Byla e2-1380-750/2017
Dėl skolos, delspinigių priteisimo ir atsakovo J. K. priešieškinį BUAB „Ūkio projektai“ dėl žalos ir nuostolių atlyginimo priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė, sekretoriaujant Eglei Šeputienei, dalyvaujant atsakovui J. K., jo atstovei advokatei Virginijai Kondratienei,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Ūkio projektai“ patikslintą ieškinį atsakovui J. K. dėl skolos, delspinigių priteisimo ir atsakovo J. K. priešieškinį BUAB „Ūkio projektai“ dėl žalos ir nuostolių atlyginimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo J. K. 6 383,69 Eur pagrindinės skolos, 274,50 Eur delspinigių ir 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2014-04-29 tarp ieškovės UAB „Ūkio projektai“ ir atsakovo J. K. buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. UKP-14.04.29/1, kurios 1 p. rangovas, t. y. ieškovė BUAB "Ūkio projektai", įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis, pagal užsakovo pateiktą užduotį savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis, įrengimais ir rizika atlikti siloso tranšėjos rekonstrukcijos statybos darbus ir perduoti darbų rezultatą užsakovui priėmimo perdavimo aktu, sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Sutarties 2.1 p. šalys susitarė, jog šalių susitarimu galutinė sutarties kaina yra 157 820,66 Lt. Sutarties 6 p. šalys nustatė apmokėjimo tvarką - 30% avansinis mokėjimas mokamas pasirašius sutartį nuo galutinės sutarties kainos su PVM; 60% mokama darbų eigoje nuo sutarties kainos su PVM po atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos - faktūros pasirašymo; likusi dalis mokama po atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros išrašymo per 20 d. Sutarties 6.5 p. šalys susitarė, kad užsakovas, neįvykdęs šioje sutartyje numatytų apmokėjimo įsipareigojimų iki nustatyto termino, privalo mokėti rangovui 0,05% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo nesumokėtos rangovui sumos dalies. 2013-10-31 tarp šalių pasirašytas papildomas susitarimas prie Statybos rangos sutarties, kuriuo Statybos rangos sutarties Nr. R-130508/1, kuriuo statybos rangos sutarties Nr. R-130508/1 terminas buvo pratęstas iki 2014-07-30. Sutartį atsakovas vykdė netinkamai nuo pat jos pasirašymo momento. Kaip minėta, sutartis 6 p. šalys susitarė, kad 20% (kas sudaro atitinkamai 34848,00 Lt) avansinis mokėjimas mokamas pasirašant sutartį. Tačiau atsakovas šios prievolės neįvykdė. 2014-05-15 ieškovė atliko ir atliktų darbų aktu Nr. 1 atsakovui perdavė darbų 20 000,00 Lt sumai. Atsakovas darbus priėmė, atliktų darbų aktą pasirašė be išlygų, pretenzijų nepareiškė. Atsakovui 2014-05-15 išrašyta PVM sąskaita faktūra, kurią ieškovas pasirašė. 2014-05-29 ieškovė atliko ir atliktų darbų aktu Nr. 2 atsakovui perdavė darbų 66 279,02 Lt sumai. Atsakovas darbus priėmė, atliktų darbų aktą pasirašė be išlygų, pretenzijų nepareiškė. Atsakovui 2014-05-29 buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra, kurią atsakovas pasirašė. 2014-06-13 ieškovas atliko ir atliktų darbų aktu Nr. 3 atsakovui perdavė darbų 41 879,60 Lt sumai. Atsakovas darbus priėmė, atliktų darbų aktą pasirašė, pretenzijų nepareiškė. 2014-06-13 išrašyta PVM sąskaita faktūra, kurią atsakovas pasirašė. 2014-06-17 ieškovas atliko ir atliktų darbų aktu Nr. 4 atsakovui perdavė likusius pagal sutartį darbus, kurių vertė 29 662,02 Lt. Atsakovas atliktų darbų akto nepasirašė, tačiau pretenzijų nepareiškė. 2014-10-24 išrašyta ir pateikta PVM sąskaita faktūra, kurią atsakovas apmokėjo iš dalies. Tokiu būdu ieškovas vykdydamas sutartį, atliko darbų už 157 820,33 Lt, darbus pridavė atsakovui, atsakovas pretenzijų nepareiškė, remiantis 5.7 p. atsisakymo priimti darbus priežasčių nenurodė, bet už atliktus darbus pilnai nesumokėjo, likdamas skolingas ieškovei 22 041,62 Lt, arba 6 383,69 Eur.

5Atsakovas J. K. pateiktu atsiliepimu nesutiko su ieškiniu ir savo nesutikimą su ieškovės pateiktu ieškiniu atsakovas grindė tuo, kad jis su ieškove galutinai neatsiskaitė, todėl kad ši netinkamai įvykdė sutartines prievoles atsakovui.

6Be to minėtas atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš ieškovės atsakovo naudai tiesioginių išlaidų: 96 161,74 Lt (27 850,36 Eur) nebaigtiems statybos darbams ir defektams ištaisyti, 28 811,62 Lt (8 344,42 Eur) atsiskaitymui su trečiaisiais asmenimis už darbus, technikos nuomą ir medžiagas; netiesioginių išlaidų: 65 215,61 Lt (18 887,61 Eur) negautos ES paramos siloso tranšėjos statybos objekto išlaidoms iš dalies padengti; 17 044,63 Lt (4 936,46 Eur) delspinigių (už laiku nepriduotą objektą per laikotarpį nuo 2014-07-02 iki 2015-02-03 ), 4734,62 Lt (1 371,24 Eur) banko palūkanų ( banko palūkanų už paimtą paskolą objekto rekonstrukcijai nuo 2014-05-01 iki 2015-02-03 (9 mėn.)), 5 procentų dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, patirtas bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinyje nurodė, kad 2014 m. gegužės mėn. - 2014 m. birželio mėn. laikotarpiu atsakovo užsakymu ieškovė iš dalies atliko siloso tranšėjos rekonstrukcijos statybos darbus pagal tarp atsakovo ir ieškovės sudarytą 2014-04-29 statybos rangos sutartį Nr. UKP-14.04.29/1. Kai kurie sutartyje numatyti darbai šiam objektui tinkamai įrengti liko nebaigti, dalis statybos darbų turi rimtų defektų (statybos brokas), be to, rangovas (ieškovė) neatsiskaitė su trečiaisiais asmenimis ir sutartį vienašališkai nutraukė, kreipdamasi į teismą 2015-02-03 ieškiniu dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo priteisimo. Nors pagal sutartį darbus ieškovė turėjo vykdyti savo jėgomis ir medžiagomis, o atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas - faktūras atsakovui teikti tik už faktiškai atliktus darbus, tačiau nuo sutarties pasirašymo dienos ieškovė minėtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, dalį rangovo darbų bei atsiskaitymų su trečiaisiais asmenimis perkeldama užsakovui, tuo pažeidė esminę sutarties 1 p. įtvirtintą sąlygą ir tai grindžia pateiktais dokumentais.

7Atsakovas nurodė, kad ieškovė laiku neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, tinkamai neatliko ir neperdavė atsakovui visų darbų, nurodytų statybos rangos sutartyje, t. y. neįvykdė darbų iki galutinio rangos sutartyje nustatyto termino (2014-07-02), darbus atliko nekokybiškai, nepašalino atsakovo nurodytų jų trūkumų, pažeidė šalių sutartas darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas, todėl atsakovas negalėjo įvertinti teisės aktuose nurodytų darbų fakto, kiekių, kokybės ir kainos. Ieškovė yra bendrovė (verslininkė), ji pažeidė savo pareigas pagal statybos rangos sutartį, todėl atsako be kaltės, o jos neteisėti veiksmai yra pagrindas taikyti civilinę atsakomybę, kurios taikymui egzistuoja visos įstatyme nustatytos sąlygos. Atsakovas mano, kad turi teisę reikalauti nuostolių ir netesybų atlyginimo, nes ieškovė pažeidė rangos sutarties sąlygas, neperdavė atsakovui laiku atliktų darbų ir nepašalino nustatytų darbų trūkumų. 2014-04-29 rangos sutartyje šalių sulygta kaina laikytina konkrečia ir galutine visų statybos objekte numatytų atlikti darbų kaina, todėl ieškovė privalėjo atlikti visus tiesiogiai sutartyje bei sąmatoje numatytus ir su jais susijusius darbus už rangos sutartyje nustatytą konkrečią sumą. Dėl ieškovės sutartinių prievolių pažeidimo atsakovas patyrė 211 967,75 Lt (61 390,10 Eur) nuostolių. Atsakovas teigia, kad ieškovė vienašališkai be jokio teisinio pagrindo nutraukė jos su atsakovu sudarytą 2014-04-29 statybos rangos sutartį Nr. UKP-14.04.29/1, tinkamai bei visa apimtimi neįvykdžiusi šiam objektui teisės aktuose ir sutartyje keliamų darbo saugos, aplinkosaugos ir kokybės reikalavimų ir juose numatytų privalomai atlikti statybos rangos darbų siloso tranšėjai pastatyti: savalaikiai neparengta ir atsakovui neperduota statybos objekto dokumentacija (techninis projektas, konstrukcinės dalies darbo projektas, statybos ir montavimo darbų aktai, statybos žurnalas); neatsiskaityta su trečiaisiais asmenimis už pagal sutartį atliktus darbus ir medžiagas; neištaisyti atsakovo ieškovei žodžiu ir raštu (atsakovo 2014-09-05 pretenzija UAB “Ūkio projektai“ ir jo 2014-09-09 informacija - prašymas BUAB “Ūkio projektai” ir UAB „Perdanga”) nurodyti statybos defektai; savalaikiai (iki sutartyje nustatyto termino pabaigos - 2014-07-02) neužbaigtas ir atsakovui neperduotas statybos objektas, kas atsakovui sukėlė didelių nepatogumų ruošiant pašarus ūkininko ūkyje laikomiems galvijams, kartu sukliudė atsakovui pasinaudoti ES teikiama parama ir gauti dalinę kompensaciją siloso tranšėjai įrengti bei sugrąžinti šiam tikslui paimtos banko paskolos dalį.

8Dėl rangovui sutartyje priskirtų darbų atlikimo ir jo pareigos atsiskaityti su trečiaisiais asmenimis.

9Sutarties 1.1 p. numatytas aikštelės pagrindų paruošimas. Didžiąją dalį šių darbų rangovas (pažadėjęs sumažinti sutarties kainą) prašė atlikti užsakovą, kuris savo jėgomis išardė seną tranšėją, išvežė gruntą ir užvežė žvyro. Taigi, užsakovas savo medžiagomis, darbo jėga ir technika atliko šiuos aikštelės pagrindų paruošimo darbus: 1. Užvežė žvyrą (apie 168 m3), kurio kaina yra 5 800 Lt arba 1 679,79 Eur (560m2 x 0,30m= 168 m3 x 35 Lt=5 800 Lt); 2. Pervežė gruntą objekto vietoje (apie 360 m3), kurio kaina yra 3 600 Lt arba 1 042,63 Eur ( ~360m3 x 10 Lt=3 600 Lt); 3. Teleskopinio krautuvo nuoma sudarė 8 000 Lt arba 2 316,96 Eur (10 d.x8 val. x l00 Lt=8 000 Lt.). 4. Apmokėjimas už darbą 2 341,62 Lt (arba 678,18 Eur); 5. Kitos paslaugos 5 416 Lt (arba 1 568,58 Eur).

10Iš viso aikštelės pagrindų paruošimo darbų užsakovas atliko už 17 400 Lt + PVM 21% (21 054 Lt — arba 6 097,66 Eur). Ši kaina atitinka medžiagų, darbų ir paslaugų vidutines rinkos kainas (komerciniai pasiūlymai už žvyrą , teleskopinio krautuvo, ekskavatoriaus nuoma). Samdytos darbo jėgos (operatoriaus ) kaina yra 2341,62 Lt (arba 678,18 Eur). Kitų paslaugų skola už techninio projekto parengimą 1900 Lt, įrankių nuoma 1500 Lt, medžiagos (armatūros tinklo) pirkimas 2016 Lt, bendra suma 5416 Lt ( arba 1568,58 Eur).

11Atsakovo teigimu, ieškovė už šiuos darbus jai neatsiskaitė. Sutartyje numatytos kainos atliktų darbų apimti nesumažino, dėl to atsakovas patyrė 28 811,62 Lt ( arba 8344,42 Eur tiesioginių nuostolių.

12Atsakovas nurodo, kad atliko šiuos mokėjimus:

 1. 2014-05-07 banko pavedimas - Avansinis mokėjimas 20 000 Lt:
 2. 2014-05-26 banko pavedimas - Avansinis mokėjimas 30 000 Lt. Taigi, 2014-05-26 atsakovas buvo sumokėjęs ieškovei 50 000 Lt, įskaitant ir už 2014-05-15 atliktų darbų aktą Nr. 1 pagal 2014-05-15 PVM sąskaitą - faktūrą, ieškovės išrašytą 20 000 Lt sumai. Avanso likutis 30 000 Lt.
 3. 2014-06-13 atsakovo vardu išrašytas neprotestuotinas paprastasis vekselis 24 030 Lt apmokėti UAB „Perdanga“ už betoną, nors už šias medžiagas pagal sutartį turėjo mokėti rangovas, kuris apmokėjimą UAB „Perdanga" už betoną atliko tik 2015-01-15.
 4. Faktiškai apmokėta už aikštelės pagrindų paruošimą 23 395, 62 Lt (minėtą darbą 2014 m. birželio mėn. vykdė atsakovas, nors jį visa apimtimi turėjo atlikti ir /ar už jį apmokėti rangovas). Iš 3 ir 4 punktų turinio atsakovui matyti, kad ieškovės naudai atsakovas atliko veiksmų už 47 425,62 Lt, o vertinant 30 000 Lt avansinį likutį, bendra ieškovė gauta nauda 2014-06-13 buvo 77 425,62 Lt, atsakovo tiesioginiai nuostoliai 47 425,62 Lt.
 5. 2014-07-18 banko pavedimas - mokėjimas 66 279,02 Lt. Pažymėjo, kad iki 2014-07-18 už faktiškai atliktus darbus (įskaitant ir už 2014-05-29 atliktų darbų aktą Nr. 2 pagal ieškovės 2014-05-29 PVM sąskaitą - faktūrą, išrašytą 66 279, 02 Lt sumai ir 2014-06-13 atliktų darbų aktą Nr. 3 pagal ieškovės PVM sąskaitą - faktūrą, išrašytą 41 879,60 Lt sumai), atsakovas iš viso pagal ieškovės išrašytus dokumentus turėjo jai sumokėti 128 158,62 Lt (86 279,02 Lt ir 41 879,60 Lt) sumą, nors realiai darbų ji atliko ir su trečiaisiais asmenimis atsiskaitė 83074,62 Lt sumai, tuo tarpu kai finansinės naudos iš atsakovo ieškovė 2014-07-18 gavo už 161363,02 Lt, iš jų 116 279,02 Lt (2014-05-07, 2014-05-26 ir 2014-07-18 banko pavedimais), 24 030 Lt pagal vekselį ir 23 395,62 Lt už aikštelės pagrindų paruošimo darbus. Paskutinės dvi sumos - tai atsakovo nuostoliai - 47 425,62 Lt, tapę ieškovei beprocentine paskola ir atsakovo laidavimu.
 6. 2014-09-12 banko pavedimas - mokėjimas 4 000 Lt (atsiskaitymas su trečiaisiais asmenimis - UAB „Perdanga“);
 7. 2014-09-19 banko pavedimas - mokėjimas 3 500 Lt (atsiskaitymas su trečiaisiais asmenimis - UAB „Perdanga“);
 8. 2014-09-25 banko pavedimas - mokėjimas 4 000 Lt (atsiskaitymas su trečiaisiais asmenimis - UAB „Perdanga“);
 9. 2014-09-29 banko pavedimas - mokėjimas 4 000 Lt (atsiskaitymas su trečiaisiais asmenimis - UAB „Perdanga“);
 10. 2014-10-10 banko pavedimas - mokėjimas 4 000 Lt (atsiskaitymas su trečiaisiais asmenimis - UAB „Perdanga“);

13Iš viso atsakovas ieškovei pagal 6-10 p. pervedė 19 500 Lt. Pervesdamas dalimis reikalavo, kad ji gautą sumą nedelsiant pervestų tretiesiems asmenims (nagrinėjamu atveju - UAB „Perdanga“). Atsakovas neturėjo pareigos priimti 2014-06-17 ieškovės atliktų darbų akto Nr. 4 ir atsiskaityti su ja už likusius darbus, kurių vertė, kaip nurodė ieškovė buvo 29 662,02 Lt sumai. Atsakovo nuomone jis iš esmės už visus rangovo vykdomus darbus ieškovei mokėjo avansu (iš anksto), ne pagal darbų faktinį atlikimą, be to, buvo priverstas laiduoti už rangovą dėl atsiskaitymo su trečiaisiais asmenimis, pasirašydamas 2014-06-13 neprotestuotiną paprastąjį vekselį 24 030 Lt sumai, kas akivaizdžiai pagrindžia rangovo nesąžiningą veikimą ir sutarties sąlygų pažeidimus, todėl ieškovės ieškinyje dėstomi teiginiai dėl atsakovo netinkamai (nesavalaikiai) vykdyto atsiskaitymo su ieškove neatitinka tikrovės, ieškovė sąmoningai klaidina teismą.

14Dėl tiesioginių nuostolių

15Ieškovė atsakovo teigimu neatliko šių siloso tranšėjos baigiamųjų darbų:

 1. Siloso tranšėjos apsauginės plieninės tvorelės ant tranšėjos skiriamųjų sienų įrengimas;
 2. Agresyvių vandenų surinkimo šulinio įrengimas;
 3. Sienos šlaito sutvarkymas;
 4. Statybinio laužo išvežimas;

16Iš viso neatlikta darbų už 18 922 Lt + PVM 21% (22 895,62 Lt arba 6 631,03 Eur). Ieškovei prašant ir sutarus dėl apmokėjimo užsakovas savo medžiagomis, darbo jėga ir technika atliko šiuos darbus:

 1. Užvežtas žvyras (560m2 x 0,30m= 168m3 x 35 Lt=5 800 Lt);
 2. Grunto pervežimas objekto vietoje( ~360m3 x 10 Lt=3 600 Lt);
 3. Teleskopinio krautuvo nuoma (10 d.x8 val. xl00 Lt=8 000 Lt.);
 4. Apmokėjimas už darbą 2341,62 Lt (arba 678,18 Eur);
 5. Kitos paslaugos 5 416 Lt (arba 1 568,58 Eur), iš jų ir skolos tretiesiems asmenims.

17Iš viso darbų užsakovas atliko už 28 811,62 Lt (arba 8 344,42 Eur). Galutinė sutarties kaina turėjo būti sumažinta, atsižvelgiant į nurodytus aukščiau užsakovo atliktus darbus ir suteiktas paslaugas. Su tuo rangovas sutiko užsakovui pateiktoje 2014-09-15 pretenzijoje, tačiau šio įsipareigojimo neįvykdė ir sutarties kainos atliktų darbų apimtimi nesumažino.

18Siloso tranšėjos betoninės dangos defektų ištaisymas (armuotos, šlifuoto betonino dangos įrengimas virš pavojingos kapiliarinio vandens pakilimo zonos (siurblio pagalba) (armuoto betono sluoksnio storis 10 cm). Defektų šalinimo darbams prireiks 62 570,82 Lt - PVM 21% (75 710,69 Lt arba 21 927,33 Eur).

19Dėl netiesioginių nuostolių atlyginimo.

20Atsakovas pažymi, kad siloso tranšėjos statybos darbams kompensuoti atsakovas parengė ir NMA pateikė projektą ES paramai gauti. Projektas pripažintas tinkamu. 2014 m. kovo 10 d. tarp atsakovo ir NMA buvo pasirašyta paramos sutartis Nr. VM-KL-13-1-006903-PR001, pagal kurią pripažinus atsakovo padarytas išlaidas tinkamomis, numatyta dalinė ES parama. ES parama atsakovui turėjo būti skirta 2014 metų pabaigoje, jei jis iki 2014 m. gruodžio 31 d. NMA būtų pateikęs dokumentus dėl siloso tranšėjos rekonstrukcijos pagal 2014-04-29 statybos rangos sutartį Nr. UKP-14.04.29/1. Atsakovas pažymėjo, kad dėl ieškovės kaltės buvo priverstas pakeisti jo ir minėtą NMA 2014 m. kovo 10 d. paramos sutartį ir pasirašyti 2014 m. lapkričio 7 d. susitarimą Nr. 1 minėtos sutarties pakeitimo, kuriuo jam buvo leista Paramos sutartyje numatytų I etapo ir II etapo darbų atlikimą sukeisti, todėl I etapo - Siloso tranšėjos įrengimo (statybos) darbų atlikimo ir mokėjimo prašymo pateikimo data buvo nukelta iš 2014-12-31 į 2015-06-30 mainais reikalaujant atlikti Paramos sutarties II etapo darbus - įsigyti žemės ūkio techniką anksčiau (iki 2014-12-31 vietoje nurodytos datos 2015-06-30). Minėtai technikai įsigyti jis taip pat buvo priverstas imti banko paskolą. Taigi, dėl ieškovės kaltės (jai neįvykdžius minėta rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir nepridavus objekto), atsakovas negalėjo pasinaudoti ES teikiama parama bei grąžinti dalį paskolos bankui, atitinkamai patyrė netiesioginius nuostolius (negavo ES paramos lėšų) 65 215,61 Lt (arba 18 887,61 Eur). Vien tai , kad atsakovui pavyko susitarti su NMA dėl Paramos sutarties pakeitimo (2014 m. lapkričio 7d. susitarimas Nr. 1), nereiškia, kad jis nepatyrė nepatogumų ir kad dėl jo patirtų nepatogumų nėra ieškovės kaltės.

21Ieškovė BUAB „Ūkio projektai pateiktu atsiliepimu į priešieškinį prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir nurodo, kad atsakovo teiginiai yra nepagrįsti ir neatitinka tikrovės. Pažymėjo, jog sutarties 3.3 p. šalys susitarė, kad užsakovas įsipareigoja vykdant statybos darbus neatlygintinai tiekti elektros energiją, vandenį bei žvyrą pagrindams. Pažymėjo, kad atsakovas kitoje vietoje vykdė savarankiškas statybas ir už ieškovę jokių sumų tretiesiems asmenims nemokėjo. Be to, atsakovo į bylą pateiktas UAB ,,Perdanga“ raštas patvirtina, jog būtent BUAB ,,Ūkio projektai“ mokėjo ir pilnai sumokėjo už šios bendrovės parduotą betoną, o atsakovas užtikrindamas ieškovo prievolių įvykdymą UAB ,,Perdanga“ išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį. O tai, jog paskutinį apmokėjimą UAB „Perdanga" už betoną Rangovas atliko tik 2015-01-15 sąlygojo aplinkybė, jog atsakovas J. K. su ieškovu pilnai neatsiskaitė.

22Pažymėtina tai, jog šalių sudarytos sutarties 6.1. p. šalys susitarė, kad darbų pabaiga yra 2014-07-30. Nepaisant to, ieškovė visus darbus atliko ir atliktų darbų aktu atsakovui perdavė 2014-06-17, tačiau atsakovas akto nepasirašė, tačiau jokių nepasirašymo priežasčių nenurodė. Papildomai paaiškino, kad iš karto po darbų atlikimo, atsakovas pradėjo siloso tranšėją naudoti pagal paskirtį, - tranšėją užkrovė silosu. Atsakovas konkrečius darbų trūkumus nurodė tik po ieškinio pareiškimo, tuo tarpu, iki ieškinio pareiškimo, atsakovas jokių konkrečių darbų trūkumų nenurodė (2014-09-05 pretenzija). Papildomai pažymėjo, kad visiškai nepagrįsti ir neatitinka tikrovės ieškovo priešieškinio motyvai neva ieškovė vienašališkai be jokio teisinio pagrindo nutraukė jos su atsakovu sudarytą 2014-04-29 statybos rangos sutartį Nr. UKP-14.04.29/1, tinkamai bei visa apimtimi neįvykdžiusi šiam objektui teisės aktuose ir Sutartyje keliamų darbo saugos, aplinkosaugos ir kokybės reikalavimų.

23Dėl statybos objekto dokumentacijos nurodė, kad atsakovui statybos objekto dokumentacija buvo perduota 2014-11-12.

24Dėl atsiskaitymo su trečiaisiais asmenimis nurodė, kad atsiskaitymas su trečiaisiais asmenimis neįtakoja Rangos sutartyje numatytų sutartinių teisių bei pareigų šalims ir nesudaro pagrindo nevykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Atsiskaitymas su UAB ,,Perdanga“ užtruko dėl to, jog būtent atsakovas neatsiskaitė su ieškove už atliktus darbus.

25Dėl rangovui sutartyje priskirtų darbų atlikimo

26Atsakovas priešieškinyje nurodė, kad atsikertant į atsakovo argumentą tai, jog užsakovas savo medžiagomis, darbo jėga ir technika atliko šiuos aikštelės pagrindų paruošimo darbus <...> už 17400 Lt + PVM 21% (21 054 Lt arba 6097,66 Eur) pabrėžė tai, kad Rangos sutarties 3.3 p. šalys susitarė, kad užsakovas įsipareigoja vykdant statybos darbus neatlygintinai tiekti elektros energiją, vandenį bei žvyrą pagrindams. Antra, - rangos sutartimi ieškovė įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis, pagal užsakovo pateiktą užduotį atlikti ne bet kokius, o sutartyje nurodytus siloso tranšėjos rekonstrukcijos statybos darbus. Darbai nurodyti sutartyje bei detalizuoti sąmatoje, kuri sutinkamai su sutarties 7.1 p. yra rangos sutarties priedas. Kaip matyti iš sąmatos 1 skyriaus ,,Paduko pagrindo paruošimas“ ieškovas įsipareigojo atlikti posluoksnius grindims mechanizuotai, kai smėlio sluoksnio storis 300 mm. Taigi faktiškai ieškovė įsipareigojo atlikti tik užvežto smėlio (žvyro) išlyginimo ir sutankinimo darbus. O žvyrą (smėlį) užvežti įsipareigojo atsakovas. Tai akivaizdžiai patvirtina Rangos sutarties 3.3 p. bei sąmatos 1 skyrius, kur nurodyta, jog paduko pagrindo paruošimo kaina yra tik 2 504,11 Lt. Kai tuo tarpu atsakovas nurodo, jog vien tik panaudoto žvyro kaina yra 5 800,00 Lt. Trečia,- atsakovo nurodyti, kaip jo paties padaryti darbai nėra ir nebuvo įtraukti į sąmatą ir sutarties kainą, ieškovė niekada nereikalavo už juos apmokėti, kaip už paties atliktus, šių darbų ieškovė niekada neįsipareigojo atlikti, priešingai, šie darbai ir jų vertė apskritai nebuvo įtraukti į sutarties kainą ir tai sąlygojo, mažesnę sutarties kainą. Ketvirta, - atsakovas nepateikė įrodymų, kad minėtas išlaidas apskritai būtų patyręs. Tokiu būdu darytina išvada, jog atsakovo reikalavimas priteisti aikštelės pagrindų paruošimo išlaidas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

27Dėl baigiamųjų darbų ir darbų trūkumų

28Atsakovas priešieškinyje teigia, kad ieškovė neatliko šių siloso tranšėjos baigiamųjų darbų už 18922 Lt + PVM 21% (22895,62 Lt arba 6631,03 Eur) : 1. Siloso tranšėjos apsauginės plieninės tvorelės ant tranšėjos skiriamųjų sienų įrengimas; 2. Agresyvių vandenų surinkimo šulinio įrengimas; 3. Sienos šlaito sutvarkymas; 4. Statybinio laužo išvežimas;

29Ieškovė nurodė, kad minėti priešieškinio motyvai yra nepagrįsti. Pažymėjo, jog nei Rangos sutartyje nei sąmatoje nenumatyta, ir šalys apskritai nesitarė, jog ieškovė už sutarties kainą privalo atlikti siloso tranšėjos apsauginės plieninės tvorelės ant tranšėjos skiriamųjų sienų įrengimą, agresyvių vandenų surinkimo šulinio įrengimą, šlaito sutvarkymas (įrengimą) bei statybinio laužo išvežimą. Be to, ieškovė neatliko jokių ardymo darbų, dėl ieškovės vykdytų darbų statybinis laužas nesusidarė. Papildomai pažymėjo ir tai, jog sutarties 3.2.8 p. užsakovas įsipareigojo savo lėšomis organizuoti baigto statyti statinio statybos užbaigimo darbus. Sutarties 3.2.10. p. užsakovas įsipareigojo pastatyti apsauginę tvorelę savo jėgomis. Tokiu būdu ieškovė daro išvadą, jog atsakovo reikalavimas priteisti baigiamųjų darbų išlaidas yra nepagrįstas. Atsakovas priešieškiniu reikalauja priteisti darbų trūkumų šalinimo išlaidas, tačiau konkrečiu atveju atsakovas objektyviais įrodymais nepagrindė darbų trūkumų fakto, todėl šis reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

30Dėl netiesioginių nuostolių

31Ieškovės nuomone šis reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas. Ieškovė visus rangus darbus užbaigė ir perdavė atsakovui 2014-06-17. Tuo atveju, jeigu darbai, kuriuos turėjo atlikti ir atliko ieškovė būtų nebaigti nustatytu terminu, atsakovas turėjo galimybę ir pakankamai laiko (6 mėn.) šiuos darbus atlikti pasitelkus trečiuosius asmenis ir pateikti mokėjimo prašymą Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Atsakovas neteigia ir neįrodinėja, kad atitinkamos paramos dalies negaus apskritai; LR statybos įstatymo 23 str. nustatyta, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama. Tuo tarpu atsakovui leidimas statybai (rekonstrukcijai) buvo išduotas tik 2014 m. gruodžio mėnesį. Taigi paramos termino atidėjimą sąlygojo atsakovo neveikimas. Pagal administravimo taisykles, kartu su mokėjimo prašymu turi būti pateikiami Paramos gavėjo išlaidas patvirtinantys dokumentai. Konkrečiu atveju, atsakovas turėjo apmokėti už atliktus darbus ir tada pateikti mokėjimo prašymą. Atsakovas už darbus nesumokėjo. Atsakovas apmokėjęs už atliktus darbus nebūtų praradęs teisės reikalauti pašalinti tariamus darbų trūkumus arba atlyginti jų šalinimo išlaidas. Ieškovės žiniomis, atsakovas vykdė ir kitas ES parama finansuojamas statybas, todėl mano - būtent jų nesavalaikiškumas lėmė mokėjimo prašymo terminų pakeitimą. Galiausiai pastebėjo tai, jog skirtingai nei teigiama priešieškinyje, 2014 m. lapkričio 7 d. susitarime Nr. 1, dėl NMA 2014 m. kovo 10 d. paramos sutarties Nr. 1VM-KL-13-1-006903- PR001, pakeitimo, nurodyta, jog pirma paramos dalis būtent ir apima siloso tranšėjos rekonstrukciją, ir mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2014-12-31.

32Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo apie posėdį pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta.

33Atsakovas J. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, o priešieškinį palaiko. Nurodė, kad jo įdėta pinigų suma ir patirti nuostoliai yra ženkliai didesni. 2014-04-14 atsakovas skelbė konkursą, kuriame dalyvavo ieškovė ir dar dvi organizacijos. Konkursą laimėjo pagal mažiausią pateiktą kainą ieškovė, teikdama 2014-04-24 Rangos pasiūlymą dėl siloso tranšėjos rekonstrukcijos darbų pirkimo. Tų pačių metų apie gegužės mėnesį prasidėjo minėto objekto statybos darbai. Darbus vykdė pagal ieškovės pristatytus darbo brėžinius. Tam, kad gauti dalinę kompensaciją reikėjo laikytis Nacionalinės mokėjimo agentūros reikalavimų: tai ir savalaikis objektų pridavimas, medžiagos turėjo būti naujos, nenaudotos, o taip pat medžiagos ir objektas turėjo atitikti ES reikalavimus. Priduodant objektą turėjo būti užpildomas objekto pridavimo aktas. Tam, kad vykdyti šiuos reikalavimus turėjo būti paruoštas techninis projektas. Norint gauti ES paramą reikia vesti statybos darbų žurnalą ir pateikti statybos darbų užbaigimo aktą. Su ieškove nebuvo galima pasirašyti šio akto, kadangi objektas nebuvo pabaigtas. Projekto suma buvo didelė. Matydamas, kad pastatyta siloso tranšėja turi trūkumų, todėl šitą objektą jis išbraukė iš Nacionalinės mokėjimo agentūros teikiamos paramos sąrašo. Buvo planuota maždaug 75 000 Lt parama šio objekto statybai, kadangi nespėjo šio objekto pabaigti iki gruodžio mėnesio, atidėjo užbaigimą sekantiems metams. Tačiau šios paramos negavo, dėl to neįsisavino apie 200 000 Lt.

34Atsakovas nurodė, kad ieškovė darbo brėžiniuose, kurie buvo pateikti prieš pradedant statyti siloso tranšėją konstrukcinėje dalyje nurodyta, kad reikia užvežti, gruntą, jį sutrombuoti, atitinkamai patiesti armatūrą, o po to atlikti betonavimo darbus. Ieškovės atliktų statybos darbų darbo brėžinių buvo du variantai, viename kuris buvo pateiktas atsakovui pradedant statyti objektą, buvo pažymėta, kad grindų plokštės storis 15 cm ir du armatūros sluoksniai, o kitame, t.y. jam perduodant dokumentaciją (statybos brėžinius) po atliktų darbų su spaudu „Pastatyta taip“ ieškovės buvo nurodyta, kad grindų plokštės storis 10 cm ir vienas armatūros sluoksnis. Apart to pirminiame pateiktame ieškovės Atliktų statybos darbų darbo brėžinyje pačios ieškovės buvo nurodyta, kad turi būti apsauginė tvorelė. Šis brėžinys buvo pateiktas pradedant statyti objektą. Jį pateikė ieškovė atsakovui. O antrame Atliktų statybos darbų darbo brėžinyje, kuris pateiktas 2014 m. lapkričio mėnesį, jau nebuvo nurodyta apsauginė tvorelė. Antrieji brėžiniai ( su spaudu „Pastatyta taip“ buvo pateikti 2014-11-12, t.y. jau po atliktų darbų, kai buvo paprašyta pristatyti statybinę dokumentaciją. Prieš statant objektą buvo pasirašyta statybos rangos sutartis remiantis konkurso sąlygomis. Iš pradžių buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. UKP-14.04.29/1 (toliau ir – Pirminė sutartis), kurios sutarties kaina buvo iš viso 145 720,66 Lt. Apžiūrėjus objektą buvo nuspręsta, kad reikės atlikti papildomus darbus (išardyti seną siloso tranšėją, išstumdyti žemes, iškelti plokštes ir pan.), todėl susitarė perrašyti sutartį ir padidinti objekto statybos kainą iki 157 820,66 Lt. Ta sutartis buvo perrašyta ta pačia data pradedant statyti objektą 2014-04-29 (toliau ir – Antroji sutartis). Pagal šalių susitarimą darbų pabaiga buvo numatyta sutartyje- 2014-07-02. Ši sutartis buvo teisinga. Taip pat tarp šalių buvo pasirašyta ir trečia statybos rangos sutartis ta pačia data tai pačiai sumai, tačiau joje jau numatyta statybos darbų pabaiga 2014-07-30 (toliau – ir Trečioji sutartis). Ši sutartis sudaryta 2014-08-29. Atsakovo teigimu šios sutarties jis nepripažįsta, ne ji sudaryta apgaulės būdu. Kadangi Antrojoje sutartyje 6.2. punkte procentinė darbų apmokėjimo suma procentaliai buvo 110 procentų, todėl siekiant ištaisyti minėtą klaidą 6.2. punkte ir buvo sudaryta Trečioji sutartis. Šią Trečiąją sutartį atvežė ieškovės atstovas ir davė pasirašyti, nepaaiškinęs apie joje padarytus kitus pakeitimus. Atsakovas šią sutartį pasirašė. Pagal sutarties 1 punktą visus darbus turėjo atlikti ieškovė. Apsauginė tvorelė ir nuotėkų šuliniai turėjo būti įrengti pagal Žemės ūkio ministro įsakymą. Ir tvorelę, ir nuotėkų šulinius turėjo įrengti ieškovė, tai numatyta STR reikalavimuose ir Žemės ūkio ministro įsakymuose. Kadangi ieškovė neįvykdė tinkamai siloso tranšėjos rekonstrukcijos darbus, t.y. neįrengė apsauginės tvorelės, neatsiskaitė su trečiaisiais asmenimis už darbus, atsakovas siuntė pretenziją ieškovei. Atsakovas taip pat pirko armatūrą. Tiek su UAB „Perdanga“, tiek su UAB „Steel Trade“ apmokėjimus atsakovas vykdė ieškovės prašymu. Dėl 1500 Lt užstato už įrankių nuomą. Ieškovės atstovas K. S. telefonu paskambino ir informavo, kad bus atvežti nuomojami įrankiai objekto statybai ir paprašė, kad atsakovas sumokėtų 1500 Lt. Pažadėjo, kad atsakovui šią sumokėtą sumą grąžins. To užstato atsakovui negrąžino, o ieškovė tai įmonei taip ir neapmokėjo už įrankių nuomą.

35Atsakovas nurodė, kad siloso tranšėja ieškovo buvo pastatyta su trūkumais, todėl statybos užbaigimo aktas nebuvo surašytas. Objektą turėjo priduoti rangovas užsakovui, t.y. BUAB „Ūkio projektai“ atsakovui J. K.. Atsakovo prašymu 2014-11-12 ieškovė pateikė statybos darbų žurnalą, eksploatacinių savybių deklaravimo žurnalą ir atliktų statybos darbų darbo žurnalą. 2014-06-17 atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto nesutiko pasirašyti dėl to, kad nebuvo pateikta dokumentacija ir statybos techninis projektas. Taip pat liko nepastatyta tvorelė ir šuliniai. Pavasarį, kai iš pastatytos siloso tranšėjos buvo išimtas užkrautas silosas, pastebėta, kad jos pagrindas suskeldėjęs, t.y. atsirado plyšiai.

36Atsakovo vertinimu ieškovo statomas objektas pagal rangos sutartį nebuvo užbaigtas. Neatliktų darbų suma ir defektų ištaisymo suma sudaro 27 850,36 Eur. Šią sumą sudaro už įrankių nuomą Ramirent sumokėtas užstatas, išlaidos už žvyrą, grunto pervežimas objekte, išlaidos už teleskopinį krautuvą, apmokėjimas už darbą operatoriui bei kitos paslaugos. Negautos pajamos, šią sumą sudaro negauta ES parama siloso tranšėjos statybos išlaidoms iš dalies padengti, t.y. 50 procentų nuo 157 820,66 Lt pagal sutartį be PVM, viso 130 430,30 Lt. Tai nuo šios sumos 50 procentų, kuri turėjo būti kaip gauta ES parama ir sudaro 65 215 Lt. Kadangi objektas nebuvo laiku užbaigtas, todėl jį išbraukė iš ES gaunamos paramos objektų sąrašo. Tokiu būdu atsisakė paramos šiam objektui ir lėšų paprašė kitai priemonei.

37Atsakovas nurodė, kad delspinigius sudaro 17044,63 Lt (4936,46 Eur). Delspinigius skaičiavo nuo paimtos paskolos siloso tranšėjos rekonstrukcijai. Paskola buvo imta iš Šilutės kredito unijos. Paskola buvo imta didesnė, jos suma buvo 1 500 000 Lt. Iš minėtos paskolos 157 820,66 Lt buvo skirta siloso tranšėjos rekonstrukcijai. Delspinigius skaičiavo pagal sutartyje nustatytą jų dydį. Taip pat prašo priteisti 4734,62 Lt banko palūkanų.

38Atsakovo J. K. atstovė advokatė Virginija Kondratienė prašo ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti visiškai.

39Liudytojas K. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis dirba BUAB „Ūkio projektai“ statybos vadovu. Jis tiesiogiai vadovavo atliekant tranšėjos statybos darbus Vilkyčių k. pagal rangos sutartį, kuri eigoje buvo tikslinama. Pagal minėtą sutartį buvo sutarta atlikti rekonstrukciją siloso tranšėjos, pastatyti sienas, padaryti padą (pamatų padą po sienomis, sienos ir grindys). Smėlį atsakovas tiekė pats savo jėgomis. Dėl apsauginės tvorelės pastatymo šalys nesitarė. Į sąmatą nebuvo įtrauktas apsauginės tvorelės, šulinio įrengimas, atsakovas žadėjo pats juos įsirengti.

40Liudytojas R. M. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis atsakovo užsakymu vizualiai apžiūrėjęs siloso tranšėją vasario mėnesį surašė atliktų statybos darbų defektų apžiūros aktą, kuriame pateikė savo išvadas raštu. Nustatė, kad tranšėjos dugnas yra su defektais, t.y. yra suaižėjęs (suskilinėjęs) betonas. Pagal statybos reglamentą to būti naujoje aikštelėje negali būti. Įskilimai atsirado ne dėl traktorių poveikio, tokiu atveju atskiltų betono gabalas. Nustatyti įtrūkimai nėra mikroįtrūkimai, kurie leidžiami pagal įstatymą ir jie negalėjo atsirasti dėl netinkamos objekto netinkamos eksploatacijos. Apžiūros metu nustatyti defektai yra rimti, esminiai.

41Teismo ekspertas R. M. teismo posėdžio metu patvirtino jo teismo statybos techninės ekspertizės 2016-06-17 akte pateiktas išvadas. Nurodė, kad atliekant ekspertizę jis atvykęs į vietą apžiūrėjo siloso tranšėją. Jos dugno grindų įtrūkimai buvo matuojami specialia 0,05 mm storio juostele. Nurodė, kad tokiam objektui reikalingi šuliniai, tačiau jie nebuvo padaryti,

42Ekspertas J. R. teismo posėdžio metu patvirtino savo 2016-08-24 išvadoje Nr. 16-08/03 išdėstytus teiginius dėl atliktų siloso tranšėjos rekonstrukcijos darbų kokybės bei konstatavo, kad minėtas objekto konstrukcijos netenkina tokio tipo statinio konstrukcijų projektavimą reglamentuojančių teisės aktų bei jos turi būti remontuojamos.

43Teismas konstatuoja:

44Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas iš dalies.

45Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

46Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-04-24 BUAB „Ūkio projektai“ pateikė Rangovo pasiūlymą dėl siloso tranšėjos (K) rekonstrukcijos rangos darbų pirkimo Nr. UP 1025, o bendra pasiūlymo kaina su PVM 145 720,66 Lt (I t. b.l. 146-147). 2014-04-29 tarp šalių sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. UKP-14.04.29/1 (toliau – ir Pirmoji sutartis), kuria ieškovė, t.y. BUAB "Ūkio projektai", įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis, pagal atsakovo pateiktą užduotį savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis, įrengimais ir rizika, atlikti siloso tranšėjos (toliau- ir siloso tranšėjos, ginčo objekto) rekonstrukcijos statybos darbus: 1. aikštelės pagrindų paruošimas (440 m2); 2. sienos paduko įrengimas (80 m); 3. G/B sienos (H 3.15 nuo paduko); 4. grindys (440 m2), ir perduoti darbų rezultatą užsakovui priėmimo perdavimo aktu sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Sutarties kaina - 145 720,66 Lt. Darbų pradžia ne vėliau kaip 2014-05-06, pabaiga – 2014-07-02. Sutartimi šalys nustatė darbų apmokėjimo tvarką. Be to sutarties šalys susitarė, kad užsakovas, neįvykdęs šioje sutartyje numatytų apmokėjimo įsipareigojimų iki nustatyto termino, privalo mokėti rangovui 0,05% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo nesumokėtos rangovui sumos dalies. Prie sutarties pateikta lokalinė sąmata Nr. S1 bendrai 145 720,66 Lt sumai.

47Šalių aiškinimu, vėliau (ta pačia data ir tuo pačiu numeriu) buvo pasirašytos dar dvi, šiek tiek sąlygas pakoreguojančios sutartys. Antroji sutartis, numatė tas pačias sąlygas kaip ir pirmoji, tačiau joje buvo pakoreguotas 1.1. punktas, kuriuo BUAB "Ūkio projektai", įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis, pagal atsakovo pateiktą užduotį savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis, įrengimais ir rizika, atlikti rezervuaro (siloso tranšėjos) projektavimo ir statybos darbus: 1. aikštelės pagrindų paruošimas; 2. sienos paduko įrengimas (80 m); 3. G/B sienos (H 3.15 nuo paduko); 4. Betoninės grindys ir siūlės, ir perduoti darbų rezultatą užsakovui priėmimo perdavimo aktu sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Sutarties 2.1. punkte numatyta, kad sutarties kaina – su PVM yra 157 820,66 Lt. Trečioji tarp šalių pasirašyta sutartis (ta pačia data ir tuo pačiu numeriu) numatė, kad BUAB "Ūkio projektai", įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis, pagal atsakovo pateiktą užduotį savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis, įrengimais ir rizika, atlikti rezervuaro projektavimo ir statybos darbus: 1. aikštelės pagrindų paruošimas; 2. sienos paduko įrengimas (80 m); 3. G/B sienos (H 3.15 nuo paduko); 4. Betoninės grindys ir siūlės plotis 14 m., ilgis 40 m), ir perduoti darbų rezultatą užsakovui priėmimo perdavimo aktu sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Šia sutartimi jau buvo pakoreguotas 3.2.6. punktas, kuriuo užsakovas įsipareigoja vykdant statybos darbus neatlygintinai tiekti elektros energiją, vandenį, žvyrą pagrindams. Taip pat sutartyje buvo įrašytas visiškai naujas punktas 3.2.10, kuriame numatyta, kad užsakovas įsipareigoja atlikti apsauginę tvorelę savo jėgomis. Pakeistas 6.1 punktas ir darbų pabaiga numatyta – 2014-07-30. Taip pat buvo pakoreguotas 6.2 punktas apmokėjimo tvarka. Prie sutarties pateikta lokalinė sąmata bendrai 157 820, 66 Lt sumai.

48Taip pat į bylą pateikti dveji BUAB „Ūkio projektai“ statytojui J. K. pateikti Atliktų statybos darbų brėžiniai. Viename, kurį pasirašė direktorius I. L., Projekto vadovas P. N., Projekto dalies vadovas P. N., Projektavo P. M.. Šiame projekte be viso kito prie Reikalavimai silosinės medžiagoms ir įrengimui 5 punkte nurodyta, kad grindų plokštės storis 15 cm bei nurodyta, kad turi būti įrengta apsauginė tvora. Taip pat pateiktas kiti BUAB „Ūkio projektai“ statytojui J. K. Atliktų statybos darbų brėžiniai, kuriuos pasirašė Laikinai einantis pareigas direktorius R. V., Projekto vadovas P. N., Projekto dalies vadovas P. N.. Šiame projekte be viso kito prie Reikalavimai silosinės medžiagoms ir įrengimui 5 punkte nurodyta, kad grindų plokštės storis 10 cm.

492014-05-15 tarp šalių buvo pasirašytas Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 1, kuriame nurodyta, kad darbų atlikta už 20 000 Lt, darbus pridavė R. V., o juos priėmė atsakovas J. K.. Tuo pagrindu išrašyta PVM sąskaita- faktūra Serija UP0 Nr. 41. 2014-05-29 tarp šalių buvo pasirašytas Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 2, kuriame nurodyta, kad darbų atlikta už 66 279,02 Lt, darbus pridavė R. V., o juos priėmė atsakovas . Tuo pagrindu išrašyta PVM sąskaita- faktūra Serija UP0 Nr. 44. 2014-06-13 tarp šalių buvo pasirašytas Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 3, kuriame nurodyta, kad darbų atlikta už 41 879,60 Lt, darbus pridavė R. V., o juos priėmė atsakovas. Tuo pagrindu išrašyta PVM sąskaita- faktūra Serija UP0 Nr. 48. 2014-06-17 buvo surašytas Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 4, kuriame nurodyta, kad darbų atlikta už 29 662, 02 Lt, darbus pridavė R. V., tačiau šio akto nepasirašė užsakovas ūkininkas J. K.. Tuo pagrindu išrašyta PVM sąskaita- faktūra Serija UP0 Nr. 75.

502014-06-14 UAB PERDANGA“ pateikė sąskaitą-faktūrą Serija KLP NR. 0005947 BUAB „Ūkio projektai“ 21 663,84 Lt už betoną ir transporto (betonvežio) paslaugą. 2014-06-25 UAB „PERDANGA“ pateikė sąskaitą-faktūrą Serija KLP NR. 0006266 BUAB „Ūkio projektai“ 987,36 Lt už betoną ir transporto (betonvežio) paslaugą.

512014-08-21 ieškovė siuntė raginimą Nr. 14/08/21 ūkininkui J. K., kuriame nurodė, kad iki tos dienos nėra pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas ir atlikti mokėjimus pagal statybos rangos sutarties tvarką. Raginime taip pat nurodė, kad neapmokėta suma yra 41 541,64 Lt. 2014-08-29 ieškovė BUAB „Ūkio projektai“ išsiuntė ūkininkui J. K. pakartotinį raginimą dėl įsiskolinimo, kuriuo reikalavo sumokėti 41 541,64 Lt iki 2014-09-05.

522014-09-05 atsakovas J. K. pateikė rangovui UAB „Ūkio projektai“ pretenziją Dėl Statybos rangos Sutarties UKP-14.04-29/1 punktų ir atskirų susitarimų nevykdymo. 2014-09-09 atsakovas J. K. rangovui BUAB „Ūkio projektai“ išsiuntė raštą Informacija-Prašymas Dėl pradelsto mokėjimo UAB „Perdangai“.

532014-09-15 ieškovė pateikė pretenziją atsakovui, kurioje nurodė, kad BUAB „Ūkio projektai“ tai dienai yra užaktuota darbų už 128 158,64 Lt, tačiau atsakovas apmokėjęs yra tik 120 279,02 Lt. Taip pat nurodė, kad užsakovas nepagrįstai vengia priimti tinkamai atliktus darbus bei vilkina atsiskaitymą, dėl ko ieškovė negali savalaikiai atsiskaityti su medžiagų, įrankių tiekėjais (tame tarpe ir UAB „PERDANGA“), taip pat laiku išmokėti užmokestį darbuotojams, dėl ko rangovas kasdien patiria nuostolių, nukenčia įmonės dalykinė reputacija bei kyla papildomų nemalonumų. 2014-10-27 BUAB „Ūkio projektai“ surašė skolų suderinimo aktą, kurį pasirašė įmonės vadovas R. V.. 2014-10-28 BUAB „Ūkio projektai“ pateikė reikalavimą dėl apmokėjimo atsakovui, kuriame pareikalavo, kad jis iki 2014-11-17 apmokėtų 22 041,62 Lt, kitu atveju statybos rangos sutartis bus vienašališkai nutraukta.

542014-09-01 Tarp T. B. projektavimo įmonės ir BUAB „Ūkio projektai“ buvo pasirašyta Projektavimo darbų rangos sutartis Nr. 1437A. 2014-12-09 iš Šilutės rajono savivaldybės administracijos gautas Rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-37-141209-00062.

552014-11-12 atsakovas raštu pažymėjo, kad iš BUAB „Ūkio projektai“ gavo statybinę dokumentaciją.

56UAB „PERDANGA“ paaiškinime dėl betono tiekimo ir atsiskaitymo nurodė, kad J. K. rangovui BUAB „Ūkio projektai“ 2014-05-14 -2014-06-25 tiekė betono mišinius už 8395,16 Eur. Sutarties su UAB „PERDANGA“ ir BUAB „Ūkio projektai“ nebuvo pasirašyta, kadangi produktų ir paslaugų gavėjas buvo J. K. su kuriuo buvo pasirašyta sutartis ir pasirašytas vekselis kaip atsiskaitymo garantas. UAB „Ūkio projektai“ pabaigė atsiskaityti 2015-01-06.

572015-03-12 UAB SIMUVA ūkininkui J. K. pateikė komercinį pasiūlymą Nr. 15-15, kuriame nurodyta žvyro kaina – 9,67 Eur m3 . Ramirent nurodė, kad teleskopinio krautuvo 4 t. dienos nuomos kaina 202,73 Eur (su PVM 245,30 Eur), valandos nuomos kaina 34,75 Eur (su PVM 42,05 Eur).

582015-02-12 R. M., statybų techninės priežiūros inžinierius, apžiūrėjęs ieškovo rekonstruotą siloso tranšėją, surašė Atliktų statybos darbų defektų apžiūros aktą, kuriuo konstatavo:

 1. Tranšėjos dugno betono dangoje aiškiai matomi lūžinėjimo plyšiai. Pagal šiuos požymius konstatuotina, jog betono dangoje prasidėjęs negrįžtamas dangos konstrukcijos irimo procesas, (atliktų darbų rezultate nebuvo užtikrintas konstrukcijos pastovumas, atsiradę defektai privalo būti taisomi nedelsiant)
 2. Apžiūrint betoninės dangos deformacines siūles, stebimi vientisi dangos lūžimo plyšiai abiejose siūlės pusėse. Darytina išvada, kad technologinės deformacines siūlės įrengtos netinkamai, nes neatlieka savo projektinės funkcijos.
 3. Tranšėjos betono dangoje neįrengti latakai agresyvaus vandens surinkimui (nebaigti darbai).

59Defektų ištaisymui rekomenduoja: Dangos defektų ištaisymui įrengti papildomą armuotos betono dangos sluoksnį ne plonesnį kaip 10 cm., numatant įrengti technologines deformacines siūles ir latakus agresyvaus vandens surinkimui .

602016-06-17 UAB „Baltų būstas“ ekspertas R. M. atliko siloso tranšėjos, teismo statybos techninę ekspertizę. Minėtas ekspertas Nustatė

 1. 2015-02-12 R. M. „Atliktų statybos darbų defektų apžiūros akte“ nurodyti trūkumai neegzistuoja tikrovėje. Nustatyti mikroįtrūkimai nėra dangos lūžimo plyšiai. Mikroįtrūkimų plotis neviršija leistinas ribas, nėra avarinės būklės požymiai ar esminiai statinio dalies (grindų) pažeidimai.
 2. Mikroįtrūkimai negalėjo atsirasti dėl netinkamos eksploatacijos.
 3. Kadangi nurodyti trūkumai neegzistuoja tikrovėje ir nežinant ar tranšėjos betono dangoje siloso tranšėjos statybos darbų atlikimo metu turėjo būti įrengti latakai, teismo ekspertas konstatuoja, kad neegzistuojančių tikrovėje trūkumų šalinimo kaina nenustatoma.
 4. Teismo ekspertas nustatė, kad projektas buvo parengtas 6 mėnesiais vėliau, nei buvo baigti siloso tranšėjos statybos darbai.
 5. Siloso tranšėjos darbai priskirtini rekonstravimo darbų statybos rūšiai. Siloso tranšėja priskiriama II grupės nesudėtingų statinių kategorijai. Siloso tranšėja priskiriama inžinerinių statinių rūšiai, kitų inžinerinių statinių grupei, kitos paskirties statinių pogrupiui.
 6. Prieš statant siloso tranšėją leidimas šio statinio rekonstrukcijos darbams atlikti nebuvo privalomas. Siloso tranšėjos rekonstrukcijos darbai turi atitikti aplinkosauginius reikalavimus (kad nuodingos medžiagos (tame skaičiuje ir siloso sultys), nepatektų į Veiviržo ir Šalpės upes, kurie turi būti numatyti techniniame projekte.

612016-04-06 antstolis Aleksandras Selezniovas Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 22 fiksavo eksperto R. M. atliekamos ekspertizės darbų eigą.

622016-08-24 ekspertas J. R. pateikė Eksperto išvadą Nr. 16-08-/03 dėl siloso tranšėjos konstrukcijų techninės būklės. Jis konstatavo:

 1. siloso tranšėjos sienos ir dugnas supleišėjęs neleistino pločio plyšiais (daugiau už 0,1 mm). Kiaurinių plyšių atsivėrimo tranšėjos sienose priežastimi laikytinos betono susitraukimo deformacijos. Vertikalių plyšių atsivėrimo buvo galima išvengti suprojektavus pakankamo skerspjūvio išilginę sienos armatūrą, galinčią perimti tempimo įtempimus, atsirandančius dėl betono susitraukimo ir temperatūrinių deformacijų. Plyšių atsivėrimas siloso dugno viršutinėje plokštumoje sąlygotas dviejų priežasčių: pirma - neįrengtos dugno plokštės susitraukimo siūlės, užpildytos elastinga mastika, abiem kryptimis, kaip tai įprasta daryti gelžbetoninėse aikštelėse ir grindyse. Siloso grindys turėjo būti sudalintos 6x6 m susitraukimo siūlėmis. Antra priežastis - plyšiai atsirado dėl ratinio transporto apkrovų į gelžbetoninę plokštę ant tampraus pagrindo. Plyšių atsivėrimo viršutinėje dugno plokštumoje tikimybę didina ir tai, kad armatūros tinklas yra apatinėje plokštės zonoje. Projekte armatūrą numatyta talpinti plokštės storio viduryje.
 2. Nurodė, kad trūkumai egzistuoja, o latakai turėjo būti įrengti remiantis Pašarų ir kraiko sandėlių projektavimo taisyklių 17 p.
 3. Ekspertas nesutiko su eksperto R. M. išvadomis ir nurodė, kad BUAB „Ūkio projektai“ atstovai antstolio fiksuotoje medžiagoje pripažino, kad jie rengė projektą ir vykdė statybos darbus. Vykdant tyrimą užfiksuota eilė nukrypimų nuo pateiktų projekto brėžinių. Dugno plokštė įrengta ne ant surenkamų gelžbetoninių plokščių, o ant sutankinto smėlio sluoksnio. Dugno plokštės armatūros tinklas užfiksuotas ne plokštės storio viduryje, o 2-3 cm nuo plokštės apačios.
 4. Sutiko su tuo, kad Siloso tranšėjos darbai priskirtini rekonstravimo darbų statybos rūšiai. Siloso tranšėja priskiriama II grupės nesudėtingų statinių kategorijai, inžinerinių statinių rūšiai, kitų inžinerinių statinių grupei, kitos paskirties statinių pogrupiui.
 5. Remiantis Pašarų ir kraiko sandėlių projektavimo taisyklių 17 p., galima teigti, kad siloso tranšėja neatitinka aplinkosauginių reikalavimų, nes neįrengta nuotekų surinkimo sistema. Už tai pilnai atsakingas projekto rengėjas ir rangovas - BUAB „Ūkio projektai“.

63Ekspertas J. R. pateikė išvadą, kad Siloso tranšėjos konstrukcijos netenkina tokio tipo statinio konstrukcijų projektavimą reglamentuojančių teisės aktų STR 2.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ ir ŽŪ TPT 06.:2011 „Pašarų ir kraiko sandėlių projektavimo taisyklės“ reikalavimų. Siloso tranšėjoje užfiksuoti konstrukciniai defektai sąlygoja tai, kad netenkinamas LR Statybos įstatymo 4 straipsnyje nustatytas Esminis statinio reikalavimas STR 2.01.01 (1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. Konstrukcijos yra pasiekę tinkamumo ribinį būvį. Jos turi būti remontuojamos pagal nustatyta tvarka parengtą projektą. UAB „Baltų būstas“ atliktos ekspertizės išvados yra nepagrįstos ir neteisingos, neatitinka ekspertizės metu užfiksuotų faktinių duomenų.

64Teismo ekspertas Vytautas B. E. 2017-09-07 teismo ekspertizės akte dėl ginčo objekto nurodė:

 1. Siloso tranšėjos rekonstrukcijos darbai ieškovo UAB „Ūkio projektai“ yra atlikti be tinkamai parengto (techninio) projekto, neužtikrinus reikiamo statybos vadovavimo ir statybos kokybės kontrolės, todėl atliktieji statybos darbai yra pasiekę ribinį (kritinį) naudojimo būvį.
 2. Minėto objekto rekonstrukcijos darbai atlikti nekokybiškai, neįrengus statinio bei grindų deformacinių siūlių, neužtikrinus pakankamo atraminių sienučių armatūros betono sluoksnių storio, dėl ko atliktų statybos darbų kokybė netenkina įprastai taikomus tokios rūšies darbams kokybės reikalavimų.
 3. Rekonstrukcijos darbai atlikti neįrengus statinio deformacinės siūlės , tuo pažeidus statybos techninio reglamento „Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ STR 2.05.05.:2005 p 3. Priedo 14. Taip pat pažeidus reglamento „Statinių konstrukcijos. Grindys“ (9) p. 68, skaičiavimu neįvertinus realaus galimo betoninių grindų pailgėjimų įtakojant temperatūros pokyčiams, neįrengus grindų, deformacinių siūlių sudarytos sąlygos grindims supleišėti. Pažeidus „Pašarų ir kraiko sandėliavimo projektavimo taisyklių (4) p.p. 17,18 25 konstrukcija įrengta sudarius sąlygas konstrukcijoms supleišėti ir būti paveikioms agresyvioms pieno ir sviesto rūgtims. Atraminėms sienutėms esant akivaizdžiai abejotino mechaninio pastovumo, taip pat neįrengus silosavimo sulčių surinkimo įrenginių rekonstruotoji siloso tranšėjos tinkamumo naudoti riba gali būti greitai pasiekta.
 4. Siloso tranšėjos rekonstrukcijos darbai atlikti su trūkumais, iššaukusiais defektus. Defektai išryškėjo po pirmojo siloso tranšėjos naudojimo sezono. Defektus nustatyti statybos darbų rezultato perdavimo-priėmimo metu nebuvo galima, po statybos ją nedelsiant užkrovus silosu. Defektai yra esminiai. Jų pašalinimo ir nebaigtų darbų vidutinė rinkos kaina yra 19 290,88 Eur.
 5. Minėto objekto darbai buvo atliekami be iš anksto parengto darbo projekto, neįrengus deformacinių siūlių. Už tai atsakingas riziką rangos sutartimi prisiėmęs statinio rekonstrukcijos rangovas BUAB „Ūkio projektai“, apsiėmęs parengti ir darbo projektą.
 6. Neįrengus siloso sulčių surinkimo sistemos, taip pat siloso tranšėjos konstrukcijos turint esminių trūkumų, siloso tranšėja neatitinka objektui keliamų reikalavimų.
 7. Siloso tranšėjos statybos defektams, naudojimo saugos trūkumams pašalinti bei aplinkos apsaugai būtinų skysčių surinkimui reikalingų įrenginių statybai būtina atlikti papildomus statybos darbus 19 290,88 Eur sumai.

65Taip pat minėtas ekspertas parengė ir pridėjo Lokalinę sąmatą bendrai 19 290,88 Eur sumai, kurioje nurodyta konkrečiai kokie turi būti atlikti darbai bei panaudotos medžiagos siekiant pašalinti defektus minėtame ginčo objekte.

662015-02-25 UAB „Vystama“ atsakovui J. K. pateikė komercinį pasiūlymą, kuriame nurodė, kad bendrovė sutinka atlikti siloso tranšėjos įrengimo baigiamuosius darbus, t.y. apsauginės plieninės tvorelės įrengimą ant tranšėjos skiriamųjų sienų, agresyvių vandenų šulinio įrengimą, sienos šlaito sutvarkymą, statybinio laužo išvežimą bei tranšėjos betoninės dangos defektų ištaisymą (papildomas 10 cm armuoto betono sluoksnis) už 96 161,74 Lt arba 27 850,36 Eur. (I t., b.l. 33, 34).

67Dėl tarp ieškovės ir atsakovo pasirašytų rangos sutarčių.

68Kaip nustatyta bylos medžiaga tarp šalių buvo pasirašytos trys 2014-04-29 Statybos rangos sutartys Nr. UKP-14.04.29/1.

69Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. CK 6.193 straipsnyje nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-248-421/2016 26 punktą; 2015 m. balandžio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-173-969/2015; 2014 m. liepos 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014; 2012 m. vasario 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2012; 2010 m. birželio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2008 ir jose nurodytą praktiką).

70Aiškinantis šalių valią nustatyta, kad 2014-04-29 tarp šalių sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. UKP-14.04.29/1 (toliau – ir Pirmoji sutartis), kuria ieškovė, t.y. BUAB "Ūkio projektai", įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis, pagal atsakovo pateiktą užduotį savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis, įrengimais ir rizika, atlikti ginčo objekto rekonstrukcijos statybos darbus: 1. aikštelės pagrindų paruošimas (440 m2); 2. sienos paduko įrengimas (80 m); 3. G/B sienos (H 3.15 nuo paduko); 4. grindys (440 m2), ir perduoti darbų rezultatą užsakovui priėmimo perdavimo aktu sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Sutarties kaina - 145 720,66 Lt. Darbų pradžia ne vėliau kaip 2014-05-06, pabaiga – 2014-07-02. Abi šalys tiek, ieškovė tiek atsakovas su šia sutartimi sutinka ir ją pripažįsta, todėl teismas nagrinėdamas bylą vadovaujasi taip pat ir šia sutartimi. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad ši sutartis buvo sudaryta ieškovei laimėjus konkursą. Atvykus į objekto vietą, buvo nuspręsta atlikti papildomus darbus, dėl ko sutarties kaina išaugo, todėl buvo pasirašyta nauja sutartis bendrai 157 820,66 Lt sumai (toliau ir - Antroji sutartis). Tarp šalių taip pat buvo pasirašyta ir Trečioji sutartis. Atsakovo aiškinimu, ši Trečioji sutartis buvo sudaryta apgaulės būdu. Atsakovo teigimu, šalys pastebėjo, kad tarp šalių anksčiau pasirašytose sutartyse 6.2 punkte numatyta apmokėjimo tvarka išreikšta procentine išraiška, tačiau bendroje sumoje mokėtina suma sudaro 110%. Siekiant ištaisyti šį apsirikimą ir buvo surašyta Trečioji sutartis ta pačia data ir tuo pačiu numeriu. Tačiau atsakovo aiškinimu ieškovė apgaulės būdu, neįspėjusi apie sutartyje daromus kitus pakeitimus pakoregavo 3.2.6. punktą, kuriuo užsakovas įsipareigoja vykdant statybos darbus neatlygintinai tiekti elektros energiją, vandenį, žvyrą pagrindams (kitose sutartyse nebuvo numatyta, kad atsakovas tiekia žvyrą vykdant statybos darbus. Pirmojoje ir Antrojoje sutartyse buvo kalbama tik apie neatlygintinai tiekiamą elektrą ir vandenį). Taip pat sutartyje buvo įrašytas visiškai naujas punktas 3.2.10, kuriame numatyta, kad užsakovas įsipareigoja atlikti apsauginę tvorelę savo jėgomis. Pakeistas 6.1 punktas ir darbų pabaiga numatyta – 2014-07-30. Taip pat buvo pakoreguotas 6.2 punktas apmokėjimo tvarka: 30% avansinis mokėjimas mokamas pasirašius sutartį nuo galutinės sutarties kainos su PVM; 60% mokama darbų eigoje nuo sutarties kainos po atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo nuo sutartos kainos su PVM; 10% - po galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo nuo galutinės Sutarties kainos su PVM per 20 d. Atsakovas pripažįsta, kad šią sutartį pasirašė neskaitydamas, kadangi šią Trečiąją sutartį atvežė ieškovės atstovas ir davė pasirašyti, nepaaiškinęs apie joje padarytus pakeitimus. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė pateikdama ieškinį pateikė Antrąją sutartį kaip tarp šalių galiojančią, bei į atsakovo poziciją, teismas aiškindamasis kilusius ginčo santykius vadovaujasi šia sutartimi. Teismas sprendžia, kad Trečioji tarp šalių pasirašyta sutartis neatitinka tikrosios šalių valios ir ketinimų.

71Dėl ieškovės reikalavimų priteisti iš atsakovo J. K. 6 383,69 Eur pagrindinės skolos, 274,50 Eur delspinigių ir 5 proc. dydžio procesinių palūkanų

72Statybos rangos sutartimis Rangovas, pagal užsakovo pateiktą užduotį savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis, įrengimais ir rizika įsipareigojo atlikti rezervuaro projektavimo ir statybos darbus (Sutarčių 1.1. punktas).

732011-05-11 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl pašarų ir kraiko sandėlių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 06:2011 patvirtinimo“ Nr. 3D-402 17 punkte yra numatyta, kad silosinės konstrukcijos turi būti nelaidžios skysčiams ir siloso sultims. Turi turėti nuolydžių, kanalų ir talpyklų sistemą silosavimo metu ištekėjusioms sultims surinkti. 27 punkte nurodyta, kad silosinės sienelių viršuje turi būti įrengta 1 m aukščio apsauginė tvorelė.

74Tarp šalių kilo ginčas dėl to, kas turėjo atlikti siloso tranšėjos baigiamuosius darbus.

75Atsakovas teigia, kad ieškovė neatliko šių siloso tranšėjos baigiamųjų darbų:

 1. Siloso tranšėjos apsauginės plieninės tvorelės ant tranšėjos skiriamųjų sienų įrengimas;
 2. Agresyvių vandenų surinkimo šulinio įrengimas;
 3. Sienos šlaito sutvarkymas;
 4. Statybinio laužo išvežimas.

76Atsakovas nurodo, kad iš viso neatlikta darbų už 18922 Lt + PVM 21% (22895,62 Lt arba 6631,03 Eur). Ieškovė su šiais motyvais nesutiko ir nurodė, kad šalių teises ir pareigas apibrėžia šalių sudaryta Rangos sutartis. Rangos sutartimi ieškovas UAB "Ūkio projektai" įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis, pagal užsakovo pateiktą užduotį atlikti ne bet kokius, o sutartyje nurodytus Siloso tranšėjos rekonstrukcijos statybos darbus. Darbai nurodyti sutartyje bei detalizuoti sąmatoje, kuri sutinkamai su Sutarties 7.1 p. yra Rangos sutarties priedas. Rangos sutarties 1.1. p. yra nurodyti kokius darbus ieškovė įsipareigojo atlikti. Ieškovės nuomone nei Rangos sutartyje nei sąmatoje nenumatyta, ir šalys apskritai nesitarė, jog ieškovė už sutarties kainą privalo atlikti siloso tranšėjos apsauginės plieninės tvorelės ant tranšėjos skiriamųjų sienų įrengimą, agresyvių vandenų surinkimo šulinio įrengimą, šlaito sutvarkymą (įrengimą) bei statybinio laužo išvežimą. Be to, ieškovė neatliko jokių ardymo darbų, dėl ieškovės vykdytų darbų statybinis laužas nesusidarė. Pažymėjo ir tai, jog sutarties 3.2.8 p. užsakovas įsipareigojo savo lėšomis organizuoti baigto statyti statinio statybos užbaigimo darbus. Sutarties 3.2.10. p. užsakovas įsipareigojo pastatyti apsauginę tvorelę savo jėgomis.

772015-02-12 R. M. Atliktų statybos darbų defektų apžiūros akte konstatavo, kad tranšėjos betono dangoje neįrengti latakai agresyvaus vandens surinkimui (nebaigti darbai). Teismo ekspertas R. M. 2016-06-17 ekspertizės akte nurodė, kad „ nežinant ar tranšėjos betono dangoje siloso tranšėjos statybos darbų atlikimo metu turėjo būti įrengti latakai“. Šis eksperto teiginys patvirtina, kad ginčo objekte įrengtų latakų nėra. 2016-08-24 ekspertas J. R. nurodė, kad latakai turėjo būti įrengti remiantis Pašarų ir kraiko sandėlių projektavimo taisyklių 17 p. Teismo ekspertas V. B. E. ekspertizės akte nurodė, kad neįrengus skysčių surinkimo kanalų bei kaupiklių, todėl statybos rezultatas negali būti saugiai ir patikimai naudojamas. Visi šie ekspertų paaiškinimai patvirtina, kad ginčo objekte nebuvo įrengta nuolydžių, kanalų ir talpyklų sistema silosavimo metu ištekėjusioms sultims surinkti bei nebuvo įrengta silosinės sienelių viršuje 1 m aukščio apsauginė tvorelė, kas privalomai turėjo būti padaryta vadovaujantis 2011-05-11 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl pašarų ir kraiko sandėlių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 06:2011 patvirtinimo“ Nr. 3D-402 17 ir 27 punktais. Tiek ekspertas J. R., tiek ekspertas V.B. E. pateiktose išvadoje konstatavo, kad ieškovės pastatyta siloso tranšėja neatitinka aplinkosauginių reikalavimų, tai patvirtina atsakovo J. K. aiškinimą, kad jis negali ją naudoti pagal paskirtį. Minėti ekspertai nurodė, kad būtina atlikti papildomus darbus siekiant ištaisyti defektus. Tai, paneigia ieškovės poziciją, kad tinkamai atliko statybos darbus pagal rangos sutartį.

78Atsižvelgiant į tai, kad rangovas (ieškovė) įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis, įrengimais ir rizika atlikti ne tik ginčo statybos darbus, bet ir projektavimo darbus, teismas laiko, kad ieškovės ir eksperto R. M. argumentai apie tai, jog kad projektas buvo parengtas 6 mėnesiais vėliau nei buvo baigti siloso tranšėjos statybos darbai ir už tai yra atsakingas atsakovas atmeta kaip nepagrįstus, kadangi pagal sutartį tai įsipareigojo atlikti ieškovė. Tą patvirtina ir 2014-09-01 tarp T. B. projektavimo įmonės ir BUAB „Ūkio projektai“ pasirašyta Projektavimo darbų rangos sutartis Nr. 1437A

79Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta teismas konstatuoja, kad ginčo objekte darbai nėra baigti iki galo pagal tarp šalių pasirašytas sutartis (tą patvirtina ir nepasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas), todėl ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovo J. K. 6383,69 Eur pagrindinės skolos atmestinas kaip nepagrįstas.

80Ieškovei neįrodžius pagrindinio reikalavimo pagrįstumo, negali būti tenkinami ir papildomi reikalavimai – 274,50 Eur delspinigių, bei 5 procentų dydžio procesinių palūkanų, skaičiuojamų nuo priteistinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 178 str.).

81Dėl atsakovo reikalavimo dėl tiesioginių išlaidų nebaigtiems statybos darbams ir defektams ištaisyti.

82Atsakovas nurodė, kad ieškovė neatliko siloso tranšėjos baigiamųjų darbų už 18 922 Lt + PVM 21% (22 895,62 Lt arba 6 631,03 Eur). Siloso tranšėjos betoninės dangos defektų ištaisymas (armuotos, šlifuoto betonino dangos įrengimas virš pavojingos kapiliarinio vandens pakilimo zonos (siurblio pagalba) (armuoto betono sluoksnio storis 10 cm). Defektų šalinimo darbams prireiks 62570,82 Lt - PVM 21% (75 710,69 Lt arba 21 927,33 Eur). Atsakovo teigimu bendra atsakovui ieškovės veiksmais padaryta žala (tiesioginiai nuostoliai) yra 96161,74 Lt (27850,36 Eur) nebaigtiems statybos darbams atlikti ir defektams ištaisyti.

83Ieškovė su šia atsakovės pozicija nesutiko teigdama, kad nei Rangos sutartyje nei sąmatoje nenumatyta, ir šalys apskritai nesitarė, jog ieškovė už sutarties kainą privalo atlikti siloso tranšėjos apsauginės plieninės tvorelės ant tranšėjos skiriamųjų sienų įrengimą, agresyvių vandenų surinkimo šulinio įrengimą, šlaito sutvarkymą (įrengimą) bei statybinio laužo išvežimą. Be to, ieškovė neatliko jokių ardymo darbų, dėl ieškovės vykdytų darbų statybinis laužas nesusidarė. Pažymėjo ir tai, jog sutarties 3.2.8 p. užsakovas įsipareigojo savo lėšomis organizuoti baigto statyti statinio statybos užbaigimo darbus. Sutarties 3.2.10. p. užsakovas įsipareigojo pastatyti apsauginę tvorelę savo jėgomis. Taip pat ieškovės nuomone, atsakovas objektyviais įrodymais nepagrindė darbų trūkumų fakto, todėl šis reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

84Teismas su šiais ieškovės teiginiais nesutinka. Kaip jau minėta anksčiau, 2015-02-12 R. M. Atliktų statybos darbų defektų apžiūros akte konstatavo, kad tranšėjos betono dangoje neįrengti latakai agresyvaus vandens surinkimui (nebaigti darbai). R. M., būdamas statybų techninės priežiūros inžinierius, defektų ištaisymui rekomendavo įrengti papildomą armuotos betono dangos sluoksnį ne plonesnį kaip 10 cm., numatant įrengti technologines deformacines siūles ir latakus agresyvaus vandens surinkimui.

85Teismo ekspertas R. M. 2016-06-17 ekspertizės akte nurodė, kad 2015-02-12 R. M. „Atliktų statybos darbų defektų apžiūros akte“ nurodyti trūkumai neegzistuoja tikrovėje. Nustatyti mikroįtrūkimai nėra dangos lūžimo plyšiai. Mikroįtrūkimų plotis neviršija leistinas ribas, nėra avarinės būklės požymiai ar esminiai statinio dalies (grindų) pažeidimai“, tačiau šis ekspertas konstatavo, kad mikroįtrūkimai negalėjo atsirasti dėl netinkamos eksploatacijos. Taip pat nurodė, kad „ nežinant ar tranšėjos betono dangoje siloso tranšėjos statybos darbų atlikimo metu turėjo būti įrengti latakai“, ir tai patvirtina, kad ginčo objekte įrengtų latakų nėra. Teismas nesiremia eksperto R. M. atliktos ekspertizės išvada, kad mikroįtrūkimų plotis neviršija leistinas ribas, nėra avarinės būklės požymiai ar esminiai statinio dalies (grindų) pažeidimai“. Šią eksperto išvadą paneigė kiti du ekspertai- J. R. ir V. B. E., kurių išvados tarpusavyje neprieštaringos, papildančios viena kitą, todėl teismas nesutinka su teismo Eksperto R. M. pateikta išvada dalyje, kad nustatytų mikroįtrūkimų plotis neviršija leistinas ribas ir tai nėra esminiai statinio dalies (grindų) pažeidimai“. Taip pat teismas atkreipia dėmesį, kad R. M. atliekamos ekspertizės eigoje, kai buvo nustatinėjamas mikroįtrūkimų plotis, matavimui naudojo specialią 0,05 mm storio juostelę. Šiuo atveju darytina išvada, kad tokiu būdu atliktas tyrimas nėra tikslus. Be to ir pats ekspertas R. M. teismo posėdžio metu pripažino, kad norint išsiaiškinti tiksliai statinio, šiuo atveju siloso tranšėjos dugno (grindų) pažeidimų mastą buvo būtina padaryti ginčo objekto grindų atidengimą.

862016-08-24 ekspertas J. R. eksperto išvadoje nurodė, kad siloso tranšėjos sienos ir dugnas supleišėjęs neleistino pločio plyšiais (daugiau už 0,1 mm). Kiaurinių plyšių atsivėrimo tranšėjos sienose priežastimi laikytinos betono susitraukimo deformacijos. Vertikalių plyšių atsivėrimo buvo galima išvengti suprojektavus pakankamo skerspjūvio išilginę sienos armatūrą, galinčią perimti tempimo įtempimus, atsirandančius dėl betono susitraukimo ir temperatūrinių deformacijų. Plyšių atsivėrimas siloso dugno viršutinėje plokštumoje sąlygotas dviejų priežasčių: pirma - neįrengtos dugno plokštės susitraukimo siūlės, užpildytos elastinga mastika, abiem kryptimis, kaip tai įprasta daryti gelžbetoninėse aikštelėse ir grindyse. Siloso grindys turėjo būti sudalintos 6x6 m susitraukimo siūlėmis. Tuo tarpu, pateiktoje foto ir filmuotoje medžiagoje matoma tik viena skersinė siūlė. Antra priežastis - plyšiai atsirado dėl ratinio transporto apkrovų į gelžbetoninę plokštę ant tampraus pagrindo. Plyšių atsivėrimo viršutinėje dugno plokštumoje tikimybę didina ir tai, kad armatūros tinklas yra apatinėje plokštės zonoje. Projekte armatūrą numatyta talpinti plokštės storio viduryje. Galimai yra atsivėrę plyšiai ir apatinėje plokštės plokštumoje, tačiau nėra galimybės jų matyti. Šis ekspertas išvadą parengė remdamasis pateikta dokumentacija.

87Siloso tranšėjos grindų atidengimą padarė ir teismui pateikė ekspertizės aktą teismo ekspertas Vytautas B. E., kuris nustatė, kad ieškovė siloso tranšėjos projektavimo darbus su esminėmis klaidomis atliko savo jėgomis, pradedant projekto įforminimu, klaidingu atraminių sienų armavimu, nenumačius ir neįrengus statinio bei grindų deformacinių siūlių, neužtikrinus patikimo statybos vadovavimo, taip pat neįrengus skysčių surinkimo kanalų bei kaupiklių, todėl statybos rezultatas negali būti saugiai ir patikimai naudojamas.

88Teismas, remdamasis ekspertų išvadomis konstatuoja, kad ginčo objekte nebuvo pabaigti darbai, o padaryti darbai atlikti su defektais. Ieškovės teiginiai apie tai, kad atsakovas pradėjo siloso tranšėją naudoti pagal paskirtį, - tranšėją užkrovė silosu, neįrodo, to fakto, kad siloso tranšėja buvo pastatyta be defektų.

89Dėl sutarčių 3.2.8. punkto, kuris teigia, kad „Užsakovas savo lėšomis organizuoja baigto statyti statinio statybos užbaigimo procedūras (atlieka kadastrinius matavimus, išpildomas nuotraukas ir kitus reikiamus dokumentus savo jėgomis, ir lėšomis reikalingus priduodant statinį). Šiame punkte šalys aiškiai susitarė kokius darbus užsakovas (šiuo atveju atsakovas) turi atlikti, tai darbai susiję su reikiamais dokumentais, tačiau jokiu būdu tai nereiškia, kad atsakovas privalėjo atlikti siloso tranšėjos apsauginės plieninės tvorelės ant tranšėjos skiriamųjų sienų įrengimą, agresyvių vandenų surinkimo šulinio įrengimą, šlaito sutvarkymą (įrengimą) bei statybinio laužo išvežimą.

90Dėl sutarčių 3.2.10. punkto tarp šalių pasirašytose pirmose dvejose sutartyse šio punkto nebuvo, o Trečiosios sutarties, kurioje nurodytas 3.2.10. punktas teismas nevertina ir neaiškina.

91Dėl priteistinos sumos dydžio nebaigtiems statybos darbams ir trūkumams ištaisyti.

922015-02-25 UAB „Vystama“ ūkininkui J. K. pateikė komercinį pasiūlymą, kuriame nurodė, kad bendrovė sutinka atlikti siloso tranšėjos įrengimo baigiamuosius darbus, t. . apsauginės plieninės tvorelės įrengimą ant tranšėjos skiriamųjų sienų, agresyvių vandenų šulinio įrengimą, sienos šlaito sutvarkymą, statybinio laužo išvežimą bei tranšėjos betoninės dangos defektų ištaisymą (papildomas 10 cm armuoto betono sluoksnis) už 96 161,74 Lt arba 27 850,36 Eur. Teismo ekspertas Vytautas B. E. atlikęs ekspertizę teismui pateikė lokalinę sąmatą Nr. R-BST-2017-0904 Siloso tranšėjos stiprinimo darbams bendrai 19 290,88 Eur sumai su PVM (III t. b.l. 80-81). Nors UAB „Vystama“ pateikė komercinį pasiūlymą atsižvelgdama į 2015-02-12 R. M., statybų techninės priežiūros inžinieriaus, surašytų Atliktų statybos darbų defektų apžiūros aktu, kuris nustatė objekto trūkumus, tačiau šis aktas buvo surašytas tik atlikus vizualinę objekto apžiūrą ir nebuvo aišku koks tikslus nustatytų pažeidimų mastas. Teismas šiuo atveju remiasi teismo eksperto Vytauto B. E. pateikta Lokaline sąmata objekto trūkumams ištaisyti, kuri sudaryta pagal išsamiai atliktą objekto apžiūrą ir tyrimą, taip pat teismas atsižvelgia ir į tai, jog atsiradę trūkumai turi būti šalinami dabartinės rinkos kainomis, o UAB „Vystama“ pateiktas komercinis pasiūlymas buvo pateiktas 2015-02-25. Vadovaujantis tuo kas išdėstyta, atsakovo priešieškinis reikalavimo dalyje dėl tiesioginių išlaidų nebaigtiems statybos darbams ir defektams ištaisyti tenkintinas iš dalies ir iš ieškovės BUAB „Ūkio projektai“ priteistina 19 290,88 Eur atsakovui.

93Dėl atsakovo prašymo iš ieškovės priteisti 28 811,62 Lt (8 344,42 Eur) atsiskaitymui su trečiaisiais asmenimis už darbus, technikos nuomą ir medžiagas

94Atsakovas nurodo, kad ieškovei prašant ir sutarus dėl apmokėjimo užsakovas savo medžiagomis, darbo jėga ir technika atliko šiuos darbus:

 1. Užvežtas žvyras (560m2 x0,30m= 168m3 x 35 Lt=5 800 Lt);
 2. Grunto pervežimas objekto vietoje ( ~360m3 x 10 Lt=3 600 Lt);
 3. Teleskopinio krautuvo nuoma (10 d.x8 val. x l00 Lt=8 000 Lt.);
 4. Apmokėjimas už darbą 2 341,62 Lt (arba 678,18 Eur);
 5. Kitos paslaugos 5 416 Lt (arba 1 568,58 Eur), iš jų ir skolos tretiesiems asmenims.

95Iš viso darbų užsakovas atliko už 28 811,62 Lt (arba 8 344,42 Eur), kas atitinka medžiagų, darbų ir paslaugų vidutines rinkos kainas.

96Ieškovė atsiliepime į priešieškinį pabrėžė tai, kad Rangos sutarties 3.3 p. šalys susitarė, kad užsakovas įsipareigoja vykdant statybos darbus neatlygintinai tiekti elektros energiją, vandenį bei žvyrą pagrindams. Antra, - rangos sutartimi ieškovė UAB "Ūkio projektai" įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis, pagal užsakovo pateiktą užduotį atlikti ne bet kokius, o sutartyje nurodytus siloso tranšėjos rekonstrukcijos statybos darbus. Darbai nurodyti sutartyje bei detalizuoti sąmatoje, kuri sutinkamai su sutarties 7.1 p. yra rangos sutarties priedas. Kaip matyti iš sąmatos 1 skyriaus ,,Paduko pagrindo paruošimas“ ieškovas įsipareigojo atlikti posluoksnius grindims mechanizuotai, kai smėlio sluoksnio storis 300 mm. Taigi faktiškai ieškovė įsipareigojo atlikti tik užvežto smėlio (žvyro) išlyginimo ir sutankinimo darbus. O žvyrą (smėlį) užvežti įsipareigojo atsakovas. Tai akivaizdžiai patvirtina Rangos sutarties 3.3 p. bei sąmatos 1 skyrius, kur nurodyta, jog paduko pagrindo paruošimo kaina yra tik 2 504,11 Lt. Kai tuo tarpu atsakovas nurodo, jog vien tik panaudoto žvyro kaina yra 5 800,00 Lt. Trečia,- atsakovo nurodyti, kaip jo paties padaryti darbai nėra ir nebuvo įtraukti į sąmatą ir sutarties kainą, ieškovė niekada nereikalavo už juos apmokėti, kaip už paties atliktus, šių darbų ieškovė niekada neįsipareigojo atlikti, priešingai, šie darbai ir jų vertė apskritai nebuvo įtraukti į sutarties kainą ir tai sąlygojo, mažesnę sutarties kainą. Ketvirta, - atsakovas nepateikė įrodymų, kad minėtas išlaidas apskritai būtų patyręs.

97Kaip jau minėta, teismas aiškindamas šalių ginčą vadovaujasi pirmomis dvejomis tarp šalių sudarytomis sutartimis, šiose sutartyse tokio punkto 3.3. nėra, tačiau šis klausimas sprendžiamas sutarčių 3.2.6. punkte, kuriame nurodyta, kad užsakovas įsipareigoja vykdant statybos darbus neatlygintinai tiekti elektros energiją, vandenį. Ieškovė neginčija to fakto, kad atsakovas tiekė gruntą (žvyrą). Tai, kad vykdant statybos darbus atsakovas tiekė medžiagas patvirtino ir ieškovės darbuotojas K. S. teismo posėdžio metu. Esant tokioms aplinkybėms iš ieškovės atsakovui priteistina 1 679,80 Eur už medžiagas (žvyrą).

98Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Keleto įrodymų vertinimo rezultatą lemia ne tik kiekvieno iš įrodymų patikimumas, bet ir įrodomųjų duomenų tarpusavio santykis – ar nėra prieštaravimų tarp jų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami yra tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs yra šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. T. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-150/2007; 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Privati valda“ v. Ž. G., bylos Nr. 3K-3-18/2008).

99Nagrinėjamu atveju teismas laiko, kad atsakovas neįrodė, kad atsakovas pats savo technika atliko grunto pervežimą objekto vietoje ( ~360m3 x 10 Lt=3 600 Lt), kad naudojo savo teleskopinį krautuvą, už kurį prašo nuomos užmokesčio (10 d.x8 val. xl00 Lt=8 000 Lt.); taip pat, kad apmokėjo už darbą savo darbuotojams būtent statant ginčo objektą. 2341,62 Lt (arba 678,18 Eur), kadangi nepateikė jokių tai patvirtinančių dokumentų, tų faktų taip pat neįrodinėjo kitais būdais-liudytojų parodymais ir pan.

100Atsakovas taip pat prašo priteisti už kitas paslaugos 5 416 Lt (arba 1 568,58 Eur), iš jų ir skolos tretiesiems asmenims. Atsakovo aiškinimu šią sumą sudaro: 1500 Lt užstatas už įrankių nuomą trečiajam asmeniui Ramirent, 2016 Lt už metalą UAB „Steel Trade“, tačiau teismo posėdžio metu atsakovas negalėjo paaiškinti, kas tą sumą daugiau sudaro. Teismas atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad būtent jis sumokėjo 1500 Lt užstatą už įrankių nuomą trečiajam asmeniui Ramirent, 2016 Lt už metalą UAB „Steel Trade“, bei į tai, kad atsakovas tiek priešieškinyje, tiek teismo posėdžio nenurodė kokios konkrečiai išlaidos sudarė likusią prašomą priteisti sumą, todėl atsakovo reikalavimo šioje dalyje netenkina.

101Atsakovas iš ieškovės taip pat prašo 65 215,61 Lt (18 887, 61 Eur negautos paramos siloso tranšėjos statybos objekto išlaidoms iš dalies padengti

102Atsakovas teigia, kad dėl ieškovės kaltės buvo priverstas pakeisti jo ir NMA 2014 m. kovo 10 d. paramos sutartį Nr. 1VM-KL-13-1-006903-PR001 ir pasirašyti 2014 m. lapkričio 7 d. susitarimą Nr. 1 dėl minėtos sutarties pakeitimo (pridedama), kuriuo jam buvo leista Paramos sutartyje numatytų I etapo ir II etapo darbų atlikimą sukeisti, todėl I etapo – Siloso tranšėjos įrengimo (statybos) darbų atlikimo ir mokėjimo prašymo pateikimo data buvo nukelta iš 2014-12-31 į 2015-06-30, mainais reikalaujant atlikti Paramos sutarties II etapo darbus – įsigyti žemės ūkio techniką ankščiau (iki 2014-12-31 vietoje nurodytos datos 2015-06-30). Minėtai technikai įsigyti jis taip pat buvo priverstas imti banko paskolą. Taigi, dėl ieškovės kaltės (jai neįvykdžius 2014-04-29 statybos rangos sutartimi Nr. UKP-14.04.29/1 prisiimtų įsipareigojimų ir nepridavus objekto), atsakovas negalėjo pasinaudoti ES teikiama parama bei grąžinti dalį paskolos bankui, atitinkamai patyrė netiesioginius nuostolius (negavo ES paramos lėšų) 65 215,61 Lt (arba 18 887,61 Eur).

103CK 6.249 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Taikant CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatas, patirti nuostoliai (negautos pajamos) turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis, hipotetinėmis pajamomis. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad bylos šalis, reikšdama reikalavimą atlyginti netiesioginius nuostolius, turi įrodyti, kad ji patyrė realių nuostolių, t. y. negavo pajamų dėl sutarties kontrahento neteisėtų veiksmų padarinių. Patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis. Remiantis CK 6.249 straipsnio 1 dalimi, turi būti nustatytos realios asmens galimybės gauti konkrečias pajamas, atsižvelgiant į ankstesnes jo gautas pajamas, pasiruošimą ir priemones, kurių ėmėsi, siekdamas gauti šių pajamų, ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1177/2003; 2007 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2007; kt.).

104Nagrinėjamu atveju atsakovas nepagrindė nurodytų nuostolių pagrįstumo ir realumo. Atsakovas teigia, kad tarp jo ir NMA 2014 m. kovo 10 d. buvo sudaryta paramos sutartis Nr. 1VM-KL-13-1-006903-PR001, tačiau šios sutarties teismui nepateikė. Į bylą pateiktas 2014 m. lapkričio 7 d. susitarimas Nr. 1 dėl minėtos sutarties pakeitimo. Atsakovo aiškinimu ginčo objekto pridavimo data nukelta iki 2015 m. rugpjūčio 31 d., po to nurodo, kad šį ginčo objektą visiškai išbraukė iš objektų, galinčių pretenduoti į paramos gavimą. Tačiau jokių tai įrodančių dokumentų atsakovas taip pat nepateikė (CPK 12, 178 str.). Teismas sutinka su ieškovės pateikta nuomone, kad jeigu darbai, kuriuos turėjo atlikti ir atliko ieškovė buvo nebaigti nustatytu terminu, atsakovas turėjo galimybę ir pakankamai laiko šiuos darbus atlikti pasitelkus trečiuosius asmenis ir pateikti mokėjimo prašymą Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Atsakovas nurodė, kad tam, kad negadintų visos paramos skyrimo, atsisakė paramos šiam objektui ir lėšų paprašė kitai priemonei, tačiau taip pat nepateikė jokių šias aplinkybes įrodančių dokumentų, bei fakto ar po atsisakymo paramos šiam objektui ir ją pakeitus kita priemone, kitai priemonei parama buvo gauta. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad atsakovas neįrodė, jog jis turėjo gauti ES paramą būtent šios siloso tranšėjos statybai ir dėl ieškovės veiksmų negavo minėtos paramos. Esant tokioms aplinkybėms atsakovo priešieškinis šioje dalyje atmestinas.

105Dėl atsakovo prašymo priteisti 17 044,63 Lt (4 936,46 Eur) delspinigių ir 4 734,62 Lt (1 371,24 Eur) banko palūkanų

106Netesybos gali būti nustatytos įstatymų, sutarties ir teismo (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Specialiuosiuose įstatymuose gali būti nustatyti kiti nei CK įtvirtinti netesybų mokėjimo pagrindai ir maksimalūs jų dydžiai. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

107Kasacinio teismo išaiškinta, kad teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 straipsniai) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). CK 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti du savarankiški pagrindai, kada teismas gali mažinti netesybas – jeigu jos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Teismo teisė mažinti netesybas kyla tik nustačius vieną arba abi šias sąlygas. Aplinkybė, ar netesybos yra neprotingai didelės, turi būti vertinama atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2013, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2013, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-378/2017 19-20 punktus).

108Be to, kasacinis teismas, formuluodamas kriterijus, kuriais vadovaujantis sprendžiamas netesybų mažinimo klausimas, yra nurodęs ir tai, kad vienas esminių kriterijų yra sutarties šalis siejantis teisinių santykių pobūdis. Tuo atveju, kai sutarties šalys yra profesionalios verslininkės, sudariusios komercinę sutartį, tai reiškia, kad jos geba pamatuoti prisiimtą riziką, todėl galimas teismo įsikišimas į jų sutartinius santykius yra labai ribotas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-95-313/2017, 40 punktą).

109Nagrinėjamu atveju pagal tarp šalių pasirašytų sutarčių 6.3. punktą už 6.1. punkte nurodytų terminų nesilaikymą, atsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,05proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties darbų atlikimo pabaigos. Taip pat nustatyta, kad rangos darbai šalių nustatytu terminu - t. y. iki 2014-07-02 (sutarties 6.1. punktas) atlikti nebuvo, nebaigtų darbų ir defektų pašalinimo kaina- 19 290,88 Eur

110Nors, teismo vertinimu, susitarimu nustatytas netesybų dydis nėra pernelyg didelis (0,05 proc.), taip pat nėra pagrindo pripažinti, kad jis yra akivaizdžiai prieštaraujantis verslo logikai, tačiau kaip jau minėta, kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes, nes priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu, dėl to ir teismų praktikoje nėra vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

111Tokiu atveju teismas įvertina šios konkrečios bylos faktines aplinkybes, turinčias reikšmės sprendžiant klausimą dėl netesybų dydžio sumažinimo, o būtent tai, jog abi šalys yra verslininkai, turi patirties verslo bei derybų srityje, gali numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirinko sutarties sąlygas. Rangovė su sutartinėmis netesybomis ir jų dydžiu sutiko, sutartis buvo komercinio pobūdžio, o statybos rangos darbai nustatytais terminai nebuvo atlikti. Be to, nors didžioji darbų dalis ir buvo atlikta iki šalių susitarime nustatyto termino pabaigos (bendra statybos darbų vertė – 157 820,66 Lt), tačiau ekspertizės akte nustatyta, kad statybos darbų trūkumai yra esminiai. Priteistinos netesybų sumos (ne)mažinimui reikšminga yra ir ekspertizės akte nustatyta bendra defektų pašalinimo ir nebaigtų darbų kaina – 19 290,88 Eur. Remdamasis tuo, kas nurodyta teismas sprendžia, kad atsakovo pašoma priteisti 4 936,46 Eur delspinigių suma šiuo konkrečiu atveju atitinka teisingo ir protingo netesybų reikalavimą, apibrėžtą CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje.

112Atsakovas taip pat įrodinėjo, kad dėl vėlavimo atlikti statybos rangos darbus jis turėjo sumokėti 1 371,24 Eur dydžio palūkanų (šią aplinkybę, atsakovo įsitikinimu, patvirtina bylos svarstymui pateikta palūkanų išlaidų skaičiuotė bei jo paaiškinimai). Ir nors priežastinis ryšys gali būti ir netiesioginis, kai žala atsiranda netiesiogiai iš neteisėtų veiksmų (ar neveikimo), bet pakankamu laipsniu sąlygoja žalos atsiradimą, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti, kad būtent ieškovės veiksmai, susiję su nukrypimu nuo rangos sutarties darbų atlikimo grafiko, lėmė atsakovo pareigą sumokėti bankui kredito palūkanas ir atitinkamai 1 371,24 Eur dydžio nuostoliams susidaryti. Kita vertus, teismui nepateikta duomenų, leidžiančių įvertinti atsakovo ir kredito įstaigos sutartinius santykius, nustatytą palūkanų dydį, jų mokėjimo grafikus ir pan. (CPK 12, 178 straipsniai). Dėl šios priežasties teismas šį atsakovo reikalavimą laiko neįrodytu ir jį atmeta.

113Dėl procesinių palūkanų

114Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1, 2d. skolininkas (šiuo atveju – ieškovė) taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

115Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. nustatyta, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad po atsakovo priešieškinio ieškovei priėmimo teisme, Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 10 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. B2-964-596/2017 ieškovei iškelta bankroto byla (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, CPK 179 straipsnio 3 dalis). Minėta nutartis yra įsiteisėjusi. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. nuostatas, nėra pagrindo priteisti procesinių palūkanų iš ieškovės (bankrutuojančios įmonės).

116Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

117Šalys prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės ieškinys atmestas, o atsakovo priešieškinis tenkintas iš dalies, t. y. patenkinti 42 procentų (prašoma suma 61 390,09 Eur, o priteista suma 25 907,08 Eur) atsakovo reikalavimų, tokiu atveju atsakovas turi teisę į 42 procentų pripažintų pagrįstomis bylinėjimosi išlaidų, patirtų už bylinėjimąsi teisme, atlyginimą (CPK 93 str.).

118Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovo bylinėjimosi išlaidas sudaro tokios sumos: 2 576 Eur byloje sumokėtas žyminis mokestis (1 239 Eur žyminis mokestis už priešieškinį, 1 287 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą, 50 Eur už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo), 8 450 Eur už advokatės teisines paslaugas, 1 500 Eur už byloje atliktą papildomą ekspertizę, 240 Eur faktinių aplinkybių konstatavimo išlaidos antstoliui, t. y, iš viso 12 766 Eur bylinėjimosi išlaidų.

119Tokiu atveju atsakovui iš ieškovės priteistina 5 361,72 Eur (12 766 Eur x 42 proc.) bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.). Kadangi ieškovei, kuri yra bankrutuojanti įmonė ir šiame procese buvo atstovaujama bankroto administratorės UAB „Administratoriai LT“, kyla pareiga kompensuoti atsakovui bylinėjimosi išlaidas, pripažintina ir tai, kad tokios išlaidos turi būti atlygintinos iš ieškovės bankroto administravimui skirtų lėšų Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

120Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

121Teismui atmetus ieškovės ieškinio reikalavimus Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė – areštas atsakovo J. K. turtui naikintinas. Tenkinant atsakovo priešieškinio reikalavimus iš dalies Šilutės rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 7 d. nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė – areštas ieškovės turtui mažintinas iki 25 907,14 Eur. Minėta laikinoji apsaugos priemonė paliktina galioti iki teismo sprendimo įvykdymo. (CPK 150 str. 3d.)

122Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

123Ieškovės BUAB „Ūkio projektai“, juridinio asmens kodas 303051049, ieškinį atmesti.

124Atsakovo J. K., asmens kodas ( - ) priešieškinį tenkinti iš dalies.

125Priteisti iš ieškovės BUAB „Ūkio projektai“, juridinio asmens kodas 303051049, 19 290,88 Eur (devyniolika tūkstančių du šimtus devyniasdešimt eurų 88 ct) tiesioginių išlaidų nebaigtiems darbams ir statybos defektams ištaisyti, 1 679,80 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 80 ct) už medžiagas, 4 936,46 Eur ( keturis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt šešis eurus 46 ct) delspinigių atsakovui J. K., asmens kodas ( - )

126Priteisti iš ieškovės BUAB „Ūkio projektai“, juridinio asmens kodas 303051049, atsakovui J. K. 5 361,72 Eur (penkis tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt vieną eurą 72 ct) bylinėjimosi išlaidų, atlyginant jas iš ieškovės bankroto administravimo išlaidų.

127Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – areštą atsakovo J. K. turtui panaikinti įsiteisėjus teismo sprendimui.

128Sumažinti ieškovės BUAB „Ūkio projektai“, juridinio asmens kodas 303051049, atžvilgiu Šilutės rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 7 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – areštą ieškovės turtui iki 25 907,14 Eur. Minėta nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

129Kitą priešieškinio dalį atmesti.

130Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo J. K. 6 383,69 Eur pagrindinės skolos,... 5. Atsakovas J. K. pateiktu atsiliepimu nesutiko su ieškiniu ir savo nesutikimą... 6. Be to minėtas atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš... 7. Atsakovas nurodė, kad ieškovė laiku neįvykdė savo sutartinių... 8. Dėl rangovui sutartyje priskirtų darbų atlikimo ir jo pareigos atsiskaityti... 9. Sutarties 1.1 p. numatytas aikštelės pagrindų paruošimas. Didžiąją dalį... 10. Iš viso aikštelės pagrindų paruošimo darbų užsakovas atliko už 17 400... 11. Atsakovo teigimu, ieškovė už šiuos darbus jai neatsiskaitė. Sutartyje... 12. Atsakovas nurodo, kad atliko šiuos mokėjimus:
 1. 2014-05-07... 13. Iš viso atsakovas ieškovei pagal 6-10 p. pervedė 19 500 Lt. Pervesdamas... 14. Dėl tiesioginių nuostolių... 15. Ieškovė atsakovo teigimu neatliko šių siloso tranšėjos baigiamųjų... 16. Iš viso neatlikta darbų už 18 922 Lt + PVM 21% (22 895,62 Lt arba 6 631,03... 17. Iš viso darbų užsakovas atliko už 28 811,62 Lt (arba 8 344,42 Eur).... 18. Siloso tranšėjos betoninės dangos defektų ištaisymas (armuotos, šlifuoto... 19. Dėl netiesioginių nuostolių atlyginimo.... 20. Atsakovas pažymi, kad siloso tranšėjos statybos darbams kompensuoti... 21. Ieškovė BUAB „Ūkio projektai pateiktu atsiliepimu į priešieškinį... 22. Pažymėtina tai, jog šalių sudarytos sutarties 6.1. p. šalys susitarė, kad... 23. Dėl statybos objekto dokumentacijos nurodė, kad atsakovui statybos objekto... 24. Dėl atsiskaitymo su trečiaisiais asmenimis nurodė, kad atsiskaitymas su... 25. Dėl rangovui sutartyje priskirtų darbų atlikimo... 26. Atsakovas priešieškinyje nurodė, kad atsikertant į atsakovo argumentą tai,... 27. Dėl baigiamųjų darbų ir darbų trūkumų... 28. Atsakovas priešieškinyje teigia, kad ieškovė neatliko šių siloso... 29. Ieškovė nurodė, kad minėti priešieškinio motyvai yra nepagrįsti.... 30. Dėl netiesioginių nuostolių... 31. Ieškovės nuomone šis reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas ir... 32. Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo apie posėdį pranešta... 33. Atsakovas J. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka,... 34. Atsakovas nurodė, kad ieškovė darbo brėžiniuose, kurie buvo pateikti... 35. Atsakovas nurodė, kad siloso tranšėja ieškovo buvo pastatyta su trūkumais,... 36. Atsakovo vertinimu ieškovo statomas objektas pagal rangos sutartį nebuvo... 37. Atsakovas nurodė, kad delspinigius sudaro 17044,63 Lt (4936,46 Eur).... 38. Atsakovo J. K. atstovė advokatė Virginija Kondratienė prašo ieškinį... 39. Liudytojas K. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis dirba BUAB „Ūkio... 40. Liudytojas R. M. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis atsakovo užsakymu... 41. Teismo ekspertas R. M. teismo posėdžio metu patvirtino jo teismo statybos... 42. Ekspertas J. R. teismo posėdžio metu patvirtino savo 2016-08-24 išvadoje Nr.... 43. Teismas konstatuoja:... 44. Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 45. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 46. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-04-24 BUAB „Ūkio projektai“... 47. Šalių aiškinimu, vėliau (ta pačia data ir tuo pačiu numeriu) buvo... 48. Taip pat į bylą pateikti dveji BUAB „Ūkio projektai“ statytojui J. K.... 49. 2014-05-15 tarp šalių buvo pasirašytas Atliktų darbų priėmimo aktas Nr.... 50. 2014-06-14 UAB PERDANGA“ pateikė sąskaitą-faktūrą Serija KLP NR. 0005947... 51. 2014-08-21 ieškovė siuntė raginimą Nr. 14/08/21 ūkininkui J. K., kuriame... 52. 2014-09-05 atsakovas J. K. pateikė rangovui UAB „Ūkio projektai“... 53. 2014-09-15 ieškovė pateikė pretenziją atsakovui, kurioje nurodė, kad BUAB... 54. 2014-09-01 Tarp T. B. projektavimo įmonės ir BUAB „Ūkio projektai“ buvo... 55. 2014-11-12 atsakovas raštu pažymėjo, kad iš BUAB „Ūkio projektai“ gavo... 56. UAB „PERDANGA“ paaiškinime dėl betono tiekimo ir atsiskaitymo nurodė,... 57. 2015-03-12 UAB SIMUVA ūkininkui J. K. pateikė komercinį pasiūlymą Nr.... 58. 2015-02-12 R. M., statybų techninės priežiūros inžinierius, apžiūrėjęs... 59. Defektų ištaisymui rekomenduoja: Dangos defektų ištaisymui įrengti... 60. 2016-06-17 UAB „Baltų būstas“ ekspertas R. M. atliko siloso tranšėjos,... 61. 2016-04-06 antstolis Aleksandras Selezniovas Faktinių aplinkybių konstatavimo... 62. 2016-08-24 ekspertas J. R. pateikė Eksperto išvadą Nr. 16-08-/03 dėl siloso... 63. Ekspertas J. R. pateikė išvadą, kad Siloso tranšėjos konstrukcijos... 64. Teismo ekspertas Vytautas B. E. 2017-09-07 teismo ekspertizės akte dėl ginčo... 65. Taip pat minėtas ekspertas parengė ir pridėjo Lokalinę sąmatą bendrai 19... 66. 2015-02-25 UAB „Vystama“ atsakovui J. K. pateikė komercinį pasiūlymą,... 67. Dėl tarp ieškovės ir atsakovo pasirašytų rangos sutarčių.... 68. Kaip nustatyta bylos medžiaga tarp šalių buvo pasirašytos trys 2014-04-29... 69. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio 1... 70. Aiškinantis šalių valią nustatyta, kad 2014-04-29 tarp šalių sudaryta... 71. Dėl ieškovės reikalavimų priteisti iš atsakovo J. K. 6 383,69 Eur... 72. Statybos rangos sutartimis Rangovas, pagal užsakovo pateiktą užduotį savo... 73. 2011-05-11 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl... 74. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, kas turėjo atlikti siloso tranšėjos... 75. Atsakovas teigia, kad ieškovė neatliko šių siloso tranšėjos baigiamųjų... 76. Atsakovas nurodo, kad iš viso neatlikta darbų už 18922 Lt + PVM 21%... 77. 2015-02-12 R. M. Atliktų statybos darbų defektų apžiūros akte konstatavo,... 78. Atsižvelgiant į tai, kad rangovas (ieškovė) įsipareigojo savo jėgomis,... 79. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta teismas konstatuoja, kad ginčo objekte... 80. Ieškovei neįrodžius pagrindinio reikalavimo pagrįstumo, negali būti... 81. Dėl atsakovo reikalavimo dėl tiesioginių išlaidų nebaigtiems statybos... 82. Atsakovas nurodė, kad ieškovė neatliko siloso tranšėjos baigiamųjų... 83. Ieškovė su šia atsakovės pozicija nesutiko teigdama, kad nei Rangos... 84. Teismas su šiais ieškovės teiginiais nesutinka. Kaip jau minėta anksčiau,... 85. Teismo ekspertas R. M. 2016-06-17 ekspertizės akte nurodė, kad 2015-02-12 R.... 86. 2016-08-24 ekspertas J. R. eksperto išvadoje nurodė, kad siloso tranšėjos... 87. Siloso tranšėjos grindų atidengimą padarė ir teismui pateikė ekspertizės... 88. Teismas, remdamasis ekspertų išvadomis konstatuoja, kad ginčo objekte nebuvo... 89. Dėl sutarčių 3.2.8. punkto, kuris teigia, kad „Užsakovas savo lėšomis... 90. Dėl sutarčių 3.2.10. punkto tarp šalių pasirašytose pirmose dvejose... 91. Dėl priteistinos sumos dydžio nebaigtiems statybos darbams ir trūkumams... 92. 2015-02-25 UAB „Vystama“ ūkininkui J. K. pateikė komercinį pasiūlymą,... 93. Dėl atsakovo prašymo iš ieškovės priteisti 28 811,62 Lt (8 344,42 Eur)... 94. Atsakovas nurodo, kad ieškovei prašant ir sutarus dėl apmokėjimo užsakovas... 95. Iš viso darbų užsakovas atliko už 28 811,62 Lt (arba 8 344,42 Eur), kas... 96. Ieškovė atsiliepime į priešieškinį pabrėžė tai, kad Rangos sutarties... 97. Kaip jau minėta, teismas aiškindamas šalių ginčą vadovaujasi pirmomis... 98. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir... 99. Nagrinėjamu atveju teismas laiko, kad atsakovas neįrodė, kad atsakovas pats... 100. Atsakovas taip pat prašo priteisti už kitas paslaugos 5 416 Lt (arba 1 568,58... 101. Atsakovas iš ieškovės taip pat prašo 65 215,61 Lt (18 887, 61 Eur negautos... 102. Atsakovas teigia, kad dėl ieškovės kaltės buvo priverstas pakeisti jo ir... 103. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 104. Nagrinėjamu atveju atsakovas nepagrindė nurodytų nuostolių pagrįstumo ir... 105. Dėl atsakovo prašymo priteisti 17 044,63 Lt (4 936,46 Eur) delspinigių ir 4... 106. Netesybos gali būti nustatytos įstatymų, sutarties ir teismo (CK 6.71... 107. Kasacinio teismo išaiškinta, kad teismo teisė mažinti netesybas nėra... 108. Be to, kasacinis teismas, formuluodamas kriterijus, kuriais vadovaujantis... 109. Nagrinėjamu atveju pagal tarp šalių pasirašytų sutarčių 6.3. punktą už... 110. Nors, teismo vertinimu, susitarimu nustatytas netesybų dydis nėra pernelyg... 111. Tokiu atveju teismas įvertina šios konkrečios bylos faktines aplinkybes,... 112. Atsakovas taip pat įrodinėjo, kad dėl vėlavimo atlikti statybos rangos... 113. Dėl procesinių palūkanų... 114. Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1, 2d. skolininkas (šiuo atveju –... 115. Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. nustatyta, jog įsiteisėjus... 116. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 117. Šalys prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės ieškinys... 118. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovo bylinėjimosi išlaidas sudaro tokios... 119. Tokiu atveju atsakovui iš ieškovės priteistina 5 361,72 Eur (12 766 Eur x 42... 120. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 121. Teismui atmetus ieškovės ieškinio reikalavimus Šilutės rajono apylinkės... 122. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263-268 straipsniais,... 123. Ieškovės BUAB „Ūkio projektai“, juridinio asmens kodas 303051049,... 124. Atsakovo J. K., asmens kodas ( - ) priešieškinį tenkinti iš dalies.... 125. Priteisti iš ieškovės BUAB „Ūkio projektai“, juridinio asmens kodas... 126. Priteisti iš ieškovės BUAB „Ūkio projektai“, juridinio asmens kodas... 127. Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi taikytą... 128. Sumažinti ieškovės BUAB „Ūkio projektai“, juridinio asmens kodas... 129. Kitą priešieškinio dalį atmesti.... 130. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...