Byla 2S-346-159/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės ir Albinos Pupeikienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens skolininko A. P. atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2561-385/2010 pagal pareiškėjos antstolės Andželos Tamašauskienės pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuoti asmenys skolininkas A. P., išieškotoja DNSB „Vilma“.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėja antstolė A. Tamašauskienė 2010-10-08 kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš skolininko A. P. 492 Lt vykdymo išlaidų. Nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0153/08/01179 vykdė išieškojimą pagal Šilutės rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-10-733/2008 dėl 1 519,14 Lt skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. P. ieškovei DNSB „Vilma“. Solidarioji skolos dalis buvo sumokėta A. P. vykdomojoje byloje Nr. 0153/08/01178. 228,50 Lt suma išieškota iš skolininko A. P. pensijos ir pervesta išieškotojai. Siūlymu skolininkas ragintas sumokėti 492 Lt vykdymo išlaidų, tačiau jų per nustatytą terminą nesumokėjo, todėl antstolė prašė teismo jas priteisti (b. l. 2).

4Šilutės rajono apylinkės teismas 2010-10-11 nutartimi pareiškėjos skundą tenkino – priteisė antstolei A. Tamašauskienei iš skolininko A. P. 492 Lt vykdymo išlaidų (b. l. 4).

5Skolininkas A. P. atskiruoju skundu prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-10-11 nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad solidari skolininkė A. P. savarankiškai atlikusi paskaičiavimus sumokėjo į DNSB „Draugystė“ sąskaitą 1 819,14 Lt sumą ir tokiu būdu išieškotojai buvo permokėta 272,42 Lt suma, todėl A. P. nėra skolingas pagal vykdomąją bylą Nr. 0153/08/01179. Antstolė nenurodo, kada skolininkui įteiktas 2008-09-02 raginimas. Antstolė nekonstatuoja, kad 84 Lt suma sumokėta išieškotojos. Antstolė nepagrįstai paskaičiavo 70 Lt sumą už būtinąsias vykdymo išlaidas, atlygį antstoliui, 30 Lt už užklausas bankams, nes tokios užklausos nebuvo reikalingos, nesutinka su kitomis antstolės apskaičiuotomis vykdymo išlaidomis, taikytu vartotojų kainų indeksu. Antstolės pareiškimas Šilutės rajono apylinkės teisme išnagrinėtas nedalyvaujant skolininkui ir jam nepranešus apie bylos nagrinėjimo datą ir vietą (b. l. 9–10).

6Išieškotoja DNSB „Vilma“ atsiliepimu į skolininko A. P. atskirąjį skundą prašo skolininko atskirąjį skundą atmesti, nes vykdymo išlaidų nei A. P., nei A. P. išieškotojai nemokėjo (b. l. 14).

7Antstolė A. Tamašauskienė atsiliepimu į skolininko A. P. atskirąjį skundą prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-10-11 nutartį palikti nepakeistą. A. P. sumokėjo solidarią ir savo skolą byloje Nr. 0153/08/01178, iš A. P. priklausė išieškoti jam tenkančią priteistą iš kiekvieno skolininko dalį – 228,50 Lt, todėl skolininko teiginiai, kad iš jo išieškota per daug, yra nepagrįsti. Prie siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas yra pridėtas vykdymo išlaidų paskaičiavimas, kuris yra pagrįstas vykdomojoje byloje esančiais duomenimis (b. l. 16).

8Pareiškėja A. P. atsiliepime į skolininko A. P. atskirąjį skundą prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-10-11 nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad į bylos nagrinėjimą reikalinga įtraukti VSDFV Šilutės skyrių. Antstolė vykdymą išskaidė į atskiras vykdomąsias bylas, o išieškotoja neinformavo antstolės apie jai sumokėtą sumą (b. l. 18).

92011-01-05 gautas skolininko A. P. atsiliepimas į antstolės A. Tamašauskienės ir išieškotojos DNSB „Vilma“ atiliepimus.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Iš vykdomosios bylos Nr. 0153/08/01179 nustatyta, kad 2008-05-01 išieškotoja DNSB „Vilma“ pateikė antstolei A. Tamašauskienei vykdyti Šilutės rajono apylinkės teismo 2008-02-28 vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-10-733/2008 dėl 1 519,14 Lt skolos (1 090,89 Lt skolos, 199,75 Lt delspinigių, 228,50 Lt bylinėjimosi išlaidų) ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. P. išieškotojai DNSB „Vilma“. Gavusi vykdomąjį raštą 2008-09-02 antstolė surašė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą, siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Šie antstolės procesiniai dokumentai skolininkui tą pačią dieną išsiųsti registruotu laišku. Solidarioji skolos dalis buvo sumokėta A. P. vykdomojoje byloje Nr. 0153/08/01178, 228,50 Lt suma išieškota iš skolininko A. P. pensijos ir pervesta išieškotojai DNSB „Vilma“. 2010-10-01 siūlymu antstolė siūlė skolininkui sumokėti 492 Lt vykdymo išlaidų, tačiau A. P. jas apmokėti atsisako. Apeliantas nesutinka su teismo nutartimi priteisti antstolei iš jo vykdymo išlaidas, teigia, jog skolą solidari skolininkė A. P. sumokėjo savanoriškai, antstolei dar neatlikus jokių priverstinių skolos išieškojimo veiksmų, todėl šių išlaidų atlyginimas antstolei nepriklauso. Kolegija su tokia apelianto pozicija nesutinka. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog A. P. savarankiškai atlikusi paskaičiavimus sumokėjo į DNSB „Draugystė“ sąskaitą 1 819,14 Lt sumą ir tokiu būdu išieškotojai permokėjo 272,42 Lt sumą. Tačiau išieškotoja nagrinėjamoje byloje yra ne DNSB „Draugystė“, o DNSB „Vilma“.

12Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. P. atskirąjį skundą dėl 2010-06-09 Šilutės rajono apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-1354-479/2010 pagal pareiškėjų A. P. ir A. P. skundą suinteresuotam asmeniui DNSB „Vilma“, dėl neteisėtų antstolės A. Tamašauskienės veiksmų. Nurodytoje civilinėje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl vykdymo proceso normų vykdomosiose bylose Nr. 0153/08/01177, Nr. 0153/08/01178, Nr. 0153/08/01179 ir Nr. 0153/08/01361 taikymo, 2008-09-19 patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo, 2008-09-25 patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0153/08/01179 panaikinimo, vykdomųjų bylų Nr. 0153/08/01177, Nr. 0153/08/01178, Nr. 0153/08/01179 ir Nr. 0153/08/01361 užbaigimo ir kt. Klaipėdos apygardos teismas 2010-09-09 nutartimi Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-06-09 nutartį, kuria A. P. ir A. P. skundas dėl antstolės veiksmų atmestas, paliko nepakeistą.

13Esant nurodytai aplinkybei ir nagrinėjant vykdymo išlaidų priteisimo klausimą teismas neturi pagrindo analizuoti antstolės veiksmų teisėtumo vykdomojoje byloje Nr. 0153/08/01179 CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka. Civilinėje byloje nėra duomenų, kad solidari skolininkė A. P. savarankiškai atlikusi paskaičiavimus sumokėjo į DNSB „Vilma“ sąskaitą 1 819,14 Lt sumą ir tokiu būdu išieškotojai buvo permokėta 272,42 Lt suma, kuri būtų įskaityta, kaip skolininko A. P. skola DNSB „Vilma“, ar kitų įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti, kad skolininkas sumokėjo išieškotojai 228,50 Lt sumą per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą, todėl konstatuotina, kad skolininkui nesumokėjus vykdymo išlaidų per siūlyme nurodytą terminą, antstolė pagrįstai kreipėsi į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo ir nagrinėjamoje byloje pasisako dėl jų pagrįstumo.

14Nagrinėjamu atveju 228,50 Lt suma išieškota iš skolininko A. P. pensijos ir pervesta išieškotojai DNSB „Vilma“, o skolininkas laiku neįvykdęs pareigos sumokėti skolą, turi patirti neigiamus tokio elgesio padarinius – atlyginti antstoliui vykdymo išlaidas, kurios yra reglamentuotos 2005-10-27 LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintoje Sprendimo vykdymo instrukcijoje. Vykdymo išlaidos skirstomos į vykdomosios bylos administravimo išlaidas, kurias sudaro būtinosios išlaidos ir papildomos išlaidos, ir atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą (Instrukcijos 34 p.).

15Antstolė apskaičiavo atlyginimą antstoliui – 200 Lt (Instrukcijos 1 lentelė, 4 p.), neatsižvelgdama į Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 punkto nuostatą, kuri nustato, kad kai išieškojimas iš to paties skolininko buvo vykdomas pagal keletą vykdomųjų dokumentų, antstolio atlygio dydis nustatomas atsižvelgiant į bendrą, pagal visus vykdomuosius dokumentus išieškotiną ir realiai išieškotą sumą instrukcijoje nustatyta tvarka. Nustatyta, kad antstolė vykdė vykdomąją bylą Nr. 0153/08/01361 dėl 11,26 Lt skolos išieškojimo iš A. P. Klaipėdos apskrities VMI naudai. Klaipėdos apygardos teismas 2011-01-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-333-524/2011 Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-11 nutartį, kuria antstolei iš A. P. priteista 168 Lt vykdymo išlaidų, iš kurių 50 Lt atlyginimo antstolei, paliko nepakeistą. Esant nurodytai aplinkybei yra pagrindas nagrinėjamoje byloje sumažinti antstolio atlyginimą iki 150 Lt, nes bendra išieškotina suma pagal vykdomuosius dokumentus sudaro 239,76 Lt (228,50 + 11,26) (Instrukcijos 1 lentelė, 4 p.).

16Antstolė nepagrįstai į vykdymo išlaidų paskaičiavimą įrašė išieškotojos apmokėtas 84 Lt bendrąsias vykdymo išlaidas ir išlaidas būtinas vykdomajai bylai pradėti. Sprendimų vykdymo instrukcijos 28 punktas nustato, kad skirtumas tarp išieškotojo apmokėtų ir instrukcijoje nustatytų vykdymo išlaidų dydžių išieškomas antstoliui. Iš Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelės matyti, kad būtinos vykdymo išlaidos nagrinėjamoje byloje sudaro 60 Lt, o ne 70 Lt, kaip nurodo antstolė.

17Į būtinas vykdymo išlaidas įskaitomos patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti parengimo, vykdomosios bylos užvedimo, raginimo ar siūlymo sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas parengimo, patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo parengimo, vykdomosios bylos archyvavimo, saugojimo ir sunaikinimo išlaidos. Papildomos vykdymo išlaidos už šių dokumentų parengimą ir nurodytų veiksmų atlikimą neskaičiuojamos (Instrukcijos 37 p.). Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui iš skolininko turi būti priteisiama 15 Lt (5 Lt x 3) už 2008-09-19 ir 2008-09-25, 2010-09-28 patvarkymų vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo parengimą (Instrukcijos 3 lentelė 12 p.), nes išlaidos už siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas įskaitomos į būtinąsias išlaidas.

18Antstolė taip pat priskaičiavo 32 Lt pašto išlaidų ir būtų galima sutikti su antstolės reikalavimu dėl pašto išlaidų priteisimo (Instrukcijos 34.1 p.), tačiau teismui nepateikti išlaidų dydį pagrindžiantys įrodymai (CPK 178 str.). Instrukcijos 48 punkte pašto ir kurjerių išlaidos priskirtos prie faktinių antstolio išlaidų ir jų dydžiai nustatomi pagal tai, kiek antstolis realiai už jas mokėjo, todėl antstolis privalo minėtas išlaidas pagrįsti. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad antstolę aptarnauja „Lietuvos paštas“, tačiau byloje nesant duomenų apie šių paslaugų teikimo įkainius antstolės reikalavimas dėl pašto išlaidų priteisimo laikytinas nepagrįstu ir atmestinas.

19Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su antstolės reikalavimu priteisti vykdymo išlaidas už antstolio surašytų dokumentų nuorašų išdavimą. Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelės 1–3 punktuose nustatytas mokestis už antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimą ir tam tikro formato lapo kopijos kaina netaikoma privalomai pagal CPK normas siųstinam dokumentui. CPK 613 straipsnio 3 dalis nustato, kad vykdymo proceso šalims ar kitiems suinteresuotiems asmenims antstolis siunčia patvarkymų nuorašus, tačiau ši nuostata nereiškia, kad patvarkymo nuorašų darymas visais atvejais turi būti apmokėtas kaip atskiras vykdymo veiksmas. CPK 605 straipsnis reglamentuoja antstolio patvarkymų išsiuntimo tvarką, t. y. nustatytais atvejais antstolis savo patvarkymus, jeigu yra galimybė, iš karto įteikia suinteresuotiems asmenims arba jiems išsiunčia registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Sistemiškai aiškinant šias CPK normas akivaizdu, kad negalima privalomai siunčiamo patvarkymo nuorašo darymo laikyti atskiru vykdymo veiksmu, už kurį skaičiuotinos papildomos išlaidos.

20Antstolė priteistinas vykdymo išlaidas indeksavo taikydama 127 VKI, kurį Statistikos departamentas prie Vyriausybės skelbia palyginimui su 2003 metų sausio mėnesiu, t. y. kai įsigaliojo naujasis CPK. Vykdymo išlaidų dydžiai nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje, kuri įsigaliojo 2005-11-04. Vadinasi, taikant VKI aktualu, kiek jis padidėjo virš 110 lyginant su šia data. Statistikos departamento duomenimis, VKI 2008 metų spalio mėnesį, palyginti su 2005 metų lapkričio mėnesiu, kai Sprendimų vykdymo instrukcijoje buvo nustatyti dabartiniai vykdymo išlaidų dydžiai, taikytinas 120,5 o ne 127, kaip teigia antstolė. Atkreiptinas dėmesys, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas vykdymo išlaidų priteisimo klausimą šių išlaidų dydžio ir pagrįstumo iš esmės nerevizavo, nors nagrinėdamas šios kategorijos bylas teismas turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės.

21Antstolio pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo teisme nagrinėjamas vykdomojoje byloje CPK 593 straipsnio nustatyta tvarka, kurio 3 dalis nustato, kad pareiškimai dėl sprendimo vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko paprastai nagrinėjami šalims nepranešus. Išnagrinėjęs antstolio pareiškimą, teismas priima nutartį, kurios nuorašai išsiunčiami suinteresuotiems asmenims. Dėl šios nutarties dalyvaujantys byloje asmenys gali paduoti atskirąjį skundą (CPK

22593 str. 5 d., 611 str. 2 d.). Todėl nepagrįstas apelianto teiginys, kad teismas turėjo pranešti skolininkui apie bylos nagrinėjimo datą ir vietą.

23Bylų procesą apeliacinės instancijos teisme reglamentuojančios CPK normos nenumato teisės byloje dalyvaujantiems asmenims teikti atsiliepimo į kitos bylos šalies pateiktą atsiliepimą į atskirąjį skundą, todėl skolininko A. P. 2011-01-05 teismui pateiktus procesinius dokumentus – atsiliepimą į antstolės A. Tamašauskienės ir išieškotojos DNSB „Vilma“ atsiliepimus atsisakytina priimti ir dokumentai grąžintini juos padavusiam asmeniui.

24Atsižvelgiant į išdėstytą reglamentavimą ir nurodytas aplinkybes pirmosios instancijos teismo nutartis keistina ir iš skolininko priteistinos vykdymo išlaidos mažintinos (CPK 337 str. 4 p.). Šiuo atveju vykdomąsias išlaidas sudaro vykdomosios bylos administravimo išlaidos – 60 Lt būtinųjų vykdymo išlaidų, 60 Lt papildomų išlaidų ir 150 Lt atlyginimo antstolei, kurios indeksuotinos 120,5 VKI, iš viso 325 Lt vykdymo išlaidų (Instrukcijos 47 p.).

25Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

26Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-10-11 nutartį pakeisti.

27Antstolės Andželos Tamašauskienės pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo tenkinti iš dalies – iš skolininko A. P. antstolei Andželai Tamašauskienei priteistas vykdymo išlaidas nuo 492 Lt sumažinti iki 325 Lt.

28Atsisakyti priimti skolininko A. P. atsiliepimą į antstolės Andželos Tamašauskienės ir išieškotojos DNSB „Vilma“ atsiliepimus ir grąžinti procesinius dokumentus padavusiam asmeniui.

1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. pareiškėja antstolė A. Tamašauskienė 2010-10-08 kreipėsi į teismą... 4. Šilutės rajono apylinkės teismas 2010-10-11 nutartimi pareiškėjos skundą... 5. Skolininkas A. P. atskiruoju skundu prašo Šilutės rajono apylinkės teismo... 6. Išieškotoja DNSB „Vilma“ atsiliepimu į skolininko A. P. atskirąjį... 7. Antstolė A. Tamašauskienė atsiliepimu į skolininko A. P. atskirąjį... 8. Pareiškėja A. P. atsiliepime į skolininko A. P. atskirąjį skundą prašo... 9. 2011-01-05 gautas skolininko A. P. atsiliepimas į antstolės A.... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Iš vykdomosios bylos Nr. 0153/08/01179 nustatyta, kad 2008-05-01 išieškotoja... 12. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas... 13. Esant nurodytai aplinkybei ir nagrinėjant vykdymo išlaidų priteisimo... 14. Nagrinėjamu atveju 228,50 Lt suma išieškota iš skolininko A. P. pensijos ir... 15. Antstolė apskaičiavo atlyginimą antstoliui – 200 Lt (Instrukcijos 1... 16. Antstolė nepagrįstai į vykdymo išlaidų paskaičiavimą įrašė... 17. Į būtinas vykdymo išlaidas įskaitomos patvarkymo priimti vykdomąjį... 18. Antstolė taip pat priskaičiavo 32 Lt pašto išlaidų ir būtų galima... 19. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su antstolės reikalavimu priteisti... 20. Antstolė priteistinas vykdymo išlaidas indeksavo taikydama 127 VKI, kurį... 21. Antstolio pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo teisme nagrinėjamas... 22. 593 str. 5 d., 611 str. 2 d.). Todėl nepagrįstas apelianto teiginys, kad... 23. Bylų procesą apeliacinės instancijos teisme reglamentuojančios CPK normos... 24. Atsižvelgiant į išdėstytą reglamentavimą ir nurodytas aplinkybes... 25. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų... 26. Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-10-11 nutartį pakeisti.... 27. Antstolės Andželos Tamašauskienės pareiškimą dėl vykdymo išlaidų... 28. Atsisakyti priimti skolininko A. P. atsiliepimą į antstolės Andželos...