Byla 2-9621-676/2015
Dėl draudimo išmokos grąžinimo, išnagrinėjęs pareiškėjo A. E. prašymą, dėl skolos išdėstymo dalimis

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovui A. E., tretiesiems asmenims S. I., R. J., I. G. individualiai įmonei „Svajonių taksi“, UAB DK „PZU Lietuva“ dėl draudimo išmokos grąžinimo, išnagrinėjęs pareiškėjo A. E. prašymą, dėl skolos išdėstymo dalimis,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo išdėstyti priteistos draudimo išmokos išmokėjimą dvejiems metams. Nurodė, kad valstybei priteistus 35,55 EUR sumokėjo, tačiau sumokėti visą skolą neturi galimybės, nes serga osteoporoze, yra ką tik išoperuotas, todėl laikinai negali dirbti taksi vairuotojo darbo, visiškai nebeturi lėšų pragyvenimui.

3Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras atsiliepimu į prašymą su prašymu nesutinka, nes pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų apie savo turtinę padėtį – nėra pateikta duomenų apie bankų sąskaitose esančias lėšas, apie turimą turtą, apie sutuoktinį ir jo pajamas ir turimą turtą. Atsakovui pretenzija grąžinti sumokėtą sumą buvo įteikta dar 2012-08-24, tačiau atsakovas iki šiol ieškovui nesumokėjo nei vieno euro.

4Daugiau atsiliepimų byloje negauta.

5Prašymas netenkintinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-01-07 sprendimu ieškovo ieškinys atmestas. Klaipėdos apygardos teismas 2014-07-11 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-01-07 sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-05-27 nutartimi Klaipėdos apygardos teismo CBS teisėjų kolegijos 2014-07-11 nutartį ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-01-07 sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – priteisė ieškovui iš atsakovo A. E. 1003,70 EUR draudimo išmoką, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; taip pat ieškovui iš atsakovo priteisė 30,12 EUR žyminio mokesčio, sumokėto paduodant ieškinį, 30,12 EUR žyminio mokesčio, sumokėto paduodant apeliacinį skundą ir 30,12 EUR žyminio mokesčio, sumokėto paduodant kasacinį skundą.

7CPK 284 str. 1 d. įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo paties iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas reikšmingas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendimo vykdymo išdėstymas ir atidėjimas – sprendimo privalomumo ir vykdytinumo savybių, kurias įgyja įsiteisėjęs sprendimas, nukėlimas tam tikram laikui, kuomet sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl itin sunkios įpareigoto asmens turtinės padėties ar kitų ypatingai svarbių aplinkybių. Kadangi sprendimo (nutarties) vykdymo atidėjimas ar išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios galutinių teismo procesinių sprendimų, kuriais užbaigiama byla, vykdymo tvarkos, kasacinis teismas yra pasisakęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (LAT 2011-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011). CPK 284 str. 1 d. reglamentuoja teismo teisę, bet ne pareigą atidėti sprendimo įvykdymą. Be to, sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo svarbus šalių lygiateisiškumo principas – būtina nustatyti, kad atidėjus sprendimo vykdymą nebus neproporcingai pažeisti teisėti ieškovės interesai. Ieškovės teisėti lūkesčiai yra siejami su CPK 18 str. įtvirtintu vienu iš esminių civilinio proceso principų – teismo sprendimo privalomumu, reiškiančiu, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti vykdomas įstatymuose nustatyta tvarka. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (LAT 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006).

8Byloje nustatyta, kad pareiškėjas prašymą dėl skolos išdėstymo dalimis grindžia sunkia savo finansine padėtimi. Nagrinėjamu atveju vien tik blogos atsakovo turtinės padėties tam, kad būtų taikomas teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas, nepakanka, turi būti konstatuota, kad skolininko turtinė padėtis yra ypač bloga, o teismo sprendimo įvykdymas iš karto sukels skolininkui ypač sunkias pasekmes. Atsakovas prašyme nurodė, kad serga osteoporoze, yra išoperuotas, dėl ko laikinai negali dirbti, tačiau nepateikė šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų. Taip pat sutiktina su LR transporto priemonių draudikų biuro atsiliepime išsakytais argumentais, kad pareiškėjas nepateikė duomenų apie bankų sąskaitose esančias lėšas, apie turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, apie sutuoktinį ir jo pajamas ir turimą turtą. Atsižvelgiant į pareiškėjo pateiktus įrodymus apie pajamas, nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjo turtinė padėtis yra ypač bloga. Pareiškėjui nepalankus teismo sprendimas įsiteisėjo 2015-05-27. Tačiau jokių įrodymų, kad ieškovui būtų sumokėta kokia nors priteistos sumos dalis, nepateikta, nors nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo praėjo 2 mėnesiai. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad pareiškėjas visiškai nesistengia įvykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu priteistą skolą. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog nesant duomenų apie tai, kad skolininko finansinė padėtis ateityje pagerės, išdėstyti teismo sprendimo vykdymą nėra pagrindo, nes tokiu būdu būtų nepagrįstai pažeisti kitos šalies interesai (LAT 2011-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-186/2011; 2014-06-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-911/2014). Pareiškėjas teismui pateikė tik 2014 metų metinę pajamų deklaraciją ir duomenis apie individualios veiklos pajamas tik už 2014 metus, kas nesuteikia pakankamai duomenų spręsti dėl tikrosios atsakovo finansinės padėties prašymo nagrinėjimo metu. Todėl daroma išvada, kad pareiškėjas neįrodė, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą (CPK 12 str., 178 str., 185 str., 314 str., 338 str.).

9Esant išdėstytoms aplinkybėms ir byloje esantiems įrodymams, taip pat vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, teismas pripažįsta, kad nėra pagrindo pareiškėjo prašymo tenkinti (CPK 284 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

11pareiškėjo prašymo netenkinti.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai