Byla A2-1810-264/2018
Dėl skolos, palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos M. B. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1467-153/2015 pagal ieškovo Z. P. ieškinį atsakovui S. V. B. dėl skolos, palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Pareiškėja M. B. kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1467-153/2015 pagal ieškovo Z. P. ieškinį atsakovui S. V. B. dėl skolos, palūkanų priteisimo remiantis CPK 366 str. 1 d. 7 p. t. y., jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų; bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodo, kad 2015 m. balandžio 24 d. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-1467-153/2015 nutartimi patvirtino atsakovo ir ieškovo pasirašytą taikos sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo iki 2015 m. spalio 1 d. sumokėti 32 000 Eur skolą ieškovui. Nurodo, kad M. B., būdama V. B. sutuoktine, apie ieškovo ir atsakovo pasirašytą taikos sutartį ir teisminį procesą nežinojo, nors ieškovui buvo ir yra žinoma, jog atsakovas tiek taikos sutarties pasirašymo dieną, tiek ir skolos raštelio pasirašymo dieną buvo ir yra santuokoje su M. B.. Per visą santuokos laikotarpį atsakovas M. B. nėra minėjęs, jog yra skolinęsis pinigų iš fizinių ar juridinių asmenų.

3Apie tai, jog atsakovas yra skolingas ieškovui, ji sužinojo 2015 m. spalio 27 d. kai gavo atsakovui adresuotą teismo šaukimą į civilinę bylą Nr. 2-1467-153/2015 dėl vykdomojo rašto išdavimo ieškovui. Kadangi atsakovas buvo gydomas stacionare, todėl į 2015 m. spalio 28 d. teismo posėdį nuvyko pareiškėja M. B..

4Taikos sutartis, kuria išspręstas klausimas dėl atsakovo skolinių įsipareigojimų nepatenka į LR CK 3.92 str. 2 d. nuostatoje nurodytų atvejų apimtį, todėl atsakovas, pasirašydamas taikos sutartį pagal prisiimtą skolinį įsipareigojimą santuokos metu, negalėjo pasirašyti taikos sutarties be sutuoktinės sutikimo. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netikrino ir nenagrinėjo aplinkybių, susijusių su proceso šalių pateiktos taikos sutarties sąlygomis, atsižvelgiant į byloje nagrinėtą ginčą, ginčo esmę, netikrino, ar taikos sutartis nepažeidžia imperatyviųjų teisės normų, neriboja ar kitaip nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, viešojo intereso. M. B. kaip suinteresuotumą bylos baigtimi turinčiam asmeniui apie inicijuotą teisminį procesą nebuvo pranešta, bei jos, kaip sutuoktinės interesai civilinėje byloje Nr. 2-1467-153/2015 nebuvo atstovauti, todėl yra pagrindas bylos nagrinėjimą atnaujinti. Suinteresuotumą bylos baigtimi turinčio asmens neinformavimas yra vertintinas, kaip procesinės teisės normos pažeidimas, kadangi M. B. buvo užkirstas kelias ginti savo teises ir teisėtus interesus. Atsakovo taikos sutartimi prisiimtas skolinis įsipareigojimas tiesiogiai įtakoja ir M. B. teises ir teisėtus interesus, kadangi bet kurioje skolos išieškojimo stadijoje skolos išieškojimas gali būti nukreiptas ir į M. B. gaunamas lėšas bei turtą.

5M. B. apie tai, jog tarp atsakovo ir ieškovo vyksta teisminis procesas sužinojo tik 2015 m. spalio 27 d., todėl nėra suėjęs naikinamasis penkių metų proceso atnaujinimo terminas. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo netenkinti prašymo dėl proceso atnaujinimo.

6Z. P. atsiliepime į prašymą prašo neatnaujinti teisminio proceso civilinėje byloje Nr.2-1467-153/2015. Nurodo, kad pareiškėja M. B. dalyvavo civilinėje byloje Nr.2-1467-153/2015 teismo posėdyje, tai patvirtina teismo posėdžio protokolas ir jo garso įrašas. Jai buvo žinomos aplinkybės dėl taikos sutarties pasirašymo, nes ji dalyvavo 2015 m. balandžio 24 d. teisme. Pareiškėja kartu su sūnumi dalyvavo dėl taikos sutarties sąlygų patvirtinimo.

7V. B. atsiliepime į prašymą prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.2-1467-153/2015, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodo, kad atsakovas sutinka su pareiškėjos prašyme išdėstyta pozicija, jog Kauno apygardos teismas nagrinėdamas civ. bylą Nr. 2-1467-153/2015, pažeidė civilinį procesą reglamentuojančias teisės normas, nes į bylos nagrinėjimą nebuvo įtraukti visi asmenys turintys suinteresuotumą bylos baigtimi, t. y. neužtikrino pareiškėjos teisės žinoti apie vykstantį teisminį procesą, bei nesprendė pareiškėjos įtraukimo į procesą klausimo. Kauno apygardos teismas atnaujinęs bylos nagrinėjimą nesivadovavo LR CPK 230 str. 1 d. įtvirtintomis nuostatomis taip pažeisdamas pareiškėjos teises ir teisėtus interesus. Atnaujinus bylos nagrinėjimą Kauno apygardos teismas neatliko visų veiksmų, kaip tai numatyta LR CPK 230 str. 1 d., t. y. neįpareigojo šalių pateikti duomenis, susijusius su ieškinio dalyku, neišreikalavo duomenų apie ieškovo galimybę suteikti skolos rašte nurodytą pinigų sumą, nesiaiškino ar piniginės lėšos buvo perduotos pagal pasirašytą skolos raštą, netyrė ar tariamai paskolintos piniginės lėšos buvo reikalingos atsakovui, į bylą neįtraukti visi asmenys turintys suinteresuotumą bylos baigtimi. Pareiškėjai buvo užkirstas kelias ginti savo teises ir teisėtus interesus, o proceso atnaujinimo institutas užtikrina, kad nebūtų palikti galioti galimai neteisėti ir nepagrįsti teismų sprendimai.

8Teismo nutartimi patvirtinta taikos sutartis ir sutartimi atsakovo prisiimtas skolinis įsipareigojimas tiesiogiai įtakoja pareiškėjos teises ir teisėtus interesus, kadangi bet kurioje skolos išieškojimo stadijoje skolos išieškojimas gali ir bus nukreiptas į pareiškėjos gaunamas lėšas bei turtą.

9Prašyme dėl proceso atnaujinimo yra nurodyta, jog teismas, priimdamas nutartį, nevertino taikos sutarties sąlygų atitikmens imperatyviosioms įstatymo nuostatoms. Su pareiškėjos išdėstyta pozicija atsakovas sutinka ir pažymi, jog tiek taikos sutartį, tiek ir skolos raštą jis pasirašė iš baimės netekti šeimos ir vaikų, esant realiems ieškovo grasinimams. Ieškovo poziciją dėl piniginių lėšų tariamo paskolinimo paneigia skolos rašte nurodyti skaičiavimai ir konvertavimo neatitikimai, kurie gali atrodyti mažareikšmiai, bet vertinant įrodymų visetą bei Z. P. duotus paaiškinimus sukelia pagrįstų abejonių dėl piniginių lėšų perdavimo fakto egzistavimo. Z. P. pripažįsta, jog V. B. skolos raštu paskolino ne 209 000 Lt, kurios atitikmuo eurais sutartyje įvardintas 60 000 Eur, o tariamai puse šios sumos (103 385,81 Lt), kurios atitikmuo eurais pagal sutartį yra 30 000 Eur, tačiau tai patvirtinančių įrodymų byloje nėra. Z. P. teigimu, atsakovui paskolinta piniginių lėšų suma buvo skirta nekilnojamojo turto veiklai vystyti. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog skolos sumos vertė litais ir eurais skiriasi bei neatitinka nustatyto lito ir euro santykio. Taip pat kyla klausimas, kodėl ieškovui tariamai skolinant pinigus, skolos rašte nurodyta ne faktiškai paskolinta pinigų suma, o daugiau kaip du kartus didesnė suma. Ieškovas pareikšdamas ieškinį teismui visa skolos rašte nurodytos sumos apimtimi galimai siekė suklaidinti arba apgauti Kauno apygardos teismą, kad šis priimtų palankų sprendimą bei tenkintų ieškinį visa apimtimi.

10Po 2006 m. spalio 12 d. atsakovui nebuvo tikslo skolintis iš ieškovo piniginių lėšų, kadangi jam buvo mokama ligos išmoka ir jokia darbine veikla, susijusia su nekilnojamojo turto pirkimu - pardavimu, jis neužsiėmė. Svarbu pabrėžti, jog tikslo skolintis skolos rašte nurodytas pinigines lėšas praėjus daugiau kaip trejiems metams nuo darbo su nekilnojamuoju turtu pabaigos atsakovui nebuvo. Todėl abejotina ieškovo teismui nurodyta pozicija, jog piniginės lėšos atsakovui buvo skolinamos veiklai, kurios jis nebevykdė daugiau kaip trejus metus.

11Atsakovo valios pasirašyti taikos sutartį nebuvo. Atsakovas yra ne kartą nurodęs, jog jis bijo ieškovo, yra ne kartą sulaukęs grasinimų susidoroti bei kategoriškai neigia skolos rašte nurodytų piniginių lėšų gavimo faktą.

12Prašymas atmestinas.

13Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007), todėl jį galima taikyti tik konstatavus bent vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų (CPK 365 str. 1 d.). Proceso atnaujinimo instituto tikslas, kaip ir teismų sprendimų ar nutarčių peržiūrėjimas apeliacinėje bei kasacinėje teismų instancijose, yra užtikrinti, kad būtų įvykdytas teisingumas. Įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu atsiranda teisinių santykių stabilumas, dėl to siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų – kiek įmanoma greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 str.), itin svarbu prašymus dėl proceso atnaujinimo nagrinėti pagal proceso atnaujinimo instituto paskirtį CPK nustatyta tvarka. CPK 366 straipsnyje įtvirtintais proceso atnaujinimo pagrindais siekiama ištaisyti esmines ankstesnių procesų klaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2007).

14Dėl žodinio bylos nagrinėjimo.

15Pareiškėja M. B. prašyme dėl proceso atnaujinimo bei V. B. pateiktame atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

16Prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas teismo posėdyje, jo tvarką ir teismo veiksmus reglamentuoja CPK 370 straipsnio 2 ir 3 dalys. Priėmęs prašymą atnaujinti procesą, teismas jo kopijas išsiunčia šalims ir tretiesiems asmenims ir paskiria prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo teismo posėdyje datą. Prašymas atnaujinti procesą nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai teismas nusprendžia prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Taigi, įstatymas nenumato imperatyvo prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėti žodinio proceso tvarka.

17Teismas, įvertinęs pareiškėjos prašyme dėl proceso atnaujinimo, Z. P., V. B. atsiliepimuose nurodomas aplinkybes, civilinės bylos Nr.2-1467-153/2015 medžiagą, sprendžia, kad pagrindo nukrypti nuo bendrosios proceso tvarkos (CPK 370 str. 2 d.) nagrinėjamoje byloje nėra, žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas, todėl pareiškėjos M. B. bei suinteresuoto asmens V. B. prašymai bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkintini.

18Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių.

192013 m. rugsėjo 13 d. Kauno apygardos teisme gautas ieškovo Z. P. ieškinys atsakovui V. B. dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 17 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo S. V. B. 209 000 Lt skolos, 31 001 Lt palūkanų, iš viso 240 001 Lt, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos – 240 001 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme - 2013 m. rugsėjo 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 800 Lt žyminį mokestį ieškovui Z. P.; priteisė iš atsakovo S. V. B. 12 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. 2015 m. sausio 13 d. atsakovas V. B. pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 12 d. nutartimi pareiškimą patenkino, Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 17 d. sprendimą už akių civilinėje byloje pagal ieškovo Z. P. ieškinį atsakovui S. V. B. dėl skolos, palūkanų priteisimo panaikino ir atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės. 2015 m. kovo 30 d. vykusiame teismo posėdyje atsakovo V. B. atstovas advokatas V. M. pateikė teismui prašymą apklausti liudytojus M. B. ir M. B., kurie paliudys paskolos faktą pagal atsakovo poziciją (2015 m. kovo 30 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 3 min. 36 s.), nurodė, kad liudytojai yra šeimos nariai. Kauno apygardos teismas 2015 m. balandžio 24 d. nutartimi patvirtino ieškovo Z. P. ir atsakovo S. V. B. 2015 m. balandžio 20 d. sudarytą taikos sutartį; nutraukė civilinę bylą Nr. 2-1467-153/2015 pagal ieškovo Z. P. ieškinį atsakovui S. V. B. dėl skolos, palūkanų priteisimo. Nutartis įsiteisėjo 2015 m. gegužės 5 d. 2015 m. spalio 5 d. ieškovas teismui pateikė prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo. 2015 m. spalio 30 d. teismo nutartimi išduotas vykdomasis raštas.

20Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytu pagrindu.

21CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu procesas atnaujinamas dėl to, kad buvo nuspręsta dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad prašyme dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes, pareiškėjas turi nurodyti konkrečią teisę ar įstatymo saugomą interesą, pagrįstus materialine teisės norma, dėl kurių teismas nusprendė neįtraukęs į procesą, pateikti visus įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiniams teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, taip pat nurodyti momentą, kada pareiškėjas sužinojo apie jo teisėms ir pareigoms turintį įtakos teismo sprendimą. Pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto dalyvauti asmens teisių ar pareigų, yra tada, kai: 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti (CPK 365 str. 1 d.); 2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2009; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2012).

22Pareiškėja pateikė prašymą civilinėje byloje atnaujinti procesą remiantis CPK 366 str. 1 d. 7 p. t. y. jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Pareiškėjos teigimu, ji būdama V. B. sutuoktine, apie ieškovo ir atsakovo pasirašytą taikos sutartį ir teisminį procesą nežinojo. Apie užvestą civilinę bylą, taikos sutartį sužinojo tik 2015 m. spalio 27 d. kai gavo atsakovui adresuotą teismo šaukimą į civilinę bylą Nr. 2-1467-153/2015 dėl vykdomojo rašto išdavimo ieškovui. Teismas nurodytus pareiškėjos argumentus laiko nepagrįstais ir prieštaraujančiais byloje esantiems įrodymams.

23Iš byloje esančio 2010 m. vasario 16 d. skolos raštelio matyti, kad jis pasirašytas V. B. (civilinės bylos Nr. 2-1467-153/2015 I tomas b.l.10). Nors pareiškėja nurodo, kad taikos sutartis, kuria išspręstas klausimas dėl atsakovo skolinių įsipareigojimų nepatenka į LR CK 3.92 str. 2 d. nuostatoje nurodytų atvejų apimtį, todėl atsakovas, pasirašydamas taikos sutartį pagal prisiimtą skolinį įsipareigojimą santuokos metu, negalėjo pasirašyti taikos sutarties be sutuoktinės M. B. sutikimo, tačiau teismas pažymi, kad pagal CK 3.92 straipsnio 2 dalį preziumuojama, kad sutuoktinis sandorius sudaro, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, išskyrus atvejus, kai sandoriui sudaryti reikalingas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas. Rašytinio sutikimo būtinumo ieškovė nagrinėjamu atveju įstatymais nepagrindė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė teisėjų kolegija yra išaiškinusi, kad CK 3.92 straipsnio 2 dalyje numatyta prezumpcija taikoma tik kito sutuoktinio sutikimui ir nereiškia prezumpcijos, kad toks sandoris sudaromas šeimos interesais, t. y. kad iš tokio sandorio kylančios prievolės yra bendros sutuoktinių prievolės CK 3.109 straipsnio prasme (2010 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-186/2010 R.A v. A.A.). Todėl laikytini nepagrįstais pareiškėjos argumentai apie jos teisių pažeidimą, nesant sutikimo ginčo sandorio sudarymui. Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų argumentu, kad 2010 m. vasario 16 d. skolos rašteliu V. B. prisiimti įsipareigojimai buvo susiję su šeimos interesų tenkinimu ar pan., be to iš bylos medžiagos matyti, kad V. B. pats neneigė, kad skolinosi iš ieškovo pinigines lėšas, nes turėjo finansinių problemų. Taigi pareiškėja nepaneigė aplinkybės, kad V. B. pasirašydamas skolos raštelį prisiėmė asmeninę prievolę.

24Pažymėtina ir tai, kad Kauno apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės M. B. ieškinį atsakovui Z. P., trečiajam asmeniui V. B. dėl sandorio nuginčijimo ir restitucijos taikymo (civilinės bylos Nr.e2-1960-234/2017). Ieškovė prašė pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2010 m. vasario 16 d. skolos raštą dėl trečiojo asmens 209 000 Lt skolos atsakovui, taikyti restituciją ir iš atsakovo trečiajam asmeniui priteisti 34 199 Eur. Teismas 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, pripažino negaliojančia trečiojo asmens V. B. 2010 m. vasario 16 d. pasirašyto skolos rašto dalį, pagal kurią jis iš atsakovo Z. P. pasiskolino vieną antrąją dalį šiame rašte nurodytos 209 000 litų, šio sandorio šalių susitarimu atitinkančios 60 000 eurų, sumos; kitus ieškinio reikalavimus atmetė. Nors minėtas teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau M. B. vykusiame teismo posėdyje taip pat nenurodė jokių aplinkybių, kad paskola buvo paimta šeimos interesų tenkinimui ar pan. 2017 m. spalio 16 d. vykusiame teismo posėdyje civilinėje byloje Nr.e2-1960-324/2017, M. B. parodė, kad jai nebuvo žinoma ir apie kitus paskolinius santykius tarp V. B. ir Z. P. (2017 m. spalio 16 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 36 min. 12 s.). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei teismui susipažinus su Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 24 d. nutartimi, kuria tarp ieškovo Z. P. ir V. B. buvo patvirtinta šalių pateikta taikos sutartis, nėra pagrindo išvadai, kad minėta nutartimi teismas tiesiogiai pasisakė dėl pareiškėjos teisių ar jos pareigų, teismo nutartimi sukuriamos teisės ar pareigos arba teismo nutartimi teisės ar įstatymo saugomi interesai buvo pažeisti. Be to, patvirtindamas taikos sutartį, teismas pareiškėjai jokių teisių ir pareigų nenustatė.

25Pareiškėja taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai netikrino ir nenagrinėjo aplinkybių, susijusių su proceso šalių pateiktos taikos sutarties sąlygomis, atsižvelgiant į byloje nagrinėtą ginčą, ginčo esmę, netikrino, ar taikos sutartis nepažeidžia imperatyviųjų teisės normų. V. B. atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo taip pat nurodo, kad teismas neįpareigojo šalių pateikti duomenis susijusius su ieškinio dalyku; neišreikalavo duomenų apie ieškovo galimybę suteikti skolos rašte nurodytą pinigų sumą; nesiaiškino ar piniginės lėšos buvo perduotos pagal pasirašytą skolos raštą; netyrė ar tariamai paskolintos piniginės lėšos buvo reikalingos atsakovui; tiek taikos sutartį, tiek ir skolos raštą jis pasirašė iš baimės netekti šeimos ir vaikų, esant realiems ieškovo grasinimams; ieškovo poziciją dėl piniginių lėšų tariamo paskolinimo paneigia skolos rašte nurodyti skaičiavimai ir konvertavimo neatitikimai. Teismas nurodytus argumentus laiko nepagrįstais. Pažymėtina, kad atsakovą V. B. civilinėje byloje atstovavo advokatas V. M. (civilinės bylos Nr.2-1467-153/2015 I tomas b.l.70, 128). Pateiktos teismui tvirtinti taikos sutarties 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 punkte įtvirtintos sąlygos patvirtina, kad atsakovui buvo suprantamos taikos sutarties sudarymo aplinkybės, iš jos kylančios pareigos, sudaryto pasekmės (civilinės bylos Nr.2-1467-153/2015 I tomas b.l.142-143). Iš teismo 2015 m. balandžio 24 d. nutarties turinio taip pat matyti, kad teismas, įvertinęs pateiktos šalių 2015 m. balandžio 20 d. sudarytos taikos sutarties turinį bei sąlygas, konstatavo, kad šalių veiksmai dėl taikos sutarties sudarymo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėja teismui nenurodė jokių aplinkybių, nepateikė įrodymų, kuriuos teismas įvertinęs galėtų konstatuoti esant pagrindui panaikinti ar pakeisti teismo nustatytas teises ir pareigas. V. B. nurodomi argumentai taip pat nelaikytini esminiais, kadangi jie jau buvo nurodyti 2015 m. sausio 9 d. pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (civilinės bylos Nr.2-1467-153/2015 I tomas b.l.79-85).

26Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pareiškėjos M. B. prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-1467-153/2015 tenkinimui CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytu proceso atnaujinimo pagrindu (CPK 178, 185 str.).

27Dėl CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti.

28Pareiškėja nurodo, kad apie tai, jog tarp atsakovo ir ieškovo vyksta teisminis procesas sužinojo tik 2015 m. spalio 27 d., todėl nėra suėjęs naikinamasis penkių metų proceso atnaujinimo terminas. Pareiškėjos teigimu, atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo netenkinti prašymo dėl proceso atnaujinimo. Teismas neturi pagrindo sutikti su nurodytais pareiškėjos argumentais.

29CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo praleidimas yra savarankiškas pagrindas atsisakyti atnaujinti procesą (CPK 370 str. 3 d.). Įstatymų leidėjo nustatyta, kad, skaičiuojant termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo pradžią, atsižvelgiama ne tik į pareiškėjo nurodomą sužinojimo momentą, bet įvertinama ir tai, kada asmuo objektyviai turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, veikdamas atitinkamoje situacijoje kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rūpestingai rūpindamasis savo galbūt pažeistų teisių gynyba (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2009). Šį terminą, jeigu nėra suėjęs CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytas naikinamasis penkerių metų terminas, skaičiuojamą nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo (išskyrus CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus atvejus), teismas gali atnaujinti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 78 str. 1 d.). Pareiškimas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas ir pagrįstas įrodymais (CPK 78 str. 4 d.).

30Iš 2017 m. spalio 16 d. vykusiame teismo posėdyje civilinėje byloje Nr.e2-1960-324/2017 duotų M. B. parodymų akivaizdu, kad pastarajai buvo žinoma apie civilinės bylos Nr. 2-1467-153/2015 nagrinėjimą, taikos sutarties sudarymą. M. B. nurodė, kad civilinėje byloje buvo tik stebėtoja teisme, pasisakyti negalėjo (2017 m. spalio 16 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 37 min. 38 s.). Pažymėtina ir tai, kad civilinėje byloje Nr.2-1467-153/2015 2015 m. kovo 30 d. vykusiame teismo posėdyje atsakovo V. B. atstovas advokatas V. M. pateikė teismui prašymą apklausti liudytojus M. B. ir M. B., kurie paliudys paskolos faktą pagal atsakovo poziciją (2015 m. kovo 30 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 3 min. 36 s.), nurodė, kad liudytojai yra atvykę į bylos nagrinėjimą. Taigi, byloje esantys rašytiniai įrodymai neginčijamai patvirtina, kad dar 2015 m. kovo 30 d. M. B. buvo žinoma apie civilinės bylos Nr.2-1467-153/2015 nagrinėjimą. Net ir laikant, kad pareiškėja apie civilinę bylą sužinojo tik 2015 m. spalio 27 d., prašymas atnaujinti procesą galėjo būti pateikiamas per tris mėnesius, t.y. iki 2016 m. sausio 27 d. įskaitytinai (CPK 368 str. 1 d.). Nors pareiškėja ir laiko, kad nėra suėjęs naikinamasis penkių metų proceso atnaujinimo terminas, tačiau pareiškėja neprašo atnaujinti termino pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo, kadangi, kaip nustatyta aukščiau, toks prašymas turėjo būti pateiktas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą (CPK 368 str. 1 d.). Taip pat pareiškėja nenurodė jokių CPK 368 str. 1 d. nustatyto termino praleidimo priežasčių. Įvertinęs nustatytas aplinkybes bei atsižvelgdamas į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, teismas sprendžia, kad pareiškėja praleido nustatytą 3 mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti kas sudaro savarankišką pagrindą atsisakyti atnaujinti procesą (CPK 370 str. 3 d.).

31Dėl procesinės bylos baigties.

32Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, teisminę praktiką, darytina išvada, kad pareiškėjos prašymas nepagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, o taip pat pateiktas praleidus CPK 368 straipsnio 1 d. dalyje nustatytą terminą, todėl atmestinas.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų.

34LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Netenkinus pareiškėjos M. B. prašymo dėl proceso atnaujinimo, iš jos į valstybės biudžetą priteisiamos 13,72 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str. 1 d., 92 str.).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, 370 straipsniu teismas

Nutarė

36pareiškėjos M. B. (a. k. ( - ) prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1467-153/2015 atmesti.

37Priteisti valstybei iš pareiškėjos M. B. (a. k. ( - ) 13,72 Eur (trylika eurų ir 72 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos.

38Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė rašytinio proceso tvarka... 2. Pareiškėja M. B. kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą... 3. Apie tai, jog atsakovas yra skolingas ieškovui, ji sužinojo 2015 m. spalio 27... 4. Taikos sutartis, kuria išspręstas klausimas dėl atsakovo skolinių... 5. M. B. apie tai, jog tarp atsakovo ir ieškovo vyksta teisminis procesas... 6. Z. P. atsiliepime į prašymą prašo neatnaujinti teisminio proceso... 7. V. B. atsiliepime į prašymą prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje... 8. Teismo nutartimi patvirtinta taikos sutartis ir sutartimi atsakovo prisiimtas... 9. Prašyme dėl proceso atnaujinimo yra nurodyta, jog teismas, priimdamas... 10. Po 2006 m. spalio 12 d. atsakovui nebuvo tikslo skolintis iš ieškovo... 11. Atsakovo valios pasirašyti taikos sutartį nebuvo. Atsakovas yra ne kartą... 12. Prašymas atmestinas.... 13. Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas... 14. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo.... 15. Pareiškėja M. B. prašyme dėl proceso atnaujinimo bei V. B. pateiktame... 16. Prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas teismo posėdyje, jo tvarką ir... 17. Teismas, įvertinęs pareiškėjos prašyme dėl proceso atnaujinimo, Z. P., V.... 18. Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių.... 19. 2013 m. rugsėjo 13 d. Kauno apygardos teisme gautas ieškovo Z. P. ieškinys... 20. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytu... 21. CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu procesas atnaujinamas dėl to,... 22. Pareiškėja pateikė prašymą civilinėje byloje atnaujinti procesą... 23. Iš byloje esančio 2010 m. vasario 16 d. skolos raštelio matyti, kad jis... 24. Pažymėtina ir tai, kad Kauno apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė... 25. Pareiškėja taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai netikrino ir... 26. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu... 27. Dėl CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino prašymui dėl proceso... 28. Pareiškėja nurodo, kad apie tai, jog tarp atsakovo ir ieškovo vyksta... 29. CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog prašymas atnaujinti procesą gali... 30. Iš 2017 m. spalio 16 d. vykusiame teismo posėdyje civilinėje byloje... 31. Dėl procesinės bylos baigties.... 32. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą,... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 34. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,... 36. pareiškėjos M. B. (a. k. ( - ) prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje... 37. Priteisti valstybei iš pareiškėjos M. B. (a. k. ( - ) 13,72 Eur (trylika... 38. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama...