Byla e2-1499-943/2016
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Betech“, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-652-368/2016 pagal ieškovo K. Č. pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Betech“, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „DWB Underground Technologies“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo K. Č. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Betech“, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-652-368/2016 pagal ieškovo K. Č. pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Betech“, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „DWB Underground Technologies“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovas K. Č. kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Betech“. Ieškovas nurodė, kad skolininkė UAB „Betech“ neteikia Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2013 metų. 2012 metų balanso ir pelno nuostolių ataskaitų duomenys patvirtina, kad įmonės skolos 2012 metais jau sudarė beveik 100 proc. į balansą įrašyto turto vertės, kas reiškia, kad įmonė yra nemoki, nes jos skolos viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (IBĮ 2 str. 8 p.).
 2. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino motyvuodamas tuo, kad įmonės finansinių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip sąmoningas atsakovės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimas, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo.
 3. Atsakovė UAB „Betech“ pateikė atskirąjį skundą ir prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartį argumentuodama tuo, kad atsakovė neturėjo galimybės pateikti finansinių dokumentų dėl svarbių priežasčių, o tai nesudaro pagrindo vertinti kaip sąmoningos atsakovės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimo.
 4. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gegužės 18 d. nutartimi tenkino atsakovės atskirąjį skundą ir panaikino Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartį ir įpareigojo atsakovę pateikti dokumentus apie įmonės finansinę padėtį.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. birželio 14 d. nutartimi atsisakė kelti bankroto bylą atsakovei UAB „Betech“.
 2. Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kuomet įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismas, vertindamas įmonės nemokumą, turi atsižvelgti į pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) dydžio ir į balansą įrašyto turto vertės santykį. Pagal UAB „Betech“ pateiktą 2016 m. balandžio 30 d. balansą matyti, kad finansiniais metais bendrovės turtas sudarė 484 918,07 Eur, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams siekė 37 008,68 Eur, skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – 1 995,36 Eur, Valstybinei mokesčių inspekcijai – 16 513,96 Eur, t. y. pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu ieškovas K. Č. prašo Šiaulių apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Betech“ grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, svarbu nustatyti tikrąją įmonės turto vertę ir tiksliai nustatyti pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, ko teismas visiškai netyrė. Pažymėtina, kad visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes.
  2. Atsakovė UAB „Betech“ teismui pateikė balansus už 2015 m. ir 2016 m., kurie neatitinka tikrovės, t. y. atsakovė už mokėtinų sumų per vienerius metus skolos sumą –353 526,96 Eur – kreditoriams perkėlė iš vienos balanso eilutės į kitą ir nurodė, kad pradelstos skolos sudaro tik 77 986,79 Eur, nors realiai visa mokėtina suma kreditoriams yra pradelsta.
  3. Atsakovė netinkamai įvykdė Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 8 d. nutartį ir teismui pateikė abejones keliančius balansus, kurie nėra pateikti Juridinių asmenų registrui. Atsakovė taip pat turėtų pateikti į bylą turimo turto sąrašą su balansinėmis vertėmis, nes antstolis, vykdantis išieškojimą, jokio atsakovės turto neranda.
  4. Trečiasis asmuo UAB „DWB Underground Technologies“ nepateikė jokių dokumentų, iš kurių būtų galima matyti, kad UAB „DWB Underground Technologies“ yra kreditorius UAB „Betech“ atžvilgiu. Nepateikus į bylą dokumentų, pagrindžiančių skolos buvimą ir jos atidėjimą, teismas negalėjo jo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu ir dar laikyti, kad šio kreditoriaus skola yra atidėta.
 1. Trečiasis asmuo UAB „DWB Underground Technologies“ ieškovo atskirąjį skundą prašo atmesti ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.
 2. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. UAB „DWB Underground Technologies“ neprivalėjo pakartotinai teikti dokumentų, pagrindžiančių savo kreditorinį reikalavimą, kadangi tokie dokumentai jau yra bylos medžiagoje. Be to, byloje nėra ginčo dėl to, kad UAB „DWB Underground Technologies“ yra atsakovės kreditoriumi, ką netiesiogiai skunde pripažįsta ir pats ieškovas.
  2. Teisės aktai nenustato, kad mokėjimo termino atidėjimo faktas privalo būti įrodinėjimas tik dvišaliu susitarimu, todėl mokėjimo atidėjimą gali patvirtinti vienašališkas kreditoriaus pareiškimas, kuris inter alia buvo išreikštas atskirame procesiniame dokumente – UAB „DWB Underground Technologies“ prašyme dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu.
  3. Bylos medžiagai esant nesudėtingai ir pakankamai aiškiai, teismas privalo vadovautis proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principais, o ne automatiškai vadovautis pareiškėjo skunde aprašoma praktika, kuri iš esmės nukreipta į sudėtingų bankroto bylų sprendimą. Esant akivaizdžiai aplinkybei, kad atsakovės skola UAB „DWB Underground Technologies“, kuri sudaro absoliučią daugumą atsakovės finansinių įsipareigojimų sumos, yra nepradelsta, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai išnagrinėjo bylą nesiimdamas papildomų įrodymų išreikalavimo ir tyrimo procedūrų.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Betech“, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovo K. Č. skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

10Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui pateikė 2014 m. UAB „Betech“ finansinės atskaitomybės dokumentus. Šiuo įrodymu apeliantas siekia paneigti atsakovės pateiktuose balansuose nurodytų duomenų teisingumą. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Nagrinėjamu atveju būtinybę pateikti naujus įrodymus sąlygojo tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas atsisakyti iškelti bankroto bylą išimtinai paremtas 2016 m. balandžio 30 d. balansu. Sprendžiant dėl naujų įrodymų, pateiktų apeliacinės instancijos teismui, prijungimo prie bylos yra atsižvelgiama į tai, kad teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą bei vertinama ar pateikti nauji įrodymai gali turėti įtakos vertinant apeliacinės instancijos teisme įrodinėjamas aplinkybes. Apelianto pateikti įrodymai svarbūs vertinant teismo padarytų išvadų pagrįstumą, todėl priimami ir bus vertinami kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.

11Dėl bankroto bylos iškėlimo

 1. Pagrindus bankroto bylai iškelti numato Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš nurodytų sąlygų. Nagrinėjamu atveju ieškovas pateikė prašymą iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Betech“ dėl jos nemokumo.
 2. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tam, kad teismas nuspręstų, ar įmonė yra (ne) moki, jis turi tinkamai atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, įvertinti kitus įmonės finansinės atskaitomybės duomenis. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius įmonės finansinius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje Nr. 2-1273/2010).
 3. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, kad teismas atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „Betech“, nes nenustatytas šios įmonės nemokumas. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2016 m. balandžio 30 d. UAB „Betech“ balanso duomenimis bendrovės turtas sudarė 484 918,07 Eur, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams siekė 37 008,68 Eur, skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – 1 995,36 Eur, Valstybinei mokesčių inspekcijai – 16 513,96 Eur. Tokio skaičiavimo rezultato pagrindu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad įmonės įsiskolinimai neviršija pusės turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 p.). Apeliantas skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismui pateikti UAB „Betech“ balansai neatitinka tikrovės ir pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nustatyti tikrąją įmonės turto vertę ir tiksliai nustatyti pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, ko teismas visiškai netyrė.
 4. Atsakovės mokumą pirmosios instancijos teismas vertino remdamasis tik 2016 m. balandžio 30 d. balanse įrašytais duomenimis bei informacija apie įmonės skolas. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad neanalizuoja atsakovės ūkinės-komercinės veiklos, kadangi ĮBĮ nemokumo nesieja su vykdomos veiklos pelningumo rodikliais. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia teismo išvada. Pažymėtina, kad atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016). Sutiktina, kad į bylą pateikti 2012 metų finansinės atskaitomybės duomenys nėra labai aktualūs, tačiau teismas visiškai nenurodė, kodėl netiria 2015 m. gruodžio 31 d. įmonės balanse nurodytų duomenų. Įmonės mokumo klausimo išsprendimas galimas tik visapusiškai nustačius ir ištyrus įmonės finansinę būklę.
 5. Sulyginus 2014 m. gruodžio 31 d., 2015 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. balandžio 30 d. atsakovės balansus matyti, kad 2014 m. įmonės turtas sudarė 2 117 798 Lt (613 356,70 Eur), o įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus sudarė 1 706 760 Lt (494 311,86 Eur) (b. l. 80-81); 2015 m. įmonės turtas sudarė 512 210,35 Eur, o įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus sudarė 93 900,74 Eur; po vienerių metų – 353 526,96 Eur (b. l. 65); 2016 m. balandžio 30 d. duomenimis įmonės turtas sudarė 484 918,04 Eur, o įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus sudarė 77 986,79 Eur, po vienerių metų – 353 526,96 Eur (b. l. 64). Iš šių duomenų matyti, kad nagrinėjamu laikotarpiu įmonės turto vertė sumažėjo 128 438,66 Eur (613 356,70 Eur – 484 918,04 Eur), o finansiniai įsipareigojimai kreditoriams –62 798,11 Eur (494 311,86 Eur – (77 986,79 Eur + 353 526,96 Eur). Taigi, matyti, kad įmonės turtas per nagrinėjamą laikotarpį sumažėjo du kartus didesne suma nei įmonės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams. Byloje esantis antstolio S. D. 2016 m. kovo 25 d. raštas Nr. S021743 patvirtina, kad atsakovė nekilnojamojo turto neturi.
 6. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas kelia pagrįstas abejones dėl atsakovės pateiktų finansinės atsakomybės duomenų ir pradelstų finansinių įsipareigojimų kreditoriams tikslumo, nes 1) atsakovė deklaruoja, kad jos turimo turto vertė sudaro 484 918,04 Eur, tačiau atsakovė neatsiskaito su ieškovu, kurio finansinis reikalavimas, lyginant su turimo turto verte, yra sąlyginai nedidelis – 5 547,50 Eur (b. l. 1); 2) ginčas dėl ieškovo finansinio reikalavimo pagrįstumo yra išspręstas Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu už akių, kuris yra įsiteisėjęs ir jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas, tačiau ieškovo finansinis reikalavimas nėra įtrauktas į pradelstų finansinių įsipareigojimų sąrašą (b. l. 66). Be to, pažymėtina, kad, kaip matyti iš 2016 m. balandžio 30 d. balanso, didelę atsakovės nurodyto turto dalį sudaro gautinos sumos (117 341 50 Eur), todėl svarbu tirti ir vertinti, ar šios gautinos pajamos ir (arba) debitoriniai įsiskolinimai yra realūs, o šių sumų gavimas yra perspektyvus. Tačiau, kiek galima spręsti iš atsakovo 2016-06-09 pateiktų duomenų apie debetines skolas, jų bendra suma – 13271,37 Eur. Šie duomenų neaiškumai ir netikslumai bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nebuvo pašalinti. Nors trečiasis asmuo nurodo, kad jo finansinis reikalavimas sudaro didžiąją dalį atsakovės finansinių įsipareigojimų sumos, tačiau byloje nėra tikslių duomenų koks yra šio kreditoriaus finansinio reikalavimo dydis. Vadinasi negalima vienareikšmiškai daryti išvados, kad vien šio kreditoriaus skolos mokėjimo atidėjimas yra pakankamas konstatuoti, jog atsakovė nėra laikytina nemokia ĮBĮ 2 straipsnio 8 punkto prasme.
 7. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, dėl 18 punkte nurodytų aplinkybių būtina įvertinti atsakovės pateiktų įmonės balansų patikimumą, kadangi juose nurodyti duomenys turi esminės reikšmės sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo. Teismų praktikoje pripažįstama, kad rėmimasis balanso duomenimis nustatant įmonės mokumą (nemokumą) paprastai yra pakankamas, kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo. Kilus abejonėms dėl balanse įrašytų duomenų teisingumo, teismas turi ex proprio motu (liet. savo iniciatyva) iš atsakovo išsireikalauti papildomus įrodymus, kurie patvirtintų balanse įrašytų duomenų teisingumą, tai yra, pagrįstų faktinę turto vertę ir įsipareigojimų realų dydį (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Swedbank“ ir kt. v. UAB „Neries panorama“, bylos Nr. 2-1406/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „OMTX group“ ir kt. v. UAB „Paberžės aerodromas“, bylos Nr. 2-1686/2012; 2013 m. kovo 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VšĮ „Verslo energija“ v. UAB „Nycomedas“, bylos Nr. 2-1187/2013). Įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011; 2013 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013). Nagrinėjamu atveju matyti, kad pirmosios instancijos teismas tik formaliai įvertino UAB „Betech“ pateiktą 2016 m. balandžio 30 d. balansą ir nesiėmė visų įmanomų priemonių pateiktų dokumentų realumui patikrinti. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas be pakankamo pagrindo pasitikėjo atsakovės deklaruotais (balanse nurodytais) duomenimis, nesiaiškindamas bendrovės turto struktūros, jo buvimo vietos, realios vertės.
 8. Išdėstytų aplinkybių pagrindu, apeliacinės instancijos teismas, atskirojo skundo argumentų kontekste, įvertinęs bylos duomenis, turi pagrindo išvadai, kad nebuvo atskleista bylos esmė. Apeliacinės instancijos teismas pagal pirmosios instancijos teismo surinktus dokumentus neturi galimybės išspręsti klausimo iš esmės – teisingai nustatyti atsakovės turimo turto ir pradelstų finansinių įsipareigojimų santykį. Apeliacinės instancijos teismas taip pat negali priimti nutarties iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 10 str. 8 d.), todėl skundžiama nutartis naikinama ir klausimas dėl bankroto bylos UAB „Betech“ iškėlimo perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.). Klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo sprendžiant iš naujo, pirmosios instancijos teismas dėl turinčių bylai reikšmės aplinkybių nustatymo turėtų pareikalauti, kad atsakovė UAB „Betech“ pateiktų įrodymus, pagrindžiančius į bylą pateiktų finansinės atskaitomybės duomenų realumą (pvz., turimo turto sąrašą, duomenis apie per vienerius metus gautinas sumas, taip pat kitus duomenis, iš kurių būtų galima nustatyti realią įmonės finansinę būklę), taip pat įrodymus pagrindžiančius pradelstų finansinių įsipareigojimų sumą. Tuo atveju, jeigu nurodyti duomenys, nagrinėjant klausimą iš naujo, nebūtų pateikti, pirmosios instancijos teismas atsakingiems asmenims gali taikyti įstatyme numatytas sankcijas.
 9. Kadangi bankroto bylos iškėlimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas apeliacinės instancijos teisme nesprendžiamas (CPK 93 str. 5 d.).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

13Šiaulių apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Betech“ iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai