Byla 2-1096/2014
Dėl atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Evekas“ bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo akcinės bendrovės „Šiaulių bankas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti nurodyto pareiškėjo prašymą dėl jo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu civilinėje byloje Nr. B2-1800-254/2014 pagal pareiškėjo V. M. ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Simobila“ ieškinį dėl atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Evekas“ bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teisme 2014 m. balandžio 3 d. priimtas nagrinėjimui pareiškėjo V. M. (atsakovo UAB „Evekas“ vadovo) pareiškimas iškelti atsakovo UAB „Evekas“ bankroto bylą ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“ (3-7, 9 b. l.). Apygardos teismas 2014 m. balandžio 9 d. nutartimi nutarė klausimą dėl atsakovo UAB „Evekas“ bankroto bylos iškėlimo ar atsisakymo ją kelti nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2014 m. balandžio 23 d. 8:30 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos (10, 11 b. l.). Be to, 2014 m. balandžio 3 d. teisme priimtas nagrinėjimui bendraieškio UAB „Simobila“ prašymas iškelti atsakovo UAB „Evekas“ bankroto bylą ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Lexforis“.

42014 m. balandžio 22 d. Kauno apygardos teisme gautas pareiškėjo AB „Šiaulių bankas“ prašymas įtraukti jį į civilinę bylą dėl atsakovo UAB „Evekas“ bankroto bylos iškėlimo trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, kuriuo prašė, esant įstatymo nustatytiems pagrindams, iškelti atsakovo UAB „Evekas“ bankroto bylą, o atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“ (12-15 b. l.). Pareiškėjas nurodė, kad jis yra atsakovo kreditorius, kuris turi 13 661 560,10 Lt finansinį reikalavimą į atsakovą, kad jis turi pagrįstą materialinį suinteresuotumą šios bylos baigtimi, ir tai turės tiesioginės įtakos jo interesams.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo AB „Šiaulių banko“ prašymą įtraukti jį trečiuoju asmeniu, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. M. pareiškimą dėl atsakovo UAB „Evekas“ bankroto bylos iškėlimo (18, 19 b. l.).

7Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 9 d. nutartimi nutarta nagrinėti klausimą dėl atsakovo UAB „Evekas“ bankroto bylos iškėlimo teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2014 m. balandžio 23 d. 8:30 val., o pareiškėjo AB „Šiaulių banko“ prašymas teisme gautas 2014 m. balandžio 22 d. darbo dienos pabaigoje ir teisėjai perduotas prieš pat 2014 m. balandžio 23 d. teismo posėdį, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo. Pažymėjo, kad bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas reikalauja, jog bankroto bylos būtų nagrinėjamos itin operatyviai, todėl tuomet, kai teismas nutarė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėti rašytinio arba žodinio proceso tvarka ir paskyrė teismo posėdžio datą, o pareiškėjas prašymą dėl jo įtraukimo į procesą bendraieškiu padavė prieš pat teismo posėdį, prašymą grįsdamas iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir teismo jau priimtas ieškinys, nesant duomenų, kad pareiškėjas tokio prašymo negalėjo pateikti anksčiau, teismas turi iš esmės spręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą pagal anksčiau priimtą ieškinį (ieškinius), nors kitų asmenų pateikto ieškinio dėl to paties dalyko priėmimo klausimas dar neišspręstas.

8Teismo vertinimu, pareiškėjo „ieškinį“ atsisakoma priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu, konstatuojant, jog teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Teismo teigimu, tai atitinka bankroto proceso paskirtį kuo greičiau išspręsti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei ir nepažeidžia pareiškėjo, kuris neveikė operatyviai, teisių ir teisėtų interesų, iš esmės sutampančių su ieškinį padavusio atsakovo vadovo ir bendraieškio UAB „Simobila“ interesais (tapatus materialusis teisinis reikalavimas); be to, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo, pareiškėjas savo subjektines teises galės ginti per atsakovo bankroto administratorių paduodamas teismui prašymus dėl jo įtraukimo į procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ir finansinio reikalavimo tvirtinimo (ĮBĮ 21 str. 1 d.).

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskirajame skunde pareiškėjas AB „Šiaulių bankas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – įtraukti AB „Šiaulių bankas“ į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, arba perduoti klausimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (25 – 28 b. l.). Atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo prašymą dėl jo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu. Pareiškėjo teigimu, prašymas apygardos teisme gautas ir užregistruotas 2014 m. balandžio 22 d., t. y. iki klausimo dėl nutarties iškelti atsakovo bankroto bylą nagrinėjimo teismo posėdyje dienos, taigi prašymas buvo pateiktas laiku. Nurodo, jog sužinojęs apie 2014 m. balandžio 23 d. posėdį, jis ėmėsi neatidėliotinų veiksmų, siekdamas surinkti visą reikšmingą informaciją apie jo skolininko UAB „Evekas“ įsipareigojimus, tačiau tai užtruko dėl didelės dokumentų apimties bei aplinkybių, kad 2013 m. kovo 23 d. Trišalės pareiškėjo, BAB „Ūkio bankas“ ir VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ sutarties pagrindu atsakovas yra iš BAB „Ūkio bankas“ perimtas klientas, su kuriuo pareiškėjas anksčiau neturėjo jokių dalykinių santykių. Apelianto teigimu, teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo prašymą, neteisingai konstatavo, kad teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių (CPK 137 str. 2 d. 5 p.), ir be pagrindo neįtraukdamas pareiškėjo į bylą trečiuoju asmeniu, neatsižvelgė į jo siūlomą atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrą, tuo suvaržydamas pareiškėjo teisę tinkamai veikti bankroto procese, neužtikrindamas skaidrumo ir efektyvumo principų, juo labiau kad pareiškėjo reikalavimą atsakovui sudaro 13 661 560,10 Lt suma.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14CPK 1 straipsnis nustato, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalį, bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis.

15CPK 46 straipsnio 1 dalis nustato, kad tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą iki baigiamųjų kalbų pradžios, o pagal nurodyto straipsnio 2 dalį, tokie asmenys turi visas ieškovo teises ir pareigas.

16Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktą, teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

17ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies pagrindu, nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo dienos įmonės kreditoriai laikomi turinčiais teisinį suinteresuotumą ir turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti juos į bylą trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis; teismui kartu su prašymu turi būti pateikiami kreditoriaus reikalavimo teisę įmonei patvirtinantys įrodymai.

18Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad kai teisę inicijuoti bankroto bylos iškėlimą skolininkui įgyvendino kitas asmuo (kreditorius) ir kreditoriaus iki bankroto bylos iškėlimo reiškia savarankišką reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jis įstoja į bylą kaip trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankišką reikalavimą; tuo atveju, jeigu kreditorius palaiko bankroto bylos iškėlimą, tačiau nereiškia savarankiško reikalavimo iškelti bankroto bylą, kreditorius įstoja į bylą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ir dalyvaujantis ieškovo pusėje; kreditoriai gali įstoti į bylą trečiaisiais asmenimis bankroto bylos iškėlimo stadijoje tik iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012).

19Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismas, iki nutarties bankroto bylos iškėlimo klausimu priėmimo gavęs įmonės kreditoriaus prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, kartu prašant iškelti atsakovui bankroto bylą ir siūlant bankroto administratoriaus kandidatūrą, visų pirma turi identifikuoti šį procesinį dokumentą; apie procesinį dokumentą sprendžiama pagal jo turinį, o ne pagal pavadinimą (CPK 115 str. 4 d.), todėl kreditoriaus prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, kuriame išdėstytas ir reikalavimas iškelti atsakovui bankroto bylą ir siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra, laikytinas prašymu įtraukti į bylą bendraieškiu, kuris gali būti tenkinamas tik tuo atveju, kai yra paduotas iki nutarties bankroto bylos iškėlimo klausimu priėmimo ir yra pakankamai laiko siūlomo administratoriaus kandidatūros suderinimui su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos; kai teismas gauna tokį prašymą likus keletui valandų iki paskirto teismo posėdžio, kuriame numatyta spręsti įmonės nemokumo, bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus skyrimo klausimą, ir nėra duomenų, pagrindžiančių kad asmuo tokio prašymo negalėjo pateikti anksčiau, teismas, siekdamas viešąjį interesą atitinkančio operatyvumo principo įgyvendinimo bankroto procese, turi teisę tokio prašymo netenkinti ir nesvarstyti tokio asmens siūlomos kandidatūros; tačiau tokiu atveju teismas, nepažeisdamas ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos su bylos nagrinėjimo stadija nesusietos kreditoriaus teisės, turi svarstyti klausimą dėl tokį prašymą pateikusio kreditoriaus įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1783/2013).

20Nagrinėjamu atveju apygardos teismas neteisingai atsisakė priimti pareiškėjo AB „Šiaulių bankas“ prašymą dėl jo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu.

21Teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjo AB „Šiaulių bankas“ prašymo turinys dėl jo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu sudaro pagrindo teigti, jog iš tikrųjų buvo prašoma įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, kadangi šiuo prašymu iš esmės buvo pritariama ieškovo V. M. ir bendraieškio UAB „Simobila“ reikalavimui iškelti atsakovo bankroto bylą. Pareiškėjas, prašydamas, esant įstatymo nustatytiems pagrindams, iškelti atsakovo bankroto bylą, prašyme nenurodė faktinių aplinkybių, kurios būtų pagrindu iškelti atsakovo bankroto bylą, t. y. nenurodė reikalavimo iškelti atsakovo bankroto bylą faktinio pagrindo, nepateikė įrodymų apie tai, kad pranešė atsakovui apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 6 str. 2 d.). Taigi nagrinėjamų atveju nebuvo pagrindo teigti, kad pareiškėjas pateikė tapatų ieškinį, kuriuo buvo paduotas savarankiškas reikalavimas iškelti atsakovo bankroto bylą, ir apygardos teismas neturėjo pagrindo atsisakyti priimti nagrinėjimui pareiškėjo prašymo dėl jo įtraukimo į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktą.

22Tačiau apygardos teismas, siekdamas užtikrinti bylos nagrinėjimo operatyvumo principą, turėjo pagrindo nesvarstyti pareiškėjo AB „Šiaulių bankas“ prašymo dėl jo siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros, kadangi pareiškėjo siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra dėl prašymo gavimo prieš pat teismo posėdį nebuvo suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu, kaip to reikalauja ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis; be to, pareiškėjas prašyme nenurodė priežasčių ir aplinkybių, dėl kurių šis prašymas buvo pateiktas prieš pat teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjamas klausimas dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo.

23Nagrinėjamu atveju pareiškėjas suinteresuotumą šios bylos baigtimi grindė tuo, kad jis turi 13 661 560,10 Lt dydžio finansinį reikalavimą į atsakovą, prie prašymo pridėdamas AB „Ūkio banko“ ir atsakovo UAB „Evekas“ sudarytas kredito sutarčių kopijas, 2014 m. balandžio 16 d. pareiškėjo patvirtinimą apie perimtas reikalavimo teises iš AB „Ūkio bankas“ (35-134 b. l.). Taigi byloje buvo pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjas turi pagrįstą teisinį suinteresuotumą atsakovo bankroto bylos baigtimi, todėl buvo pagrindo įtraukti jį į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (CPK 47 str., ĮBĮ 9 str. 5 d.).

24Dėl to, kas pasakyta, be to, siekiant užtikrinti viešąjį interesą, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų tinkamą įgyvendinimą (CPK 2, 7 str.), panaikintina teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo AB „Šiaulių bankas“ prašymą įtraukti jį trečiuoju asmeniu byloje dėl atsakovo UAB „Evekas“ bankroto bylos iškėlimo, įtraukiant paminėtą pareiškėją trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų atsakovo bankroto byloje (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

25Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

26Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – įtraukti akcinę bendrovę „Šiaulių bankas“ trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų civilinėje byloje dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Evekas“ iškėlimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teisme 2014 m. balandžio 3 d. priimtas nagrinėjimui... 4. 2014 m. balandžio 22 d. Kauno apygardos teisme gautas pareiškėjo AB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi atsisakė priimti... 7. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 9 d. nutartimi... 8. Teismo vertinimu, pareiškėjo „ieškinį“ atsisakoma priimti CPK 137... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atskirajame skunde pareiškėjas AB „Šiaulių bankas“ prašo panaikinti... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. CPK 1 straipsnis nustato, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso... 15. CPK 46 straipsnio 1 dalis nustato, kad tretieji asmenys, pareiškiantys... 16. Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktą, teismas atsisako priimti... 17. ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies pagrindu, nuo pareiškimo dėl bankroto bylos... 18. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad kai teisę inicijuoti bankroto bylos... 19. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismas, iki nutarties... 20. Nagrinėjamu atveju apygardos teismas neteisingai atsisakė priimti... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjo AB „Šiaulių bankas“ prašymo... 22. Tačiau apygardos teismas, siekdamas užtikrinti bylos nagrinėjimo operatyvumo... 23. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas suinteresuotumą šios bylos baigtimi grindė... 24. Dėl to, kas pasakyta, be to, siekiant užtikrinti viešąjį interesą,... 25. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartį ir...