Byla 2S-1664-656/2012
Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo (apelianto) K. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3K. S. pateikė ieškinį atsakovams Vilniaus Gedimino technikos universitetui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (toliau – atsakovais) dėl pranešimo apie apdraustojo socialiniu draudimu atleidimą iš darbo pripažinimo neteisėtu, neturinčiu juridinės galios ir jo panaikinimo, duomenų atstatymo, trečiasis asmuo atsakovų pusėje – E. K. Z.

4Ieškovas į 2012-05-23 parengiamąjį teismo posėdį neatvyko.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 23 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą. Priteisė iš ieškovo K. S. valstybės naudai 40 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7Teismas nurodė, kad pagrindiniai principai, leidžiantys šaliai išvengti neigiamų procesinių teisinių pasekmių, jai neatvykus į teismo posėdį, yra pareiga laiku informuoti teismą apie nedalyvavimą teismo posėdyje bei įrodyti, kad neatvykimo priežastys yra svarbios (CPK 178 str.). Pažymėjo, kad šaliai iš viso neinformavus teismo apie neatvykimo priežastis, teismas neturi nei galimybės, nei įstatyminės pareigos svarstyti klausimą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-05-31 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2006). Teismas padarė išvadą, kad apie parengiamąjį teismo posėdį ieškovas informuotas tinkamai, iki teismo posėdžio pradžios negautas ieškovo prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, atidėti teismo posėdį ar kitas procesinis dokumentas. Taip pat nenustatyta, kad ieškovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių. Kadangi atsakovas sprendimo už akių priimti neprašė, teismas ieškinį paliko nenagrinėtą (LR CPK 230 str. 2 ir 4 d., 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.) bei išaiškino, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta jam kelio pareikšti tokį pat reikalavimą ateityje bendra tvarka.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Ieškovas (apeliantas) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (II t., b.l. 153-158).

10Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:

111. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ieškovui nebuvo tinkamai pranešta.

122. Nutartis priimta ieškovo nedarbingumo laikotarpiu, dėl ko ieškovas posėdyje dalyvauti negalėjo. Teismui reikėjo patikrinti kompiuterinėje duomenų bazėje duomenis apie ieškovo nedarbingumą, tuo būdu teismas būtų nustatęs, kad ieškovas į posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių. Be to, ankstesniame pareiškime ieškovas buvo nurodęs, kad apie nedarbingumo pasibaigimą praneš teismui, todėl teismas nepagrįstai bylą išnagrinėjo nesulaukus tokio pranešimo.

133. Nutartis naikintina dėl absoliučių jos negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 327 str. 1 d. 1 p. bei 329 str. 3 d. 1 p., nes nutartis priimta neteisėtos sudėties teismo.

144. Priimant nutartį pažeista CPK 296 str. norma, nes VGTU atstovė posėdyje neprašė ieškinį palikti nenagrinėtą, kaip kad nurodyta teismo nutartyje.

15Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Atsiliepimo argumentai:

171. Atsakovo tvirtinimu, nepagrįstas atskirojo skundo teiginys, kad teismas neįvykdė pareigos pranešti apie teismo posėdį. CPK 121 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta dalyvaujančių byloje asmenų pareiga nedelsiant informuoti teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas nepranešė teismui apie procesinių dokumentų įteikimo adreso pasikeitimą, pagrįstai ieškovo nurodytos gyvenamosios vietos adresu išsiųstą teismo pranešimą laikė įteiktu tinkamai.

182. Nesutiko su atskirojo skundo argumentu, kad teismas apie ieškovo neatvykimo į parengiamąjį posėdį priežastį - laikinąjį nedarbingumą - galėjo sužinoti šiuos duomenis pažiūrėjęs kompiuterinėje duomenų bazėje. Atsakovo tvirtinimu, teismui nėra pareigos ieškoti duomenų apie ieškovą, pats ieškovas turi pareigą informuoti teismą apie priežastis, trukdančias dalyvauti posėdyje, bei įrodyti, kad neatvykimo priežastys yra svarbios. Šiuo atveju ieškovas neatliko nei vieno iš šių veiksmų.

193. Atmestinas ieškovo argumentas dėl absoliutaus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindo, numatyto LR CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte.

204. Atskirajame skunde ieškovas nurodo, kad buvo pažeistas CPK 296 straipsnis, reglamentuojantis pareiškimo palikimo nenagrinėtu pagrindus, nes, pasak ieškovo, posėdžio metu atsakovo Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovė neprašė ieškinio palikti nenagrinėto. Šis ieškovo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. CPK 246 straipsnyje reglamentuojamos procesinės teisinės pasekmės neatvykus į teismo posėdį šalims ar jų atstovams. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą tuo atveju, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Analogiška norma įtvirtinta ir CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte. Taigi šių teisės normų analizė suponuoja išvadą, kad atsakovas ir neturi teismo prašyti ieškinio palikti nenagrinėto, kadangi teismas tai daro ex officio, esant kitoms CPK 246 straipsnio 1 dalyje numatytoms sąlygoms.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

23Teismas, įvertinęs atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas, priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių šalių neatvykimo į teismo posėdį pasekmes (CPK 246 str. 1 d.), ieškinio palikimą nenagrinėtu CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, pagrindinių civilinio proceso principų, todėl nėra pagrindo jos naikinti atskirojo skundo argumentais. Nenustatyta ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.).

24Atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Apelianto tvirtinimu, nutartis priimta netinkamos sudėties teismo. Jo manymu, buvo pažeistos CPK 71 straipsnio nuostatos, nes Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja R. M. neturėjo teisės nagrinėti pakartotinai tą pačią civilinę bylą, nes Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 10 nutartimi (civ. byla Nr.2S-788-560/2011) apeliacine tvarka yra panaikinęs minėtos teisėjos 2011 m. lapkričio 26 priimtą nutartį šioje byloje.

25Viena iš tinkamo proceso garantijų yra užtikrinimas, kad šalių ginčą nagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas. CPK 71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėjas, dalyvavęs nagrinėjant civilinę bylą pirmosios instancijos teisme, negali dalyvauti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, jeigu panaikintas sprendimas buvo priimtas jam dalyvaujant. Teismų praktikoje akcentuojama, kad teisėjas negali nagrinėti bylos iš naujo, kai bylą nagrinėjant pirmą kartą išreiškė savo nuomonę dėl bylos esmės. Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja R. M. 2011 m. lapkričio 26 nutartimi atsisakė priimti patikslintą ieškovo K. S. ieškinį, t.y. bylos iš esmės neišnagrinėjo. Todėl Vilniaus apygardos teismui 2011 m. lapkričio 10 nutartimi panaikinus Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 26 nutartį ir perdavus klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, pagrįstai minėtą bylą toliau nagrinėjo ta pati pirmosios instancijos teismo teisėja. Atsižvelgiant į aptartą, apelianto argumentas, kad šioje byloje ginčijamą 2012 m. gegužės 23 d. nutartį priėmė neteisėtos sudėties teismas, pažeidžiant CPK 71 straipsnio 1 dalies reikalavimus, yra nepagrįstas.

26Ginčas nagrinėjamu atveju keliamas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtas, teisėtumo bei pagrįstumo.

27Nagrinėjamu atveju ieškinys paliktas nenagrinėtu ieškovui neatvykus į teismo posėdį bei nepranešus apie neatvykimo priežastis. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus, o ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-303/2008, 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1564/2009, 2011 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-117/2011, 2011 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-352/2011).

28Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo, jog jam apie teismo posėdį nebuvo tinkamai pranešta bei tuo, jog buvo svarbios priežastys, dėl ko jis teismo posėdyje negalėjo dalyvauti, ir apie kurias teismas turėjo galimybę žinoti.

29CPK 121 straipsnyje įtvirtinta dalyvaujančių byloje asmenų pareiga nedelsiant pranešti teismui ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą. Jeigu byloje dalyvaujantys asmenys nesilaiko šios pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais (CPK 121 str. 2 d.).

30Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas teismui yra nurodęs adresą – ( - ). Pastaruoju adresu teismas ieškovui du kartus siuntė teismo pranešimus, tačiau jie grįžo neįteikti (II t., b.l. 134, 135). Ieškovas teismui nenurodė kito adreso, kuriuo būtų galima siųsti procesinius dokumentus, todėl pripažintina, jog minėtu adresu siųsdamas procesinius dokumentus teismas tinkamai įvykdė pareigą informuoti ieškovą apie teismo posėdį. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad ši civilinė byla nagrinėjama nuo 2003 metų. Iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų bylos duomenys matyti, kad teismo šaukimų nepavyko ieškovui įteikti ir 2010-10-06, 2010-10-08, 2010-10-20, 2010-10-26, 2010-10-31, 2010-11-02, 2010-11-06, kuomet ieškovas turėjo būti informuotas apie 2010-11-17 teismo posėdį, taip pat 2012-02-29 bei 2012-03-13, kuomet ieškovas turėjo būti informuotas apie 2012-04-11 teismo posėdį. Laikytinas nepagrįstu apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas sąmoningai siuntų nesiunčia ir nepristato adresatui, o pašto kurjeriai atlieka netgi nusikalstamas veikas. Šioms aplinkybėms pagrįsti apeliantas nepateikė jokių įrodymų.

31Atskirajame skunde ieškovas teigia, kad į teismo parengiamąjį posėdį neatvyko, nes laikotarpiu nuo 2012-05-10 iki 2012-06-04 buvo laikinai nedarbingas. Atmestinas atskirojo skundo argumentas, jog pats teismas turėjo pareigą ieškoti duomenų bazėje informacijos apie ieškovo nedarbingumą. Pabrėžtina, kad civiliniame procese šalys turi ne tik teises, kuriomis privalo naudotis sąžiningai, bet ir pareigas, kurias apibrėžia CPK 42 straipsnis. Šalys turi siekti, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis bylos eiga, o neturėdamos galimybės dalyvauti teismo posėdyje, teikti prašymus atidėti bylos nagrinėjimą, nurodant svarbias preižastis bei pateikiant šias priežastis patvirtinančius įrodymus (CPK 42 str. 5 d.). Taigi teisės normos įpareigoja pačias šalis būti aktyvias, o ne pasyviai laukti ir tikėtis, kad teismas tikrins visas prieinamas duomenų bazes ieškodamas byloje dalyvaujančių asmenų galimų neatvykimo į teismo posėdį priežasčių. Tik gavęs šalies prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo, teismas turi pareigą svarstyti šalies nurodytų aplinkybių svarbumą bei spręsti, ar yra pagrindas teismo posėdį atidėti (CPK 246 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio datą ir vietą, tačiau nesiėmė veiksmų pranešti teismui apie negalėjimą dalyvauti teismo posėdyje bei įrodyti, kad neatvykimo priežastys yra svarbios, pirmosios instancijos teismas neturėjo nei galimybės, nei įstatyminės pareigos svarstyti klausimą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo. Pastebėtina ir tai, kad apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys apie ieškovo nedarbingumą laikotarpiu nuo 2012-05-10 iki 2012-06-04 nepatvirtina, jog ieškovas gydėsi stacionariai ar jo sveikatos stovis buvo toks, dėl kurio jis neturėjo galimybės realizuoti savo teisę paduoti prašymą pirmosios instancijos teismui dėl teismo posėdžio atidėjimo bei pateikti įrodymus.

32Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutartis laikytina teisėta ir pagrįsta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją panaikinti (CPK 329, 330, 338 str.).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

34Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. I. Ginčo esmė... 3. K. S. pateikė ieškinį atsakovams Vilniaus Gedimino technikos universitetui,... 4. Ieškovas į 2012-05-23 parengiamąjį teismo posėdį neatvyko.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 23 d. nutartimi... 7. Teismas nurodė, kad pagrindiniai principai, leidžiantys šaliai išvengti... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 9. Ieškovas (apeliantas) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1... 10. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:... 11. 1. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ieškovui nebuvo tinkamai... 12. 2. Nutartis priimta ieškovo nedarbingumo laikotarpiu, dėl ko ieškovas... 13. 3. Nutartis naikintina dėl absoliučių jos negaliojimo pagrindų, numatytų... 14. 4. Priimant nutartį pažeista CPK 296 str. norma, nes VGTU atstovė posėdyje... 15. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 16. Atsiliepimo argumentai:... 17. 1. Atsakovo tvirtinimu, nepagrįstas atskirojo skundo teiginys, kad teismas... 18. 2. Nesutiko su atskirojo skundo argumentu, kad teismas apie ieškovo neatvykimo... 19. 3. Atmestinas ieškovo argumentas dėl absoliutaus skundžiamos nutarties... 20. 4. Atskirajame skunde ieškovas nurodo, kad buvo pažeistas CPK 296 straipsnis,... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Teismas, įvertinęs atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą... 24. Atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad yra absoliutus nutarties... 25. Viena iš tinkamo proceso garantijų yra užtikrinimas, kad šalių ginčą... 26. Ginčas nagrinėjamu atveju keliamas dėl pirmosios instancijos teismo... 27. Nagrinėjamu atveju ieškinys paliktas nenagrinėtu ieškovui neatvykus į... 28. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo, jog jam apie teismo posėdį... 29. CPK 121 straipsnyje įtvirtinta dalyvaujančių byloje asmenų pareiga... 30. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas teismui yra nurodęs adresą – ( -... 31. Atskirajame skunde ieškovas teigia, kad į teismo parengiamąjį posėdį... 32. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo 2012 m.... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 34. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutartį palikti...