Byla 2-2001-464/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5560-866/2015, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Internetinė prekyba Fresh Market“ iškelta bankroto byla, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Internetinė prekyba Fresh Market“ vadovo A. G. pareiškimą, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Finiens“, uždaroji akcinė bendrovė „T.A. Statyba“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Finiens“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5560-866/2015, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Internetinė prekyba Fresh Market“ iškelta bankroto byla, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Internetinė prekyba Fresh Market“ vadovo A. G. pareiškimą, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Finiens“, uždaroji akcinė bendrovė „T.A. Statyba“.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ vadovas A. G. 2015-08-05 su ieškiniu (b. l. 1-3) kreipėsi į teismą ir prašė atsakovui UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ iškelti bankroto bylą. Ieškinį grindė Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga bei motyvais dėl įmonės nemokumo. Nurodė, kad įmonės balansinė turto vertė sudaro iš viso 2 973 677 Eur, o pradelsti įmonės įsipareigojimai – 3 431 602 Eur.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015-09-07 nutartimi (b. l. 138-139) iškėlė atsakovui bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė MB „Indvita“.

7Teismas nustatė, kad atsakovo balansinė turto vertė sudaro iš viso 2 973 677 Eur, o pradelsti įmonės įsipareigojimai – 3 431 602 Eur, ilgalaikio turto įmonė neturi, galimybių toliau tęsti veiklą ir atsiskaityti su kreditoriais taip pat nėra. Todėl padarė išvadą, kad įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., 2 str. 8 p.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Trečiasis asmuo UAB „Finiens“ atskirajame skunde (b. l. 163-164) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-09-07 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai įvertino atsakovo įsipareigojimus, neanalizavo, kurie iš atsakovo deklaruojamų įsipareigojimų iš tiesų yra pradelsti. Tinkamai neįvertinęs atsakovo į balansą įrašyto turto ir jo pradelstų įsipareigojimų santykio teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl atsakovo nemokumo ir iškėlė jam bankroto bylą.
  2. Iškeliant bankroto bylą yra svarbu nustatyti, ar bendrovė yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti, išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-10-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1609/2010; 2008-11-20 nutartis civilinėje Nr. 2-887/2008; 2012-09-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1666/2012). Tinkamai neįvertinus atsakovo turimų įsipareigojimų, objektyviai nebuvo įmanoma nustatyti jo nemokumo.
  3. Pagal teismų praktiką bankroto institutas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą bei pašalinti iš apyvartos nemokius subjektus. Bankroto institutas gali būti taikomas tik iš esmės nemokių subjektų atžvilgiu, kurie bankroto instituto pagalba yra pašalinami iš rinkos. Nagrinėjamu atveju teismas atsakovo atžvilgiu nepagrįstai pritaikė bankroto institutą kaip ultima ratio priemonę.

10Ieškovas UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ vadovas A. G. atsiliepime (b. l. 184-190) prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2015-09-07 nutartį palikti nepakeistą, skirti trečiajam asmeniui UAB „Finiens“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovo įsipareigojimai (įskaitant ir pradelstus) gerokai viršija balanse apskaitytą atsakovo turimo turto vertę. Bendrovė yra nutraukusi veiklą, o bankrutavus su ja susijusiai bendrovei - UAB „Fresh Market“ - atsakovui tapo praktiškai neįmanoma atnaujinti veiklos ir tęsti bei vykdyti prievolių kreditoriams. Atsakovo bankroto bylos inicijavimo metu atsakovo balansinė turto balansinė vertė sudarė iš viso 2 973 677 Eur, o trumpalaikiai įsipareigojimai kreditoriams - 3 849 280 Eur, iš kurių pradelsti - 3 431 602 Eur, t. y. pradelsti atsakovo įsipareigojimai kreditoriams sudaro net 1,15 dalį atsakovo balanse apskaitytos turto vertės. 2015 m. atsakovas patyrė virš 1,86 mln. Eur grynojo nuostolio. Atsakovas neturi likvidaus turto ar pakankamai einamųjų piniginių lėšų, reikalingų pagrindinės ūkinės komercinės veiklos tęsimui.
  2. Delsimas iškelti atsakovui bankroto bylą tiesiogiai lemia ženklius atsakovo nuostolius bei atsakovo kreditorių teisių ir teisėtų interesų pažeidimą. Net ir minimalios atsakovo veiklos palaikymui patiriami kaštai kasdien mažina atsakovo kreditorių galimybes gauti kiek įmanomai didesnį savo finansinių reikalavimų patenkinimą. Atsakovo atžvilgiu inicijuota daug civilinių ir vykdomųjų bylų, nuomotojai atsiima nuomojamas patalpas ir pan.
  3. Egzistuoja pagrindas pripažinti atskirąjį skundą akivaizdžiai nepagrįstu ir skirti trečiajam asmeniui baudą už piktnaudžiavimą procesu (CPK 95 str.). Nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo motyvai yra visiškai formalūs, esant akivaizdžiam atsakovo nemokumui, kurį pripažįsta pats atsakovo vadovas. Atskirasis skundas pateiktas paskutinę termino dieną, siekiant kaip įmanoma ilgiau užvilkinti atsakovo bankroto bylos iškėlimą. Trečiasis asmuo yra pateikęs analogišką nepagrįstą skundą (panašiais motyvais) dėl su atsakovu susijusios bendrovės UAB „Fresh Market“ bankroto nutarties. Abejonių dėl atsakovo nemokumo nekilo kitiems atsakovo kreditoriams. Akivaizdžiai nepagrįstas skundas tiesiogiai įtakoja žalos atsakovo kreditoriams didėjimą, kyla grėsmė dėl atsakovo turto vertės sumažėjimo ar praradimo.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Byloje keliamas klausimas dėl juridinio asmens pripažinimo nemokiu ir bankroto bylos iškėlimo pagrindų egzistavimo.

14Dėl atsakovo mokumo vertinimo

15Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

16Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas iškėlė atsakovui UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ bankroto bylą konstatavęs, kad pradelsti atsakovo įsipareigojimai kreditoriams (3 431 602 Eur) viršija į įmonės balansą įrašyto turto vertę (2 973 677 Eur) ir pripažinęs, kad atsakovo finansiniai sunkumai nėra laikini, įmonė neturi galimybių tęsti veiklos ir atsiskaityti su savo kreditoriais. Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės motyvuoja tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino atsakovo įsipareigojimų (įskaitant ir pradelstų įsipareigojimų) santykį su jo balanse apskaityto turto verte. Sutiktina su apeliantu, jog įmonės (ne)mokumas nustatomas tik itin detaliai išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai ir jų santykis su įmonės turto verte. Pažymėtina, kad ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, atsižvelgus į ĮBĮ nustatytą reguliavimą bei paties bankroto instituto esmę, tikslus ir paskirtį, laikomasi nuostatos, jog bankroto procesas turi būti taikomas tik tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Todėl iškeliant bankroto bylą svarbu ir būtina išsiaiškinti, ar bendrovė iš tikrųjų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-410-943/2015). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad pagal pateiktus atsakovo vadovo, inicijavusio bankroto bylos iškėlimą, finansinės atskaitomybės duomenis nėra pagrindo išvadai dėl įmonės finansinių sunkumų laikinumo ar jos veiklos tęsimo perspektyvumo, šių duomenų pakanka nuspręsti dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ būtinumo.

17Kaip nurodyta, būtent įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės - komercinės veiklos rezultatai geriausiai atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams ir išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Pradelstais įsipareigojimais laikomi tie, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas. Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, apeliantas deklaratyviai teigdamas, jog įmonės pradelsti įsipareigojimai nebuvo tinkamai nustatyti, pats galimos jų sumos nenurodo. Bylos svarstymui pateiktas atsakovo įmonės 2015-08-05 balansas, iš kurio matyti, jog įmonės turimas turtas sudaro – 2 973 677 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos bei įsipareigojimai 3 849 280 Eur (b. l. 22-23). Atsakovo pateiktas 2015-08-05 sudarytas kreditorių sąrašas (b. l. 25-28) patvirtina tokią faktinę aplinkybę, kad bendra visų jo įsiskolinimų kreditoriams suma siekia net 5 388 149,30 Eur, iš kurios pradelstų kreditorinių įsipareigojimų suma sudaro 3 431 602,44 Eur, t. y. viršija atsakovo balanse nurodyto viso jo turto vertę. Taip pat vertinamoje situacijoje aktualios ir kitos aplinkybės, kaip antai įmonės vadovo teiginiai apie jau nebevykdomą įmonės veiklą, apie su įmonės veikla susijusios kitos įmonės UAB „Fresh Market“ bankroto bylos iškėlimą, o tokį faktą patvirtina teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (CPK 179 str.), 2015 m. įmonės pelno (nuostolių) ataskaitoje užfiksuota informacija, kad laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-08-05 vykdyta veikla įmonei buvo nuostolinga, ji patyrė net 1 861 319 Eur nuostolio (b. l. 24), kad įmonės kreditoriai jau yra inicijavę teisminius procesus dėl skolų išieškojimo (b. l. 29). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aptartų aplinkybių visumą, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, ištyręs atsakovo finansinius duomenis, pagrįstai pripažino pagrindo bankroto bylos iškėlimui egzistavimą.

18Pažymėtina, kad ĮBĮ nuostatos apibrėžia ne tik asmenų ratą, kurie turi teisę pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, bet ir tokių, kuriems nustatyta pareiga imtis šių teisinių veiksmų. Vienas jų - įmonės vadovas, kuris matydamas, jog įmonės vykdoma veikla nesuteikia pagrindo tikėtis, kad įmonė bus pajėgi subalansuoti susidariusią situaciją, privalo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 1 d.). Įmonės vadovui (ar kitam asmeniui, įmonėje turinčiam teisę priimti atitinkamą sprendimą) nustatyti minėtos pareigos nevykdymo padariniai, – šie asmenys privalėtų padengti žalą, kurią kreditoriai patirtų dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 4 d.). Byloje pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui pateikė jo vadovas A. G., kuriam, kaip įmonės valdymo organui, neabejotinai geriausiai yra žinoma įmonės finansinė padėtis, jos galimybės atsiskaityti su kreditoriais ar veiklos perspektyvos. Nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės, įvertinus jas išdėstytų teisės normų kontekste, apeliacinės instancijos teismui leidžia daryti išvadą, kad bankroto bylos iškėlimas UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ atitinka tiek pačios įmonės, tiek jos kreditorių interesus, kurių užtikrinimo poreikio apelianto skundo argumentai nepaneigia.

19Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

20Dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

21Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. Tačiau ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisines atsakomybės, numatytos CPK 95 straipsnyje, taikymą. Tam tikrais atvejais dalyvaujančio asmens elgesys gali būti įvertintas tik kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Pastebėtina ir tai, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013).

22Vien ieškovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai, kad apeliantas atskirąjį skundą padavė tik norėdamas užvilkinti bankroto procedūras, ar kad kitoje, su ieškovo veikla susijusios įmonės UAB „Fresh Market“ bankroto byloje apeliantas taip pat teikė nepagrįstą atskirąjį skundą, patys savaime nesuponuoja vertinimo apie apelianto siekį tyčia užvilkinti bylos nagrinėjimą ar kvalifikuoti jo pateiktą atskirąjį skundą kaip akivaizdžiai nesąžiningą, neturint ketinimų apginti tariamai pažeistas jo teises. Taigi tokiu atsiliepimo į skundą argumentų nepakanka baudai už piktnaudžiavimą procesu paskirti.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ vadovas A. G. 2015-08-05... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015-09-07 nutartimi (b. l. 138-139) iškėlė... 7. Teismas nustatė, kad atsakovo balansinė turto vertė sudaro iš viso 2 973... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Trečiasis asmuo UAB „Finiens“ atskirajame skunde (b. l. 163-164) prašo... 10. Ieškovas UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ vadovas A. G. atsiliepime... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Byloje keliamas klausimas dėl juridinio asmens pripažinimo nemokiu ir... 14. Dėl atsakovo mokumo vertinimo... 15. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje.... 16. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas iškėlė atsakovui UAB... 17. Kaip nurodyta, būtent įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su... 18. Pažymėtina, kad ĮBĮ nuostatos apibrėžia ne tik asmenų ratą, kurie turi... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 20. Dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 21. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y.... 22. Vien ieškovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai, kad apeliantas... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 24. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą....