Byla 2-4765-881/2011
Dėl turtines žalos atlyginimo priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Vilija Mikuckiene, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei, Silvijai Dovgerd, dalyvaujant bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves ,,Automida“ atstovui bankroto administratoriui Eugenijui Pranskieciui, atsakovui M. G.,

2viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla pagal ieškovo BUAB ,,Automida“ ieškini atsakovui M. G. del turtines žalos atlyginimo priteisimo,

3n u s t a t e :

4ieškovas BUAB ,,Automida“ ieškiniu kreipesi i teisma, prašydamas priteisti iš atsakovo M. G. 155 503 Lt turtines žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palukanu nuo 155 503 Lt sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad atsakovas M. G. nuo 1998 m. rugpjucio 10 d. iki bankroto bylos 2010 m. spalio 22 d. iškelimo UAB ,,Automida“ buvo šios bendroves direktorius, taip pat jos akcininkas. BUAB „Automida“ bankroto administratoriui buvo pateiktas UAB „Automida“ direktoriaus M. G. pasirašytas UAB „Automida“ 2010 m. lapkricio 23 d. aktas, kuriame nurodoma, kad paskutinio 2007 m. gruodžio 31 d. bendroves balanso duomenimis, bendrove turi turto už 155 503 Lt (b. l. 13). Ieškovas teigia, kad atsakovas šio turto administratoriui neperdave, administratorius bendroveje šio turto taip pat nerado. Pasak ieškovo, atsakovas, budamas UAB „Automida“ direktorius, privalejo užtikrinti bendroves turto išsaugojima, jo nepraradima, todel jis yra atsakingas už UAB „Automida“ padaryta 155 503 Lt turtine žala. Del atsakovo netinkamo veikimo taip pat buvo padaryta žymi turtine žala šios bendroves kreditoriams – neišsaugotas turtas galejo buti panaudotas atsiskaitymui su kreditoriais.

5Atsakovas M. G. pateike atsiliepima i ieškini, kuriame nurode, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo ji atmesti. Atsakovas nurodo, kad pagal Imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkta, isiteisejus teismo nutarciai iškelti bankroto byla, imones valdymo organai privalo perduoti administratoriui imones turta pagal balansa, sudaryta nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos duomenimis, ieškovas gi savo reikalavima grindžia daugiau kaip prieš trejus metus sudarytu balansu, nors per toki laiko tarpa ieškovo turto mase pasikeite, t. y. negalejo nepasikeisti. Vien ta aplinkybe, kad atsakovas pasiraše 2010 m. lapkricio 23 d. akta, nesuteikia ieškovui pagrindo i ieškinio patenkinima. Bankroto administratorius bankroto procese turi buti aktyvus ir imtis visu imanomu priemoniu, nustatant bankrutuojancios imones turto sudeti, verte, buvimo vieta ir kt., tuo tarpu bankroto administratorius pažeide ši ipareigojima. Atsakovas teigia, kad iš ieškovo bankroto administratoriaus nera gaves ne vieno prašymo perduoti bankrutuojancios imones turta ar nurodyti jo buvimo vieta, sudeti, verte ir pan. Taigi, pasak atsakovo, bankroto administratorius pats netinkamai vykde savo funkcijas – nepereme bankrutuojancios imones turto, nors turi visus bankrutuojancios imones finansinius buhalterinius dokumentus, nesikreipe i atsakova del konkretaus turto perdavimo, bet pareiške ieškini del ieškovui padarytos turtines žalos atlyginimo. Atsakovo žiniomis, ieškovo turtas yra ( - ), ir ( - ). Atsakovas teigia, kad jokiu neteisetu veiksmu neatliko, o ieškovas nepagrindžia savo reikalavimo pagristumo.

6Ieškovas pateike dublika i atsakovo pateikta atsiliepima, kuriame nurode, kad atsakovo atsiliepime nurodytos aplinkybes yra visiškai nepagristos, nenuoseklios ir prieštaraujancios CPK, Imoniu bankroto istatymo bei Juridiniu asmenu registro nuostatoms. Ieškovas nurodo, kad atsakovas, teigdamas, jog juridinio asmens turto mase pasikeite, t. y. negalejo nepasikeisti, nei administratoriui dokumentu perdavimo metu, nei su atsiliepimu i ieškini nepateike jokiu ši teigini pagrindžianciu dokumentu, o butent – turto nurašymo aktu, turto nusidevejimo korteliu, nenurode, koks turtas ir kokia dalimi nusidevejo. UAB „Automida“ buhalterine apskaita nuo 2008 m. balandžio menesio nebuvo vedama, nebuvo sudaromi ir Juridiniu asmenu registrui pateikiami metiniu finansiniu ataskaitu rinkiniai. Perduotuose pirminiuose buhalteriniuose dokumentuose nera duomenu apie 2007 metu balanse užfiksuoto turto nurašyma. Nesant duomenu apie turto nurašymo aktus ir turto pardavima, turtas turi buti perduotas administratoriui. Kadangi turtas neperduotas, už neperduota turta pagal balansa materialiai atsakingas atsakovas. Ieškovas nurodo, kad 2010 m. gruodžio 29 d. kreipesi i Vilniaus apygardos teisma su prašymu išduoti vykdomaji rašta del 2010 m. spalio 22 d. nutarties, kuria UAB „Automida“ iškelta bankroto byla, vykdymo. 2011 m. sausio 17 d. buvo išduotas vykdomasis raštas (b. l. 48), taciau iki šiol turtas pagal ji neperduotas. 2011 m. sausio 31 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas paskyre M. G. 10 000 Lt bauda už turto ir dokumentu neperdavima bankroto administratoriui (b. l. 49). Ieškovas pakartotinai pareiškia, kad atsakovas nepateike jokiu pirminiu buhalteriniu dokumentu nuo 2008 m. gegužes, iš kuriu butu galima nustatyti bendroves turta ir isipareigojimus, iki šiol iš atsakovo nera gauta jokiu pranešimu apie turto buvimo vieta, verte, galimybe ji perduoti, prie atsiliepimo taip pat neprideta jokiu papildomu dokumentu, pagal kuriuos butu galima nustatyti turto buvimo vieta, asortimenta ir verte.

7Atsakovas pateike triplika i ieškovo pateikta dublika, kuriame nurode, kad nesutinka su ieškovo dublike pateikiamais argumentais. Atsakovas teigia, kad ieškovo bankroto administratorius pereme visus bankrutuojancios imones buhalterines apskaitos dokumentus, kurie leidžia nustatyti bankrutuojancios imones turto sudeti. Pasak atsakovo, 120 000 Lt UAB „Automida“ turto yra UAB „Frontera“ akcijos, kurias bankroto administratorius jau yra peremes kartu su bankrutuojancios imones dokumentais, likes turtas yra ( - ), ir ( - ).

8Ieškinys tenkinamas iš dalies.

9Imones administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikejimu ir lojalumu. Istatyme itvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sažiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); buti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybes standartai nei eiliniam bendroves darbuotojui; imone ir administracijos vadova sieja pasitikejimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad imones administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai imones interesais; imones vadovas atstovauja bendrovei, atsako už imones kasdienes veiklos organizavima; jis turi veikti rupestingai, sažiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viska, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama imone veiktu pagal istatymus ir kitus teises aktus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestines teiseju kolegijos 2009 m. lapkricio 20 d. nutartis, priimta civilineje byloje BUAB „Optimalus finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkricio 30 d. nutartis, priimta civilineje byloje BAB ,,Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Ar imones administracijos vadovas konkreciu atveju šias pareigas ivykde, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rupestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio mata (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestines teiseju kolegijos 2006 m. gegužes 25 d. nutartis, priimta civilineje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt.,bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilineje byloje AB Turto bankas v. T. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu imones administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padaryta žala (CK 2.87 str. 7 d.) (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestines teiseju kolegijos 2006 m. gegužes 25 d. nutartis, priimta civilineje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006).

10Imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkta, isiteisejus teismo nutarciai iškelti imonei bankroto byla, imones valdymo organai privalo perduoti administratoriui imones turta pagal balansa, sudaryta nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos duomenimis.

11Išvardytos teises aktu ir kasacinio teismo praktikoje suformuotos nuostatos sudaro pagrinda išvadai, kad, net ir nesant Imoniu bankroto istatyme nustatytos specialios normos del žalos, atsiradusios administracijos vadovui nevykdant Imoniu bankroto istatyme nustatytos pareigos perduoti teismo paskirtam administratoriui imones turta, už nurodytos pareigos nevykdyma imones administracijos vadovui kyla civiline atsakomybe pagal bendrasias CK nuostatas, reglamentuojancias imones administracijos vadovo fiduciariniu pareigu nevykdymo padarinius.

