Byla A-2374-442/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens sveikatos centro „Energetikas“ prašymą dėl išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų K. O. ir S. O. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų K. O. ir S. O. skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, atstovaujamai Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Palangos miesto savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei sveikatos centrui „Energetikas“ ir J. O. dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai K. O. ir S. O. padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. balandžio 9 d. sprendimą Nr. 2D-4822(16.2) „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos sprendimo panaikinimo“, kuriuo netenkintas pareiškėjų prašymas panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2015 m. vasario 11 d. atsakymą Nr. (8.6)-D3-0-402-516 „Dėl pasiūlymo“.

6Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, atstovaujama Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus, atsiliepimu į skundą prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB sveikatos centras „Energetikas“ atsiliepimu į pareiškėjų skundą prašė skundo netenkinti.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Palangos miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškėjų skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimu pareiškėjų K. O. ir S. O. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

10Pareiškėjai K. O. ir S. O. padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. balandžio 9 d. sprendimą Nr. 2D-4822(16.2) ir perduoti skundą atsakovui nagrinėti iš naujo.

11Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, atstovaujama Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus, atsiliepimu į pareiškėjų skundą prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB sveikatos centras „Energetikas“ atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinį skundą prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Palangos miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti.

14Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi pareiškėjų K. O. ir S. O. apeliacinį skundą atmetė ir Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimą paliko nepakeistą.

15II.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB sveikatos centras „Energetikas“ padavė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriuo prašo priteisti solidariai iš pareiškėjų K. O. ir S. O. 657,09 Eur patirtų išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškina, kad nurodytas atstovavimo išlaidas patyrė dėl atsiliepimo į pareiškėjų apeliacinį skundą rengimo ir pateikimo. Trečiasis suinteresuotas asmuo pateikia išlaidas patvirtinančius dokumentus: 2015 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaita faktūra AMG005 Nr. 1500955; 2015 m. gruodžio 31 d. suteiktų paslaugų ataskaitą (ataskaitos pozicijos Nr. 3, 4, 5); 2016 m. vasario 4 d. mokėjimo nurodymą. Pažymi, kad byla buvo pakankamai sudėtinga, pakankamai didelės apimties, reikalaujanti teisės aktų, bylos dokumentų išsamios analizės.

18Pareiškėjai pateikė atsiliepimą į trečiojo suinteresuoto asmens prašymą atlyginti išlaidas, kuriuo prašo bylinėjimosi išlaidų nepriteisti.

19Pareiškėjai nurodo, kad trečiojo suinteresuoto asmens pateiktuose dokumentuose nurodytas advokato darbo valandos įkainis viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytą maksimalų dydį. Pažymi, kad UAB sveikatos centras „Energetikas“, atstovaujamas advokato, nuolat dalyvauja teisminiuose procesuose, todėl pateikta abstrakti ataskaita, kurioje nėra įvardijama konkreti byla, laikytina nepagrįstu įrodymu bylinėjimosi išlaidoms patvirtinti. Pasak pareiškėjų, į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu UAB sveikatos centras „Energetikas“ buvo įtrauktas ne jų prašymu, be to, trečiasis suinteresuotas asmuo nenurodo, kaip teismo sprendimas galėtų sukurti ar pakeisti jo teises ir pareigas. Pabrėžia, kad ginčas šioje byloje vyko ne dėl trečiojo suinteresuoto asmens sprendimo.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21III.

22Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymo Nr. VIII-1927 redakcija) 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai buvo priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikia teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas ir nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

23Nustatyta, kad pareiškėjai skundu prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. balandžio 9 d. sprendimą Nr. 2D-4822(16.2) „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos sprendimo panaikinimo“, kuriuo netenkintas pareiškėjų prašymas panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2015 m. vasario 11 d. atsakymą Nr. (8.6)-D3-0-402-516 „Dėl pasiūlymo“. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB sveikatos centras „Energetikas“ su pareiškėjų skundu nesutiko. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjai apeliaciniu skundu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydami panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jų skundo reikalavimą tenkinti. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB sveikatos centras „Energetikas“ su pareiškėjų apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi pareiškėjų apeliacinį skundą atmetė. Byla apeliacinės instancijos teisme iš esmės buvo išspręsta trečiojo suinteresuoto asmens naudai, todėl jam gali būti priteistos pagrįstos atstovavimo išlaidos už teisines paslaugas.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB sveikatos centras „Energetikas“ prašo priteisti 657,09 Eur išlaidų, kurios buvo patirtos advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į pareiškėjų apeliacinį skundą parengimą ir pateikimą teismui.

25Byloje esantys duomenys patvirtina, kad trečiąjį suinteresuotą asmenį UAB sveikatos centrą „Energetikas“ apeliacinės instancijos teisme atstovavo advokatas Deividas Poška (II t., b. l. 106). Iš pateiktų 2015 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitos faktūros AMG005 Nr. 1500955, Advokatų profesinės bendrijos „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“ 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaitos ir 2016 m. vasario 4 d. mokėjimo nurodymo kopijų (II t., b. l. 138-140) matyti, kad trečiasis suinteresuotas asmuo už teisines paslaugas sumokėjo 1 498,17 Eur. Advokatų profesinės bendrijos „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“ 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje nurodyta, kad už bylos dokumentų analizę ir atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimą 2015 m. gruodžio 22 d. ir 2015 m. gruodžio 23 d. priskaičiuota suma – 391 Eur be PVM (ataskaitos pozicijos Nr. 3 ir 5). Nors trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat prašo priteisti išlaidas, kurios 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaitos pozicijoje Nr. 4 įvardijamos kaip „Dokumentų rengimas kliento pavedimu, susiję teisiniai veiksmai“, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad jokie kiti dokumentai, be atsiliepimo į apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismui trečiojo suinteresuoto asmens vardu nebuvo teikiami. Trečiasis suinteresuotas asmuo prašyme atlyginti išlaidas nepagrindė ir nenurodė, dėl kokių dokumentų rengimo ir kitų susijusių teisinių veiksmų, kurie būtų atlikti šią bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, jis patyrė nurodytas išlaidas. Todėl prašymas dėl 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaitos pozicijoje Nr. 4 nurodytų išlaidų atlyginimo atmestinas.

26Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 19 d., toliau – ir Rekomendacijos) 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

27Nagrinėjamu atveju už 2015 m. gruodžio 23 d. atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ir pateikimą taikytinas 2015 m. antrojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių), kuris Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2015 m. antrąjį ketvirtį sudarė 713,9 Eur.

28Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą nustatytas koeficientas 1,3. Taigi maksimalus priteistinas užmokesčio už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą dydis – 928,07 Eur. Nagrinėjamu atveju vadovaujantis Rekomendacijų 2, 7, 8.11 punktais bei atsižvelgiant į pareiškėjo atsiliepimo į apeliacinį skundą apimtį bei turinį, darytina išvada, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui iš pareiškėjų priteistina visa 473,11 Eur (391 Eur + 21 proc. PVM) atstovavimo išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ir pateikimą suma.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymo Nr. VIII-1927 redakcija) 45 straipsnio 2 dalimi ir 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

30trečiojo suinteresuoto asmens UAB sveikatos centro „Energetikas“ prašymą dėl išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

31Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB sveikatos centrui „Energetikas“ solidariai iš pareiškėjų K. O. ir S. O. 473,11 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt tris eurus ir vienuoliką euro centų) išlaidų.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai K. O. ir S. O. padavė... 6. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB sveikatos centras „Energetikas“... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Palangos miesto savivaldybės administracija... 9. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimu... 10. Pareiškėjai K. O. ir S. O. padavė... 11. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB sveikatos centras „Energetikas“... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Palangos miesto savivaldybės administracija... 14. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi... 15. II.... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB sveikatos centras „Energetikas“ padavė... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškina, kad nurodytas atstovavimo išlaidas... 18. Pareiškėjai pateikė atsiliepimą į trečiojo suinteresuoto asmens prašymą... 19. Pareiškėjai nurodo, kad trečiojo suinteresuoto asmens pateiktuose... 20. Teisėjų kolegija... 21. III.... 22. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2000 m.... 23. Nustatyta, kad pareiškėjai skundu prašė panaikinti Valstybinės teritorijų... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB sveikatos centras „Energetikas“ prašo... 25. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad trečiąjį suinteresuotą asmenį UAB... 26. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.... 27. Nagrinėjamu atveju už 2015 m. gruodžio 23 d. atsiliepimo į apeliacinį... 28. Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. trečiojo suinteresuoto asmens UAB sveikatos centro „Energetikas“ prašymą... 31. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB sveikatos centrui... 32. Nutartis neskundžiama....