Byla 2S-1093-345/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Henricho Jaglinskio (pranešėjo) kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko ir įkeisto turto savininko UAB „( - )“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 19 d. nutarties, kuria nutarta areštuoti įkeistus nekilnojamuosius daiktus, civilinėje byloje pagal kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialą, veikiantį Danske Bank A/S vardu, pareiškimą suinteresuotam asmeniui UAB „( - )“ (skolininkui ir įkeisto turto savininkui) dėl priverstinio skolos išieškojimo

Nustatė

3Skolininkas UAB „( - )“ (į/k ( - )), užtikrindamas iki 2016 m. rugsėjo 28 d. suteikto kredito grąžinimą hipotekos lakštu Nr. 01120060029022, 2006-12-12 įregistruotu Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriuje, įkeitė AB Sampo bankui (jo teises ir pareigas perėmė Danske Bank A/S) skolininkei nuosavybes teise priklausančius nekilnojamus daiktus:

4-165,01 kv.m ploto administracines patalpas, pažymėtas indeksais: nuo 2-80 iki 2-86, 2-112 su b.n. patalpomis 1-1, 1-17, 1-127, 2-95 (1/8 iš 48,86 kv.m) t.y. 6,10 kv.m (su nebaigtomis rekonstruoti pastogės patalpomis: M1, baigtumas – 80%), unikalus Nr. ( - )Vilniuje;

5-148,51 kv.m ploto administracines patalpas, pažymėtas indeksais: nuo 2-87 iki 2-94 su b.n. patalpomis 1-1, 1-17, 1-127, 2-95 (1/8 iš 48,86 kv.m), t.y. 6,10 kv.m (su nebaigtomis rekonstruoti pastogės patalpomis: M1, baigtumas - 80%), unikalus Nr. ( - )Vilniuje;

6-272,62 kv.m ploto gyvenamąsias patalpas su b.n. patalpomis 1-1, 1-17, 1-127, 2-95 (1/8 iš 48,86 kv.m), t.y. 6,11 kv.m ir 12,62 kv.m terasa, pažymėta T, unikalus ( - )Vilniuje;

7-78,20 kv.m ploto adminstracines patalpas pažymėtas indeksais: 1-234 iki 1-238, unikalus Nr. ( - ), Vilniuje.

8To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti buvo sudarytas kilnojamojo turto įkeitimo lakštas Nr. 01220060029020, 2006-12-08 įregistruotas Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriuje, kuriuo UAB „( - )“ (į/k ( - ) įkeitė AB Sampo bankui (teises ir pareigas perėmė Danske Bank A/S) skolininkui nuosavybės teise priklausančias pinigines lėšas atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. ( - ) litais, eurais ir JAV doleriais, esančias AB SAMPO banke (dabar – Danske Bank A/S), bei visas būsimas įplaukas į šią sąskaitą.

9Kreditorius 2010-03-18 pateikė teismui pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo (b.l.92-93), ir nurodė, kad hipoteka užtikrinta prievolė-2006-09-28 kredito sutartis Nr. K200609-1589 su visais jos sąlygų pakeitimais bei papildymais, yra nevykdoma. Skolą sudaro –3785,39 Lt nesumokėtų palūkanų, 1722,65 Lt delspinigių, iš viso 5508,04 Lt, 130 Lt žyminio mokesčio išlaidų bei 10 Lt įspėjimo įteikimo išlaidų.

10Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010 m. kovo 19 d. nutartimi kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo, veikiančio Danske Bank A/S vardu prašymą patenkino, areštavo įkeistus nekilnojamuosius daiktus, išaiškino daiktų savininkei UAB „( - )“ (į/k duomenys neskelbtini), kad nuo įkeistų daiktų arešto momento ji netenka teisės perleisti daiktų kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teises į daiktus arba mažinti jų vertę. Įspėjo skolininkę (įkeisto turto savininkę) UAB „( - )“, jog negrąžinus skolos, t.y. 3785,39 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 1722,65 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių, iš viso: 5508,04 Lt, 130,00 Lt žyminio mokesčio išlaidų bei 10,00 Lt įspėjimo įteikimo išlaidų per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytinių arba perduoti kreditoriui administruoti. Išaiškino kreditoriui, jeigu skola per vieną mėnesį nuo įkeistų daiktų arešto nutarties nuorašo įteikimo skolininkei dienos negrąžinta, kreditorius ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šios nutarties įteikimo skolininkei dienos turi pakartotinai kreiptis su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išeiškojimo, kartu pateikdamas hipotekos lakšto ir įkeitimo lakšto originalus.

11Atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 19 d. nutarties byloje Nr. I-365/2010 skolininkė UAB „( - )“ prašo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad 2008-08-18 tarp pareiškėjo Danske Bank A/S Lietuvos filialo ir UAB „( - )“ buvo sudaryta Kredito sutartis Nr. 200808-0402, kurios paskirtis buvo UAB „( - )“ esamiems įsipareigojimams Banke refinansuoti, tarp jų ir Kredito sutartį Nr. 200609-1589. Pagal refinansavimo sutartį galutinis kredito grąžinimo terminas buvo nustatytas 2011 m. birželio 30 d. Ši sutartis apėmė visas prieš tai su pareiškėju sudarytas kredito sutartis, taip pat ir Kredito sutartį Nr. 200609-1589, pakeitė kai kurias ankstesnės sutarties sąlygas ir buvo skirta jai refinansuoti. Todėl prieš reikalaujant vykdyti Kredito sutartį Nr. 200609-1589 bei prieš taikant sankcijas dėl įsipareigojimų, prisiimtų šia sutartimi nevykdymo, reikia išspręsti klausimus, susijusius su minėtos Refinansavimo sutarties vykdymu ir galiojimu. Vėliau sudaryta Kredito sutartis pakeitė kai kurias anksčiau sudarytos sutarties sąlygas bei pratęsė kredito grąžinimo terminą.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas prašo skolininko UAB „( - )“ atskirąjį skundą atmesti ir palikti Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 19 d. nutartį nepakeistą bei paskirti UAB „( - )“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Skolininko motyvai yra nepagrįsti, kadangi tiek išieškotojui, tiek skolininkui yra žinoma, kad 2008 m. rugpjūčio 18 d. Kredito sutartimi Nr. K200808-0402 Bankas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis suteikti kreditą, o UAB „( - )“ įsipareigojo pasinaudoti kreditu, nustatyta tvarka grąžinti pasiskolintas lėšas ir mokėti bankui palūkanas bei vykdyti kitus įsipareigojimus. Kadangi UAB „( - )“ neįvykdė sutarties reikalavimų, buvo pranešta apie sutarties nutraukimą. Kredito sutarties Nr. K200609-1589 įvykdymo užtikrinimui, kilnojamojo turto įkeitimo ir nekilnojamojo turto hipotekos nebuvo atsisakyta, todėl kreditorius turi galiojančią teisę vykdyti išieškojimą iš prievolės įvykdymo užtikrinimui įkeisto turto. Šia teise kreditorius pasinaudojo, o nagrinėjant kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo hipotekos teisėja konstatavo, jog hipoteka užtikrinta prievolė nėra įvykdyta, ir vadovaujantis CPK 558 str. 1 d. areštavo įkeistą turtą. Akivaizdu, kad skolininkas suinteresuotas vilkinti kreditoriaus inicijuojamą išieškojimą iš įkeisto turto, sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, kadangi jis žino, jog nevykdo kredito sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, nevykdė ir Kredito sutartimi Nr. K200808-0402 prisiimtų įsipareigojimų, pateikė atskirąjį skundą ir taip piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nustatė visas faktines bylos aplinkybes, teisingai jas įvertino, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos tokios kategorijos bylose, tinkamai taikė bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimą nustatančias procesines teisės normas. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai su prašymu panaikinti skundžiamą teismo nutartį atmestini.

16Hipoteka yra viena iš užtikrinimų bankų kreditavimo veikloje ne ginčo procedūrų visuma, laiduojanti kreditoriui hipotekos reikalavimo patenkinimą. Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka, todėl ginčai bet kurioje hipotekos stadijoje, taip pat ir apeliacinės instancijos teismui, nagrinėjant atskirąjį skundą dėl hipotekos teisėjo priimtos nutarties, kuria patenkintas hipotekos kreditoriaus reikalavimas areštuoti įkeistą daiktą (CPK 558 str.), teisėtumo ir pagrįstumo, negalimi. Hipotekos teisėjų funkcijos nėra susijusios su ginčo nagrinėjimu, todėl bylose dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių atskirieji skundai galimi tik dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Pagal CPK XXXVI skyriaus nuostatas prašymai dėl priverstinio skolos išieškojimo nagrinėjami rašytinio proceso tvarka ir sprendžiami hipotekos teisėjo nutartimis, jeigu šiame skyriuje nenustatyta kitaip (CPK 554 str.). Rašytinio proceso tvarkai teikiamas prioritetas, nes šio pobūdžio bylose teismui pateikiami standartinės formos dokumentai ir teismas kontroliuoja ar jie užpildyti tinkamai, ar laikytasi teisės aktų nuostatų. Hipotekos teisėjas tik reikiamais atvejais atlieka tyrimą, siekdamas išsiaiškinti, ar atitinkamą procedūrą jam priklauso atlikti, taip pat ar pateikti jai vykdyti būtini dokumentai. Teigiamu atveju prašymas yra nagrinėjamas, o jei pateikti dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų, nutartimi atsisakoma atlikti prašomą procedūrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis c.b. Nr. 3K-3-536/2009).

17Tuo atveju, kai konkrečioje byloje kyla ginčas, susijęs su pagrindine prievole, t.y. dėl skolos atsiradimo pagrindo, jos dydžio, netinkamo paskolos sutarties sąlygų vykdymo, paskolos sutarties vienašalio nutraukimo prieš terminą teisėtumu ir pagrįstumu, kitos tarp šalių sudarytos kreditavimo sutarties (kurios įvykdymas susietas su pagrindine sutartimi) sąlygų netinkamo vykdymo ir kt., jis byloje dėl hipotekos ar įkeitimo nėra nagrinėjamas, nes nėra šios kategorijos bylų nagrinėjimo dalykas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-08 nutartis c.b. Nr. 3K-3-201/2007; 2008-01-31 nutartis c.b. Nr. 3K-3-103/2008; 2010-01-11 nutartis c.b. Nr.3K-3-50/2010; 2010-05-28 nutartis c.b. Nr.3K-3-260/2010 ir kt.). Tad apelianto atskirajame skunde išdėstyti argumentai, susiję su tuo, kad vėliau, 2008-08-18 tarp pareiškėjo Danske Bank A/S Lietuvos filialo ir UAB „( - )“ buvo sudaryta Kredito sutartis Nr. 200808-0402, kurios paskirtis buvo UAB „( - )“ esamiems įsipareigojimams Banke refinansuoti, (tarp jų ir Kredito sutartį Nr. 200609-1589), pagal kurią galutinis kredito grąžinimo terminas buvo nustatytas 2011 m. birželio 30 d. ir ši sutartis apėmė visas prieš tai su pareiškėju sudarytas kredito sutartis, pakeitė sutarčių sąlygas, todėl prieš reikalaujant vykdyti Kredito sutartį Nr. 200609-1589, bei prieš taikant sankcijas dėl įsipareigojimų, prisiimtų šia sutartimi nevykdymo, reikia išspręsti klausimus, susijusius su minėtos Refinansavimo sutarties vykdymu ir galiojimu, atmestini. 2008 m. rugpjūčio 18 d. kredito sutartis sudaryta tarp Danske Bank A/S Lietuvos filialo ir UAB „( - )“ yra nutraukta. Apie sutarties nutraukimą kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas tinkamai informavo skolininką 2009-09-04 raštu. Kreditoriaus įspėjimas bei paskesnis sutarties nutraukimas atitinka 2006-09-28 kredito sutarties Nr.K200609-1589 sąlygas (51.1, 51.2, 52 punktai).

18Kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog suinteresuotas asmuo, manydamas, kad jo teisės, yra pažeidžiamos, nesutikdamas su pareiškėjo reikalavimu priverstinai išieškoti skolą bei netesybas, ar netesybų dydžiu, turi teisę kreiptis į teismą pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles siekdamas apginti, jo manymu, pažeistas teises.

19Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 19 d. nutartį.

20Atmetus atskirąjį skundą, iš suinteresuoto asmens (skolininko) UAB „( - )“ valstybei priteistinos 5,70 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Priteisti iš suinteresuoto asmens (skolininko) UAB „( - )“ į.k. ( - ) valstybei 5,70 Lt pašto išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Skolininkas UAB „( - )“ (į/k ( - )), užtikrindamas iki 2016 m. rugsėjo... 4. -165,01 kv.m ploto administracines patalpas, pažymėtas indeksais: nuo 2-80... 5. -148,51 kv.m ploto administracines patalpas, pažymėtas indeksais: nuo 2-87... 6. -272,62 kv.m ploto gyvenamąsias patalpas su b.n. patalpomis 1-1, 1-17, 1-127,... 7. -78,20 kv.m ploto adminstracines patalpas pažymėtas indeksais: 1-234 iki... 8. To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti buvo sudarytas... 9. Kreditorius 2010-03-18 pateikė teismui pareiškimą dėl priverstinio skolos... 10. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010 m. kovo 19 d.... 11. Atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas... 15. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo ir... 16. Hipoteka yra viena iš užtikrinimų bankų kreditavimo veikloje ne ginčo... 17. Tuo atveju, kai konkrečioje byloje kyla ginčas, susijęs su pagrindine... 18. Kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog suinteresuotas asmuo,... 19. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti Vilniaus... 20. Atmetus atskirąjį skundą, iš suinteresuoto asmens (skolininko) 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. kovo 19 d.... 23. Priteisti iš suinteresuoto asmens (skolininko) UAB „( -...