Byla 2-54-676/2016
Dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo, ir , atsakovo V. J. priešieškinį ieškovui R. J., trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje D. V., dėl išlaikymo dydžio pakeitimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Rimai Sankauskaitei, Editai Žigalovaitei, dalyvaujant atsakovo V. J. atstovei advokatei M. S., civilinėje byloje pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovui V. J., dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo, ir , atsakovo V. J. priešieškinį ieškovui R. J., trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje D. V., dėl išlaikymo dydžio pakeitimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo pakeisti Palangos miesto apylinkės teismo ( - ) sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) priteisto atsakovui išlaikymo dydį, jį sumažinant iki 100,00 Lt sumos mokamos kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos iki atsakovui sueis 24 metai, jeigu jis mokysis VU Teisės fakultete, įpareigoti atsakovą kas 3 mėnesius pateikti ieškovui VU pažymą apie mokymąsi aukštojoje mokykloje, nurodant, kokie dalykai ir kokiais vertinimais išlaikyti, kokie dalykai neišlaikyti, kada ir už kokią sumą buvo perlaikyti. Nurodo, kad Palangos miesto apylinkės teismo 2004-05-19 sprendimu ieškovas įsipareigojo mokėti atsakovui išlaikymui po 500,00 Lt kasmėnesinėmis išmokomis iki atsakovas sulauks pilnametystės ir sulaukus pilnametystės, jei atsakovas tęs mokslus kitoje mokymosi įstaigoje, iki baigs mokymosi programą; Klaipėdos apygardos teismo 2014-04-25 nutartimi išieškotoja V. J. pakeista į išieškotoją V. J., t.y. atsakovą, nes atsakovas 2010 m. sulaukė pilnametystės. Atsakovas baigęs gimnaziją pradėjo studijuoti Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Ieškovas pastoviai mokėjo atsakovui išlaikymą, tačiau nuo 2004 m. iš esmės pasikeitė ieškovo ir ieškovo buvusios sutuoktinės turtinė padėtis, ieškovas antrą kartą vedė ir šiuo metu augina du nepilnamečius vaikus, gimusius 2006 m. ir 2008 m., atsakovo motinos pajamos tik didėjo, ieškovo turtinė padėtis tėra sąlyginai gera, jo gaunamas atlyginimas nėra pastovus, šeimos mėnesinės pajamos sudaro 3000,00 – 7000,00 Lt, ieškovas turi labai didelių įsiskolinimų SEB Ir Nordea bankams, todėl mokamas išlaikymas ženkliai blogina ieškovo ir kitų jo šeimos narių turtinę padėtį (T.1, b.l. 1-3). Teismo posėdžių metu ieškovas R. J. papildomai paaiškino, kad jo turtinė padėtis leidžia mokėti šiuo metu mokamą teismo priteistą išlaikymą atsakovui.

3Atsakovas priešieškiniu prašo pakeisti – padidinti atsakovui priteisto išlaikymo dydį iki 2000,00 Lt per mėnesį iki kol atsakovas tęs mokslus kitoje mokymo įstaigoje iki baigs mokymo programą. Nurodo, kad po teismo 2004-05-19 sprendimo padidėjo jo poreikiai ir išlaidos – atsirado papildomi poreikiai ir išlaidos atsakovo mokymuisi bei pragyvenimui, jo kelionėms iš Klaipėdos į Vilnių ir atgal, mokymosi priemonių bei su mokymusi susijusių būtinų ir privalomų priemonių įsigijimui, pragyvenimui studijų metu Vilniuje, būsto nuomai. Atsakovas yra jokių pajamų negaunantis ir jokio savo turto neturintis pažangus studentas, kuriam išlaikymas yra būtinas tolimesniam mokymuisi, siekiant užtikrinti jo kaip studento teise bei interesus, nes pasirengimas studijoms ir papildomų didelių išlaidų reikalingumas tapo itin aktualus nuo šio laikotarpio. Atsakovas nuo pirmo kurso studijuoja valstybės finansuojamoje vietoje dėl aukštų mokymosi pasiekimo balų. Ieškovo turtinė padėtis yra puiki, jis gali mokėti šį išlaikymą, tačiau jo pozicija ir reikalavimas yra pagrįstas pykčiu atsakovui dėl to, kad atsakovas nenori su juo, kaip su tėvu, bendrauti. Ieškovas yra skolingas teismo jam jau priteistą išlaikymą. Ieškovas taip pat teikia teismui klaidingą informaciją apie savo turtinę padėtį, sąmoningai veikia prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, tokiu būdu piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, todėl atsakovas prašo skirti ieškovui iki 20000,00 Lt baudą ir 50 procentų iš šios baudos skirti atsakovui (T.1, b.l. 29-34). Teismo posėdžio metu atsakovas V. J. bei jo atstovė advokatė M. S. papildomai paaiškino, kad sumažinti išlaikymą nėra jokių pagrindų, kadangi ieškovo turtinė padėtis itin gera, pajamos didelės, o pareikštas ieškinys yra ieškovo principo reikalas; ieškovas neįrodė tos aplinkybės, kad negali teikti tokio dydžio išlaikymo, kuris priteistas teismo; šalių finansinė situacija yra kitokia, nes ieškovo pajamos didesnės, kaip ir atsakovo poreikiai, prašo ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas atsiliepimu į priešieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovo turtinė padėtis yra gera, nes atsakovas gali sau leisti važinėti nuosavu automobilių į paskaitas, gyventi nuomojamame bute, todėl jo reikalavimas yra nepagrįstas (T.1, b.l. 46).

