Byla 2-166-368/2012
Dėl piniginės prievolės įvykdymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Slasta“ atstovams bankroto administratoriaus UAB „Restrus“ įgaliotam asmeniui E. Š., advokato padėjėjui L. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios UAB „Slasta“ ieškinį atsakovui ūkininkui M. B., trečiajam asmeniui G. S. dėl piniginės prievolės įvykdymo,

Nustatė

3Ieškovas bankrutavusi UAB „Slasta“ prašo priteisti iš atsakovo ūkininko M. B. 172 680,76 Lt skolą, 16 794,50 Lt palūkanas, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008 m. sausio 31 d. tarp rangovo UAB „Žemaitijos statyba“, ieškovo (subrangovo) ir atsakovo (užsakovo) buvo sudaryta subrangos sutartis Nr. ( - ) 01-31, pagal kurią UAB „Žemaitijos statyba“ neatlygintinai perleido savo įsipareigojimus ir teises pagal 2006 m. rugsėjo 4 d. rangos sutartį Nr. ( - ), ieškovas perėmė įsipareigojimus (prievoles) ir teises likusiems darbams atlikti ir defektams taisyti. Pažymėjo, kad 2008 m. balandžio 1 d. tarp atsakovo ir ieškovo buvo sudaryta rangos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti kaimo sodybos ( - ), adresu: ( - ), baigiamuosius statybos darbus, o atsakovas įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos apmokėti. Teigė, kad atsakovas už atliktus darbus jam liko skolingas iš viso 172 680,76 Lt. Ieškovas taip pat prašo priteisti 16 794,50 Lt palūkanas, kurias laiko savo minimaliais nuostoliais. Atsižvelgdamas į tai, kad ginčo šalys – verslininkai, ieškovas prašo priteisti 6 proc. dydžio metines procesines palūkas, bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas ūkininkas M. B. prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, taip pat taikyti ieškinio senaties terminą ieškovo reikalavimui dėl palūkanų priteisimo. Nurodo, kad ieškinio reikalavimas dėl skolos mažintinas 55 850,00 Lt, kadangi šią sumą 2008 m. kovo 21 d. atsakovas sumokėjo buvusiam ieškovo gamybos direktoriui. Teigia, kad 128 191,20 Lt buvo sumokėta ieškovo subrangovams pagal ieškovo 2008 m. rugpjūčio 7 d. raštą. Tvirtina, kad 90000,00 Lt suma turi buvo išskaičiuota iš ieškinyje nurodytos skolos sumos, kadangi 90 000,00 Lt išankstinis apmokėjimas buvo atliktas pagal 2008 m. kovo 1 d. rangos sutartį, ir ji nebuvo vykdyta, o vėliau šią sumą ieškovas užskaitė pagal 2008 m. balandžio 1 d. rangos sutartį. Pažymėjo, kad 2008 m. vasario mėnesio atliktų darbų akte nurodyti darbai pakartotinai išvardyti 2008 m. balandžio mėnesio akte. Be to, pagal 2008 m. vasario mėnesio aktą užsakovas yra UAB „Žemaitijos statyba“. Atsakovo nuomone, jis neprivalo atsiskaityti už 2008 m. vasario mėnesio akte nurodytus darbus. Pabrėžia, kad ieškovui yra sumokėjęs 656 000,00 Lt pavedimu, 251 850,00 Lt grynais, ieškovas jam grąžino 210 000,00 Lt, todėl, įvertinęs 1 036 041,20 Lt ieškovui atliktus mokėjimus ir 767 702,79 Lt vertės ieškovo atliktus darbus, mano, jog ieškovas yra jam skolingas 58 338,41 Lt.

5Ieškinys tenkintinas.

6Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismui 2009 m. rugsėjo 24 d. iškėlus bankroto bylą UAB „Slasta“ (civilinė byla Nr. B2-95-368/2012), administratorius nurodė, jog atsakovas ūkininkas M. B. pagal šalių 2008 m. balandžio 1 d. rangos sutartį Nr. ( - ) (toliau – rangos sutartis) ir 2008 m. sausio 31 d. subrangos sutartį Nr. ( - ) (toliau – subrangos sutartis) yra skolingas bendrovei (ieškovui) iš viso 172 680,76 Lt (1–5 b. l.).

7Šiaulių apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-103-44/2009 medžiaga patvirtina, kad 2006 m. rugsėjo 4 d. atsakovas ir UAB „Žemaitijos statyba“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią rangovas UAB „Žemaitijos statyba“ įsipareigojo atlikti kaimo sodybos ( - ) statybos darbus, sutartyje nurodyta 2 496 811 Lt sutarties objekto kaina. Pagal sutartį ūkininkas M. B. įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti kiekvieną mėnesį pagal rangovo surašytą atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šių dokumentų pateikimo (1 tomas, 48–51 b. l.).

8Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad 2008 m. sausio 31 d. tarp rangovo UAB „Žemaitijos statyba“, ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta subrangos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Žemaitijos statyba“ neatlygintinai perleido savo įsipareigojimus ir teises pagal 2006 m. rugsėjo 4 d. rangos sutartį Nr. ( - ), ieškovas perėmė įsipareigojimus (prievoles) ir teises likusiems darbams atlikti ir defektams taisyti, o atsakovas sutiko, jog visas darbų užbaigimo teises ir pareigas pagal 2006 m. rugsėjo 4 d. rangos sutartį Nr. ( - ) perimtų ieškovas (6–7 b. l.).

92008 m. balandžio 1 d. tarp atsakovo ir ieškovo buvo sudaryta rangos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti kaimo sodybos ( - ), adresu: ( - ), baigiamuosius statybos darbus, o atsakovas įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka (8–11 b. l.).

10Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą (CK 6.694 str. 1 d.). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 str. 4 d.).

11Kasacinio teismo išaiškinta, kad abiejų sutarties šalių pasirašomas darbų perdavimo–priėmimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 str. 2 d.); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009; kt.).

12Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 172 680,76 Lt skolą, teigdamas, kad šis nesumokėjo už atliktus statybos darbus. Ieškovas savo reikalavimą, be kita, ko grindžia: 2008 m. balandžio 11 d. PVM sąskaita faktūra, Serija ( - ) Nr. ( - ); 2008 m. balandžio 14 d. PVM sąskaita faktūra, Serija ( - ) Nr. ( - ); 2008 m. balandžio 14 d. PVM sąskaita faktūra, Serija ( - ) Nr. ( - ); 2008 m. birželio 17 d. PVM sąskaita faktūra, Serija ( - ) Nr. ( - ); 2008 m. birželio 27 d. PVM sąskaita faktūra, Serija ( - ) Nr. ( - ); 2008 m. liepos 4 d. PVM sąskaita faktūra, Serija ( - ) Nr. ( - ); 2008 m. rugpjūčio 11 d. PVM sąskaita faktūra, Serija ( - ) Nr. ( - ) (24, 32, 36, 41, 46, 48, 50 b. l.).

13Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad įstatyme užsakovo pareiga sumokėti už atliktus rangos darbus ir teisė reikšti rangovui reikalavimus dėl darbų trūkumų siejama su darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. Pagal CK 6.662, 6.694 straipsniuose įtvirtintą teisinį reglamentavimą užsakovas turi pareigą apžiūrėti ir priimti atliktus darbus (jų rezultatą). Priimdamas darbus, užsakovas turi elgtis rūpestingai, t. y. apžiūrėti, ar perduodami darbai neturi akivaizdžių trūkumų. Pagal bendrąją taisyklę (jeigu ko kita nenustatyta rangos sutartyje), kai užsakovas priima darbus jų nepatikrinęs ar nenurodo priėmimo akte akivaizdžių trūkumų, jis netenka teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2, 3 d.). Kartu pažymėtina tai, kad pagal CK 6.662 straipsnio 4 dalį užsakovas, nustatęs darbų trūkumų ar kitokių nukrypimų nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jeigu tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo. Tokiu atveju rangovas atsako už darbų (rezultato) trūkumus, o užsakovas gali naudotis įstatymo nustatytais teisių gynimo būdais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

14Bylos duomenimis, prieš tai minėtų ieškovo atsakovui išrašytų sąskaitų faktūrų duomenų tikrumą (atliktų darbų vertę) patvirtina atliktų darbų aktai (12–23, 25–31, 33–35, 37–40, 42–45, 47, 49, 51–53 b. l.). Visi atliktų darbų aktai (toliau – aktai), išskyrus aktą „už 2008 m. gegužės mėnesį“ (13 b. l.), yra pasirašyti atsakovo ir jis jokių darbų trūkumų, ar kitokių nukrypimų nuo sutarties sąlygų nenurodė (CK 6.662 str.). 2008 m. gegužės mėnesio aktas, nors ir nepasirašytas atsakovo, yra patvirtintas atsakovo ūkio spaudu ir žymos dėl atsisakymo pasirašyti aktą jame nepadaryta (CK 6.694 str. 4 d.). Pažymėtina, kad atsakovas neginčija minėtų aktų galiojimo.

15Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Tuo tarpu CPK 185 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus šiame Kodekse numatytas išimtis.

16Nors atsakovas nurodo, kad ieškinio reikalavimas dėl skolos mažintinas 55 850,00 Lt, kadangi šią sumą 2008 m. kovo 21 d. jis sumokėjo buvusiam ieškovo direktoriui gamybai, teismas pažymi, jog pagal Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių (aktuali redakcija nuo 2007-12-29 iki 2008-11-04) 3 punktą, pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį, kurį pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris), o priėmus pinigus – ir kasininkas. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas, kurį pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kasininkas. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad atsakovo į bylą pateikta 2008 m. kovo 21 d. 55 850,00 Lt sumos kasos pajamų orderio kvito Serija ( - ) Nr. ( - ) kopija (109 b. l.), kurią pasirašė ieškovo buvęs direktorius gamybai G. S., neatitinka įrodymų leistinumo kriterijų, todėl teismas šiuo įrodymu nagrinėjamoje byloje nesivadovauja (CPK 177, 185 str.). Teismas pažymi, kad bylos duomenimis, ieškovas išskaičiavo iš atsakovo skolos jo 2008-01-01–2008-06-05 196000,00 Lt sumos atliktus apmokėjimus per kasą (55 b. l.), tarp jų 35 000,00 Lt gautus pagal 2008 m. kovo 21 d. kasos pajamų orderio kvitą Serija ( - ) Nr. ( - ) (85 b. l.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybės, teismas sprendžia, kad atsakovo teiginiai dėl skolos mažinimo 55 850,00 Lt, yra nepagrįsti.

17Teismas nesutinka su atsakovo teiginiais, kad, įvertinus tai, jog atsakovas 128 191,20 Lt sumokėjo ieškovo subrangovams pagal ieškovo 2008 m. rugpjūčio 7 d. raštą, ieškinio reikalavimas dėl skolos mažintinas 46 222,31 Lt. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas sutinka su atsakovo 81968,89 Lt atsiskaitymu su ieškovo subrangovais (3, 56 b. l.). Nors atsakovas teigia, kad, remiantis ieškovo 2008 m. rugpjūčio 7 d. raštu, atliko 128 191,20 Lt sumos mokėjimus subrangovams (Šiaulių apygardos teismo civilinė byla 2-490-198/2009, 2 tomas, 47, 49–50 b. l.), teismas pažymi, jog byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog atsakovas 128 191,20 Lt sumokėjo už ieškovą. Be to, raštas, kuriuo ieškovo buvęs direktorius V. S., sutiko, jog pagal rangos sutartį atsakovas atsiskaitytų su konkrečiais subrangovais ir tiekėjais buvo surašytas 2008 m. rugpjūčio 7 d. (Šiaulių apygardos teismo civilinė byla 2-490-198/2009, 2 tomas, 47 b. l.), o atsakovo apmokėjimai atlikti iki šio rašto surašymo (civilinė byla 2-490-198/2009, 2 tomas, 49–50 b. l.). Atsakovo teiginiai dėl šalių žodinio susitarimo dėl atsiskaitymo su subrangovais (73 b. l.) neįrodyti leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, todėl teismas jų plačiau neanalizuoja. Pažymėtina ir tai, jog 2008 m. rugpjūčio 28 d. ieškovas atšaukė prieš tai minėtą raštą ir pareikalavo atsiskaityti (civilinė byla 2-490-198/2009, 2 tomas, 155 b. l.). Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. vasario 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-165/2012, analizuodama atsakovo atliktų mokėjimų subrangovams aplinkybes, konstatavo, jog atsakovas neįrodė, jog ieškovas (BUAB „Žemaitijos statyba“) turėjo prievolę sumokėti minėtas sumas ir atsakovas sumokėjo minėtas sumas už ieškovą (Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-103-44/2009, 4 tomas, 83–94). Esant šioms aplinkybėms, teismas atmeta atsakovo teiginius dėl ginčo skolos ieškovui mažinimo 46 222,31 Lt.

18Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas pagal 2008 m. kovo 1 d. rangos sutartį Nr. 2000803-01 ieškovui pervedė 300 000,00 Lt išankstinį apmokėjimą, 210 000,00 Lt šio apmokėjimo dalį ieškovas grąžino atsakovui, o likusi 90 000,00 Lt apmokėjimo dalis buvo įskaityta pagal 2008 m. balandžio 1 d. rangos sutartį Nr. ( - ) (civilinė byla 2-490-198/2009, 2 tomas, 56 b. l.). Prieš tai nurodytas aplinkybes patvirtina civilinės bylos 2-490-198/2009 (51–54 b. l.) ir nagrinėjamos bylos medžiaga (54 b. l.) bei paties atsakovo teiginiai (73 b. l.). Bylos duomenimis, ieškovas, įvertinęs visus 656 000,00 Lt atsakovo jam atliktus bankinius mokėjimus, tarp jų, 2008 m. balandžio 15 d. atsakovo atliktą 300 000,00 Lt pavedimą, taip pat, atsižvelgęs į atsakovui grąžintą 210 000,00 Lt sumą, sumažino atsakovo skolą 90 000,00 Lt (3, 54 b. l.). Esant šioms aplinkybėms, teismo vertinimu, atsakovo teiginiai dėl pakartotinio skolos sumažinimo 90 000,00 Lt yra nepagrįsti.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, užtikrindamas vienodos teismų praktikos formavimą, yra išaiškinęs, kad įstatyme nenustatyta specialios privalomos priėmimo–perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo–perdavimo akto požymius. Esminę reikšmę sandoriui kvalifikuoti turi ne dokumento pavadinimas, bet jo turinys, jį sudariusių šalių valia, tikslai, kurių jos siekė surašydamos konkretų vertinamą dokumentą (CK 6.193 str. 1 d.). Iš CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatų akivaizdu, kad priėmimo–perdavimo aktas turi būti rašytinės formos, jo turinys – nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-17/2007). Minėtoje nutartyje kasacinis teismas konstatavo, kad užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti priėmimo–perdavimo aktą.

20Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-2005).

21Pagal šalių rangos sutarties 3.3 punktą atliktiems darbams ieškovas suteikė garantiją, o 3.4 punkte nurodyta, jog ieškovas apie pastebėtus per garantinį laikotarpį darbų defektus nedelsiant praneša ieškovui raštu (8 b. l.).

22Esant prieš tai nurodytiems kasacinio teismo išaiškinimams, ir atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas pasirašė atliktų darbų aktus (12–23, 25–31, 33–35, 37–40, 42–45, 47–49, 51–53 b. l.), aktuose nėra žymos dėl atsakovo atsisakymo pasirašyti aktus, taip pat nenurodyti akivaizdūs atliktų darbų trūkumai ar nukrypimai nuo sutarties sąlygų, ir atsakovas šių aktų galiojimo neginčijo bei ieškovui apie darbų neatitikimus nepranešė, ir byloje nėra duomenų, kad atsakovui apsunkinta galimybė naudotis ieškovo atliktais darbais, teismas pripažįsta nepagrįstais atsakovo teiginius dėl 2008 m. vasario mėnesio atliktų darbų akte (39–40 b. l.) nurodytų darbų tapatumo ir pakartotinio įtraukimo į 2008 m. balandžio mėnesio aktą (42–45 b. l.). Be to, iš minėtų aktų turinio matyti, kad tik dalis atliktų darbų nurodyta su tais pačiais darbų kodais, tačiau skiriasi atliktų darbų apimtis (kiekiai) ir kaina.

23Teismas atmeta atsakovo reikalavimą taikyti ieškinio senaties terminą ieškovo reikalavimui dėl palūkanų priteisimo. CK 6.205 straipsnyje nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomas ir jos įvykdymo termino praleidimas. Kai praleistas prievolės įvykdymo terminas, skolininkas atsako kreditoriui už dėl termino praleidimo padarytus nuostolius (CK 6.260 str. 2 d.), ir palūkanos turi būti mokamos dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, naudojasi kreditoriaus lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210, 6.261 str.). Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007).

24Pagal šalių rangos sutarties 5.1 punktą atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti ieškovui pagal darbų aktą ir sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šių dokumentų pateikimo užsakovui (9 b. l.). Pagal CK 6.55 straipsnio 2 dalį jeigu skolininkas nepareiškia, kokiai prievolei įvykdyti skiria įmoką ir nėra kitokio šalių susitarimo, tai laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimo terminas suėjęs. Kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai suėję, ir nė viena iš jų nėra užtikrinta, laikoma, kad grąžinta seniausia skola.

25Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovas ieškinio reikalavimą dėl palūkanų grindžia atsakovo neapmokėtomis 2008 m. birželio 27 d. PVM sąskaita faktūra, Serija ( - ) Nr. ( - ); 2008 m. liepos 4 d. PVM sąskaita faktūra, Serija ( - ) Nr. ( - ); 2008 m. rugpjūčio 11 d. PVM sąskaita faktūra, Serija ( - ) Nr. ( - ). Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas netinkamai vykdė savo prievoles pagal rangos sutartį, dėl šių priežasčių, ieškovo reikalavimas dėl 16 794,50 Lt palūkanų, kurias jis laiko savo minimaliais nuostoliais (CK 6.210, 6.261 str.), yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

26Tenkintinas ieškovo prašymas dėl 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo, kadangi pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda įstatymo pagrindu (CK 6.37 str. 2 d.). Byloje nėra duomenų, kad ginčo šalys būtų susitarusios neskaičiuoti procesinių palūkanų ar, kad ieškovas savo pareiškimu ar veiksmais būtų atsisakęs šių palūkanų.

27Ieškinį tenkinus, tenkintinas ieškovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatų iš atsakovo priteistina ieškovui 3968,80 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (116–119, 199–206 b. l.), taip pat iš atsakovo priteistina 44,23 Lt išlaidų (67 b. l.), susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93, 96, 98 str.).

28Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl jam laimėjus bylą, CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminį mokestį, šiuo atveju – 4790,00 Lt, valstybei pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį turi mokėti atsakovas.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 279 straipsniu,

Nutarė

30Ieškinį tenkinti.

31Priteisti iš atsakovo ūkininko M. B. (a. k. ( - )) ieškovui bankrutavusiai UAB „Slasta“ (į. k. 300591481) 172 680,76 Lt skolą, 16 794,50 Lt palūkanas, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2010-04-07 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 3968,80 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti, taip pat 4790,00 Lt žyminį mokestį ir 44,23 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Ieškovas bankrutavusi UAB „Slasta“ prašo priteisti iš atsakovo ūkininko... 4. Atsakovas ūkininkas M. B. prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismui 2009 m. rugsėjo 24 d.... 7. Šiaulių apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-103-44/2009 medžiaga... 8. Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad 2008 m. sausio 31 d. tarp... 9. 2008 m. balandžio 1 d. tarp atsakovo ir ieškovo buvo sudaryta rangos sutartis... 10. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą... 11. Kasacinio teismo išaiškinta, kad abiejų sutarties šalių pasirašomas... 12. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 13. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad įstatyme užsakovo pareiga sumokėti... 14. Bylos duomenimis, prieš tai minėtų ieškovo atsakovui išrašytų sąskaitų... 15. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 16. Nors atsakovas nurodo, kad ieškinio reikalavimas dėl skolos mažintinas 55... 17. Teismas nesutinka su atsakovo teiginiais, kad, įvertinus tai, jog atsakovas... 18. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas pagal 2008 m. kovo 1 d. rangos... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, užtikrindamas vienodos teismų praktikos... 20. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog pareiga mokėti... 21. Pagal šalių rangos sutarties 3.3 punktą atliktiems darbams ieškovas... 22. Esant prieš tai nurodytiems kasacinio teismo išaiškinimams, ir... 23. Teismas atmeta atsakovo reikalavimą taikyti ieškinio senaties terminą... 24. Pagal šalių rangos sutarties 5.1 punktą atsakovas įsipareigojo už atliktus... 25. Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovas ieškinio reikalavimą dėl... 26. Tenkintinas ieškovo prašymas dėl 6 proc. dydžio metinių procesinių... 27. Ieškinį tenkinus, tenkintinas ieškovo prašymas priteisti bylinėjimosi... 28. Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal įstatymą (CPK... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 30. Ieškinį tenkinti.... 31. Priteisti iš atsakovo ūkininko M. B. (a. k. ( - )) ieškovui bankrutavusiai... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...