Byla e2YT-14198-615/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys A. K., L. K., VĮ Turto bankas

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant pareiškėjai D. K. ir jos atstovei advokatei Milanai Striuogienei, suinteresuotam asmeniui A. K., nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims L. K., VĮ Turto bankas atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys A. K., L. K., VĮ Turto bankas.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja priėmė K. K., mirusio ( - ), palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti. Pareiškėja pareiškime (el. b. l. 1–4) nurodė, kad:

61.1.

7Pareiškėja ir jos sutuoktinis K. K. santuoką sudarė ( - ) Santuokos metu 1962 m. sutuoktiniai pasistatė gyvenamąjį namą, 1967 m. –1994 m. laikotarpiu – ūkinį pastatą, kuris 2017 m. buvo rekonstruotas į gyvenamąjį namą, taip pat 1976 m. – 1980 m. pasistatė kitus inžinierinius-kiemo statinius, adresu ( - ). K. K. ( - ) mirė. Per įstatymo nustatytą terminą pareiškėja į palikimo atsiradimo vietos notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo nesikreipė, tačiau po sutuoktinio mirties faktiniu turto valdymu perėmė jam priklausiusį turtą, t. y. toliau valdo, naudojasi ir tvarko kaip savo jai ir sutuoktiniui bendrosios nuosavybės teise priklausiusį turtą. Nuo statybos pabaigos iki šios dienos gyvena adresu ( - ), turtą išlaiko, moka mokesčius.

81.2.

9Kiti įpėdiniai yra pareiškėjos ir K. K. vaikai: A. K. ir L. K.. Sūnūs pritarė, kad jų tėvo palikimą priimtų mama - pareiškėja.

102.

11Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 85–86) nurodė, kad VĮ Turto bankas nėra gavęs pranešimo apie palikėjų palikimo perėjimą valstybei. Tuo atveju, jei visapusiškai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų pareiškimo pagrįstumu, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjos prašymo patenkinimui, taip pat nurodė, kad suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvaus.

123.

13Suinteresuotas asmuo L. K. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 92) su pareiškimu sutiko visiškai, pareiškėjos pareiškimą prašė patenkinti. Nurodė, kad visą turtą po tėvo mirties prižiūrėjo, išlaikė, valdė ir toliau tebevaldo pareiškėja. Bylą prašė nagrinėti suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant.

144.

15Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 113) ir teismo posėdyje su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad yra pareiškėjos ir K. K. sunūs. Neginčijo aplinkybių, kad už namą mokesčius mokėjo pareiškėja. Mokesčių už namą suinteresuotas asmuo nemokėjo. Nesutinka su pareiškimu, nes mama sensta ir nėra aišku kaip po to bus su mamos priežiūra.

165.

17Pareiškėja teismo posėdžio metu nurodė, jog pareiškimą palaiko, patvirtino jame nurodytas aplinkybes. Po sutuoktinio mirties priėmė gyvenamojo namo dalį, kuri priklausė sutuoktiniui, namu rūpinosi, namą prižiūrėjo iki ir po vyro mirties.

186.

19Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu pareiškimą ir jame nurodytas aplinkybes palaikė.

20Teismas

konstatuoja:

21Pareiškimas tenkintinas.

227.

23Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Šilingės poilsio namai“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. D. V. ir J. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009).

248.

25Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš kurių – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalis). CK 5.51 straipsnio 1 dalis nurodo, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą.

269.

27Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į palikimą, palikimo priėmimo veiksmus turi atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad ne bet koks konkretaus daikto paėmimas ar net naudojimasis juo laikomas palikimo priėmimu. Paprastai palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, patalynės, asmeninių daiktų, dokumentų, laiškų, nuotraukų, šeimos suvenyrų ir relikvijų paėmimas kitų įpėdinių sutikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2008; kt.). Tačiau jeigu tokių daiktų paėmimas kartu su kitomis byloje nustatytomis reikšmingomis aplinkybėmis patvirtina, kad buvo aktyviai siekiama įgyvendinti palikimo priėmimo teises, tai gali būti pakankamas pagrindas palikimo priėmimui, pradėjus faktiškai valdyti turtą, konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006).

2810.

29Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja ir K. K. buvo sutuoktiniai (el. b. l. 11). K. K. mirė ( - ) (el. b. l. 10). Pareiškėja po sutuoktinio mirties nesikreipė į notarą dėl paveldėjimo bylos užvedimo ir palikimo priėmimo. Santuokos metu 1962 m. sutuoktiniai pasistatė gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), 1967 m. – 1994 m. laikotarpiu – ūkinį pastatą, kuris 2017 m. buvo rekonstruotas į gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), taip pat 1976 m. – 1980 m. pasistatė kitus inžinierinius-kiemo statinius (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ) (el. b. l. 12–6). Nekilnojamojo turto registre visi statiniai registruoti pareiškėjos vardu. Po sutuoktinio mirties pareiškėja ir toliau gyveno ( - ). Pareiškėja rūpinasi savo ir paveldėtu sutuoktinio turtu, jį prižiūri, išlaiko, moka mokesčius (el. b. l. 9, 17–49). 2000 m. gruodžio 10 d. pareiškėja pasirašė naują elektros energijos tiekimo (pardavimo) - vartojimo (pirkimo) sutartį dėl elektros energijos vartojimo (pirkimo) (el. b. l. 50–52). 2002 m. lapkričio 22 d. sutarties Nr. L-02/11/22 pagrindu pareiškėja keitė gyvenamojo namo langus (el. b. l. 53–55), o 2007 m. rūpinosi gyvenamojo namo vandentiekio ir buitinių nuotėkų tinklų įrengimu (el. b. l. 56–58). 2010 m. gruodžio 21 d. pareiškėja sudarė gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį (el. b. l. 59–64). 2003 m. liepos 4 d. pareiškėja sudarė valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį dėl 1369 kv. m. ploto žemės sklypo, esančio adresu: ( - ). (el. b. l. 65–71). Aptarti rašytiniai įrodymai, pareiškėjos pareiškime ir pareiškėjos teismo posėdžio metu nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėja priėmė K. K., mirusio ( - ), palikimą.

3011.

31Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepime ir teismo posėdžio metu su pareiškimu nesutiko, tačiau nagrinėjamu atveju tai neturi teisinės reikšmės ir negali sudaryti pagrindo netenkinti pareiškimo, kadangi pats suinteresuotas asmuo teismo posėdžio metu patvirtino aplinkybes, kuriomis yra grindžiamas pareiškimas – aplinkybes, kad pareiškėja priėmė mirusio K. K. namo dalį, ją prižiūrėjo ir mokėjo mokesčius.

3212.

33Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėja priėmė sutuoktinio K. K., mirusio ( - ), palikimą, pradėdama faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjo pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą, priėmė palikimą po savo sutuoktinio K. K. mirties ( - ) (CK 5.50 straipsnio 1 dalis, 5.51 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

3413.

35Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

36Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

37pareiškimą tenkinti.

38Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. K., asmens kodas ( - ) priėmė savo sutuoktinio K. K., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ), palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti.

39Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

40Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę... 6. 1.1.... 7. Pareiškėja ir jos sutuoktinis K. K. santuoką sudarė ( - ) Santuokos metu... 8. 1.2.... 9. Kiti įpėdiniai yra pareiškėjos ir K. K. vaikai: A. K. ir L. K.. Sūnūs... 10. 2.... 11. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą (el. b. l.... 12. 3.... 13. Suinteresuotas asmuo L. K. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 92) su... 14. 4.... 15. Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 113) ir... 16. 5.... 17. Pareiškėja teismo posėdžio metu nurodė, jog pareiškimą palaiko,... 18. 6.... 19. Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu pareiškimą ir jame nurodytas... 20. Teismas... 21. Pareiškimas tenkintinas.... 22. 7.... 23. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 24. 8.... 25. Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš... 26. 9.... 27. Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į... 28. 10.... 29. Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo... 30. 11.... 31. Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepime ir teismo posėdžio metu su pareiškimu... 32. 12.... 33. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėja... 34. 13.... 35. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 36. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263... 37. pareiškimą tenkinti.... 38. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. K., asmens kodas ( - )... 39. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...