Byla 2-843-236/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Timber construction group“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tigesta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Timber construction group“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tigesta“ skundą dėl 2019 m. sausio 18 d. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Timber construction group“ kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Dignalita“ ir A. M.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Kauno apygardos teismas 2017-06-22 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2018-01-17, nutarė iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Timber construction group“, bankrutuojančios UAB „Timber construction group“ administratore paskirti UAB „Tigesta“.

62.

7Pareiškėja BUAB „Timber construction group“ bankroto administratorė UAB „Tigesta“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2019-01-18 kreditorių susirinkime priimtą nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu dėl 2019-01-18 taikos sutarties projekto patvirtinimo. Skunde pareiškėja nurodė, kad taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, suformuotai teismų praktikai, kreditorių ir bankroto administratorės teisėtiems interesams. Pirma, šiuo atveju UAB „Dignalita“ pasiūlytas ir 2019-01-18 vykusiame BUAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkime priimtas nutarimas dėl taikos sutarties sudarymo yra negaliojantis, nes UAB „Dignalita“ neturėjo teisės balsuoti bendrovės kreditorių susirinkime. Antra, Kauno apygardos teisme taip pat yra sprendžiamas UAB „Timber construction group“ bankroto pripažinimo tyčiniu klausimas, todėl taikos sutartis negali būti patvirtinta, kol nebus išnagrinėtas šis klausimas. Trečia, šiuo metu nėra aišku, kokią dalį finansinių reikalavimų ir administravimo išlaidų užtektų padengti pardavus nekilnojamąjį turtą, nes minėtam turtui nėra atliktas turto vertinimas, taip pat nenurodoma, iš kur bus gautos pajamos, kokias konkrečiai skolas ketinama išieškoti, ar skolų išieškojimas yra realus. Ketvirta, taikos sutartyje nenurodyta bendrovės turimo turto vertė, pirmos ir antros eilės kreditorių finansinių reikalavimų dydis, todėl bendrovė neturi realių galimybių įvykdyti taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Penkta, nėra nustatyta, ar bankrutuojanti bendrovė turi turto, iš kurio kreditoriai turėtų galimybę gauti savo reikalavimo (ar jo dalies) patenkinimą bendrovės bankroto atveju. Šešta, taikos sutartyje nurodyta, kad ketinama parduoti tik nekilnojamąjį turtą ir neminima bendrovei priklausanti transporto priemonė. Septinta, taikos sutartimi nenustatytos garantijos kreditoriams, jei nebus vykdomi sutartimi prisiimti įsipareigojimai. Aštunta, nėra įrodytas bendrovės veiklos tęstinumas, realios galimybės toliau sėkmingai veikti rinkoje.

83.

9Pareiškėja taip pat nurodė, kad bankroto administratorei nustatytas 4 000 Eur plius PVM atlyginimas neatitinka teisėtų bankroto administratorės lūkesčių, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-27 nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintuose Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąraše ir Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėse nustatytų dydžių. Šiuo atveju taikos sutartyje nurodoma, kad pirmos ir antros eilės finansiniai reikalavimai, kaip ir bankroto administravimo išlaidos (įskaitant atlyginimą), bus sumokėtos per 4 mėn. nuo taikos sutarties įsiteisėjimo dienos, nors ĮBĮ 36 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad nutraukus bankroto bylą, atlyginimas už administravimo paslaugas sumokamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo turto ir dokumentų perdavimo akto pasirašymo dienos.

104.

11Pareiškėja atkreipė dėmesį, kad taikos sutartyje administravimo išlaidos ir finansiniai reikalavimai bus dengiami pardavus bendrovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau taikos sutartyje nėra nurodyta, iš kokių lėšų bus padengti trečios eilės finansiniai reikalavimai.

125.

13Suinteresuoti asmenys A. M. ir UAB „Dignalita“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodo nesutinkantys su juo. Atsiliepime nurodė, kad kreditorių susirinkime priimtu nutarimu dėl taikos sutarties patvirtinimo kreditoriai ir bendrovės akcininkas siekia operatyviai užbaigti bankroto procedūras ir juridinį asmenį grąžinti į rinką. Bankroto administratorė ginčija kreditorių susirinkimo nutarimą skundą grįsdama deklaratyviais teiginiais. Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, kad kreditoriai būtų pateikę skundus dėl jų teisių gynimo. ĮBĮ įtvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir nutarimo priėmimo tvarka nebuvo pažeista. Taikos sutartis neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, nepažeidžia bankrutuojančios bendrovės, jos kreditorių teisėtų interesų. Dominuojanti kreditorė UAB „Dignalita“ ginčo kreditorių susirinkimo metu pritarė taikos sutarties 5 punkto sąlygai, kad ji savo reikalavimų patenkinimo dalį gaus paskiausiai už visus kreditorius. Toks kreditorės elgesys patvirtina jos sąžiningumą kitų kreditorių atžvilgiu. Suinteresuotų asmenų vertinimu, skundo argumentas dėl taikos sutarties tvirtinimo negalimumo esant pareikštam pareiškimui dėl bankroto pripažinimo tyčiniu yra nepagrįstas, nes nėra galutinio sprendimo dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu nei 2019-01-18 vykusio kreditorių susirinkimo metu, nei pateikiant skundą, be to, nėra duomenų, kad taikos sutartį sudarę asmenys bendrovę prie bankroto privedė tyčia. Taikos sutartis atitinka ĮBĮ 29 straipsnio 1 dalį, nepažeidžia kreditorių teisėtų interesų. BUAB „Timber construction group“ nekilnojamojo turto vertė mažiausiai yra 135 000 Eur, todėl pardavus šį turtą, bendrovei pakaks lėšų padengti ne tik pirmos ir antros eilės finansinius reikalavimus, tačiau ir pagrįstas administravimo išlaidas bei trečios eilės finansinius reikalavimus. Be to, įsipareigojimų vykdymas yra numatytas ne tik iš nekilnojamojo turto pardavimo, tačiau ir visų kitų bendrovės gautinų pajamų. Pažymėjo, kad taikos sutartyje yra numatyta akcininko A. M. atsakomybė už taikos sutarties vykdymą.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

156.

16Kauno apygardos teismas 2019-03-22 nutartimi nutarė pareiškėjos bankroto administratorės UAB „Tigesta“ skundo netenkinti.

177.

18Teismas nustatė, kad 2019-01-18 įvykusiame BUAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu kreditoriams buvo pateiktas svarstyti nutarimo projektas dėl taikos sutarties sudarymo. Kreditorių susirinkimo metu pakoregavus taikos sutarties projektą, už šios taikos sutarties sudarymą balsavo kreditorė UAB „Dignalita“, kurios teismo patvirtintas reikalavimas yra 78,8 proc. visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo pateikė turintis teisę tai padaryti subjektas – kreditorė UAB „Dignalita“.

198.

20Teismas nustatė, kad šiuo atveju ginčas kilo tik pirmajame taikos sutarties sudarymo bankroto byloje etape – kreditorių daugumai pritarus pasiūlytos taikos sutarties sudarymui, dėl to darė išvadą, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiant klausimą dėl kreditorių teisės pritarti taikos sutarties sudarymui, bankroto administratorės nurodyti argumentai dėl taikos sutarties sąlygų teisėtumo yra pateikti ne laiku, nes jie bus vertinami vėlesniame taikos sutarties sudarymo bankroto byloje etape – teisme sprendžiant jau pasirašytos taikos sutarties tvirtinimo klausimą. Kadangi šiuo atveju yra sprendžiama dėl pirmojo taikos sutarties sudarymo bankroto byloje etapo – kreditorių daugumos pritarimo pasiūlytos taikos sutarties sudarymui (ĮBĮ 23 straipsnio 12 punktas) ir jo įgyvendinimo (ĮBĮ 23 straipsnio 18 punktas), turi būti tik patikrinta, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, o bankroto administratorės argumentai dėl taikos sutarties sąlygų teisėtumo nevertintini.

219.

22Teismo vertinimu, 2019-01-18 vykusio BUAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkimo metu buvo svarstomi klausimai pagal bankroto administratorės siūlomą susirinkimo darbotvarkę ir kreditoriams buvo suteikta galimybė išreikšti savo valią raštu dėl kiekvieno darbotvarkės nutarimo projekto. Balsavo raštu ir balsavimo biuletenius pateikė kreditoriai K. J., V. K., VĮ Turto bankas, UAB „Naftėnas“, UAB „RG Consulting“, UAB „Rimsauga“, UAB „Ekodarbai“, UAB „Kesko Senukai Lithuania“, UAB „Gasta“, UAB „Algrima“, AB „Ventus-Nafta“ ir UAB Luminor Lizingas, į 2019-01-18 kreditorių susirinkimą atvyko tik kreditorės UAB „Dignalita“ atstovai. Teismas atkreipė dėmesį, kad 2019-01-18 kreditorių susirinkime pati bankroto administratorė sudarė galimybę kreditorei UAB „Dignalita“ pakoreguoti siūlomos sudaryti taikos sutarties projektą, todėl šiai tai padarius buvo balsuojama dėl nutarimo sudaryti pakoreguotą taikos sutartį ir toks nutarimas buvo priimtas kreditorės UAB „Dignalita“ balsais. Šiuo atveju ĮBĮ normos nenumato kreditorių išankstinio pranešimo apie pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus pateikimo tvarkos, todėl būdamas suinteresuotas kitų kreditorių pareikšta nuomone kreditorius turi galimybę dalyvauti kreditorių susirinkime, gauti atitinkamą informaciją. Taigi, teismo vertinimu, kreditoriai, žinodami, kad 2019-01-18 susirinkimo metu bus sprendžiami klausimai dėl pritarimo taikos sutarties sudarymui, turėjo teisę tiesiogiai dalyvauti šiame kreditorių susirinkime, gauti atitinkamą informaciją, bet šia teise nepasinaudojo. Dėl to teismas nelaikė, kad kitiems bendrovės kreditoriams buvo apribota galimybė išsakyti savo nuomonę dėl pateikto nutarimo projekto. Be to, 2019-01-18 kreditorių susirinkime priimtą nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu skundžia ne kreditoriai, o bankroto administratorė.

2310.

24Atsižvelgus į tai, kad ĮBĮ normos nenumato kreditorių išankstinio pranešimo apie pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus pateikimo tvarkos, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nenustatyta 2019-01-18 BUAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo procedūrinių pažeidimų. Aplinkybė, kad 2019-01-18 kreditorių susirinkime ginčijamas nutarimas buvo priimtas dominuojančios kreditorės UAB „Dignalita“ balsais, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog skundžiamas nutarimas buvo priimtas pažeidžiant ĮBĮ nustatytą nutarimų priėmimo kreditorių susirinkime tvarką.

25III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2611.

27BUAB „Timber construction group“ bankroto administratorė UAB „Tigesta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019-03-22 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti BUAB „Timber construction group“ 2019-01-18 kreditorių susirinkime priimtą nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta patvirtinti 2019-01-18 taikos sutarties projektą. Atskirajame skunde nurodomi argumentai:

2811.1.

29UAB „Dignalita“ neturėjo teisės balsuoti 2019-01-18 vykusiame BUAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkime, kadangi A. M., būdamas BUAB „Timber construction group“ savininku ir buvusiu vadovu bei UAB „Dignalita“ direktoriumi, prisidengdamas UAB „Dignalita“ finansiniu reikalavimu (nors A. M. viešai deklaruoja, kad tai jo asmeninis finansinis reikalavimas) priiminėja sprendimus BUAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkime, turėdamas absoliučią daugumą. Šiuo atveju ĮBĮ 22 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad įmonės savininkas neturi teisės balsuoti kreditorių susirinkime, tačiau A. M. balsuoja ir jo balsas turi lemiamą reikšmę priimant sprendimus, todėl tokia situacija laikytina interesų konfliktu.

3011.2.

31Teismas nepagrįstai vertino tik skundžiamo nutarimo priėmimo procedūrą, kai priimtas nutarimas yra galimai neteisėtas.

3211.3.

33Teismas privalėjo atsižvelgti į bankroto administratorės nuomonę dėl ginčijamo nutarimo turinio, nes bankroto administratorei nesutinkant su pačiu taikos sutarties turiniu pradiniame taikos sutarties nagrinėjimo etape, tolimesnis jos nagrinėjimas teisme nebūtų tikslingas.

3411.4.

35Taikos sutartis negali būti patvirtinta, kol nebus išnagrinėta byla dėl BUAB „Timber construction group“ bankroto pripažinimo tyčiniu, kadangi vienintelis akcininkas ir buvęs vadovas A. M., siekdamas sudaryti taikos sutartį bankroto byloje bando išvengti jam gresiančios civilinės ir baudžiamosios atsakomybės, nes taikos sutarties patvirtinimo atveju būtų nutrauktas bylos nagrinėjamas dėl BUAB „Timber construction group“ bankroto pripažinimo tyčiniu bei nutraukta civilinė byla Nr. e2-1103-480/2019 pagal bankroto administratorės ieškinį dėl 819 933,96 Eur dydžio žalos atlyginimo.

3611.5.

37VĮ Turto bankas balsavimo raštu biuletenyje balsavo prieš pateiktą nutarimo projektą bei paliko pastabą atidėti klausimo svarstymą papildžius taikos sutarties projektą (pašalinus trūkumus), tačiau į šią pastabą nebuvo atsižvelgta.

3812.

39UAB „Dignalita“ atsiliepimu į bankroto administratorės UAB „Tigesta“ atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2019-03-22 nutartį. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi atsikirtimai:

4012.1.

41UAB „Dignalita“, būdama kreditore, kurios reikalavimas yra patvirtintas teismo procesiniu sprendimu, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir juose balsuoti. Vien tik aplinkybė, kad kreditorę atstovauja bankrutuojančio juridinio asmens savininkas A. M. nesuponuoja kreditorės teisinio statuso praradimo. Šiuo atveju vien aplinkybė, kad UAB „Dignalita“ atstovas ir bankrutuojančio juridinio asmens akcininkas sutampa nesudaro pagrindo kvestionuoti šio savarankiško ūkio subjekto balsavimo teisės.

4212.2.

43Taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos. Jokių išimčių dėl taikos sutarties negalimumo esant pareikštam reikalavimui pripažinti bankrotą tyčiniu nei ĮBĮ, nei kiti teisės aktai nenumato.