12Darbo kodekso, reglamentuojancio darbo santykius, normos nereglamentuoja civilines atsakomybes teisiniu santykiu (DK 1 str. 1 d.), kaip ir Civilinio kodekso normos – Darbo kodekso normomis reglamentuotu materialines atsakomybes teisiniu santykiu (CK 1.1 str.). Darbo kodekso normos nereglamentuoja juridinio asmens valdymo organu veiklos, ju atsakomybes už civilinio teisinio pobudžio pareigu nevykdyma ar netinkama vykdyma, nes šie santykiai nepatenka tarp DK 1 straipsnyje nurodytu Darbo kodekso reglamentuojamu santykiu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestines teiseju kolegijos 2009 m. lapkricio 20 d. nutartis, priimta civilineje byloje BUAB „Optimalus finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009). Del to, sprendžiant del buvusio imones administracijos vadovo civilines atsakomybes už jo veiksmais imonei ar jos kreditoriams padaryta žala, Darbo kodekso nuostatos netaikytinos, taip pat nera pagrindo spresti, kad byloje turi buti taikomos imones administracijos vadovo materialine atsakomybe reglamentuojancios Darbo kodekso normos.

13Tam, kad butu galima taikyti imones administracijos vadovui civiline atsakomybe, butina nustatyti šio asmens civilines atsakomybes salygas: neteisetus veiksmus, del ju atsiradusia žala, priežastini neteisetu veiksmu ir žalos ryši. Imones administracijos vadovo kalte preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todel ieškini pareiškes asmuo neprivalo jos irodineti. Bendroves vadovas gali šia prezumpcija paneigti, pateikdamas irodymus, kurie patvirtintu, kad jo kaltes nera.

14Bankroto teisiniu santykiu specifika lemia tai, kad, iškelus imonei bankroto byla, visa imones veiklos administravima perima bankroto administratorius, kuris, viena vertus, turi užtikrinti bankrutuojancios imones interesus, kita vertus, savo veikla orientuoti taip, kad butu patenkinta kaip imanoma didesne imones kreditoriu reikalavimu dalis. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad bankrutuojancios imones ir jos kreditoriu interesai iš esmes sutampa ir neturetu buti supriešinami (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilineje byloje BUAB ,, Pakrijas“ v. UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“, bylos Nr. 3K-3-508/2010; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilineje byloje BUAB ,, Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011). Tokia nuostata grindžiama tuo, kad bankrutuojancios imones turtas panaudojamas kreditoriu reikalavimams tenkinti, todel kuo daugiau tokio turto bus sukaupta, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditoriu reikalavimai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilineje byloje BUAB ,, Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011).

15Del buvusio imones administracijos vadovo pareigos perduoti teismo paskirtajam administratoriui imones turta pagal balansa, sudaryta nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos duomenimis, nevykdymo, žala gali atsirasti tiek bankrutuojanciai imonei, tiek jos kreditoriams. Žala imonei gali pasireikšti tuo, kad suprasteja jos turtine padetis: išauga skolos ar, kaip yra nagrinejamu atveju, iš esmes sumažeja turto, del ko nepakanka lešu didžiajai daliai imones skolu apmoketi. Kreditoriu patiriama žala yra laikoma išvestine iš imones patirtos žalos – ji pasireiškia tuo, kad del išaugusiu imones skolu ar sumažejusio turto atitinkamai sumažeja kreditoriu galimybe gauti didesne dali savo reikalavimo patenkinimo.

16Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 22 d. iškele UAB ,,Automida“ bankroto byla (b. l. 4). Atsakovas M. G. nuo 1998 m. rugpjucio 10 d. iki bankroto bylos iškelimo UAB ,,Automida“ dienos buvo šios bendroves direktoriumi bei akcininku (Juridiniu asmenu registro išrašas, b. l. 10). 2010 m. lapkricio 23 d. surašyto UAB ,,Automida“ turto perdavimo-priemimo akte buvo užfiksuota, jog bankroto administratorius Eugenijus Pransketis priima informacija apie UAB ,,Automida“ turta: paskutinio 2007 m. gruodžio 31 d. sudaryto balanso duomenimis, bendroves turtas sudare 155 503 Lt, o moketinos sumos ir isipareigojimai – 668 700 Lt (b. l. 13). Turto priemimo-perdavimo akte taip pat buvo nurodyta, kad pagal balansa esantis turtas administratoriui neperduodamas, nes akcininkas apie ji neturi informacijos.

17Imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, jog isiteisejus teismo nutarciai iškelti bankroto byla imones valdymo organai privalo perduoti administratoriui imones turta pagal balansa, sudaryta nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Pasak ieškovo, kadangi atsakovas, budamas bendroves direktoriumi, privalejo užtikrinti bendroves turto išsaugojima ir jo perdavima bankroto administratoriui, jis yra atsakingas del prarasto turto, todel privalo atlyginti turine žala, atsiradusia bankrutuojanciai imonei del balanse užfiksuoto ir realiai prarasto turto. Atsakovas, neigdamas pareiga atlyginti bankrutuojanciai imonei padaryta turtine žala, nurodo, jog pagal Imoniu bankroto istatyma imones valdymo organai privalo perduoti administratoriui imones turta pagal balansa, sudaryta nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos duomenimis, ieškovas gi savo reikalavima grindžia daugiau kaip prieš trejus metus sudarytu balansu, nors per toki laiko tarpa ieškovo turto mase pasikeite, t. y. negalejo nepasikeisti. Nors atsakovas irodineja, jog ieškovo balansas, kurio duomenimis remdamasis bankroto administratorius reikalauja priteisti turtine žala iš imones direktoriaus, nera aktualus ir sudarytas ne nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos duomenimis, taciau atsakovas nepateike teismui jokiu duomenu, kuriu pagrindu butu galima daryti išvada, jog ieškovo turto mase per trejus metus, kai buvo sudarytas paskutinis imones balansas, pakito, nors tokia pareiga atsakovui nustato Imoniu bankroto istatymas. Iš tiesu, bankroto byla UAB ,,Automida“ buvo iškelta remiantis 2007 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, taciau teismas, spresdamas klausima, ar egzistuoja pagrindas atsakovui kelti bankroto byla remesi pasenusiais imones balanso duomenimis, nes buves imones vadovas netinkamai vykde savo pareigas, nustatytas CK 2.87 straipsnio 2 dalyje. Minetas CK straipsnis nustato, jog juridinio asmens valdymo organas atsako už finansines atsakomybes sudaryma, duomenu ir dokumentu pateikima juridiniu asmenu registrui, juridinio asmens veiklos organizavima ir kt. Tai, kad pats atsakovas, turedamas istatymo nustatyta pareiga, veike neatsakingai, t. y. nepateike nei juridiniu asmenu registrui, nei teismui, sprendusiam bankroto bylos iškelimo klausima UAB ,,Automida“, aktualiu imones finansines atskaitomybes dokumentu, todel atsakovui M. G. tenka atsakomybe už pasekmes, kurias sukele jo netinkamas kaip imones vadovo pareigu vykdymas, taigi ir pareiga atlyginti ieškovui UAB ,,Automida“ del turo, užfiksuoto balanse, netekimo atsiradusia žala.

18Kaip jau buvo mineta, buves bendroves direktorius gali paneigti savo kalte, pateikdamas irodymus, kurie patvirtintu, kad jo kaltes nera. Kadangi turtine žala ieškovui atsirado, o atsakovas nepateike jokiu irodymu, patvirtinanciu, kad tinkamai vykde istatymu jam nustatytas pareigas, teismas sprendžia, jog atsakovas pagal kaltes prezumpcija yra atsakingas už BUAB ,,Automida“ padaryta turtine žala, todel privalo ja atlyginti.

19Atitinkamai, paskirstant irodinejimo našta tarp ieškovo ir atsakovo, atsakovui tenka ir pareiga irodyti (paneigti) reikalaujamos priteisti turtines žalos dydi.

20Ieškovas, kaip turtine žala, kuria patyre del atsakovo kaltes, ivardija BUAB ,,Automida“ balanse apskaityta 155 503 Lt vertes turta.

21Kaip matyti iš ieškovo UAB ,,Automida“ balanso, imone turejo ilgalaikio turto už 763 Lt, tai pat turejo 10 036 Lt atsargu, 23 093 Lt per vienerius metus gautinu sumu ir 1 611 Lt pinigu ir pinigu ekvivalentu (b. l. 100).

22Atsakovas, gincydamas ieškovui padarytos žalos dydi, teismui pateike 2003 m. gegužes 20 d. UAB ,,Automida“ visuotinio akcininku susirinkimo protokola, iš kurio matyti, kad akcininku susirinkime buvo nutarta isigyti 40 paprastuju vardiniu UAB ,,Frontera“ akciju iš šios imones akcininko A. A.. Akciju pirkimo sutarti buvo igaliotas pasirašyti atsakovas M. G. (b. l. 55). Atsakovas taip pat pateike teismui 2003 m. birželio 9 d. Kasos išlaidu orderi Nr. 358, kuriame užfiksuota, jog A. A. už UAB ,,Frontera“ akcijas išduota 120 000 Lt (b. l. 57). Nors ieškovas gincijo pateiktu irodymu forma, nes teismui buvo pateiktos tik dokumentu fotokopijos, teismas sprendžia, jog atsakovas, kaip matyti iš 2010 m. lapkricio 23 d. UAB ,,Automida“ dokumentu perdavimo-priemimo aktu Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perdave ieškovui visus finansines atskaitomybes dokumentus, todel neturejo galimybes teismui pateikti dokumentu originalu. Siekdamas pašalinti šia abejone, teismas ipareigojo BUAB ,,Automida“ administratoriu pateikti teismui 2010 m. lapkricio 23 d. UAB ,,Automida“ dokumentu perdavimo-priemimo aktu Nr. 5 perimtas 2003 m. birželio menesio kasos knygas, iš kuriu butu matyti, ar iš tiesu buvo išrašytas ir kasos knygoje užregistruotas minetas Kasos išlaidu orderis, taciau ieškovas šio teismo ipareigojimo neivykde, todel teismas sprendžia, jog atsakovas irode, kad už 120 000 Lt buvo isigytos UAB ,,Frontera“ akcijos, juolab, kad UAB ,,Frontera“ akciju pirkimo-pardavimo sutartis nera nugincyta, todel yra galiojanti.

23Teismas atmeta ieškovo argumenta, jog UAB ,,Frontera“ 120 000 Lt vertes akcijos nera atspindetos imones balanse, taigi nera pagrindo teigti, kad atsakovas pagrinde 120 000 Lt UAB ,,Automida“ turto egzistavima. Nors ieškovas ir pagristai nurodo, kad pagal Buhalterines apskaitos istatymo reikalavimus akcijos turejo atsispindeti imones balanse kaip finansinis turtas, o ne kaip kitas trumpalaikis turtas, taciau teismas, ivertines ta aplinkybe, jog atsakovas imones vardu igijo UAB ,,Frontera“ akciju už 120 000 Lt ir ši suma, pasak atsakovo, galimai per klaida buvo užfiksuota imones balanse kaip trumpalaikis turtas, teismas daro išvada, jog atsakovas šioje dalyje irode, kad imones turto dali pagal balansa sudaro ir 120 000 Lt vertes finansinis turtas. Tokia išvada teismas daro taip pat atsižvelges i tai, kad atsakovo 2003 m. liepos 1 d. Valstybinei mokesciu inspekcijai pateiktoje UAB ,,Automida“ turto anketoje nurodyta, jog imonei priklauso 120 000 Lt vertes 40 paprastuju vardiniu akciju (b. l. 121-123), be to, 2005 metu bei 2006 metu balansuose, kaip ir 2007 metu balanse, 120 000 Lt suma yra užfiksuota kaip kitas trumpalaikis turtas (b. l. 98-100).

24Atsiliepime i ieškini, o taip pat nagrinejant byla teismo posedyje, atsakovas paaiškino, jog ieškovas i ji nesikreipe del turto perdavimo, todel jis pasiruošes administratoriui gražinti UAB ,,Automida“ turta. BUAB ,,Automida“ administratorius buvo ipareigotas perimti iš atsakovo likusi ir M. G. žinioje esanti BUAB ,,Automida“ turta. 2011 m. rugpjucio 19 d. ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo-priemimo aktu Nr. 1 (b. l. 87), atsakovas M. G. perdave BUAB ,,Automida“ administratoriui du kiliminiu dangu ekspozicijos stendus, dvi vitrinas su stiklu, ofiso stala, vitrina, dvidešimt du vienetus 40*60 kiliminiu dangu. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo-priemimo akte nurodyta, jog turtas supelejes. Šio turto verte, kuri buvo nustatyta Kilnojamojo turto ivertinimo ataskaitoje Nr. 40A0-1108-0062, yra 142 Lt (b. l. 77-86).

25Jau minetoje UAB ,,Automida“ turto anketoje (b. l. 121-123) nurodyta, jog imone 2003 metais turejo ilgalaikio turto už 17 376 Lt. Ši turta sudare kompiuteris, demonstracinis stendas, kasos aparatas, fotoaparatas ir kt. Kaip matyti iš 2011 m. rugpjucio 19 d. ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo-priemimo akto Nr. 1 (b. l. 87), atsakovas ieškovui perdave du kiliminiu dangu ekspozicijos stendus, dvi vitrinas su stiklu, ofiso stala, vitrina, dvidešimt du vienetus 40*60 kiliminiu dangu. Ivertines, jog dar 2003 metu turto anketoje nurodyto ilgalaikio turto verte objektyviai sumažejo, o taip pat tai, kad 2007 metu balanse šio turto verte nurodyta jau tik 763 Lt, teismas daro išvada, jog atsakovas irode, kad ilgalaikis turtas nuvertejo, todel atsakovas nera atsakingas už ilgalaikio 763 Lt vertes turto praradima.

26BUAB ,,Automida“ balanse taip pat nurodyta, jog UAB ,,Automida“ turejo atsargu už

2710 036 Lt. Kadangi dali trumpalaikio turto ir atsargu atsakovas perdave ieškovui, o atlikus perduoto turto vertinima buvo konstatuota, jog turtas yra nusidevejes, pakenktas pelesio, sulužes ir pan., ir jo verte tebesiekia 142 Lt, teismas sprendžia, jog del atsargu likuciu ir kito trumpalaikio turto, jiems naturaliai nusidevejus, atsakovas, nors ir buvo nepakankamai atidus, saugodamas mineta turta, nera atsakingas.

28Nors atsakovas paaiškino, jog pinigai – 1 611 Lt – buvo išleisti imones reikmes, taciau nepateike jokiu irodymu, pagrindžianciu tokiu išlaidu pagristuma, todel šioje dalyje atlyginti ieškovui atsiradusia turtine žala privalo atsakovas.

29Teismas sprendžia, jog atsakovas taip pat privalo atlyginti ieškovui turtine žala dalyje, del 23 093 Lt, kurie BUAB ,,Automida“ balanse ivardinti kaip per vienerius metus gautinos sumos. Nors atsakovas aiškino, jog ši suma yra imones debitoriniai isiskolinimai, kurie užfiksuoti ieškovui perduotuose buhalterines apskaitos dokumentuose, taciau teismas daro išvada, kad atsakovas neirode, kad per vienerius metus po balanso sudarymo, t. y. per 2008 metus, o ir velesnius laikotarpius, šios sumos nebuvo gražintos UAB ,,Automida“, juolab, kad UAB „Automida“ buhalterine apskaita nuo 2008 m. balandžio menesio apskritai nebuvo vedama. Be to, ieškovui reikalaujant, atsakovas neperdave ieškovui BUAB ,,Automida“ debitoriu sarašo, del ko, ieškovas prarado galimybe išsiieškoti debitorinius isiskolinimus iš BUAB ,,Automida“ debitoriu, todel ieškovui atsiradusia turtine žala šioje dalyje privalo atlyginti atsakovas.

30Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, teismas sprendžia, jog egzistuoja visos butinosios civilines atsakomybes taikymo atsakovui, kaip buvusiam imones vadovui, netinkamai vykdžiusiam istatymais nustatytas pareigas, salygos, todel tenkina ieškini iš dalies ir priteisia ieškovui iš atsakovo 24 704 Lt turinei žalai atlyginti (1 611 Lt + 23 093 Lt ? 24 704 Lt).

31Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines procesines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Šis ieškovo prašymas taip pat tenkinamas, nes CK 6.37 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo moketi 5 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

32Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetas bylinejimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Kai ieškinys tenkinamas iš dalies, bylinejimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintu reikalavimu daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestu reikalavimu daliai (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas teismui pateike prašyma atlyginti bylinejimosi išlaidas, taciau nepateike teismui jokiu dokumentu, patvirtinanciu patirtu bylinejimosi išlaidu dydi, todel šio prašymo teismas netenkina. Atsakovas taip pat pateike teismui prašyma priteisti bylinejimosi išlaidas ir nurode, kad patyre 121 Lt dydžio išlaidas advokato pagalbai apmoketi (Kasos pajamu orderis, b. l. 29). Vadovaujantis CPK 79 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 ir 2 dalimis, proporcingai atmestu reikalavimu daliai, iš ieškovo atsakovui priteisiama 19,36 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsniu, 93 straipsniu, 98 straipsniu, 259 straipsniu, 269-270 straipsniais, teismas

Nutarė

34ieškovo BUAB „Automida“ ieškini atsakovui M. G. tenkinti iš dalies.

35Priteisti iš atsakovo M. G. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) ieškovo BUAB „Automida“ (i. k. 223737880, buveines adresas: Tilžes g. 13, Šiauliai) naudai 24 704 Lt (dvidešimt keturis tukstancius septynis šimtus keturis litus) turtines žalos atlyginimo, 5 procentu dydžio metines procesines palukanas už priteista 24 704 Lt suma nuo bylos iškelimo teisme dienos 2011 m. kovo 7 d. iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir 19,36 Lt bylinejimosi išlaidu.

36Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacini skunda per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Vilija... 2. viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla... 3. n u s t a t e :... 4. ieškovas BUAB ,,Automida“ ieškiniu kreipesi i teisma, prašydamas priteisti... 5. Atsakovas M. G. pateike atsiliepima i ieškini, kuriame... 6. Ieškovas pateike dublika i atsakovo pateikta atsiliepima, kuriame nurode, kad... 7. Atsakovas pateike triplika i ieškovo pateikta dublika, kuriame nurode, kad... 8. Ieškinys tenkinamas iš dalies. ... 9. Imones administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 10. Imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkta, isiteisejus teismo... 11. Išvardytos teises aktu ir kasacinio teismo praktikoje suformuotos nuostatos... 12. Darbo kodekso, reglamentuojancio darbo... 13. Tam, kad butu galima taikyti imones administracijos vadovui civiline... 14. Bankroto teisiniu santykiu specifika lemia tai, kad, iškelus imonei bankroto... 15. Del buvusio imones administracijos vadovo pareigos perduoti teismo paskirtajam... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 22... 17. Imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, jog... 18. Kaip jau buvo mineta, buves bendroves direktorius gali paneigti savo kalte,... 19. Atitinkamai, paskirstant irodinejimo našta tarp ieškovo ir atsakovo,... 20. Ieškovas, kaip turtine žala, kuria patyre del atsakovo kaltes, ivardija BUAB... 21. Kaip matyti iš ieškovo UAB ,,Automida“ balanso, imone turejo ilgalaikio... 22. Atsakovas, gincydamas ieškovui padarytos žalos dydi, teismui pateike 2003 m.... 23. Teismas atmeta ieškovo argumenta, jog UAB ,,Frontera“ 120 000 Lt vertes... 24. Atsiliepime i ieškini, o taip pat nagrinejant byla teismo posedyje, atsakovas... 25. Jau minetoje UAB ,,Automida“ turto anketoje (b. l. 121-123) nurodyta, jog... 26. BUAB ,,Automida“ balanse taip pat nurodyta, jog UAB ,,Automida“ turejo... 27. 10 036 Lt. Kadangi dali trumpalaikio turto ir atsargu atsakovas perdave... 28. Nors atsakovas paaiškino, jog pinigai – 1 611 Lt – buvo išleisti imones... 29. Teismas sprendžia, jog atsakovas taip pat privalo atlyginti ieškovui turtine... 30. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, teismas sprendžia, jog egzistuoja visos... 31. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines... 32. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetas bylinejimosi išlaidas... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsniu, 93... 34. ieškovo BUAB „Automida“ ieškini atsakovui M. G.... 35. Priteisti iš atsakovo M. G. (a. k. (... 36. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...