Byla 2A-910/2013
Dėl skolos priteisimo; trečiasis asmuo – G. S

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo ūkininko M. B. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-166-368/2012 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Slasta“ ieškinį atsakovui ūkininkui M. B. dėl skolos priteisimo; trečiasis asmuo – G. S..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 172 680,76 Lt skolos, 16 794,50 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008 m. sausio 31 d. tarp rangovo UAB „Žemaitijos statyba“, ieškovo (subrangovo) ir atsakovo (užsakovo) buvo sudaryta subrangos sutartis Nr. 01-31, pagal kurią UAB „Žemaitijos statyba“ neatlygintinai perleido savo įsipareigojimus ir teises pagal 2006 m. rugsėjo 4 d. rangos sutartį Nr. 06/09/04, o ieškovas (subrangovas) perėmė įsipareigojimus ir teises likusiems darbams atlikti ir defektams taisyti atsakovui (užsakovui). Pagal subrangos sutarties 3 punktą atsakovas (užsakovas) įsipareigojo tiesiogiai atsiskaityti su ieškovu (subrangovu) už jam likusius atlikti darbus ir defektų taisymą. Be to, 2008 m. balandžio 1 d. tarp ieškovo (rangovo) ir atsakovo (užsakovo) buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 200803-31, pagal kurią ieškovas (rangovas) įsipareigojo atlikti kaimo sodybos „Svečių namai“ ( - ) baigiamuosius statybos darbus, o atsakovas (užsakovas) įsipareigojo atliktus darbus priimti ir juos apmokėti. Ieškovo teigimu, už atliktus darbus jis pagal atliktų darbų aktus išrašė atsakovui PVM sąskaitas faktūras bendrai 896 649,65 Lt sumai. Atsakovas už atliktus darbus ieškovui sumokėjo 852 000 Lt, be to, 81 968,89 Lt sumai atliko mokėjimus ieškovo subrangovams. Ieškovas pažymėjo, kad jis buvo grąžinęs atsakovui dalį (210 000 Lt) atsakovo sumokėto avanso, todėl atsakovas yra skolingas ieškovui 172 680,76 Lt (896 649,65 Lt - 852 000 Lt - 81 968,89 Lt + 210 000 Lt).

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2012 m. balandžio 3 d. sprendimu ieškinį patenkino. Teismas nustatė, kad 2006 m. rugsėjo 4 d. atsakovas ir UAB „Žemaitijos statyba“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. 06/09/04, pagal kurią UAB „Žemaitijos statyba“ (rangovas) įsipareigojo atlikti kaimo sodybos „Svečių namai“ ( - ) statybos darbus. 2008 m. sausio 31 d. tarp UAB „Žemaitijos statyba“ (rangovo), ieškovo (subrangovo) ir atsakovo (užsakovo) buvo sudaryta subrangos sutartis Nr. 01-31, pagal kurią UAB „Žemaitijos statyba“ neatlygintinai perleido savo įsipareigojimus ir teises pagal 2006 m. rugsėjo 4 d. rangos sutartį Nr. 06/09/04, ieškovas perėmė įsipareigojimus ir teises likusiems darbams atlikti bei defektams taisyti, o atsakovas su tuo sutiko. 2008 m. balandžio 1 d. tarp ieškovo (rangovo) ir atsakovo (užsakovo) buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 200803-31, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti minėtos kaimo sodybos baigiamuosius statybos darbus, o atsakovas įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka.

7Teismas pažymėjo, kad įstatyme užsakovo pareiga sumokėti už atliktus rangos darbus ir teisė reikšti rangovui reikalavimus dėl darbų trūkumų siejama su darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymu. Pagal bylos duomenis teismas nustatė, kad ieškovo išrašytų atsakovui PVM sąskaitų faktūrų, kuriais grindžiamas ieškovo reikalavimas, duomenų tikrumą (atliktų darbų vertę) patvirtina atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktai, kurie, išskyrus aktą „už 2008 m. gegužės mėnesį“, yra pasirašyti atsakovo ir jis jokių darbų trūkumų arba kitokių nukrypimų nuo sutarties sąlygų nenurodė (CK 6.662 straipsnis). Teismas atkreipė dėmesį, kad 2008 m. gegužės mėn. aktas, nors ir nepasirašytas atsakovo, yra patvirtintas atsakovo ūkio spaudu ir žymos dėl atsisakymo pasirašyti aktą jame nepadaryta (CK 6.694 straipsnio 4 dalis), be to, atsakovas neginčija minėtų aktų galiojimo.

8Teismas nesutiko su atsakovo argumentais dėl skolos mažinimo 55 850 Lt suma, kurią, atsakovo teigimu, jis 2008 m. kovo 21 d. sumokėjo ieškovo gamybos direktoriui G. S. (trečiajam asmeniui) pagal kasos pajamų orderio kvitą Serija SLA-K Nr. 06/87. Teismas, vadovaudamasis Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2007 m. gruodžio 29 d. iki 2008 m. lapkričio 4 d.) 3 punktu, pagal kurį kasos pajamų orderio antrą egzempliorių arba jo kvitą turi pasirašyti vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kasininkas, konstatavo, kad atsakovo į bylą pateikta 2008 m. kovo 21 d. 55 850 Lt sumos kasos pajamų orderio kvito Serija SLA-K Nr. 06/87, pasirašyto ieškovo gamybos direktoriaus G. S. (trečiojo asmens), kopija (t. 1, b. l. 109) neatitinka įrodymų leistinumo kriterijų, todėl šiuo įrodymu nesivadovavo. Teismas pažymėjo, kad, bylos duomenimis, ieškovas išskaičiavo iš atsakovo skolos jo 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. birželio 5 d. 196 000 Lt sumos atliktus mokėjimus, tarp jų 35 000 Lt, gautus pagal 2008 m. kovo 21 d. kasos pajamų orderio kvitą Serija SLA-K Nr. 06/87 (t. 1, b. l. 85).

9Teismas nesutiko su atsakovo argumentais dėl skolos mažinimo 46 222,31 Lt suma, kurią, atsakovo teigimu, jis sumokėjo ieškovo subrangovams pagal ieškovo 2008 m. rugpjūčio 7 d. raštą, kuriuo ieškovas sutiko, kad atsakovas atsiskaitytų su konkrečiais subrangovais ir tiekėjais. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas už ieškovą sumokėjo 128 191,20 Lt jo subrangovams, o ieškovas pripažįsta, kad atsakovas ieškovo subrangovams sumokėjo tik 81 968,89 Lt. Be to, atsakovas atliko mokėjimus iki minėto ieškovo 2008 m. rugpjūčio 7 d. rašto. Šį raštą ieškovas 2008 m. rugpjūčio 28 d. atšaukė ir pareikalavo atsiskaityti. Teismas neanalizavo atsakovo teiginių dėl šalių žodinio susitarimo dėl atsiskaitymo su subrangovais, nes jis neįrodytas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

10Teismas atmetė atsakovo argumentus dėl skolos mažinimo 90 000 Lt suma. Pagal bylos duomenis teismas nustatė, kad atsakovas pagal šalių 2008 m. kovo 1 d. sudarytą rangos sutartį Nr. 2000803-01 ieškovui pervedė 300 000 Lt avanso, tačiau ieškovas 210 000,00 Lt grąžino atsakovui, o likusius 90 000 Lt įskaitė pagal šalių 2008 m. balandžio 1 d. sudarytą rangos sutartį Nr. 2000803-01. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, įvertinęs visus atsakovo jam atliktus mokėjimus (656 000 Lt), tarp jų ir 2008 m. balandžio 15 d. atsakovo pervestus 300 000 Lt, atsižvelgęs į atsakovui grąžintus 210 000 Lt, jau sumažino atsakovo skolą 90 000 Lt, todėl pakartotinai mažinti skolą ta pačia suma nėra pagrindo.

11Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas pasirašė atliktų darbų aktus, juose nėra žymos dėl atsakovo atsisakymo pasirašyti aktus, nenurodyti akivaizdūs atliktų darbų trūkumai ar nukrypimai nuo sutarties sąlygų, atsakovas šių aktų galiojimo neginčijo bei ieškovui apie darbų neatitikimus nepranešė, byloje nėra duomenų, patvirtinančių apsunkintą galimybę atsakovui naudotis ieškovo atliktais darbais, teismas pripažino nepagrįstais atsakovo teiginius dėl 2008 m. vasario mėn. atliktų darbų akte nurodytų darbų tapatumo ir pakartotinio įtraukimo į 2008 m. balandžio mėn. aktą. Be to, pažymėjo, kad šiuose aktuose tik dalis atliktų darbų nurodyta su tais pačiais darbų kodais, tačiau skiriasi atliktų darbų apimtis (kiekiai) ir kaina.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Teismas nepagrįstai neįskaitė atsakovo sumokėtų ieškovui 55 850 Lt pagal 2008 m. kovo 21 d. kasos pajamų orderio kvitą Serija SLA-K Nr. 06/87. Atsakovas šią sumą grynais perdavė ieškovo direktoriui V. S., kuris buvo kartu su ieškovo gamybos direktoriumi G. S.. Atsakovui kvitą išdavė ir pasirašė G. S.. Atsakovui nebuvo žinoma, ar tuo metu G. S. vykdė kasininko funkcijas. Apelianto nuomone, G. S. galėjo priimti šiuos pinigus ir pagal kitokios formos pakvitavimą ir tai būtų dokumentas, įrodantis, kad ieškovas pinigus gavo. Tam tikro rekvizito kasos pajamų orderyje nebuvimas negali reikšti, kad pinigai nebuvo perduoti. Atsakovo išmokų operacijos žurnale yra įrašytas 55 850 Lt sumokėjimas ieškovui. Pažymėtina, kad kitus kasos pajamų orderius, taip pat pasirašytus tik G. S., ieškovas pripažįsta (2008 m. kovo 3 d. kasos pajamų orderis SLA-K Nr. 06/86).

152. Teismas nepagrįstai neįskaitė atsakovo atliktų mokėjimų pagal ieškovo prašymą tretiesiems asmenims. Nepaisant to, kad ieškovas vėliau atšaukė savo raštą, nors atsakovas šio atšaukimo nėra gavęs, mokėjimai buvo atlikti už ieškovą iš ieškovui skirtų pinigų. Atsakovas ieškovo nurodytiems subrangovams sumokėjo 128 191,20 Lt, o ieškovas įskaitė iš šios sumos tik 81 968,89 Lt. Apelianto nuomone, skirtumo suma – 46 222,31 Lt taip pat turėjo būti įskaitytą į atsakovo skolą. Be to, ieškovo žodiniu prašymu atsakovas sumokėjo ir ieškovo rašte nenurodytiems subrangovams. Teismas nereagavo į atsakovo prašymą išreikalauti iš ieškovo subrangovų duomenis, kokiu pagrindu jie gavo pinigus iš atsakovo, dėl to buvo neteisingai išspręsta byla. Neaišku, kokiais kriterijais vadovaudamasis, ieškovas dalį atsakovo ieškovo subrangovams sumokėtų pinigų pripažįsta, o kitos dalies ne. Teismui buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys atsakovo atsiskaitymą su ieškovo subrangovais.

163. Atsakovo su ieškovu 2008 m. kovo 1 d. sudaryta rangos sutartis Nr. 200803-01 nebuvo vykdoma, nes vėliau 2008 m. balandžio 1 d. buvo sudaryta analogiška sutartis. Pagal 2008 m. kovo 1 d. rangos sutartį atsakovas pervedė ieškovui 300 000 Lt, iš šios sumos ieškovas grąžino atsakovui 210 000 Lt. Likusi 90 000 Lt suma buvo įskaityta, kaip sumokėta pagal 2008 m. balandžio 1 d. rangos sutartį. Dėl šios priežasties iš atsakovo skolos turėjo būti atimta 90 000 Lt suma. Šias aplinkybes patvirtina teismui pateiktas 2008 m. liepos 30 d. tarpusavio suderinimo-įskaitymo aktas. Nepagrįstas teismo argumentas, kad atsakovas siekia du kartus įskaityti 90 000 Lt. Ieškovas pagal 2008 m. kovo 1 d. rangos sutartį jokių darbų neatliko, todėl 90 000 Lt sumos negalėjo naudoti. Ši suma gali būti įskaityta tik į ieškovo atliktus darbus pagal 2008 m. balandžio 1 d. rangos sutartį.

174. Teismas neatsižvelgė į tai, kad 2008 m. vasario mėn. atliktų darbų akte rangovu nurodytas ieškovas, o užsakovu – UAB „Žemaitijos statyba“, darbų vertė – 109 073,30 Lt, 2008 m. balandžio mėn. atliktų darbų akte rangovu nurodytas ieškovas, o užsakovu – atsakovas, darbų vertė – 160 243,82 Lt. Abiejuose aktuose nurodyti tie patys darbai, viename iš jų nurodyta šiek tiek daugiau darbų. Apelianto teigimu, 2008 m. vasario mėn. atliktų darbų aktas buvo skirtas ne jam, nes jis tik suderino, kad ieškovas turi tuos darbus atlikti kaip UAB „Žemaitijos statyba“ pasamdytas atlikti konkrečius darbus asmuo, o iš paties ieškovo atliktus darbus atsakovas priėmė ir atsiskaitė pagal 2008 m. balandžio mėn. atliktų darbų aktą. Teismas nepagrįstai atmetė atsakovo argumentus, kad minėtuose aktuose nurodyti darbai dubliuojasi.

185. Iš ieškovo nurodytos atsakovo skolos atėmus 55 850 Lt (atsakovo sumokėtus pagal kasos pajamų orderį), 46 222,31 Lt (atsakovo sumokėtus ieškovo subrangovams), 90 000 Lt (įskaitytus pagal 2008 m. liepos 30 d. tarpusavio suderinimo-įskaitymo aktą) ir 109 073,30 Lt (ši suma nurodyta 2008 m. vasario mėn. atliktų darbų akte), darytina išvada, kad ieškovas yra skolingas atsakovui 58 338,41 Lt.

196. Teismas nemotyvuotai ir nepagrįstai neatidėjo bylos nagrinėjimo ir išnagrinėjo bylą nedalyvaujant atsakovo atstovui, kuris negalėjo dalyvauti teismo posėdyje dėl užimtumo anksčiau paskirtame teismo posėdyje kitoje byloje.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

211. Ieškovo nuomone, 2008 m. kovo 21 d. kasos pajamų orderis Serija SLA-K Nr.06/87 yra suklastotas, nes ieškovas šio dokumento neturi, be to, jį pasirašė ieškovo gamybos direktorius G. S., kuris nevykdė kasininko funkcijų ir nebuvo įgaliotas priimti grynuosius pinigus, pasirašyti kasos pajamų orderiuose.

222. Ieškovas 2008 m. rugpjūčio 7 d. buvo davęs sutikimą, kad atsakovas ieškovui priklausančias lėšas pervestų nurodytiems ieškovo subrangovams, tačiau, atsakovui neatlikus jokių mokėjimų, 2008 m. rugpjūčio 28 d. sutikimas buvo atšauktas. Ieškovo bankroto administratorius nustatė, kad atsakovas nuo 2008 m. gegužės 13 d. iki 2008 m. birželio 13 d. sumokėjo ieškovo subrangovams 81 968,89 Lt, todėl, nors ir nebuvo ieškovo sutikimo minėtu laikotarpiu pervesti lėšas, sumažino įsiskolinimo dydį šia suma. Ieškovo žiniomis, minėtu laikotarpiu atsakovas vykdė ir kitų objektų statybos darbus (su kitais rangovais), todėl galėjo atlikti mokėjimus vykdydamas savo asmenines, o ne ieškovo prievoles. Apelianto argumentai dėl teismo neišspręsto prašymo išreikalauti iš trečiųjų asmenų duomenis apie vykdytus atsiskaitymus yra nepagrįsti. Ieškovas tokio rašytinio prašymo egzemplioriaus nebuvo gavęs. Atsakovas ir pats galėjo gauti tokio pobūdžio informaciją iš asmenų, kuriems mokėjo pinigus.

