Byla 2S-355-153/2014
Dėl skolos už nuomą, delspinigių, metinių palūkanų, baudos priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Mediashop“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Valbis“ atstovo advokato V. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3874-775/2013 pagal ieškovės UAB „Valbis“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Kauno audinių projektas“ dėl nuomos sutarties nuostatų pakeitimo ir uždraudimo ją nutraukti bei atsakovės priešieškinį dėl skolos už nuomą, delspinigių, metinių palūkanų, baudos priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Mediashop“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl ieškovės piktnaudžiavimo savo procesinėmis teisėmis fakto nustatymo ir piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis instituto taikymo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 14 d. nutartimi konstatavo, jog ieškovė, susipažinusi su pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesiniais sprendimais dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir jų motyvais, tačiau jų nepaisydama ir vis užvesdama naujas bylas bei teikdama naujus prašymus dėl šių priemonių taikymo, elgėsi nesąžiningai ir siekė laikinosiomis apsaugos priemonėmis sudaryti sau galimybę nevykdyti sutartinių įsipareigojimų ir priversti atsakovę priimti jos keliamas sąlygas, t. y. ieškovė sąmoningai piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Todėl teismas ieškovei skyrė 6 000 Lt baudą.

7Teismas 2013 m. spalio 30 d. nutartimi, išnagrinėjęs ieškovės atstovo advokato V. M. prašymą dėl baudos panaikinimo, atmetė šį prašymą kaip nepagrįstą. Nurodė, kad esminė ieškovės piktnaudžiavimo procesu aplinkybė yra ta, jog ieškovė su iš esmės analogišku prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepaisydama to, kad teismas prašymus nuolat atmesdavo ir apeliacinės instancijos teismas ne kartą pasisakė, jog prašymai nepagrįsti, šioje byloje teikė 7 kartus, o tai įrodo, kad ieškovė savo teise teikti prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo naudojosi nesąžiningai. Be to, teismas išvadą dėl ieškovės piktnaudžiavimo procesu padarė vadovaudamasis civilinės bylos medžiaga, ir paskirta 6000 Lt bauda atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, kadangi teismas paskyrė ne maksimalią CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatytą 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartį ir 2013 m. spalio 4 d. nutartį. Apelianto nuomone, bauda paskirta nepagrįstai ir neteisėtai, nes:

  1. ieškovė įgyvendino teisės aktų jai suteiktą teisę, todėl skiriant baudą už tai, kad ieškovė naudojosi procesinėmis teisėmis, yra ribojama ieškovės teisė į teisinę gynybą.
  2. teismas, skirdamas baudą, vertino ir palaikė tik atsakovės poziciją ir neatsižvelgė į ieškovės argumentus.
  3. teismas baudą paskyrė neišnagrinėjęs bylos iš esmės ir nenustatęs ieškovės reikalavimų pagrįstumo.
  4. ieškovė nėra pateikusi tapačių prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
  5. ieškovė nuosekliai siekė surasti taikų ginčų situacijos su atsakove sprendimo būdą, tačiau kompromiso nepavyko surasti.
  6. 2013-10-04 teismo nutartyje ieškovės piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis buvo grindžiami ieškovės procesiniais veiksmais kitose bylose.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti, palikti galioti teismo nutartis. Su atskirojo skundo argumentais nesutinka, nes, atsakovės nuomone, bauda ieškovei skirta už reiškiamus tapačius prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išimtinai šioje civilinėje byloje, bauda skirta už sąmoningą piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, bauda teisėtai paskirta neišnagrinėjus civilinės bylos iš esmės. Taip pat nurodo, kad ieškovės prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje civilinėje byloje laikytini nesąžiningai pareikštais nepagrįstais reikalavimais, be to, nuolat teikdama tapačius prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovė veikė prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

14Byloje kilo ginčas dėl teismo ieškovei paskirtos baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pagrįstumo ir teisėtumo.

15Pagal bylos duomenis nustatyta, kad civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Valbis“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Kauno audinių projektas“ dėl nuomos sutarties nuostatų pakeitimo ir uždraudimo ją nutraukti bei atsakovės priešieškinį dėl skolos už nuomą, delspinigių priteisimo, ieškovė 7 kartus – 2013-01-21, 2013-04-24, 2013-04-30, 2013-05-09, 2013-05-16, 2013-07-26, 2013-10-08, teikė teismui prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurie buvo pirmosios instancijos teismo ar apeliacinės instancijos teismo atmesti. Apeliacinės instancijos teismai, išnagrinėję ieškovės prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumą (civilinėse bylose Nr. 2S-875-527/2013, 2S-1656-390/2013), nurodė, kad ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja proporcingumo, ekonomiškumo ir sutarčių laisvės principams. Atsakovė prašė taikyti CPK 95 straipsnio 2 dalies nuostatas ir paskirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė, žinodama teismų procesinių sprendimų motyvus, tačiau teikdama naujus analogiškus prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, elgėsi nesąžiningai ir sąmoningai piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, todėl jai skyrė 6000 Lt baudą. Ieškovė, teikdama teismui prašymą panaikinti jai skirtą baudą, nurodė analogiškus argumentus kaip ir atskirtajame skunde, tačiau teismas sprendė, kad jie nesudaro pagrindo ieškovei paskirtą baudą panaikinti, ir 2013-10-30 nutartimi prašymą atmetė.

16Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas, baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal kasacinio teismo praktiką, įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010, 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013). Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnis), pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme galima padaryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ar ginčijimo ir reikalauti ginti jo teises teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2010).

17Kaip nurodyta aukščiau, ieškovė byloje pareiškė septynis analogiškus prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, visi jie teismų buvo atmesti. Kauno apygardos teismas, vertindamas Kauno apylinkės teismo 2013 m. sausio 24 d. (civilinės bylos Nr. 2S-875-527/2013) ir 2013 m. gegužės 24 d. (civilinės bylos Nr. 2S-1656-390/2013) nutartis, nurodė, kad ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės iš esmės yra neteisėtos ir apskritai negali būti taikomos, nes prieštarauja proporcingumo, ekonomiškumo ir sutarčių laisvės principams. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovė, atstovaujama profesionalaus teisininko – advokato, žinodama, jog jos prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra iš esmės nepagrįstos ir netaikytinos, iš viso septynis kartus teikdama analogiškus prašymus, nesielgė kaip atidus ir protingas asmuo tokioje situacijoje. Tai sudaro pagrindą konstatuoti, kad nagrinėjamu atveju ieškovė nesąžiningai pareikštais nepagrįstais prašymais piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnis).

18Apeliantė nurodo, kad įgyvendino teisės aktų – CPK 5 straipsnio 1 dalies, 144 straipsnio ir kt., jai suteiktą teisę teikdama prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovės piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškė konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu – įstatyme nustatytos teisės naudojamasis ne pagal paskirtį.

19Teismo pareiga motyvuoti sprendimą (nutartį) nustatyta CPK 270 straipsnio 4 dalyje, tačiau pagal teismų praktiką, ši teismo pareiga neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutartys yra motyvuotos, jų motyvuojamojoje dalyje teismas atsakė į pagrindinius faktinius ir teisinius aspektus, todėl apeliacinės instancijos teismas laiko nepagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad teismas neįvertino visų ieškovės argumentų.

20Apeliantės argumentas, kad teismas nepagrįstai skyrė baudą neišnagrinėjęs bylos iš esmės, taip pat laikytinas nepagrįstu. Piktnaudžiavimo teise instituto paskirtis turi ir prevencinę reikšmę, todėl piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis yra būtina užkirsti kelią vos nustačius šalies nesąžiningo elgesio požymius, kitaip nebūtų įgyvendinama šio instituto prevencinė funkcija ir tikslai. Be to, nagrinėjamu atveju teismas ieškovės piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis grindė ne ieškovės nesąžiningumu ir ieškinio (skundo) nepagrįstumu jį pateikiant teismui, o ieškovės nesąžiningumu pateikiant teismui iš esmės analogiškus prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

21Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei pažymi, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui nėra teisiškai reikšmingi ir įtakos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui nedaro, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

22Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teismas, nustatydamas piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis sąlygas, įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių (CPK 176–185 straipsnius) nepažeidė, tinkamai aiškino ir taikė CPK 95 straipsnio nuostatas, pagrįstai nepanaikino apeliantei paskirtos baudos, todėl atskirasis skundas atmestinas, teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl ieškovės piktnaudžiavimo savo procesinėmis... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 14 d. nutartimi konstatavo, jog... 7. Teismas 2013 m. spalio 30 d. nutartimi, išnagrinėjęs ieškovės atstovo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m.... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė prašo ieškovės atskirąjį... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Byloje kilo ginčas dėl teismo ieškovei paskirtos baudos už... 15. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad civilinėje byloje pagal ieškovės UAB... 16. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas, baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis... 17. Kaip nurodyta aukščiau, ieškovė byloje pareiškė septynis analogiškus... 18. Apeliantė nurodo, kad įgyvendino teisės aktų – CPK 5 straipsnio 1 dalies,... 19. Teismo pareiga motyvuoti sprendimą (nutartį) nustatyta CPK 270 straipsnio 4... 20. Apeliantės argumentas, kad teismas nepagrįstai skyrė baudą... 21. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos... 22. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teismas, nustatydamas... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 24. Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....