5Trečiasis asmuo D. V. atsiliepimu su ieškinio reikalavimu nesutinka, prašo jį atmesti, o atsakovo priešieškinį tenkinti. Nurodo, kad ieškovas piktnaudžiauja procesu ir savo procesinėmis teisėmis. Prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (T.2, b.l. 66).

6Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas iš dalies.

7Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.). Pagal šias įstatymo normas šalys byloje nėra atleidžiamos nuo pareigos nurodyti faktus ir įrodymus, juos rinkti ir pateikti. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 str. 2 d., 3 d. išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (LAT 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (LAT 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (LAT 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

8Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas R. J. ir tretysis asmuo D. V. (buvusi pavardė – J.) yra atsakovo V. J. tėvai; R. J. ir D. J. santuoka nutraukta Palangos miesto apylinkės teismo 2004-05-19 sprendimu, šio sprendimo rezoliucinės dalies trečios dalies (III.) pirma dalimi dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo nuspręsta, kad nepilnamečio sūnaus V. J. išlaikymui R. J. moka po 500,00 Lt kasmėnesinėmis išmokomis D. J. iki vaikas sulauks pilnametystės ir sulaukus pilnametystės, jei V. J. tęs mokslus mokymosi įstaigoje, iki baigs mokymosi programą; Klaipėdos apygardos teismo 2014-04-24 nutartimi, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, vykdomojoje byloje Nr. ( - ), užvestoje pagal Palangos miesto apylinkės teismo 2004-05-19 vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. ( - ), dėl V. J. išlaikymo išieškojimo iš skolininko R. J., pakeistas išieškotojas D. V. į V. J.; priteisto išlaikymo įsiskolinimas yra 1339,00 Lt (civ.byla Nr. ( - ), b.l. 10, 19-23, 51-52; T.1, b.l. 5-8, T.2, b.l. 68). Ieškovas 2013-08-26 raštu D. J. nurodė, jog atsisako mokėti sūnaus V. J. išlaikymą, kadangi jam nepateikiamos pažymos apie sūnaus mokymąsi (b.l. 11). Ieškovas turi daug bei labai didelės vertės nekilnojamojo bei kito privalomai registruotino turto, nuo 2009 m. būdamas advokatu gauna pastovias pajamas, turi kreditorinių įsipareigojimų (T.1, b.l. 42-43, 52-53, 62-63, T.2, b.l. 108-199); atsakovas studijuoja Vilniaus universiteto Teisės fakultete, studijas numatoma baigti 2016-06-30; nekilnojamojo bei kito privalomai registruotino turto, taip pat pajamų laikotarpiu nuo 2013-07-01 iki 2014-06-30 neturi, Vilniaus universitetas laikotarpiu nuo 2011-09-01 iki 2015-11-30 yra išmokėjęs atsakovui 1813,00 EUR Socrtaes/Erasmus programos stipendiją, pateikti atsakovo mokymosi Vilniaus universitete vertinimo duomenys (T.1, b.l. 35-41, 55-56, 61, 72-74, T.2, b.l. 3-9, 11-12, 34, 40-41, 83-84, 104-107); tretysis asmuo pateikė duomenis apie turimą nekilnojamąjį bei kitą privalomai registruotiną turtą, gaunamas pastovias pajamas dirbant Palangos miesto apylinkės teisme bei VšĮ Socialinių mokslų kolegijoje (T.2, b.l. 69-77, T.3, b.l. 2-18). Bylos nagrinėjimo metu nurodyti faktiniai duomenys bei pateikti rašytiniai įrodymai bei jų turinys šalių nenuginčyti, neginčijami, šalys šiuos faktus pripažįstą ir jais grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, jas paneigiančių įrodymų bei duomenų nepateiktal, todėl teismas šias faktines aplinkybes laikomo nustatytomis (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 185 str., 187 str.).

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 str. 2 d. įtvirtinta abiejų tėvų pareiga vienodai rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu. Tėvų pareigą išlaikyti savo vaikus, užtikrinti jų teisę į normalų augimą, vystymąsi, ugdymą, įgimtų ir įgytų gabumų lavinimą nustato ir tarptautinė teisė – Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 str. 2 d. įtvirtinta, kad tėvams arba kitiems vaiką auklėjantiems asmenims tenka didžiausia atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal jų sugebėjimus ir finansines galimybes. Tėvai pareigą išlaikyti savo vaikus privalo vykdyti nepriklausomai nuo to, kartu jie gyvena ar atskirai. Išlaikymo teikimo formos, dydžio nustatymo, jų pakeitimo ir kt. klausimai reglamentuojami CK trečiosios knygos XII skyriaus antrojo skirsnio nuostatų. Tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikams išlaikyti. Tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis, todėl kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, turi būti vertinama ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams. Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (CK 3.155 str. 1 d., 3.156 str.). Tėvų prievolės išlaikyti vaikus negalima atsisakyti vykdyti (LAT CBS 2010-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-101/2010).

10Išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas, arba kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų (CK 3.1921 str., 3.194 str. 3 d.). LAT yra suformavęs vienodą nurodytos teisės normos taikymo praktiką po Konstitucinio Teismo 2007-06-07 nutarimo priėmimo, kad teismas visais atvejais privalo priteisti iš tėvų (arba vieno iš jų) išlaikymą paramos reikalingam, vidurinį išsilavinimą jau įgijusiam, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniame skyriuje besimokančiam ir ne vyresniam negu 24 metų pilnamečiam asmeniui; kad įstatymų leidėjui išreiškus valią dėl išlaikymo teikimo pilnamečiams vaikams, tokį išlaikymą teismas gali priteisti konkrečioje byloje kiekvienu atveju įvertinęs šiam klausimui spręsti svarbias aplinkybes, nes paramos būtinumo sąvoka yra vertinamoji. Remiantis Konstitucinio Teismo 2007-06-07 nutarimu ir kasacinio teismo išaiškinimais galima išskirti sąlygas, kurioms esant teismas gali priteisti išlaikymą pilnamečiams vaikams: sunki vaikų turtinė padėtis; tėvai turi turėti galimybių išlaikymui teikti; negalima iš esmės pabloginti paramą teikiančių tėvų ir kitų šeimos narių turtinės padėties; išlaikymo priteisimas turi nedaryti esminės žalos jį teikiantiems tėvams ar kitiems asmenims; priteistą paramą turi būti įmanoma įvykdyti; tėvams patiems turi būti nereikalinga parama, globa ir pan.; paramos reikalingas pilnametis vaikas turi būti išnaudojęs visas protingas galimybes pats pasirūpinti mokytis reikalingomis lėšomis ir kt. Taip pat pažymėtina, kad paramos dydis negali būti susietas su tais pačiais kriterijais, taikomais sprendžiant dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui, nes šiuo atveju, taikant CK 3.194 str. 3 d. (2004-11-11 redakcija, Nr. IX-2571), sprendžiama ne dėl išlaikymo, o dėl paramos teikimo. Siekiant, kad suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus. Priteisiant išlaikymą besimokančiam pilnamečiui vaikui, vertinamas vaiko turimas turtas ir pajamos bei jo poreikiai, taip pat laikomasi principo, kad vaikui teikiamas išlaikymas turi būti skirtas vaiko būtiniems kasdieniams poreikiams tenkinti (maistui, aprangai, būstui, mokslams, sveikatai). Pilnamečio vaiko (CK 2.5 str. 1 d.) išlaikymo pareiga pagal įstatymą tėvams tenka, taip pat kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų. Nesuderinami su išsilavinimo ar profesijos siekimo tikslais pilnamečio moksleivio veiksmai (neveikimas) turi būti vertinami kaip pažeidžiantys tėvų, vykdančių pareigą teikti išlaikymą pilnamečiam moksleiviui, teises ir neatitinkantys šeimos teisių įgyvendinimo sąžiningumo imperatyvo. Spręsdamas dėl paramos pilnamečiam moksleiviui priteisimo ar vieno iš jų, teismas įvertina ir tai, ar išlaikymo reikalaujantis pilnametis moksleivis yra rūpestingas vykdydamas savo pareigas mokytis, nes nesuderinamo elgesio draudimas yra bendrojo sąžiningumo principo, kurio nesilaikymas reikštų ir teisės į išlaikymą paneigimą, dalis. Pažangų mokymąsi CK 3.194 str. 3 d. įtvirtintų teisių įgyvendinimo aspektu liudytų mokinio perkėlimas į aukštesnį kursą turint gerus metinius įvertinimus ar leidimas laikyti egzaminus ir jų išlaikymas (LAT 2009-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-204/2009).

11Byloje nustatyta, kad atsakovas studijuoja Vilniaus universiteto Teisės fakultete valstybės finansuojamoje studijų vietoje, nekilnojamojo bei kito privalomai registruotino turto neturi, pastovių pajamų negauna, Vilniaus universiteto išmokėtą tikslinę stipendiją panaudojo su studijomis susijusios kelionės metu, finansiškai atsakovui padeda jo motina D. V., ieškovo išlaidos atsakovo išlaikymui yra pagal teismo 2004-05-19 sprendimą priteista 144,81 EUR (500,00 Lt) išlaikymo suma, yra įsiskolinimas atsakovui priteisto iš ieškovo išlaikymo, atsakovas mokosi pažangiai. Taigi bylos duomenimis nepaneigta tai, kad atsakovui, nors ir jam esant pilnamečiui, tačiau besimokančiam aukštojoje mokykloje, reikalinga tėvų parama (CPK 178 str.).

12Ieškovas prašo sumažinti teismo 2004-05-19 sprendimu priteistą sūnaus V. J. išlaikymą po 500,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki 100,00 Lt išlaikymą per mėnesį, nes nuo 2004 m. iš esmės pasikeitė ieškovo atsakovo motinos D. V. turtinė padėtis, ieškovas antrą kartą vedė ir šiuo metu augina du nepilnamečius vaikus, gimusius 2006 m. ir 2008 m., atsakovo motinos pajamos tik didėjo, ieškovo turtinė padėtis tėra sąlyginai gera, jo gaunamas atlyginimas nėra pastovus, ieškovas turi labai didelių įsiskolinimų SEB Ir Nordea bankams, todėl mokamas išlaikymas ženkliai blogina ieškovo ir kitų jo šeimos narių turtinę padėtį. Atsakovas bei tretysis asmuo nesutinka su reikalavimu bei nurodo, jog ieškovo turtinė padėtis ženkliai pagerėjo ir jo pateiktas reikalavimas nesusijęs su ieškovo turine padėtimi. Byloje pateiktos civilinės bylos Nr. Nr. ( - ) duomenimis nustatytas 2004 m. buvusi tuometinių sutuoktinių turtinė padėtis – teismo 2004-05-19 sprendime išvardintas dalinamas turtas, nagrinėjamoje byloje dalyvaujantys byloje asmenys neteikė duomenų bei įrodymų paneigiančius ar sudarančius pagrindą abejoti teismo 2004-05-19 sprendime nurodytais duomenimis apie R. J. ir D. J. turtinę padėtį teismo 2004-05-19 sprendimo priėmimo momentui. Pagal nagrinėjamoje byloje esančius duomenis bei įrodymus apie ieškovo turtinę padėtį, lyginant ją su buvusia ieškovo turtine padėtimi teismo 2004-05-19 sprendimo priėmimo dienai, ji pasikeitė ženkliai, tačiau ne taip, kaip kad nurodo ieškovas – ieškovo turtinė padėtis labai pagerėjo iš esmės, jo vardu yra registruota labai daug ir didelės vertės nekilnojamojo bei kito privalomai registruotino turto (T.2, b.l. 108-199), ieškovas gauna didesnes pajamas – byloje nepateikta duomenų bei įrodymų jog tos ieškovo pajamos yra nestabilios arba kad jos negaunamos; trečiojo asmens turtinė padėtis bylos duomenimis taip pat nepablogėjo, atsakovo motina gauna stabilias ir didesnes pajamas; atsakovas jokio turto neturi bei negauna jokių pastovių pajamų, yra priteisto išlaikymo įsiskolinimas. Ieškovas taip pat nurodo kitą aplinkybę, dėl kurios reikia mažinti priteistą išlaikymą, t.y. jis vedė antrą kartą ir šiuo metu augina du nepilnamečius vaikus, gimusius 2006 m. ir 2008 m. – šių aplinkybių įrodymui ieškovas neteikė patvirtinančių duomenų bei įrodymų, tačiau, teismui laikant jog šios nurodytos aplinkybės yra teisingos, vien šio fakto nurodymas ieškinyje bei jo buvimas negali sudaryti pagrindo spręsti apie ieškovo turtinės padėties pablogėjimą, nes byloje nepateikta duomenų bei įrodymų apie naujai sudarytos ieškovo santuokos neigiamą įtaką ieškovo turtinei padėčiai, t.y. kad šis faktas blogina ieškovo turtinę padėtį; tai, kad ieškovas šiuo metu augina du nepilnamečius vaikus, gimusius 2006 m. ir 2008 m., ir tai reikalauja iš ieškovo papildomų išlaidų nepilnamečių vaikų išlaikymui, yra logiška ir suprantama, šios aplinkybės iš esmės byloje nėra ginčijamos, tačiau, ieškovui įrodinėjant savo pablogėjusią turtinę padėtį laikotarpiu po 2004 m. neteikiant byloje duomenų bei įrodymų apie ieškovo įrodinėjamas papildomas esmines išlaidas jo nepilnamečių vaikų išlaikymui bei jų dydžio, pagrįstumo ir šių išlaidų poveikį ieškovo turtinei padėčiai iš esmės mažinti, teismas, įvertinęs ir byloje esančius įrodymus apie ieškovo vardu registruotą didelės vertės nekilnojamąjį bei kitą privalomai registruotiną turtą (T.2, b.l. 108-199), ieškovo gaunamas didesnes pajamas, neturi pagrindo ir negali spręsti, jog tai, kad ieškovas šiuo metu augina du nepilnamečius vaikus, gimusius 2006 m. ir 2008 m., iš esmės blogina ieškovo turtinę padėtį ir blogina tiek, kad tai sudarytų pagrindą ieškovo reikalavimo nurodytoje dalyje tenkinimui (CPK 178 str.); analogiškai teismo vertinamos ir ieškovo nurodomos aplinkybės dėl labai didelių ieškovo įsiskolinimų SEB Ir Nordea bankams (CPK 178 str.). Nesant byloje duomenų bei įrodymų, jog teismo 2004-05-19 sprendimu priteistas atsakovui 500,00 Lt (144,81 EUR) dydžio išlaikymas pilnamečiui ieškovo sūnui iš esmės blogina jį mokančio tėvo, t.y. ieškovo ir jo išlaikomų asmenų padėtį bei kitų šeimos narių padėtį, kad mokamas teismo priteistas išlaikymas ieškovui ir/ar jo šeimos nariams daro/gali daryti esminę žalą, kad priteistos paramos ieškovas neturi galimybės mokėti atsakovui, kad ieškovo turtinė padėtis iš esmės pablogėjo, teismas daro išvadą, jog ieškovas neįrodė savo reikalavimo pagrįstumo, todėl ieškinys šioje dalyje netenkintinas (CPK 178 str., 185 str.). Taip pat netenkintinas ir ieškovo reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovo kas 3 mėnesius pateikti ieškovui VU pažymą apie mokymąsi aukštojoje mokykloje, nurodant, kokie dalykai ir kokiais vertinimais išlaikyti, kokie dalykai neišlaikyti, kada ir už kokią sumą buvo perlaikyti, kadangi byloje nepateikta duomenų bei įrodymų, jog iki šios bylos nagrinėjimo pradžios ieškovas prašė atsakovo pateikti jam duomenis apie „...mokymąsi aukštojoje mokykloje, nurodant, kokie dalykai ir kokiais vertinimais išlaikyti, kokie dalykai neišlaikyti, kada ir už kokią sumą buvo perlaikyti...“, įvertinant ir tai, kad Vilniaus universiteto, kaip mokymo įstaigos, pažymos nurodytu turiniu bei konkrečiais duomenimis surašymas, išdavimas jokiais būdais nėra atsakovo pareiga ir/arba jam priskirta funkcija, kurią atsakovas privalo vykdyti (CPK 178 str., 185 str.).

13Byloje nustatyta, kad atsakovas studijuoja Vilniaus universiteto Teisės fakultete valstybės finansuojamoje studijų vietoje, nekilnojamojo bei kito privalomai registruotino turto neturi, pastovių pajamų negauna, Vilniaus universiteto išmokėtą tikslinę stipendiją panaudojo su studijomis susijusios kelionės metu, finansiškai atsakovui padeda jo motina D. V., ieškovo išlaidos atsakovo išlaikymui yra pagal teismo 2004-05-19 sprendimą priteista 144,81 EUR (500,00 Lt) išlaikymo suma, yra įsiskolinimas atsakovui priteisto iš ieškovo išlaikymo. Byloje taip pat nustatyta, jog atsakovo tėvo, t.y. ieškovo turtinė padėtis yra žymiai geresnė nei atsakovo motinos. Atsakovas pateikė savo būtinųjų išlaidų mokymosi metu paskaičiavimą 745,79 EUR sumai per mėnesį, nurodydamas kad šios būtinosios išlaidos susideda iš buto nuomos kainos Vilniuje su patogiu susisiekimu su universitetu ir tiesiogine autobuso linija – 350,00 EUR, autobuso mėnesinis bilietas – 5,79 EUR, išlaidos maistui – 300,00 EUR, smulkios išlaidos mokymuisi universitete – 5,00 EUR, higienos priemonės – 10,00 EUR, buities išlaidos – 15,00 EUR, išlaidos drabužiams ir avalynei – 40,00 EUR, kitos nenumatytos išlaidos – 20,00 EUR (T.2, b.l. 11, 85-86), bylos nagrinėjimo metu ieškovas nurodytų duomenų bei įrodymų paneigiančių įrodymų neteikė, atsakovo pateiktų byloje paskaičiavimų neginčijo ir juos paneigiančių duomenų, įrodymų bei savo paskaičiavimų neteikė (CPK 178 str.). Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, jog besimokydamas Vilniaus universitete, nors ir įgijęs visišką civilinį veiksnumą, įprastinėmis užimtumo sąlygomis negali dirbti ir savęs visapusiškai išlaikyti, kadangi didžiąją savo laiko dalį privalo skirti mokymuisi, paskaitų lankymui, žinių tobulinimui, savarankiškų darbų atlikimui. Pagal byloje pateiktus duomenis bei įrodymus, nustatytas aplinkybes galima daryti neabejotiną išvadą, kad atsakovui būtina materialinė parama, nes jis jokio nekilnojamojo bei kito privalomai registruotino turto neturi; atsakovas niekur nedirba, nes mokydamasis Vilniaus universiteto Teisės fakultete nuolatinių teisės studijų programoje privalo lankyti paskaitas ir išklausyti nustatytą kursą, taip pat skirti laiko namų darbams, žinių tobulinimui, savarankiškų darbų atlikimui; atsakovas jokių pajamų negauna, o tinkamam mokymuisi universitete bei studijų dalykų egzaminų pasiruošimui reikalinga skirti daug laiko, ir, pagal pateiktus byloje duomenis, nėra įmanoma derinti pažangaus mokslo ir darbo siekiant, kad nenukentėtų mokymosi rezultatai. Iš byloje pateiktų Vilniaus universiteto duomenų dėl atsakovo studijų rezultatų matosi, jog atsakovas mokosi pažangiai. Atsakovui, besimokančiam Vilniaus universitete, neabejotinai reikalingos lėšos mokymo reikmėms, maistui, aprangai, pragyvenimui, būstui. Užtikrinant atsakovo teisę į normalų fizinį, protinį, dorovinį, socialinį vystymąsi, teisę į mokslą, sveikatą besimokant universitete, jam būtina finansinė parama. Atsakovas savo vardu neturi jokio turto, pagal byloje pateiktus duomenis bei įrodymus paramą atsakovui skiria tik jo motina, kuri turi rūpintis atsakovo išlaidomis maistui, drabužiams, avalynei, būstui, buities bei higienos reikmėms bei priemonėms, mokymosi bei visomis kitomis priemonėmis, reikalingomis studentui Vilniaus mieste. Aplinkybės, jog atsakovui reikalinga parama jam besimokant Vilniaus universitete, teismo posėdžio metu nepaneigė ir ieškovas, tačiau teigė, kad ieškovo padėtis neleidžia jam teikti tokios paramos atsakovui, kokios reikalauja atsakovas, nes ieškovas turi didelių įsipareigojimų kreditoriams, turi sukūręs kitą šeimą, turi kitų išlaikytinių. Nustatyta, jog atsakovą išlaiko tik jo motina, todėl darytina išvada, kad atsakovo motinai atitenka didesnioji vaiko išlaikymo, mokinimo, ugdymo, rūpinimosi jo sveikata ir buitimi dalis, o teismo 2004-05-19 sprendimu priteistas iš ieškovo išlaikymas atsakovui yra nepakankamas naujai atsiradusiems bei ženkliai padidėjus atsakovo poreikiams mokslui Vilniaus universitete, atsakovo fiziškam bei socialiniam vystymuisi, tobulėjimui, elementariems buitiniams bei higienos poreikiams, aprangai, maistui, sveikatai, pragyvenimui Vilniaus mieste, kelionėms iš Klaipėdos į Vilnių ir atgal. Atsakovas, įrodinėdamas apie savo padidėjusius poreikius jo studijavimo Vilniaus universitete metu bei su tuo susijusios padidėjusį paramos poreikį įrodinėja ir pateikdamas byloje savo paskaičiavimus, kurių ieškovas neginčijo, šiuos paskaičiavimus paneigiančių duomenų bei įrodymų neteikė, todėl teismas, įvertinęs atsakovo pateiktus paskaičiavimus daro išvadą, jog nurodytos atsakovo išlaidos bei jų dydžiai yra iš esmės protingi. Atsakovo tikslas baigti Vilniaus universitetą ir įgyti išsilavinimą turi būti visokeriopai remiamas tėvų tiek materialiai, tiek palaikant morališkai, šios tėvų pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas sunkia turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu, išvykimu ar kitokiomis priežastimis. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovo mokymosi rezultatai vertintini kaip pažangus mokymasis teismų formuojamos išlaikymo pilnamečiam asmeniui priteisimo klausimu praktikos kontekste. Įvertinus pateiktus byloje duomenis bei įrodymus, šalių paaiškinimus, įvertinant taip pat ir tai, kad ieškovas yra darbingas asmuo, ieškovo bei trečiojo asmens turtinę padėtį bei šiai dienai realiai atsakovo gaunamos paramos iš savo tėvų dydžius bei santykį, jog atsakovas savo turto bei pajamų neturi, mokosi Vilniaus universitete ir jam būtina didesnė parama atsakovo nurodytų būtiniausių poreikių, susijusių su mokymusi Vilniaus universitete, tenkinimu, vadovaujantis taip pat ir teisingumo, protingumo, proporcingumo bei sąžiningumo principais, atsakovo reikalavimas dėl 579,24 EUR (2000,00 Lt) išlaikymo pilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo tenkintinas iš dalies, atsakovui iš ieškovo priteistas išlaikymas keistinas po 435,00 EUR kas mėnesį nuo atsakovo kreipimosi į teismą dienos, t.y. 2014-07-21, iki atsakovas mokysis aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, bet ne ilgiau negu jam sukaks 24 metai (CPK 185 str.). Bylos duomenimis 435,00 EUR suma paramos atsakovui per mėnesį iš esmės nepablogins ieškovo turtinės padėties.

14Byloje yra duomenys apie dalyvaujančių byloje asmenų turtinę padėtį, pajamas, tai yra jų privataus gyvenimo duomenys. Teismas turi teisę savo iniciatyva nurodyti, jog visa bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša (CPK 10 str. 2 d.). Siekiant garantuoti dalyvaujančių byloje asmenų teisę į privatų gyvenimą ir asmens duomenų slaptumą, nustatytina, jog civilinės bylos duomenys apie ieškovo R. J., trečiojo asmens D. V. turtinę padėtį, pajamas yra nevieša bylos medžiaga (CK 2.23 str., CPK 10 str. 2 d.).

15Atsakovas prašo ieškovui skirti baudą. CPK 95 str. 1 d. numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti, tai yra šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui. LAT praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas daug didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę. Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kitą šalį, jos teisėtus interesus. Siekdama savo tikslų ir naudodamasi savo procesinėmis teisėmis šalis negali jomis piktnaudžiauti, t.y. naudotis per didelėmis, neproporcingomis priemonėmis, darančiomis nuostolių kitai šaliai. Parengiamajame teismo 2015-08-12 posėdyje protokoline nutartimi buvo šalims suteikta galimybė pateikti papildomus įrodymus ir nustatytas terminas šių įrodymų pateikimui; ieškovas nustatytu terminu įrodymų neteikė, pateikė tik 2015-09-28 prašymą dėl dalies įrodymų išreikalavimo iš atsakovo; teismo 2015-10-01 nutartimi ieškovui išduotas liudijimas rinkti įrodymus; teismo 2015-10-07 posėdyje ieškovui teismas pasiūlė pasirūpinti tinkamu ieškovo atstovavimu jam negalint laiku pasiruošti bylos nagrinėjimui bei teikti byloje įrodymus; teismo 2015-11-26 posėdyje ieškovas buvo įspėtas dėl netinkamo savo procesinių teisių naudojimosi, kas sudarė sąlygas bei priežastis nevienkartiniam teismo posėdžių atidėjimui. Įvertinęs ieškovo veiksmus nagrinėjamoje byloje, daroma išvada, jog ieškovas veikė prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, todėl jam skirtina 150,00 EUR bauda (CPK 95 str. 2 d.).

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d., 2 d.). Atsakovui V.J. K. VGTPT 2014-10-13 sprendimu Nr.(1.31)-TPA-1532-14 suteikta antrinė teisinė pagalba apmokant 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų, 2015-08-28 sprendimu Nr.(1.31)TPF-27-15 pagalbos teikimas pratęstas iki 2016-07-31 (T.1, b.l. 83-84, T.2, b.l. 45), antrinės pagalbos išlaidos sudaro 1268,03 EUR, priešieškinio reikalavimai tenkinti 75 proc., todėl iš ieškovo valstybei priteistina 951,02 EUR antrinės teisinės pagalbos išlaidų, 156,00 EUR žyminio mokesčio, 2,60 EUR pašto išlaidų; atsakovui iš ieškovo priteistina 41,25 EUR bylinėjimosi išlaidų (kelionės, įrodymų rinkimo).

17Naikintinos Vilniaus apygardos teismo 2014-08-26 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - ieškovo R. J. mokamo atsakovui V. J. išlaikymo dydžio sumažinimas.

18Vadovaudamasis CPK 259 - 270 str., teismas

Nutarė

19ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti iš dalies.

20Pakeisti Palangos miesto apylinkės teismo 2004-05-19 sprendimo civilinėje byloje Nr. ( - ) rezoliucinės dalies trečios dalies (III.) pirmą dalį dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui V. J. priteisimo iš R. J. ir priteisti iš ieškovo R. J. išlaikymą atsakovui V. J., gim. ( - ), a.k. ( - ) po 435,00 EUR kas mėnesį nuo 2014-07-21 iki atsakovas V. J. tęs mokslus kitoje mokymosi įstaigoje, iki baigs mokymosi programą. Kitoje dalyje priešieškinio netenkinti.

21Priteisti atsakovui V. J. iš ieškovo R. J. 41,25 EUR bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti valstybei iš ieškovo R. J. 951,02 EUR antrinės teisinės pagalbos išlaidų, 156,00 EUR žyminio mokesčio, 2,60 EUR pašto išlaidų.

23Paskirti ieškovui R. J. 150,00 EUR baudą.

24Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014-08-26 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - ieškovo R. J. mokamo atsakovui V. J. išlaikymo dydžio sumažinimą.

25Nustatyti, kad civilinės bylos duomenys apie ieškovo R. J., trečiojo asmens D. V. turtinę padėtį, pajamas yra nevieša bylos medžiaga.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašo pakeisti Palangos miesto apylinkės teismo ( - ) sprendimu... 3. Atsakovas priešieškiniu prašo pakeisti – padidinti atsakovui priteisto... 4. Ieškovas atsiliepimu į priešieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo jį... 5. Trečiasis asmuo D. V. atsiliepimu su ieškinio reikalavimu nesutinka, prašo... 6. Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas R. J. ir tretysis asmuo D. V. (buvusi... 9. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. nustatyta tėvų teisė ir... 10. Išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus... 11. Byloje nustatyta, kad atsakovas studijuoja Vilniaus universiteto Teisės... 12. Ieškovas prašo sumažinti teismo 2004-05-19 sprendimu priteistą sūnaus V.... 13. Byloje nustatyta, kad atsakovas studijuoja Vilniaus universiteto Teisės... 14. Byloje yra duomenys apie dalyvaujančių byloje asmenų turtinę padėtį,... 15. Atsakovas prašo ieškovui skirti baudą. CPK 95 str. 1 d. numatytos dvi... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Naikintinos Vilniaus apygardos teismo 2014-08-26 nutartimi taikytos laikinosios... 18. Vadovaudamasis CPK 259 - 270 str., teismas... 19. ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Pakeisti Palangos miesto apylinkės teismo 2004-05-19 sprendimo civilinėje... 21. Priteisti atsakovui V. J. iš ieškovo R. J. 41,25 EUR bylinėjimosi išlaidų.... 22. Priteisti valstybei iš ieškovo R. J. 951,02 EUR antrinės teisinės pagalbos... 23. Paskirti ieškovui R. J. 150,00 EUR baudą.... 24. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014-08-26 nutartimi taikytas laikinąsias... 25. Nustatyti, kad civilinės bylos duomenys apie ieškovo R. J., trečiojo asmens... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...