Byla 2-86

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Donato Šerno (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eura“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 20 d. nutarties, kuria atsakovo atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 244-218/2005 pagal ieškovo V. M. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eura“, Baltarusijos Respublikos įmonei atvirajai akcinei bendrovei „Mapid“, dalyvaujant tretiesiems asmenimis A. D. , M. S. , atvirosios akcinės bendrovės „Mapid“ mechanizacijos ir specialiųjų darbų valdybai, dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas V. M. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Eura“ ir atvirosios akcinės bendrovės „Mapid“ solidariai 44 442,11 Lt turtinės žalos atlyginimo, įpareigoti mokėti kas mėnesį iki gyvos galvos 500 Lt dydžio minimaliojo vidutinio darbo užmokesčio sumą, ją indeksuojant nustatyta tvarka, priteisti neturtinės žalos atlyginimą - 300 000 Lt vienkartine išmoka ir 3000 Lt periodinėmis kasmėnesinėmis išmokomis iki gyvos galvos.

42004 m. gruodžio 17 d. prašymu ieškovas V. M. prašė areštuoti UAB ,,Eura“ turtą ir pinigines lėšas 344 442 Lt sumai.

5Ieškovas nurodė, jog egzistuoja reali grėsmė, kad atsakovas UAB „Eura“, siekdamas išvengti atsakomybės, gali imtis priemonių, kad teismo sprendimas taptų neįvykdomas. Be to, UAB „Eura“ gali būti iškelta bankroto byla arba pradėta jos likvidavimo procedūra. Tokiu atveju ieškovas negalėsiąs gauti nei tiesioginio žalos atlyginimo, nei moralinės žalos atlyginimo.

6Vilniaus apygardos teismas 2004 m. gruodžio 20 d. nutartimi ieškovo reikalavimams užtikrinti pritaikė laikinąsias apsaugos priemones: nutarė 344 442 Lt sumai areštuoti atsakovo UAB ,,Eura“ nuosavybės teise valdomus nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant bet kokiu būdu perleisti juos tretiesiems asmenims. Šių daiktų nesant arba esant nepakankamai, teismas nutarė areštuoti AB banke ,,Hansabankas“ esančioje atsakovo UAB „Eura“ atsiskaitomojoje sąskaitoje pinigines lėšas, leidžiant atsakovui jas naudoti įstatyme nustatytiems privalomiems mokėjimams ir darbuotojų darbo užmokesčiui bei su juo susijusioms išmokoms išmokėti. Surasti ir aprašyti areštuojamą turtą teismas pavedė ieškovo pasirinktam ir atsakovo buveinės vietoje esančiam antstoliui. Areštuotų nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų valdytoju ir saugotoju teismas paskyrė atsakovą UAB ,,Eura“, paliekant jam teisę naudotis areštuotais daiktais.

7Teismas nutartyje nurodė, kad pareikšto ieškinio suma 344 442 Lt yra didelė, bylos nagrinėjimas yra užsitęsęs, todėl yra pakankamai pagrindo manyti, kad nesiėmus ieškinio apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovui, įvykdymas gali būti apsunkintas arba tapti neįmanomas.

8Atsakovas UAB „Eura“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 20 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl ieškinio užtikrinimo priemonių taikymo atmesti.

9Apeliantas nurodo, kad teismo nutartis nepagrįsta ir turi būti panaikinta dėl šių motyvų:

  1. ieškinys pareikštas dviems atsakovams, tačiau teismas laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstai pritaikė tik vienam;
  2. ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo prašyme dėl ieškinio užtikrinimo išdėstytus teiginius, jog siekiant išvengti atsakomybės, atsakovui gali būti iškelta bankroto byla arba taikoma likvidavimo procedūra. Be to, laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos vėliau, nei pareikštas ieškinys, tačiau atsakovas nesiėmė jokių veiksmų rodančių, kad siekia išvengti atsakomybės;
  3. teismas neatsižvelgė į tai, kad palikus ieškinį atsakovo AAB „Mapid“ atžvilgiu nenagrinėtą, ieškovas ieškinio nepatikslino, bet paprašė jo užtikrinimo, pilnai ieškinio sumai areštuojant atsakovo UAB „Eura“ turtą. Toks ieškovo elgesys laikytinas nesąžiningu naudojimusi savo teisėmis;
  4. teismo nutartis pažeidžia ekonomiškumo principą, nes areštavus UAB „Eura“ sąskaitą, bus sutrikdyti atsiskaitymai su verslo partneriais. Teismas neatsižvelgė į tai, jog atsakovo pagrindinė veikla yra kelionių organizavimas, todėl areštavus lėšas, jis negalės atlikti įsipareigojimų savo klientams ir bus trukdoma normali įmonės veikla. Taip pat byloje yra įrodymai, patvirtinantys, kad atsakovas gali patirti apie 200 000 Lt nuostolių;
  5. teismas priėmė nutartį neatsižvelgdamas, kad žalos padarymo metu galiojęs Baltarusijos Respublikos Civilinis kodeksas nenumatė galimybės prisiteisti neturtinę žalą tokio pobūdžio bylose.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio pirmosios dalies nuostata, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. To paties straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o jų taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismų praktikoje ši aplinkybė preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos, kadangi tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

12Įstatymas numato įvairias laikinąsias apsaugos priemones, kurias gali taikyti teismas, užtikrindamas teismo sprendimo įvykdymą. Tarpe šių priemonių numatytos tokios, kaip atsakovo nekilnojamojo daikto areštas, jo kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių areštas (CPK 145 str. 1 d. 1, 3 p.p.).

13Atsakovui UAB ,,Eura“ šioje byloje ieškovas pareiškė turtinį reikalavimą dėl pakankamai didelės - 344 442 Lt litų sumos išieškojimo. Jau vien ši aplinkybė padidina galimo šioje byloje teismo sprendimo neįvykdymo riziką ir leidžia daryti išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, nes turtas gali būti perleistas kitiems asmenims arba apsunkintas naujais įsipareigojimais. Kaip jau minėta, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje proceso stadijoje, todėl aplinkybė, kad ieškovas su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kreipėsi žymiai vėliau, negu pareiškė ieškinį, nėra kliūtis tokias priemones taikyti.

14Ieškinys šioje byloje buvo pareikštas dviems atsakovams solidariai, taigi tokį ieškinį patenkinus, ieškovas savo reikalavimą galėtų patenkinti pasirinktinai - tiek iš abiejų atsakovų bendrai, tiek iš bet kurio iš jų skyrium (CK 6.6 str.). Taigi, ir esant dviems solidariems atsakovams, teismas turėjo pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones visa pareikšto ieškinio apimtimi vieno iš jų atžvilgiu. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 16 d. nutartis, kuria šios bylos dalis pagal ieškinį atsakovui Baltarusijos įmonei ,,AAB ,,Mapid“ palikta nenagrinėta, atskiruoju skundu nebuvo apskųsta. Taigi, šiai nutarčiai įsiteisėjus, ieškinys liko pareikštas vienam atsakovui UAB ,,Eura“. Tokiu būdu, laikinosios apsaugos priemonės pagrįstai buvo taikytos vien šio atsakovo atžvilgiu.

15Negalima sutikti ir su tuo atsakovo teiginiu, kad nutartis taikyti jo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones pažeidžia ekonomiškumo principą. Skundžiamąja nutartimi teismas nutarė pirmiausia areštuoti atsakovo nuosavybės teise valdomus kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, uždraudžiant bet kokiu būdu juos perleisti tretiesiems asmenims, šių daiktų valdytoju ir saugotoju paskyrė atsakovą UAB ,,Eura“ ir paliko jam teisę naudotis areštuotais daiktais. Ir tik šių daiktų nesant arba esant jų nepakankamai, teismas nutarė areštuoti atsakovo atsiskaitomojoje sąskaitoje esančias pinigines lėšas. Toks atsakovo kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų arešto būdas atitinka ekonomiškumo principą, nes draudžia tik disponavimą šiais daiktais, bet ne naudojimą ar valdymą. Pažymėtina, jog atsakovas nenurodo, jog jis neturi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kurie gali būti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo objektas. Taigi atsakovo teiginiai, kad areštavus lėšas, jis negalės atlikti įsipareigojimų savo klientams ir bus trukdoma normali įmonės veikla, nepagrįsti faktiniais bylos duomenimis.

16Pažymėtina, kad atsakovas šioje byloje jau yra pareiškęs Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Šis prašymas dar nėra išnagrinėtas. Atsakovo atskirojo skundo teiginys, kad jis gali patirti apie 200 000 Lt nuostolių, yra susijęs su šio prašymo nagrinėjimu, todėl teisėjų kolegija dėl jo pagrįstumo nepasisako.

17Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, byla iš esmės nenagrinėjama, todėl dėl ieškinio pagrįstumo teismas negali pasisakyti. Atskirojo skundo teiginys apie galiojusio Baltarusijos Respublikos Civilinio kodekso taikymą ir galimybę prisiteisti neturtinės žalos atlyginimą yra susijęs su pareikštojo ieškinio pagrįstumo klausimais, todėl negali būti nagrinėjimo objektu, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą ir skundžiamosios nutarties teisėtumui ir pagrįstumui įtakos neturi.

18Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė teisėtai ir pagrįstai, laikydamasis proceso teisės normų reikalavimų ir pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamoji teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

20Palikti Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 20 d. nutartį nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas V. M. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu,... 4. 2004 m. gruodžio 17 d. prašymu ieškovas V. M. prašė areštuoti UAB... 5. Ieškovas nurodė, jog egzistuoja reali grėsmė, kad atsakovas UAB „Eura“,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2004 m. gruodžio 20 d. nutartimi ieškovo... 7. Teismas nutartyje nurodė, kad pareikšto ieškinio suma 344 442 Lt yra... 8. Atsakovas UAB „Eura“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 9. Apeliantas nurodo, kad teismo nutartis nepagrįsta ir turi būti panaikinta... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio... 12. Įstatymas numato įvairias laikinąsias apsaugos priemones, kurias gali... 13. Atsakovui UAB ,,Eura“ šioje byloje ieškovas pareiškė turtinį... 14. Ieškinys šioje byloje buvo pareikštas dviems atsakovams solidariai, taigi... 15. Negalima sutikti ir su tuo atsakovo teiginiu, kad nutartis taikyti jo... 16. Pažymėtina, kad atsakovas šioje byloje jau yra pareiškęs Vilniaus... 17. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, byla iš esmės... 18. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 20. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 20 d. nutartį nepakeistą....