4412.3.

45Priešingai nei teigia bankroto administratorė, buvo atsižvelgta į kitų kreditorių pastabas, kadangi į patvirtintą taikos sutarties projektą yra įtraukta ir sąlyga dėl administravimo išlaidų atlyginimo dydžio ir tvarkos, numatyta, kad finansiniai kreditorių reikalavimai bus dengiami ne tik iš nekilnojamojo turto pardavimo lėšų, tačiau ir visų gautinų pajamų. Be to, BUAB „Timber construction group“ turi kvalifikacijos atestatą būti ypatingo statinio statybos rangovu bei turi įdiegtus standartus, todėl bendrovė, grįžusi į statybų sektoriaus rinką, galėtų sėkmingai tęsti ūkinę veiklą.

4612.4.

47Atsižvelgiant į tai, kad skundą pateikė bankroto administratorė, skundas laikytinas savitiksliu, pateiktu ne tikslu atstovauti kreditorių ir / ar bankrutuojančio juridinio asmens interesus, o vilkinti bankroto procedūras ir didinti bankroto administravimo išlaidas.

48IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4913.

50Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5114.

52Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas BUAB „Timber construction group“ bankroto administratorės UAB „Tigesta“ skundas dėl BUAB „Timber construction group“ 2019-01-18 vykusiame kreditorių susirinkime priimto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu – dėl taikos sutarties projekto patvirtinimo – panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 263 straipsnio 1 dalis). Dėl rašytinių paaiškinimų (ne)priėmimo

5315.

54Apeliantė pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2019-07-08 priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1103-480/2019, kuriuo nusprendė BUAB „Timber construction group“ naudai iš A. M. priteisti 819 933,96 Eur žalos atlyginimą, taip pat šio teismo sprendime pateiktų išaiškinimų pagrindu sukonkretina savo poziciją.

5516.

56CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

5717.

58Pažymėtina, kad pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose apeliantė iš esmės tik komentuoja teismo sprendimą, pateikia savo pozicijos vertinimą ir neįvardija jokių kitų aktualių nagrinėjamoje byloje kilusiam ginčui aplinkybių, todėl apeliacinės instancijos teismas, siekdamas užtikrinti šalių procesinio lygiateisiškumo principą (CPK 17 straipsnis) ir proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principus (CPK 7 straipsnis), atsisako priimti apeliantės pateiktus rašytinius paaiškinimus kaip perteklinius ir plačiau dėl jų nepasisako.

5918.

60Be to, apeliacinės instancijos teismas gali remtis visais byloje esančiais įrodymais bei dokumentais, kurie yra pasiekiami per Lietuvos teismų informacinę sistemą (LITEKO), taip pat gali remtis ir kitose bylose esančiais šalių bei teismo procesiniais dokumentais (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Dėl skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo vertinimo

6119.

62Nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-01-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012). Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ar / ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

6320.

64Kaip matyti iš bankroto administratorės skunde ir atskirajame skunde išdėstytų argumentų, kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas antruoju darbotvarkės klausimu, iš esmės nėra ginčijamas dėl procedūrinių pažeidimų, jų nenustatė ir apeliacinės instancijos teismas.

6521.

66Bankroto administratorė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai skundžiamą BUAB „Timber construction group“ 2019-01-18 vykusio kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu vertino tik procedūriniu aspektu, neatsižvelgdamas į nurodytus taikos sutarties turinio trūkumus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bankroto administratorės nurodytos aplinkybės nepaneigia pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Būtina pažymėti, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas nagrinėjamu atveju yra priimtas dėl bankrutuojančios bendrovės bankroto bylos užbaigimo taikos sutartimi.

6722.

68Šiuo atveju pritartina pirmosios instancijos teismui, kad ĮBĮ yra nustatyti atskiri taikos sutarties sudarymo bankroto byloje etapai: 1) kreditorių daugumos pritarimas pasiūlytos taikos sutarties sudarymui (ĮBĮ 23 straipsnio 12 punktas); 2) taikos sutarties sudarymas (pasirašymas) (ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalis); 3) taikos sutarties turinys ir tvirtinimas teisme (ĮBĮ 29 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-20 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1737-330/2016; 2018-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-802-241/2018). Nagrinėjamu atveju ginčas kilo kreditorių susirinkimo metu kvalifikuotai kreditorių daugumai pritarus pasiūlytos taikos sutarties sudarymui, t. y. pirmajame etape. Todėl apeliantės nurodyti argumentai dėl taikos sutarties turinio teisėtumo yra nesavalaikiai, nes jie bus vertinami vėlesniame taikos sutarties sudarymo bankroto byloje bankroto procese etape – teisme sprendžiant jau pasirašytos taikos sutarties tvirtinimo klausimą. Todėl apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad šiuo atveju yra sprendžiama dėl pirmojo taikos sutarties sudarymo bankroto byloje etapo – kreditorių daugumos pritarimo pasiūlytos taikos sutarties sudarymui (ĮBĮ 23 straipsnio 12 punktas) ir jo įgyvendinimo (ĮBĮ 23 straipsnio 18 punktas), todėl pirmosios instancijos teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, jog šiuo atveju turi būti tik patikrinta, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Dėl UAB „Dignalita“ teisės balsuoti BUAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkime

6923.

70Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad procedūrine prasme ginčo nutarimas buvo priimtas laikantis ĮBĮ nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimą, kreditorių supažindinimo su kreditorių susirinkimo darbotvarke ir medžiaga bei kreditorių susirinkimo nutarimų projektų ir / ar alternatyvių nutarimų projektų, pateikimo bei kreditorių balsavimo tvarkos reikalavimų. Nustatytos aplinkybės atskiruoju skundu neginčijamos, todėl apeliacinės instancijos teismas, plačiau nepasisakydamas dėl pirmosios instancijos teismo nustatytų ir įvertintų faktinių aplinkybių ir jų pagrindu padarytų išvadų teisingumo, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai sprendė, kad BUAB „Timber construction group“ bankroto administratorė nepadarė esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti neteisėto kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimą.

7124.

72Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas apeliantės iš esmės kvestionuojamas balsavusios kreditorės UAB „Dignalita“ direktoriaus A. M. šališkumo ir interesų konflikto aspektais, kaip pažeidžiantis visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių interesus. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nesutiko su šiais bankroto administratorės argumentais. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirajame skunde išdėstyti argumentai neteikia pagrindo nesutikti su skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje padarytomis išvadomis.

7325.

74Nors pagal bankroto procedūrų teisinio reglamentavimo prasmę iškėlus įmonės bankroto bylą pirmenybė teikiama kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti, tačiau ir tokiu atveju turi būti racionaliai vadovaujamasi kreditoriaus ir skolininko pareigų ir interesų pusiausvyros principu. Neneigiant kreditoriaus prioritetinių teisių bankroto procedūrose, kreditoriaus interesas negali neproporcingai dominuoti ar net lemti situaciją, kai neatsižvelgiama į kitų su įmonės bankroto procedūromis susijusių ir teisėtą interesą turinčių asmenų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2012-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012). ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta kreditorių teisė dalyvauti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų, nepažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2012-12-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012).

7526.

76Byloje kilo ginčas dėl A. M., kuris yra BUAB „Timber construction group“ akcininkas, buvęs direktorius, kreditorius bei 78,8 proc. visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų sumos turinčios kreditorės UAB „Dignalita“ akcininkas ir direktorius, šališkumo.

7727.

78ĮBĮ 22 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad kreditorių susirinkimuose turi teisę dalyvauti bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės savininkas (savininkai) arba jo (jų) įgaliotas atstovas, administratorius, savivaldybės, kurios teritorijoje yra bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės nekilnojamasis turtas, įgaliotas atstovas. Teisę balsuoti turi tik kreditoriai.

7928.

80Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.137 straipsnis numato, kad įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei elgtis sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Minėto straipsnio 3 dalis draudžia piktnaudžiauti savo teise, t. y. draudžia įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymu saugomus interesus, arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai. Piktnaudžiavimas teise gali turėti tiesioginį tikslą padaryti žalos kitų asmenų interesams, gali tokio tikslo ir neturėti, tačiau objektyviai padaryti žalos kitiems asmenims.

8129.

82Ginčijamas nutarimas buvo priimtas kreditorės UAB „Dignalita“ iniciatyva. Iš bylos medžiagos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) matyti, kad 2019-01-18, t. y. ginčo kreditorių susirinkimo metu, nutarimo projektą pasiūliusios kreditorės akcininko ir direktoriaus A. M. atžvilgiu buvo nagrinėjama civilinė byla pagal BUAB „Timber construction group“ ieškinį dėl 819 933,96 Eur žalos atlyginimo (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-1103-480/2019) bei pagal BUAB „Timber construction group“ bankroto administratorės UAB „Tigesta“ pareiškimą pradėta byla dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-329-221/2019). Tačiau ginčo kreditorių susirinkimo metu šiose civilinėse bylose nebuvo priimti procesiniai sprendimai tiek dėl A. M. civilinės atsakomybės, tiek dėl BUAB „Timber construction group“ bankroto pripažinimo tyčiniu, todėl nėra pagrindo išvadai, kad A. M., atstovaudamas kreditorės UAB „Dignalita“ interesus ir balsuodamas jos vardu 2019-01-18 vykusiame BUAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkime sukėlė interesų konfliktą. Nors ieškinys dėl 819,933,96 Eur žalos atlyginimo iš A. M. Kauno apygardos teismo 2019-07-08 sprendimu buvo patenkintas, tačiau jis nėra įsiteisėjęs, o kaip jau minėta, ginčo kreditorių susirinkimo metu ši civilinė byla nebuvo išnagrinėta iš esmės. Todėl nėra pagrindo teigti, kad UAB „Dignalita“, pritardama taikos sutarčiai, gynė savo valdymo organo, kaip galimo skolininko interesus, taip siekdama jo naudai išvengti tikėtinai 819 933,96 Eur dydžio žalos atlyginimo išieškojimo.

8330.

84Pažymėtina, kad bankroto proceso teisinis reguliavimas tiesiogiai nenumato kreditoriaus ir / ar jo valdymo organų pareigos nusišalinti nuo klausimų, kuriais jis (jie) asmeniškai ir tiesiogiai suinteresuotas, svarstymo. Pažymėtina, kad visgi, kaip kreditorius, A. M. nebalsavo antruoju darbotvarkės klausimu kreditorių susirinkime, todėl nėra pagrindo teigti, kad elgėsi nesąžiningai. Be to, ginčo kreditorių susirinkimo metu kreditorę UAB „Dignalita“ taip pat atstovavo ir advokato padėjėja D. V.. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad kreditorė UAB „Dignalita“, balsuodama bankrutuojančios bendrovės kreditorių susirinkime dėl taikos sutarties sudarymo, neprivalėjo nusišalinti nuo balsavimo ir tokie kreditorės veiksmai nelaikytini veikimu prieš bankrutuojančios bendrovės kreditorius ir / ar jų interesus. Šiuo atveju pritartina kreditorės UAB „Dignalita“ atsiliepimo į atskirąjį skundą teiginiams, kad vien aplinkybė, jog kreditorę atstovavo bankrutuojančios bendrovės savininkas nesuponuoja kreditorės teisinio statuso praradimo ir nesudaro pagrindo kvestionuoti juridinio asmens balsavimo teisės.

8531.

86Svarbu pažymėti, kad ĮBĮ normos nustato, kad pasiūlymą sudaryti taikos sutartį gali pateikti kreditoriai, administratorius, įmonės savininkas (savininkai) (ĮBĮ 28 straipsnio 1 dalis). Taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba jų įgaliotas atstovas ir administratorius, gavęs įmonės savininko (savininkų) sutikimą (ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalis). Taikos sutartis gali būti sudaryta ir bankroto byla užbaigta taikos sutartimi bet kurioje bankroto bylos stadijoje iki teismo nutarties likviduoti įmonę (ĮBĮ 28 straipsnio 4 dalis). Šiuo atveju UAB „Dignalita“ patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro 78,8 proc. visų bankrutuojančios bendrovės patvirtintų reikalavimų sumos bei daugiau nei 2/3 dalis visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Vadinasi, ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas balsų dauguma, t. y. jo priėmimas išimtinai priklausė nuo didžiausios ir dominuojančios kreditorės UAB „Dignalita“ įtakos. Tačiau nėra pagrindo teigti, kad UAB „Dignalita“ skundžiamą nutarimą priėmė A. M. naudai, tokių aplinkybių neįrodė ir apeliantė (CPK 183 straipsnis), be to, byloje nėra duomenų, kad 2019-01-18 kreditorių susirinkime pateikę balsavimo biuletenius raštu ir nebalsavę kreditoriai būtų kreipęsi dėl jų interesų pažeidimo.

8732.

88Pažymėtina, kad bankroto administratorė, pateikusi skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo patvirtintas taikos sutarties projektas, nenurodė jokių argumentų, kurie patvirtintų aplinkybę, kad taikos sutarties sudarymas nėra naudingas bankrutuojančiai bendrovei ir nulemia jos kreditorių interesų pažeidimą, kadangi UAB „Dignalita“, būdama didžiausia kreditore, patvirtintos taikos sutarties projekto 5 punkte sutiko, kad jos finansinis reikalavimas būtų tenkinamas vėliausiai, po to, kai bus visiškai atsiskaityta su visais kreditoriais. Toks kreditorės elgesys negali būti pripažįstamas nesąžiningu ir / ar neteisingu (CK 1.137 straipsnis, 6.4 straipsnis), žalingu bankrutuojančiai bendrovei.

8933.

90Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad UAB „Dignalita“, būdama teisėta BUAB „Timber construction group“ kreditore, pasinaudodama ĮBĮ jai suteiktomis teisėmis, galėjo balsuoti minėtos bankrutuojančios bendrovės kreditorių susirinkime. Aplinkybė, kad tiek kreditorės, tiek bankrutuojančios bendrovės dalyviai sutampa, byloje nustatytų aplinkybių kontekste neturi teisinės reikšmės ir nesuponuoja kreditorės UAB „Dignalita“ balsavimo teisių suvaržymo, jos valdymo organų nusišalinimo ar interesų konflikto. Dėl galimybės sudaryti taikos sutartį nebaigus nagrinėti bylos dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu

9134.

92Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad bankroto byla negali būti užbaigta taikos sutartimi, kadangi nebus išnagrinėta byla dėl BUAB „Timber construction group“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

9335.

94Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 11 punktą taikos sutartis – tai kreditorių ir įmonės, o tuo atveju, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, – ir jos savininko (savininkų) susitarimas tęsti įmonės veiklą, kai įmonė ir (arba) neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininkas (savininkai) prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti. ĮBĮ 23 straipsnio 12 punkte įtvirtinta viena iš kreditorių susirinkimo teisių – priimti nutarimą dėl taikos sutarties sudarymo.

9536.

96Taigi, taikos sutartis yra specifinė sutarčių rūšis, sudaroma proceso šalių iniciatyva civiliniame procese įgyvendinant dispozityvumo principą, kai procesas baigiasi šalių iniciatyva. Taikos sutarties sudarymo galimybė bankroto procese atsiranda tada, kai bankrutuojanti įmonė ir jos kreditoriai susitaria, kad naudingiau tęsti bendradarbiavimą ne bankroto procedūromis, o sudarant galimybę nemokiai įmonei skolininkei toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir sukurti naujas materialines vertybes atkurti skolininko mokumą bei pajėgumą vykdyti finansinius įsipareigojimus įmonės kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

9737.

98Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalies nuostatą, bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Šią bendrąją civilinio proceso nuostata iš esmės atkartojama ir ĮBĮ 28 straipsnio 4 dalyje, kurioje nurodoma, kad taikos sutartis gali būti sudaryta ir bankroto byla užbaigta taikos sutartimi bet kurioje bankroto bylos stadijoje iki teismo nutarties likviduoti įmonę.

9938.

100Šiuo atveju taikos sutartį siekiama sudaryti civilinėje bankroto byloje, kurioje be kitų sprendžiamas ir bankroto pripažinimo tyčiniu klausimas, todėl būtina nustatyti, ar taikos sutartis tokioje byloje apskritai gali būti sudaryta, t. y. ar jos sudarymas atitiktų viešąjį interesą.

10139.

102Įmonės bankroto pripažinimą tyčiniu reglamentuoja ĮBĮ 20 straipsnio normos. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalį teismas, esant ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. ĮBĮ tiesiogiai nenustato, ar klausimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu turi būti sprendžiamas atskiroje civilinėje byloje, ar bankroto byloje kaip atskira bankroto procedūra. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pasisakęs, kad klausimo, ar bankrotas yra tyčinis, išsprendimas yra tik vienas iš bankroto procedūros etapų, kurį lemia ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte nustatytos pareigos bankroto administratoriui patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius įgyvendinimas. Tyčinio bankroto procedūra yra sudėtinė ir neatskiriama bankroto bylos dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-129-219/2018). Nutartimi pripažinti bankrotą tyčiniu nepasisakoma dėl bankroto bylos esmės, šia nutartimi nėra užbaigiamas bankroto procesas, ji nedaro įtakos bankroto proceso eigai, išskyrus administratoriaus įgyjamą teisę patikrinti įmonės sandorius, apimančius ilgesnį laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-284-611/2018).

10340.

104Taip pat ĮBĮ, reglamentuodamas tyčinio bankroto pripažinimą, neįpareigoja įvardyti atsakingo (kaltojo) asmens, nes įstatymas su bankroto pripažinimu tyčiniu tiesiogiai jokių materialiųjų teisinių padarinių nesieja. Bankroto pripažinimas tyčiniu tik gali lemti tolesnių tyrimo veiksmų atlikimą (teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos šios nutarties kopiją pateikia prokurorui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo – ĮBĮ 20 straipsnio 6 dalis), taip pat ieškinių dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais arba žalos atlyginimo pareiškimą (ĮBĮ 20 straipsnio 5 ir 7 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-07-21 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-324-915/2017). Todėl nepaisant to, kad sprendžiant bankroto pripažinimo tyčiniu klausimą teismo nutartyje analizuojami įvairūs įmonės veiklos epizodai ir įmonės valdymo organų narių bei kitų asmenų veiksmai, šie asmenys į bylą neturi būti specialiai traukiami nes, kaip nurodyta, įstatymas neįpareigoja įvardyti kaltojo asmens bei su bankroto pripažinimu tyčiniu tiesiogiai jokių materialiųjų teisinių padarinių nesieja. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, kasacinio teismo išaiškinimus dėl bankroto pripažinimo tyčiniu esmės ir pasekmių, darytina išvada, kad taikus susitarimas ir bankroto bylos nutraukimas nesant išnagrinėtam tyčinio bankroto klausimui yra galimas. Dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

10541.

106Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Dėl procesinės baigties

10742.

108Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

109Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

110Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Kauno apygardos teismas 2017-06-22 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2018-01-17,... 6. 2.... 7. Pareiškėja BUAB „Timber construction group“ bankroto administratorė UAB... 8. 3.... 9. Pareiškėja taip pat nurodė, kad bankroto administratorei nustatytas 4 000... 10. 4.... 11. Pareiškėja atkreipė dėmesį, kad taikos sutartyje administravimo išlaidos... 12. 5.... 13. Suinteresuoti asmenys A. M. ir UAB „Dignalita“ pateikė atsiliepimą į... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 6.... 16. Kauno apygardos teismas 2019-03-22 nutartimi nutarė pareiškėjos bankroto... 17. 7.... 18. Teismas nustatė, kad 2019-01-18 įvykusiame BUAB „Timber construction... 19. 8.... 20. Teismas nustatė, kad šiuo atveju ginčas kilo tik pirmajame taikos sutarties... 21. 9.... 22. Teismo vertinimu, 2019-01-18 vykusio BUAB „Timber construction group“... 23. 10.... 24. Atsižvelgus į tai, kad ĮBĮ normos nenumato kreditorių išankstinio... 25. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. 11.... 27. BUAB „Timber construction group“ bankroto administratorė UAB „Tigesta“... 28. 11.1.... 29. UAB „Dignalita“ neturėjo teisės balsuoti 2019-01-18 vykusiame BUAB... 30. 11.2.... 31. Teismas nepagrįstai vertino tik skundžiamo nutarimo priėmimo procedūrą,... 32. 11.3.... 33. Teismas privalėjo atsižvelgti į bankroto administratorės nuomonę dėl... 34. 11.4.... 35. Taikos sutartis negali būti patvirtinta, kol nebus išnagrinėta byla dėl... 36. 11.5.... 37. VĮ Turto bankas balsavimo raštu biuletenyje balsavo prieš pateiktą nutarimo... 38. 12.... 39. UAB „Dignalita“ atsiliepimu į bankroto administratorės UAB „Tigesta“... 40. 12.1.... 41. UAB „Dignalita“, būdama kreditore, kurios reikalavimas yra patvirtintas... 42. 12.2.... 43. Taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki teismo... 44. 12.3.... 45. Priešingai nei teigia bankroto administratorė, buvo atsižvelgta į kitų... 46. 12.4.... 47. Atsižvelgiant į tai, kad skundą pateikė bankroto administratorė, skundas... 48. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 49. 13.... 50. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 51. 14.... 52. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 53. 15.... 54. Apeliantė pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad Kauno... 55. 16.... 56. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 57. 17.... 58. Pažymėtina, kad pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose apeliantė iš... 59. 18.... 60. Be to, apeliacinės instancijos teismas gali remtis visais byloje esančiais... 61. 19.... 62. Nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, reikia... 63. 20.... 64. Kaip matyti iš bankroto administratorės skunde ir atskirajame skunde... 65. 21.... 66. Bankroto administratorė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo... 67. 22.... 68. Šiuo atveju pritartina pirmosios instancijos teismui, kad ĮBĮ yra nustatyti... 69. 23.... 70. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad procedūrine prasme... 71. 24.... 72. Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas apeliantės iš esmės... 73. 25.... 74. Nors pagal bankroto procedūrų teisinio reglamentavimo prasmę iškėlus... 75. 26.... 76. Byloje kilo ginčas dėl A. M., kuris yra BUAB „Timber construction group“... 77. 27.... 78. ĮBĮ 22 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad kreditorių susirinkimuose turi... 79. 28.... 80. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.137 straipsnis numato,... 81. 29.... 82. Ginčijamas nutarimas buvo priimtas kreditorės UAB „Dignalita“ iniciatyva.... 83. 30.... 84. Pažymėtina, kad bankroto proceso teisinis reguliavimas tiesiogiai nenumato... 85. 31.... 86. Svarbu pažymėti, kad ĮBĮ normos nustato, kad pasiūlymą sudaryti taikos... 87. 32.... 88. Pažymėtina, kad bankroto administratorė, pateikusi skundą dėl kreditorių... 89. 33.... 90. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 91. 34.... 92. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad bankroto byla negali būti užbaigta... 93. 35.... 94. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 11 punktą taikos sutartis – tai kreditorių ir... 95. 36.... 96. Taigi, taikos sutartis yra specifinė sutarčių rūšis, sudaroma proceso... 97. 37.... 98. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalies nuostatą, bet kurioje proceso stadijoje... 99. 38.... 100. Šiuo atveju taikos sutartį siekiama sudaryti civilinėje bankroto byloje,... 101. 39.... 102. Įmonės bankroto pripažinimą tyčiniu reglamentuoja ĮBĮ 20 straipsnio... 103. 40.... 104. Taip pat ĮBĮ, reglamentuodamas tyčinio bankroto pripažinimą, neįpareigoja... 105. 41.... 106. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti... 107. 42.... 108. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes,... 109. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 110. Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą....