Byla eB2-2159-945/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „MAV group“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „MAV group“,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2018 m. rugpjūčio 7 d. yra priimtas pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimas dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „MAV group“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, jog bendrovė laiku nesumokėjo Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų privalomųjų mokėjimų biudžetui, dėl ko susidarė 145 306,42 Eur įsiskolinimas valstybės biudžetui.

3Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, tačiau nei pozicija dėl pareiškimo pagrįstumo, nei teismo reikalauti finansiniai dokumentai nebuvo pateikti.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

5Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 2 straipsnio 8 dalimi, įmonei bankroto byla gali būti keliama kai įmonė yra nemoki, t. y. pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 str., ĮBĮ 9 str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1217-381/2016).

7Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi prie pareiškimo pridėtais dokumentais ir kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

8VĮ Registrų centro 2018 m. rugsėjo 5 d. duomenimis, „MAV group“ vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto. Iš Kelių transporto priemonių registro 2018 m. kovo 5 d. gautų duomenų nustatyta, kad įmonė transporto priemonių taip pat neturi.

9UAB „MAV group“ įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. liepos 31 d. duomenimis sudarė 145 306,42 Eur, iš jų: 3 683 Eur pelno mokesčio, 775,50 Eur pelno mokesčio delspinigių, 133 626,32 Eur pridėtinės vertės mokesčio, 7 221,60 Eur pridėtinės vertės mokesčio delspinigių.

10Iš viešai prieinamų Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo 11 d. UAB „MAV group“ mokestinės nepriemokos dydis nepasikeitė.

11Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2018 m. rugsėjo 7 d. duomenys patvirtina, kad UAB „MAV group“ nėra apdraustų asmenų, o skola biudžetui sudaro 2 152,81 Eur. Taigi, teismo turimais duomenimis skola dviem antros eilės kreditoriams yra 147 459,23 Eur (145 306,42 Eur + 2 152,81 Eur).

12Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi vėliausiai prieinamais duomenimis apie atsakovo turtinę padėtį (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-588-798/2016). Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016, 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1732-798/2016 ir kt.).

13Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenimis, bendrovės finansinė atskaitomybė paskutinį kartą pateikta už 2014 m. Iš 2014 m. balanso nustatyta, kad įmonė ilgalaikio turto neturėjo, trumpalaikis turtas sudarė 456 787 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 373 728 Eur. Nuosavas kapitalas 2014 m. sudarė 83 059 Eur. Grynasis pelnas už 2014 m. sudarė 72 059 Eur.

14Kaip nutartyje jau minėta, būtina įvertinti atsakovės turimo turto realią vertę. Iš 2014 m. balanso nustatyta, kad iš esmės visą įmonės turtą sudarė trumpalaikis turtas: 456 787 Eur. Nuosavas kapitalas 2014 m. sudarė 83 059 Eur. Teismas, vertindamas atsakovės trumpalaikio turto sudėtį, pažymi, kad byloje nėra duomenų, kad įmonė vis dar turi 2014 m. balanse nurodytas 83 059 Eur pinigines lėšas. Esant nurodytoms aplinkybėms spręsti, kad 2014 m. balanse apskaityta įmonės turto vertė atitinka realią jo vertę, nėra pagrindo. Jokių kitų duomenų, kurie leistų spręsti, jog įmonė turi kokio nors turto, į bylą nepateikta. Be to, į bylą nėra pateikta ir jokių duomenų, ar buvo įvykdyti 2014 m. balanse nurodyti 373 728 Eur trumpalaikiai įsipareigojimai, kokia šių įsipareigojimų suma buvo teikiant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

15Pažymėtina, kad atsakovė į ieškovo siunčiamą pranešimą dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo neatsiliepė. Aktualių šiai dienai įmonės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, duomenų apie realią įmonės turtinę, ūkinę – finansinę padėtį, nepateikta. Duomenų, jog atsakovė atsiskaitė su ieškove, byloje nėra. Duomenų, jog atsakovė veda derybas su kreditoriais ir (ar) yra susitarusi su ieškove ir (ar) kitais įmonės kreditoriais dėl skolų mokėjimo atidėjimo ir pan., byloje nepateikta. Atsakovė taip pat nepateikė teismui aktualaus šiai dienai balanso, iš kurio būtų galima bent preliminariai spręsti apie įmonės turimo turto ir kreditinių įsipareigojimų santykį, prievolių dydžius ir kt.

16Įvertinęs minėtas aplinkybes teismas konstatuoja, kad atsakovė nevykdo veiklos ir prisiimtų įsipareigojimų, ir nėra pajėgi atsiskaityti su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų.

17Teismas sprendžia, kad UAB „MAV group“ bankroto byla keltina ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto ir 2 punkto pagrindais, t. y. nustačius, kad įmonė yra nemoki ir negali vykdyti savo įsipareigojimų.

18Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

19Administruoti įmonės bankroto procedūrą skiriamas bankroto administratorius UAB „Ultima optio“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2, 4 d.).

20Iškėlus UAB „MAV group“ bankroto bylą, areštuojamas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

21Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktais, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

22iškelti bankroto bylą UAB „MAV group“, juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas: ( - ), Kaunas.

23UAB „MAV group“ administratoriumi paskirti administratorių UAB „Ultima optio“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. ( - )).

24Taikyti UAB „MAV group“ (įmonės kodas ( - )) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

25Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „MAV group“.

26Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „MAV group“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

27Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

28Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

29Pavesti UAB „MAV group“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

30Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį UAB „MAV group“ kreditorių susirinkimą.

31Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio proceso tvarka... 2. Kauno apygardos teisme 2018 m. rugpjūčio 7 d. yra priimtas pareiškėjos... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 5. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7... 6. Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo... 7. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos,... 8. VĮ Registrų centro 2018 m. rugsėjo 5 d. duomenimis, „MAV group“ vardu... 9. UAB „MAV group“ įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie... 10. Iš viešai prieinamų Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų nustatyta,... 11. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir... 12. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi... 13. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo... 14. Kaip nutartyje jau minėta, būtina įvertinti atsakovės turimo turto realią... 15. Pažymėtina, kad atsakovė į ieškovo siunčiamą pranešimą dėl ketinimo... 16. Įvertinęs minėtas aplinkybes teismas konstatuoja, kad atsakovė nevykdo... 17. Teismas sprendžia, kad UAB „MAV group“ bankroto byla keltina ĮBĮ 9... 18. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta... 19. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skiriamas bankroto administratorius... 20. Iškėlus UAB „MAV group“ bankroto bylą, areštuojamas įmonės turtas iki... 21. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2... 22. iškelti bankroto bylą UAB „MAV group“, juridinio asmens kodas ( - ),... 23. UAB „MAV group“ administratoriumi paskirti administratorių UAB „Ultima... 24. Taikyti UAB „MAV group“ (įmonės kodas ( - )) turtui ir piniginėms... 25. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 26. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 27. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 28. Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties... 29. Pavesti UAB „MAV group“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ... 30. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 31. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...