Byla 2A-1519/2012
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dalios Vasarienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo M. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4765-881/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Automida“ ieškinį atsakovui M. G. dėl turtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Automida“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui M. G., prašydamas priteisti iš atsakovo 155 503 Lt turtinės žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 155 503 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad atsakovas M. G. nuo 1998 m. rugpjūčio 10 d. iki bankroto bylos 2010 m. spalio 22 d. iškėlimo UAB „Automida“ buvo šios bendrovės direktorius, taip pat jos akcininkas. Pažymėjo, kad BUAB „Automida“ bankroto administratoriui buvo pateiktas UAB „Automida“ direktoriaus M. G. pasirašytas UAB „Automida“ 2010 m. lapkričio 23 d. aktas, kuriame nurodoma, kad paskutinio 2007 m. gruodžio 31 d. bendrovės balanso duomenimis, bendrovė turi 155 503 Lt vertės turto. Ieškovo teigimu, atsakovas šio turto administratoriui neperdavė, administratorius bendrovėje šio turto taip pat nerado. Pasak ieškovo, atsakovas, būdamas UAB „Automida“ direktoriumi, privalėjo užtikrinti bendrovės turto išsaugojimą, jo nepraradimą, todėl jis yra atsakingas už UAB „Automida“ padarytą 155 503 Lt turtinę žalą. Ieškovas nurodė, kad dėl atsakovo netinkamo veikimo taip pat buvo padaryta turtinė žala šios bendrovės kreditoriams – neišsaugotas turtas, kuris galėjo būti panaudotas atsiskaitymui su kreditoriais.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies; priteisti iš atsakovo M. G. ieškovu BUAB „Automida“ 24 704 Lt turtinės žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 24 704 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011 m. kovo 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 19,36 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7Teismas nurodė, kad, atsižvelgiant į Įmonių bankroto įstatymo (tekste – ĮBĮ) nuostatas bei kasacinio teismo praktiką, darytina išvada, kad net ir nesant Įmonių bankroto įstatyme nustatytos specialios normos dėl žalos, atsiradusios administracijos vadovui nevykdant Įmonių bankroto įstatyme nustatytos pareigos perduoti teismo paskirtam administratoriui įmonės turtą, už nurodytos pareigos nevykdymą įmonės administracijos vadovui kyla civilinė atsakomybė pagal bendrąsias CK nuostatas, reglamentuojančias įmonės administracijos vadovo fiduciarinių pareigų nevykdymo padarinius.

8Teismas nurodė, kad sprendžiant dėl buvusio įmonės administracijos vadovo civilinės atsakomybės už jo veiksmais įmonei ar jos kreditoriams padarytą žalą, Darbo kodekso nuostatos netaikytinos, taip pat nėra pagrindo spręsti, kad byloje turi būti taikomos įmonės administracijos vadovo materialinę atsakomybę reglamentuojančios Darbo kodekso normos. Teismo teigimu, tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Teismas nurodė, kad įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti, bet bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra.

9Teismas pažymėjo, kad dėl buvusio įmonės administracijos vadovo pareigos perduoti teismo paskirtajam administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, nevykdymo, žala gali atsirasti tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek jos kreditoriams, žala įmonei gali pasireikšti tuo, kad suprastėja jos turtinė padėtis: išauga skolos ar, kaip yra nagrinėjamu atveju, iš esmės sumažėja turto, dėl ko nepakanka lėšų didžiajai daliai įmonės skolų apmokėti.

10Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 22 d. iškėlė UAB „Automida“ bankroto bylą, atsakovas M. G. nuo 1998 m. rugpjūčio 10 d. iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Automida“ dienos buvo šios bendrovės direktoriumi bei akcininku. Teismo teigimu, 2010 m. lapkričio 23 d. surašyto UAB „Automida“ turto perdavimo-priėmimo akte buvo užfiksuota, jog bankroto administratorius E. P. priima informaciją apie UAB „Automida“ turtą: paskutinio 2007 m. gruodžio 31 d. sudaryto balanso duomenimis, bendrovės turtas sudarė 155 503 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 668 700 Lt; turto priėmimo-perdavimo akte taip pat buvo nurodyta, kad pagal balansą esantis turtas administratoriui neperduodamas, nes akcininkas apie jį neturi informacijos.

11Teismas nurodė, kad, ieškovo teigimu, kadangi atsakovas, būdamas bendrovės direktoriumi, privalėjo užtikrinti bendrovės turto išsaugojimą ir jo perdavimą bankroto administratoriui, jis yra atsakingas dėl prarasto turto, todėl privalo atlyginti turinę žalą, atsiradusią bankrutuojančiai įmonei dėl balanse užfiksuoto ir realiai prarasto turto, tuo tarpu atsakovas, neigdamas pareigą atlyginti bankrutuojančiai įmonei padarytą turtinę žalą, nurodė, jog pagal Įmonių bankroto įstatymą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, tuo tarpu ieškovas savo reikalavimą grindžia daugiau kaip prieš trejus metus sudarytu balansu, nors per tokį laikotarpį ieškovo turto masė pasikeitė. Teismo teigimu, nors atsakovas įrodinėja, jog ieškovo balansas, kurio duomenimis remdamasis bankroto administratorius reikalauja priteisti turtinę žalą iš įmonės direktoriaus, nėra aktualus ir sudarytas ne nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, tačiau atsakovas nepateikė teismui jokių duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog ieškovo turto masė per trejus metus, kai buvo sudarytas paskutinis įmonės balansas, pakito, nors tokią pareigą atsakovui nustato Įmonių bankroto įstatymas.

12Teismas pažymėjo, kad bankroto byla UAB „Automida“ buvo iškelta remiantis 2007 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, tačiau teismas, spręsdamas klausimą, ar egzistuoja pagrindas atsakovui kelti bankroto bylą, rėmėsi pasenusiais įmonės balanso duomenimis, nes buvęs įmonės vadovas netinkamai vykdė savo pareigas, nustatytas CK 2.87 straipsnio 2 dalyje. Teismo teigimu, atsižvelgiant į tai, kad pats atsakovas, turėdamas įstatymo nustatytą pareigą, veikė neatsakingai, t. y. nepateikė nei juridinių asmenų registrui, nei teismui, sprendusiam bankroto bylos iškėlimo klausimą UAB „Automida“, aktualių įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, atsakovui M. G. tenka atsakomybė už pasekmes, kurias sukėlė jo netinkamas kaip įmonės vadovo pareigų vykdymas, taigi ir pareiga atlyginti ieškovui UAB „Automida“ dėl turo, užfiksuoto balanse, netekimo atsiradusią žalą.

13Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad turtinė žala ieškovui atsirado, o atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad tinkamai vykdė įstatymų jam nustatytas pareigas, teismas sprendė, jog atsakovas pagal kaltės prezumpciją yra atsakingas už BUAB „Automida“ padarytą turtinę žalą, todėl privalo ją atlyginti. Teismas pažymėjo, kad paskirstant įrodinėjimo naštą tarp ieškovo ir atsakovo, atsakovui tenka ir pareiga įrodyti (paneigti) reikalaujamos priteisti turtinės žalos dydį.

14Teismas nurodė, kad ieškovo UAB „Automida“ balanso duomenys patvirtina, kad įmonė turėjo ilgalaikio turto už 763 Lt, taip pat turėjo 10 036 Lt atsargų, 23 093 Lt per vienerius metus gautinų sumų ir 1 611 Lt pinigų ir pinigų ekvivalentų. Teismas pažymėjo, kad atsakovas, ginčydamas ieškovui padarytos žalos dydį, teismui pateikė 2003 m. gegužės 20 d. UAB „Automida“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, iš kurio matyti, kad akcininkų susirinkime buvo nutarta įsigyti 40 paprastųjų vardinių UAB „Frontera“ akcijų iš šios įmonės akcininko A. A., akcijų pirkimo sutartį buvo įgaliotas pasirašyti atsakovas M. G.. Teismas nurodė, kad atsakovas taip pat pateikė teismui 2003 m. birželio 9 d. kasos išlaidų orderį Nr. 358, kuriame užfiksuota, jog A. A. už UAB „Frontera“ akcijas išduota 120 000 Lt. Nors ieškovas ginčijo pateiktų įrodymų formą, nes teismui buvo pateiktos tik dokumentų fotokopijos, teismas sprendė, jog atsakovas, kaip matyti iš 2010 m. lapkričio 23 d. UAB „Automida“ dokumentų perdavimo-priėmimo aktų Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdavė ieškovui visus finansinės atskaitomybės dokumentus, todėl neturėjo galimybės teismui pateikti dokumentų originalų. Teismas pažymėjo, kad siekdamas pašalinti šią abejonę, teismas įpareigojo BUAB „Automida“ administratorių pateikti teismui 2010 m. lapkričio 23 d. UAB „Automida“ dokumentų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 5 perimtas 2003 m. birželio mėnesio kasos knygas, iš kurių būtų matyti, ar iš tiesų buvo išrašytas ir kasos knygoje užregistruotas minėtas kasos išlaidų orderis, tačiau ieškovas šio teismo įpareigojimo neįvykdė, todėl teismas sprendė, jog atsakovas įrodė, kad už 120 000 Lt buvo įsigytos UAB „Frontera“ akcijos, juolab, kad UAB „Frontera“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartis nėra nuginčyta, todėl yra galiojanti.

15Teismas atmetė ieškovo argumentą, jog UAB „Frontera“ 120 000 Lt vertės akcijos nėra atspindėtos įmonės balanse, taigi nėra pagrindo teigti, kad atsakovas pagrindė 120 000 Lt UAB „Automida“ turto egzistavimą. Teismas nurodė, kad nors ieškovas ir pagrįstai teigia, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus akcijos turėjo atsispindėti įmonės balanse kaip finansinis turtas, o ne kaip kitas trumpalaikis turtas, tačiau teismas, įvertinęs tą aplinkybę, jog atsakovas įmonės vardu įgijo UAB „Frontera“ akcijų už 120 000 Lt ir ši suma, pasak atsakovo, galimai per klaidą buvo užfiksuota įmonės balanse kaip trumpalaikis turtas, teismas darė išvadą, jog atsakovas šioje dalyje įrodė, kad įmonės turto dalį pagal balansą sudaro ir 120 000 Lt vertės finansinis turtas.

