nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytoju 2006-01-12 suderintas sklypo planas ir 2004 m. rugsėjo 29 d. sudarytas žemės sklypo (sklypas pažymėtas Nr. 820-6) abrisas (žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) , registro Nr. ( - ) byla, b.l.1,2). Ieškovų užsakymu, siekiant nustatyti tikslias sklypo ribas, individualios S. B. įmonės „Matininkas“ inžinierius A. Š. parengė žemės sklypo planą, jo ribas suderino su sklypų Nr. ( - ) savininke trečiuoju asmeniu S. V. , atsakovai jas suderinti atsisakė. Atsakovams nuosavybės teise priklauso 0,50 ha namų valdos žemės sklypas, unikalus Nr., kadastro Nr. ( - ) , esantis ( - ) , besiribojantis su ieškovų žemės sklypu. Šiuo 0,50 ha žemės sklypu atsakovai naudojasi nuo 1965 m. (t.1, b.l.69-78). Atsakovų sklype registruoti statiniai: gyvenamasis namas (1A1m, unikalus Nr. ( - ) ), garažas (3I1m, unikalus Nr. ( - ) ), ūkinis pastatas (6I1m, unikalus Nr. ( - ) ), stoginė (9I1/m, unikalus Nr.4400-1672-9272), ir kiti inžinieriniai kiemo statiniai (šulinys, lauko tualetas, tvora, unikalus Nr. ( - )) (t.1 b.l.117-119), visų statinių kadastro duomenys nustatyti 1988-04-06. Atsakovų žemės sklypo ribos buvo patvirtintos Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus rajonui 1992-07-30 potvarkiu Nr.993p, kurio priedėlyje Nr.1 Trakų Vokės apylinkės parduodamų privačių namų valdų sklypų sąrašuose A. P. įrašyta „103“, o V. A. – „104“ numeriu. Trakų Vokės agrarinės reformos vadovas ir žemėtvarkininkas R.V. I. 1992-05-27 sudarė atsakovų žemės sklypo eksplikaciją, pagal kurią atsakovų žemės sklypo plotas - 0,5 ha, o kraštinėje prie gatvės sklypo plotis – 21,0 m (t.2 b.l. 116-137) bei 1992-05-28 namų valdos patikrinimo aktą, kuriame nurodoma, jog namų valda susiformavusi seniai, nuo kaimynų atitverta tvoromis. Namų valdos patikrinimo metu trečiasis asmuo I. D. ir Z. K. (ieškovų žemės sklypo naudotoja, mirusi 1997-04-17, Z. K. ūkinės knygos išrašai, t.3 b.l. 14-30), parašais patvirtino, jog į atsakovų namų valdą teritorinių pretenzijų neturi bei sutinka su sklypus skiriančiomis ribomis.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką bylose dėl daiktinių teisių, susijusių su žemės sklypo ribų nustatymu, išaiškino, kad teismas, spręsdamas ginčą dėl žemės sklypų ribų nustatymo, kiekvienu atveju turi nustatyti ir įvertinti visas tam reikšmingas faktines aplinkybes, ieškoti sklypų savininkų interesų pusiausvyros, vadovautis taisykle, kad negalima ginti išimtinai vieno savininko teisių kito savininko interesų sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje L. J. v. P. A. T., bylos Nr. 3K-3-6/2010). Pagal CK 4.45 straipsnį ribos neaiškumas pašalinamas atsižvelgiant į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas ir kitus įrodymus. Dokumentuose esanti nekonkreti ribos vieta ar konfigūracija gali būti tikslinama pagal bylos aplinkybių visumą: pagal ribos išsidėstymą nekonkrečiuose dokumentuose atsižvelgiant į sklypuose esančius statinius (pastatus, tvoras, šulinius ir kt.); pagal tai, kam jie priklauso nuosavybės teise ir kokie yra susitarimai dėl jų naudojimo tvarkos ar sąlygų; pagal faktinio naudojimo trukmę ir aplinkybes, atsižvelgiant į aplinkos objektus ar reljefo ypatumus bei kitus svarbius faktus; pagal principines nuostatas, kad abiejų sklypų naudojimas būtų įmanomas, racionalus, kad ribos tikslinimu galutinai būtų išspręstas ginčas ir nebūtų sudaromos prielaidos ginčui kilti ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje O. G. R. v. I. S., bylos Nr. 3K-3-195/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje A. V. v. P. V., bylos Nr. 3K-3-453/2010). Sprendžiant kaimyninių žemės sklypų savininkų ginčus dėl žemės sklypų ribų, jų ribos gali būti keičiamos, taip pat gali būti keičiama sklypo konfigūracija, tačiau negali būti keičiamas (sumažėti ar padidėti) žemės sklypo dydis (plotas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Z. P. v. Č. P., bylos Nr. 3K-3-539/2005). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

28Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus, susijusius su žemės sklypų ribomis, siejančiomis šalims priklausančius sklypus, teisingai taikydamas materialinės teisės normas, reglamentuojančias žemės sklypų ribų nustatymą bei vadovaudamasis teismų praktikoje suformuotomis taisyklėmis, padarė pagrįstą išvadą, kad tenkinti ieškinio ir nustatyti žemės sklypo ribą pagal ieškovų nurodytą variantą, t.y. pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotus tiksliųjų matavimų ribas nėra pagrindo. Kaip matyti iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos komisijos 2007-12-11 išvados, joje nustatyta, kad žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) , kuriuos atliko 2001-02-08 UAB Korporacijos Matininkai vykdytojas A. Valiukas, nustatyta riba, kurią vietovėje atstatė matininkas S. Bumblauskas, neatitinka faktiškai naudojamų minėto žemės sklypo ribų, kurios natūroje yra aptvertos sena tvora, šių žemės sklypų pietinė riba natūroje yra siauresnė nei nustatyta žemės reformos žemėtvarkos projekte, todėl siūloma žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. Nr. 0101/0161:250, savininkams patikslinti šio sklypo ribas pagal faktinį žemės sklypo naudojimą, o žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. (duomenys skelbtini), savininkui atlikti minėto sklypo kadastrinius matavimus (t. 1, b.l. 23-24). Pagal VĮ Registrų centro Vilniaus filialo kadastro žemėlapio ištrauką apie šalims nuosavybės teisėmis priklausančių žemės sklypų bei gretimų žemės sklypų išsidėstymą kadastro žemėlapyje (t. 2, b.l. 189), atsakovams priklausantis namų valdos žemės sklypas (pažymėtas 250), yra pasislinkęs į vakarus, atsakovų sklypo dešinioji kraštinė (taip pat ir ginčo riba) eina per atsakovų gyvenamojo namo kampą, o kairioji kraštinė – eina per pastatus, nuosavybės teise priklausančius trečiajam asmeniui I. D. . Tokiu būdu esant įregistruotiems neteisingiems duomenims apie atsakovų žemės sklypo ribas, kurio kadastrinis Nr. 0101/0161:250, ir ieškovams prašant nustatyti jų žemės sklypo, kadastrinis Nr. (duomenys skelbtini), ribas būtent pagal atsakovų nekilnojamojo turto registre įregistruotas tiksliųjų matavimų ribas, toks reikalavimas, kolegijos vertinimu, negalėjo būti patenkintas, nes jį patenkinus būtų pažeistos tiek atsakovų, tiek trečiųjų asmenų teisės, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principai (CK 1.5 str. 4 d.), tuo tarpu CK 4.37 str. reikalauja, kad nuosavybės teisė būtų realizuojama nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų.

29Apeliantai nurodo, kad teismas neįvertino tos aplinkybės, kad sprendimu be jokio teisinio pagrindo sumažėtų ieškovų sklypas 0,0439 ha. Su tokiu argumentu nėra pagrindo sutikti, nes teismas nurodė, jog, atsižvelgiant į tai, kad atsakovų sklypo plotas išlieka nepakitęs, jo ribos atitinka 1992-07-30 potvarkiu Nr. 993 nustatytas sklypo ribas, atitinkančias žemėtvarkos projektą, nėra pagrindo teigti, kad atsakovai naudojasi didesne sklypo dalimi, o ieškovai atitinkamai netenka 0,0439 ha žemės.

30Pažymėtina, kad ieškovai įsigijo 0,30 ha ploto žemės sklypą pagal pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovai sutiko, kad atlikus žemės sklypo (kadastrinius) geodezinius matavimus ir nustačius žemės sklypo ploto skirtumą, neviršijantį nustatyto leistino tikslumo, skirtumas žemės sklypo savininkui nekompensuojamas (1.2 p.). 5.2 punktu pirkėjai (ieškovai) pareiškė, jog sudarydami sutartį susipažino su 0,30 ha žemės sklypo teisiniu, techniniu statusu, jo faktine būkle, charakterizuojančiais duomenimis, visuose žemės sklypo įsigijimo dokumentuose, įvertino nustatytas specialias žemės sklypo naudojimo sąlygas ir neturi jokių pretenzijų dėl parduodamo žemės sklypo teisinio statuso ir jo faktinės būklės. Sutarties 5.3 punktu įsipareigojo nepažeisti gretimų žemės sklypų naudotojų ir gyventojų interesų. Minėtos sutarties, kuri yra nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka, todėl galiojanti, sąlygos patvirtina, kad ieškovams dar iki sutarties sudarymo buvo žinoma faktinis šio sklypo išdėstymas (sutarties 5.2 p.), jie priėmė tokį žemės sklypą, koks yra realybėje, nereikšdami dėl to jokių pretenzijų, jį buvo apžiūrėję ir išreiškę sutikimą dėl tokio sklypo įsigijimo nuosavybėn. Tokiu būdu reikalauti ieškovams nustatyti žemės sklypo ribas, neatitinkančias faktinės situacijos, apie kurias jiems buvo gerai žinoma, yra nesąžininga kitų gretimų žemės sklypų savininkų bei teisėtų naudotojų atžvilgiu.

31Pasak apeliantų, skundžiamame sprendime didelis dėmesys skiriamas vielinei tvorai, tuo pačiu suabsoliutinant nusistovėjusių ribų reikšmę sprendžiant šį teisminį ginčą, nes teismų praktikoje faktinis žemės sklypo naudojimas nėra vienintelis ir visada privalomas kriterijus, pagal kurį išsprendžiamas ginčas dėl žemės sklypo ribos nustatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2010). Su tokiu argumentu nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas negali sutikti. Faktinis žemės sklypo naudojimas šiuo atveju yra reikšmingas kriterijus sprendžiant dėl šalims priklausančių žemės sklypų ribų, nes būtent dėl to, kad atsakovų pateiktas UAB Korporacijos Matininkai 2009-03-13 parengtas atsakovų žemės sklypo planas, kuriame atsakovų žemės sklypo ir ieškovų žemės sklypo riba atitinka tiek atsakovų faktiškai naudojamas, tiek 1992-07-30 potvarkiu Nr. 993 (atitinkančiu žemėtvarkos projektą) nustatytas sklypo ribas, jis nepakeitė atsakovų sklypo ploto ieškovų sklypo sąskaita, teismui buvo pagrindas patikslinti ginčo žemės sklypų ribą pagal minėtą atsakovų pateiktą planą. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovai neįrodė, kad atsakovų pateiktame UAB Korporacijos Matininkai 2009-03-13 parengtame atsakovų žemės sklypo plane riba, pažymėta taškais 1-3, pažeidžia ieškovų teises, padidina atsakovų turimo žemės sklypo plotą ieškovų žemės sklypo sąskaita.

32Apeliantai nurodo, kad teismo sprendime nurodoma visa eilė pateiktų į bylą žemės sklypų planų, prieštaravimai tarp tų planų tinkamai nepašalinti, tokiu būdu buvo neatskleista bylos esmė, tačiau kolegija su tokiais argumentais nesutinka, teismas aiškiai nurodė bei motyvavo, kokiu žemės sklypo planu turi būti vadovaujamasi sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą dėl žemės sklypo ribų, dėl to kolegija plačiau nepasisako dėl šio argumento.

33Esant išdėstytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, apeliacinis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 p.).

34Atsakovai V. A. ir P. A. už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą sumokėjo 2 500 Lt (3 t., b.l. 178), todėl atmetus apeliacinį skundą atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos jiems lygiomis dalimis iš apeliantų J. U. ir B. U. . Priteisti atsakovų turėtas bylinėjimosi išlaidas visa apimti nėra pagrindo atsižvelgiant į Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio rekomenduojamą maksimalų dydį už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą pagal 8.11 p. (800 Lt * 1,5 koeficientas) bei Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 d. kriterijus. Įvertinant bylos sudėtingumą nagrinėjamų teisinių klausimų prasme, advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra pagrindas priteisti atsakovams iš apeliantų 1200 Lt bylinėjimosi išlaidų (Civilinio proceso kodekso 98 str. 2 d.).

35Apeliacinės instancijos teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 10 Lt, todėl nepriteistinos vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo (CPK 96 str. 6 d.).

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str. teisėjų kolegija

Nutarė

37Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Priteisti iš ieškovų J. U. , a.k. ( - ) ir B. U. , a.k. ( - ) lygiomis dalimis 1 200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atsakovų V. A. , a.k. ( - ) ir P. A. , a.k. ( - ) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Almos... 3. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami nustatyti, kad... 6. Ieškinyje nurodoma, jog 2007-07-18 pirkimo – pardavimo sutartimi notarinio... 7. Atsiliepimu į ieškinį atsakovai prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 0,50... 8. Pateiktu priešieškiniu (II t. b.l. 32-36) atsakovai prašė: 1) nustatyti,... 9. Nurodė, jog atsakovų žemės sklypo faktinė riba susiformavusi tarybiniais... 10. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimu... 11. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialo... 12. Teismas pažymėjo, jog dar iki atsakovams įsigyjant iš valstybės žemės... 13. Ieškovai žemės sklypą įsigijo sudarydami 2007-07-18 pirkimo-pardavimo... 14. Kadangi atsakovų sklypo plotas pagal UAB Korporacija Matininkai (matininkas A.... 15. Ieškovai J.U. ir B. U. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo... 16. Pasak apeliantų, vadovaujantis CK 4.45 str. 1 dalyje įtvirtinta nuostata,... 17. Skundžiamame sprendime didelis dėmesys skiriamas vielinei tvorai, tuo pačiu... 18. Teismo sprendime nurodoma visa eilė pateiktų į bylą žemės sklypų planų,... 19. Skundžiamas sprendimas pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo... 20. Atsakovai V. A. ir P. A. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas netinkamai taikė materialinės... 24. Kolegija su šiais argumentais nesutinka.... 25. Ieškovai siekia, kad jiems priklausančio žemės sklypo ir atsakovų žemės... 26. Byloje nustatyta, kad ieškovams nuosavybės teise priklauso 0,30 ha žemės... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką bylose dėl daiktinių... 28. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs į... 29. Apeliantai nurodo, kad teismas neįvertino tos aplinkybės, kad sprendimu be... 30. Pažymėtina, kad ieškovai įsigijo 0,30 ha ploto žemės sklypą pagal... 31. Pasak apeliantų, skundžiamame sprendime didelis dėmesys skiriamas vielinei... 32. Apeliantai nurodo, kad teismo sprendime nurodoma visa eilė pateiktų į bylą... 33. Esant išdėstytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 34. Atsakovai V. A. ir P. A. už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą... 35. Apeliacinės instancijos teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 10 Lt,... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str.... 37. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimą... 38. Priteisti iš ieškovų J. U. , a.k. ( - ) ir B. U. , a.k. ( - ) lygiomis...