233. Ieškovas neginčija aplinkybės, kad atsakovas pervedė jam 300 000 Lt. Ši suma įtraukta į visą atsakovo ieškovui sumokėtą sumą, t. y. ieškovo bankroto administratorius nustatė, kad atsakovas už atliktus darbus sumokėjo 196 000 Lt į ieškovo kasą ir 656 000 Lt pavedimu į banko sąskaitą (į šią sumą įskaičiuoti ir atsakovo minimi 300 000 Lt), t. y. iš viso 852 000 Lt. Ieškovas atsakovui grąžino 210 000 Lt, todėl nėra pagrindo atsakovo mokėtiną skolą mažinti 90 000 Lt, nes atsakovo sumokėti 90 000 Lt jau yra įtraukti apskaičiuojant susidariusią atsakovo skolą.

244. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad aktuose už 2008 m. vasario ir balandžio mėn. nurodyti darbai nėra tie patys. Atsižvelgiant į trišalę 2008 m. sausio 31 d. subrangos sutartį Nr. 01-31, būtent atsakovas privalo atsiskaityti su ieškovu tiek už darbus, atliktus 2008 m. vasario mėn., tiek už darbus, atliktus 2008 m. balandžio mėn. Pagal teismų pratiką darbų priėmimo-perdavimo aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Pažymėtina, kad atsakovas pasirašė tiek PVM sąskaitas faktūras, tiek atiliktų darbų aktus, t. y. patvirtino, kad atliktus darbus priėmė ir pretenzijų dėl jų neturėjo. Atsakovas neginčijo 2008 m. vasario ir balandžio mėn. atliktų darbų aktų, tai patvirtina, kad atsakovas atliktus darbus pripažino ir priėmė, atitinkamai įgijo prievolę juos apmokėti.

255. Teismas, atsižvelgęs į proceso šalių pareigą rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, pagrįstai netenkino atsakovo atstovo prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo. Pagal CPK 246 straipsnio 2 dalį svarbiomis neatvykimo šį teismo posėdį priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl atstovo užimtumo kitose bylose. Posėdyje nedalyvavo ir pats atsakovas, kuris nepateikė nedalyvavimą pateisinančių dokumentų.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Dėl prašymo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka

28Atsakovas (apeliantas) apeliacinį skundą prašo nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad pagal CPK 321 straipsnį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. CPK 322 straipsnyje nurodyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, jog žodinis nagrinėjimas būtinas. Teisėjų kolegija, įvertinusi ir ištyrusi bylos medžiagą, nepripažįsta, kad šioje byloje būtinas žodinis nagrinėjimas, todėl apeliacinį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka. Be to, prašymas dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka turi būti motyvuotas, o atsakovas nenurodo jokių šio prašymo motyvų.

29Dėl bylos faktinių aplinkybių

30Bylos duomenimis, 2006 m. rugsėjo 4 d. atsakovas (užsakovas) ir UAB „Žemaitijos statyba“ (rangovas) sudarė rangos sutartį Nr. 06/09/04, pagal kurią UAB „Žemaitijos statyba“ įsipareigojo atlikti kaimo sodybos „Svečių namai“ ( - ) statybos darbus (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-490-198/2009 t. 3, b. l. 162-165). 2008 m. sausio 31 d. tarp atsakovo (užsakovo), UAB „Žemaitijos statyba“ (rangovo) ir ieškovo (subrangovo) buvo sudaryta subrangos sutartis Nr. 01-31, pagal kurią UAB „Žemaitijos statyba“ neatlygintinai perleido savo įsipareigojimus ir teises pagal 2006 m. rugsėjo 4 d. rangos sutartį Nr. 06/09/04, ieškovas perėmė įsipareigojimus ir teises likusiems darbams atlikti bei defektams taisyti, o atsakovas su tuo sutiko (t. 1, b. l. 6-7). 2008 m. balandžio 1 d. tarp ieškovo (rangovo) ir atsakovo (užsakovo) buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 200803-31, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti minėtos kaimo sodybos baigiamuosius statybos darbus, o atsakovas įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka (t. 1, b. l. 8-11).

31Ieškovo bankroto administratorius, perėmęs ieškovo dokumentus, nustatė, kad ieškovas įvykdė prisiimtus įsipareigojimus, t. y. pašalino defektus ir atliko likusius darbus pagal 2008 m. sausio 31 d. subrangos sutartį bei atliko baigiamuosius darbus pagal 2008 m. balandžio 1 d. rangos sutartį, kurie atsakovo buvo priimti, pasirašius atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras. Dėl šių aplinkybių ginčo tarp šalių nėra. Ieškovo teigimu, atsakovas už ieškovo atliktus darbus atsiskaitė tik iš dalies. Ieškovo duomenimis, atsakovui už ieškovo atliktus darbus buvo išrašytos 2008 m. balandžio 11 d., 2008 m. balandžio 14 d., 2008 m. birželio 17 d., 2008 m. birželio 27 d., 2008 m. liepos 4 d. ir 2008 m. rugpjūčio 11 d. PVM sąskaitos faktūros bendrai 896 649,65 Lt sumai. Ieškovo paskaičiavimais, atliktais pagal bankroto administratoriaus turimus ieškovo finansinius dokumentus, atsakovas už atliktus darbus ieškovui sumokėjo 852 000 Lt (196 000 Lt grynais į kasą ir 659 000 Lt pavedimu į banko sąskaitą), be to, 81 968,89 Lt sumai atliko mokėjimus ieškovo subrangovams. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas buvo grąžinęs atsakovui dalį (210 000 Lt) atsakovo sumokėtų lėšų, atsakovas liko skolingas ieškovui 172 680,76 Lt (896 649,65 Lt - 852 000 Lt - 81 968,89 Lt + 210 000 Lt). Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį patenkino – priteisė ieškovui iš atsakovo 172 680,76 Lt skolos ir 16 794,50 Lt palūkanų.

32Apeliantas savo nesutikimą su ieškovo nurodytu įsiskolinimu ir skundžiamu sprendimu grindžia tuo, kad į šį įsiskolinimą turėjo būti įskaityta 55 850 Lt suma, atsakovo sumokėta ieškovui pagal 2008 m. kovo 21 d. kasos pajamų orderį Serija SLA-K Nr. 06/87, 46 222,31 Lt suma, atsakovo sumokėta ieškovo subrangovams, 90 000 Lt suma, atsakovo sumokėta ieškovui pagal nepradėtą vykdyti šalių 2008 m. kovo 1 d. rangos sutartį, ir 109 073,30 Lt suma, atsakovo sumokėta ieškovui už tuos pačius darbus, nurodytus keliose atliktų darbų priėmimo aktuose.

33Dėl 2008 m. kovo 21 d. kasos pajamų orderio Serija SLA-K Nr. 06/87

34Apelianto teigimu, ieškovas nepagrįstai į atsakovo įsiskolinimą neįskaitė atsakovo pagal 2008 m. kovo 21 d. kasos pajamų orderį Serija SLA-K Nr. 06/87 ieškovui grynais sumokėtų 55 850 Lt. Atsakovas byloje pateikė 2008 m. kovo 21 d. kasos pajamų orderio Serija SLA-K Nr. 06/87 kvito, pasirašyto ieškovo gamybos direktoriaus G. S. (trečiojo asmens), kopiją (t. 1, b. l. 109). Iš byloje ieškovo pateiktos lentelės (gauti atsakovo apmokėjimai per kasą) matyti, kad ieškovas, apskaičiuodamas ieškovo įsiskolinimą, į atsakovo grynais sumokėtus mokėjimus 55 850 Lt sumos nėra įtraukęs (t. 1, b. l. 55). Ieškovas teigia, kad atsakovo nurodyto dokumento neturi. Ieškovo duomenimis, atsakovas pagal 2008 m. kovo 21 d. kasos pajamų orderį Serija SLA-K Nr. 06/87 sumokėjo ieškovui 35 000 Lt (t. 1, b. l. 87). Ieškovo pateiktame kasos knygos (2008 m. kovo 17 d. – kovo 31 d.) išraše 2008 m. kovo 21 d. užfiksuotos 35 000 Lt pajamos pagal kvitą Nr. SLA-K06/87, operacijos pavadinimas – ūkininkas M. B. (t. 1, b. l. 86). Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2007 m. gruodžio 29 d. iki 2008 m. lapkričio 5 d.) 3 punktą pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį, kurį pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris), o priėmus pinigus – ir kasininkas; priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas, kurį pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kasininkas. Atsakovo pateiktame 2008 m. kovo 21 d. kasos pajamų orderio Serija SLA-K Nr. 06/87 kvite pasirašė ieškovo gamybos direktorius G. S. (trečiasis asmuo), kuris pagal ieškovo pateiktus duomenis kasininkų funkcijų nevykdė ir nebuvo įgaliotas priimti ar išduoti grynuosius pinigus, pasirašyti kasos pajamų orderiuose. Kadangi trečiasis asmuo neturėjo ieškovo įgaliojimų priimti jo vardu iš atsakovo apmokėjimą pagal rangos sutartį, o atsakovas neturėjo pareigos perduoti 55 850 Lt pagal statybos rangos sutartį trečiajam asmeniui, šių pinigų gavimas ieškovo kasos knygoje neužfiksuotas, laikytina, kad atsakovas nesumokėjo ieškovui 55 850 Lt pagal atsakovo nurodytą 2008 m. kovo 21 d. kasos pajamų orderio kvitą Serija SLA-K Nr. 06/87. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad ieškovas pripažįsta analogiškus kasos pajamų orderius, pasirašytus ieškovo gamybos direktoriaus G. S. (trečiojo asmens), pavyzdžiui, 2008 m. kovo 3 d. kasos pajamų orderį Serija SLA-K Nr. 06/86. Pažymėtina, kad šis orderis nėra pasirašytas trečiojo asmens (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-490-198/2009 t. 1, b. l. 35). Byloje nėra kitų ieškovo vardu išrašytų kasos pajamų orderių, pasirašytų trečiojo asmens, išskyrus atsakovo pateiktą kvitą (t. 1, b. l. 109). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas dėl 55 850 Lt perdavimo ieškovui nurodo prieštaringas aplinkybes. Atsiliepime į ieškinį ir apeliaciniame skunde (t. 1, b. l. 73, t. 2, b. l. 1) atsakovas nurodė, kad šiuos pinigus iš jo priėmė ieškovo vadovas V. S., o kasos pajamų orderio kvitą pasirašė ir pateikė atsakovui kartu su V. S. buvęs ieškovo gamybos direktorius G. S. (trečiasis asmuo), tačiau triplike (t. 1, b. l. 91) atsakovas buvo nurodęs, jog minėtus pinigus iš jo gavo G. S..

35Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Teismas turi įvertinti įrodymų visetą ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad atsakovas neįrodė savo teiginių dėl įsiskolinimo mažinimo 55 850 Lt suma.

36Dėl atsakovo atliktų mokėjimų ieškovo subrangovams

37Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįskaitė apelianto atliktų mokėjimų ieškovo subrangovams. Iš apelianto nurodytos 128 191,20 Lt sumos (t. 1, b. l. 106-107), sumokėtos ieškovo subrangovams, ieškovas pripažįsta tik 81 968,89 Lt (t. 1, b. l. 56). Bylos duomenimis, ieškovas 2008 m. rugpjūčio 7 d. raštu informavo atsakovą, jog jis neprieštarauja, kad pagal 2008 m. balandžio 1 d. rangos sutartį atsakovas pervestų pinigus rašte nurodytiems ieškovo subrangovams ir įmonėms, teikusioms medžiagas ir mechanizmus statybos objektui „Svečių namai“ (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-490-198/2009 t. 2, b. l. 47). Pažymėtina, kad ieškovas davė sutikimą atsakovui tiesiogiai atsiskaityti su ieškovo subrangovais tik 2008 rugpjūčio 7 d., o atsakovas prašo įskaityti į įsiskolinimą jo 2008 m. kovo 31 d. – 2008 m. birželio 20 d. atliktus mokėjimus ieškovo subrangovams. Duomenų, kad ieškovas anksčiau būtų davęs tokį sutikimą, byloje nėra. Nepaisant to, ieškovas iš dalies pripažino atsakovo 2008 m. gegužės 13 d. – 2008 m. birželio 13 d. atliktus mokėjimus ieškovo subrangovams ir 81 968,89 Lt suma sumažino atsakovo įsiskolinimą. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovas neįrodė, kad likusią 46 222,31 Lt sumą sumokėjo ieškovo subrangovams už ieškovą. Be to, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė, kaip neįrodytus, atsakovo argumentus dėl žodinio susitarimo su ieškovu buvimo dėl tiesioginio atsiskaitymo su minėtame ieškovo rašte nenurodytais subrangovais. Pažymėtina ir ta aplinkybė, kad ieškovas 2008 m. rugpjūčio 28 d. raštu atšaukė minėtą savo sutikimą dėl atsiskaitymo su subrangovais, nes nuo 2008 m. liepos 7 d. atsakovas neatsiskaitė nei su vienu iš ieškovo nurodytų subrangovų (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-490-198/2009 t. 2, b. l. 155). Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstais apelianto argumentus, kad byla buvo neteisingai išnagrinėta, nes pirmosios instancijos teismas nereagavo į atsakovo prašymą išreikalauti iš ieškovo subrangovų, su kuriais tiesiogiai atsiskaitė atsakovas, duomenis, kokiu pagrindu jie gavo pinigus iš atsakovo. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą teisingai pažymi, kad atsakovas pats galėjo gauti šiuos duomenis iš asmenų, su kuriais, atsakovo teigimu, jis atsiskaitė už ieškovą. Kadangi nagrinėjama byla daugiau kaip metus laiko buvo sustabdyta, atsakovas turėjo pakankamai laiko surinkti jo atsikirtimus į ieškinį pagrindžiančius įrodymus, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas dėjo kokias nors pastangas tai padaryti. Tokių įrodymų atsakovas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 314 straipsnis). Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra pagrindo atsakovo įsiskolinimą mažinti 46 222,31 Lt suma.

38Dėl šalių atliktų mokėjimų pagal 2008 m. kovo 1 d. rangos sutartį

39Bylos duomenimis, tarp atsakovo (užsakovo) ir ieškovo (rangovo) 2008 m. kovo 1 d. buvo sudaryta dar viena rangos sutartis Nr. 200803-01, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti pobūvio salės su pirtimi ir ūkiniu bloku ( - ) statybos darbus (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-490-198/2009 t. 2, b. l. 28-31). Apelianto teigimu, ši sutartis nebuvo vykdoma, t. y. ieškovas jokių statybos darbų pagal šią sutartį neatliko, nes 2008 m. balandžio 1 d. buvo sudaryta analogiška sutartis. Pagal 2008 m. kovo 1 d. rangos sutartį atsakovas pervedė ieškovui 300 000 Lt (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-490-198/2009 t. 1, b. l. 23), o ieškovas iš šios sumos grąžino atsakovui 210 000 Lt. Ieškovas šių aplinkybių neginčija. Šalių 2008 m. liepos 30 d. pasirašytas tarpusavio suderinimo-įskaitymo aktas patvirtina, kad atsakovas pagal 2008 m. kovo 1 d. rangos sutartį Nr. 200803-01 atliko ieškovui išankstinį 300 000 Lt mokėjimą, o ieškovui grąžinus dalį šio mokėjimo (210 000 Lt), šalys sutarė likusią 90 000 Lt sumą įskaityti pagal 2008 m. balandžio 1 d. rangos sutartį Nr. 200803-01 (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-490-198/2009 t. 2, b. l. 56). Iš byloje ieškovo pateiktos lentelės (gauti atsakovo apmokėjimai per banką) matyti, kad ieškovas, apskaičiuodamas atsakovo įsiskolinimą, iš atsakovo įsiskolinimo jau yra atėmęs 90 000 Lt, todėl nėra pagrindo atsakovo įsiskolinimą dar kartą mažinti 90 000 Lt suma (t. 1, b. l. 54). Šioje lentelėje nurodyta, kad ieškovas iš atsakovo per banką iš viso gavo 656 000 Lt, o detalizuojant nurodytą sumą, pažymėta, jog į šią sumą įtraukiama 2008 m. balandžio 15 d. pavedimu iš atsakovo gauta 300 000 Lt suma. Ieškovas šią sumą įskaitė į bendrą atsakovo ieškovui sumokėtą sumą. Nurodytas aplinkybes patvirtina ieškovo pateiktas atsakovo įsiskolinimo apskaičiavimas, pagal kurį 896 649,65 Lt (atliktų darbų kaina) – 196 000 Lt (atsakovo į ieškovo kasą atlikti mokėjimai) – 656 000 Lt (atsakovo pavedimu per banką ieškovui atlikti mokėjimai, tarp jų, 300 000 Lt suma, pavedimu sumokėta pagal 2008 m. kovo 1 d. rangos sutartį) – 81 968,89 Lt (ieškovo pripažįstami atsakovo atlikti mokėjimai ieškovo subrangovams) + 210 000 Lt (ieškovo grąžinta suma iš atsakovo sumokėtos 300 000 Lt sumos pagal 2008 m. kovo 1 d. rangos sutartį) = 172 680,76 Lt (ieškovo nagrinėjamoje byloje prašomo priteisti atsakovo įsiskolinimo suma). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš ieškovo prašomo priteisti įsiskolinimo neatėmė 90 000 Lt sumos.

40Dėl atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktų

41Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad 2008 m. vasario mėn. atliktų darbų akte ir 2008 m. balandžio mėn. atliktų darbų akte nurodyti tie patys darbai, viename iš jų nurodyta šiek tiek daugiau darbų. Apelianto nuomone, atsakovas neturi pareigos apmokėti už 2008 m. vasario mėn. atliktų darbų akte nurodytus darbus, kurių vertė 109 073,30 Lt, nes šiuos darbus atsakovas priėmė pagal 2008 m. balandžio mėn. atliktų darbų aktą. Teisėjų kolegija, palyginusi 2008 m. vasario mėn. atliktų darbų akte (t. 1, b. l. 39) ir 2008 m. balandžio mėn. atliktų darbų akte (t. 1, b. l. 42) nurodytus darbus, konstatuoja, kad nurodyti darbai nėra tie patys, nes sutampa tik kai kurie darbai, tačiau skiriasi šių darbų kiekis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuose aktuose nurodyti darbai buvo atlikti pagal skirtingas sutartis. 2008 m. vasario mėn. ieškovas atliko darbus pagal 2008 m. sausio 31 d. trišalę subrangos sutartį, t. y. perėmęs iš UAB „Žemaitijos statyba“ įsipareigojimus ir teises darbų užbaigimui. Pagal šios sutarties 3 punktą atsakovas įsipareigojo tiesiogiai atsiskaityti su ieškovu už jam likusius atlikti darbus ir defektų taisymą. Iš civilinės bylos Nr. 2-103-44/2009 pagal UAB „Žemaitijos statyba“ ieškinį ūkininkui M. B., dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „Slasta“, matyti, kad UAB „Žematijos statyba“ statybos objekte „Svečių namai“ 2008 m. vasario mėn. darbų nebeatlikinėjo, o nebaigtus atlikti darbus pagal 2006 m. rugsėjo 4 d. rangos sutartį pradėjo atlikinėti UAB „Slasta“ (nurodytos civilinės bylos t. 4, b. l. 83-94). Aplinkybė, kad ieškovo išrašytame 2008 m. vasario mėn. atliktų darbų akte užsakovu nurodyta UAB „Žemaitijos statyba“, nesudaro pagrindo išvadai, kad šis aktas nebuvo skirtas atsakovui, nes, minėta, kad pagal 2008 m. sausio 31 d. trišalės subrangos sutarties 3 punktą atsakovas įsipareigojo tiesiogiai atsiskaityti su ieškovu už jam likusius atlikti darbus ir defektų taisymą, be to, atsakovas taip pat yra pasirašęs 2008 m. vasario mėn. atliktų darbų aktą. Minėtoje civilinėje byloje UAB „Žemaitijos statyba“ nereikalavo priteisti iš atsakovo atlyginimą už 2008 m. vasario mėn. atliktus darbus, todėl nagrinėjamoje byloje ieškovas pagrįstai reikalauja, kad būtent atsakovas apmokėtų ieškovo 2008 m. vasario mėn. atliktus darbus. 2008 m. balandžio mėn. ieškovas atliko darbus pagal 2008 m. balandžio 1 d. rangos sutartį, pagal kurią buvo įsipareigojęs atsakovui atlikti statybos objekto „Svečių namai“ baigiamuosius statybos darbus. Todėl 2008 m. balandžio mėn. atliktų darbų akte, skirtingai negu 2008 m. vasario mėn. atliktų darbų akte, užsakovu nurodytas atsakovas. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą teisingai pažymėjo, kad atsakovas pasirašė abu minėtus atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, tuo patvirtindamas, kad atliktus darbus priėmė ir dėl jų pretenzijų neturėjo. Kasacinis teismas formuoja teismų praktiką, kad darbų priėmimo-perdavimo aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 20007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007). Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesumažino atsakovo įsiskolinimo 109 073,30 Lt suma.

42Dėl bylos išnagrinėjimo, nedalyvaujant atsakovo atstovui

43Bylos duomenimis, į 2012 m. kovo 15 d. teismo posėdį pirmosios instancijos teisme neatvyko atsakovas ir jo atstovas, kuriems apie teismo posėdį buvo tinkamai pranešta (t. 1, b. l. 193, 196, 207-208). Atsakovo atstovas buvo pateikęs prašymą atidėti civilinės bylos nagrinėjimą dėl jo užimtumo kitoje civilinėje byloje (t. 1, b. l. 197-198). Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatidėjo teismo posėdžio ir bylą išnagrinėjo atsakovo atstovui, kuris yra įsigilinęs į bylos esmę, nedalyvaujant, todėl liko neatskleista bylos esmė, nesurinkti ir neįvertinti visi įrodymai. Pažymėtina, kad pagal CPK 1622 straipsnio 1 dalį teismas atideda bylos nagrinėjimą tais atvejais, kai negalima nagrinėti bylos tame teismo posėdyje dėl to, kad neatvyko vertėjas arba kad pareikštas ieškinys, arba kad būtina išreikalauti naujus įrodymus, arba kai teismas pasiūlo dalyvaujantiems byloje asmenims pasirūpinti tinkamu atstovavimu procese, arba dėl kitų svarbių priežasčių, taip pat kitais CPK numatytais atvejais. CPK 246 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas atsakovo ar jo atstovo prašymu, jeigu atsakovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Abiejuose minėtuose straipsniuose nurodyta, kad svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl atstovo užimtumo kitose bylose. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino atsakovo atstovo prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo. Pažymėtina, kad į minėtą teismo posėdį be pateisinamos priežasties neatvyko ir atsakovas. Be to, atsakovas turėjo galimybę pateikti paaiškinimus ir prašymus apeliaciniame skunde, tačiau atsakovas apeliacinį skundą grindžia iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, nurodytomis pirmosios instancijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose.

44Dėl nurodytų aplinkybių visumos teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti apeliacine tvarka skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-333 straipsniais,

Nutarė

46Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 172 680,76... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. balandžio 3 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas pažymėjo, kad įstatyme užsakovo pareiga sumokėti už atliktus... 8. Teismas nesutiko su atsakovo argumentais dėl skolos mažinimo 55 850 Lt suma,... 9. Teismas nesutiko su atsakovo argumentais dėl skolos mažinimo 46 222,31 Lt... 10. Teismas atmetė atsakovo argumentus dėl skolos mažinimo 90 000 Lt suma. Pagal... 11. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas pasirašė atliktų darbų aktus, juose... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012... 14. 1. Teismas nepagrįstai neįskaitė atsakovo sumokėtų ieškovui 55 850 Lt... 15. 2. Teismas nepagrįstai neįskaitė atsakovo atliktų mokėjimų pagal ieškovo... 16. 3. Atsakovo su ieškovu 2008 m. kovo 1 d. sudaryta rangos sutartis Nr.... 17. 4. Teismas neatsižvelgė į tai, kad 2008 m. vasario mėn. atliktų darbų... 18. 5. Iš ieškovo nurodytos atsakovo skolos atėmus 55 850 Lt (atsakovo... 19. 6. Teismas nemotyvuotai ir nepagrįstai neatidėjo bylos nagrinėjimo ir... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo skundą atmesti.... 21. 1. Ieškovo nuomone, 2008 m. kovo 21 d. kasos pajamų orderis Serija SLA-K... 22. 2. Ieškovas 2008 m. rugpjūčio 7 d. buvo davęs sutikimą, kad atsakovas... 23. 3. Ieškovas neginčija aplinkybės, kad atsakovas pervedė jam 300 000 Lt. Ši... 24. 4. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad aktuose už 2008 m. vasario ir... 25. 5. Teismas, atsižvelgęs į proceso šalių pareigą rūpintis greitu bylos... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. Dėl prašymo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka... 28. Atsakovas (apeliantas) apeliacinį skundą prašo nagrinėti žodinio proceso... 29. Dėl bylos faktinių aplinkybių... 30. Bylos duomenimis, 2006 m. rugsėjo 4 d. atsakovas (užsakovas) ir UAB... 31. Ieškovo bankroto administratorius, perėmęs ieškovo dokumentus, nustatė,... 32. Apeliantas savo nesutikimą su ieškovo nurodytu įsiskolinimu ir skundžiamu... 33. Dėl 2008 m. kovo 21 d. kasos pajamų orderio Serija SLA-K Nr. 06/87... 34. Apelianto teigimu, ieškovas nepagrįstai į atsakovo įsiskolinimą... 35. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių... 36. Dėl atsakovo atliktų mokėjimų ieškovo subrangovams... 37. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįskaitė... 38. Dėl šalių atliktų mokėjimų pagal 2008 m. kovo 1 d. rangos sutartį... 39. Bylos duomenimis, tarp atsakovo (užsakovo) ir ieškovo (rangovo) 2008 m. kovo... 40. Dėl atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktų... 41. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad... 42. Dėl bylos išnagrinėjimo, nedalyvaujant atsakovo atstovui... 43. Bylos duomenimis, į 2012 m. kovo 15 d. teismo posėdį pirmosios instancijos... 44. Dėl nurodytų aplinkybių visumos teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 46. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 3 d. sprendimą palikti...