16Teismas pažymėjo, kad tokią išvadą daro taip pat atsižvelgęs į tai, kad atsakovo 2003 m. liepos 1 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktoje UAB „Automida“ turto anketoje nurodyta, jog įmonei priklauso 120 000 Lt vertės 40 paprastųjų vardinių akcijų, be to, 2005 metų bei 2006 metų balansuose, kaip ir 2007 metų balanse, 120 000 Lt suma yra užfiksuota kaip kitas trumpalaikis turtas.

17Teismas nurodė, kad atsakovas paaiškino, jog ieškovas į jį nesikreipė dėl turto perdavimo, todėl jis pasiruošęs administratoriui grąžinti UAB „Automida“ turtą. Pažymėjo, kad BUAB „Automida“ administratorius buvo įpareigotas perimti iš atsakovo likusį ir M. G. žinioje esantį BUAB „Automida“ turtą ir 2011 m. rugpjūčio 19 d. ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo-priėmimo aktu Nr. 1 atsakovas M. G. perdavė BUAB „Automida“ administratoriui du kiliminių dangų ekspozicijos stendus, dvi vitrinas su stiklu, ofiso stalą, vitriną, dvidešimt du vienetus 40x60 kiliminių dangų, ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo-priėmimo akte nurodyta, jog turtas supelijęs. Teismas pažymėjo, kad šio turto vertė, kuri buvo nustatyta kilnojamojo turto įvertinimo ataskaitoje Nr. 40A0-1108-0062, yra 142 Lt.

18Teismas nurodė, kad minėtoje UAB „Automida“ turto anketoje nurodyta, jog įmonė 2003 metais turėjo ilgalaikio turto už 17 376 Lt, šį turtą sudarė kompiuteris, demonstracinis stendas, kasos aparatas, fotoaparatas ir kt. Teismo teigimu, kaip matyti iš 2011 m. rugpjūčio 19 d. ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo-priėmimo akto Nr. 1, atsakovas ieškovui perdavė du kiliminių dangų ekspozicijos stendus, dvi vitrinas su stiklu, ofiso stalą, vitriną, dvidešimt du vienetus 40x60 kiliminių dangų. Teismas, įvertinęs, jog dar 2003 metų turto anketoje nurodyto ilgalaikio turto vertė objektyviai sumažėjo, o taip pat tai, kad 2007 metų balanse šio turto vertė nurodyta jau tik 763 Lt, darė išvadą, jog atsakovas įrodė, kad ilgalaikis turtas nuvertėjo, todėl atsakovas nėra atsakingas už ilgalaikio 763 Lt vertės turto praradimą.

19Teismas nurodė, kad BUAB „Automida“ balanse taip pat nurodyta, jog UAB „Automida“ turėjo atsargų už 10 036 Lt. Kadangi dalį trumpalaikio turto ir atsargų atsakovas perdavė ieškovui, o atlikus perduoto turto vertinimą buvo konstatuota, jog turtas yra nusidėvėjęs, pakenktas pelėsio, sulūžęs ir pan., ir jo vertė tebesiekia 142 Lt, teismas sprendė, jog dėl atsargų likučių ir kito trumpalaikio turto, jiems natūraliai nusidėvėjus, atsakovas, nors ir buvo nepakankamai atidus, saugodamas minėtą turtą, nėra atsakingas.

20Teismas pažymėjo, kad nors atsakovas paaiškino, jog pinigai – 1 611 Lt – buvo išleisti įmonės reikmėms, tačiau nepateikė įrodymų, pagrindžiančių tokių išlaidų pagrįstumą, todėl šioje dalyje atlyginti ieškovui atsiradusią turtinę žalą privalo atsakovas.

21Teismas sprendė, jog atsakovas taip pat privalo atlyginti ieškovui turtinę žalą dalyje, dėl 23 093 Lt, kurie BUAB „Automida“ balanse įvardinti kaip per vienerius metus gautinos sumos. Nors atsakovas aiškino, jog ši suma yra įmonės debitoriniai įsiskolinimai, kurie užfiksuoti ieškovui perduotuose buhalterinės apskaitos dokumentuose, tačiau teismas darė išvadą, kad atsakovas neįrodė, jog per vienerius metus po balanso sudarymo, t. y. per 2008 metus, o ir vėlesnius laikotarpius, šios sumos nebuvo grąžintos UAB „Automida“, juolab, kad UAB „Automida“ buhalterinė apskaita nuo 2008 m. balandžio mėnesio apskritai nebuvo vedama, be to, ieškovui reikalaujant, atsakovas neperdavė ieškovui BUAB „Automida“ debitorių sąrašo, dėl ko, ieškovas prarado galimybę išsiieškoti debitorinius įsiskolinimus iš BUAB „Automida“ debitorių, ieškovui atsiradusią turtinę žalą šioje dalyje privalo atlyginti atsakovas.

22Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, sprendė, kad egzistuoja visos būtinosios civilinės atsakomybės taikymo atsakovui, kaip buvusiam įmonės vadovui, netinkamai vykdžiusiam įstatymais nustatytas pareigas, sąlygos, todėl ieškinys tenkintinas iš dalies ir priteistina ieškovui iš atsakovo 24 704 Lt turinės žalos atlyginimo, taip pat CK 6.37 straipsnio 1 dalies pagrindu tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo.

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

24Apeliaciniu skundu atsakovas M. G. prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkintas, panaikinti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai nustatė įrodinėjimo naštą, todėl nepagristai priteisė iš atsakovo 24 704 Lt turtinės žalos atlyginimo. Ieškovo pareiga buvo pateikti įrodymus, kad ieškovui buvo padaryta žala - ieškovo pareiga buvo pagrįsti ir įrodyti, jog 1 611 Lt suma buvo išleista ne įmonės reikmėms ir kad 23 093 Lt per vienerius metus gautinų sumų nebuvo grąžinta ir/ar ieškovas neturi galimybių jų susigrąžinti. Tuo tarpu teismas tokią pareigą nepagrįstai perkėlė apeliantui.
  2. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovui reikalaujant atsakovas neperdavė ieškovui BUAB „Automida“ debitorių sąrašo, dėl ko ieškovas prarado galimybę išsiieškoti debitorinius įsiskolinimus iš BUAB „Automida“ debitorių. Nuo 2010 m. lapkričio 23 d. ieškovo administratorius savo žinioje ir dispozicijoje turi visus dokumentus, iš kurių galima spręsti apie bankrutuojančios įmonės turto sudėtį įskaitant ir apie bankrutuojančios įmonės kasoje buvusios 1 611 Lt sumos bei 23 093 Lt per vienerius metus gautinų sumų padėtį. Apeliantas, net ir norėdamas, negalėtų teismui pateikti įrodymų apie 1 611 Lt ir 23 093 Lt sumas, nes neturi jokių finansinių įmonės dokumentų, kurie visi buvo perduoti ieškovo administratoriui. Kalbant apie debitorių sąrašą, pažymėtina, jog ieškovo administratorius jo atsakovo net neprašė. Be to, teismas nepagrįstai konstatavo, jog debitorių sąrašo neperdavimas lėmė Ieškovo prarastą galimybę išsiieškoti debitorinius įsiskolinimus. Atsakovo veiksmuose nėra tiesioginio priežastinio ryšio, kaip būtinos atsakomybės sąlygos. Visų pirma, kai įmonės vadovas perduoda bankroto administratoriui debitorių sąrašą, nereiškia, jog jis yra visiškai tikslus ir atitinka įmonės finansinius dokumentus, be to, pats ieškovo bankroto administratorius perėmė visus bankrutuojančios įmonės finansinius dokumentus, todėl laikytina, kad ieškovas neprarado galimybės išieškoti debitorinius įsiskolinimus.

25Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas BUAB „Automida“ nurodo, kad su atsakovo apeliaciniu skundu nesutinka, mano, kad skundas yra nepagrįstas, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas nurodo, kad įmonės vadovas privalėjo įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Automida“ ir administratoriaus įsakymą Nr. 1, todėl nepateikdamas laiku ir tvarkingų dokumentų atsakovas ignoravo Vilniaus apygardos teismo nutartį ir ĮBĮ reikalavimus. Pažymi, kad išanalizavus UAB „Automida“ direktoriaus M. G. pateiktus įmonės dokumentus galima daryti išvadą, kad apskaita buvo tvarkoma netvarkingai ir vadovautis pateiktais duomenimis negalima, o likęs turtas administratoriui buvo perduotas tik 2011 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus apygardos teismo nurodymu. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad perimtas turtas buvo saugomas tam nepritaikytose patalpose, todėl dėl drėgmės ir susidariusio pelėsio tolimesniam naudojimui netinkamas, tuo tarpu savininkas, žinodamas, kad turtas sugadintas, vengė jį perduoti administratoriui, siekdamas išvengti atsakomybės už turto netinkamą saugojimą. Ieškovas nurodo, kad atsakovas nepateikė balanso bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienai, todėl administratorius vadovavosi paskutiniu balansu kuris buvo pateiktas VĮ Registrų centrui 2007 m. gruodžio 31 d. Pažymi, kad debitorinių skolų išieškoti nepavyko, atsargos sugadintos ir nuvertėjusios iki 142 Lt, grynieji pinigai administratoriui perduoti nebuvo, UAB „Frontera“ administratoriui surasti nepavyko, atsakovas pateikti informaciją apie šią įmonę atsisakė.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Apeliacinis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

28Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 22 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė E. P.. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 22 d. nutartimi nutarta BUAB „Automida“ administratorių pakeisti UAB „Administravimas“.

29Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartyje dėl bankroto bylos UAB „Automida“ iškėlimo nustatyta, kad 2007 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis UAB „Automida“ turtas sudaro 155 503 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 668700 Lt.

30Atsakovas M. G. nuo 1998 m. rugpjūčio 10 d iki bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Automida“ buvo šios bendrovės direktorius, taip pat buvo UAB „Automida“ akcininkas.

31Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balanso duomenis. Bankrutuojančios UAB „Automida“ bankroto administratoriui buvo pateiktas atsakovo, kaip UAB „Automida“ akcininko ir direktoriaus, pasirašytas UAB „Automida“ 2010 m. lapkričio 23 d. surašytas aktas, kuriame nurodoma, kad pagal paskutinį sudarytą 2007 m. gruodžio 31 d. balansą bendrovė turi turto už 155 503 Lt, tačiau bankrutuojančios UAB „Automida“ bankroto administratoriui atsakovas minėto turto, nurodyto bendrovės 2007 m. gruodžio 31 d, balanse, neperdavė, šio turto bankroto administratorius bendrovėje nerado. Dalį įmonės turto atsakovas perdavė ieškovui 2011 m. rugpjūčio 16 d. ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto perdavimo-priėmimo aktu Nr. 1.

32Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų.

33Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1 dalį juridinis asmuo turi turėti valdymo organus visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą - bendrovės vadovą. Atsakovas, kaip jau minėta, buvo UAB „Automida“ direktorius, o taip pat bendrovės akcininkas. CK 2.87 straipsnyje yra nurodytos pagrindinės juridinio asmens valdymo organo narių pareigos: sąžiningumo ir protingumo, lojalumo, konfidencialumo ir kt. Pareiga veikti sąžiningai ir protingai juridinio asmens atžvilgiu nustatoma įgyvendinant bendrąjį civilinių teisinių santykių reguliavimo principą (CK 1.5 straipsnis), tai yra nustatant, ar juridinio asmens narys elgiasi taip, kaip elgiasi apdairus asmuo tokiomis pačiomis aplinkybėmis, ir ar jis elgiasi bona fide juridinio asmens atžvilgiu. Bendrovės vadovo buvimas bendrovės valdymo organu lemia tai, kad daugelis bendrovės vadovo teisių ir pareigų atsiranda įstatymo pagrindu. Bendrovės vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir bendrovės vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad bendrovės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; bendrovės vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty), bendrovės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus.

34Pagal įstatyminį reguliavimą juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui, t.y. pareigas veikti išimtinai juridinio asmens interesais (CK 2.87 straipsnis), o šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas lemia valdymo organo nario atsakomybę. Pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

35Atsakovas, kaip UAB „Automida“ direktorius, privalėjo užtikrinti bendrovės turto išsaugojimą, jo nepraradimą. Atsakovas nepateikė pagrįstų paaiškinimų dėl dalies bendrovės turto panaudojimo ar buvimo.

36Pagal įstatymo reikalavimus UAB „Automida“ turėjo atlikti turto ir buhalterinę apskaitą ir pagal jos duomenis Juridinių asmenų registrui ir bankroto administratoriui pateikti 2008 - 2010 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (balansą), pagal kuriuos būtų galima nustatyti bendrovės turtą ir įsipareigojimus. Pateikti į bylą dokumentų perdavimo aktai patvirtina, kad UAB „Automida“ buhalterinė apskaita nuo 2008 metų balandžio mėnesio nebuvo vedama, nebuvo sudaromi ir Juridinių asmenų registrui pateikiami metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai. Perduotuose pirminiuose buhalteriniuose dokumentuose nėra duomenų apie 2007 metų balanse užfiksuoto turto nurašymą.

37Nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai, kad administratorius bankroto procese nebuvo aktyvus ir nesiėmė visų įmanomų priemonių, nustatant bankrutuojančios įmonės turto sudėtį, vertę, buvimo vietą ir kt., kad administratorius privalo suteikti galimybę atitinkamoms institucijoms atlikti dokumentinius patikrinimus ir revizijas duomenims, teiktiniems nepateiktose mokesčių deklaracijose ar kituose dokumentuose nustatyti. Administratorius neprivalo ir negali pateikti atitinkamoms institucijoms duomenų dėl turto nustatymo, kadangi atsakovas nepateikė administratoriui jokių įmonės pirminių buhalterinių dokumentų nuo 2008 metų gegužės mėnesio, iš kurių būtų galimą nustatyti bendrovės turtą ir įsipareigojimus.

38Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. UAB „Automida“ vadovas (atsakovas), pažeisdamas ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą ir nevykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 22 d. nutarties, nepateikė administratoriui bendrovės balanso bankroto iškėlimo dienai ir turto pagal jį. Todėl dėl nurodytų aplinkybių atsiradusios pasekmės tenka atsakovui.

39Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas reglamentuoja, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo: nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Turto perdavimas yra įmonės valdymo organų prievolė. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 22 d. nutartimi įpareigojo bankrutuojančios UAB „Automida“ valdymo organus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. Atsakovas M. G. nuo 1998 m. rugpjūčio 10 d iki bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Automida“ buvo šios bendrovės direktorius, taip pat buvo UAB „Automida“ akcininkas, todėl turėjo vykdyti teismo nutartį.

40Bylos duomenys patvirtina, kad administratorius iki ieškinio pateikimo teismui atliko visus galimus bei įmanomus veiksmus, kad galėtų nustatyti bendrovės turtą. Administratorius, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą UAB „Automida“, nuvyko į bendrovės buveinę adresu Justiniškių 70-6, Vilnius, atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 9 punkte, pagal kurį administratorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nurodytų dokumentų gavimo dienos privalo atvykti į bankrutuojančios įmonės buveinę, nurodytą teismo nutartyje iškelti įmonei bankroto bylą, ir organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą. Pagal bylos duomenis ir administratoriaus teigimu šiuo adresu yra gyvenamas butas, į kurį administratorius nebuvo įleistas. Administratorius nesiėmė kraštutinių priemonių ir ieškojo kitų priemonių surasti atsakovą. Administratorius gavo atsakovo mobiliojo telefono numerį, susisiekė su atsakovu tikslu susitikti ir įteikti nutarties iškelti bankroto bylą kopiją, administratoriaus įsakymą dėl dokumentų ir turto perdavimo. Atsakovas M. G. patvirtino, kad adresu Justiniškių 70-6, Vilniuje, įmonė veiklos nebevykdo ir, kad dokumentai saugomi patalpose, nepriklausančiuose UAB „Automida“.

41Nepagrįsti atsakovo teiginiai, kad administratorius nesikreipė į atsakovą dėl informacijos apie bankrutuojančios įmonės turto buvimo vietą pateikimo ir pan. Atsakovas žinojo apie bankroto bylos iškėlimą UAB bendrovei „Automida“, teismo nutartis turėjo būti vykdoma, todėl atsakovo pareiga buvo turtą perduoti bankroto administratoriui. Pagal pateiktus į bylą įrodymus, administratorius kreipėsi į UAB „Automida“ akcininką M. G. dėl turto perdavimo, tačiau pastarasis 2010 m. lapkričio 23 d. turto perdavimo-priėmimo akte nurodė, kad pagal balansą esantis turtas administratoriui neperduodamas, kadangi akcininkas apie jį neturi informacijos, informacija apie kreditorius administratoriui taip pat neperduodama, kadangi akcininkas apie juos taip pat neturi informacijos.

42Administratorius 2010 m. gruodžio 29 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą dėl 2010 m. spalio 22 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties vykdymo atsakovui UAB „Automida“ buvusiam vadovui M. G.. 2011 m. sausio 17 d. buvo išduotas vykdomasis raštas, tačiau pagal jį turtas neperduotas.

43Administratorius 2011 m. sausio 12 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu skirti M. G., Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytą 10 000 Lt dydžio baudą. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 31 d. nutartimi paskyrė M. G. 10 000 Lt baudą bei įpareigojo per 14 dienų nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos vykdyti 2010 m. spalio 22 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį dalyje, kurioje bankrutuojančios UAB „Automida“ valdymo organai per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

44Nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, kad administratorius perėmė iš atsakovo visus bankrutuojančios įmonės dokumentus - kasos dokumentus, kasos knygas, apyvartos žiniaraščius, avansines apyskaitas, t. y. turi visus duomenis, susijusius su bankrutuojančios įmonės turtu. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas nepateikė jokių įmonės pirminių buhalterinių dokumentų nuo 2008 m. gegužės, iš kurių būtų galimą nustatyti bendrovės turtą ir įsipareigojimus, taip pat dokumentų ir duomenų apie įmonės debitorius. Atsakovo pareiga pateikti informaciją apie bankrutuojančios įmonės turtą ir jį perduoti, tačiau administratorius negavo iš atsakovo jokių pranešimų apie šios įmonės visą turtą buvimo vietą ir vertę, apie galimybę jį perduoti.

45Atsakovo teiginiai, kad jo žiniomis, bankrutuojančios įmonės turtas yra kažkur Eišiškių pl. 76B, Vilniuje, ar Tilžės g. 13, Šiauliuose, esančiuose sandėliuose ir 2004 metais paskutinį kartą darytų turto inventorizacijos bylos, tik patvirtina bei įrodo, kad atsakovas neatsakingai vykdė bendrovės turto apskaitą ir apsaugą, todėl ir pats dokumentų perdavimo metu nežinojo kur yra įmonės turtas. Į bylą taip pat nėra pateikta jokių papildomų dokumentų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti turto buvimo vietą, asortimentą ir vertę.

46Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

47Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „ Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB „Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus - rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt.,bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3- 298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006).

48Pagal nurodytas teisės aktų ir kasacinio teismo praktikoje suformuotas nuostatas darytina išvada, kad nesant Įmonių bankroto įstatyme nustatytos specialios normos dėl žalos, atsiradusios administracijos vadovui nevykdant Įmonių bankroto įstatyme nustatytos pareigos perduoti teismo paskirtam administratoriui įmonės turtą, už nurodytos pareigos nevykdymą įmonės administracijos vadovui kyla civilinė atsakomybė pagal bendrąsias CK nuostatas, reglamentuojančias įmonės administracijos vadovo fiduciarinių pareigų nevykdymo padarinius.

49Kaip jau buvo nurodyta, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 22 d. iškėlė UAB „Automida“ bankroto bylą. Atsakovas M. G. nuo 1998 m. rugpjūčio 10 d. iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Automida“ dienos buvo šios bendrovės direktoriumi bei akcininku. 2010 m. lapkričio 23 d. surašyto UAB „Automida“ turto perdavimo-priėmimo akte buvo užfiksuota, jog bankroto administratorius priima informaciją apie UAB „Automida“ turtą: paskutinio 2007 m. gruodžio 31 d. sudaryto balanso duomenimis bendrovės turtas sudarė 155 503 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 668 700 Lt, pagal balansą esantis turtas administratoriui neperduodamas, nes akcininkas apie jį neturi informacijos.

50Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Atsakovas, būdamas bendrovės direktoriumi, privalėjo užtikrinti bendrovės turto išsaugojimą ir jo perdavimą bankroto administratoriui, jis yra atsakingas dėl prarasto turto, todėl privalo atlyginti turinę žalą, atsiradusią bankrutuojančiai įmonei dėl balanse užfiksuoto ir realiai prarasto turto. Atsakovas, neigdamas pareigą atlyginti bankrutuojančiai įmonei padarytą turtinę žalą, nurodo, jog pagal Įmonių bankroto įstatymą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, o ieškovas savo reikalavimą grindžia daugiau kaip prieš trejus metus sudarytu balansu, nors per tokį laiko tarpą ieškovo turto masė pasikeitė, t. y. negalėjo nepasikeisti. Nors atsakovas įrodinėja, jog ieškovo balansas, kurio duomenimis remdamasis bankroto administratorius reikalauja priteisti turtinę žalą iš įmonės direktoriaus, nėra aktualus ir sudarytas ne nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, tačiau atsakovas nepateikė teismui jokių duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog ieškovo turto masė per trejus metus, kai buvo sudarytas paskutinis įmonės balansas, pakito, nors tokią pareigą atsakovui nustato Įmonių bankroto įstatymas. Bankroto byla UAB „Automida“ buvo iškelta remiantis 2007 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, tačiau teismas, spręsdamas klausimą, ar egzistuoja pagrindas atsakovui kelti bankroto bylą rėmėsi nurodytais įmonės balanso duomenimis, nes buvęs įmonės vadovas netinkamai vykdė savo pareigas, nustatytas CK 2.87 straipsnio 2 dalyje. Minėtas CK straipsnis nustato, jog juridinio asmens valdymo organas atsako už finansinės atsakomybės sudarymą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, juridinio asmens veiklos organizavimą ir kt. Atsakovas, turėdamas įstatymo nustatytą pareigą, veikė neatsakingai, t. y. nepateikė nei juridinių asmenų registrui, nei teismui, sprendusiam bankroto bylos iškėlimo klausimą UAB „Automida“, aktualių įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, todėl atsakovui M. G. tenka atsakomybė už pasekmes, kurias sukėlė jo netinkamas kaip įmonės vadovo pareigų vykdymas, taigi ir pareiga atlyginti ieškovui UAB „Automida“ dėl turto, užfiksuoto balanse, netekimo atsiradusią žalą.

51Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įmonės administracijos vadovo civilinės atsakomybės klausimai buvo ne kartą analizuoti. Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

52Taigi įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žala, ši civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek ir prieš jos kreditorius. Nurodyta įmonės administracijos vadovo civilinės atsakomybės specifika lemia, kad įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė iš esmės skiriasi nuo pačios įmonės atsakomybės prieš jos kreditorius už įmonės prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuo interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Dėl šios priežasties pripažįstama vadovo fiduciarinė pareiga ne tik akcininkų, bet ir bendrovės kreditorių atžvilgiu. Jeigu vadovui neatsirastų atsakomybė (arba atsirastų tik tiesiogiai įstatymų nustatytais atvejais), tai nebūtų realaus priverstinio mechanizmo užtikrinti fiduciarinių pareigų kreditoriams vykdymą.

53Teismų praktikoje nėra plačiai taikoma asmeninė bendrovės vadovo atsakomybė prieš kreditorius bendrųjų atsakomybę nustatančių teisės normų pagrindu. Ši praktika pagrįsta siekiu suderinti verslo riziką siekiant pelno. Tačiau tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos ir didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Taigi įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo specialiųjų ar fiduciarinių pareigų pažeidimu, o ne vien aplinkybe, kad įmonė negali padengti skolos savo kreditoriams. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

54Neteisėti UAB „Automida“ vadovo M. G. veiksmai buvo neorganizavimas įmonėje buhalterinės apskaitos nuo 2008 m. balandžio mėnesio, nepateikimas ataskaitos ir dokumentų apie panaudojimą įmonės 1 611 Lt pinigų bei pinigų ekvivalentų, taip pat apie 2007 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytas per vienerius metus gautinas 23 093 Lt sumas, nepateikimas dokumentų ir duomenų apie įmonės debitorius. Bylos duomenys patvirtina, kad tarp neteisėtų buvusio įmonės vadovo veiksmų ir įmonei padarytos žalos yra priežastinis ryšys.

55Įmonės vadovas gali paneigti savo kaltę dėl įmonės prarasto turto, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra. Pagal bylos duomenis turtinė žala ieškovui atsirado, o atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad tinkamai vykdė įstatymų jam nustatytas pareigas, nepaneigė kaltės dėl įmonei padarytos turtinės žalos prezumpcijos (CK 6.248 str.).

56Ieškovas, kaip turtinę žalą, kurią patyrė dėl atsakovo kaltės, nurodė UAB „Automida“ 2007 m. gruodžio 31 d. balanse apskaitytą 155 503 Lt vertės turtą. Pagal UAB „Automida“ 2007 m. gruodžio 31 d. balansą įmonė turėjo ilgalaikio turto už 763 Lt, taip pat turėjo 10 036 Lt atsargų, 23 093 Lt per vienerius metus gautinų sumų ir 1 611 Lt pinigų ir pinigų ekvivalentų.

57Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nors atsakovas paaiškino, jog pinigai - 1 611 Lt - buvo išleisti įmonės reikmėms, tačiau atsakovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių tokių išlaidų pagrįstumą, todėl šioje dalyje atlyginti ieškovui atsiradusią turtinę žalą privalo atsakovas. Atsakovas turi pareigą įrodyti kaip buvo panaudotos nurodytos lėšos, tačiau to neįrodė.

58Taip pat pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog atsakovas privalo atlyginti ieškovui turtinę žalą dalyje dėl 23 093 Lt, kurie UAB „Automida“ 2007 m. gruodžio 31 d. balanse įvardinti kaip per vienerius metus gautinos sumos. Nors atsakovas aiškino, jog ši suma yra įmonės debitoriniai įsiskolinimai, kurie užfiksuoti ieškovui perduotuose buhalterinės apskaitos dokumentuose, pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad atsakovas neįrodė, kad per vienerius metus po balanso sudarymo, t. y. per 2008 metus, o ir vėlesnius laikotarpius, šios sumos nebuvo grąžintos UAB „Automida“, kad UAB „Automida“ buhalterinė apskaita nuo 2008 m. balandžio mėnesio apskritai nebuvo vedama, be to, ieškovui reikalaujant, atsakovas neperdavė ieškovui BUAB „Automida“ debitorių sąrašo, dėl ko, ieškovas prarado galimybę išsiieškoti debitorinius įsiskolinimus iš BUAB „Automida“ debitorių, todėl ieškovui atsiradusią turtinę žalą šioje dalyje privalo atlyginti atsakovas.

59Apeliantas apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė įrodinėjimų naštą, todėl nepagrįstai priteisė iš atsakovo 24 704 Lt turtinės žalos atlyginimo, kadangi apeliantas neteisingai nurodo bei aiškina bylos aplinkybes ir netinkamai aiškina teisės normų taikymą.

60Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

61Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

62Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas BUAB „Automida“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui M.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu nusprendė... 7. Teismas nurodė, kad, atsižvelgiant į Įmonių bankroto įstatymo (tekste –... 8. Teismas nurodė, kad sprendžiant dėl buvusio įmonės administracijos vadovo... 9. Teismas pažymėjo, kad dėl buvusio įmonės administracijos vadovo pareigos... 10. Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas... 11. Teismas nurodė, kad, ieškovo teigimu, kadangi atsakovas, būdamas bendrovės... 12. Teismas pažymėjo, kad bankroto byla UAB „Automida“ buvo iškelta... 13. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad turtinė žala ieškovui atsirado, o... 14. Teismas nurodė, kad ieškovo UAB „Automida“ balanso duomenys patvirtina,... 15. Teismas atmetė ieškovo argumentą, jog UAB „Frontera“ 120 000 Lt vertės... 16. Teismas pažymėjo, kad tokią išvadą daro taip pat atsižvelgęs į tai, kad... 17. Teismas nurodė, kad atsakovas paaiškino, jog ieškovas į jį nesikreipė... 18. Teismas nurodė, kad minėtoje UAB „Automida“ turto anketoje nurodyta, jog... 19. Teismas nurodė, kad BUAB „Automida“ balanse taip pat nurodyta, jog UAB... 20. Teismas pažymėjo, kad nors atsakovas paaiškino, jog pinigai – 1 611 Lt –... 21. Teismas sprendė, jog atsakovas taip pat privalo atlyginti ieškovui turtinę... 22. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, sprendė, kad egzistuoja... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 24. Apeliaciniu skundu atsakovas M. G. prašo apeliacinės instancijos teismą... 25. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas BUAB „Automida“ nurodo, kad su... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Apeliacinis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio... 28. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 22 d. nutartimi... 29. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartyje dėl bankroto bylos... 30. Atsakovas M. G. nuo 1998 m. rugpjūčio 10 d iki bankroto bylos iškėlimo... 31. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą... 32. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų.... 33. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1 dalį juridinis asmuo turi... 34. Pagal įstatyminį reguliavimą juridinio asmens valdymo organo nariai turi... 35. Atsakovas, kaip UAB „Automida“ direktorius, privalėjo užtikrinti... 36. Pagal įstatymo reikalavimus UAB „Automida“ turėjo atlikti turto ir... 37. Nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai, kad administratorius bankroto procese... 38. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonės valdymo organai privalo... 39. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas reglamentuoja, kad... 40. Bylos duomenys patvirtina, kad administratorius iki ieškinio pateikimo teismui... 41. Nepagrįsti atsakovo teiginiai, kad administratorius nesikreipė į atsakovą... 42. Administratorius 2010 m. gruodžio 29 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 43. Administratorius 2011 m. sausio 12 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą... 44. Nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, kad administratorius perėmė iš... 45. Atsakovo teiginiai, kad jo žiniomis, bankrutuojančios įmonės turtas yra... 46. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įsiteisėjus... 47. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 48. Pagal nurodytas teisės aktų ir kasacinio teismo praktikoje suformuotas... 49. Kaip jau buvo nurodyta, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 22 d.... 50. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, jog... 51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įmonės administracijos vadovo... 52. Taigi įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam... 53. Teismų praktikoje nėra plačiai taikoma asmeninė bendrovės vadovo... 54. Neteisėti UAB „Automida“ vadovo M. G. veiksmai buvo neorganizavimas... 55. Įmonės vadovas gali paneigti savo kaltę dėl įmonės prarasto turto,... 56. Ieškovas, kaip turtinę žalą, kurią patyrė dėl atsakovo kaltės, nurodė... 57. Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nors atsakovas paaiškino,... 58. Taip pat pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog atsakovas... 59. Apeliantas apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos... 60. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 61. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 62. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti...