Byla 2-1194-798/2017
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutarties, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“, kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Estilita“, uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos santechnika“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutarties, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo byla.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 17 d. nutartimi (įsiteisėjo 2016 m. rugpjūčio 18 d.) iškelta UAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratore paskirta UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, nustatytas 6 mėnesių nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas parengti ir pateikti teismui restruktūrizavimo planą. Teismo 2016 m. lapkričio 10 d. nutartimi patvirtintas RUAB „Kretingalės mėsa“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėlesnėmis nutartimis patikslintas. Teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartimi terminas restruktūrizavimo planui pateikti pratęstas iki 2017 m. kovo 18 d. Teismo 2017 m. kovo 17 d. nutartimi terminas restruktūrizavimo planui pateikti pratęstas pakartotinai iki 2017 m. kovo 31 d.
 2. AB „Šiaulių bankas“ pateikė prašymą nutraukti restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad restruktūrizavimo planas teismui nustatytu terminu pateiktas nebus, nes jo projektui 2017 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkime nebuvo pritarta.
 3. RUAB „Kretingalės mėsa“ pateikė prašymą dėl termino planui pateikti pratęsimo iki 2017 m. gegužės 1 d. Nurodė, kad 2017 m. kovo 27 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu buvo susitarta dėl esminių restruktūrizavimo plano sąlygų, kreditoriai palaikė plano tikslinimo ir restruktūrizavimo proceso perspektyvą. Pažymėjo, kad kreditorė AB „Šiaulių bankas“, nepritarusi restruktūrizavimo planui, neturėjo aiškios pozicijos, nes kreditorių susirinkime jai atstovavo ne vadovas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. kovo 31 d. nutartimi:
  1. atmetė RUAB „Kretingalės mėsa“ prašymą pratęsti terminą RUAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo plano parengimui;
  2. RUAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo bylą nutraukė.
 2. Teismas konstatavo, kad atsakovei RUAB „Kretingalės mėsa“ buvo sudaryta išskirtinė galimybė siekti susitarimų su kreditoriais, nes teismas du kartus pratęsė terminą pateikti bendrovės restruktūrizavimo planą. Teismas padarė išvadą, kad terminų kontekste tolesnės nuolaidos įmonei nebetikslingos, jos pažeistų kreditorių interesus ir suteiktų RUAB „Kretingalės mėsa“ nepagrįstą pranašumą.
 3. Teismas pažymėjo, kad restruktūrizavimo procese kreditoriai turi išimtinę teisę priimti sprendimą dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo, todėl, teismo vertinimu, nesant kreditorių sutarimo tęsti restruktūrizavimo procesą, restruktūrizavimo procesas negali būti tęsiamas, siekiant išvengti nepagrįsto kreditorių teisių pažeidimo. Teismas nurodė, kad kreditorė AB „Šiaulių bankas“ (didžiausia įmonės kreditorė, kurios patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudaro 58,51 procento nuo visų reikalavimų sumos) nuosekliai laikosi pozicijos, kad restruktūrizavimo procesas neturi būti tęsiamas ir restruktūrizavimo byla turi būti nutraukta.
 4. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad 2017 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkime restruktūrizavimo plano projektui nebuvo pritarta; plano projektui nepritarė kreditoriai, turintys 61,03 procento balsų, už plano patvirtinimą balsavo kreditoriai, turintys 28,91 procento balsų; kreditorė AB „Šiaulių bankas“ su atsakove RUAB „Kretingalės mėsa“ derybų neveda. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad net pakoregavus restruktūrizavimo planą pagal mažumos kreditorių pastabas, plano projektas nebus patvirtintas ir pateiktas teismui.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9

 1. RUAB „Kretingalės mėsa“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartį ir pratęsti terminą dėl RUAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui 20 darbo dienų. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad terminas restruktūrizavimo planui pateikti nebegali būti pratęstas. Teismas nevertino, ar egzistuoja svarbios aplinkybės, kurios leistų papildomai pratęsti terminą.
  2. Teismas neatsižvelgė į aplinkybes, pagrindžiančias termino restruktūrizavimo plano pateikimui pratęsimo būtinumą (planas koreguojamas pagal kreditorių siūlymus, vykdomi susitikimai su kreditoriais, rengiamasi sušaukti kreditorių susirinkimą dėl galutinio plano projekto).
  3. Teismas nepagrįstai vadovavosi 2017 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkime priimtu nutarimu nepritarti plano projektui. Prieš plano patvirtinimą susirinkime iš esmės balsavo vienintelė kreditorė AB „Šiaulių bankas“, tačiau jos pozicija nėra aiški, suprantama ir galutinė, nes jai kreditorių susirinkime atstovavo ne jos vadovas. Kreditorė AB „Šiaulių bankas“ nebendradarbiavo su RUAB „Kretingalės mėsa“ ir kitais kreditoriais, nepateikė pasiūlymų planui. Be to, skundžiamos nutarties priėmimo metu nebuvo suėjęs kreditorių susirinkime priimto nutarimo apskundimo terminas.
  4. Restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminai nėra naikinamieji, jie gali būti atnaujinami dėl svarbių priežasčių.
  5. Kreditorė AB „Šiaulių bankas“ neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, tai gali padaryti tik kreditorių susirinkimas.
  6. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas, esant poreikiui tik pakoreguoti restruktūrizavimo planą, neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų, kreditorių interesų.
  7. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas pažeistų kreditorių lygiateisiškumo principą, nepagrįstai būtų suteiktas prioritetas kreditorės AB „Šiaulių bankas“ interesams, taip pat būtų padaryta didelė žala darbuotojams, kreditoriams, regiono ekonomikai.
  8. Vien ta aplinkybė, kad kreditorė AB „Šiaulių bankas“ nepritarė restruktūrizavimo plano projektui nereiškia, kad ateityje jos pozicija nepasikeis.
 2. UAB „Estilita“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartį ir pratęsti terminą dėl RUAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui 20 darbo dienų. Atskirajame skunde nurodoma, kad UAB „Estilita“ sutinka su RUAB „Kretingalės mėsa“ atskirajame skunde išdėstytais argumentais, juos palaiko.
 3. UAB „Grimeda“ ir UAB „Kretingos santechnika“ atskiruosiuose skunduose prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartį ir pratęsti terminą dėl RUAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui 20 darbo dienų. Atskirieji skundai grindžiami iš esmės analogiškais argumentais, kurie išdėstyti RUAB „Kretingalės mėsa“ atskirajame skunde.
 4. AB „Šiaulių bankas“ pateiktais atsiliepimais prašo RUAB „Kretingalės mėsa“, UAB „Estilita“, UAB „Grimeda“ ir UAB „Kretingos santechnika“ atskiruosius skundus atmesti, Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimai grindžiami šiais argumentais:
  1. Apeliantai nepateikė argumentų ar įrodymų, kad per prašomą pratęsti terminą restruktūrizavimo planas bus pateiktas tvirtinti teismui. Dauguma kreditorių nepritaria restruktūrizavimo proceso tęsimui ir siekia restruktūrizavimo bylos nutraukimo.
  2. RUAB „Kretingalės mėsa“ turėjo daugiau kaip aštuonių mėnesių terminą tartis su kreditoriais, teikti tvirtinti restruktūrizavimo plano projektus, juos koreguoti. Termino pratęsimas pažeistų kreditorių teises.
  3. Apeliantai atskiruosiuose skunduose kelia naują reikalavimą dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo dvidešimčiai darbo dienų nuo apeliacinės instancijos teismo nutarties įsiteisėjimo. Prašymas, kurį pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti, buvo siejamas su termino pratęsimu iki 2017 m. gegužės 1 d. Nauji reikalavimai atskiruosiuose skunduose negali būti keliami.
  4. Kreditorių susirinkime patvirtinto restruktūrizavimo plano nepateikimas teismui nustatytu terminu laikytinas savarankišku pagrindu nutraukti restruktūrizavimo bylą, kuris teismo gali būti realizuojamas ir negavus suinteresuotų asmenų prašymo. Aplinkybės dėl teisminių ginčų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo ginčijimu, teisiškai nereikšmingos.
  5. Restruktūrizavimo plano ekonominio pagrįstumo vertinimas, plano tvirtinimas – išimtinė kreditorių kompetencija. Kreditoriams nepritarus planui, teismas neturi teisės įpareigoti kreditorius ilgiau nei numatyta ĮRĮ teikti nuolaidas finansinių sunkumų turinčiai įmonei.
  6. Kreditoriai nepatvirtino ne tik RUAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo plano, bet yra nepritarta ir kitų susijusių įmonių – RUAB „Agrovet“ bei RUAB „Pajūrio mėsinė“, restruktūrizavimo planams, teismai yra priėmę nutartis šias restruktūrizavimo bylas nutraukti. UAB „Grimeda“ restruktūrizavimo bylą Lietuvos apeliacinis teismas atsisakė kelti jau du kartus, bus sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos šiai įmonei iškėlimo.
  7. Kreditorės UAB „Grimeda“ ir UAB „Estilita“ nėra asmenys, kurie turi teisę teikti prašymą dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo.
 5. RUAB „Kretingalės mėsa“ prašo UAB „Kretingos santechnika“ atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas prieštarauja restruktūrizavimo proceso tikslams, ĮRĮ nuostatoms, restruktūrizuojamos įmonės ir jos kreditorių bei darbuotojų interesams.
  2. RUAB „Kretingalės mėsa“ aktyviai siekė suderinti pozicijas su AB „Šiaulių bankas“, kad pakoreguotas restruktūrizavimo planas būtų patvirtintas. Todėl buvo reikalingas papildomas terminas restruktūrizavimo plano projekto pateikimui.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta (CPK 329 straipsnio 2 dalis).
 2. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės ir komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ar išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis). Pagal ĮRĮ 8 straipsnį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos įmonė naudojasi prievolių vykdymo lengvatomis: uždraudžiamas įmonės piniginių prievolių vykdymas, apribojamas turto perleidimas, sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas, sustabdomas išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus vykdymas ir kt. Tam, kad šiuo laikotarpiu būtų užtikrinta teisinga įmonės ir jos kreditorių interesų pusiausvyra bei išlaikytas proporcingumo principas privačius kreditorių interesus ribojant dėl įmonės veiklos išsaugojimo galimybės, restruktūrizavimo byla turi vykti operatyviai, laikantis ĮRĮ nustatytų procesinių terminų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2013).
 3. Restruktūrizavimo plano nustatytais terminais nepateikimas yra savarankiškas pagrindas nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Šios teisės normos iš esmės yra imperatyvios ir jose nustatyti terminai yra naikinamieji, kuriems pasibaigus baigiasi tam tikra teisė ar pareiga. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo minėtu pagrindu, turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybes (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-169-798/2017 ir joje nurodytą teismų praktiką).
 4. Nagrinėjamoje byloje iškėlus atsakovei restruktūrizavimo bylą buvo nustatytas maksimalus šešių mėnesių terminas parengti ir pateikti teismui restruktūrizavimo planą, taip pat buvo pasinaudota ĮRĮ numatyta galimybe vieną kartą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis) ir administratorės prašymu teismas 2017 m. sausio 31 d. nutartimi pratęsė minėtą terminą iki 2017 m. kovo 18 d. Be to, administratorės prašymu teismas 2017 m. kovo 17 d. nutartimi pakartotinai pratęsė terminą pateikti teismui restruktūrizavimo planą iki 2017 m. kovo 31 d. Apeliantė RUAB „Kretingalės mėsa“ parengė restruktūrizavimo plano projektą, kuris buvo pateiktas 2017 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkimui. Apeliantės RUAB „Kretingalės mėsa“ kreditoriai AB „Šiaulių bankas“ ir UAB „Pontem“ balsavo prieš šio plano patvirtinimą. Apeliantės RUAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo plano projektui nepritarė kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma (2 763 276,46 Eur) sudaro 61,03 proc. visų (4 527 691,59 Eur) teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos.
 5. Restruktūrizavimo proceso, kaip įmonės veiklos pertvarkymo bei jos įsipareigojimų kreditoriams modifikavimo, prigimtis lemia tam tikro pačios įmonės dalyvių ir kreditorių susitarimo būtinybę, šis susitarimas pasiekiamas įgyvendinant ĮRĮ nustatytas procedūras, inter alia svarstant ir tvirtinant restruktūrizavimo planą. Tam, kad vyktų restruktūrizavimo procesas, restruktūrizavimo planui turi pritarti įmonės kreditoriai. Tai reglamentuota IRĮ 14 straipsnio 3 dalyje – kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Įmonės ir jos kreditorių santykiai restruktūrizavimo proceso metu, derinant jų, kaip prievolės šalių, valią, yra grindžiami dispozityviuoju reguliavimo metodu, kurio esmė yra apsaugoti abiejų prievolės šalių interesus – tiek skolininko interesą tęsti savo veiklą, tiek kreditoriaus interesą dėl skolininko prievolių jo atžvilgiu tinkamo įvykdymo. Todėl nepasiekus susitarimo dėl tolimesnės restruktūrizavimo proceso eigos, restruktūrizuojamos įmonės valdymo organui, atsakingam už restruktūrizavimo plano rengimą, neįtikinus įmonės kreditorių įmonės verslo plano pagrįstumu ir perspektyvumu, nėra pagrindo juridinio asmens teisei restruktūrizuotis teikti pirmenybę, tokiu būdu varžant kreditorių interesus ir lūkesčius.
 6. Nustatytos faktinės aplinkybės (nutarties 16 punktas) ir teisinio reglamentavimo, numatančio būtinumą gauti kreditorių pritarimą įmonės restruktūrizavimo plano projektui, analizė (nutarties 17 punktas) sudaro pagrindą spręsti, kad nagrinėjamu atveju apeliantė RUAB „Kretingalės mėsa“ neturi realios galimybės pateikti teismui restruktūrizavimo plano projektą, nes jam kreditoriai nepritarė. Apeliantės RUAB „Kretingalės mėsa“ deklaratyvūs teiginiai dėl derybų su didžiausia įmonės kreditore, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesudaro pagrindo traktuoti pirmosios instancijos teismo išvadas nagrinėjamu klausimu kaip nepagrįstas. Šiuo aspektu pažymėtina, kad nors restruktūrizavimo byla įmonei iškelta 2016 m. birželio 17 d., restruktūrizavimo plano projektui nepritarta 2017 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkime, tačiau nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikti jokie įrodymai apie realiai vykstančias apeliantų minimas derybas su didžiausia įmonės kreditore ir jų konkretų rezultatą (CPK 12, 178 straipsniai).
 7. Nustatytais terminais restruktūrizavimo plano nepateikus teismui dėl to, kad nepasiektas įmonės dalyvių ir kreditorių susitarimas, teismas turi nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nagrinėjamu atveju toks susitarimas nebuvo pasiektas kreditoriams nepritarus apeliantės RUAB „Kretingalės mėsa“ pateikto restruktūrizavimo plano projektui, todėl kreditorė AB „Šiaulių bankas“ pagrįstai kreipėsi į teismą dėl apeliantės RUAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.
 8. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirųjų skundų argumentus, pasisako restruktūrizuojamos įmonės 2017 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo klausimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teismai restruktūrizavimo bylose dėl restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo atlieka procedūrinio pobūdžio patikrą, t. y. nagrinėja, ar susirinkimo sušaukimo, balsavimo ar kitų veiksmų atlikimo tvarka nebuvo pažeista; kadangi restruktūrizavimo procedūrose nemažai klausimų iš esmės yra ne teisinio, bet išimtinai ūkinio-komercinio pobūdžio, tai teisminė kreditorių susirinkimų nutarimų turinio patikra gali būti atliekama tik gana ribotai. Kreditorių susirinkimo nutarimų turinio teisėtumo klausimus teismai gali nagrinėti tik tada kai, pirma, tai tiesiogiai nurodyta įstatyme arba, antra, kai su nutarimų turinio teisėtumu siejami pažeidimai yra akivaizdūs. Akivaizdžiais pažeidimais laikytini tokie, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios įstatymų nuostatos ar kurie prieštarauja viešajai tvarkai arba jais akivaizdžiai pažeidžiami bendrieji teisės principai (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2011). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje nėra nustatyta pažeidimų, kurie būtų galėję lemti 2017 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo procedūros nesilaikymą. Tokių aplinkybių nenurodyta ir apeliantų atskiruosiuose skunduose.
 9. Kiti atskiruosiuose skunduose pateikti argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; kt.).
 10. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir įvertino nagrinėjamam klausimui svarbias faktines aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė ĮRĮ nuostatas, reglamentuojančias įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimą, nuo formuojamos teismų praktikos nenukrypo, todėl nutraukdamas atsakovės restruktūrizavimo bylą priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuri paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalis 1 punktas). Atskirųjų skundų argumentai šios išvados nepaneigia.

12Dėl bylos sustabdymo

 1. Atsakovė RUAB „Kretingalės mėsa“ prašo sustabdyti atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutarties nagrinėjimą iki bus išnagrinėtas jos 2017 m. balandžio 10 d. skundas dėl 2017 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo. Atsakovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, vadovavosi 2017 m. kovo 27 d. RUAB „Kretingalės mėsa“ kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu nepritarti parengtam restruktūrizavimo plano projektui. Atsakovės nuomone, atskirojo skundo nagrinėjimas yra neatsiejamai susijęs su skundo dėl 2017 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų išnagrinėjimu, nes patenkinus skundą ir kreditorių susirinkimo nutarimą pripažinus neteisėtu, tokia aplinkybė būtų esminė atskirojo skundo nagrinėjimui.
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė RUAB „Kretingalės mėsa“ 2017 m. balandžio 10 d. Klaipėdos apygardos teismui pateikė skundą dėl 2017 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu (dėl RUAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo plano patvirtinimo) pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. balandžio 13 d. nutartimi šį skundą atsisakė priimti tuo pagrindu, kad teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartimi RUAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo byla buvo nutraukta. Apeliacinės instancijos teismui nagrinėjamoje byloje konstatavus, kad Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. kovo 31 d. nutartimi pagrįstai nutraukė RUAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo bylą, nėra pagrindo stabdyti atsakovės RUAB „Kretingalės mėsa“ atskirojo skundo nagrinėjimą. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į bylos duomenis ir priimamą procesinį teismo sprendimą, sprendžia, kad atsakovės RUAB „Kretingalės mėsa“ argumentai dėl bylos stabdymo CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu nėra reikšmingi, bylos sustabdymas, esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, prieštarautų ekonomiškumo, operatyvumo bei koncentracijos principams.

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai